SPORTUITSLAGEN Standen in 3de en 4de klas UIT DE AFDELING Schiebroek, ondanks gelijk spel nog steeds aan de leiding Thiessens vordering niet ontvankelijk Radioprogramma Kantoorgebouw ten dele uitgebrand T elevisie-progrannna Maandag 29 October 1951 Nederland laat monument in Malang herbouwen DJAKARTA De Nederlandse regering heeft een bedrag van R. 25.000 overgemaakt aan het Malangse comité .voor; de .wederop richting.- van het vrijheidsmonument In de stad, dat destijds door het Nederlandse legér is afgebroken- De Nederlandse regering hééft te kennen gegeven, dat het monument' in Malang zonder noodzaak en té-; gen haar wil is afgebroken. (Van een onzer verslaggevers). DEN" HAAG. De rechtbank heeft vanochtend John Thiessen, die een civiele procedure aanhan gig had gemaakt wegens beledi ging tegen de - voormalige kapitein Raymond Westerling eri zijn vrouw, in zijn vordering nietont- vankelijk verklaard. v Thiessen had Westerling en zijn echtgenote laten dagvaarden om dat hij van mening \vas,: dat me vrouw Westerling in enige inter views mededelingen had gedaan, waaruit, mogelijk de conclusie .kon worden getrokken, dat hij onjuist had gehandeld met eigendommen van de fam. Westerling. Voor de zieken; 11-30 Viool en plano- 12.00 Amusementsmuziek; 12.30 Land- en tuinbouwmededelingen; 12.33 Vóór het platteland; 12140 Piano en orgel13.00 Nieuws; 13.13 Mededelingen of gramo- f óonmuzlek13-20 Promenade orkest' 14.00 Voor de vrouw; 14.313 Gramofoon muzlek; 14.40 Schoolradio; 154)0 Gramo- f con muziek; 15J30 „Öhze Amerikaanse Buren": 26.00 Orkestcancert;. 16,30 Voor de kinderen- 16.50 Kinderkoor: 1715 Dansmuziek; 17.45 Regeringsuitzèndlng" Prof. W- L.G. Lemaire: „Nederlandse en Indonesische nationaliteit; 18,00 Nieuws; 10;15 HawaUanmuziek-, 15.40 Su rinaamse volksmuziek: ia.55 Voor de kinderen; 13.00 Pianospel; 19.15 „parts vous parie"; 19-20 Gramofoonmuziek: 19.45 ..Dc ontdekking van het electron" lezing; 20.00 Nieuws; 20-05 Actualiteiten' 20.15 Gevarieerd programma; 21.15 He- portage of gramofoonmuzlek; 2130 „Veel beter", causerie; 21.35 Amu<e- mentsmuztek; 22 00 „Dit is Uw land. tlw volk". klankbeeld: 22.45 Buitenlands overzicht: 23.00 Nieuws 23.16—24 00 Gra mofoonmuziek. Engeland BBC Light Programme 1300 en 247 M. 12.00 ..Mrs. Dale's Dagboek": 12.15 Ko- perorkest; 12.45 Voordracht. 13.00 Dans muziek: 13.45 Orkestconcert: 14.43 Voor de kleuters: 15.00 Voor de vrouw: lfi.uö Amusementsmuziek; 16.30 .Voor de sol daten.; 16.45 1 Amusementsmuziek; 17.15 „Mrs. Dale's Dagboek"; 17.30 Lichte mu ziek; 19-15 Orgelspel. 