- - m Engelse équipe wint de grote landenwedstrij d Blauw-Wit nog steeds o vo Tottenham leve in dit weekend Wereldkampioen verzuimde de winst waarschijnlijk SCORES EN STANDEN' Tosto wint de klassieke St. Leger op Duindigt m Maurice Diot sterkste in Parij s-Brest-Parij s Sportpark De Vliert geopend INTERNATIONAAL CONCOURS HIPPIQUE GESLOTEN iSpaanse ruiters geven extra voors voor n en drie oudste prinsesjes Nieuwelingen Tri eerste klasse verliezen alle Matthews scoort eerste competitie-doelpunt sinds 1949 De Gouden Droom wordt werkelijkheid voor Cleone - 1 - DAM-DUEL ROOZENBURG-KELLER Bit week-eind twee partijen in remise geëindi Motorraces op de Grensland-ring Henk Faanhof niet aan de slnrt Hijzelendoorn maakt ernstige val 10 September 1951 Het prachtige sportpark ,JDé VUert" in^'s-Hertogenbosch, dat Zaterdag door minister Rutten is geopend. Deze luchtfoto werd genomen tijdens 'de. opvoering van Car el Eriels' „Spoftfanta- sie 1951". Op de voorgrond het parkeerterrein, de ^clublokalen en het restaurant, waarin Ger- rit Schulte de scepter-- zal zwaaien. Óp de achtergrond enkele bijveldeh met bijbeho rende kleedlokalen.: Het stadion biedt plaats aan 30.000 toe schouwers. (Luchtopname ANP-jato) Kaiser wint Haven- Marsdiep wedstrijd DEN HELDER. De Haven— Marsdiep-zwemwedstrijd, die in D enHeider over een afstand van 3*4 km. werd gezwommen, werd bij da heren gewonnen door A. Kaiser (de Robben Hj in een tijd van 44 min. 36 sec. - Tweede werd Corn, de Wit, eveneens van de Robben met 45 min, 5 sec. Geer tje Wlelerna werd eerste bij de dames met een-tijd van 46 min. 17 'sec. 'Willy Willemsen van HDZ uit Amsterdam plaatste zich als twee de met 48 min. 11 sec. DEN" BOSCH, Zondag. Den Bosch vierde feest bij de opening van het sportpark De Vliert (30.000 plaatsen). Ten aartscbouwe van een 30.000 toeschouwers,waaronder de ministers Teulings, Rutten, Van Maarsevecn, hebben 3000 medewer kenden Zaterdagmiddag de spurt- fantasie van, Carel Briels uitgevoerd. Na de. vlaggengroet van de 34 sportbonden sprak Fanny Blankers-:- Koen de formule van de Olympische eed uit, waarna de Olympische vlag tegelijk met de34vlaggen - in top werd gehesen. Minister Rutten hield hierna een toespraak, waarin hij het gemeentebestuur van 's-Hertogen- bosch geluk wenste met het grootse sportpark. Toen ontrolde zich een kleurrijk schouwspel voor de ogen der tienduizenden.. c Het hoogtepunt vormde 'het sport- ballet dat door 800 meisjes werd uit gevoerd, verschillende takken van sport werden uitgebeeld.- Reg Harris heeft de racefiets voor een 'keer verwisseld voor de race-autoen daarbij ervaren dat het scheuren met een auto over een circuit'toch weer heel anders is dan n sprintje maken. Belgische competitie BRUSSEL. De uitslagen in de Bel gische Ere-Dlvïsie luiden: Antwerpen £.c,—La Gantoise 2—1; Berchem Sport—Daring ch. 2—0; Ra cing c.b,~Beerschot a.c. 21; Tllleur i.e. Charleroi s.e, 3—0; s.c, Charleroi— Union St. GUloise 11; a.c. Airderlecht r.c. Mechelen 31; u.a. Doornik—f.c. Luik 01; f.c. Mechelen—Standard c.l. 5—2. Na twee competitiedagen hebben s.c. -Ander!echt. Berchem Sport en i.e. Mechelen de leiding met elk 4 punten. Onderaan de ranglijst staan