L. VOOGT J.v.'tHoff Feijenoord snel door ADO naar 4-1 nederlaag gewerkt Yan Schijndel legt basis voor overwinning van SVV Wehdpte sportbijlage DE SCHIEDAM MEIt Sparta slaat Chèvremont Hermes moest alle zeilen bijspannen om winst op Brabantia te nemen Longa wint van Xerxes Westelijke eerste klasse in twee groepen gesplitst SB (met twee treffers) Veel Rotterdamse aanvallen met weinig karakter RK BIJ DE STAMPPOT.... ORANJEBOOM BIER! 'tegen verhouding in) Schiedammers winnen met 4-2 van RBC; beide partijen missen strafschop Schrale oogst bij korfballers Belangrijke dag voor ffockey-clubs Maandag 10 December 1951 5 GAZELLE RIJWIELEN met dubbele frommeiremmsn voor lieren t 168.50 voor dames 171.50 Met extra 3-versn.naaf 18.20 meer. Bergweg 65 - Tel. 40044 Radio's Stofzuigers Gramofaons Rijwielen Men beien Wasmachines Eventueel betaling in overleg SCHIER AD E 123 Telefoon 42414 (Van ecu onzer verslaggevers Een goed doelman heeft bet blijk baar altijd gemakkelijk. Zo ook Landman gisteren tegen Chèvremont vaar bit zdfa bet gevaarlijk missen van Tiebmil en Terlouw geen werke lijk gevaarlijke situaties opleverde voor de Spartanen. Hoewel de strijd ln het algemeen vr(j gelykopgaand was, loonde Sparta toch. wel een technisch overwicht, dat later funest jon blijken voor de Limburgers. Aanvankelijk was het linker ver- 'dedigingsblok van de gasten het zwakst en herhaaldelijk wist rechts buiten v. Ede door gevaarlijke voor zetten verwarring te stichten voor het Limburgse doel, waar doelman Wallz op behoorlijke wijze zijn doel verdedigde, Ka tien minuten kwam voor Sparta het eerste succes toen een kopbal van Van Male de keeper reeds had geslagen maar door de lat werd tegengehouden. De terug springende bal werd echter door middenvoor Doornheim eveneens met een kopstoot in het Limburgse doel gewerkt, 1—0. Chèvremont gaf zich hierdoor nog geenszins gewon nen en herhaaldelijk moest de ver dediging van Sparta ingrijpen. Ver der dan Terlouw en zijn mannen brachten zij het meestal niet en zag de handige Schleijper al eens een keer kans zijn voorhoede door dit verdedigingsblok heen te loodsen, dan stond daar altijd nog Landman. Vlak voor de rust moest de links buiten van de gasten, Wetzels, wegens een blessure door Vroomen worden vervangen. Aanvankelijk vertoonde de tweede helft een vrij wel eender spelbeeld, totdat het Sparta duidelijk werd, dat deze 1—0 voorsprong tochallesbehalve veilig kon worden geacht. Nadat Terlcuv zelfs op de grond liggend naar d« bal grabbelde om «en doelpunt te voorkomen (of had hij hem misschien reeds met de hand aangeraakt?) en ter elfder ure assistentie kreeg van de doel man, begreep Sparta dat de ba kens verzet dienden te worden, van deze aanvallen kreeg de naar Zuidgeest, in samenwerking met de Techfcsbuitenplaats afgedwaalde Benningshot die wel eens wat te Zuidgeest de bal en met - een individualistisch speelde, zaten juweel van een voorzet stelde hij voortdurend achter de voorhoede Doornheim in staat er roet eea kop- san en vooral over rechts waren bal 2—0 van te maken, wat tevens de aanvallen gevaarlijk. Bij een de eindstand zou zijn. (Van onze sportredacteur) STADION-FEIJENOORDZondagmiddag. Met grote dankbaarheid en veel genoegen zal- ADO terug denken aan de dertigste mi nuut van de uitwedstrijd die het tegen Feijen oord speelde. Toen verdwaalde een bal uit de vuurlinie, die op dat moment de Haagse zestienmeterlijn ging benaderen, naar de Rotterdamse speelhelft. Daar stond kanthalf v. d. Hoek gereed om het verdwaalde schaap op te vangen en meende dat de wijste weg was: de bal terugspelen op z'n doelverdediger. Hij deed dit echter wat te traag. De zich in een snelle sprint werpende Willems