OOK MODELKAMERS ZIJN BIJ DE „MEUBELBEURS" ALTIJD GOEDKOPER OudeGenever' JONGE KRACHT PisiLiitó Jfe efeb sfe A. FORTGENS SUPER SOFT SYSTEM 30% KORTING STENO-TYPISTE 'ISSER&XjQ Schiedam- LEO De een sensationele uitvinding Dat kan alléén R. MEES ZOONEN 11.41.20 25320 "~\C~ -N j BRUNOTT 44.75 KOERIERSTERS HET VERDELEN VAN DE TABAK rtobdccoCpmpdntj n.v. 8 Zaterdag 8 December 1951 *9 Te bereiken mei tramlijnen 4. 11, 16 m 32. VRIJE BEZICHTIGING.GROTE VISSERIJSTRAAT 8—10. EB de Mithenesgtrbrug. Heden werd vaa ons weg- genomen, onze zorgzame- Man en Vader, Zoon, Broe der. Zwager en Oom CHWSTIAAN DB ROOU Echtgenoot van Hendrik* Cornelia van den Tempel op de leeftijd van 82 Jaar, Schiedam. 7 Dee. 1951, Tabristraat 14 H C de ROOU— \sn den Tempel TINY en verloofde CO en verloofde BEP en verloofde JOKE HENNY DJENEKE Wed. C DE ROOU— van Saarloos en verdere familie Ei ever geen beroet. De teraardebestelling ral plaats hebben Dinsdag II December as op de Alge mene Begraafplaats te Schie dam Vertrek van het oon. huis nm 2 uur. GEVESTIGD te ROTTERDAM Chirurg Telefoon 23488 Spreekuren Dlaconessenhuis, Westersingel 115, Voor fondsleden' Maandag, Vrijdag van 14-30—15 30 uur Dinsdag, Donderdag van 11 30—12.30 uur "Voor particulieren: Maandag, Dinsdag Donderdag, Vrijdag van 13 0014.00 uur on volgens afspraak. voor et* drukte. dames helpen U gaarne FOR EVER ver io vuigs ringen. V. EERLAHD waar U zo gezellig Wari-Kruiskaoa Onbeheerde nalatenschap A. VAN DEK WAALS. Aller», die nog iets verschul digd zijn aan of onder hun berusting hebben van, en allen, die nog iets te vorde ren hebben van wylen AN- TONIÜS VAN DEK WAALS laatstelijk gewoond hebben de te Rotterdam en overle den te 's-Gravenhage op 26 Januari 1950, worden verzocht yóér 1 Februari 195Z daarvan opgave te doen aan de ondergetekende curator. Mr. J. H. LAND wtuk, Curator. Rotterdam, 8 Dec, 1951. Mauntsweg 32 I Ottroci linpvniKd j De Melka-Superbril voorkomt verblinding door tegenliggers en verleent een beter zicht bij mist o£ op donkere wegen. Het Is minder vermoeiend dus veilig rijden met de Mei ka-Sup er bril. Verkrijgbaar bij autodealers, garagehouders, service stations oi bij het verkoopkantoor: M0KA-PRODUCTEN C.V. Scheendijk 5, Breukelen-J VOOR DE HANDEL: Voor Rotterdam- JAN GAST. Au to-materiaal NV. Dlergaarde^ïngel 63—64 Telef 51475 Ter kennismaking met ons allernieuwste dat niet glans-perst, maar de stof de veerkracht en ook de juiste coupe teruggeeft, geven wij tijdelijk OP ALLE STOOM- en VEBFGOEDEREN. Chemische ffasserU en Ververij M. JANSEN. Hoofdkantoor Heemskerkstraat 2, Telefoon Filialen door de gehele stad. A° 1720 BANKIERS EN ASSURANTIE-MAKELAARS HOOFDKANTOOR ROTTERDAM BLAAK 10 NIEUWE TELEFOONNUMMERS: (15 LIJNEN) LOCAAL (6 LIJNEN) INTERLGCAAL FABRIEK WAALHAVEN 45 m i. TELEF. 79905 (2 LIJNEN) FILIALEN DOOR DE GEHELE STAD V*. Voor spoedige indiensttreding gevraagd Mulo-opleiding Leeftijd 20 jaar Eigenhandig geschreven brieven met volledige inlichtingen en opgaaf verlangd salaris No 7545 Adv Eur Harte, Zaagmolendrift 35a Bekende merk-artikelen fabriek vraagt zeer energieke die de verkoop van haar artikelen aan tabaks- detaillisten en kruideniers in Rotterdam en omgeving op zich wil nemen tegen aantrekke lijke provisie, Bneven met uitv ml omtrent leeftijd, ervaring, godsdienst etc. onder No 