Enthousiast Xerxes eindigt gelijk met Hermes DVS (3-3) Knappe overwinning van Fortuna op het leidende DFC overwinningen van en Het Zuiden angen lm ASC en BTC dringen ziéh naar de kop Rotterdammers drukkenPoulus cs met rug tegen muur Tally-hcv wedstrijd van Kuiterclub Rotterdam gasairs» de UIT DE DERDE KLAS Posities van leiders wankelen of gaan verloren Eindelijk ook weer eens een overwinning voor Coat Excelsior- Overmaas 4-0 DFC-Fortuna 1-3 Hapoël kon Sparta niet voor moeilijkheden plaatsen Rood-wittcn winnen door twee doelpunten van Van Ede tl '"il Leerdam-Coal 1-2 CW-Neptunus 3-1 UIT DE VIERDE KLAS ;;^V'0^an*èen:-opÊ&(verslaggêy^s)'/.-:--v.1'' SCHIEDAM, Zondag."Het doelpunt, dat Jan Everse een minuut voor het einde scoorde en. waarmede hij de stan'd in de ontmoeting. Hermès-DVSXerxes op 3—3 bracht was een wel verdiende beloning voor het taaie volhouden van de Rotter dammers. Hennes, dat de vorm van enkele weken geleden to taal kwijt is, zag zich tegenover een zeer enthousiast Xerxes geplaatst, dat, toén het na de rusheen gelijkspel rook, niet meer te houden was. Overwegend zijn in die tweede helft de zebra's in de meerderheidgeweest en de Schiedammers mogen van geluk spreken, dat ér in de Rotterdamse voorhoede geen schut ter stak. Nu konden aanvankelijk Poulus en zijn mannen zij het met kunst- en vliegwerk de Xerxes-aanvallers nog de baas, doch tóen in de regen van hoekschoppen, die het onstui mige Xerxes-offensief besloot,-Everse. zich met de zaak ging bemoeien, toen verdween met een harde kopstoot de bah tussen Eet Schiedamsehoutwerk en bereikte Xerxes het zo vurig be geerde en welverdiende 3—3 resultaat. De Rotterdammers hadden voor deze ontmoeting een heel grote bui- tenspelval. meegenomen, waar behal ve "Hermes^ ook scheidsrechter Mar tens. met-'een.-'aantal zeer dubieuze beslissingen kwistig inliep- Dit was het wapen, waarmede Xerxes zijn tegenstanders; nioest bestrijden en. dat deze middag ook lukte. Toen'na 17 minuten een Schiedamse aanval eens niet door 's heren - Martens fluitsignaal werd onderbroken, kreeg Cock v. d. Tuyn de bal keurig net jes van Lex Janse toegespeelds en met een welgerichte .schuiver was het '1-rO; - Aan de andere zijde toonde mid denvoor Dame zich zeer %actïef en bij gaf spil Poulus handen valwerk. Het spel van de Rotterdamse voor hoede was te pover pm gevaarlijk te worden'. Toch maakte Xerxes twee 'doelpunten kort achter elkaar. Eerst besloot 'Coen. Rijshouwer een snelle aanval met een schot, dat te gen de paal het veld weer in kaat ste, doch hü ving de bal op en scoorde van dichtbij de gelijkmaker. Even later blunderde doelman Tap, toen hij bi} een schot van-groteaf stand van Middeldorp. de bal liet glippen (12). Dit was geenszins de verhouding van het tot dusver ver toonde spelbeeld én' hat verwonder de niemand, dat nog geen minuut later de stand al weer 2-2 was door Joop. Hey ster, die heel listig de bal langs doelman Nieuwveld siepelde. In de eerste helft werd de Schie damse meerderheid met nog een doelpunt uitgedrukt, 'waarvoor de familie Heyster zorg droeg. Joop gaf een keurige voorzet aan broer Zaterdagmiddag hield de Ruï- terclub Rotterdam onder grote,be langstelling op de terreinen vari het Kralingse strandbad een tally- ho wedstrijd, een, snelheidswed strijd waarin de eerste IOO meter in stapi de volgende 280 meter ge draaf