JUBILEUM-KOOPJES I meer 42.5° 2.90 Tlüxors MN' n Sefan^tóer/chf' ^:°r, ^voop' 95- BOEKHOUDEN IS AXMINSTER-karpet HOLTAP-karpet TAFELKLEED AS--..- TWISTED MATTING KUNSTGEBITTEN XHARWiPfmS 0IE de gehele dag Voor hen, die hoge eisen moeten stellen! B-RUNOTT Uw „ECONOOM 1952" ligt voor u gereed in de Bijenkorf <$s> KOERIERSTERS "COUPON zuiver wol, Perzische dessins 200 x 300 (geen snoei maat) Onze afdeling „Woninginrichting'* verrast U nog met een vijftal extra voordelige Jubileum-aanbiedingen in de vanouds bekende V D-kwaliteit. sterk huiskamer karpet, moderne dessins, 200 x 275 zuiver wollen moquette, Perzische dessins, 140 x 170 INTERIEUR-matras „Ail go&>d"r met mooie damasttijk.; 1 persoonJ 2 jjersoons Volledige garantie. jaspé en naturel, 90 cm breed, per meter 9 uur I Ook onze jeugdige klanlen worden niet vergeten: bij aankoop van 5.- en hoger geven wij één zeppelin ballon cadeau. Uw Warenhuis tussen Beurs en Laurenstóren Vroom Dreesmann ROTTERDAM Goede en goedkope artikelen, juist nu zo Welkom in? eik huishouden. Vrijdag 9 November vangt een nieuw® cursus i Wn voor het pracöjktjiplama opleidend»"v/h associatie-examen JUNI 1952. Voork»t flwrmen juni 1951 slasoden 306 *en on» candidaten met o.a. 6rFwt.e{jfer.10;: 57 x 9'en 180 x 8. De laatste) drie jaren behaalden 77 yan onjr» geslaagde candidaten hét offf- tiSla PracUjkdiploma Boekhouden, bin- nee een óplefdlngsHjdven 5-10 maanden. vInlichtingen inschrijving dagelijks van 9~ 1 7 ;-«n van 19 21. uur aan het lesgebouw HEHMRAADSSiNGËL 111 TEL. 30898 -E X A'M E' S 0 P L c I DIN G HUG-A:S.:.ELGERSMA,P.0TGIESE:R' N HAAG - HAARLEM'--AMSTERDAM ROTTERDAM - UTRECHT GRONINGEN Separaties -fa .-«en;unBtóWaar Claeadé.y Vrteselaa» 21 b. I VAN ZATERDAG 3 NOV. AF I IEDERE avond: 8:.uur 1 hAatsbesprskinG steeds 2 ,1 DAGEN TEVOREN VAN-10 UUR VaF.TEL NA 11 UUR No:2a326V Donderdag a.s., 1 November (Allerheiligen) zyn de zaken van hierna genoemde Firma's N.V. Alg. Confcctieiundel van C. A. Brenninkmeijer Kreymborg Gebrs. Lxmpe, Damesmodemagazijnen H. ter Meulcn C.V. N.V. Mij. t Expl. v. Heren- en Kinder kleding v.h. fa. Peek CLoppenburg N.V. Manufactuurhandel A. Schroder Co. N.V. Modemagazijnen van B. J. Voss Zonen Vroom Dreesmann Rotterdam N.V. N.V. Kledingmagazijnen Th. J. Witteveen Van Woensel-Kaplaars N.V. Rotterdam, 29 October 1951 Zijl* boegloos ^irns«f.' i Speciaal hard goud en - f kunnen altijd groter en klninar toorden gemaakt, a DE R1N6 VOO» ÜW LEVEN I N. BINNEN WEG 195 R.DAM A-s. Woensdag 31 October 1951 HEROPENING van het Fish en Chipshedrjjf v. d. Sande, de oudst bekende zaak, Zwaanshals 253. te). 