7775 bureau van dit blad. TIJDELIJKE AANBIEDING EIKEN MET IM. NOTEN 20-40cm KOPER UURWERK KLANKVOLLE BIM-BAMSLAG 14 D. LOPEND SCHRIFT. GARANTIE H.IINNENWEG 195 R.DAM SLECHTS ROERIBRSSBBSARIEF Xot 15 woorden t 2,per plaatsing Elk# 5 woorden meer 0,50 I Ta hoep gevraagd Bood fcöper 2.50, geel koper f 1.25, zink 1.25. lood 125, aluminium 110. accu b van 10 - tot 25 - J. de Graaf Oleanderstraat 47, telef 78617 Wordt afgehaald. Lompen en metalen, rood ko per, geel, zink, lood. wij geven de hoogste prijzen Klarenbeek, JNoorderstraat II (zijstraat van het Nooxdplein) en Isaac Hu- "bertstraat 25, tel 42975. Te koop gevraagd net geflra- Ê»n schoenen, alle soorten, el- e hoeveelheid Brieven onder no. 5CKJ4 bureau van dit blad waarschuwing! Goud, zilver juwelen, gouden munten. Hoog ste prijzen betaalt vertrouwd adres H. J. Berkelouw. Jonker Fransstraat 30 b. Tel S2Q24 Inboedels, Perzische kleden, antiek en kunstvoorwerpen te koop gevraagd. Joh A. Slinkert. Mathenesserlaan 273. telefoon 37021. peperkorrels kopen wij voorde hoogste waarde. B.H Gerepa- tneerden, Speanda. Boezemstr 81. trt> Abattoir ifln 22 17 16 Gevraagd van particulier Jianönaalmacölne, 4 stoelen en 2 tafelfauteuils Brieven met prijsopgave onder no 2D77 bu reau van dit blad De Eerste Nederlandse Metaal- handel, Aluminium ƒ0 80, lood f 110. ank 1-20, geel koper f 1.25. brons 1-50: roodkoper 280. Ik koop lompen, gonje, dik touw, alle soorten papier, accu's, bzer, enz Zendt brief kaart of tel 38481 Wordt ge haald W de Brum, Mathenes- serdljk 97a. Metaalhandel „Overmaas" be taalt voor rood koper 13-, geel koper 130: lood 120, zink 130, aluminium 110 Grote partijen belangrijk meer Brielsetaan 4, tel 70331. West Duelstraat 4, telefoon 78195 linnenkasten, machines, witte fornuizen moe ten mooi zsjn. A Haanstra, te lefoon 75790 Bloemfonteinstraat 38 b. j Te koop etemgeb. Rookfauteuhs. compleet met kussens 49-50. haardfauteuils, gemakkelijk zittend 29 50, 36 50, pracht salontafels 34A0 eiken schuiftafels 39.50, 47 50 „De Meubelbeurs", Grote Vis- S—10, West, Telef. 387S3. 2 clubfauteuils, 4 stoelen, mas sief eiken Bekleding naar keu ze nu f 185 Engels club ameublement dikke balpoten geheel verend f 295 - De Meu belbeurs, Grote Vlsserüstxaai 8—10 West Gemakkelijke betaling, meube len, 3-zlta slaapbanken, bedden dekens, tapijten, kleding. H.V, Mij .De Pool" Rochussenstraat 54-56 Telefoon 28891, Ben tin ck- laan 10-12 (Blijdorp). Gem. betaling. De enige 3-zits- bank of clubfauteuils met in gebouwd verend bed met da mast- HOVT, Witte de With- straat 17, tel. 22399 Voor lange winteravonden. On ze sierlijke en moderne meu belen brengen huiselijkheid er sfeer. Grootste keuze, laagste prijzen Desgewenst gemakke lijke betaling Meubelmagazijr J Vos. Heemraadssingel 265 rblj Nieuwe Binnenweg). O Tilly, wat fleurt je kamer op met dat mooie vloerkleed van Van Veen, Diergaarde- singel 94 En wat lage condi ties 'k Ga er voor een bed en dekens toch ook eens ldjkett ja, zeg, en alles zonder voor uitbetaling! II Kom je vanavond, Jan? Ik heb een pracht „Erres" radio ge kocht bij Van Veen, Diergaar desingel 94 Condities vanaf 325 per week en geheel zonder vooruitbetaling'!1 Stel üw trouwplannen niet uit Richt uw huisje in met de meubelen van Van Veen. Dier gaardesingel 94 Zeer lage con dities en -let wel bij ons