RADIO-PROGRAMMA RMMWEDSTRIJD ADRESSEHPAGINA Rijbewijzen-centrale gaat rustig door üpB Reclame - Advies ütJSË Adv. Bureau I Kledingverhuur Honden - tÉlÉ Kattenvoer llllf Verlichting Kousenreparatie Bromfietsen Kunsthandel Boorapparaten Antiquiteiten Chem. Reinigen Loodgietersbedryf Archiefvernietiging Vishandel Corsetten Reisbureaus 1 Autobanden Autohandel Chroom- Rookartikelen iennen 1 Autorijlessen Nikkelwerk Smyrnawol Q Wol-Brei- Dameshoeden Artisten-Musici Rijwielen - Medailles - insignes Huishoudelijke i artikelen Wasserijen njnFeestartikelen Mondverzorging 1 Banket-Bakkerij- I Wasmachines I Wringers rr' Naaimachines Huisdieren-Pension Sleutels Invalidenwagens Foto Foka £S,;cr I Wijnen en I Gedistilleerd Hengelsport Pasfoto's gp Woninginrichting BB Rüilo - televisie Juwelier Lingeries - Textiel Schoorsteenvegen r Herenkleding Zaterdag 8 December 1951 Nieuws. 20.30 Lichte muziek. 21.30 Corn- Gramofoonmuziek. 15.30 Strijkkwartet; munity singing. 22.00 Gevarieerd pro- 16-00 Bijbellezing; 16.30 Zcudersimting; gramma. 23.00 Nieuws. 23.15 Meisjeskoor, 13-00 Nieuws; 18.15 Sport; 18.25. Voor de 23.30 Muzikale causerie, 53,45 Orgelspel, mannen In grijs, groen en blauw; 18.30 0.15 Gram,muziek. 0.561.00 Nieuws. Gramofoonmuziek; 18.35 Koorzang; 19.00 „Volk en Staat", causerie; 18.15 Engelse les; 19.30 Gramofoonmuziek; 19-40 8a- diokrant; 20.no Nieuws en weerberich ten- 20.10 „Vijf minuten"; 20.15 Mili taire kapel; 20-50 Kamerkoor: 21-15 „Pa- da Road", hoorspel; 22.00 Gramofoon muziek: 22 30 „Wie waren Uw voor ouders?"; 22.40 Gramofoonmuziek; 22.45 Avondoverdenking; 23-00 Nieuws; 23.15 24.00 Gramofoonmuziek. "HILVERSUM II 298 M.j VARA: 7.00 Nieuws; 7.15 Ochtendgymnastiek; 7.30 Zendersluitlng; 9-00 Nieuws; 9.12 Gra mofoonmuziek; 9.50 Voor de huisvrouw VFBG: 10 00 „Voor de oude dag", cau serie; 10.05 Morgenwijding. VARA; 10.20 Voor de kinderen: 10.40 Voor de zle- MAANDAG 10 DECEMBER ken; 11.35 Gramofoonmuziek; 12.00 Idem 12-15 Dansmuziek (12 3012 33 Land- en HILVERSUM 1 402 M.tNCRV: TiOO tuinbou«mededelingen: 12.33—12.38 Voor Nieuws; 7.10 Sport uitslagen- 7.15 -Een het platteland): 13.00 Nieuws; 13.15 woord voor de dag"; 7.30 Zenderslui- Voor de Middenstand; 13.20 Aceordeon- ting; 9.0O Nieuws eri weerberichten: 9.10 orkest en solist; 13.50 Gramofoonmu- Voor de zieken: 9-30 Waterstanden; 9-35 ziek; 14.00 Voor de vrouw; 14.15 Mozart Herhaling Familie Competitie: I0JO Or- vleugel en viool: 14.40 Gevarieerd pro- gelconcert* 10 30 Morgendienst; 11.00 gramma; 15.40 Amusementsmuziek; 16.05 Sopraan en piano; 11.25 Gevarieerde voor de jeugd; 16.30 Zenderslui ting:; muziek- 12-15 Gramofoonmuziek. 