40719- Een heerlijk stuk v's zon der graat lekkerder dan een spedaaltje. Gebakken waar U by staat. Altijd vers. Ook voor bij Uw- dts deze vis. v. d. Sande, Zwaanshals 253, telefoon 407ig. ALLE KIOSKEN IN ROTTERDAM NEMEN KOERIERSTERS AAN. Voor nen, die veel Jopen en dus hoge eisen aan hun schoeisel moeten stellen, ken Ik geen betere schoen dan de Robinson model 118 iwart en 318 brnin.'Eea Jcdi van «en schoen met dubbele leren zolen en heerlijk warme lederoD voering. In znlk een schoen wordt het lopen, ook bfl het. guurste weder, tot een genot. Probeert U het ook maar eens. U zult verbaasd «taan - 56koverde priiri Wantdtela belangrijk verlaagd en nu ongelooflijklaagroorxo'n haast onrersllJtbare schoen! Met dnbbele lederen zolen (model 118 zwart en 318 brnln> f, 24 Met Boblnsanrnbbenool (S'J*x sterker dan leder) en extra lederen rezondbeldszool Eet op bet tooltnerkt Ook fa loog model heefi Robinson dergelijk» „keien" tan schoenen reed* canof f 21.' De meest practische zakagenda, die al 50.000 tevreden gebruikers telt. f In linnen f 1?® gebonden j |n kunstleder 'f.7?* in leer f 3?^ Overzichtelijk ingedeeld: SOEK1ERSTBHÏAHJEP Tot' 15 woorden "Zr- per plaatsing Elke 5' woorden meer 4......... 0,50 I Te koop gevraagd Dft hoogste prijs. Specialiteit in alle soorten spe cerijen. G:-S, Spaan. Crocswijk- seweg 17S. Te bereiken met Ujn 10 en iSi ÜTdefooa .27722. :- Ik geef voor: rood koper 3, per-Jcg, 'geel ƒ1.40, rink 1.40. loodi 1.25. accu's 10. stuurt kaartje', en het wordt afge haald. J. Klarenbeek. Isaac Hu- bertstraat 25. Bocd koper 3,—, geel koper 71,40. zink ƒ1.40. lood 1.Z5. papier 0,12.Bij grote kwan- toros belangrijk meer. J. de Graaft pauL.Kxugcrstraat-U8a. telefoon.;; ,15879.:. Wordt, ..Mge- Te koop aangeb. j onze.- rr fle-Meubelbears. Mynheer, meubelen.: staan erg ge in de kamer en zien er uit. Wij zijn erg tevre- lel. en Eeo, 2 clubfauteuils, 4 stoelen, mas- elet elkeór. Bekleding naar keu ze nu t .185.—. Engels club ameublement: dikke bal poten, geheel verend; 2951— De Meu belbeurs, GroteVisserijstraat S—ID. West-- .''f f 155:- braadlappen ,1-lSt rund-; met yarkensgE3iakt„0.95p De.RundvIeèschgrossièrs,;Vlief laan 46. IJiKke rfblaDPeh i 1140biefstuk van de binnenveer, 1^5, alles pet 500-grsrn;. margarine 0.44,. De RundvleeschgrossJers, Vllet- laan 4€. Witte bruidsjapon met-ohderi jurk m. 46. J." Stolk. Hdnt Pullaertpleln 40a, tel. 39486. O Illiy wat fleurt je kamer op-met 'dat'vloerkleed van ^Van Veen. Diergaardesin gel94- En WBti-iagecondities.v^'.Ga'T.er voor een' -'.bed en dekens: toch ookeena kfjken: Ja zeg^én^a1'' -:jes^fahd«/jlydorMtbeta!to^l^ tuania;-je:-adres„' ,.^7. Uw concert thnJ9 is alleen mo gelijk met een Radio. Wij leve ren pracht „Philips" toestellen vanaX 2.50 per week en let wel: zonder voorui'.betaling 1 Van Veen, Diergaardesingel 't' Is wat gezellig Abuis sinds vrij die pracht „Erres" radio kochten bij .'.Van Veen, Dier gaardesingel S4. Koop wet ge zelligheid ad 3^5 per week en zonder vooruitbetaling!!! Meubelen kunfc- U overal ko pen!! Maar voor solide meuhe- Jen tegen de meest lage conditie- moEt u zijn.bij Van Veen, Dier gaardesingel 94. BÖ ons koopt u zon der vooruitbetaling *11 Stofzuigers alle merken 27.5D, 37.50. 7 57,59 èn 65.—,Vol lediger,'.. schriftelijke garantie: Easyhuls,. V. Cltter&str. 70a, W. Opklapbedden 1-pers, ƒ.35,—, 2-pers. f 45,—,- 56,—, 72.—. Prima ombouw v.S. 27.