Goed en Goedkpop /jrn' ZELFWERKEND WASMIDDEL De sleutels van morgen Met een polis geborgen! levensverl KETELBINKIE HELPT ZARTAN (van de apen) Dinsdag 2 October 1951 „wuwm i «BtnaïIkttS; .mwpfine-"u jsSBk Zo'n zuiver •••"fjBy u-oIlen Delina- bee tel broek van WÊJr'. echt-stevige „jon- £ens"-kwaliteitij prac tised onverslijtbaar, dus gezien ook de zeer laag gehouden prijs - absoluut het voordeligst. En gecombineerd met een heerlijk-warm, zuiver wollen Dclana-truitje met. een aan trekkelijk. en smaakvol pa troon, vormt: hij de ideale winter- jangensdracht bij uitstek, A lUftt echt met het ingenaaid? etiket: zon/ür dit het géfn Dtlana Bretelbroefeie. leeftijd a li/j - s i«ir vxnjfƒ3.05. Extrt-rtrtre kwaliteit /*3 5 5 Wpilto 'M truitje. leeftijd c« lt/j i«t 1 odieuze kleding in een grote variatie van modellen. Prima kwaliteiten, perfecte afwerking ich - --matige prijzen. DEDEMSVAART V»no«ke h». I Naam 'zending Vii* -rl acfrauan. waar j Adres Dalana »«r- 1 e»V (ertigbaar t*. WoaaoL fa OP£H «nWoppB «fj dnjirvreri wwxfiA aan Oafana Oedamwaart. Swagger f". orira^ kwaliteit zuiver wollen vefbure. Kleuren: havanna, camel, petrol., wijnrood en bleu. Maten 3S-14 -- Goed en goedkoop ge'dt ook voar de reinigingsartikelen van Simon de Wit Profiteer van de billijke prijzen en - vergelijk de prima .kwaliteit I Gelijkwaardige kwaliteiten, pasvorm m afwerking koopt nergens gptdbper' Waakmoeder eenmaal Blue, Band Heeft ge proefd, is er voortaan Blue Band op tafel, Blue Band in dé keuken.. En hét Hele gezin vindt dat opperbest. Want iedere boterham en ieder gerecht'wordt smakelijker-met de béste margarine: dié; fijne zuivere Blue Band, bereid volgens het. beste recept enj altijd fabrieksvers. Probeer ze morgen zelf J maar eens. Dan weet U vanaf morgen f ook, dat U „Blue Band" moet zeggen als L U margarine nodig heeft. kLp"per'-pak PUUr; Rotterdam t Beijer]and«Iaan 192.202; Schiedamseweg 61-63Schiedam: Broers vest 59-61 Schuurpoeder. Huishoudzeep. Schoancrême v Soda grof of fijn per grote bus 28 ct per du bbei stuk 30 ct per doosje 22 ct per kg. 18 ct Te koop wegens aanschaffing Solex éers "z,g.n.n. fterenrij wiel, merk Philips, compleet en met lederen fietstassen 70.— H. Johanns, Juliana' y. Stol berglaan 78a, R'dam-Noord. Aangeb. wegens, sterfgeval he ren R.s, rijwiel, als nieuw, f/a jaar bereden f 110.en kleine Philips radio 75.—z.g.a.n, Van Gink, Statenweg 52A. Lingerténaalstexs gevraagd. Aanmelden: Confectiefabriek Versluis. West Varkenocrdse- weg 189. R'dam-Z. Te huur aangeboden Verloren 30/9 verleren een gouden scha kelarmband met 'gbiiden plaat je 1940—1945 (aandenken); t.b. t.b. Vr.oezenlaan 42, tel, 44938. Kosthuis-aangeboden voor. net te jongeman, BoDgjes 23, Rot terdam-Zuid. Bekwame overïierodenstrijk- sters gevr. Stoomwasserij J. -J. van Amstel, Dirk Smitatraat 55 .—57. -■ - - Diversen Gevraagd jongedame of vrouw, 2D—30 jaar, in moederloos ge zin voor leiding huishouding. Heer studerend .met studeren de. zoon. Brieven onder 'no. 7276 bureau van .dit- blad. AJ3.A.N. Auto- en Motorrij school B.' de Groot, gedipl; in structeurs. Gratis theorie. Te vens verhuur, Aelbrechtskade 152. Tel. 39619—39701. Zr R. v.. Crcveld, Ëreitnerstraat 85 b. tel] 35259, Rotterdam.af doende verwijderen van 'ge: zichtsharen enz. Hoogtezon op zned. .v. advies.'