12.25 18.00 Nieuws: 1815 Militair commentaar; Voor boer en tuinder: 12-30 Land- en 18.25 VARA-Varia; 18.30 Amusements- tuinbomvmedeöelingen: 12,33 Orgelcon- muziek; 18.50 Regeringsutizendmg: Mr. Ceri; 12.59 Klokgelui; 13.00 Nieuws; 13.15 M. P. Bajetto: ..Surabaya, handels- en Mandolinemuziek; 13.45 Gramofoonmu- industriecentrum"; 19.00 Parlementair ziek; 14.00 Schoolradio; 14-35. Gramo- overzicht- 19.15 Pianorecital; 19.45 Re- foonmuziek; 14.45 Voor de vrouw; 15.15 geringsuitzending: Ir, Ti. J. Huisman: De directie van de Nederlandse rijbewijzen centrale te - Rotterdam wijst ons er naar aanleiding van ons gisteren geplaatst bericht op, dat het bedrijf zelf niet met moei lijkheden. kampt Moeilijkheden dreigden er alleen maar, wanneer het bureau niet meer de beschik king zou krijgen over de voor. hem noodzakelijke adressen. Door" be sprekingen is hiervoor thans een oplossing gevonden. De mogelijk heid wordt onderzocht in hoeverre de nabootsers van het bureau we gens plagiaat kunnen worden aan« gesproken. ZONDAG HILVERSUM 1. 402 m. KRO: 8.09 Nxuws en weerberichten 8.15 Gramo foonmuziek. 6.25 Hoogmis. NCRV; 9.33 Nieuws en waterstanden. 9.45 Gramo foonmuziek. 10.00 Gereformeerde kerk dienst. 1130 Alt en orgel. 11.45 Vocaal ensemble, cembalo gezelschap en solis ten. KRO: 12.15 Apologie, 12.35 Gramo foonmuziek. 12.40 Lichte muziek. 12,55 Zonnewijzer. 13.00 Nieuws, weerberich ten en katholiek nieuws 13.10 Lunch concert. 13.30 „Uit het boek der Boe ken.". 13.45 Gram.muziek. 14.50 Omroep orkest en solist. (In de Pauze; ca. 15.35 „Patroon van Nederland", klankbeeld). 16.15 Katholiek Thuisfront Overal! 16.29 Sport. 16.30 Vespers, IK OR: 17.06 Jeugd dienst. 18-15 Interview. NCRV: 19.00 Kerkkoor. 13.15 „Het Evangelie in het Oude Testament", causerie. 19.30 Nieuws. KRO: 19.45 Actualiteiten, ig.52 Boekbe spreking. 20.05 De gewone man zegt er 't zijne van. 20.12 Gevarieerd program- Evc.ELWD ma, 22,45 Avondgebed en Liturgische ka- lender. 23.00 Nieuw? 23.15—24.00 Fhjl- BBC Light Programme. 1500 en 24T m. harmonisch orkest en solisten. 12.30 Verzaelcprogfamma. 13.30 Twin tig Vragen. 14.00 Lichte muziek, 14.45 HILVERSUM II. 298 m VARA: &.00 Lichte muziek. 15.00 Gevarieerd pro- Niemvs en weerberichten. 8.18 Gramo- gramma. 15.30 Gram.muziek. 16.30 Hoor- foonmuziek. 8.35 Voor het platteland, spel. 17.00 Voor de vrouw 17.30 Oevar. 8.45 Orgelspel. 9.02 Sportmededelingen. programma. 18.00 Brievenbeantwoor- 9.05 Grarrunuziek, 9.45 „Geestelijk ie- ding. 18.30 Gram.muziek. 19.00 Gevar. ven", causerie. 10.00 Vocaal dubbelkwar- programma. 19,30 Lichte muziek, 20.00 tet. 10.15 „Met en zonder omslag". 10.45 Amusementsmuz, 11.15 Cabaret. AVRO: 12.00 Dsseo-Causerie, 12.40 Voor de jeugd. 12.50 Orgelspel. 13.00 Nieuws en weerberichten.. 13.05 Mededelingen of gramofoon muz. 13.10 „New York calling" 13.15 Promenade orkest. 13.50 „Even af rekenen, Heren". 14.00 Gram.muziek. 14.05 Boekbespreking, 14.30 Discogram. 15.00 Orkestcencert. 15.45 FMmpraatje. 16.00 Dansorkes; en solisten. 16.30 Sport- revue. VARA: 17.00'Amusementsmuziek. 17-25 „Monus de man van de Maan", hoorspel, 17.43 Pianospel 17.55 Sportjour naal. 18.15 Nieuws en sportuitslagen. VPRO: 18.30 Jeugddienst, IKOR: 19.00 Voer de Jeugd. 