18,30 Gevarieerd programma: 19.00 Militair orkest; 10.15 Voor de jeugd:. 19.45 Hoorspel; 20.00 Nieuws, en radiojournaal; 20.25 Sport; 2Q.30 Hoorspel; ,21.00 Operamuziek: 22.00: Gevarieerd programma; 22-30 Discussie; 23.00 Nieuws; 23.13 Actualiteiten2350 Amusementsmuziek:. .24.00Voordracht 0.15 Lichte muziek; 0.56—1.00 Nieuws. Brussel 324 M. 12.15 Omroeporkest: 12.30 Weerberich ten 12.34 Omroeporkest? 22,50 Koersen; 12.55 Gramofoonmuzlek: 13.00 Nieuws; 13.15 en 1355 Gramofoonmuzlek; 14.00 Schoolradio: 15.30 Kamermuziek; 26.00 Grarnófoonmuziek-' 16.30 Dansmuziek: 17.00 Nieuws; :17.i0 Gramofoonmuzlek: 17,15 Voor de kinderen; 17.30 Gramo- foorimuziek; 17.50 Boekbespreking: la.OO Voor de jeugd; 18-30 Voor de soldaten: 19,00 Nieuws; 19.30 Gramofoonmuziek; 19.50 Syndlkale kroniek;- 20.00„Verzoek programma; 21.80 Omroeporkest- 21.45 Actualiteit; 22.00 Nieuws; 22.1S Gramo foonmuzlek; 23.00 .Nieuws;. 23.0524.00 Gramofoonmuzlek. AMSTERDAM- Peter Heems kerk, de geheugenkunstenaar die een „burgerlijke stand" van 1300 personen in zijn hoofd heeft, zal geheel belangeloos 'n toumée ma ken langs Nederlandse ziekenhui zen en sanatoria. DINSDAG 30 OCTOBER HILVERSUM 1 402 M KRO: 7.00 Nieuws; 7.15 Gramofoonmuziek; 7.43 Morgengebed en Liturgische kalender; B.Oo Nieuws en weerberichten; B.15" Gra mofoonmuzlek; 9.O0 Voor de huisvrouw; 9,30 Waterstanden; 9.33 „Lichtbaken"; 10.00 voor de kleuters; 10.15 Gramofoon muziek; .10.40 Schoolradio; 11.00 Voor de .vrouw; 11.30 Schoolradio; 12,00 An gelus; 12.03 Gramofoonmuziek; 12.30. 1233 Land- en tuinbouwmededelingen: 12.55 Zonnewijzer; 13.00 Nieuws en Ka tholiek Nieuws; 13.20 Actualiteiten- 13.25 Metropoie-orkest; 14.00 Gevarieerd pro gramma; 14,53 Gremofonnmuziek; 15.0U Schoolradio; 1530 „Ben Je zestig"; 16.00 Voor de zieken; 16.30 Ziekenlof; 17-00 Voor de jeugd; 17.45 Gramofoonmilzdek; 18.00 Nieuws; 1815 Actualiteiten! 13.20 Sportpraatje; 18-30 Gramofoonmuzlek; 18.45 Cursus voor lekenspelerg; 19.00 „Hier is Europa", vaudeville-program ma; 19.30 Voor de jeugd;- 19.40 „Dit Is. leven", causerie; 19.50 Gramofoonmu ziek: 20.ofl Nieuws en weerpraatje; 20.03 De gewone man zegter't zijne van; 20.15 „Messiah", oratorium (ca. 21.15 a. De Radiodokter;, b. Gramofoonmuziekj 22.35 Gesprek met mijn zoon*. 