en tenslotte 50 meter gega loppeerd moetworden. t -De uitslagen waren: j Volwasse nen: 1. dhr. Zijlstra met Jelly, 2. P. Arendse met, Monty, 3. mej. A. de Bruin met Nasturzio. Deelnemers beneden 18 jaar: 1. Jan wan Boven met Blue: Sky, Robbie Arendsen met Monty, Lil ly Dam met Courage, Bilj art-tournooi „De Pij p" t Plet v, d. Pol. tevergeefs in Zuid-Amsrika de wereldtitel 47/Zte ^prolongeren, ging het door hem geopende - tournoot van de B.V. „De fyp "atuurUJk. uormnal door. De be langstelling hiervoor het bleek reeds wT* „•.rschfljvin£ Is geweldig groot. Hevzal met vaak voorkomen,1 dat een Ja?r tyds reeds zoveel setllot 36 clubs in totaal. *T «It Leidén cn Delft, w trachten de organiserende ver- ®ro°tste nederlaag tóe te w Heeste gelukt kit in 't ge- w^" L tietgeen er op wijst." dat „De ?raai» «tot eGtï eer rekent de niet gemakkeiyk te rfY" ~e:£ï,,,!e ^tfpers" tot op grootste nederlaag toege- DRS met ifim JJ*!!01111 Yan lfU7 DRS, met 16.61% winst, had daardoor met lang plezier van de eerste plaats.' Hoewel uiteraard de score van K V nog Dvertrotfen kan worden, is de'kans De Rotterdamse Hugby-club speelde gisteren een wedstrijd te gen de Delltse Studenten' Rugby- club. De Rotterdammers bleven met 85 in de meerderheid. Jacques, die de bal ineens keihard in het Rotterdamse doel joeg (32). Toen na de. hervatting de Schie damse „voorhoede. aan stootkracht verloren bleek te hebben, (doordat Cock v. d_ Tuyn de wedstrijd tegen Finland nóg In de benen zat en bo vendien Stolk zich teveel aan het spel onttrok), was dit een welkome aanleiding voor Xerxes de zaken nog enthousiaster en neg serieuzer aan te pakken. Hierbij kwam het" technisch: te kort van de Rotterdam se voorhoede zeer duidelijk aan het licht, De zeker niet hechte Schie damse verdediging (waarin doelman Tap de onvoldoende wedstrijd-rou tine parten speelde), werd met de rug tegen de muur gedrukt en de Xerxanen kregen tal van goede sco ringskansen. Nadat eerst Middeldam tegen de lat had geknald, was het Jan Everse, die uit een regen van hoekschoppen, die de laatste tien mi nuten op het Schiedamse doelneer daalde/de bal met zijn hoofd inde goede richting duwde en daarmede Hennes het vierde achtereenvolgen de gelijke spel presenteerde RZC—R 2—6 Zaterdagavond Ja in het Oostelijk Zwembad te Botterdam de eerste wa~ terpolovyedstxijd gespeeld voor de cen trale waterpolo-competitie van de KN- ZB tussen de herenzeventallen van RZC en R. Deze ontmoeting kenmerkte zich door een vrij Hoog tempo, waarbij de mannen van R vooral voor. rust domi neerden en dan ook een verdiende voor sprong van 4—1 namen. Tijdens de tweede'helft ging de strijd meer gelijk op. Beide ploegen wisten elk nog tweemaal het net te vónden. Voor R scoorde J. v. d. Wild, die dit maal goed op. dreef was, viermaal en R. Hampel; voor RZC maakten G, van Driel en B. Brons de doelpunten. Doel- man Heyt van R speelde eveneens een uitstekende; wedstrijd. - Aaverientie ff. M.) Wat v. d. Tuyn tegen Finland niet lukte, lukte wel tegen Xer xes. Hier maakt hij een doelpunt voor Hermes. Turnleiders Bestuderen oefenstof voor Bondsfeest 1952 Zaterdag en Zondag zijn tn Ti- voli te Utrecht ruim 500 leidsters en leiders van turnverenigingen in Nederland bijeengekomen op de Technische studiedag om de oefenstof te bestuderen, welke zij op hun pupillen zullen overbren gen i.vun. het