.'- 1 j.-ï -»v Radio en Gramofoons Auto's, Motoren en Rijwielen Leert, autorijden In nieuwe, Standard Vanguard Auto-, rijschool H. P. Take, Gedipl. KNAC-ihstructeürs. J. Sonjc- straat 4. Tel. 36777. Gevr. bij L; H; Pot, levensmid- delenhedrijf, Schieweg 127, een nette' jongen. Uw oude bed 's morgens ge haald, 's avonds als nieuw thuis bezorgd. De prijs valt mee. Hendr.ksen, Zamenhof. straat 29 <nwe naam voor PJantageweg), tol. 21S92. Van uw oude spiraal of ijze ren ledikant maakt Ker.drlk- sen een model opkiapbed. Za- menhofstraat 29 (nwo naam. voor Plantagewee), tel, 21992, Te koop, Philips radiotoestel. Te bevr. na 18 u. Iedere werk dag. v. i Eek. Parallelstraat 25a; Overschie. Radio: Philips,, Waldorp. Erres. Desgewenst zonder vooruitbe taling. „Radio Soons", Stadhou- dersweg 17, telefoon 48352— De levensverzekering, nu genomen, ontsluitde deuren van een toekomst zonder zorgen. Een gegarandeerd, door U-zelf vastgesteld inkomen op een door U-zeif vastgestelde datum els pensioen voor U-zelf en voor de Uwen. Net dienstmeisje gevraagd in klein gezin, Aanmelden bij Swyter, Stadhoudersweg 74 B, Snel Uw rijbewijs nodig? A.B.A.N; Autorijschool „Eure ka" leert het U. Ford Vedette 1951. Dames.voor O speciaal een gedipl. damesinstr. J, Stalker. Aelbrechtskade 156 b. Tel. 39617. Antorijles??? Bij Palace les. altfjd succes. Autorijschool Pa lace. Schtedamsesingel 143;-te lefoon 38312. na 6 uur 27763. Gedipl. instr, Gevr; hulp in.' de huishouding, v.d.e.n. of Uitsluitend dag. Br. óf pers, aanm. Mevr. Blak, Ralmweg 8, R'dam, Schiebroek. Gevr. een flink zelfstandig dagmeisje, volle, kost en hoog loon. Slagerij Baartman, Nieu we Binnenweg 286B. Gevraagd nette huishoudster, voor direct in net gezin*; Br. aan J; Benne, Jan Campert- kade17. Spijkenisse. De grootste voorraad merkrll- wielen vanaf 124,75 bij Joh. H. Haijemaïje, Vrfjenbanse- straat 32—34; Tel. 48291. Des- gew. op termijnbetaling. Radio Philips, Waldorp, Fri- dor en Are] vanaf 1.75 p.w De beste merken stofzuigers vanaf f 2.— p.w. Ook zonder vooruitbetaling. „RadioMeo". Gehoorapparaat, z.gia.n., merk Audium f 175.—. Van 11 tot 2 uur. Grnéhcveld, Essenburg- singel 129a. Saris Radio. U\\* speciaalzaak voor Philips. Waldorp, en Er res. Erkende Philips Service 100<fti garantie. Bet. in overleg reeds v.a. 7.75 per maand, inruil oude toestel. Bergselaan 300. tel. 46120. Zorgen voor morgen morgen geen zorgen'! Hansa 4 cyï. Cabriolet 4; o.d.k. 1940 met nat. bewijs; moet iets aan gedaan worden, 550.—. Beatrijsstraat 3 b, tel. 38509. Zeldzame aanbieding. 4 Engel se clubjes met 3e klas, wollen épinglé, groteronde tafel met rieten onderblad 180.50. C. Molendijk, Boezenaingel 48, hoek Boezemstraat,tel. 25565. Muziekinstrumenten Te koop prima Duitse studie- piano 500.—merk Mand. Br. no. 1760 bur. blad. Personeel gevraagd j Net meisje gevraagd van 8.30 5, u., niet onder de 17 jaar. Mevr. Schoónheirri, Stadhou dersweg. 18 a;-' - Flink dienstmeisje gevraagd, bij voorkeur boven 20 jaar. hoog loón.r Mevr. Lermer, ,G. W. Burgerplein 1. hoek ,Es- senburgsingel. v,. Centrale Muziekschool, Spoor- slngel 71. tel. 4S 330. Onderwijs aüe muziekvakken. Prlvélessen 5.