geen vooruitbetaling! I Bij ons haast cadeau" Zware geheel draaibare rooktafels met verlichting en chroom- garnixuur nu slechts 3150 t Meubelhuis, West Kruiskade 5 (tegenover Arena) AI zegt men: Onbegrijpelijk, ongelooflijk of onmogelijk, maar 't Meubelhuls doet het toch maar Een Eng huiskamer om te stelen, met groot dre$- soir, clubfauteuils, 4 stoelen en balpoottafel voor 399 West Kruiskade 5 (tegenover Are na), Bontmantel in prima staat Öp- posum 265—Te bevr. A. Dijk. Snelhnckstraat 38 Wegens ovei gashaardje tii prijs 100. v d blad. overcompleet zwart tien staven Vaste Br. no 7766 bur 'blad. Lampekappen-ateüers. Voor franje» galons, goudgalons, koord, plastic, rijde enz Fa H W E de Bock, Doedesstr 37a, R'dafn, tel 30097 Geen verkoop aan particulieren Bankbed „Ideaal" Combinatie in eén handbeweging een solide 2-persoons ledikant met verko perde staaldraadmatras, kapok matras en kussens, 130x200 In 14 modellen leverbaar Stof naar keuze. Dagelijks demonstratie Bedden- en Meubelhuis Ideaal, Goudsepleln 4, hoek v. d Werf- straat. Telefoon 26157, Rotter- Wink e [installaties, toonbanken Wegens liquidatie door ziekte winkelkasten, vitrines, mar merwerker), betimmeringen, koperwerken, elec. huishoud- koelkasten, diepvriezers, ijskas ten baas snij machines, koelvi trines Fa. C Klootwijk, Gou- vernestraat 23. tel. 31650—34434 te koop mod inventaris Us en Patat bedrijf. Ook in gedeel ten, event, ook bedxijfsr. Inl tel 30279 Gloeilampen 50 kaars 39 ct3 voor 1 gulden, 200 kaars 69 ct. Ook voor 125 Volt Alleen Ge- veke, Nwe Binnenweg 355, tel 33835 Voor al üw kleding naar Ph, de Roodt, Goederenhandel, Mo lenlaan 34, Rotterdam, vjai. Hil- legersberg Eindpunt lijn 14 Telefoon 41568 Desgewenst op gemakkelijke betaling. Geslepen glazen platen voor tafels, theemeubels enz Vlotte levering. E Zevenhuizen glas- handel, Aelbrechtskolk 41, Tel 30780 Kroon Radio levert alle merken radiotoestellen, pick-ups, plat ten wisse laars, met of zonder kast en stofzuigers op conditie. Desgewenst komen wij '5 avonds met de toestellen demonstreren en de cond'ties bespreken Bel op 32717, Scftfedamseweg 117, Gemakkelijke betaling meube len, tapijten, bedden, dekens, enz 200 modelkamers. lage prijzen Brieven onder no 1775 bur van dit blad. Haard, z g a n met grondplaat 65Radio van 400 voor 2Z5 Keemraadssingel 106 b, tel 32567 Schrijfbureau*!!' Mooie solide eikenhouten lage prijzen Klaar te zien Meubelmakerij Baars, Libanonweg 56. Rdam- Oost Tel 20991. Stofzuigers m prima staat van af 25 - met Schriftelijke ga rantie Reparatiebedrijf voor alle merken stofzuigers Vljl- kapper straat 7, telefoon 45273 IN DE SSGARETTENMACHINE. VUF ZWARE ROLLEN. BEZET MET FIJNE HAAKJES, GRIJPEN HET GOUDGELE, WOLLIGE Qld fllat MENGSEL HAAR TAAK IS HET DE TABAK UIT TE KAMMEN &i GELIJKMATIG TE VERDELEN. DlT WORDT NOG BEVORDERD DOOR EEN ANDER APPARAAT, DAT IN DE MACHINE IS AANGEBRACHT, DE Z-G „WINNOWER". HIERDOOR IS HET MOGELIJK EEN SIGARET TE PRODUCEREN. DIE GELIJKMATIG GOED GEVULD OOK DIT IS EEN VAN DE KENMERKEN VAN UW GSJEFDG Van de 36 Nienwbouw-flats hebben wij nog 2 geheel vnje bovenflats te koop in mooi Zeist, 1 12 500 Benodigd eigen geld 6500 Bevattende 5 ka mers, douchecel enz 15 nun. met bus van Utrecht af Vesti gingsvergunning gegarandeerd van Bulk's Aannemingsbedrijf, Maaskade 