Daring c.b., u.s. Doornik en Standard c.1, met elk o punten.: „Liter" zet competitie goed in - ROME.De uitslagen in de Italiaanse competitie. luiden:., Bologna—Legaano 1—0; Intemarionale Triest 51; Lucca—Atlanta: 2—0; Pa lermoFlorence 2—0; SampdorlaLado 40; Como—Turijn 1—0; Juventds—Spal —1; Milaan—Novara' 2—1; Pro Patrla— ROTTERDAM. Het grote Rotterdamse Concours Hlppiyue Is gisteren avond om half 3 geëindigd. Toen werden de troostprijzen uitgereikt aan hen, die in de wedstrijd voor de paarden, welke geen 26 gulden in een der springconcoursen gebaald hadden, de beste" waren. De organisatoren konden tevreden wezen. Zij hebben bergen werk ver zet, doch aan alle kanten grote, medewerking gekregen. In de eerste plaaats van het weer, dat zich deze vier.'dagen uitstekend hield, waardoor het publiek in stromen naar Kralingen was gekomen. Het was jammer dat de Zweden ontbraken; zij konden geen verlof krijgen en zegden plotseling af. Zij hadden drie bekers moeten verdedigen. Scliram werd tweede. De beide 1ste prijswinners moesten. overrijden voor het -Kampioenschap, dat door Pilgrim gewonnen werd, terwijl Sa- raeeen kampioen van Nederland werd. Hoge onderscheiding voor commandant Spaanse rijschool Zaterdagmorgen werden eerst de rijpaarden beoordeeld. Hierbij was speciaal gelet op het elegante, mooie rijpaard, op zijn model en goede gan gen. De deelnemers werden' iti twee rubrieken verdeeld: zwaar en licht. Het verwonderde niemand, dat in de zware klasse Saraeeen eerste werd, want mevrouw Mary Lüngen reed de mooie vos op de -van' haiar -beï kende elegante wijze, natuurlijk Ih dameszadel voor. Tweede werd Fran cois van mevrouw Coebergh, even eens een bekender combinatie. In jde. lichte klasse overwon,? Pilgrim* van* mrs Williamson; Billy van de heer Het was een goede gedachte ge weest, om het optreden vande Spaanse Rijschool te vervroegen; de ze prima gereden paarden kwamen thans reeds om 4 uur in de ring vóór het Patste springconcours; hun pres taties kwamen'in het volle zonlicht veel heter tot hun recht. "Verder Sraren er. twee, springcon coursen; eerst het zware om. de gro te prijs van Rotterdam, die door burgemeester Oud werd uitgereikt aan lt.köL Llewellyn, met Foxhun- ter.: Bij -de. eerste ronde waren er 6 deelnemers zonder fout; drie Engel- (Van onze sportredacteur) Na de tweede dag van de nieuwe competitie zijn cr reeds zeer vele clubs die haar blazoen niet onbesmet hebben weten te houden. Dertién ploegen hebben het nog tot geen enkel punt weten te brengen. De nieuwe eerste klussers bleken zich ook op de2e tweede Zondag nog niet In de nieuwe omgeving thuis te gevoelen,want alle verloren cn met flinke cijfers. Elinkwjjk kreeg na zijn goede start van verleden weck een lesje van het oude Haarlem (30) Ajax topscorer met 61 tegen VSV Heerenveen moest zich een lelijke nederlaag laten welgevallen van En- schedese Boys (1—3) en Blauw Wit bleek opnieuw'nóg niet op dreef te zijn nu het tegen Zwolse Boys niet meer dan 1—I werd. DOS heeft de vreugde van Leeuwarden over de zege verléden week op Blauw' Wit behaald ongetwijfeld getemperd door de overwinning van 4r—ï die de Utrechtenaren behaalden. AGOW heeft zich. voorlopig