— 'per maand. Studeerge- legenheid. Instrumenten be schikbaar. Inschr. dagelijks 10-^XO .uur. Piano, guitaar enz. Uitst. on derwijs, instr. beschikb. Stu- deergel.; Ooster Muziekschool, NJT, van Raoyen Ramlehweg 30, tel;. 22745, /-'• f iv. ..Ahoy". 2-pcrsoons bcdstellen 57.—, 1-persoor.s matras 29.goedkope prijzen voor overtrekken, bijvullen. Alleen bij de Deddcnmakerij „Ahoy". H. Lenskens, Rodenrijsclaan 13, telefoon 40256. Kinderwagens, kapper, over trekken, spuiten. bekleden. Zend briefkaart.- Wordt afge haald. Telefoon 33498. Fa, Bo- bert. Heer Gillisstraat 3. zij straat VlieUaan. Te koop, DlK.W.-motor 98 c.c. in, goede staat te bez. Hoge Li miet 201, R'dam, tel, 81409. Te koop een" haardkachel,, in zeer goede staat met achter en vloerplaat. Rotterdamscbe Rijweg 112, Een donkerblauwe Jongensjas, 17 Jaar, .z.g.a,n, f 25.Van Eijk, Insülindestraat 159, Meisje, 18 j., zoekt werk voor halve d. öf.3 d. per week, geen huish. Br. M. v. d. Bie. Car- hisselaan 117.C. .;v: V Kapteiu Mobylette, de droom van iedere toekomstige brom- fietsrijder uit voorraad lever baar. Ben Maltha. Weste: Wa genstraat 17, R'dam. Voor efe belangen van alle verzekerden wordt gewaakt door de Verzekeringskamer. Uitvoerige vrij'btójverde inlichtingen werden gaarne yerilrekt door da levens- yeriekeringmaalschappijen 'en haar vertegenwoordigers; Zwitsers 'meisje biedt zich aan tegen, eind Nov; als verpleeg hulp of' voor andere werkkr. Bezit diploma's. Br. no. 727B bux. blad. i Cursus - pedicure en algehele voetverzorging. Voor dezeopl. (VOW kunnen zich nog enige dames en heren opgeven. In-; schr; sluit4' October a^. Inst. Braunius, Graaf Florisstraat 109, Rotterdam, tel." 34251. Xe huur «.^zonder chauffeur Volkswagens en andere kleine na-oorlogse auto's. Per uur, per dag en langere., termijn, voor binnen- en buitealand. KUsters. .Adrianastraat 42. tel. 37801. Na 6 uur 35285. Te koop z,ga,n. kinderwagen, Engels model. Te bevr." bij j; van Eijk, Soetendaalseweg 40a, R'dam,Na'^7 liur. VOP mc R-7 fNGSC O W M> S si g ut J H T L EV g ff S V B Z R g SB 't 0HU f Verhuizingen, en meubelver- vocr tegen zeer lage prijzen. Jac. l^riddelhoek. Mathenesser- dijk 173, telefoon 34373 en Statenweg 5C, telefoon 49894. Laat Uw meubelen opnieuw bekleden, 2 fauteuils. 4 stoelen vanaf 40.—. Met bijievering leerdoek. Mac Lean. Croos- wijkscstraat 3. telefoon 27716, tegenover halle lijn 22. Verende bed stellen, 2-persoons 88.—. 1-persoorts 67.50. 1-persoons kapokmatras met kussen 84.50 2-persoons. 5-delig 139.1-pcrsoons bcd stellen 35.—2-persoons SO.™ Eigen beddenmakaxij. reparaties.; Combinatie divan- bedden 65.dfvanbedden f 26.90, 2-perisoons spiraal 29.50, dpklapbedden 2-per-: soons 7 47.50, 1-persoons 35. Geenopruiming, wel: goede waar. GebrBos, Samuel Mul- Ierstraat 9 a b c,..telefoon 36811. Gevraagd in gezin mét 1 kind" te Amstelveen zelfst. meisje, voor dag en nacht. Zondags vrij. Eigen kamer met radio. 70.permaand. Brieven onder no, 7275 bureau van dit blad. Gevraagd het meisje voor de huishouding, zelfstandig kun nende werken. Aanmelden 67 uur. Mevrouw Abas, Mathe- nesserweg 128B.- Jongernan vraagt een net-rus-1 tig pension m. zit-slaap kam er, omg.,: Westzeedijk,: R'dam. In lichtingen Tolrie," Frankendaal 91, Zuid. Net echtp. z.k. 36 j. zoekt vrije voor zolderetage. w. en 1. aan wezig. Randweg of Hillovliet Z.