19.35 Bijbel vertelling. AVRO: 20.00 Nieuws. 20.03 Actualiteiten; 20.15 Strijkorkest. 20.43 „Majoor Frans", hoorspel. 21.35 Gram.muziek 21-45 Her sengymnastiek. 22.10 Omroeporkest en solist, 23.00 Nieuws 23.15—24.00 Gram- mofoonmuziek. BRUSSEL. 324 m. 11.00 Fanfare orkest. 11.45 Radiojour?- naai. 12,30 Weerberichten. 12.34 Lichte muziek. 13.00 Nieuws. 13.15 Lichte muz. 13.30 Voor de soldaten. 14.00 Operamuz. 15.30 Fanfaremuziek!.. 16.00 Voetbalrepor- tage. 16.45 Gram.muziek, 17.00 Klassieke muziek, 17.40 Gram.muziek. 17.45 Sport uitslagen. 1750 Gram.muziek, 18.00 Idem, 18.30 Godsdienstig halfuur. 19.00 Nieuws, 19.30 Omroeporkest" en solisten. 21.30 Actualiteiten 21.45 "Gram.muziek. 22.00 Nieuws. 22.15 Verzcekprogramma 23.00 Nieuws. 23.0524.00 Gram.muziek.., Dood in volkstuin aangetroffen Gisteravond is de 68-jarige A. Waals gewoond hebbende Adrien Mitdersstraat op zijn volkstuin aan de Abraham van Stolkweg dood aangetroffen. Vermoedelijk is hij door een hartverlamming getroffen. Het stoffelijk overschot is naar het CoolsmgeJziekenhuis vervoerd. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Drach ten (vac. D. Lamberts)- A. .van Santen, em. peed, en hulppred, te Sneek. Be. roepen te Hilversum (wijkgem. D vac. J. v. d. Velden) L. Kievit te Put ten. Bedankt voor EIburg, R, W, Steur te Ouddorp, Heeft V Interesse voor tele visie vraagt dan demonstratie Telefoon 21668 of 37166. El-a» Radio-bulzen. alle soorten v.a. t,mid f 4,_ Philips - Telefunken - Spec. sort. Amerikaanse buizen. Zwart Janstraat 58. Tel. 44038. X>Q<>0<>OOOOOOOOOOOOG<X <X»<K><XKX><><X><X><X>OG,0<X> R. T. C. Taxi's Telefoon 82900 Kledingmagazijn. Nwe Binnen. weg 387. Tel. 34346, Heren- en Jongenskleding ook naar maat. Overhemden - Dassen - Sjaals. XX><X>0O00<>000<><X>3'00G< Fa. J. Bekker&Zn Dames- en Herenkleding. W.v.d. Hulst Zo Telefoon **24366 b. d. Goudsestngel m behangselpapier tapijten, balatum, lopers, tafelkleden. <X><>0<X><X><X><>0<>0<><>000<5 <X>0<XXKXX>00<X>C><X>00<><> Verse waar van Bosselaar 't Beste vleesproduct voor Uw hond en kat. Dagelijks thuisbezorgd. Het product zonder zout. Koel bewaren. Gev. Abattoir R'dam. Rotterdamsestraat 29. Telefoon 20016. Beteke N.V. v.h.C-W. 'f. Gravendljkwal 95, hoek Mathenesserlaan. Telefoon 382293rti57. Erkend adverten tiebureau, Reclame op elk gebied. Acifit Accu Service Station Schietbaanstraat 35. Telefoon 38952. Alle types accu's voorradig. Oak reparatie, revisie Iaden, leenaccu's. Speciaal adres voor het op halen van ladders in kousen. Zaagmolendrift 28, Rotterdam. Solex-: Bergw. <>C*X><X><><><><>C><><^^ Linsc v. d. Waal Reel.. Ootw,- Adv. Bur. Telefoon 37501. <xx>o (XX><X><X><X><><><><> o 00 Heemraadssingel >23. f PI Inna Bromfietsen, JLO. Vic- V. roe jong tom, FHnk. TeHa en Mobylette, ook onderdelen. JaC. Catsstraat 139 a-b: Hoevestraat 35-41. Telefoon 44869. W. A. van Gasteren ,t3id£u*n - etsen en aquarellen - Rembrandstraat 4 - Tel. 45179, <x><x><xxxxx>o<xX><><xx>oo Hoorapparatencentrale H. C. Scboonenberg. Walenburgerweg 26, Tel. 47737: Pleinweg 230—232. Tel. 76404. ><^0<XXX><X><XXXX><>>>C,C><>c UdJD Beëdigd expert, makelaar. Henegouwerlaan 34. Telefoon 31214 Leo van Ierland West Kruiskade 50. Tel. 33164. De koning der verlovingsringen. XXXXXXX><X><XXXXXX>0<>0< £*!