167. Rotterdam. Tel. Vaartuigen Te koop, bootmotoren, 1 eyl 2 takt, een 1 cyl 4 takt met kop pelingen Te bevr Zondag voor 12 uur. Tochtstraat 26 a. Auto's - Motoren Rijwielen Grote prijsverlaging 1 1 Cycle- master bromfietsen, compleet m. terugtraprem, frictie en gas- regeling op het stuur 430—. Motorhandel H. J. Scheilaars. Graaf Florisatraat 99. Telefoon 30436. Cyclemaster, de meest gevraag de bromfiets met verende voor vork. terugtraprem, trommel- voorrem, frictte en gasregeling demonstra- chel- 1. Te- Dames voor 2 50 een chic hoedje Uw oude vilthoed ver vormd, ruime keuze, nieuwste modellen Ook voor oudere da mes Nieuwe Binnenweg 59a. bovenhuis Een gehoorapparaat ,,Blauw- punt". geheel nieuw Te bevr Vroezenlaan 31, Rotterdam Te lefoon 47918 Onr. goederen aangeboden Solide belegging, te koop 2 panden, Noord I pand Westen, prima onderhouden T. L v. d Have, Stadhouders weg 90 c. Tel, 40026. Prijsverlaging. De beroemde D K-W, motorrijwielen, model RT. 125 van 1159—, thans f 1095 .Uitvoorraad leverbaar. Motorhandel H J Schellaars, Graaf «Uorisstraat 99. Telefoon Kaptein MobyletteBen Maltha Deze twee namen zijn voor brorafletsrilders een be grip. Momenteel uit voorraad leverbaar voor slecnts t 415 plus 100% service. Dit Ideaal is thans voor elke toekomstige bromfietsrijüer te bereiken. Vraagt condities en demonstra tie bij Ben Maltha, Meent, hoek Weste Wagenstraat, Telefoon 29707. Rotterdam. „KETELBINKIE IN HOLLIEWOET" door Wim Meuldijk RQNMIE RQ3» 1808- Als je net ontvlucht bent en ongemerkt trocht naar je schip te komen, is het niet prettig, als mensen plotseling naar je beginnen te kijken. En was het daar nu maar bij gebleven,, dan was het niet erg geweest. Maar het stoplicht bleef tergend lang op rood staan, ik mocht dus niet verder met m'n auto en de mensen stroomden toe- „Ronnie Roll", schreeuwden ze: „De beroemde filmster!" Ik begreep niet hoe ze zo gauw achter de gelijkenis kwamen, maar ik had beter kun nen weten ols ik m'n auto aan de voorkant had kun nen bekijken. V/art de wagen, waarin ik zo snel uit Holliewoet weggereden was behoorde aan m'n dub belganger en irjn naam stond met vuurrode letters op de voorbumper geschilderd bij wijze van visite kaartje; dat doen alle beroemde personen In dat land. Dat alles begreep ik naderhand pas, want nu kreeg ik mijn handenvol met de toestormende menigte. Mannen heten hun tassen vallen en allerlei juffrouwen trokken me uit de auto en zanikten om een handtekening, „Laat me losl", gilde ik; „Ik bèn helemaal niet die vervelende Ronnie Rol. Ik bèn géén filmster, ik wil naar m'n schip en Maar niemand luisterde naar me, het gejuich overstemde trouwens mijn protesten. Terwijl ik wanhopig rondkeek zag ik een auto naderen met twee bekende figuren. „Munt en Puntl", stamelde ik: „Die eeuwige kleefpleisters. Ik ben weer het sigaar* Hel" Aangeb. van partruime 5- pers. auto merk „Peerless" la prima staat, banden 100% niet reservewiel. T e a b te bevr. C Streng, Groepstraat 26 b, tel 79333 Te koop, zeer zuinige 4 cyl luxe auto „Flat 1346" type 1100 kopklepmotor, nat bewijs. 