22.45 Avondgebed en Liturgische kalender; 23.00 Nieuws; 23.15 „Gezond gezin", cau serie; 23,25—24100 Concertgebouworkest en;soliste.';r Duizenden, en nog eens duizen den. trokken Zaterdagmiddag, naar Stadion—Feijenoord om daa r opgezogen te worden tot. .een compacte massa^ die getiiige wilde zijn van de. wedstrijd Nederland—Finland, de opening van het interland-seizoen. Kegelaars uit Rotterdam en Den Haag bestrijden elkaar Op dé banen van de Rotterdamse Ke gelbond heeft gisteren de stedenont- mceting RotterdamDenHaag plaats ge had. Rotterdam behaalde 4562 en Den Haag 4314 hout. De 15 hoogsten op iedere baan wier pen óp twee planken; op iedere, plank. 15 ballen. Rotterdam wierp 3017 én Den Haag 2832 hout. Vrije baan: V?. Landa. Den Haag 4x 45; Jac, Goddefroy. Den Haag. 2x 45, 2x 44. 4x 43. A. van Dam. Rotterdam, 2x 45 2x 44. 42: Berlier;. Jr. Deri Haag. 45. 3x 43. W. ConnoUy. Botterdam. 45. 43 en 42. Hoogste werper Rotterdam: A. van Dam 226 hout, Den Haag: Wilson, 209 hout. Dc tegcnontmoetlng vindt in Den Haag op 11 November in het gebouw De Vereniging plaats. Voetbal in Italië ROME, 28 October (ANP) De Uit slagen van de 1n de eerste klasse ge speelde wedstrijden luiden: Atlanta—Como 1—0; Sampdorla—Flo rence 1—D;: Juventus-Udine 5—1; -La rie—Turijn 3—0; Lugano—Padvsa 2—2; MilaanBologp.r 4—0; Napels—Pro Fa-, tria 41; NovaraPalermo 1—1';.--Spa) Intern azionale I1; Triest—Lucca l.J Milaan en Juventus zijn een punt uitgelopen op Internazionale dat het ui de uitwedstrijd tegen Spal niet verder bracht dan tot een gelijk spel. Onder-, aan hebben Turijn, Pro Patria, Lucca en Triëst 5 punten en Lagano 1 pwoL Schietwedstrijden Rotter dam-Brussel Op de banen van de Scherpschut tersvereniging Rotterdam hebben Zondag wedstrijden plaats gevon den tussen vijf schutters uit Brus sel en vijf Rotterdamse schutters. De Belgen wonnen met 2672 p., Rotterdam behaalde 2574 p. De hoogste schutters waren; 1. J, H. Brussaard 551 p. (kampioen), 2. Th. Böhn, 544 p„ beiden. Rotter dam, 3, v. d. Meersche, Brussel 543 p., 5. A. van Veen Rotterdam 535 p., 5. Fr. Maldoy, België 534 punten. - 0 Er werd geschoten met automa tisch pistool, aistand 25 meter schijf internationaal. AMSTERDAM. Aan de. Ooste lijke Handelskade is Zaterdagavond, brand uitgebroken op .de zolder van het circa dertig meter lange kan.-, toorgebouw van de 'Holl. Stoomboot Mij. Hoewel de brandweer het vuur met negen stralen en een waterka non bestreed, zijn de: zolder en de vliering geheel: uitgebrand. Nederlanders bouwden stuwdam in Egypte CAIRO Dë Egyptische eerste minister Nahas Pasja, heeft Zondag uit naam van koning Faroek de stuwdam Edfina, die gebouwd is door de Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken en een Franse onderneming, geopend. De plechtigheid werd ingéluid met de