Bondsfeest van de KNGV, wat om de vier jaar wordt gehouden en volgend jaar op de beide Pinksterdagen in het Zuiderpark te Den Haas zal plaats vinden. Het waren resp. de heer Klazema, roej. Lange jan en mevr. v. d. Most, die de uit te voeren oefeningen hebben ontworpen en persoonlijk de leiding hadden bij de instudering. Vooral mevr. v. d. Most heeft een zeer ingewikkelde knotsoefening samengesteld, die de leiders wel eens veel hoofd brekens zal kunnen kosten om dit bij hun leerlingen goed onder de knie te krijgen. Mevr. v. d. Most heeft echter ter opluistering van deze oefening een geselecteerde groep van Aspacia een zeer ge slaagde demonstratie van het ge heel laten'geven. De ingestudeerde oefeningen zullen in Den' Haag door ongeveer 25000 gymnasten worden uitgevoerd. Windhonden strijden om kampioenschap van Rotterdam De windhondenxenverenieing Rotter dam heelt Zondag .wedstrijden gehou den om het kampioenschap van Rotter, dam. De uitslagen -waren: Greyhounds, teven: 1. Ansje van Th. Valk, 24,2 sec.; 2r White Speed, van J. Essen. Greyhounds, reuen, 25 sec.: 1. Bill van FlytDg Home van G. Heynen; 2. Perro vafl v. d. Kruyt. Whippets1. Victoxya Roland van L. P. Vermeulen. 25 sec.; 2. Humphry van A. A. Jansen. Whippets B-klasse, teven: 1. Noortje van R. v, d. Linden. 28 sec.; 2. Sunshine van F. Emans; 3. Miss Rigoletto van B. Lugttgheid. Reu en: 1. Peter van R. V. d. Linden, 2S sec,; 2. Danny van A. A. Jansen; 3. Mandra ke van N. van Dinter. De grote wedstrijd ia 3A was wel de ontmoeting HPSV—Blanw-ZtvarL Het leidende Blauw-Zwart Is van een koude kermis thuisgekomen, want de Haagse politiemannen stuurden hun gasten met een 4—0 nederlaag huis waarts. De eerste nederlaag van de leiders. /i'r/v.v Hillegom liep door een overwin ning (51) op Rijswijk twee kost bare "punten, in. Hoek van Holland boekte zfrn tweede zege door Ar chipel met 4—2 te slaan en verlaat mi ten koste van Rijswijk de onder ste plaats. In 3B leed Leonidas weer een ne derlaag, nu tegen het bezoekende Laakkwartier (02), ...dat.doordeze zege de leiders Excelsior *20 goed blijft volgen. Excelsior 20 hield bet kostbare puntje voorsprong door op het kantje af met 10 van Alphen te winnen. Door het tweede gelijke spel in successie nu tegen VFC met 2—2, heeft HOV. in 3C nog slechts 1 puntje voorsprong op DCV, dat ook nu weer aan de winnende hand bleef door in Dordt ODS met 2—1 te slaan. Spartaan '20 klom v.eer iets op door een 31 overwinning op VDL. Evenals De Hollandiaan tegen Papendrecht (21) haalde ook Olympia tegen Flakkee (32) twee kostbare puntjes binnen. Punten die in het verdere verloop van de com petitie danig van pas kunnen ko men. In 3D heeft DHZ weinig plezier gehad van de leiding in deze afde ling, want in een uitgesproken off day gingen zij tegen The Rising Hope roemloos met 41 ten onder. Sliedrecht herstelde zich tegen LSV en door met 42 te winnen nemen de Sliedrechtennren weer de lei ding. VOC maakte een goede beurt door Slikkerveer met een 21 ne derlaag huistoe te zenden en tevens enkele plaatsen op de ranglijst te stijgen. De Mussen behaalden even eens een kostbare, overwinning door 32 dc baas te blijven over Dubbeldam. DCL schijnt de morele tik, opgelopen door de nederlaag tc. gen DHZ nog steeds niet te boven te Zijn, want ook nu verspeelde het weer een punt door het in de zil verstad tegen