in A van de lei ding verzekerd door een forse over winning pp Frisia van 0—5. De „eeuwenoude" strijd tussen de Gro ningse clubs GVAV en Velocitas is dan toch dit keer wel erg in het nadeel van Velocitas uitgevallen met 4 Ajax heeft dan nog niet de'degen gekruist met een. der verre provin cialen, maar dit neemt niet weg_ dat liet gisteren reeds een fikse triomf werd voor de Amsterdammers. VSV. werd nl. gebruikt om. de topscore in de le klasse te bereiken op deze dag Eoachede— Sntek Be QuickOosterparkers Zwolse Boy»—Blauw Wit VitesseWagcnlngeu wagervlngen. Ajax Zwolse Boys r. Quick Saeek Enschede Leeuwarden Blauw Wit VSV Achilles Oosterparkers HBS—Xerxes LiruMirgla—üermes DVS I.cncaMatiritg Brabantla—VW wv Limburgla Emma Maurits Hennes DVS P5V Noad Xerxes Longa Sparta NEC Chèvremont Brabantia 2 11 0 3 2—1 2 1 0 1 2 8-4 2 10 1 2 7-2 2-1 012 3—2 2 1 0,1 2 3—2 1 1 00 2 1—0 2 10 1 2 3-4, 2 1 0 12 3-10 10 1 0 11—1 2 O O 2 0 1—S 2-0 0 2 0 0—S 2 0 0 2 0 0—7 o jfflïiimuosflffiiii cii j.FKcmraiM iriMnnnrrmiHir goed begonnen met een zege op Achilles, zag zich thans de "pas af- fesloten, nog wel in eigen huis, door neek, die tot de zwakken- gerekend wordt (24). Vitesse kon zijn goede start niet voortzetten nu Wageningen Op visite kwam: 1—3; Met SVV wil het nog niet erg. Verleden week een nederlaag tegen NAC, nu bleek Eind hoven te sterk voor de Schiedam mers (3—5). De Haagse le klassera hadden een slechte dag. Zowel ADO als HBS verloren, mét 2-1. Feyenoord heeft dank'zij een beter doelgemid- delde de leiding in C, waartoe de zege van gisteren mét 4—1 op Bleyerheide in niet geringe mate bij droeg. PSV herstelde .zich van het slechte begin van verleden week te gen Emma en won thans met-31 van NEC. Limburgia bleef de meer dere van Hermes DVS (1—0).. maar daarbij moet men in aanmerking ne men dat de doelman van de Schie dammers, Van Diest, kort na het be gin van de wedstrijd bij een. hotsing met de middenvoor van de'tegen partij. Cox, een been brak, zodat een invaller onder de lat kwam. Een. lelijkestrop voor Hermes zo vroeg reeds in het seizoen, Ronde van Sas van Gent SAS VAN GENT. Te Sas van Gent werd een wedstrijd voor profs gehouden over 115 km. De uitslag .luidt: 1. Roks (Sprundel) 2 xi. 53 min. B sec.; 2. Raymond: (België) z.t.; 3, Ryckart (België) z.t.; 4. De Vries (Vlaardtngen.) z.t,; 5. Bakker (Zaandam) z.t.; G.Kerre- broeck (België) z.t. scr\ twee Fransen en éen Nederlan den de heer Tonny Timmer met Draufganger, een beste prestatie van deze jonge ruiter. Na het verhoogde., overspringen .maakte hij echter 12. ft. Foxhunter, Aiglonne, die ih 1948 Olyrnpiade-wiriner was. Nobbier, uit stekend gereden door miss White head, en Pepper Pot sprongen fout loos over cn. werden door hun tijden in deze volgorde geplaatst. Met het Amerikaanse springcon cours voor équipes eindigde de Za terdag. De eerste en tweede prijzen gingen naar Frankrijk; beide équi pes sprongen 41 hindemissen; de 1ste in 2.39 4/5 sec. Een gecombineerde Belgisch-Franse équipe, waartoe 2 jonge amazones behoorden, won de 3de prijs: 40 hindernissen. Het Zondagse programma begon op IJsselmon.de, waar de jachtpaar den werden voorgekeurd. Zij moes ten. hier op de weilanden van de cross-country individueel en achter een jagermèester enige natuurlijke hindernissen springen. Kolonel.,van stal Soestdijk,: gereden door kap. mr van ZinnicqBergman werd hierbü de 1ste. 