WV-Einma (3-1) heeft geen ongestoord verloop abda/t SFERim/ Arsenal liet bijna winst glippen MHRC, steeds betere vorm, slaat Hilversum II Droevige ouverture van interland-seizoen Publiek eist toto-inzet op Juno Yita terug Dauiesploeg wint (2-4); heren spelen gelijk (9-9) Sbe allerbesteVircjïnia. Coureur Fangio wereldkampioen SCORES EN STANDEN Bij BNC wilde het niet lukken, Eur.gewichthef- titel voor Smeekens Kanspaard uitgeschakeld door weigering van het startkoord Acht schaatsenrijders naar het Noorden Fins elftal tegen Bondsploeg HANDBAL TEGEN DE FRANSEN ypETBAL IN ENGELAND Jaarvergadering van deKNBB Maandag 29 October 1951 BARCELONA.: —«Juan Manuel Fangio, de Argentijnse coureur zegevierde met Alfa Romeo in de grote prijs van Spanje en won mede daardoor de titel van we reldkampioen. 1951. Hij had. een zeer felle strijd te leveren met zijn landgenoot GouzhIés en o.a. met de Italianen Ascari en Faxino. Meer dan 400.000 toeschouwers waren- aanwezig, toen bet-.start schot voor de laatste grote prijs van dit seizoen op het circuit bil Barcelona werd gelost. Het par cours had een lengte van 6,316 km. hetwelk: in totaal 70 maal moest worden afgelegd. De uitslag luidtj; i. Fangio. Argentinië, met Alfa Romeo, tijd 2 uur 46 min. 54.10 sec; over 442,120 km. Gemiddelde uur- snelhetd Ï3S.936 km; 2. Gonzales. Argen tinië met Ferrari,-2 uur 47 min. 48.33 soc.. gemiddelde uursnelheid 138.079 km: 3, Farina. Italië roet Alfa Romeo, 2 uur 43 min, 39.64 sec.; 4..Aseari, Italië met Ferrari, 68 ronden, tijd 2 uur 47 min. 6.15 sec.: 5. Gonerto, Italië, met Alfa Romeo. 68 ronden. 2 uur, 47 man. 45.66 sec. V De eindstand van de sttfd dia het We reldkampioenschap luidt: 1, Fangio, 31 punten; 2. Ascari, 26 punten; 3. Gonza les. 24 punten; 4. Farina. 19 punten: 5. ViUoresi, 18 punten. Ket- klassement." werd opgemaakt aan de hand van de gemaakte resultaten in de Grand Prix van Zwitserland, België, Europa. Engeland, Duitsland, Ierland en Spanje.; S 2- De Nederlandse hardrijders heb ben Zondagochtend weer voor het eerst op het ijs gestaanal was het dan kunstijs en al kon er niet voluit gereden warden Op de Kokifin Den Haag Per se?) enen in alle vroegte vele lief- hebbers van- het. ryden op Noren Hier enigen van de bek endsten dan de start: v.l.n.r. Wim v. d. Voort, J. Wervers, C. van Eist, J. Amen, E. v. d. Oever ..en De Graaf. van de Rotterdammers werd even eens uit een', strafeórner gehono reerd met een doelpunt dat de overwinning bracht. Amersfoort is, hoewel het ook won en wel rast 3—0 van BNC, hierdoor niet in. de ranglijst geklommen. Bij BNC wil de het plaatsen niet vlotten én de Amersfoorters gaven juist een goé de aanvalsconstructie te_ zien. wat samen met eenprima stickvastheid de doorslag gaf. Victoria boekte een verdiende winstpartij op Aeo lus, dat echter, geestdriftig partij gaf 'en daardoor de score lang wist uit te stellen en laag hield (2—0>. De doelpunten kwamen in de laat ste 8 minuten (waarvan 1 uit een korte hoekslag);,. jammer was het dat er enig misverstand, was om trent een eerder door Aeolus ge maakt doelpunt, dat geannuleerd werd. Asvion vond een zeer krach tig Groen Geel tegenover, zich. Daarnaast lukte het bij de Schie dammers niet zoals gewoonlijk. Met 5—1 werd het een zware ne derlaag. ■l.'j In de 2e klasse verloor Victoria U door een .weinig schotvaardige voorhoede van Spirit dat er veel feller „opzat" (1—3). RBC miste enkele goede spelers en kwam. in een overigens spannende wedstrijd^ daardoor niet tót een zegè 1). Op de ranglijst ziet Tempo '34 II zich door een nederlaag tegen Ring Pass (3—2) door. deze ploeg gepasseerd. Aeolus U