Schoonhoven niet Ver der dan een I—l gelijk spel te bren gen. De tweede klassera hebben dwe Zondag, door de uitgestelde eerste klas wedstrijden veel publieke belangstelling mogen genieten, Voor de grootste verrassing heeft Fortuna uit Vlaardingen gezorgd door het leidende DFC In Dordt met 31 te slaan. Een knappe prestatie. De Overkant heeft genoten vari de derby tassen CVV e» Neptunus, die een overwinning voor de gast dér Waal het tweede doelpunt te scoren. v V - Na de rust kwam Neptunus fel opzetten,' doch de gevaarlijk op gezette. aanvallen hadden geen succes. Schoten): vanLuyten en Lebderlnk warén zeer gevaarlijk doch/Diephout wist van geen wij- kën. Toen spil Mink. yah Neptu nus. een lang aangegeven; bal miste, was wederom A- den Boer er. direct bij en wist\dë uitgelo pen "Versprille te passeren en er 3—0 van de makënl T Sort voor het einde had Nep tunus nog succes en kon de eer redden, toen Luyten op de lijn «en - - - - bal vrij speelde en de voorzet heren opleverde. Ook Excelsior heeft weer eens een overwinning laten (j00r LUCas onhoudbaar werd Ui- noteren. Overmaas werd hiervan met 40 het slachtoffer. Coal heeft zoals verwacht werd het pad der overwinningen weer opgezocht en Leerdam het volle verlies laten slikken. ken keer op keer gevaarlijk ten aanval. Na ongeveer 10 minuten scoorde Westerhout, die de bal goed van rechtsbuiten Poldervaart had toegespeeld gekregen, de ge lijkmaker. 1—1. Even later bracht middenvoor Van der Waal met 'n hardschot de stand op 12 voor Fortuna. De Vlaardingers bleven in. het offensief en bij een. ge vaarlijke aanval van Fortuna wist linksbuiten J. van den Berg de stand op 13 te brengen. In de laatste 10 minuten kwam DFC weer opzetten en probeerde nog van alles om de score te wijzigen. De verdediging van Fortuna bleef evenwel meester van het terrein en wist de voorsprong te behou den. In de eerste helft van deze wedstrijd was Excelsior vrijwel steeds in de meerderheid en de magere 10 voorsprong, waarmee de rust inging was slechtseen schamele beloning voor het on getwijfeld betere spel van de Kralingers. Dit doelpunt werd ge maakt door Miedema, die profi teerde van een misverstand in" de Overmaasverdediging, waar doel man Ras te laat uitliep. Een strafschop wegens hands werd goed door Ras gestopt. Na de hervatting kon Schouten reeds spoedig uit een goed aan gegeven bal van Braams de voor sprong vergroten, waarna Over maas sterk kwam opzetten.Een benauwd, ogenblik ontstond voor het Excelsior doel, toen De Greef hard tegen de lat knalde en de terugspringende bal door Gunst nogmaals tegen de lat werd ge schoten. Hierna trok Excelsior weer ten aanval en nam Braams het derde doelpunt voor zijn re kening. Tien minuten voor het einde was het weer de vlijtige linksbuiten van de thuisclub, die uit een goed door Schouten vrij gemaakte bal het laatste doelpunt maakte. In de wedstrijd DFC—Fortuna was DFC voor de rust iets ster ker, hetgeen na ongeveer 25 mi nuten tot Uitdrukking kwam in een doelpunt van middenvoor Van Est. Na de rust kreeg Fortuna meer vat op 't spel van de Dord- tenaren, en de Vlaardingers trok- geschoten. Se klasse A Vr.'schaar EBOK DFC RFC Fortuna CW ONA vcs Velox Neptunus HW 2e klasse B 11 VTJC 7 12 10 Coal 8 11 10 Unitas 7 9 10 Schavenlngent 1 8 7 Excelsior 7 7 7 Fluks 7 7 5 Quick 7 7 S Overmaas 8 8 5 UVS 7 5 4 Leerdam 1 4 