Drie van de vier leidende clubs verliezen met 2-0 Schitterende zege van Irma Hongaarse Judith Ternes op Storm en regen maken velden bijna onbespeelbaar Alleen DWS Elftal van Noord-Nederland bereidt Denen surprise Norbert M, eeuwige tweede, doet bijnaam eer aan li STORM BRENGT VERRASSINGEN wint en wel met 0-8 SCORES EN STANDEN Kees de Ruyter in tijdnood Keres en Gelier aan de kop Tweemaal achterstand ingelopen 3-2 ZWEMBOTSINGOOST- WEST IN LUIK Jany, Kadas en Tjebbes in fel 100 m-duel (57.8, 58.- en 59.2) Korfbalbond waarschuwt Zes maanden voor bestuurder v.v. Heerlen Japanse judo'ers naar óns land Veel verrassingen op Mereveld VOETBAL IN ENGELAND ZATERDAGMIDDAG AFD. ROTTERDAM MFB neemt voorsprong Maa'iiSag 10 December 1951 F (Van onze sportredacteur) Dat het gisteren „winderig" is geweest is uitstekend gere gistreerd op de uitslagenlijst der eerste klassers. Tenminste, wij geloven dat daaraan voor een flink deel de allerverras- sendste uitslagen moeten wor den toegeschreven, die vooral tussen de topclubs zijn ge valles. Drie van de vier leiders, moesten zeer onverwachte nederlagen slikken; alleen P.W.S. ging rustig, doch wat overdreven op de goede weg verder. ïv De Amsterdammers' wierpen Velocitas bepaald on vriendelijk van zich af met .08, hetgeen vrij begrijpe lijk de hoogste score van de dag is. D.W.S. had bovendien het voordeel dat de concurrent 't Gooi met 2—0 van Elinkwijk verloor, hetgeen ook Haarlem best te pas kwam. De roodbroe- ken wezen nl: Enschedese Boys met 40 terug, zodat Haarlem met 't Gooi op de ranglijst van 'plaats is verwisseld. De leider van afdeling B., Wa- geningen is voorts verrast door Zwolse Boys met 20, hetgeen de tweede nederlaag voor de Wage- ningers betekent. Ajax is hierdoor.' zonder te spelen, aan de kop ge komen doordat de Amsterdammers een wedstrijd minder hebben ge speeld. Slecht verging het ook Willem II, de koploper van C, die sneu- velde bij BIeijerheide. Ook al met 20 en eveneens de tweede ne derlaag- van- de Tilburgers,, En dan v.V.V. De Venlonaars: zijn' lelijk van slag af. Nu reeds de derde nederlaag en tegen een der zwak kere clubs, -til. rMaurits, dat met 0—2 de meerdere bleef. .Dit .bete kent dat nu' jpractisch de'praéhtigé voorsprong cvan',': VVV is wegge-.' vaagd, want Limburgia ligt op de. loer met één punt minder en "één wedstrijd minder gespeeld. Lim- burgta heeft- anders ook ditmaal ternauwernood een zege kunnen boeken. Het werd dan met 22 voeten 1—a tegen NEC. Het Nij meegse Quick heeft in ieder ge val uit deze -onstuimige Zondag eindelijk de eerste overwinning, kunnen- halen^ En het was ..des te meer 'opmerkelijk dat dit 'gebeur de- tegen Eindhoven (2—1 dat- verleden week noa met 5—2 van Feijenoord yton. Nu we het toch óver Feijenoord. hebben:" liét ging deze Zondag weer' niet goed met: de Rotterdammers, want - ADO verliet het stadion met. een forse zege van 1—4, De. Hagenaars ko- men aardig '.op. verhaal.' Theole staat ook na deze dag nog zonder winst onderaan, hoe wel de nederlaag .tegen EDO van 12 niet slecht „genoemd raag- worden. DÖS heeft de "tegenstand van de Racing Club niet kunneu breken en ging met 2—0; ten on der. Willem II had in ieder ge val nog het voordeel, datNAC eveneens verloor. Ook ,al met 2—0 van MW, tengevolge' waarvan de Maastrichtenaars-thans de tweede 'plaats bezetten -en Willem II nóg een voorsprong 'heeft' van drie punten. DHC, dat waarschijnlijk, een voorgevoel had dat Quick, zou. winnen, stelde .