voorlezing van een passage uit de Koran, waarna- de minister .van openbare werken -een rede uitsprak. Premier Nahas Pasja onthulde een gedenkplaat. Uitslagen dammen De jong3te cornpetitieweek verliep volkomen normaal. Alieen de abnor male.: .cijfers bij Constant—Viaardlngen kunnen enige verbazing .wekken... zie hier de uitslagen:' 's Westen—Charlois 3—12, ZDC—RDG ,137, CD R—Oosten II '614, Oosten—Femis 16—4 eri Constant VDV 18—2.. De (voorlopige) 'stand in de hoofdklasse werd daardoor: 't Oosten "i.- 8 7 1 ,0 15 117 Constant 8 t 1 0 .15 101 en aan de staart: Pernis 7 '1.1. 5.3 54 't Westen .80 1 7 1 62 Pérnis—'t Westen wordt nu welheel belangrijk. Uitslagen Te klasse plubcompetttle: Vreewijk—DOS, Rozenburg H—9, Schie dam—OG (Bolnes) 11—9. ONA. IJssel- monde—CDR II 13—7. Chariois II—DOS 14—6. VDV 11 (Vlaardingen)—Schiedam 128. Vreewijk—OC 10--10. ONA heeft thans 3 punten voorsprong op no. 2 van de ranglijst, de damciub Schiedam. I Pers. kampioenschap 2e klasse: Nele- j manLap 20. Pers. kampioenschap 3e klasse: Meyer Delteme 0—2. HuismanMever 0—2, I Mast—Schottlng 2—0, Delteme—Ardon 11, Rambat—Cremer 2—0. Ned. Herv. Kerk Beroepen, ie Hedel: M. Lehkerkerker, em. predikant te Amsterdam- Aangenomen naar Hoorn [als pred. voor bijz. werkzaamheden)G, J, Bjjlsma, voorganger Herv. Evangelisatie aldaar, Bedankt voor Voorschoten [2e predi kantsplaats) J. Kwast te - Hendrik Ida Ambacht. HILVERSUM II 298 M.; AVRO: 7.00 Nieuws--7.15 Ochtendgymnastiek: 7.30 Gramofoonmuziek. VPRO: 7.50 Dagope ning. AVRO: 8-00 Nieuws: 8-15 Gramo- K.S.O.: 20.15—21.45 1. „Voor oog en foonmuziek: 8.45 Gramofoonmuzlek; 9.00 oor": a. ACTualitett; b. „Het wonder van Morgenwijding: 9.15 Gramofoonmuzlek; Monte Casslno", film; c. Brandalarm- 8.25 „Dc groenteman": 9.30 Gramofoon- apparaat; d. Interview: Pauze; 2. „De muziek; 10.50 Voor de kleuters; 11.00 Beer", éenacter. Res. 4e klasse K OML 3—SVO 4 SVDPW 4—DHS 6 VOB 3—RKWIK 6 OBR 3—ZVC 3 Korfbal ZUID-HOLLAND 2e klasse B Oris Huls '3—USV 2 O-JZ Schled. 2—Unicum 3 2 Rozenb. 3—OSCR a 9—2 Chariois 2ri-Act. 4 4—3 3e klasse A Wlon 4—De Spart. 3 "t Zuid. 7Hlllesluis 5—2 Actief R—Trekv. 3 3—2 3e klasse B-. Hilles]. 2—Sperw. 4 2—3 XTSV 3—Het Zuiden 8 4—1 Eureka 3—Chariois 3 2—3 3e klasse' C: Cbariofs 4—De Sp.t. 4 1—5 Het Zuiden 9-W:on5 O—l Actief 5— Barendr. 1—4 Vclox S—Sperw. 5 2—3 Jeugdklasse Het Zuiden—Rozenb. 7—0 De C verk.—Rozenb. 214—1 Hockey WEST Heren Hes. 4e klasseH HWD 5-DHZ 11 - 0-6 Transv.-5—Dindua 5 32 FSV Pret. 6—Mart. 4 ,2—1 SMV 6—Bolnes 5 4—1 VND St. Volh. S 0-1 Hes. 4e. klasse I Actfv. 