|(|iljWUK PAS OP VOOR air-wick VOOR DE V&ikcdk dhAttoêéiAF Algehele verkoop van 75 2 Is 15(1 Ét modelkamers \..worttmderqM} HE AANSLAG OP DE „VLIEHGRS'9 PHILIPS VAST TAPIJT w« ITALIAANSE DAMAST met de VAN REEUWIJK „OUDE" BINNENWEG ROTTERDAM Bestrooid met striker en kaneel. MATHENKSERLAAN 17 SEYERLXNOSELA-AN 75 rheeii deze ONBREEKBARE^ Deutsche Revisions- und Treuhénd A.G. 10 Maandag 10 December 1051 modelkamer-^ a SUCCESSEN ".E'en prachtig karpet van 2x3 mtr., bijzonder fraaie kleurencombinatie Till A>e ideale vloerbedekking: Uitstekende wollen ..Jaspé de Luxe" 70 cm. breed, Bijvoorbeeld: Uw kamer Vin 2.80 x 3 meter kant en blaar Oil bij U thuis gelegd, door prima vakmensen slechts Tr mm** Bsa zeer aparte uiMedlnU In 139. Bijzonder fraaie in exclusieve dessins, een zeer speciale prijs, 120 cm. breed» Uitstekende sterke kwaliteit „doublé face", dus •tweezijdig bruikbaar, frisse kleurcombinaties in originele dessins. Formaat 50 x 100 cm. thans, ^0 zeer exceptioneel slechts JLaps per meter *m0i "H UNICUM IN EUROPA Een txactatie. s morgens vróeg: een kopje tbée'mec een paar Verkade Lange Beschuitjes •\ft Is a wel zeker dat U het prettig zöudt vinden bij uzèlf op visite te komen? Zoude u niet bêel eventjes uw neus ophalen voor dé luchtjes van bestorven tabakslucht, keulcengeuren, de geur van uw hond, de poes, een slechte waterafvoer en al die honderden acdere bronnen van hinderlijke reuk? Oók uw vrienden en kennissen merken dit, al zullen zij het tt niet zeggen. En het is toch werkelijk niet nodig. Want de nieuwe Amerikaanse vinding AIR-WICIC bevat 125 reukdodende bestanddefen, die tezamen met CHLOROPHYL - het bladgroendat in de vrije natuur bedorven lucht reinigt - de hinderlijke getxreo prompt -vernietigen in uw woonkamer, uw keuken of waar dan ook. Zorg steeds een flacon AIR-WICK in huis te hebben. Want heus, het is te merken als u géén AIR-WICK gebruik'.? i Is zo (irttf.uilig: Open de fiacon, trek de u tcit omhoog... Air-W'tck doet de rist! Gebruik bef in; keuken... provisiekas! woonkamer... werkkamer... ziekenkamer.,, kinderkamer... toiletten... niaar ook vóór: vergaderingen,.» kantoor... winkel... atelier... magazijn .'.i Vraag uitsluitend de originele flacon Air-Wick a 2.40 N.V. v/h Firma B. Méiadersma Dea Haag Een kop chocolade is niet compléét zónder *n paar cróquanté én knapperige Verkade Lange Beschuitjes. Verkade Lange Beschuitjes zijn in duizen den gezinnen bij het ontbijt of later op de morgen bij een kop geurige chocolade, een oude bekende. Probeert U ze ook eens: Verkade Lange Beschuitjes worden thans in een geheel nieuwe verpakking geleverd, die U al op een afstand herkent aan de grote V. In zakjes van 18 stuks: 30 cent. LANGE BESCHUITJES A. DE WiNTER KONDIGT.ZICH AAN. Modieuxe'-wollen damesjapoh met aparte asymetrische sluiting, rok met 2 diepe, plooien, leuke garnering vao fantasie- stof knopen 27.50 DE ZO BEKOORLIJKE VLEERMUIS: MOUW treft U in deze damesjapon van 100*/# wollen stof. Het zeer aparte scbouderpasje is met koordstiksel ge garneerd. Een suède ceintuur comple teert het geheel. - 29.50 EEN VAN ONZE SUCCESSEN. Vlotte damesjapon yart' mooie -kwaliteit C. wollen stof,grote kraag en ortglrïele middenvoorsluiting, royale klokrok In bleu, rood, turquoise, mais en vieux rose, maten 38 t/m. 46 24:75 DEEL 21 VAN DE AVONTURENREEKS VAN KAPITEIN ROB IS VERSCHENEN PRIJS ONVERANDERD 75 CENT Verkrijgbaar bij d e agenten en bezorgers, b|j. de boekhandel en de kloskén. 