2 Gouda 8 4 Israëlische voetballers tonen zich aan Rotterdam WATERPOL O COMPETITIE ZJt.O. Dames, afdeling A; Zfan—R 6—2; Af deling B: VZC—Merwede 2 5—0: Mer- wede 2LAC 7—2. Afdeling C: RWV ODZ 2 2—1; SZC—ZZ en PC 5—3: Af deling D: ODZ 3—Dockyard 4—1. Heren, afdeling A: Merwede 2RZC 2 4—3; R 2-VZC 7-2. Afdeling B: GZC3 ZZ en PC 12—1. Afdeling Cr VZC 2— GZC 4 2—2; Afdeling D: R 4—RWV 1-*. - Voor grote moeilijkheden werd de Sparta-dejensie tegen Hapoël niet geplaatst. Werden de Israë liërs wat te gevaarlijk, dan wa ren daar altijd Terlouw en Land-, man om dat te bezweren. Er zijn jaren geweest, van het veld, maar toen maakte er 4—0 van. Het tenslotte verloren, is Achtl- waarln het met Rotterdams Teigeler uit een straf worp werd door Ligtvoet 4—1, les aardig uit de perikelen korfbal niet zo best ging had gescoord was het met maar de rust ging door een geraakt en werd IjKV's en zelfs Het Zuiden moei- Deetos gedaan, Hetwérd doelpunt van Rutgers met positie' er weer slechter öp. te had het hoofd boven 1—3 door Teigeler en na 5—1 in. Na de thee schoot Het ging aanvankëlijk zo water té houden. Die pe-: 2—3 door de Dordtse Den Spangen nog elf maal in aardig, want met een doel- riode is thans wel geheel Harfcigh. door de Rotter- en Fluks één keer. punt van MoulijnkonHICV damse 24. Na de thee Gymnasiasten is op de gelijk maken en zelfs met konden de roodwitten het achtste plaats beland door 4—1 voor komen. Achilles gaf zich echter niet gewon nen en zo kwam de rust met. 43. Na de thee trof Zaanswijk w.d doel, maar Sraaalders bracht de stand op 55, Inmiddels was een doelpunt van Schuttenhelm geannuleerd. waartegen var meer betekenis óand? tempo niet meer bijhou- een nederlaag tegen VIcus protest werd aangetekend. 13—2 van Spangen tegen den en mevr. Merk. die Orienüs. In eerste en twee- Enkele minuten voor het het zwakke Fluks, maar 'haar plaats weer had in- de opstelling waren de eind kon Moulijh het win- het zijn toch-resultaten^ die genomen, bracht Het Zui- Leidenaars te sterk voor nende punt scoren: 6—-5. spreken. den met 2—5 voor. Even de Haagse gasten en-Som- De -tgnj inidt than<q- Deetos en Het Zuiden nog een sprankje hoop bij meling, mej. Broekhof en H moesten eikaars, krachten. Deetos, toén Wedemeyer Hensen. gaven hun ploeg "et eerst eens verkennen eer 3—5 kon maken, maar daar een 4voorsprong. Van Deetos de strijd in volle omvang volgden vijf doelpunten Wickevoort Crommelin Ons Eibernest kon ontbranden. Daardoor van De Geus, de dames scoorde tegen. Na de rust - n kreeg de snelle Wede- Vlier, Kaptein en v. d. hield Gymnasiasten goed meyer gelegenheid de. sec-. Berg en de heer Kindt op. stand, maar-verder dan 4-2 AcoiRes re te openen, maar spoe- Fluks was in geen en- 'bracht men het niet. Vicus OrientEs dig had mej. Eichhorn ge- kei opzicht tegen Spangen Zoals te voorzien viel, mcV lijk gemaakt Daarna wa- opgewassen. Mevr. Hey-heeft het bij HKV—Achll- ren de verdedigingen eert Susan en Van Eek zorgden les geducht gespannen, gymnasiasten minuut of twintig meester voor 2—0 en Nederlof Doordat de blauwwitten Fluks voorbij en wie nog mocht twijfelen aan de krachi van het spel in de Maas stad beschouwé de uitsla gen van de ontmoetingen, waar de twee Rotterdamse eerste klassers by betrok ken waren; 103 en 16—2, Uiteraard is de 103 van Het Zuiden tegen; Deetoa 7 13 7 10 0 9 6 8 6 0 