—Gra- geplaatst. Van Oudheusden den- ehMeubelhuis;,ideaal' Goudsepleln 4 (hoek v. d Werffstraat) telef- 26157. Gemakkelijke betaling. Meube. len. 3-zitsslaapbanken, bedden, dekens, tapijten: kleding. N.V Mij,: DePool, RochusBenstraat 54—56, tel. 28891. Bentincklaan 10—12 (BliJdorp). Lijnolie-grondverfiZe—, hoog- glanzende lakverf 2.SÓ; tam- poneerverf 7 2.40; celluloselak wit,, crème, grijs, zwart 3.20 ®é^-kUö;f' blank» .;teélliiióselak 7.2,801'. per;'10. kilo «nrtra.. kor- ting:.",;Dê Regenboog", Een .drachtestraat .143, uem; -DctAJing Meubelen, kar petten.-gordijnen, bedden, de kens, slaapfauteuils enz. HOVI. Witte de" With straat J7, telef. Onze etalageruit heeft het zwaar te verduren, men dringt en duwt: om tóch maar even dat/ wonder te zien. Complete Ehg^huiskamer met groot dres- spir „en clubfauteuils voor fifèchte'-7 420.—.'fc- Meubelhuis, {West Kni£sfcad^S^;t<teg«növer Bjjons haast cadeau! Zware geheel draaibare rooktafels met verlichting -en diroarngamituur nu slechts i 3350. 't. Meubelhuis West-'1 Kruiskade '5 tegenover D slaagt bij ons altijd, want.' wij hebben lage condities en een grote sortering meubelen, bedden, costuums, mantels, stofzuigers, kinderwagens, rij wielen, karpetten, dekens. Van Veen, Diergaardesingel 54. BIJ ons geen vooruitbetaling!! Hu, wat een .weertje Heer lijk za'n regenjas of -mantel van Van Veen, Diergaardesin gel 94 [naby West. Kruiskade 2.—t per week.Let wel; Bij ons geen. vooruitbetaling!!! Knutselaars, bouwt zeK een elecirische klok. het uurwerk met wüzers koopt U voor 8.75. Geveke, Nwa Binnen weg355. Tel. 33835. 3-zits banken, uilscüuifbaar tot 2-pers. bed 95.—7 12(1, 16D.— 190.— enz; „De Spe cialist", Burg. .Roosstraat 23 (bij Zwart Janstraat), Gemakkciyk» betaling meube len, tapijten, bedden, dekens, enz. 200 modelkamers, lage prijzen. Brieven Onder nO 1775 bur. van dit., blad Perm'aneöt haard, góed5 onder houden. in zeer goede staat,: 125.Nieuw transport-rij. wiel B5,—Schiewèg :163d; fruitwinkel, Tel; 8013S. Lange Blsam bontmantel, enigszins beschadigd. Billijke prijs. Inlichtingen na 7uur, Herschberg, Calandstraat26b, tel. 21683. Singer hahdnaaimachin.es 65, prima werkend;: Nw, neai. machines, salonkast, f 125. Jon gensjas 12 jr. Huisorgel ƒ125. Hutkoffer. Ie Middellandstr. 1(K) 2e. etage. Glasrih 'lood, vraagt stalenboek, Glasfabriek Degens, Oostzee- dijk 103. tel.-74947. - Monster jap. wol'en zijde 110,75, ook gr.maten. Winterm, roet zilverv. of pers. BS,Chiq. hoedje 2,50 uw oude vilthoed verv, Nw. Binnenweg 59a. Pracht kinderwagen aangebo den, z,g.a_n., loopt- op kogels, veel- chroom, zeer 'billijk. Jan Kf uyffstraat 1 ben eden. Mooie grote clubfauteuil, zeer goédkoop en kachel in zeer goede staat. Kerst. v. d. Berghe- laan 43a. Elec. jobofioon plek-np met sa- fier, plm. 200 gramofoonplaten. Burgemeester, DelGandstr, 12, Overschie., Na 6 uur,. 1000 kraagjes aangekocht van 2.50, 2.-, 1.75 nu voor 75{— 95'cent. Koopjeshuis,Noordmo- lenstraat 54., Telefoon 49941. Handnaaimachines 50.-; 75.- 100.-.; Volle .garantie. Groea'j Naaimachinehandel, - ..Vieram- bachtsstraat 114;.tel; 36653.