's Middags werden er een paar demonstraties gegeven, die zeer in de smaak vielen van het publiek, W|} kregen één- en twee-spannen hack neys te zien en de- meute van de Kon. Ned. Jacht-vereniging werd vertoond, als altijd weer een. leven dig en kleurrijk schouwspeL HM. de Koningin verscheen tege lijk met Prins Bemhard, en de oud ste drie prinsesjes reeds om half 2. Ook prinses Armgard was wederom aanwezig. Zaterdag had Prins Bern- hard de Commandant van-de Spaan se Rijschool, namens.de Koningin het Commandeurskruis van de Oranje Nassau Orde overhandigd. Dat werd Zondag aanleiding voor een extra voorstelling voor de Koningin. Een onverwacht buitenkansje voor de duizenden bezoekers. De hoofdschotel van het program ma was natuurlijk de Landenwed- strijd, die met het gebruikelijke ce remonieel, werd geopend. De presta ties1 waren verbluffend goed, wan neer men. denkt aan de zware dagen, die de paarden achter de rug heb ben. De Engelse équipe won met 24 punten; de Fransen werden, met 2614 pt. een beste 2de; de Nederlandse équipe; Byou, Romanichel, Zwarte Piet en Master verwierf 48 punten en de Zwitserse 6,8. Maar Vol' au Ventr van de Zwits. kapitein Hg, die beide malen het parcours zonder, fouten sprong, kreeg de prijs voor de beste 'individuele prestatie;' 'Dè Troostprijs was- voor Sultan van de heer Morf; Compétente van majoor baron van. Lyndon werd hierbij 2de. Madlle Bonrtaitd kreeg de Herin- heringsbeker van de Ned. Hipp. Sportbond voor de best? geplaatste van het ganse C-HJ.O.' Nieuwjaarsdag van 1949 gemaakt Blackpool stond twee minuten na het begin met een doelpunt achter» twee minutén na het begin 1 maar won vrij gemakkelijk van Sunderland. Burnley: verpletterde West Bromwich Albion met ft—1. Die zes 'goals Waren wél iéts .bijzonder -voor Burnley, want in de voorafgaande ontmoetingen üatt Burnley het slechts tot 3 doelpunten in totaal .8®" bracht Morris scoorde vier doelpunten, de Topscpra van deze competitiedag. behalve Morris, had 00K LONDEN Hoe somber 1caren de oenchten. over Euj0tt, die voor 230.000 gulden door Burnsley van. de Spurs. Er werd zelfs verondersteld dat er in LonBradford is overgenomen, een groot aandeel in ae den niet veel voetballiefhebbers meer waren die enig Zege. Roy Bentlev, dié naar bekend is, eerst gewei- ■vertrouwen, hadden in de Benjamins van het vorige gord* had voor Chelsea te tekenen, sooorde de win-: retzoen. 'En .kijk daar waar de verwachtingen het nende goal in de Lon dense derbytegenFulham.Een loapst gesteld worden, zijn de resultaten het grootst, opmerkelijk resultaat boekte Jack Rowley, de schut- In ieder geval mag de overwinning van de Spurs ter van Manchester United. De United sloeg Stoke op het leidende Bolton Wanderers gerekend worden City met 4—0. Rowley zag kans de hattjrick te sco- tot één can de grootste verrassingen, die zich afge- ren, hetgeen betekende, dat hU een dergelijk staaltje lopen weekend m de Engelse voetbalwereld hebben nu ai voor de derde maal in