^ich flink teweer tegen het aardig sterke Juliana en mocht tevreden zijn met--de 33. HDVS-'.zórgde in. de voorste gelederen te blijven en sloeg Bra- bantia met,- 0—3. Emma drüktè HBS naar ''éehgrove nederlaag (1—5>, zodat de- Hagenaars thans, reeds' 39 doelpunten tegen heb ben, hetgeen betekent' dat HBS. een der zwakste Verdedigingen van het land heeft. SlUilifllSl! lilfölfiiltf I ïüililllE; ISlil IlSnim!! iiliuilUJili lUlilCUIEi.' i<: 'Ii3 üilfI3ÜS1IIS Sfltü: 111 EO 3 :!1ISBiÜUj GIS 1 a<BJ Sfl-S':! Hi I 'ffil S''"'!!)] i S :ï''i !i !E EERSTE KLASSE A Elinkwijk—'r Göol - HaarlemEnschedese Boys Theole—ED O Go AheadAGQYV Veiocltas—DWS DWS (1) 13 Haarlem (3) J3 't Gooi f2) 13 EDO (4) 13 rs> i3 (T) 13 Elinkwijk AGOVV Keerenveen (3) 12 Enseh. Boys (8) 13 6 GVAV 19) 12 4 De Voiew. (10) 12 3 Go Ahead (11) 13 2 Frlsta (12) 12 1 Velreitas (13) 13 2 Theole (14) 13 MW—NAC 2—0 SVV—BBC 4—0 Slttardia—BW 1—2 DHC—Juliana 3—3 Willem 2 (1> 13 0—8 MVV 5 21 28—9 Juhana 3 2 19 28—14 2 3 18 33—9 Fepenoord 4 2 18 1710 Eindhoven 5 2 16 17—15 £DP 3 15 22- 4 3 14 21—19 1 0 13 19—20 3 5 11 22—12 4 5 10 13—15 4 7 8 16—20 5 6 7 17—27 1 19 5 19—34 3 10 3 13—40 2—0 4—2 1—0 3—3 2 2 29 32—15 (4) 12 7 3 2 17 26—14 (3) 13 7 3 3 17 26—18 (2) 13 6 4 3 16 28—18 (5) 12 6 2 4 14 25—22 (6) 11 5 3 3 13 26—21 (8) 12 5 S 4 13 22—28 Bleijerheide 13 5 3 5 13 21—23 Slttardia (10)' 13 6 7 12 29—23 SVV (11) 13 4 4 5 12 27—33 BVV (7) 12 4 3 5 11 20-21 DHC (13) 13 3 1 9 7 24—35 RBC (13) 13 3 1 1 2237 Quick (N) (14) 13 1 2 10 4 18—38 EERSTE KLASSE B Blauw WitOosterpaxkers Zwolse Boys—Waeenlneén Enschede—VSV RCH—DOS AJax (2> 12 9 2 1 21 Wapeningen (1) 13 g 2 i 21 RCH (4> 13 8 Be Quick (3) 12 7 DOS (5) 13 6 Leeuwarden. (S)'12 6 Vitesse (7) 12 5 Zwolse Boys (B) 13 5 VSV (9) 13 4 Blauw Wit (10). 13 Enschede (11) 13 Oosterp. Achilles Sn eek (14) 12 2 1 20 29—IS 2 2 "20 42—12 2 3 18 36—19 2 3 16 27—12 3 4 15 35—2S 2 4 14 21—16 4 3 14 21—17 4 4 14 20—19 4 S 12 21—22 6 4 12 19—22 2 7 30 16—28 (12) 13 2 1 10 5 13—44- (13) 12 1 1 10 3 11—30 1 10 3 12—43 EERSTE KLASSE D WV—Maurlta 0—2 Brabantia—Hermea DV5 03 4_2 Lonffa—Xerxes 2—1 2—0 Limburgla—NEC 10 HBSEmma 1—5 J?SV—NOAD 4—0 Sparta—Chèvtemont 2—0 VW (1) 13 9 1 3 19 28—14 Limburgïa <2> 12 3 1B 25—19 Hermes D VS (3) 13 7 4 2 18 34—18 0—1 psv Sparta Emma- Longa Maurits Brabantia Xerxes NEC NOAD HBS (4) 12 7 (5) .11 5 (6) 13 6 12 5 (U) 13 4 15 25—14 2 14 16—11 5 14 33—27 5 12 21—27 5 12 31—28 (7) 13 6 7 12 19—26 (8) 13 4 3 5 11 23—25 tlO) 13 3 4 6 10 19—22 (12) 22 3 3 6 0 16—21 (13) 13 4 EERSTE KLASSE C BleijerheïdeWillem II FeijenoordADO Quick <N)Eindhoven Chèvremont(14i 13 2 U 4 16—41 M PSV won Zondag met 40 van NOAD. Hier zit de doelman van PSVi Steiger evenwel opmerk-, waardige wijze in het nattia. Hij jongleert met de bal tussen twee vingers en de lat 2—0 (De tussen haakjes geplaatste cijfers 1—4 geven de volgorde van de vorige Z—1 Zondag aan). MUNSTER. De in ,de Mün- sterland-Halle gereden koppelwed strijd is geëindigd met een zege van KïlianPreiskeit (Lux.