bleef aan de: kop door met het kleinst mogelijke verschil van het toch zwakke SV: '35 te winnen. Dat Leonidas van Zuidwjjck verloor (30) baart niet veel opzien, aangezien de Wasse- r.aarse ploeg een sterk leidende: functie in deze afdeling inneemt. Tempo '34 tenslotte viel ons tegen doordat het niet t punt uit zijn treffen tegen HUdito haalde. De Tollen zijn nu omgekeerd en Hu-' dito staat cp de 2e plaats. Tempo op de derde. (Van. onze hockeymedewerker) ïd. de WesteliJ- be eerste klasse Uil gingen s HHIJC als TOGO wonnen hun wedstrijd, respectievelijk tegen BMHC 13—01 en HDM (3—1). De Bloemendalers hebben hiermede hun eerste ne derlaag te slikken gekregen. De positie van HDM is door deze ver- liesparty niet gewijzigd. Voornamelijkkomt dit doordat ook Laren het" tegen Gooi niet tot tevredenstellende resultaten kon brengen (4—2) en dus op 3 pun ten bleef staan en voorts omdat SCHC .en dat kan de Stichtse wèl voldoening schenken. (slechts) 1 punt op Be Fair ver overde. Het derde gelijkspel van SCHC, dat thans derhalve even eens 3 punten vergaard heefhIn de staart is in zoverre nog wijzi ging gekomen dat HGC het duel met en van Amsterdam gewonnen heeft (3—0), zodat het erop lijkt dat de Combinatie inderdaad op toeren gaat komen. A'dam en HGC hebben nu beide 2. punten. In de westelijke, promotieklasse A komt MRHC verrassend voor de dag met zijn tweede zege, thans op het sterke Hilversum IL De strijd was aantrekkelijk en zeer snel; Op listige wijze omspeelde Vissers voor de rust de Hilversum- se doelman waarna de stand uit een hard ingeschoten straf corner in de tweede helft weer in even wicht kwam. Het lichte overwicht MILAAN De gewichthefferJ. G. Smeekens uit Breda heeft tijdens de wereldkampioenschappen in Mi- laan kans gezien in het midden- zwaargewicht de vierde plaats te be zatten waarmee hij de Europese titel veroverde. Hij bereikte een totaal van 355 kg (drukken 95 kg trek ken 115 stoten 145). Onze landge- noot eindigde gelijk met de Frans man Firmin, maar het mindere ge wicht van Smeekens gaf de doorslag. Wereldkampioen ntiddengewicht werd de Amerikaan Pete George met 395 kg (112,5 125 ,157.5). Zijn landgenoot - Sheppard bereikte eveneens 39o kg. De derde plaats was voor de Egyptenaar El Tbóuny met 387.5 kg. De Hagenaar Stahlecker bereikte in het zwaarmiddengewicht de elf de plaats met een totaal van 340 kg. (205 100 235). Wereldkam pioen werd de Amerikaan Stanczyk (402.5 kg)De Europese titel was voor Debuf met 392,5 kg. In het extra vedergewicht verbe terde de Iranees Namdjoii zijn eigen wereldrecord eir bracht bet op 317,5 kg Zijn resultaten waren: drukken. 90 kg, trekken 97,5 kg en stoten 130 kg. Tijdens een demonstratie bracht hij -bovendien het wereldrecord tweehandig trékken op 100 kg. De Egyptenaar Shams werd met 342,5 wereldkampioen lichtgewicht. In het lichtzwaarge wicht is de we reldtitel eveneens naar Amerika ge- gaan. Schemansky bereikte met 427.5 kg de eerste plaats. Europees kam pioen werd de Fransman Herbaux met 362.5 kg. Berchem Sport alleen aan de kop BRUSSEL Uitslagen van de in de ere-divisie gespeelde wedstrijden: RacingMechelenF.C. Luik 4O; Charleroi S.C.—Berchem Sport 1—2; Racing Brussel—U.S. Doornik 13: S.C. Anderlecht—Tilleur F.C. 2—3; La Gan- tolseDaring Brussel 20; Standard CU.Olympic Charleroi 12; Antwerp F.C.—-F.C. Mechelen 1—1; Beerschot A.C.