-.{ Singer, trapnaaimachlne 90 -; f150;;V 2251-;Volle ga rantié. Groen's.Naaimachinebandel, VJerambachtsstraatTM; telefoon 36653.' - 'f'-'C:'" Te koop lahggatboormachine, partij eikenhout, fraai Eng. club stel, terra bekleding, spot prijs. Abcoudestraat. 42b. Eet nu mosselen, alleen bij bhs 0,20 -per- Jci)ó.' 5 kilo vobr ƒ:0,90, Vishandelï.rA: Verbéek - en Zn., CoolEingel cO en Oost- zeedijk 354, tel. 2073O en 25842. U belt en wij bezorgen. Schrijf bureaux,- mooi solide' massief eikenhout;.- lage prij zen. Te zien:, •meubelmakerij Baars, Libanon weg 56, R'dam- Oost. tel. 20991. Auto's Motoren Rijwielen Kaptein Mobyieue Ben Mal tha. Deze twee namen zijn voor bromfietsrijders een grip. Momenteel uit voorr leverbaar .voor slechts 415,—, plus 100 pet; service. Dit ideaal is thans voor e)ke toekomstige bromfietsrijder te bereiken. Vraagt;condities én. demon stratie bij-Ben Maltha, Meent, hoek VesteWagenstraat, teL 29707, Rotterdam, Oy clemaster, demeest gevraag de bromfiets m, verende voor vork, terugtraprem. trommel- voorrem, frictie en gasregeling Prijsverlaging.- De beroemde D.K.W motorrijwielen, .model R.T. 125 van t 11501— thans f 1095.—. Uit voorraad lever baar. Motorhandel H, J. Schel- laars. Gr. Florisstraat 99. tele foon 30436 Grote prijsverlaging!! Cycle- master .bromfietsen, compleet met terugtraprem, frictie- en gasregeling.op ..het stuur f. 430.-. Motorhandel h. J. iSchellaars. Florisstraat 99.;;tÉl':^30436;i.: Renault 4 '50; kleur'grüs, 23.000 km gelopen, in. staat v. nieuw, "arage Americain. Catharina- iraat 46, tel. 26082; R'dam.. JC-: Vauxhall '48 s cyl. sedan met schuifdak, kachel en defroster. Niet van nieuw te onderschei den. Garage Americain, Catha- rlnastraat 46. tel. 26062. R'dam. >t>. motor 98 cc' ln prtma staat. M. Valentijn, Fabrieks- straat 38, Na 18 uur. Kampioenschap van Nederland werd wederom., door Jawa en C.Z. gewonnen metstandaard, modellen welke u kunt -kopen-; v.a. 995, W. Breeman, Oost-' zeedijk 31S—314, tel, 24063. V' C.Z. 125, Winteraanbleding! Verlaagd van 995 tot' 955. Teleseoopvórk,ingeb. carbura teur enz. Profiteert nu t W- Breeman, OostzeedUk-312. 'teL 26005—24063, Austin '48, benzineverbruik 1 op 14. Minimum wegenbelas ting, deskundig onderzoek toe gestaan. Molenaars, Anna--Paü- lownastraat ;62, tel. 30525—84407. Müz instr. Radio's l Grctmoloonploten Te huur gevraagd Slaapgelegenheid gezocht voor heer. -Hillegersberg, lleist omg. Molonlaan. Zonder pension, Br. no. 7529 bur. v. tl. blad. On'g. mcub. of. gestoffeerde kamer gezocht voor vrouw op leeftijd, b.bJi.h- Er. no'. 7523 bur, van dit blad;'-:;-. Te buur aangeb. Prachtige;2e etage, 4 gr. ka- mers,* £1. -keuken', gr. zolder, mi overn.': v. inboedel. Getasc. waarde ƒ1900. .Huur32 p. m. Huurm. A lang nummer, Br. 7522 bur. v. d. blad. Voor besch. heer on gem. ka mer v, straat met gebr. bad kamer, Blijdorp. Desgew. met Br. no, 7526 bus. verzorging. ,v: d."biad, personeel qevr. Radio: defect?. Bel op 74756. service-auto komt direct. Gra tis toestel in gebruik.; ..British Radio Service Linker Rotte- kade 77. Nieuwe accordeons vjl. 57.50. Gultnrcrt '-ƒ 39.76.' mandolines 37.50, banjo's 45.