-Did.). Zij maakten een tjjd van 3 uur 26 min. 30 sec. en haalden 55 pnt. Het Nederlands-Duitse paar Bak- ker-Müller bezette de derde plaats. WAALWIJK. Donderdag, 13 De cember, .Vangt te St. Etienne het Europees biljartkampioenschap vrij spel aan, waaraan Kees de Ruyter, die titelhouder is, zal deelnemen. Het tourhóoi. zal tot en met Dinsdag, 18'December. duren en misschien zal er ook nog Woensdag, 19 December, aan worden vastgeknoopt. Nu begint het. Nederlands -kampioenschap 47/2 'Donderdag, -2Qr December, te Amster dam.. Indien het tournooi. Dinsdag is afgelopen kan'De Ruyter Donderdag avond te Amsterdam zijn; na'1 in één stuk te hebben doorgereisd. Dat dit niet bevorderlijk zal .zijp voor zijn vorm is begrijpelijk. De kans bestaat, dat De Ruyter Woensdag, 19 Decem ber, .van. Lyon;: naarAmsterdam pér vliegtuig komt cn in dat geval zou-, den* de moeilijkheden, waarin. De Ruyter ztch thans-bevindt, kunnen 'worden opgelost., MOSKOU. Een géheïe dag is ge- wijcf aan ~de"ai§ébfökëri"baftijèn. Er stond,nog-een partij open .uit.de elfde r.onde,vp.LtuisenAronin en Moy'eseyev. Hét "werd de'langste partij," tot dusver in het kampioen schap van Sovjet Rusland gespeeld. •Na 107. zetten werd. tc>t remise be sloten. De resultaten van' de afgebroken par tijen uit de dertiende ronde lulden: Kopylov—Lipnitsky I0, Fetrosyan Smyslov 1—0, Si ma gin—Talmanov ii— BondarevskyMoyseyev 10. De afgebroken partijen, uit dc veer tiende ronde hadden 'tot resultaat: Botwinnik—Geiler 0—1, Smyslov— Ke- is 0—1. TalmanovAverbach 1—0, Flohr—Bondarevsky ','tBronstein— Kopylov 1—C, Moyseyev—Kotov Va—a. Novotelnov—Terpugov VaV2. De stand na de 14e ronde (er moeten nog drie randen worden gespeeld) luidt: 1 étt' 2 Keres en Geiler, beiden fiti punt; 3. Petrosyan 9 punten; .4, 5 en S Botwinnik, Smyslov en Talmanov, allen S'/i punt; 7 en 8 Bronstein en Averbach, beiden 8 punten; 9. Kotov.7^ punt; 10. Bondarevsky 7,punten'. LEEUWARDEN. Het Noordelijk elftal is in het sportpark te Leeuwar den tot een zeer verdienstelijke pres tatie gekomen door met S—2 te win nen van het sterke Deense B-elftal, waarvan in voorgaande jaren met 5—3 en 50 werd verloren. Het werd een kleine, maar verdiende overwin ning. De Noordelijken speelden niet beter voetbal. In verschillende onder delen van het spel, zoals bal-tech niek en lichaamsbeheersing waren de Denen zelfs ^een tikje sterker, raam de Noordelijken speelden enthousiast en met veel ijver. Bovendien was hun voorhoedespel directer en doel matiger dan de Deense aanvallen, die wel mooi waren om te zien, doch te veel tijd vroegen. Voor het .tot af- wérken kon komen, had meestal de verdediging van Noord ingegrepen. Regen gedurende de eerste helft en een bijzonder zwaar veld stelden hoge eisen aan de spelers. Het spel peil kon dus geen grote hoogte be reiken. Niettemin hebben de ruim 15.000 toeschouwers genoten van tal van aardige momenten voor beide doelen. Vooral toén in de tweede helft Noord een 2—1 achterstand wist om te zet ten in een 3—2 voorsprong leefde het publiek fel mee. Zoals bekend ston den de Denen die vroeger tweemaal vrij gemakkelijk hadden gewonnen, wat koel tegenover de voortzetting van het contact. Na 'tien minuten gaf linksbinnen Jensen de Denen de leiding (01). Ruim. een kwartier later maakte da Nederlandse rechtsbinnen Lugthart gelijk. Nog voor rust gaf middenvoor Berg de gasten wederom de leiding (1—2). Noord-Nederland kwam na de rust weer gelijk door de uitstekend spe lende Lugthart. Abe Lenstra, die heel goed speelde, maar zelf niet erg op schot was, scoorde niettemin kort voor het êinde de winnende goal. DEN HAAG. Op Zondag 4 November werd te Arnhem de eerste klas korfbalwedstrijd Wils