—Union St. GUlolse 5—3, Berchem Sport leidt niet 14 punten voor F.C.Luik en Olympic Charleroi ieder met 12 punten. Daarna komen Anderlecht, Antwerp F.C. en Tilleur naet ,10 punten. In de laagste regionen hebben de beide Brusselse Clubs Racing en Daring 5 punten. Doornik 4 en Stan dard 2 punten, Advertentie. YTMJ Roubaix en Metz spelen gelijk PARUS, 28 October (ANP) Voor de eerste divisie van de. Franse'voet-, balcompetitie werden de volgende wed. strijden'gespeeld: Nice—Sete 2-1: Roubaix—Metz 0—0:. De HavreBordeaux 00: Reims—Ni- mes I—O; Marseille—Sochaux I—INan-- cy— RJjssel:: 02; Straatsburg—Hennes 1—2; Lyon—Et. Eüenne 4—2; Racing Parijs—Lens 3—1. Doordat de leiders Ronbabt en. Metz het tegen elkaar niet .verder brachten dan tot-een doelpuntloos gelijk spel, blijft de positie aan de kop van de rang lijst ongewijzigd. Le Havre, dat de. der de plaats bezette, heeft nu door het ge lijke spel tegen Bordeaux - gezelschap gekregen van Rljssel .en Nice, die bel den wonnen. De drie clubs hebben 14 punten. Straatsburg verloor weer en staat nog steeds vast onderaan tr.et slechts 3 punten. gelijke spelen.. Verleden week te gen DOS, ditmaal tegen VSV. De stand bleef blank. Velociias dat verleden week ver raste. door de eerste winst weg ie nemen bij Enschedese Boys, maakte het ditmaal 't Gooi vrij lastig. De Groningersverloren evenwel met 1—0. Elinkwuk moest een kostbaar punt laten aan AGOW (1—1). Theole heeft er, nu Frisia op be zoek kwam, op geloerd de eerste zege te behalen. Het ia de Tielenaars niet gelukt Er kwam een gelijk spel uit van 2—2. Quick heeft zich niet zo kwaad geweerd tegen het veel sterkere Juliana, doch kon er toch geen punt uithalen: 34, zodat de Nijmegeaaars voorlopig nog wel onderdaan zulien blijven. Hennes ondervond onverwachte tegenstand van Xerxes en verspeelde een punt (3—3). Kijken we dan r.og even langs alle ranglijsten, dan zien we dat alleen SW, Quick en Theole thans nog zonder winst zijn en dat Wagenin- gen ca DOS nog altijd de produc tiefste voornoedes bezitten met 31 voltreffers. De doelman van Sneek heeft er het meest naast gegrepen in. het gehele land mét 36 doelpun ten. Daarvan, nam Wageningen. er gisteren 9 voor zijn rekening. INCIDENT BIJ COURSES OP DUINDIGT Dcrksen-Van Est winnen in Hannover HANNOVER. Eet Nederland se koppel Jan DerksenWim ven Est heeft in'Hannover een - inter nationale 145. minuten wiélerwed- stryd gewonnen. Zij legden 112,25 -den toch lang nog geen wonder- team. Beladen met d ize weten schap. wordt de taak van die lie den, die voor de ontmoeting met de Belgen in. November het Nederlands elftal moeten samenstellen, er niet prettiger door. AMSTERDAM De technische commissie, van de KNSB heeft het bestuur voorgesteld, acht Nederland se schaatsenrijders in hetaanstaan de seizoen naar het hoge Noorden voor ijstraining uit te zenden, nL Kees Broekman, Wim yan der Voort,1 Anton Hiiïskes, Kokkie van der Eist,. Aad dc Koning, Jan Charisius, Jan van 't Oever en Gerard Maarse. Het hgt inde bedoeling, dat Van der Voort,en Huiskes binnen niet al te lange tijd naar. Valadalen, hettrai ningscentrum in Zweden, dat onder leiding staat van de bekende coach Olander, zullen gaan. De zes. andere schaatsenrijders vertrekken om streeks Kerstmis naar Hamar. Huis- kés en Van der Voort zullen dan begin Januari van Valadalen naar Hamar gaan. De leiding van de training ih Noorwegen berust bij het lid van de technische commis sie, Klaas Schenk.'