bereikte de bal eerder dan v. d. Bijl en kon met een goed gericht schot zijn club de leiding geven. Met dit doelpunt werd de grondslag voor de overwinning van ADO gelegd. Immers het noopte Feijenoord in de tweede helft tot een krachtig offensief, waarbij het de verdediging verwaarloosde. Dit werd de Rotterdammers noodlottig. Snelle uitvallen die afgerond wer den met goede doelpunten brachten de Hage naars tenslotte tot een 4-I overwinning. Doelman Wallz van Chevrertiont schijnt de samenkomst met-Van Male niet erg aangenaamte- vinden. (Advertentie I.M.) f (Van onze sportcorrespondent) EINDHOVEN. De Schiedammers hebben hot zowel tegen de storm als tegen de Brabantlanen zwaar te verantwoorden gehad, zwaarder dan de dnidelQke 0—3 overwinning zou doen vermoeden, In het veld speelden de Elndhovenaren, Juist tegen de wind in, wat over het algemeen het moei lijkste wordt geacht een uitstekende wedstrijd. De f anten waren echter in de verdediging en bÜ de doelman te zoeken. Vandaar dat hef op een royale overwinning altliep, ofschoon Hermes D.Y.S. alle zeilen moest btfzetten om dit resultaat te kannen bereiken. Natuurlijk waren de gasten beter Ban de thuisclub, doch het zou niets geen. wonder zijn dat de paarden die de haver verdienen hem niet krijgen. Hermes beschikte over een uitge sproken sterkere verdediging dan de thuisclub en de voorhoede bleek schotvaardiger te zij n. -Het aanvals- spel, keurig geleid door Lex Janse, was veel verrassender dan dat van de stugge Brabantiaan Louwers, die als midvoor weinig andere kwalitei ten heeft dan zijn straffe, goed ge richte schat. De belde vleugelspelers Kêijster vielen deze middag meer "op dan Kokkie van der Tuijn, In de verdedi ging moest Foulus een grootse wed strijd spelen om de onvervaarde en harde Brabantïanen uxt de buurt van Tap te kunnen houden. Dat de Schie- damse doelman toch zijn talenten moest tonen pleit voor de hardnek kigheid van de Eindhovenaren, die zich allesbehalve gewillig naar de slachtbank lieten voeren. Voor de rust scoorde Stolk na een misser van de stopperspU van Bra bantia. In de tweede helft maakte Joop Heijster het tweede doelpunt voor Hermes DVS. Het derde doel punt tenslotte kwam tot stand door een hoekschop van Joop Heijster die door de doelman van Brabantia over de lijn werd gewerkt. Competitie Kon. Ned. Biljartbond district Rotterdam Afd. Cr Noorden—Pommerans T—0. Noorden—De Pijp 2s. Pommerans—HG L 61, Hudson—Pommerans 70. LMO Afd. Di Het Zuiden—Hoboken 7—0. Noorden—Het Zuiden 5—2. Noorden— Wetering 5—2. Het Zuiden—Noorden 7—0. Wetering—WWW 5—2. Afd, El: Anti Poedel—Pretoria 5—1. Vredenoord—Wetering 7—0. Excelsior R Excelsior 70. Excelsior RO GR 5—2. PretoriaPommerans 3i. Wetering— Excelsior 34. E2: Hoboken nDe Punt a 2—5; De PupHet Zuiden 2—5. E3: K en V—LMO 61. E4: BotterdamNoor den 25. Rotterdam—Bellevue b 5—2. Anti Poedel—Bellevue 0—7. Noorden Excelsior 5—2. Tediro b—De Punt b O, Noorden—Tedlro 0—7. E5: De pypHGL 3—5. HGLHoboken 2—5. Wetering— Vredenoord 75. HGLPretoria 2—5. Hoboken bWWW b 2—5. ES: Hoboken bVredenoord c 25. VredenoordOGR 5—2. Anti Poedel—Tediro 2—5. Afd. FX: Carambole a—De Pijp 7—0. NoordenLMO 52. NoordenPretoria 5—2. F2: WWW—Pommerans 4!i—2',i. Pretoria—Zuiden 7—0, HGL—LMO 2—5. De Pijp—Carambole b 5—2. Carambole b —LMO b 2—5. F3: ïediro a—de Punt 5—2. F4: Pretoria a—Tediro 5—2. 