dit seizoen, dat nog voorgedaan. Geheel zonder een flirt met vrouwe maar kort aan de gang ia, heeft uitgehaald. Xnmid- Fortuna is het nieC^ gegaan. Een van. de achterspelers heeft hij 14 van de Wanderers opende de. score met een treffe" doelpunten in de in eigen doel. De Londenaren speelden echter veel ze competitie we beter voetbal;, en de 2—1 zege kwam hun volledip ten te produce- foe. De uitslag 1—0 wordt in Portsmouth klaarblij- ren. Fcelyfc byzonder aardig gevonden, van de zeven tot in dé tweede nu toe. gespeelde, tuedsfröden werden er vier met aivisiè trokken 1—0 door Portsmouth-gewonnen, een record op zich twee uitslagen zelf en daarbij komt nog dat van deze zeven wed- sterk de aandacht, strijden er zes bij zijn geweest waarin de tegenpartij Te Sheffield won geen kans heeft gezten een tegen punt te maken. Een United met verdediging can graniet blijkbaar. De laatste 1—0 minder- dan werd Zaterdag behaald "op Hudders/ield Town. 73 van de Wed- nesday. Vijftïg- Aston Villa sloeg; voor 60.000 toeschouwers Arsenal, duizend toeschou- alweer met slechts een verschil van één doelpunt, wers waren ge- Een paar duizend toeschouwers minder waren aan- tuigen van deze wezig bij de ontmoeting tussen Sunderland en Black- stedelijke" wed- pool, door de club van Matthews met 3—1 gewonnen, strijd. Met rust Een van de drie doelpunten was van Stanley zelf af- leidde de Unit- komstig,_._ eennogal., zeldzaam, geval,want Matthews ed. heeft zyn laatste goal in competitieverband op In de tweede De uitslagen van de wedstrijden, gespeeld voor de wist de eerste divide luiden: Wednesday de Aston VillaArsenal 1—0; Burnley"West Brom- gelijkmaker te5 ■wich Albion 6—I; Charlton Athletic—Middlesbrough scoren, maar Vier g 4—3; Chelsea—Fulham 2—1; Derby County—Man- doelpunten, rba. Chester City '1—3; Huddersfield TownPortsmouth. fmin (L-l; Manchester United—Stoke City 4—0: Preston w J North End—Newcastle United 1—2; Sunderland- brachten de be- Blackpool 1—3; Tottenham Hotspur—Bolton Wan- derers 2—1; Wolverhampton WanderersLiverpool 2~1* - Luton Town vei^ I De uitslagen van de ontmoetingen gespeeld voor plettérde Notts de tweede divisie luiden; County met 60. Brentford—Birmingham City 1—0; Bury—Queens De thuisclub de-1 Park Rangers 3—1; Coventry CityHull City 14; manstreerde snel Doncaster RoversCardiff City 1—0; Everton— en goed voetbal. Kotherham United 3—3; Luton TownNotts County Tommy LaWton| 6-C; Nottingham ForestLeicester City 22; Shcf- werd door stop- field UnitedSheffield Wednesday 7—3; Southamp- perspil Owen vol- Waf Lafthousc, midvoor van Bol ton—Leeds United 00: Swansea Town—Blackburn komen in be- ton Wanderers m duel met Leaps Rovers 5—1; West.ham United—Barnsley 21. dwang gehouden, spit van de Sjmrs. (Van onze paardensportmedewerkér) WASSENAAR. Duindigt heeft "Zon dag een vande hoogtepunten beleefd met een uitgebreid programma van draveryen en rennen afgewisseld met vrijheids- en. hoge sehooldressuur en speciaal voor de vrouwelijke bezoekers een mode-show. De dressuur werd ge toond door de ruiter Z. de Wit uit 't Zand met rijn paard. Irene en Zilver- king. .1.