(-«• I Erkend Advertentie-en Ftila L Om Reclame Advies Bureau, ciaes de Vrieselaan 23. Telef, 30400-52400. OOOOOOOOOOOOOOOOOGOO 00000<>0<X><><>0<X>000<X>0 Fa. l, van Onlangs trlclen. - Eanit.-. Gas-, en electr. art. - Showroom, kantoor, werkplaats: Schietbaanlaan 31-33. tel 32795. Fa. A. Verbeek Zoon Oldebarneveidtstraat. Telefoon 20780, Oostzeedijk 354. Telefoon 25842. Ook leveranciers aan hotels en zeeschepen. jG<>OC<><>C><>C<><>CK><><>C><yC><X> Debelangstelling voor de rijmweöstrijd blijft enorm groot. Uit honderden Inzendingen moest één gedicht worden gekozen. Na veel wikken en wegen was het een gedicht op de fa.- D. Ameltng, Juwelier, Noordmolenstraat 43. dat door de Jury -werd bekroond. En nu rymelaars, wederom aan de slagen... win 25. De opgave luidt: wie zendt ons het beste rijmpje, waarin op originele of geestige wijze de lof Wordt toegezwaaid aan een van onze adver teerders in deze rubriek. Degene die ons het beste rijmpje toezendt, ontvangt een bedrag van vijf en twintig gulden te besteden bij één van de adverteerders in de adressenpagina Het rijmpje mag uit hoogstens zes regels bestaan en moet per briefkaart worden ingezonden, uiterlijk Donderdag. 13 December. In de linker bovenhoek vermelden: „RUrmvedstrijd", Corset Centrale C.C. maat corset zit prettig, maakt slanker, ls sterker. Aan huis te ontbieden. OOOOOOOOOO^^ XX><X><X>0<XXXXX><><><XX><C><! Auto's van Jan Maas, U komt 185 ze tegen op alle wegen. Telefoon 40533—81916. 100000000000000000000 Noorder Vidpenmagazijn R. D. van Kooy. „Waterman", „Swan", .Marker". „Union". Alle reparaties. Bergweg 207. Tel, 46S23. OOC-OOOOOOOOOOOOOOO^O" Noorder Chroominrichtiag Verchromen, nikkelen, bronzen, verzilveren slijpen, polijsten, massa trommel werk. cad mium. Zaagmolenstraat 101. Telef. 40774 Nevenstaand gedichtje werd ingezonden door D. KOUWENHOVEN, Lorentzlaan 37 c. Schiedam Ook na sluitingstijd Uw rokertje per automaat Telefoon 33502 Nieuwe Pitmen weg 197. Dinges heeft een oude wekker, Het ding is hopeloos van streek. Met ds dag wordt het nu gekker, Het gilt een dag haast in de week. Smijt toch weg het oude ding, Koopt een nieuw bij „Ameltng". D__- Chauf feursschooL Rot- tvOSSQID terdamsedijk 164, tel. G8890; Schiedam; Echledamsesln- gel 143, Klef. 38312, Rotterdam. Piet v. d. Spek Voor 'n genotvolle trekt Kruiskade 103. >c>c<x><x><><x>o<><><>o<xx><><>< >00000<><><>C><X><><><><>C^KXX njr <xxx><xxxxxxxxx>oooooc ><X><>Ch^<X><><X>G<X><XXX><XM Tbeaterbureau Minerva 83200-83222, Rotterdam. Levert altijd voor Tjw feestavond aparte variété attracties. Theaterboreau Daan Hooykaas Harddraverstraat 46a; Telefoon 41469; Maakt elk feest tot een sacces. Medailles - In Gouvernestraat Liever de Liver fSS'SSTf 86S' BÖz. aanbieding: pracht dames popelin regenmantels 49.50. 