1 Het eerste half uur had een pijnlijk heen en weer getrap laten. zten. Aan vankelijk gaf een wat hakkelende Feyenoord-verdediging de zich slecht uit het zware klei trekkende voor hoede van ADO enige kansen. We noteerden een voorzet van Jansen waaruit Willems, zich enige meters over de modder schuivend, trachtte in te koppen. Feijenoord ging allengs wat vlotter draalen en drukte de Haagse defensie terug. De spits van de Rotterdamse aanvallen bereiken soms de zestien-meterlijn, waar echter een hecht blok gereed stond om het gevaar af te knijpen. Pas in de 25ste minuut vond het loslaten van het eerste goed gerichte schot plaats. Het kwam van de voet van Van der Velde. Het klom echter te hoog en ging daardoor juist over. Daarna volgde de misvatting van Van de Hoek. De 1—0 voorsprong deed de ADQ-ers wat vlotter bewegen en veel vaker kwamen zij nu voor v. d. Bijl. Doordat Feijenoord geen kans had gezien de achterstand weg te werken, was het in de tweede helft wel ge noodzaakt om het offensief te kiezen. Dat werd gedaan. Slechts zeer zelden kon deze actie de Rotterdammers voor doelman Kok brengen omdat het verdedlglngsblok waar tegenover mtn Jtwira te staan ie hecht en te solide bleek en het asnvalsspel van Pe(jenoord te slap was en te veel karakter miste. Niet alleen de verdedigingslinie van de Hagenaars deed prima werk, maar vooral de middenlinie. De toch zeker niet piepjonge Loof huppeide vrolijk rond. als ware hij aan rijn twintigste levensjaar bezig. Hij voor al wist door goed plaatsen de juiste overschakeling tot stand te brengen, waarop de in aanvalsdrift verkerende defensie van Feijenoord niet was be rekend. In de 24ste minuut gooide Van de Hout zich door het grote gat dat in de Rotterdamse verdedigings- &*r ,~vv - - ,A~' ,-jipp i' lijn ontstond en scoorde het tweede doelpunt. Heftiger werd het offensief van Feijenoord. groter de opluchting voor ADO toen V/ill ems een fout- wegwerken van een van de Rotter damse achterspelers afstrafte (0—3). Even heeft v- d. Hoek de slappe ruggegraat van de Feijenoord voor hoede een steuntje gegeven door uit een vrije trap raak te schieten, waarmede de achterstand tot 13 werd ingedamd. Helaas sloeg Olden burg alle hoop weer weg door Van de Hout wat al te ruw in het straf schopgebied te behandelen. Dat kwam Feijenoord op een strafschop en een vierde tegenpunt te staan; Loof wist nL goed raad met het elf meter-schot. TILBURG, Zondagmiddag. Lon ga, dat met verschillende invallers in. het veld verscheen, heeft zowel tegen do verwachting als tegen de verhou ding in, de op zeer laag voetbalpeil slaande wedstrijd tegen Xerxes, wiens aanval totaal faalde als bet op schieten aankwam, met 2I gewon nen. Reeds in de zesde minuut kon Van Djessen uit een pass van Villevoye waarbij De Kort de bal tactisch voor hem het lopen, Longa de leiding geven. Xerxes trok hierop ten aanval, maar vooral door het korte spel leverden deze aanvallen weinig ge vaar op. Doordat de gasten de buiten- spelval toepasten, liepen veel Longa- aanvallen hierin vast, hetgeen het toch al matige spelpeil niet ten goede kwam. Na de hervatting nam Xerxes direct het initiatief en er ontstond een ware belegering van het Longa- doel, doch Mathijssen en de zijnen konden door goed ingrijpen doelpun ten voorkomen. Na twintig minuten spelen in een periode van Xerxes- overwicht, werd het tweede Longa- doelpunt gemaakt, toen De Kort al leen voor de doelman stond en on houdbaar inschoot. Nog gaf Xerxes het met op, maar eerst vijf minuten, voor het einde kon Koers, die eerst handig de Longa-rechtsachter had omspeeld, met een onhoudbaar schot een vei diend tegenpunt maken. Basketball-programma Het programma van de Rotterdamse Basketball Bond voor Dinsdag 12 dezer is als volgt: 7 uur heren 2de klas: USVI— Rode Duivels II, 7.45 dames 2de klas; Blue Birdls—Full Moon 2; 8,30 heren 3de klas: HO VS 2Sky Blazers: S.IS heren 1ste klas: VelodtasSchilperoord; 10 uur dames le klas: Hudig—Rode Duivels 1. Voor Woensdag 12 December Is het programma7 uur dames 