. In' iedergeval zullen Nederlandse rijders deelnemen aan-de Europese kampioens chappen (Oesterund - 2 en. 3 Februari), dé Olympische Spelen (Oslo 16—10 Februari) en de we reldkampioenschappen. (Droritheim X. en 2 Maart). Wie van de acht rij ders in deze weöstrijdën zullen, uit komen; zal in Hamar warden be slist (Advertentie l.M.) DEN HAAG, Het Finse elf. tab dat Woensdagavond in het Olympisch Stadion te Amsterdam eenlichtwedstrijd tegen de Ne- derlanse;,bondsploeg zal spelen, is als volgt samengesteld: Doel: Koivunen (I Kissat). Achter: Martin (VIFK) en Myntti (VIFK). Midden: Vainio (KPV), Lindmah (HIFK) en Suojanen (TGPY), Voor: Vaihela CRU-38).,' Pertti Vanhanen (KTP) Mauri Vanha nen (KTP), Felk3nen (Jops) en Stolpo (VIFK). Van dit elftal, hébben de beide achterspelers en voorts Vaihela, Pelkönen (raaar als midvoor)en Stolpe ook meegespeeld in de wedstrijd tegen het Nederlands elftal teRotterdam. In hét bondselftal zal een \vyzi- gïng moeten worden aangebracht, aangezien de Wageninger Van der -Weerd last van angina heeft. Oók tn de competitiewedstrijd tegen Sneek heefthüniet kunnen spélen'.', AMSTERDAM Onder presi dium van voorzitter jhr. dr. J, C. Mollerus heeft Zondagmiddag de Koninklijke .Nederlandse Biljart bond zijn algeméne jaarvergade ring gehouden in hotel Krasna- polsky te Amsterdam. AUe be stuursleden, die aan de beurt van aftreden waren, werden herkozen. De vergadering bekrachtigde de benoeming tot ere-leden van. Char-, les Faroux, president van de in ternationale biljartbond (TJIFAB), Gectges Troffaes, voorritter van de Koninklijke Belgische Biljart bond en Hendrik Poters, voorzit ter van het district Rotterdam van de KNKB en tevens oud-bondsbe- st uur der. punt van Chelsea. Mancester United en Tottenham Hotspur bleven in de running voor het kampioen schap; beide clubs wonnen een uitwedstrijd. Onge twijfeld is Manchester United door het geluk begun stigd in de ontmoeting tegen "de Wolves. In Hampden Park in Glasgow waren 92.000 toe schouwers tezamen gekomen om de cupfinal van de Schotse league tassen Dundee en de Glasgow Ban gere te zien. Dundee won met 32, Uitslagen eerste divisie: Arsenal—Fulham 43; Aston Villa—Preston North End 3—2; Blackpool—Middlesbrough 2—2; Chelsea—Bolton Wanderers 1—3: Derby County- Burnley 1—0; ïjuddersiiekl Town—Stoke City 0—2; Liver pool—W Brcrawlch Albion 2—5: Manchester City—Charl ton Athletic 4—2; Portsmouth—Newcastle United 3—1; Sua. i derlandTottenham Hotspur 0—1; Wolverhampton Wan derers—Manchester United D—2. Tweede divisie: BarnsleyCardiff City 20; Blackburn Rovers—Leeds United 2—3; Bury—Doncaster Rovers 1—1; Coventry City—Nottingham Forest 3—3; Hull City—Ro- therham United 33; Luton Town—E verton 1—1; Notts County—Southampton 34; Queens Park Rangers—Shef field Wednesday 2Z; Sheffield United—Birmingham City: 4Z; Swansea Town—Brentford 1—1; West Ham United— Lefcestcr City 2—3. LONDEN. Highbury heeft een grote sensatie be leefd, Arsenal dat op t ogenblik de tweede'plaats op de ranglijst inneemt, zag kans om Fulham. de tegenstander van deze Zaterdag, ln betrekkelijk korte tyd met vier treffers neer te schieten. De Gunners deden het daarna erg kalm aan. dat kwam hun duur te staan, want voor dat zU er erg ln hadden was het 4—3 en het werd bijna zelfs gelijk. Zover is bet niet: gekomen en Arsenal behield dus de volle winst. Bolton Wanderers heeft de leiding behouden door! een overwinning in een uitwedstrijd op Chelsea. De grote man in do voorhoede van de Wanderers was de nieuwe midvoor van het Engelse Team Lofthouse. Met een schitterend schot van de linkervoet gaf Loftbouse zijn club reeds na enkele minuten de leiding en in het vervolg van de wedstrijd bleek hij een voortdurend gevaar te zjjn voor Chelsea. De spil van Engeland, Barrass, hield de nieuwe midvoor van; Chelsea. Darcy, pas overgenomen van Charlton, uit-' stekend in bedwang. In de. eerste helft, maakte Bar rass hands in het strafschopgebied en ;uit: een toe gewezen strafschop scoorde Armstrong het enige doel-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4