'Aooooooooooooooooooo^ I>» Math.dijk 325. Telefoon 36240. Een goede wasserij. Wasserü „H0V0' Zwart Janstraat 78—80. AyKCoS Tel. 41043. Compl. servle- en keukenultzeften, haarden en kachels. !0000000c>000000000000 Deo Adel ■M^oo-f'Ss-Slss495-191 Haarden, kachels, fornuizen, gas-, kook- «n verwarmirigsapparaten, reparatie, on derdelen. onafbrandbaar lakken. Reparaties Kunstgebitten ui/kfj? Claes de Vrieselaan 21b. r_ M„..i Vierambachtsstraat 106, rrans Inoret Telefoon 3934e. Voordracht kluchten, rubber masker», fop- artikelen, bruidsliederen. Nieuwste Atnerik. fopbrtl. St. Nic. costuums te huur. LI....... Gashaarden: „Veli". ,Jn- JllrgCDS veota". „Ico" Gasfornui zen: „Etna", „Kuppersbusch, „Nestor-Mar tin". Hoofdstr. 189 Tel. 68387 Schiedam. C^60<><X>0<><><X>0<><><>0<><><> XX*X><><><><><><>^^ \r__ Naaimachinehandel - Vler- V 3D uam S ambachtsstr. 67. Tel. 62118. BeUeriandselaao 184. Anker- eo Husqvarna naaimachines Speedomask ladderophaal- machines, Hpn Onrlpn'c Naal" 01 spec- Naaima- Lr?n vuaen S chinehandel. Ben. Oost- zeedük 95, Telefoon 20424 KÖhler Husq- varna. Anker. trap. en handnaaimaehines. n. Huisdierenpension. Trim- ue uraal l S men en knippen, ook aan huts. KxaUngseweg 242. TeL 21913, Naast de acbietbaaq,; Admlraliteits- Tejefoon 22242. Telefoon 34644 2e MiddellandEtraat 23. - Sleotei- Sloieohais Rullstraat S7. Cyllndersleutels. zoals; Vale, Union. W.S. Aka, enz,; enz. Klaar terwijl. U wacht, Grote sortering autosleutels. ><XK)<><X><><>C><X><X>0<>C><>'C><C>^ n pFoto.en KinohandeL rOtO ,,|JV€P Burg Meineszpiem 2 b Tel. 37837. 'n Sven-afdruk maakt Indrukt FL CTSchoonenberg Pleinweg 230—232. Telefoon 76404. ^OOOO^C^><X>OOCO<><><><><> U„„fi Schietbaanlaan 44, Telefoon 34955, IlQOlt vierambachtsstraat 147. Tel, 37507, RusthoOaan 36, Tel. 20534. Püisela'an 23, voorlopig telefoonnummer 34953. Binnen kort opening filiaal Dorpsweg 74 R'darfl-Z. CKX><><XX><X><XX><><X><>0^^ SchSetbaanlaan'22. Tel. 36842, Zelf- bewegers, rolstoelen en wandel wagens voor ouden van. dagen. Eventueel betaling in overleg. Brillen ■- OostzeedJjk 288 T«L 26777. Walg's Fotam Staè'o FransstT.J. Telefoon 2589583806. Pasfoto's afgeleverd tn 15 minuten dus klaar terwijl U wacht, <XK)ooooo«oooo«oo<x><x> Klokken - Wekkers - Sieraden. Noordmolenstraat 43. ToUensstraat 50, Telei. 44S85. Hadlo-EIectrp Zwart Janstraat .13. Tel. 49909. Ëmbdeo 0<XX>H»<><>00<>00«<X>0<><Ï<>C» :M. van Zwieteren S zaak waaialtijd slaagtI Jacob Catsstraat 86, tei. 45294 Stadhoudersweg 133. tet 47136 The British Raio Service Linker Rottekade 7? - Tel. 74756. Philips- Waldorp. Gemakkelijke condities, DePrms

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6