2e klasSpirit USV, 7.45 heren 3de klas; Bode Duivels 3 —Arrows3; 8,30heren 2de klas: Te Werve —Full Moon 2: 9.15 dames le klas: Blue Birds 1Full Moon 1; 10 uur heren 2de klas: BIB—Arrow» 2. I (Advertentie LM.) Nee Könemandat is een onder onsje voor de RBC-ers en daar kom je niet aan te pas. SW kwam er ouerigens toet aan te pas en won deze wedstrijd met 4—2. TC 4 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, Zondag. Gerrit van Pelt, S.V.V.'s linksbuiten heeft tegen R.B.C. wel een zeer productieve bui gehad. Drie van de vier doelpunten nam hg voor zgn rekening, terwijl hg ook in het vierde een heel groot aandeel had. 4—2 Werd het tegen R.B.C. en daarmede heeft S.V.V. het overwicht wel zeer duidelyk tot uitdrukking gebracht. Ondanks de hevige orkaan waren de Schiedammers zowel voor als na de rust'technisch de baas en het is vooral de onvermoeibare spil Jan van Schgndel geweest, die de basis voor deze overwinning heeft gelegd. Want in de voorhoede wilde het, in weerwil van die vier doelpunten, toch nog niet lukken. Goossens hield het spel te veel op en ook Köneman kan maar niet afleren met de bal te rug te komen, als hij die krijgt toe gespeeld, in plaats van resoluut op het vijandelijke doel af te stormen. Gelukkig, dat "Van Pelt zo'n doel- puntenhonger had, want anders... Anders had SW voor de rust waarschijnlijk geen twee doelpunten gemaakt. De RBC-verdediging keer de in de eerste 25 minuten de hoek- schoppenregen .die resulteerde uit,1 door de hevige wind gesteunde, Schiedamse aanvallen. Spij Gillesse stond daar als een rots in de bran ding en als Schrumpf, of Meidam ge vaarlijk dreigden te worden, was hij het, die dit in de kiem smoorde. SW speelde voor de rust zeer sterk. Vooral de mlddenllcle, waarin naast de kalme Van Sc handel ook terrier Van Kan de aandacht vroeg, stuwde de bal steeds maar weer voor het Brabantse doel. Hoewel Köneman verscheidene kansen kreeg, gingen die door treu zelen verloren. Bepaald pech had Meidam, toen zijn schot de doelman al was gepasseerd, doch spil Gillesse op zijn weg vond, die de bal tilt de doelmond kopte. Maar na 25 minu ten kreeg dan linksbuiten Van Pelt de bal te pakken, die hij onder een wanhopig duikende Mulders in het doel schoof (1—0). En twee minuten later schoot h(j via het hoofd van rechtsachter Cools de bal voor de tweede maal in het net, nadat hem die uit de zoveelste hoekschop was toegespeeld. Ook na de hervatting gaf SW (nu met wind tegen) de toon aan. Wel liet de Roosendaalse rechtshalf Kno bel de bal als een kogel langs het hoofd van doelman De Haan fluiten (2—1), hetgeen niet kon verhinderen, dat twee minuten later de stand al weer 3—1 .was, door een doelpunt met een buitenspelluchtje van Ger- rit vah Pelt Zo vinden wij het genoeg, dacht SVV, dat de zaken nu iets gemakke lijker ging opnemen. Maar RBC'S Indonesische middenvoor, die naar de schoon klinkende naam Rtvière Verninas luistert, dacht cr anders over toen hij na 25 minuten de span ning terugbracht door de stand op 3—2 te brengen. Heel SW hield daarna zelfs de adem in, toen Cor- veleyn binnen de beruchte lijnen hands maakte. Doch Pirard was zo welwillend de bal keihard tegen de staander te knallen. En een zelfde houding nam Frans Steenbergen aan, toen hij uit een strafschop, veroor zaakt door v. d. Zande, die Van Pelt tegen de aarde had gewerkt, de bal huizenhoog in het Sterrenbosch joeg. Toch was bet Köneman, die een minuut voor het einde de bal op een presenteerblaadje van de fel doorge stoten Van 'Pelt kreeg en voor een 4—2 eindstand zorgde Doelman Kok onderschept de bat uit een van de vele hoekschop pen, die Feyenoord in de tweede helft kreeg te -nemen. Van de Korput's aanval