—gramo- foonplaten. Slmonls. Beyer- landselaan29 tel. 71160. 'Dorps weg 32, Charlois, telef. 76493. Lange Hllleweg 13. telef.-74301. Buffetjuffrouw gevr,, v.g.g.v. Van Swol, Nwe Binnenweg-105, Dag-dienstbode gevr; bij heer en dame, .v.g.g.v, Molentaan 88 (einde lijn 14, telef. 81685). 1773. Ik had veel bezienswaardig in die négersfad verwacht, maar niel een aap met een Wank jongetje aan z'n hand. „Wai een zielig stel," mompelde ik: „Zouden ze bedelen, daF kan foch niet!" Ik klom van mijn 5foel en liep op het tweetal af. „Hé," zei jfc tegen het jochie: „Wie ben jij en waarom loop |e op je blote voetjes. Waar woon je en wie is [e moeder, dat ze je zo maar laat rondlopen?" Dat waren een'heleboel vragen en voor Hanzop, die nog niet goed praten kon was het onmogelijk om ze aljemaal te beantwoorden. „Dó," sprak hij ter begroeting: „Papa foetsie, zoe ken!" „Oh," mompelde ik: „Is je vader verdwenen. En waar is hij naartoe en hoe is.z'n.raam?." „Foetsie/' brabbelde Hanzop verder: „Witte Negers gepakt hem. Naam Zar-Tan!" Mijn ogen werden groot ven verrassing: „Zar-Tanl", riep ik: „Die ken rk.-Is dat je vader?! Daar heb ik een paar jaar geleden een avon tuur mee beleefd hier in Afrikal En.is hij nu in handen van' de Witte Negers gevallen, die mensenetersstaml Dot js naar! Zal ik jullie ^helpen hem te bevrijden?" Toen ik dat gezegd had gaven Aap Pita en Hanzop allebei een schreeuw van vreugde; de eerste zoende me bovendien recht hartelijk en Hanzop zwengelde aan mijn arm of ik 'een pomp was! „Afgesproken!", riep ik toen ik die vreugde van het stel voelde: „Ik ga mee om Zar*Tan te bevrijden!". HJI; Slagers! Gevr. een nette winkelbediende,, c.' Corbeau, Schiêdamsewëg 66,tel. 30054. Aanm.'.'na 7 uur. - Zëlfgt. hulp tiulsh. van 8—5 u, weekends, vrij. 20,p. 'w. Be slist v.g.g.vj Huisvr. veel afw. Mevr. Hoogstraat», Molenl. Hillegersberg. Aanm. 7a.3< Tn Consulaatsgezin (3 pers.) gezocht wegens huwelijk--van tegenwoordige, - net tweede meisje,' ïv.g:g.v, kenrneisje.aanw. Aahm, 'e Graw vendykwaL47.v's avendsnussen 7-^8. Tel.. 3659J." Een kellner gevraagd, talen sprekend. .Van Swol," Nwe Bin nenweg.1 105. In eerste klas dameshoedenzaak nette verkoopster gevraagd. Liefst met het vak bekend. Br onder no. 40449 Adv. Bur. Keu- zcr.kamp. Rochussenstraat 269. Nette Inpaksters en meisjes voor. alle afdelingen gevraagd. Stoomwasserlj „Streevelaar'V Raephorststraat 35. Huwelijk Nette weün. 38. j„ m. zoontje 16 mnd., machinist, vrOe 'wo ning, zoekt kennismaking met heldere nette jonge vrouw of wed. 1 kind bov. 3 J. geen be zwaar. Br; liefst met foto op. erewj ret.. Br, nó. 7527. bur. van dit blad.' INFORMATIES w.o. alle nieuwe verkeersborden en vele landkaarten. AGENDA VERJAARDAG- KALENDER en UITGELEENDE BOEKEN ADRESSENBOEKJE met uflgestansd al phabet KASBOEKJE VASTE NOTITIES LOSSE NOTITIES (verwisselbare reserveboekjes, 