1 ""Sooriir t G&trti [DotUtf 1809. Ik probeerde-me nog mèl enkele wanhopige rukken' uit' de handen van dé bewonderaars van Ronnie Rol ie bevrijden, maar er waren er ondertus sen zövée! bijgekomen, dof er geen doorkomen -oen was. Dé ménsen scheurden stukjes van mijn kleren orr mée naar huis ie némen als aandenken ér» ze drukten boekjes tegen mVi neus waarin ik m'r» hemdfekenibr moest-zetten. !k kreèg het erg benauwd, maar plotse ling werd ik door een paar lange armèn uif m'n be .narde positie gëirökkèn. „Zie je dat. Munt", zei Punt- „Daar is hij .warempel weerI'* „Ja," sprak Munt: „En nu maar weer vlug-terug ndprjde studio vóór baas Röss Bief kwadd wordt?'"Duizelig en verfrommeld werd 'ik in éëh andere: auto naast Punt gezet, die met één vol gas gaf férwifl de menigte me achterna juich te. Munt nam de auto van Ronnie Rol en zo ging hef in een flink vaartje terug naar. de plaats, die ik zojuist had willen ontvluchtende filmsk"dió van de Super Star Maarschappijl „Hethopeloot!", dacht ik terwijl ik stilletjes op m'n plaats zcri „Ik kan .niet ontyluchten, want redereen hèrkenf «nu cis Ronitie Rol: Munt en Punt hoeven maar op hef kabaal af te komen óm me telkens weer terug te halen. En m'ri schip zal weg4 varen:zónder mij,-wat'een ramp!-'Een uur of wat later stond ik weer in dé directiekamer-én meneer Ross Bief keek me afkeurend dan. „Dat góat zo niét!" bromde htjr „Jé hebt het contract getekend er je móet voor onze maatschappij werken! We latert je niét gaan, we zijn veel te blij met zo'n goéde dubbelganger!" polyslerehe lens LIQUIDATIE Do BEHEERDERS Id bovengemelde 'Uq'uia ktlê delen Jnede. dat rij dé eérgte uitkering van to'/» in de gulden- liquidatie thans kunnen laten volden door een. tweede uitkering van 24"/$. Aan iedere crediteur zal een formulier van kennisgeving met berekening worden toegezonden. Tegelijkertijd geschiedt de uitbetaling door storting bij dezelfde instemt j -* voor da eérste u. elndsaldb der liquidatie. dezelfde instelling in Nederland, als door de crediteur uitkering werd aangewezen, rndlén het liquidatie, als gevolg van feen gunstige realisatie der thans nog dubieuze activa tot een derde uitkering l geschieden door betaalbaarstelling van een scrip i toonder, wélke wordt gevoegd bty dè kétinlfcgeviné'der tweede uitkering. Een derde uitkering Is onzeker en zal in het gunstigste geval slechts een gering percentage., kunnen bedragen. Men beware de scrip echter zórgvutótfe. daar zij de enige mógelijkheid tot Inning biedt. Ook de betaalbaaretelling dér tweêde uitkering geschiedt ;i» alphabetische volgorde, dóch '..tegengesteld aan der eerste uitkering. Da. benodigde tod tvordl op ongeveer een half Jaar geschat. Teder wacht e zijn formulier af. Voorrang kan niet worden verleend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 10