schijnt niet ge heel rechluaar dip te zijn ge weest want heer arbiter staat klaar om af te blazen. Rugby-tournooi RRC De Rugby Club Rotterdam had voor Zondag het jaarlijkse Gordelwegtoumooi om de Gordelwegbeker georganiseerd, doch wegens het niet opkomen van Den Haag kon het toUrnooi geen doorgang vinden. Het zal nu op een nader te be palen datum worden gehouden. De drie aanwezige verenigingen hebben elkaar toch deze middag partij gegeven, waar- ven de uitslagen waren: Nijenrode—RBC 50. Nijenrode—Delftse Studenten 0—6. Delltsc StudentenRRC 5—6. De korfbalt err elnen hebben de regen der laatrte dagen niet kunnen verwer ken cn van het programma in Zuid- Holland konden maar enkele "wedstrij den doorgang vinden. Voor de eerste-klas werd alleen ge speeld door Fluks en Vtcus Orientis en. deze partij leverde evenal» vorige maal een 3—1 overwinning voor de gasten op. UITSLAGEN Eerste klas Zuid-Holland. Eerste klas: Fluks— Vicus Orientis 1—3. Derde kla»: A. PhOG-itx— Quick 2 2—0; CHKV 2—Rozen burg 2—2. ROTTERDAMSE KORFBALBOND (Van onze bockeymedewerker) Het Is gisteren voor de eerste klasse West een belangrijke dag: ge weest, immers de splitsing in twee groepen van 5 ploegen is 'n feit ge worden, Behalve HHIJC, TOGO, Be Fair cn BMHC, die met uitzondering van Be Fair wederom hun partij wonnen, heeft zich Laren b& de sterke v(jf gevoegd. Het was slechts Cen magere overwinning van de Larlnezcn op HGC, die him dit grote voordeel bracht (10). De Draken versloegen Gooi met 7—0, waarbij Hon slag voornamelijk ln de tweede helft sloegen, toen er zes doelpunten Vielen, TOGO zegevierde volgens verwachting over SCHC met over duidelijke cijfers: 50. Uit Amsterdam komen de laatste tijd betere hockeybericbten. De hoofdstedelingen hielden HDM er met 31 onder en stijgen hierdoor twee plaatsen. BMHC en Bc Fair speelden hun eerste returnmatch in de sterke groep, waarbij BMHC de overwinning nog juist behield (2—1). De stand is thans: HHIJC 16 punten, TOGO 14, BMHC 12 (uif 10 wedstrij den), Be Fair H (eveneens uit 10), Laren 9 uit 9 wedstrijden. Dc onder ste helft riet er als volgt uit: Gooi 8, Amsterdam 7. HDM 5, SCHC 5 cn HGC 4 punten, alle uit 9 wedstryden,- De eerste vijf ploegen komen het volgende jaar definitief in de (sterke) A-afdeling; van de laatste vijf komt no. 1 (van de eindstand) in de A-afdeling, de nos. 2 en. 3 spe len met de kampioenen van de vier promotieklassen om twee plaatsen in. de A-afdeling cn de nos. 4 en 5 degraderen direct naar de B-afdeling. In de "Westelijke promotieklassen gingen enkele wedstrijden niet door. In Den Haag werd echter wel ge speeld en daar won MRHC met 3—-2 van HHIJC II. Reeds in de eerste helft werd hiertoe de grondslag ge legd: 30, welke achterstand HHIJC net voor rust enigszins kon inlopen. Met de storm mee ging het bij de Hagenaars, die te weinig doortastend speelden, iets beter en vlak voor het einde werd het nog 32. De Rotterdamse doelpunten kwa men van Vissers (2) en Van Ryme- nata, Victoria had tegen GHC Hl vooral in het eerste kwartier, doch ook overigens een ruim overwicht Dit, geaccentueerd door een groot aantal strafcomers, kon echter niet tot een zege leiden en de Kralingers moesten, met een doelpuntloze strijd genoegen, nemen. In de 2e klasse verloor Aeolus TI verdiend van Kieviten (2—1). Het eni&e doelpunt kwam van de stick van Kromhout Ook Tempo *34 It verloor en wel van TOGO IIT (3—2). Het eerste team van Tempo hield tegen Gr. Geel II de balans nog net in evenwicht door een fraai doelpunt van Stlemer (1—lUAan beide kan ten werden nogal wat kansen gemist. Ook Leonidas bereikte eenzelfde draw tegen HDM HE Cl—1>.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5