fl DRUKKERS PRIMA CORTfESPONDE:XT(E) W DE ROfTERDAMSCHE SCHOUWBURG IJ? Uw voordelige,,kraehfvoedsel iO;«r 2250 HALFWAS ENERGIEKE JONGEMAN onherroepelijk laatste voorstellingen Wegens verplichtingen van het is Hei onmogelijk deze sueeesf.ilm opnieuw, te prolongeren. Voorkomt dus teleurstel-, ling entesgrye&rt tijdig uw plaatsen AHOY' GEBOUW Dinsdag 2 October 1951 'REG. TRADE MARK fabrikanten van 's werelds, hate reiniger Snow-suits Vi in alle' linten; popjirv;- geheel gevoerd, voor alle kleuters, i/m 5f Gebreide wollen boorden ';ean pols en enkel, dubbele knie, dubbele, capuchon; warm eh practrtchl 3 Jaar m9 j»"; Thee- lepeltjes door en door. vle|c*rij, Jubileum- biscuits jros en knappend per 200 gram KINDER JURKEN 60 t/m 100cnv">i in zuiver wollen japonstof, in rood. bleu, azuur. .Apart mo'del met, geplooide borst- zakjes.yv ij:' 90-100 cm 13.75 5 75-85 cm 11.75 Q75 60^70 cm V KLEUTER <^Vl:5.;5;^;::;5:5;VMSJES, in fraaie zuiver wollen stof; geheel'- gevoerdplaid, Ceintuur rondom 1675 ZEIUOPPERS Dë'practische schoolkleding voor jongens ven meisjes van'. 5-13 jr. met Amerik. capuchon; ïn; deallerbeste, kwaliteit, waterdicht,warm, voordelig-' Bïjpasssnde ski.; w4 711 broeken 10 jear I Q Handstoffer Tube „Atol' tandpasta mèt tanden borstel samei cocos, goed gevuld Luiertniltjès 100°^, glaniga- renr Jn 3 maten Herandassan attractieve moderne dessin» TINNEROY meisjespantalons' vgn 2 t/m 13 jaar; met ritssl uiting en-orni- ges lagen zoom; Rood, bruin,; groen, bordeaü. Voor de klei nere meisjes met Voorstuk én galgen. Q75 .C'C' Kindermantel 60 t/m 100 cm? In .«jivqr wojlèn double face velours; fn herfsttinteni; 'met dubbele capuchon. Fraaie ruitgarnerthg. /.r'c Jaspé herensokken fantasie rib, In 5 (deuren Jubileum Jasjerwol móof, sterk, 10 O4/» wol, p. knot yati 100 gram 185 GERUITE SCHOOLROKJES 5 t/m 13 jaar; in vele fraaie fantasie ruiten- 8;iaaiCJ?? Jumper-wol moderne kleuren, tpp^rtiwol, p.knol. van 100 gram 195 Pollfie-auto met sirene en speciaal startme chaniek in doos Klndermanlel 60 tlmrj00 cm. In de moderne zuiver wollen 'Wfy.' yeburs dessihé; ln .alfe' Ijnlëri^.^^ Aparte fluweel garnering. 70 cm. U.S.Ay'jekker voor jongens van' 7-13 jaarIn 4 kleuren Americanvas. met teddy shawl- kraaggeheel gevoerd tnet'. peou pêche;' C Idéaal voory-'M.'r :*C*" ^g^ool.iQj. Mm Plusfour* in alle maten. .^- ^•btizondér fraaiéivlnter- J tweed; in donkergrijs 1 grijs; be'.ge, bruin. j 10 jaar.- KLEUTERMANTELTJE 42-50cm, met hoedje. Zyiyer wolI en velou rs, geheel gevoerd Bijzonder fraai verwerkt V, •i-'. met 'borduursels PULLOVERS in zuiver vffjb voor de meisjes var» 5-12 jr-,- in vele fraaie dessins en kleuren uu, •n'als ipeeJale verrassing bij aankoop yan een h«!« Gelderse worst 84 et. v; 'rt potje prima mosterd cadeau 1 vt Zolmnp dm roorrmmd ifrslt. Wof; blijft fonkel-, nieuw, met prach tige kfeürén, {ook na telloze keren wassen. :.,£s Bü 4c Hofdrukkerij AEPS 4 ZOOK, Schiekade'-g-lO, B'dam os een.; vacature-voor ROTTERDAMSEDIJK* SCHIEDAM Import Firma in chemicaliën zoekt voor afdeling VERKOOP BINNENLAIsT) '5 circa 22—25 jaar.1 4; Bij voorkeur kennis der moderne talen. Enige commerciële ervaring zo mogelijk op gebied van handel in chemicaliën. Goede vooruitzichten, b« gebleken geschiktheid. Brieven-onder no.-7272 bureau van dit blad. BEURS VOOR MODE EN HUISHOUDING .EEN VEHEMENT VOORDE VROUWI Woensdag 3 October van 1.0 -17 «n ;19-23 uur Confere nc IerTheo Mo en i. ^Hpp^^Zshg .en'--begeleiding: 'Rla Verda ■Wmv Orkest'Jan de Klerk en xijnMusIc Stars W MODESHOW Woensdagmiddag 2.30 u. met kln- ^§;{|jderbaNet o.l.v. Mevr. Netty v.d. Valk. W - Toegang f. 0.50 gt s Avcnds B en 9.30 u., toegang f. 0,25 I WOENSDAGMIDDAG van 2-5 u. KINDERMATINEE mat poppenkast, sketches en goochelen, ;AIs.bijzondere attractie Wprdt tijdens de kindermatinee ais; extra geschenk i. een JONGEN 3n dé kleren gestoken v (aangeb.; door de Fa. Gebrs. Coster), -terwijl de; Fa- van Mansum-Goverts /een compleet stel bovenkleding veer een MEISJE aanbiedt. {ülk^ikinó van vele GESCHENKEN, w.o. een complete llnnenuitxet (112 stuks) ofsgB(?as*H-lj* i t.- Klnd.r.n f. 0^0 Ulsters, .rdyesl mode] ir> ziivsre winte. kwaliteiten, vaor de 'jón gens van 5 dm 1 3 jaar; o'pge- zette zakken, manchetten,cein tuur rondom, brede stiksels. bruin. 7 j. 9 Snow-tullj ih Engelse: meltons voor jongens en meisjes 'van 2 i/nv'8 jaar; geheel ge- rVoerd met.plald;dubbele capuchon.'dulj^elft; 'knie. Gebreide; wollen boorden aan pols erienkel.Brutn.niari n e. wijnrood, groen.;' {Warm en practischl -■ 3 jaar Op het Secretariaat van grote Importmaatschappij te.Den Haag is plaats voor 'n Dlr. Ka 'ArnöldJ- Gcgadïgderi moeten de moderne talen in vvoarr: n r.chrift beheersen j (ook stenografisch opnemen), en dictaten{geheel zelfstandig:- Grote'ijver, - accuratesse én aangenameomgangsvormen zijn vereist; Sollicitatiès, vergezeld: van -recente.- foto te 'zenden onder no T-92759 BëcIame; Advies- - Advertentie^ Bureau „DIE, HAGHB"; Plein ?ïl,./Den:{ïHaag, //iVraag: kaaareceptén'' bij {Ket Voorlichtmgsbureau .va^nlde" Voedingsraad, 'Den T-Iaug -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6