kracht—rVada 7 minuten voor het einde op last van de scheidsrech ter, de heer F. Wind, wegens ruw en onsportief spel gestaakt. Naar aanleiding, hiervan heeft het bondsbes.tuur van de Konink lijke Nederlandse Korfbal Bond ve rschei d en estraffen t e ge nSpelers en speelsters uitgesproken: Aan de verenigingen Vada en Wilskracht werd meegedeeld, dat een veel te zwaar spel wordt ge speeld en dat zij moeten streven naar een speelwijze, korfbal meer waardig. Scliulte derde achter de motor ANTWERPEN. -— -In "het sport paleis te Antwerpen werden inter nationale wielerwedstrijden gehou den, waarbij onder meer een in ternationaal om'nfum voor.'profs achter handelsmötoren. Hieraan nam ook onze landgenoot Cerrit Sehulte^ dpelj .Schulteeindigde in het eindklassement, op de derde plaat^met" 11% pnt. Eerste werd de Belg Van Steenbergen met. 5 pnt., gevolgd door de Zwitser Ku- bler met'8 pnt. Op dc vierde plaats kwam Berton (Fr.) met 15%. pnt. Oost-Duits Olympisch comité wil nog eens praten BERLTJN. Het Oost-Duitse Olympische comité wil toch weer verdere besprekingen voeren met het comité van West-Duitsland, ten emde te komen tot het vormen Van één nationaal Duits Olympisch Comité, dat dan tijdens de in Fe bruari te Oslo te~ houden vergade ring'- ."tussen het internationaal - Olympisch comité en afgevaardig den van de nationale comité's met- positieve, voorstellen kan komen. Nog veel spanning in Franse competitie -i*ARIJS. Uitslagen Franse eerste di visie .Rüssel—Sochaux 7—3; Le Havre— ir?ns 9J' RelmsSp.te 60; Marseille— £yce 2—4; StraatsburgRoubalx .2—2; Bordeaux 2—2; Lyon—Nancy Ojrlj Metzst 'Etienne 2—2; Racing Ps- rljENlmesi2. Thans hebben drie clubs de leiding, ii .S?n! Bordeaux, Rjjssel en. Nice met «12 Punten: Le Havre 'en Metz delen met elk,:2l punten de vierde plaats. In- -ae onderste regionen staan. Rennes en °p de zestiende plaats met elk 13 punten, jerwajl..Straatsburg met: 8 pun- s 03 315 hekkensluiter fun- Voetbal in Italië ROME. De uitslagen Italiaans voet bal: Florence—Atalanta 9—1, Internal!»- nale—Novara 3—1, JuventuaBologna 11, LazioNapels 10, Pa du a Milaan 5—2, PalermoTurtjn 0—2, Pro Patria—Lucca 2—1, Sampdoria Coma 3-1, Spal—Udine Z—3. Triest— Legnano 11. - Milaan'en. Juventus leiden met elk 19 pnt. 'Voor Internazlonale 1? en Palermo 16 pnt De staartelubs zijn Coma en. Lucca met Triëst 'niet 7 en Legnano met"5 pnt Belgische ere-divisie BRUSSEL. uitslagen Belgische ere- afdeling(Voetbal) Olympic Charleroi—La Gantoise 1—1, Racing Brussel—Antwerp FC 2—0. Da ring BrusselStandard CL 0—1, US Doornik—Union St Gilloise 3—3, FC Luik—Ch arlerol SC 3—3. Beerschot AC— Racing Mechelen 2—2. Berchem Sport— Ti:leur FC 1—1. FC Mechelen—SC An- flerlecht 3—0. - De stand aan de kop Is nu: 1. Ber chem Sport 19 pat., 2/3 Olympic Char leroi en FC Luik 37 pnt 4. 5 eh 6 Ant werp FC, TUleur FC cn Union St Gil* lolse 15' pnt. Zuidhollandse dammers verliezen op 't nippertje (Fan onze medewerker) Haarlem, Zaterdagavond. Noch de grootst^ Zuidhollandse optimist, noch de meest verstokte Noordhollandse pessimist hebben maar een ogenblik kunnen den ken, dat de overigens volkomen verdiende zege van bet „onover winnelijke" Noordhollandse dam- tiental. op. dc niet op volle krijgs- sterkte zijnde combinatie van'onze provincie zo lang in het' ongewisse zou blijven. Uiteindelijk was Noord- Hólland blij met de magere 11—9. Weliswaar moesten