-. v De eerste draverijen eu ook de eerste ren gaven verrassende uitslagen. Dc twee series van de Tulsa Olieprijs, het 'hoofdnummer in de draf af deling werden resp. gewonnen door K en Peter Spen cer, welke daarna met de 3 besten uit elk nummer uitkwamen in dé finale. Nita K scheen deze finale te zullen win nen maar ln de eindstrijd moest Nita K de ereplaats aan PetBr Spencer afstaan,. In de renafdeling was de klassieke St. Leger met. een hoofdprijs van 1S00 het hoofdnummer en daarin heeft de Neen, dit zijn geen vrouwelijke jockeysdoch mannequins, die Zondag tijdens de draverijen, en rennen op Duindigt verschenen om er een modeshow ie helpen slagen. De rijder op de stilkey voelt zich wat onwennig in dit sjieke gezelschap. (Van onze Danmtedewerker) AMSTERDAM,? Zondagavond. - De karavuh met: bet nithuigbord „Werelddamtltel match 1951", die afgelopen Vrijdagavond in Hilversum een prachtig verblijf had gevonden, was Zaterdagmorgen weèr opgebro ken jfa de, richting Den Haag, om na één voorstelling in de Residentie weer koers ie zetten naar dc hoofdstad, waar zojuist de vijfde ipariü tussen de hoofdfiguren van d|t merkwaardige circus evenals de 4e iit remise is geëindigd. Beide malen konden we genieten van een oerdegelijk, natio naal gerecht, dat hier „klassieke partij" heet en zjjn wjj tl mét al Ver schoond gebleven van die extreme schotels, die in de„neo-romantlsche" school enkele jaren geleden als niet te versmaden hapjes bijzonder gewaar deerd werden./- -T.*'.j. Moderne klassieke theorie 's de iotwcssantKc van óe tet op De vierde. Zaterdag iu „De Pol- Men gespeelde geweest. Zells lage- lepel*' te Den Haag'gespeelde partij, I re klasse-club?pelers is het bekend. dat de klassieke spelvorm de moei lijkste is, zander ook maar 'de ge heimen daarvan bij benadering te doorgronden. Dat is volkomen be grijpelijk, aangezien er geen dammer ter wereld is, die dit genre voor de volle honderd procent beheerst. Ge lukkig maar, want dan zou het bord spel, waarin zovele mensen hun be koring vinden, veel van zijn aan trekkelijkheid verliezen. Wel kunnen wij vaststellen, dat van de huidige generatie; Roozenburg eh GHestem aoor systematische onderzoekingen, volkomen los van elkaar, verschei dene nieuwe ontdekkingen - hebben gedaan, die zij (waarschijnlijk slechts gedeeltelijk aan de openbaarheid hebben prijs gegeven, Ghestem In zijn boek „Comment je suis devener Champion du Monde" en Roózenburg o.a. in zijn te Leiden verschenen- schriftelijke leergang, Omtrent hun opvattingen en speelwijze vanhet klassieke genre kan de opmerkende, leergierige dammer, zo hij reeds de gave des onderschéids (van het ab stracte damspel) bezit, echter nog Zie verder pag. 6 favoriet Toeto niet teleurgesteld. Bella- trlx hield Tosto In het Iront lang gezel schap doch In de eindstrijd nam Tosto een paar lengten voorsprong, behield die en won glansrijk. Rivalfté ontnam. Bella- trix in het laatste deel de 2e plaats. Vermelding verdient voorts de mooie zege van Delbrassinne met de 2-jarige Cleone in D© Gouden Droom, waarin Qualissa teleurstelde. x De uitslagen Tuiden: 4 v1 Eyry dice -prijs (draverij over SlOQ m): 1. Odylie Spencer (P. A. Strooper) km- tyd 1J30J9; 2. Patrick Duluth Z (B. Vis ser); 3, Ovidia-Axworthy (N. J. Bloem- saat): Toto winnend 640, plaats 2.80, 3J0, 5.50, gekoppeld 25.60, covercal 8.90. Tulsaline-prijs (draverij over I860 m eer3te afd,): 1. Nita K (W. Leeuwen kamp) 127.6: 2. Petulance (J, P. F.