3—Abhenbr. 2 1—1 Dindua C—SSAVR 2 1—7 Soae 3S'.ngelkw. 3 2—1 W. End 2—NHS 3 9—4 Res. 4e klasse J GLZ 3—Noordkw. 3 1—0 Demos 3—Ons Huis 3 5—2 Zw. Wit 3Nestoro 3 4—2 Hes. 4e klasse K - DRZ 4—DOK 4 1—2 ODI 4—Hurricanes 4 1—1 Sa turn .4Nïeuwenh.4 3-^3 SFC-4-^LMO- 4'3—3. Res. 4e klasse L St Lod 4LMO 5 2—2 RWB 3—Activitas 4 1—3 SVDP 3—Zuiderster 3 2—7 Wico 4—ONIT 4 5—7 Florissant 4-WCK-3 5—0 Hes. 4e klasse' M Bl« dorp 3—PSB 2 3—2 OHW 2—DKS 3 1—5 Pechv. 3—DESV 3 0-^-10 Steeds H.3Smeetsl.2 5—0 1 W- End 3—SVO 2 0—9 Hes. 4e klasse N Babbersp.2—HBB 2 T: 0—5 Index 2—VBP 2 1—6 Rood Gr. 2—HET 2 k- 3-2 Korten. 2—Hagero 2 3—2 OBR 2—Schiebr. 5 11—2;: Res. 4 e klasse O DLB 2—Postef 3 6-r-t DOZ Sportv. 4 10-O HAVOOR 2Sm.land3 4—O Oldi 2—Don Bosco 2 3—4 RWB 4—RJB 2 1-2 Res. 4 e klasse P DHS 5—Fört. 8 •-;-T, 'li' 0—1 DJS 5—S'w-Lod. 5: ■-,7—1,. Germ. 5—Schiedam 5 1—3 Hol .dl a an 5—Zuidst. 4 6—1 Tediro 5—SFC 5 - &-3 1 Res. 4e klasse Q Croosw. 4—Korten. 3 2 DOK 5—RET 3 0—2 Luno 3—Sportifia 3 1—4; NRC 3—DJS 6 1—1 SVO 3—Radio 3 3-8 Res. 3e klasse D De Holl. 3—VFC 2 0—1 HBS 4—DHC 3 1—4 BEC 2—Laakkwart. 4 3—u Toncgido 2Ra va 2 33 Fortuna 3—VUC 4 0—5 Res. 3e klasse E RFC 4—Excel. '20 2 2—0 CW 3Martini t 2 60 - DHS 2—Nept 4 O-O DHC 4HT>VS 3 2—5 VTC 3—Xerxes 4 3—3 Res. 3e klasse F Hllicsl. 2HOV 2 1-3 ODS 2—HDVS 4 5—1 Ovcrm. 3—Exc. 4 1—O DCV 2—DBZ 2 7—4 SVV 4—CW 4 O—O Res. 3e klasse G DCL 2—CKC 2 "6—0 FSV Pret. 2—IliUes!. 3 2—3 SMV 2—Moordr. 2 24 DEH 2—HOV 3 0-0 Flakkee 2—EDS 2 0—3 Res. 3e klasse H DHZ 3—T.-ansv. 2 1—3. Coal Z— Spart. 20/2 1—1 VND 2—Hion 2 1-0 Bolnes 2-DRL, 2 2—1 Res. 3e klasse 1 Lekkerk. 2—SVW 2 4—2 ODS 3—Fluks 2 1—2 EBOH 3—Zwljndr, 2 1—2 Leerd. 3Urtitas 3 Z1 AFD. ROTTERDAM K.N.V.B, Ie klasse A Nestoro—Bloemhof DHS—Ons Huis 5—3 Hurric.—Rockanie 3—2 Nflorderkw.LMO 0—3 Schiedam—DJS 0—0 - Ie klasse B v AVO—'WF f—l RCR-ODI Schlebr.—St. Lod. S—2 Wico—Activitas 2—2 Florissant—Barendr. -■ 0—0 le klasse C DOK—Roga S—3 OMXT—Gr. Witten 4—0 O. BeiJerl.—Satumus 3—2 Ztv. Wit—SIngelkw. 4—0 41e; klasse D Progress—Germinal -.1—2 Sc a g—Eureka 4—2 GLZ—NHS - 1-4 Tediro—Demos 3—8 4e kiasy- D St.'Volhardt.»—GSV 1—2 PDK—Belvédère l— Lenig en Snel—DVC 0 DRL—Concordia 4—1 Kranenburg—-HDV 1—3 Te Werve-rTonegido 2—3 4e klasse E - Alphia— Moércapeile 70 UNICH-Stolyrijk 1—1 Meerburg—Gouderak 31 VEP—Oudewater 21 Haastr-Ammerst.. SV 1-76 Waddinxveen—DSO 4l ,:-4e klasse F Martinit—Póortug. 1—2 ZwerversFSV Pret. 1—1 DZB—SMV ,.r 7—1 EDS—HDW 0—2 AeolusOW 2—3 Wit RoodW.Dindua 1—1 4e klasse G CTrsusNIeuwenh. 