6 4 5 3 De vriendschap pelijke wedstrijd van Sparta tegen het Israëlische Ha poël had gisteren heel wat belang stellenden naar Spangen gelokt. Het is een leven dige en soms ook boeiende strijd ge weest,. waarbij het publiek zich zeker niet hoeft verveeld. De ploeg van de gasten maakte een zeer behoorlijke in druk, zonder tot groots, spel te ko men. Het sterkste deel van de ploeg is de - achterhoede, waarin twee ge makkelijk trappen de ;en koppende achterspelers wor den geassisteerd door een uitmun tende doelman, die zeker veruit de beste speler van de ploeg was. Het voorhoedcspcl werd vaak met kort samenspel goed opgezet, doch het bood weinig .variatie, zodat het verrassende ele ment zo goed als geheel ontbrak. De afwerking van de aanval was zwak, zodat Terlouw en de zijnen niet voor grote puzzles zijn gesteld. Technisch waren de Spartanen su perieur; vooral -in- het (individuele spel waren de Rotterdammers hun gasten de baas. In de. eerste helft had Sparta een groot overwicht en zijn voorhoede, waarin Doomheim en Van Münster als debutanten wa ren opgenomen, speelde ér lustig pp los, waarbij echter de .debutanten naast Van Male. Benningshof en Van Ede^wel/iiitvde toon vielen. Ook bij Sparta"werden nogal wat kansen gemist) doch overigens zorg den vooral Van Ede en Van Male ervoor dat de Israëlische doelman rijn talenten kon tonen. Hij stopte enige harde schoten meesterlijk. De gasten slaagden er In de stand tot de rust gelijk te houden en daarna dienden zij beter van repliek en kreeg het spel een verdeeld karak ter. Landman, die het Rotterdamse doel verdedigde, kon nu ook tonen zijn plaats waard te rijn, doch het waren veelal verre schoten die' hij te verwerken kreeg. Het duurde tot tién minuten voor het einde eer het Van Ede gelukte Sparta de leiding ie geven. Hij" deed dit op fraaie wijze, door in zijn eentje de verde diging te passeren en Visoker, de Is raëlische doelman, geen kans te ge ven. Maar zijn tweede doelpunt was van nog veel betere kwaliteit, ai kwam het op ongeveer dezelfde wijze tot stand. Nu pikte bij hét ledêr) ongeveer in hét middenveld op en omspeelde een viertal. tegen- Standérsom tenslotto Visoker voor de tweede maal te laten vissen. Coal 'was technisch beter aan Leerdam, doch door het enthou siaste spél van Leerdam enerzijds en het niet ten nutte maken van kansen door Coal anderzijds, is de overwinning voor de gasten aan de krappe kant gebleven. Voor de rust oefende Coal een zware druk uit op de veste van Leer dam, hetgeen in de 25ste minuut een doelpunt van Bakker tot ge volg had, terwyl de Geus er een ogenblik later 0—2 van maakte. Leerdam liet zich niet onbetuigd en kort hierna wist de thuisclub door .een verrassend schot van. de rechtsbinnen een. tegenpunt te maken; Ffa. de rust is Coal vrijwel steeds In de meerderheid geweest, doch de verdediging van Leerdam wist tot het einde toe stand te-; houden. Het laatste kwartier kwam Leer- dam nag•'••fel opzetten, waardoor de achterhoede van Coal nog flink wat werk kreeg, doch ookif.dëze wist verder doelpunten te "voor komen. Zo eindigde deze in de beste verstandhouding gespeelde wedstrijd met een kleine overwin ning voor de Rotterdammers. Na de aftrap ontwikkelt er'zich direct een aantrekkelijk levendig spel waarbij de CW voorhoede zich van haar beste rijde.laat zien. Het duurde dan ook riechts en kele