2000- NV. .Hercules". Mid dellandplein 27 a, tel. 31823. De grootste voorraad merk rij wielen vanaf 124 75 bfj Job. H Hayemaye, Vrijenbansestr 32-34, telefoon 48291 Desge wenst op termijnbetaling Van particulier wegens om standigheden te koop prima rijwiel „Solex", even bereden Te zien na 7 uur Beatrijsstraat 77a Te huur auto's zonder chauf feur, zuinige na-oorlogse wa gens A, 5„ 7-pers Voor winter- tanef speciaal voordelige con dities Beto's Garagebedrijf, Dtrk Smltsstraat 40, tel. 21625. Muz-tnstr. - Radio's Gramofoonplaien fcse kruissnaxige salonpiano. Klasse merk, met nog garantie Borgesiusstraat 99a, Rotterdam Piano's 20 merken Artmann f 465 Adam 850 Ibach 873 100 piano s, orgels voor radig. Vraagt catalogus no 67- Vreeken s Pianohandel, Bode graven. Radio defect? Bel 81866 WtJ komen direct! Radio Electr Serv, v. Straatea. 247. Gevestigd sinds 1928. Amerikaanse lampen en batte rijen. specialiteit In het repa reren van alle Amerikaanse radio-toest. American Radio- Television Service Beukels- duk 157 Telefoon 51539 Orgel of piano gevr, Cont bet omsc.hr merk regprijs KI» 't Hart Damstraat 50. Maas sluis. Tel. 609 Philips radio op gemakkelijke betaling Inruilen van oude radio Levering door geheel Nederland Schrijf brief Radio Kerdel, Putsebocht 51, R'dam Te huur gevraagd j Inwoning. Jong echtpaar m 1 kind zoekt 2 on gem. kamers ra. gebr v keuken, vrouw ex verpleegster gen. med- verzor ging hoofdbewoner op zich te nemen Br no 7770 v. d blad Gevraagd voor moeder1 en vol wassen dochter een zolderka mer ongemeubileerd, liefst Rotterdam Brieven no. 3621 kiosk Eendrachtsweg Dame b b h h zoekt ruim ge stoffeerde zlt-slaapkamer zon der pension Blijciorp. Brieven onder no 2078 bur. van dit bl. Te huur aoageb. Aangeb. goede stand centrum groto gerpeub zit slaapkamer met serre met geheel of ge deeltelijk pension voor 2 pers of echtpaar Tel 52276. Moderne feestzaal, nieuwe in richting voor alle doeleinden te huur, C. J. v Gooi, Goudse- weg 8, tel 11349, UDIUDUUUCOIUU voor twee nette kostgangers, „Zufder Bruidshujs", voorde ligst adres voor het huren van bruidstoiletten, bruidsdames avondtoiletten, bontcapes, zwar te herenkleding enz. Dordtse- laan 60 c, tel 79429. Ook 's av Personeel geur. Nette werkster gevr. voor dne dagen in de week Maandag, woensdag en Vrijdag. Telefoon 30447. Gevraagd zelfstandige dienst bode m gezin met 3 kinderen Intern. WiUebrands, Zwaerde- croonstraat 2a, Rotterdam. Te lefoon na 6 uur 30020 persoon voor het be zoeken van kantoren en instel lingen te Rotterdam Brieven no 7547 Adv Bur. Harts. Zaag- mo'endrtft 35 A. Personeel aangeb. Coupeuse vraagt werk bij zl"h thuis Japonnen, mantels zowa. verander- als verstelwerk. Br. no 2071 bur v. d blad. GeöipL naaister komt bij u bespreken en passen Elegante coupe, goede afwerking. Br no 7767 bur v. d. blad. Lessen Auto- en motorrijschool E. de Groot rijdt met nieuwe Olds- mobiles 1951 en nieuwe lesmo- toren T.W.N. en Husqvarna: tevens verhuur van nieuw ma teriaal, Aelbrechtskade 152. tel. 39619, Leert autorijden In nieuwe Stan dard Vanguard Autorijschool H P Take, gedlpl KNAC-in structeurs J. Sanjestraat 4, te lefoon 35777. Snel Uw rijbewijs nodig? ABAN Autorijschool Eureka leert het U. Ford Vedette 1951 Dames voor U speciaal een gediplom damesinstr, J. Stolker, Ael- brechtskade 156 b. Tel 39617. Gecomb. S chrif te lijk-practtecha erkende Opleldtngscursnssen voor de diploma's- Dokters- en Tandarts-assistente, Dierenarts assistente (alleen schrift chem. laborant(e). Kinderver zorgster (alleen schrift) 11- cbaams-massage, pedicure