40 CKC—RDM 5—2 HION-VND 6—0 Hermandad—PFC 3—1 Hellev.sluis-NADO/V 0—1 Dirksland—DEH 01 4e klasse H Strijen—SSW 0—2 Lekkerk.—AJblass.d. 2—3 ZwijndrechtRCD 6—2 Har dfnxveld—Bolnes 1—1 Geluksvogels—Merw.: 0—6 OSS—'s-Grayendeel 0—1 Res. le klasse ADO' 2—HFC 2 1—0 HDVS 7Ovetm, .,3—0; Fefjén. 2—Excelsior 2 0—0 SVV 2—DFC 2 4—0 V Bes.. 2e'klasse A DHC a—Schev. 2 - a—3 ADO 3—Xerxes 2 0—3 Excel. 3—Feijen. 3 a— 1 HBS 2—RFC 3 S—I Sparta' 3—Emma 2 3—0 Bes. 2e klasse B Gouda 2—Sparta 4 2—1 Xerxes 3—HW 2 4—2; Nept, 3Fcijèn. 4 2—0 UVS 2—VUC 2 2—2 CW2-AD0 4 4—3 '--•Res.'2e klasse C SW 3—Quick S 4—1 VUC .3—De HoR.; 2 '1—3" Fort."2—Leerdam 2- '7 3—4 EBOH "3—DFC - 3," 1 Unitas 2—Gouda 3 0" Voetbal west n 2c klasse A SVV—V CS 2 Velox—Vr schaar 22 DFC—Fortuna 1—3 CW—Nept. l 2e klasse B - Fluks—Gouda 4—0 LeerdamCOAL 1—2 Excelsior—Overmaas 4—0 VUC—Scheveningen 3—1 Quick—UVS 2—0 3c klasse A Hoodenburg-RKAVV 34 De Postdulven-TYBB 03 HiUegom—Rijswijk 5-1 HPSV—Blauw Zwaic 0 Vlos-iBMT 2—2 H. van Holl-—Archlp. 4—2 3e klasse B LFC—WP J 1—1 Wassenaar—Woerden 4—0 HBC—Zandvoortm. 0—2 Westerkw.—GDA 3—1 - Lconidas—La^kkw. 0—2 '.-Excelsior .'20—Alphec t—0 3e klasse.C" S p artaan '20—VDL 3—1 S W7—HiReslUls 2—2 VFC—HOV' 2—2 'ODS—DCV 1—2 aiympla—Flalckee z De Holland.—Pap.dr. 3—1 3e klasse D Schoónhoven—DCL 11 TheRis. Hop e—DB Z 4—3 .MoordrechtBEC,;- O-7O Slicdrech t—LSV 4—2 VOC—Slikkerveer 2-rl De Muss.—Duhbeld. 32 4e klasse A ASC—Lugdunum 2—1 WSB—Teyüng^^ .fH>. Gr- W. n-Vac—tRH_ 3-4 ■T-tw^-cCancordl a (H) 0—3 klasse" B SpoorW.—s-Grav.z. 3—5 I&aJdwtf k—SVH - 7—3 Maasstraat—SJOD 03 iH'berg—Celerita»' '1—4 RAVA—Delft 2-4 CkpmyUet^DONO,.1—1 \,VDV—Zwart Blauw iltocas^BTCU;- Tzïiu&^VöorbargïH-ih-O' •- DDCé—Wéstlandi a - 3—7 Olive Het Noordeav t— Res. 3e klasse H Progress 4—SVDPW 2 0—12: Tediro 4—Puttcrsh. 2 2—3 Voorw. 2—DJS 4 6—1 Zuitlerstcr 2—ASB 2 1—1 Hes. 3c klasse I ASB 3—AVS 3 4—2 RKWIK 4—V'oord 2 5—3 Schiedam 4-WF 4 1—0 USC '3—Hekelingen 3 1—4 Res. 3e klasse J NRC 2—SVDPW 3 2—2 Radio 2—Pant. B. 2 32 RKWIK 5—V'oord 35— 1 ZVC 2—Lüno 2 - 4-T-2 Res. 4e klasse A Coal G—Feijen. 12 g-3 CW 9—SW 11 :0—6 Xerxes 8—RFC 10. 3-3 Overm. 8—Exc. R. 9 2—1 Sparta .12—:Nept. 10 26 Res. 4c klasse B Coal;7—Xerxes 9. 3—4 HDVS 10—Fortuna 7 5—2 Nept. II—Exc. R. 10 4—0 SVV ,12L-Feljen. 13 .Res. 4e klasse C Leonldas .1- WttKf 3 1-J DCL 5—Xerxes 10 0—3 Feijen. 14—HDVS 11 5—0/ Spart. '20 6—Exc. '20 6 0—0 Res.- 4e klasse D Feöed. IS—VOC B HOV 6—DCV 6 2—1 Xerxes 11—Spart. ,'20 7 2—3 VFC S—DCL 6 4—1 Res. 4è klasse E Exc.' '20 8—PFC 4 31—0 HOV 7—VFC 7 1—4 DCL 7—Spart. '20-8 1—6 RDM 4VOC 7 2-2 Transv. 