minuten, of'Af-den" BbêrrWist". het eerste doelpunt te scoren, na vanaf het middenveld de gehele Neptunus verdediging te hebben gepasseerd. De Drietanders probeerden on middellijk met felle tegenaanval len deze voorsprong ongedaan te maken doch keeper Diephout was op zijn post. Na keurig samen spel van de CV voorhoede waar aan geen enkele Neptunusspeler te pas was gekomen, wist Van Rotterdams wielerclubs actief op de weg Als laatsten der Mohicanen reden Feyenóord en De Rotterdamse Leeuw voor het laatst van dit seizoen htm clubwedstrijden in de buitenlucht. Voor ..Feyenaord" was het de laatste rit van de najaarscompetitie. Van Gils, die gedurende het grootste deel .van deze competitie de leiding had bij de A-klassers. moest nuvoor de saamge- pakte krachten van zijn tegenstanders het hoofd buigen. Uiisiag laatste rit: A-klasse: 50 km in 121 uur: 1. A. de Korver, 2. P. Muilwijk.3. J. Harmsen. 4. J. Balkhcven, 5. M. Van Gils. B-klasse: 60 k irt L21 uur; 1. W. van Staten. 2. J. w. Spierdijk. 3. T. Visser. 4. B. Lugtenburg. 5. C. van Kooten. A-junioren. 20 km in 3S min. 1. C. de Winter. 2. C. de Ruig. 3. J. v. Bebberen* H. Kouwenhove, 5. A, Lokker. B-Junioren: 1;- G. Kreukniet. Totaal-uitslag: A-klasse: 1.- A. de Korver, 39 p: 2. M. van GUs, 38 p. 3. P. Muilwijk 33 p. 4. D. den Burgex, 3° P. S.: J. Heiden Sr, 19 P.v B-klasse: 1. J. W. SpieMfjk, 45 p: 3. W. van Stfiten 38 p.. 3. J Verleun 35 p. 4:T. Visser. 27 p, 5. P. Ravia 8 p. - A-junioren: 1. J. van Bebberen. 44 p. 2. HL Kouwenhoven. 37 p.: -3. A. Lokker. 36 p. 4. J. Heiden Jr.. 33 p. S: C. da Winter, 23 p. B-junioren: I. G. Kreukniet, 50 p. 2. - A. Jongejan, 35 p. 3. H. Oyens, 17 p.; 4 P. Spijker, 8 p. 5. J. Crouwel, 8 p. „De Rotterdamsche Leeuw" sloot hei seizoen met de traditionale fruitrit, v/aaraan ook door toeristen werd deel genomen. Tn deze enigszins op een rallye lijkende wedstrijd speelde han digheid en vindingrijkheid een grotere rol dan v/lelercapadteiten. De uitslag werd: 1. C. van Gooi. B. Pop en F. da VIaam. Z. J. van Vliet, A. Oelen en R- de Grsaff. 3. A. Bacdietti.. T. Timmers 'en G.' Roelands." De vnlgende week betrekken de di verse vereni gingen hun winterkwartie ren, waar zij ztdtt door middel, van hom e- trainerwedstrij den voorbereiden op de komende grote wedstrijden, van. het a^r-winterseizoen, zoals op 9 Dec. dé wedstrijden van Feyenooid in „Spes Bona" en ap 16, Dec. dé grote prijs van Schiedam. P.V. „I)e RoorderpoBt" 50 jaar De postduivenvereniging „Do Noorderpost" heeft Zaterdag het 50-jarig bestaan herdacht, 's Mid dags was daar een druk bezochte receptiein de zaal van mevr. v. Tol aan de NoordsingeL v 's Avonds werd-,het feest voort gezet in gebouw Palace. Lou Ban dy. de Spelbrekers en vele ande re artïsten hielden het-gezélschap tot diep in de nacht druk bezig. In 4A heeft ASC door het win nen van de minder gespeelde wedstrijd hetzelfde aantal punten behaald als het leidende Wilhei- znos en gaat nu met een beter doelgemlddelde aan de kop. SIOD kan de slag maar niet te pakken krijgen in 4B en ver loor nu weer met 6—3 van Maas straat. Gelukkig voor onze stad genoten verloor het met een ge lijk aantal punten de voorlaatste plaats bezettende 3VH eveneens. Hillegersberg heeft- voorhands ook wéinigreden tot gerustheid, want met. 14 verloren zij op eigen terrein van Celeritas. In 4C is BTC door