-v. d. Broek); 3. Our Volann (J.. Hof). Toto: winnend 8.70, plaats 2.30, 1.70, 2.70, ge koppeld 10.90,"; covercal 4.60. Tulsa Euperleur-prljis (draverij .over' 1860 m, tweede afd,): 1, Peter Spencer (E^ G. in; 't Veen) 1.30.3; 2. Op veger (N. Ousting); 3. Lord QuettevilleTA, Molen dijk). Toto: winnend 2.20, plaats 330, 1.50, 330, gekoppeld 430, covercal 4.30, Eldorado-prijs (draverij over 2500 m): 1. Xittle Axklt (B. Leexrwenkamp) 1363;' 2, Nike van HoUo (W. B, v. Oveereem); 3.. Norbert M (N. J BIoemMat). Toto: winnend 3.30, plaats 140..1.6Q, 130, ge koppeld 8.70, covercal 2.70. Tulsa OliepTijs (210B m finale)1.peter Spencer (E. G. in 't Veen) 139.6; 2. Nita K (W. Leeuwenkamp); 3. Petulance K (J, P. F. v. d. Broek). Toto: winnend 2.60, plaats 1.20, 1.20, 1.50, gekoppeld 3.—, covercal 3,30. Gouden Droom-prijs. (1200 m)i Cleone (H. J. v. d. Kraats) 1.18: 2. Saktna (R. RfCard); 3. WÜJy 2 (G, W. Groos). Toto: winnend 6.40, plaats 1.90, 230, 2.40, gekoppeld 25.60," covercal 7.40. St, Leger-prys (2800 m: 1. Tosto (E, Delbrassinne) 3.12.4; 2. Hivallte (A. Mon tane); 3. Beilatrix (J. c. Pex). Toto: winnend 130, plaats 1.50, 3.60, gekoppeld 6.20. Wilhelmina-priJs (1700 m.): 1. Plying Peter (F. Delbraasinue) 1.57.4; 2, Kamila (H. J. v. <L, Kraata)3. All Ablaze (R. Ricard). Toto; winnend. 7.20, plaats 1.80, 1.60. 2.10, gekoppeld 3.90, covercal 4,60. Totale omzet: 08.301,50. RHEYDT. Ten aanschouwe van bijna 200.000 motorliefhebbers werden op da ruim 9 km lange Grensland-ring dicht bfj de Nederlandse grens internationale motormces gehouden. Aan deze wedstrijden, die werden aan gevuld door enkele wedstrijden voo* kleine race-auto's, namen ook de Ne derlandse motor renners Rennooy, Si mons en Postma deel. De voornaamste resultaten lxddent 125 cc. afstarvd 00,050 km: 1. DaikeC (Duitsl.) met NSU, 40 min. 58.9 sec. (gei middelde snelheid: 1313 km per unr)t 2. Reinhardt (DuttsI.) met NSu (gemidd, snelheid 131 km per uur); .3, MÜUe» (Du'tsl) met DKW; 4. Hofmaan (Duits land) met NSU; 5. Rcnooy (Ned.) mrt Eysirxk (gemiddelde snelheid 121.7 km per uur). 250 cc. afstand 72.040 km: 1. Thon* Prikker (Duial.j niet Guzzi 28JB^ (ge- middelde snelheid 152.7 km per uiny 2. Klure (Duitsl.) met DKW (gem- snel heid 152.4 km per uur); 3. Wuensch» (Duitsl.) met DKW; 4. Simons (Ned.) met Excelsior (gemidd. snelheid. 139.B km per uur); 3. Postma tNcd.) met Guzzl (gemidd. snelheid 138 km per uurL 350 ccr afrtand 72.040 feu; 1. Basso (Belg.) met AJS 26.14^ geraldd. snelheid 164.9 k per uur); 2. AlÜnger (Duitsl.) met Velocette zelfde tijd; 3 Mazanek (Duitsl.) met AJS zelfde «Jd. SCO cc. afstand 72.040 km; 1. Zelleg (Duitsl.) met BMW 23.43.0 (gemidd. snelheid 162 km per uur); 2. Meier (D.) met BMW 23.44.1; 3. Goflin (Belg.) met Norton Igemidd. snelheid 181.9 km peg uur). Van de Tace voor wagens van de for mule 3 luidt dc idlslog: 1. Brown (GJB.) met Cooper 34543 (gemidd. snelheid 154.6 km prr uur); 2, Brand. (G.B.) met Cooper zelfde tijd; 3. Patterson (Austr.) (gemidd. snelheid 152.4 km per uur). Nieuw Europees record kogelstoten MINSK. Tydens athletiek- wedstrijden te Minsk heeft de Rus sische athleet Heino Lipp het Europees record kogelstoten op 16.98 meter gebracht. Het oude record stond ook op zijn naam. FUIGCERDA (Spanje). Do Belg Flory van Donck heeft het Spaanse open golfkampioenschap gewonnen met een totaal van 7 x. 270 uit vier ronden. De Spanjaard Marcelino Mor- cillo werd tweede met 284. PARIJS De „klasalekc wieier- Wedstrijd Parijs—Brest—Par ijs over 1182 km 1» gewonnen door Maurice Diot (Frankrijk) In dé t^d van 38 uur 55 min. 45 sec. Tweede werd zijn landgenoot Muller,"die In de sprint op de Pare des Prlnces-baan verloor met anderhalve lengte. Henk F hof,: de enige Nederlander die meedoen, verscheen niet aan de start, die Vrijdagavond te middernacht te Boulogne sur Seine werd gehouden, Zaterdagnacht bij de ravitaillee ring te .Vitre, ha B72 km, sprongen Diot, Muller en Bonaventura weg. Al spoedig hadden zij twee .minuten voorsprong óp/Joly en Brambjlla .en drie minuten óp Ryckaext, Tacca, Hendrlckx, Mor,van en Vletto. Bij Mayenne was Bonaventura. verdwe nen. Zijn plaats in het leidéragroepje werd ingenomen door CharlesJoly. De. vermoeidheid deed zich steeds meer géiden >eh 1 achtereenvolgens staakten Bonaventura: en .Vietto de strijd. In de buurt van. Alencon had den Muller, Diot en Joly 5 minuten voorsprong op 'acht renners: in totaal was het deelnemersaantal :gedund. tot II. 7: Diot en .Muller wisten, zich op de laatste 200 km 'aan dekóp tehand haven. Joly viel echter sterk terug.' Tenslotte moesten Diot en Muller de beslissing onder elkaaruitvechten. Négen renners hebben de monster rit beëindigd. De tijd 'van Dtot be tekende' een niéuw record. De tyd van Albert Hendrlckx van 1948 was tot 'dusver de snelste geweest, zijnde 4i: uur 30 min. 42 séc.'*v De uitslag luidt: 1. Maurice Dloft (Frankrijk) 1182 km In 38 uur 55 min. 45 aeo.; gemiddelde 30.362 km; 2. Edou- ard Muller (Frankrijk) op anderhaiv* lengte; 3. Marcel Hendrickx (België) 39 uur 4 min. 58 sec. 4. Brambllla (Frank rijk) 39 uur 5 min. 17 »ec. 5. Devreesa (Frankrijk) 39 uur 11 min. 27 sec. 0, Charles Joly (Frankrijk) 39 uur 11 min. 29 sec. 7. Morvan (Frankrijk) 39.1439; 8. Pividorl (Italië) 39.1455; 9. Tacca (Frankrijk 39.16.55. LONDEN.De ïtaliaaüi Enzö Sacchi, wereldkampioen sprint der amateurs, heeft te. Heme Hill het sprintnummer gewonnen door drie maal achtereen-zijn serie te;.win nen. t Hij versloeg de Britse titelhou der Cyril. Bardsley?uit Manchester in de laatste serie met een. tijd van 12,7 seconden op dc laaüste 20B meter, In de eerste serie reed Sacchi tegen de: Nederlandse kampioen Jan, Hijzelendoorn, die 1.50 meter voor de .finish vlel. De'jNeaerlan- der liepernstige kneuzingen óp en verliet het strijdperk. In'de, tweede serie versloeg Sac- ch| de Australiër Kethi Reynolds. Eerder, op de dag had, Hijzelen doorn een sprintwedstrijd! over 750.. yards om de Robblalac bowl met een. voorsprong van enkele centl- meters gewonnen van de Engelsi man Cyril Peacock. Hij zeiend oora's tijd op de laatste 200 -meUs; 13,^. seconden. ■- -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5