manicure. Opleiding O L V - artsen door het gehele land Vraagt gratia prosp voor de 'ewenste cursus bij I Me Vo SaUuwenlaan 22, Amsterdam z. n. j Woningruil J Aangeb. vrij huisje de „Faam", Gevr. huis te Rhoon, Foortu- gaal of Pemis Br. no, 2076 bur, van dit blad Moderne étage, 3 kamers, keu ken met geyser, balcon, dou checel, zolder met licht en wa terleiding, gratis rijwielstalling hudr 6 85 per week Bergpol- der, vodr woning omg. Rust- hoflann, Br na. 7776 bureau van dit blad. Huwelijk Voor kennismaking en hu welijk, schrijf om prospectus en lijsten naar de Gelukkige Toekomst, Postbus 390. Rot terdam. Strikt geheim Na men, adressen, vervangen d. peraoonL correspond entiemum- meg^Vgj.- praet. Dagelijks Wenst u een gelukkig htrwe- Jijk? Bera kantoor Metropa'% Middell plein 21 a, Rotterdam, Telef 50613 Postbus 70 Vel* dankbetuigingen. Gratis tol. iR blanco couvert. Bejaard weduwnaar wenst ken nismaking met ruim 79-jange vrouw met woning Bneven letter A bur. Folderlaan 24 Diversen Slechte bedden? Laat Hendrik- sen eens komen Hij repareert uw oude bed, doet het goed en is met duur Zamenhofstr. 29 (nieuwe naam voor Flan- tageweg), TeL 21992. Meer dan 25 jaar vermaken «ft repareren wij bedden en boek ten meer dan 32000 tevreden cliënten. Bedde omakerlj Ken- dnksen, Zamenhofstraat 29 (nieuwe naam voor Planfage- weg). Tel. 21992 Dames! Aarzel niet langer ea kom ons slankmakend Rubhercorset eens vrijblijvend passen Onze vakkundige cor- setières zullen u gaarne de vele voordelen demonstreren. Corsettenfabriek „Victoria.'*, Zwart Janstraat 98, R'dam; Hoogstraat 143» Schiedam Matras9en en bedden reparatie meer dan een halve eeuw er varing. L. de Jong. Jac. Cats- Etraat 46, tel 43655—80944 Uw veren of kapokbed S-deHg maken, bijvullen met Java ka pok, 1 dag klaar Vertrouwd en vakkundig adres Bedden makerij C Uljee, Hooidrift 129 tel 34478 Glas in lood, glasplaten, glai Inzetten, spiegels modemlfi- ren. Glasverzekering Roozen* Glashandel Boezemstraat 99, Telefoon 26470 Cootoestraat Na 6 uur Telefoon 20927. Verhuizingen en meubelvervoer egen zeer lage prijzen. Jac. Mid- delhoek, Mathenesserdijk 173, telefoon 34373 en Statenweg SC. telefoon 49394, Verhuizingen. Voordeligst* adres Jan Lubbers, Zocmstr. 75, tel. 43943. Grote en klein* wagens. Kraaralnr. Carmenta, Heem raadssingel 119. tel 30578. Ta rief va. 83—, was inbegre pen, Dir. mevr, A. M Magiels*. Verloskundige Rechtszaken, recherche infor matie. echtscheiding, reo vies ten enz Bureau Succes, Roden- rijselaan 36 B, R'dam, telefoon 83845 Gevestigd 1918. Kantoor uren 920 uur Direct van stoffeerder. Over trekken 2 faut4 stoelen stof leerdoek van 40 - af Voorra dig moquatten en trijpen. Mo lendijk, Bcezeraslngel 48 TeL 25565 fhoek Boezemstraat), Sehokla^dsestraat 26 c Behangen f 0,45 p. TOL BesL vakkundig. Modem behang v.a, 0 49 p. rol Stalen aan huif. J. v. d. Wagt, Mathenesaerstr- 34 en Jaffadwarsstraat 2, „Rohyp" deelname aangeboden. Reeds vijf jaar gespaard Brij1' ven onder no. 7773 bur. v. o. blad Rechtskundig advies enz., da- slijks tot 8 uur nam. Vaft -Jriel, c. dwx, lid N.VRA. thans Noordstngel 188, tol 447B7, Gelieve niets af te geven aafi Klazlen C Grabljn—Verheul, Zwarte Paardenstraat 96, h«ir man betaalt niets, M, Grahjja.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 8