-zijdc. Prijsopg. huur. Brie ven onder no. 45372 kiosk Randweg. Gemakkelijke betaling, meube len, tapijten. bedden, dekens, enz. 200 modelkamers, lage prijzen. Brieven onder no. 926 Advertentiebureau J, Grijseels. Nteuwo Binnenweg 166, Rotter- danL...'-;'r;:, 'c.;^v >7':V:. Huwelijk Nette dame. alleenstaand, 4D jaar. N.H.. zoekt ser, kennism. roet heer uit beschaafd milieu, vaste pos. Uitgebreide brieven no. 3535 Zaagmolenstraat 47. .Slaapbank van 3-zitsbank in een beweging tot 2-pcrs. bed. 190 X 120 met bergruimte voor dekens v.a. 135Comfort. Walenburgerweg 104. Tramlij nen 1. 3. 5. 22. Hardboard meer dan .70 maten en soorten, 2 la mun. dik. 244x 122 cm 6.65 per plaat. Wes terhouthandel Joh, van Box tel; Cath. EeerananEstraat 42. Gemakkelijke betaling, beren- costuums. regenjassen, demlea winterjassen. Confectie en naar maat. N V. de Gier. Goudsesin- gel 51—53 lel 26975, Jac. Cats, straat 50. tel 82065. Nieuwbouw Rott.dijk. 2 k.. en suité. 2 zijkamers, bruynzéel keuken, douche, kelder, voor huis geschikt voor samenwo ning Br. no 7270 bur. van dit blad. 125 cc. tot 250 c.c. motorrijwiel met opgave van merk. bouw jaar. prijs, en nat.bewijs. Te vens een-. wit keuken-fornuis met prljsvermelding. Br. no. 7269 bór. van dit blad. Bankbed „ideaal" Combtnath' tn één' handbeweging een: soli de. 2 pers, ledikant roet verko-' perde staaldraadmatras. Kapok matras en kussens ,130X200 in 14 modellen leverbaar Stof naar keuze. Dagelijksdemon stratie. Bedden-: cn"'Meubelhuis „Ideaal" Goudseplein 4 (hoek v. d. Werfstraat).- Telef- 26157 Rotterdam/ Bréda—Rotterdam. Aangeboden vrij 'huis Breda, woonk.,gr.' keuken, :3;'Slaapk., douchecel, Gevr, woning in R'dam.: Liefst geschikt voor gezin met- twee kinderen: Brieven onder xio. 7279. bureau van dit blad. Wie zdjn hoed vakkundig -wil laten vernieuwen gaaf naar Dumoulih, Snellinckstxaat 37 (West), hel op 32422. Nieuwe afdeling lederververij dames schoenen. en -tassen. ?- Gemakkelijke betaling, haar den, haardkachels. Diverse merken. Complete plaatsing. Betaling vanaf 3,per week. De Gier. Goudsesingel 51—53. tel. 26975; Jacob Catsstraat 48 —50, tel. 82065. Eectr. cirkelzaag, 20 cm. „met motor. T.e.a.b. Ad. Kraan. St. Mariartraat 77. R'dam. Gemakkelijke betaling. Onze kosten zijn laag. omdat, onze meubelen, alle vervaardigd worden tn eigen werkplaats. Komt. U eens kaken. U zu». verstomd .staan over .de. prims kwaliteit en lage prijzen. H, Muylaert Jr™ Vhverhofstraaf 117; TeL 43494. Dubbel vrij bovenhuis/geschikt voor samenwoning, 2 (keukens, Schiedamseweg. Voor. 1 kléin en 1 groot benedenhuis. -Br. nb. 200 kiosk Delf shaven. - Dame's, wilt U weer slank wor den?' Bezoekt dan: onzë>stand no. 7 op de ;.Femina". Wij:"to nen U". de nieuwste modellen „Elja" Rubbercorsetten^Corr settenfabriek. „Victoria" Zwart Janstraat 98. R dam; Hoogstr. 