3 »tuks' i 25 et steeds voorradig). Bijenkorfs „MINOR" zakagenda eenvoudiger van inhoud, doch van gelijke kwaliteit j. 1.35 en. uitvoering Schrijfwaren, 2e verdieping Aan N.V. Magazijn de Bijenkorf Amtlerdem I dan Haag Rotterdam ik Heden stortte (schreef) ik (aver)ir op postgirorekening Nr. een bedrag van f voor_...,_ s<uk(s ECONOOMMINOR* xakegandafó) In linnen/kunsileder/ledervermenc- derd met 10 ets- voor verzendkosten. Doorhalen wai niet van toepassingjs'j reap, invullen, hei. posfglrpnutrimer.yaQ de Bijenkorf Amsterdam N6S- 5104. den Haag No. 86361, of:t Rotterdam' No. 163000, bedrag en eanlal. NAAMr;;: ADRES: - WOONPLj -■ In gesloten enveloppe afs brief te verzenden (in.de stad 6 c., buiten de stad .10,-c, porto) 'aj»ri; sj»; Cp* doBijenkorf 'Amsterdam 'den >Hebg of Rotterdam >rr.tterdam->~Oei\- Ha«9' v Rotlerdjiin Léssen Muzjekonu«rwU*. Lts op alle Instrumenten vanaf f 3.50 per maand. Instrumenten op ge makkelijke voorwaarden. Ma- thenessorpleln 21 A. Spreekuur Dinsdag 7—9 uur. Verloren 'crlorcn een 4de deel van een llnnentafellRken (Eng.) - met gekleurde rand enz. (tussen servet en vlngerdoek) zeer ge- dup. T.b,t.b. Verloren voor Van Burg, (lichtwlnkel). Weggelopen Woniogrull wje ruilt vergunning, A ..voor woning, onverschillig, waar—"Br, onder no.- 7540.bur., van. dit blad- Wie ruilt kleine 'beneden ..wo ning, huur ,/.4,9t):.'p. w;, omgé ving Boezemstraat, voor;:gro tere woning omgeving vKralin-; gen of Noord, Br. no, 7530 bur. v. d, blad. Weggelopen 25/10 Witte kater, licht groene ogen, heet „Tom Poes". T.b.Lb. Muzleklyceum, Heemraadssingel 157, tel.' 37444. Diversen Wat wordt die matras dun! Da's waar ook even 34759 bel len, déiBeddenfabrikant, Nieu we Kinnëriweg -194^ In..; één dag voor;-jaren-Htlaaf, Java-kapok. Prima damast.: -- i 'J Duit*.--.Waarom 'langer; tóbben? Laat mij uw zakenbrieven schrijven ea- u heeft succes! Br. no, 7624 bur, v. d. blad. vuil goed mee.' - - 10 min. schoon. Elke - middag ora 2- u. en 3.30 u., Vrijdags avonds 8 ,u. R'dam Z. "Olmen- daal 22 om 2 u.. Vrijdagsavond! 8 u. R'dam W. zaal „Unie". No- zemanstr. 48. Als reclame wor den enkele app- tegen de fa- briekeprija v.; 7 19 50 verkocht met 2 jaar garantie. Kinderledikanten, blank 14.00. gelakt22^0; tonmadellen, ge lakt' 37^0; kindercommodEB blank 31.50. gelakt f 39.50, met .3laden, kasten en uit schuif. gelakt-/-49.—omboutv- kasten - .17^0; kinderboxen, stoeltjes, tafels 7.50; siaap- kamerstoel-ƒ 7.50: tafel IJJWt volop massief eiken kasten, 3-deurs, ook blank of old finish 1 ri T..Ij i 1. .«..H 169.—bijpassende ledikanten 79.50. Alleseigen fa goedkoper. Gebr. I 'fabrikaat. Direct van stoffeerder. .Over trekken' 2 Taut..; 4 'stoelen, stof leerdoek vah: 40,— af-Molen dijk, Boezemsingel 48, TeL 25565 (hoek Boezemstraat), Schokfandsestfaat 26 C.l; AanmaakboutL kurkdroog,- nw. hout, beslist geen afbraak,'.ƒ.2 per mudzak thuisbezorgd. ;Ook Zuid, H'berg, Schiedam. J. van Kwawegen. Zljdewlndstr. 116. teL 50823.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 8