4—St- Volh. 4 5—6 Exc. R. 11—DHZ 8 3—6 Res. 4e klasse F, DRL 4—Hellev.sL 4 6—0 H'berg "4—Spart/20 9 S—0 HOV 8—DZB 4 1—6 DHZ 9—Bolnes 4 1—1 Nado/V. 4—Hion 4 I—1 Siod 4r-DEH 4 SN-3 Res. 4e klasse G DDC 4—DHZ 10 4—1 EDS 5—Aeolus 5 - 5—2 H. Noorden 5—CKC 5 2—1 SMV. 5—DRL 5 2-1 Res. le klasse D Acolus 2~OW 2 2-8 Belv. 2—H. Noorden 213—3 Dindua 2—DDC 2 4—3 HWD 2DZB 2 1—2 Res. le klasse E FSV Pret.3—Transv^ o—i Hermand. 2DRL 3 41 Poort. 2Nieuvrenh. 2.21 Ursus 2—St. Volh... 2 2—8 Res/.le klasse F VFC 4—Excel. '20 4 1—4 VDL 3—Mussehen 4 .1—2 Holland. 4—HOV 4 ih-k' DHZ 4—Excel. R. 8 1-3 Res. le klasse G DDC 3—H. Noordén 3 2—4 O. Beijerl; 2—Tediro,2 1—0 St. Lod. 2—DJS 2 2—3 Roga 2—DKZ 5 2—5 Schiedam 2—DRZ 2 0—1 - Res. le klasse H Activitas 2Florlss. 2 -1—3 Hurric. 2—Rockanje 2 2—1 ODI 2—AVO' 2 '-'■ 3—2 Saturnus 2-SFC 2 3—5 Schiebr. 2—Bloemh'. 210—2 Res. le klasse I DKS 2—USC 2 -2—1 LMO 2—Sportifia 2 l—l Soag 2—Sunrise 2' a—v Postef 2—DHS .3 .1—1 Res, 2e klasse A CW 8—Leonidas 2 >0—1 Feijen; 8—The R. H. 3- X—1 RFC 7—Overm- 5 - - 2—2 HDVS. 6-^Nept;-7..:-;'£^3.r SVV 5—Sparta a 1—2 flea,2e klasse B, Nado/V 2RFC. 89-3 Sparta 9—Dirksland 2 1—0 VOC-4-LLeomidaa 3 4—3 CW ,7—Feijen 9 1—12 Resi 2e klasse C DCV* 4-^-Foriuha 5 3-^-4 EDS 3-DCL 4 3-0 Leonldas 4—WRW 2 1—1 Sparta 10—The R.H. 4 11—0 Bes. 2e klasse D CKC 3—EMndua 3 4-3 Hion 3—Aeolus 3 Z—l ^t. Volh. 3—DEH 3 1—5 Res. 2e klasse E VFC 5—Foortur 3 3—Sv EWD 8—FrogreSB3 3-HÏ. Mus. 5—FSV Pret. 4 1—1 Germinal 2—DCV 5 2—3: DHZ 6-SW B 4—2 Res. 2e klasse F Demos 2—RCP 2 03 Eureka 2—Gr.Witten 2 0—6 Nestoro 2—WF 2 l—l NHS 2—Noorderkw. 2 08 DOK 2—WIeó 2 8—0 Res. 2e klasse G GLZ 2—SVDP 2 6-0 Ons Huis 2—LMO 3 4—0 RKWIK 2—Progress 3 3—1 Saturrius .3—Hekel. 2 .1—4 DJS 3—Zw. Wit 2 ,5—0 Res. 2e klasse H Pechv. 2—Vlerp. 2 0—0 Schiebr/JSchiedam 2 4—3 CroosW, 2—DHS 4 3—0 HWS 2—GVMD 2 2-1 Res. 3e^ klasse A Feijen. 10-7-Coal 5 01 Fortuna 6—Nept. 8 0—2 HDVS 7—CW 8 3—1 RFC 9-—Xerxes 7 2—12 Hes. 3e. klasse B HDVS 8—Óverm. 7 7—2 Slikkerv: 4—Fetjan. 11,3—7 Sparta vil—VDL 4 8—0 S^att:;'2fl 4Nept. 9 4—0 Hes. 3e. klasse C Hillegersb. 4—HOV 5 3—4 DZB 3—Hermandad 3 W Slod 3—Bolnes 3 - 22' vpc 5—Belvédère 3ori-l /:,-.-Res.' 3e klasse 'D. CKC 4—The R. H. S 4—Ó DHZ 7—VND 4 4—2 Exc. '20 5—EDS 4; 1—2 Hillésl. 5—SMV - 4 3-1 MUB. 6—FSV Pret. .3 :.;i—3 Res. 3e .klasse' B Germ. 3—St. Lod. 3 7—2 H. Noorden 4—HWD 4 l—i ONIT- 2—Aeolus4 ;,J.6-«8' Res. 3e klasse F :- Hurricanes 3—SFC 3 i—6 Roga 3—DOK 3 1—5 ODI 3-i-Florissant 3 1—3 Res. 3e klasse G The BellB. 