143, Schiedam. Gemakkelijke betahag, bedstel- len, verend vanaf t 98 dekens, karpetten, meubelen, opklap- bedden. ledikanten etc. N.V. de Gier Goudseringel SI—53, tel. 26975, Jac.. Catsstraat 50. tel. Gemakkelijke Betaling. Meube len 3-zitsslaapbanken,. bedden, dekens, tapeten, kleding; N.V. Mij De .Fooi, Rochusseostraat 54—56, tèl '28891. Bentin ckJaan 1012 (Btqdorp); Goede meubelen koopt u voor deliger bij de Meubelbeurs. Overtuigt u, brengt eens een 'bezoek aan onze meubelafde ling. Vrij te bezichtigen „De "Wa»iK^fVM»irrK". -.'Grote V1«erri- Aangeb, mod, ben.huis, gesch. voor kl.gezin; op: nette: stand, inR'dam-W. GevT, groter huis' m. -,mad. Comf„ op eveneens nette .stand,: - liefst dorp, Schiebroek cif H"berg. Alles wórdt:echter overwogen. Huur prijs 30.00—/ 50.00 per mnd. Bvan Herwerden, Mathe- hesserd1jk 280: - 1750. Knots en Knars brachten de bange Mbwono kort en krachtig aan z'a verstand, dat hij; hen WéLdoor de Hoetsjoechiebossen moest brengen en dat ze met; zjjn kletspraatjes over Witte Negers en Bruine Tove naars niets te maken hadden; ze hadden hem betaald "^en hij nioèst'gehpprzamen' en daarmee uit! De vól-;: génde mórgen ging de karavaan dus met en bib-, berende gids voorop verder en ze hadden nog geen :v kilornétër/afgelegd.Lin die beruchte bossen of de .voor» spelling vaR Mbwono' Icwom ust; Er klonk;"plotseling een "On fzetterid gesch reeu Wp 'dat eihdig de ih ën vervaar- lijk gèkerm 'zó'naar, dat de negérs Verbleekten -en Knars' haar. in de-krul schoot van schrik.;.De dragers 'lieten het bovendien niet bij schrikken alleen; als één man .wierpen ze de bagage neer en ze begonnen te rennen- in de tegenovergestelde richting, zo hard ze konden. En ze stonden niet stil voor ze weer veilig en wel dwars door het oerwoud in hun eigen.dorpje aan de zee aangekomen warenZo bang waren ze! Knots en Knars wisten niet >vot er g ebeurde, op het. Iqatsfe ogenblik begreep Knots!het.echter eri hï? greep de. gjds Mbwono, die zijn makkers vvïjde volgen bij de arm/ ^Larmë-tösjtmassgr'/ gild engstige mon; „De witte negers komen,;ontzettendI" „Hiérlr',":gromde Knots woedend: „En hebben: we je daarvoor; ons góede geld gegeven, bibberaar! Je blijft; hiér .en je zult Óns verder door'dit bos breng en/ voor één enkele schreeuw zijn wij niet bangl" Gloeilampen, 50 kaars' 39 ct, 3 voor 1gulden, 200 kaars 68 iet; Ook yoor 125 yoit;: Alleen Ge- veke. Nw.- Binnenweg 355. Tel. Meisje, 22 jaar, zag rich gaar ne als kind aangenomen^ wJ menseii alleen; Br.: no.; 64; Mosk Randweg. Een:; keurige jas voor 30.—, indien door óns gekeerd.i.cos- tuum V/40.—.- M^V -Kleyweg. Jac.Lclsgtraat:- 22, -Fxov.wtjk,; Gemakkelijke betaling,-radio's. Erres. Philios. Waldorp. Novak. Platenspelers, wisselaars, beta ling vanaf f,3.— p.w. N.V de Gier, Goudsesingel 51—53, tel. 25975, Jac, catsstraat 60. tel. Kroon. Radio levert alle mer ken radiotflertehen, r ..plekrüps, platen-wisselaars, met /of zon- dèrikast. en stofzuigersop ,cón- dltlê.Desgewenst ,-köxficn wij 's 'avonds 'met'de toestellea de- mongtreren- en de condities be spreken.'; Bel op 32717. .Schie damseweg 117. "Wie fuut mijn. huurmachtlgfng A, voor'woning; onverschillig waar. Br.Mó:. 1769 öur; blad; /Z Gevr. woning met pakhuis- ruimte (Westen); Aangeboden |le etage.-Br. Brockhus, Robert Fruinstraat 43. De grootste speciaalzaak van Rotterdamvoortriplex: bóard en(liont;r "Eiken; meubelplaten, reclame l72x120 cm.' dik2 'cm 35.80':per plaat/: (Houthandel Boxtel, Cath. Beersmansstraat Meer:7;UchtVt gezelligheid: Laat; uw- lampekapreinigen. Binnen énkele-dagen als. nieuw-terug. Beker,(Vlaggemanstraat 21,. tel, 80621,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4