een beter doelgemiddelde aan de leiding ge komen door zelf (met 2—5 van Texas te winnen, terwijl het lei dende DDC op eigen terrein 'met 37 van Westlandiaverloor. -Het Noorden, leed een nieuwe neder-, laag, nu tegen het vrij zwakke Oliveo (4~-.3)-: Transvalia deed ook nu weer goed werk, want door de 30 zege op Voorburg steeg het drie plaatsen op dé. ranglijst: In D bljjven GSV ,en DRX, el kaar. met 1 'puntverschil op o« voet -r volgën I: Hetleidende GSY won met 1—2 de uitwedstrijd te gen St. Volharden en DRL niét 4—1 van .Concordia.- St, Volhar den heeft door een slechter doel gemiddelde zijn derde plaats aan Tonegideo moeten afstaan, dat met 23 van Te Werve won. Bel vedère is in een .weinig produc tieve bui naar PDK getogen, want het enige doelpunt in deze wedstrijd werd door de thuisclub gescoord. Alphia' bereikte in 4E een hoge score door" Moercapelle met 7—0 te verpletteren, én Ammerstol deed het al niet ve^ minder door Haastrecht thuis een 1—6 neder laag te bezorgen. In de wedstrijd tussen de bezet ters van de eerste en de tweede plaats in F, Poortugaal en Martï- nit, leden de Schiedammers thuis eerv 12 nederlaag, een uitslag waartegen zij protest hebben, aan getekend. Dlndua, dat legen Wit Rood Wit in Den Briel een 1—1 gelijk spel bevocht heeft de twee de plaats ingenomen. FSY Preto ria bereikte tegen Zwervers even* eens éen 1—Igelijkspel maar DZB bezorgde SMV- een '.koude, douche (7—1); EDS—HWD werd een overwinning voor de bezoe kers, die met 02 over de büd- derde klassers de baas bleven. Aeolus is nu mede op. de onder ste plaats gekomen door tegen de hekkesluiters-OVV - een 2—3 ne derlaag; te lijden;(De) Droogdok- mensen hebben in Capeile (onder vonden,' dat CKC serieuzê .v>plan.-! nen heeft, (want!; met' 52 bleven. de leiders (ide baas erthebBeii nu 3 punten vóórdrong op. hurt Tiaas_ te concurrentenNieuwenhoorn, dat een vrij onverwachte 4—0 ne derlaag tegen Ursus- leed en 5 punten op Dirksland, dat eveneens verloor. Hermandadhandhaaft zich in de bovensts helft. Nu wpnnöi zij met 3-—1 van PFC. Ook Nado/V heeft goed geboerd in Hellevoetsluis, door de 1—0 overwinning stegen zy weer wat op de ranglijst. HION heeftdoor een flinke 60 overwinning op het onderaan staande VND twee kostbare punten in de wacht ge- sleept, In H heeft Merwede door. een 60 overwinning op Geluksvogel* de leiding behouden. Rotterdam wint Judo- ontmoeting met Den Haag en Breda Er was vrij grote belangstelling voor deze ontmoeting, waarin de Rotterdammers zich van hun bes te zijde liéten zien. Rotterdam en Den Haag brachten ieder 2 teams van 5 man op het tapyVLterwyi Breda, waar deze sport nog niet zo isingeburgerd slechts 1 team had opgesteld. Zöwêl. het; eerste als hét(tweede team van de Rotterdammers wist alle) partijen te wirmen.: In een competitie-speciaal wist v. (d- Vel de binnen zeer korte tijd zijn tien tegenstanders een voor een uit te schakelen. Prima demonstreerden twee jeugdige Oranje-banddragers n.l. de 13-jarige Henk Kaoke en Frans van Noort; - c - pe uitslagen van "deze interes sante ontmoeting, wrarbij de he ren v. d. Velde en De Bontje als scheidsrcrhters fungeerden, "waren als volgt: Rotterdam 1-^-Hcfstad 1 3—2, Rotterdam 2—Sof staf - 2 4—0, Bteda—Hofstad 2 2—1. Re vanche:1 Rotterdam I—Hofstad'-1 3—0, Rotterdam 2—Breda 3—L"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5