2—VIR 2 4—1 Blij dorp 2—RKWIK 3 3—2 St,Hooger-2—Sportv.2 3—1 WCR 2—Singelkw. 2 0—2 2e klasse A Sportv.—-Zuiderster 2—1 Sunrise—RKWIK 5—i WCR—SVDP 0—2 Abbenbr.Voorw. 13 2e klasse B The Bell B.—DESV 0—4 Dilettant—RWB 5—1 rostefVTTt 3—1 AVS—Bljjdorp 3-0 2e klasse C HWS—ASB 3 Hekelingen—SSAVR 42 W. End—Vierpoiders 0—3 3e klasse A HBB—Schied. Boys 4—0 Korter.acrV'oord a1 Pantser B.OBR 3— Hagero—GBR 1—8 3e klasse B HAVOOR—OHW 4—3 PSB—DLB '1—8 RJB—Bnbberep. 02 SVDPW—Luno l—l 3e klasse C NRC—RET 1-3 OML—Sportifia 2—4 Sm eet sl andFios 1—9; ZVC—Védero 4—3 3e klasse D Oldi—Don Bosco 2—-8 RadioIrldeX f— SVO—DCB 5—1 yBP—DOS L—4 Res. le klasse A Feijen. 5HDVS 5 4-0 Coal.3RFC 5 2-2. Nept. 5CW 2-2 Sparta 5—Overm. 4 .1—8 Xerxes S—Excel.- R. 513—1. Res. ',1e- klasse B Fort. 4—Xerxes 8 7~^, RFC 6—Feijen. 6 1—3- The R. H. 2—Nept. 0i 1—2 Excel. R. 6—Coal 4 3-3, VDL 2—Sparta 6 1—2 '.Hes.'Ie klasse C DCV 3—Slikkerv. 3 Excel. R. 7—Sparta 7 1—4: Feijen. 7—DCL 3 3—1 Excel *20 5—VOC 3 0-3' Spartaan '20 3—Mus. 3 1—o vtevs Or.—Gymnas. 42 Dectos—Het Zuiden 3—10 HKVAchilies 56 Spangen—Fluks 162 2e klasse A Regenb.Ol>*mp. 02 Deetos 3—Zwervers 57 Deelos 2—Quick 2—2 Velox—OSGR: 2^-3 2e klasse B Ready—Actief '3^-7. Spangen 2-Die Haghe 0—4 Het Zuiden 2—HSV 6—2; Vic. Or. 2—Algem. 2—3 3e: klasse 'A Het Zuid. 3—Spang. 3 1-t-3 Sperwers—Merwe de 5—ü De RavenPhoenix 12 Deetos 5—ODO 17—1 f-3 eklasse B.' Deetos 4—TOV 1—Z Hou St.—Zwerv. 2 ó—i Succes—Velox 2 - 3—2 De Overk.'—Blauw W 2—3 :-3è.;kiassé:C Poortug.—Schiedam 4—2 ALO—Rozenburg 46 HSV 2—Die Haghe 2 6—J ,3e, klasse D Achilles 2-HKV 3 4—3 Fluks 2—Het Zuid. 4 1—1 Unicum—Zuid Jew. .4—7 DKC-^-Wion 10—0 4e.::klasse :>•- Rozenb. 2—Chariois 52 Otia Huls—Eureka 010. Trekvog.—Sperw. ;2 81 De Spartaan—Wlon 2 4—2 ROTTERDAMSE KORFBALSOND le'klasse*'-> De bverk, 3-Ons H. 2 6^-Q De Spart; 2-'t Zuid. 5 1—1. Actief 3—OSCR 2 2—0 2e klasse A Eureka 2—Spang. 4 1—2 Trekv. 2Unicum 2 5—5 Sperw. 3Velox 4 23 Het Zuiden 6-Wion 3 ft—i Gooi—Laren 4—2 BMHC—HHIJC 0-3 HDM—TOGO 1—J SCHC—Be Fair 1~J Amsterdam—HGC 0—3 Prom.klaSBe MRHC—Hilversum 2 2—1 BNC—Amersfoort Victoria—Aeólus 2—0 Gr. Geel—Asvion 5— 2e klassa - Victoriainspirit Jrf RBC-D. Stud. 2 r- R. Pass—Tempo 34^2 4—*. Aeolus 2-SV *35 Zuldw.—Leonidas 3—u Hudito—Tempo "34 2—U Dames le klasse TOGO—Be Fair J-f Rood WitBDHC 1— Gooi—Amsterdam 5—J Hilversum—HHIJC 3— PromJslasse Kampong—Aeolus 3 LeonldasLeiden 2e klasse BNC—MRHC 2-3 RBC—Asvion 1—3 Gr. Geel 2—Victoria 1-3 HGC—Tempo '34 0—3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6