zowel Wim Huisman als Wim Roozenburg, resp. Leiden én Rotterdam, in hun tegen standers de meerdere erkennen, roaar datwaren dan ook Piet Roo zenburg en Kees Keiler. Zuid--Holland repliceerde met twee winstpartijenr de Constant-spelers De-Jong. (via een combinatiévè' 'af wikkeling tegen de totaal verraste Bizot) en De Kluyver na een fraaie sysleempartij (centrum-kerkhcf- doorstoot) tegen Beers zorgden voor hetevenwicht. Hét was^amroer, dat A. Stuurman Xvan.'t Oosten, R'dam) zich door de geduchte Laros. liet. verrassen. Dit betekende de lb—9-nederlaag, want de .vijf andere partijen ein*. j digden in: remise. Bozon in vorm TROYES. Tijdens zwemwed strijden te Troyes leverde de Fran se rugslagzwernmer Bozon een prestatie van wereldformaat door de 100 ra. rugslag af te leggen in 1 min. 05.4 sec. Het wereldrecord is in het bezit van de Amerikaan Allan Stack met 1.03.6, Ztoaluwerè9 krijgen nieuwe, voorzitter UTRECHT. In de jaarverga dering van de algemene Nederland se .voetbalvereniging „De Zwalu wen", te Utrecht gehouden, viel het besluit om in Februari van het volgend jaar een buitengewone al gemene vergadering te'houden ter verkiezing van een voorzitter. De heer L. F. Verwoerd, de hui dige voorzitter, had de wens te kennen gegeven af te treden. Hij zal echter tot de bijeenkomst in Februari als voorzitter aanblijven. Alle andere bestuursleden werden bij acclamatie herkozen. BRUSSEL. De landenwed- strijd hockey BelgiëFrankrijk (heren) is met 31 door de Bel gen gewonnen. (Rust 0—0),- (Vaa onze zvemmedewerker) LUIK, Zaterdagavond. Drie kleine Hongaarse zwemsters, wier namen met respect in de internatio nale zwemwereld worden uitgespro ken, hebben vanavond in de Immense ruimte van de Piscine de la Sauve- niêre voor ruim twee duizend Belgen haar wijnrode trainingspakken uitge trokken. Het waren de beide Eva's, Novak en Szekely en Klara Killer- mann. Uit Boedapest waren zij, te zamen .met de sterke sprinters Jucllth Ternes en Geza Kadas gekomen voor de zwem-botsing Oast—-West. De schoolslag-groten Szekely, No- vik en Killermann hebben haar reputatie ongeschonden uit het fèi- beschenen SSU^-meter bassin op de kant gebracht ïnet knappe tijden. Judith Tcmes, dc 21-jarige medische studente, kampioene van Oost- Europa, gelukte dit niet. In Irma Scbuhmacher trof zij een kampioene, groter dan zij, die de Hongaarse met 1.6.8 op fl.4 seconde afstand hield. Alex Jany, de zwem-kolos uit Mar seille temde in een a 12es-verterend duel de geladen Geza Kadas derde in Londen op de 100 meter vrije slag pas in de laatste van de honderd verschrikkelijke meters. Uit dit mee slepend gevecht werden lijden van 57.8 en sec. geboren. Voor Joris Tjebbes was dit geweld te grof. Op rüira anderhalve meter finishte hij in 59.2. Als nauwelijks te bedwingen ren paarden waren Jany. Kadas en Tjeb bes met de te verwaarlozen Bei gen Laurent en De Bonnay aan de stait gekomen. Jany liet zijn langer armen „wapperen". Tjebbes en Kadas ston den al met één been op de bassinrand vóór het eerste commando. Het fluit- Gignaal werkte als een katapult. Geza Kadas kwam het verst. En blééf daar. in een moordend tempo achtervolgd door Jany en Tjebbes. De Heemstede- naar behield het contact tot bet eerste keerpunt. Toen viel hij terug, omdat zijn-vermogen niet reikte tot het kunnen van de-..allergrootsten. Kadas joeg voort met enkele kost bare decimeters voorsprong. Die voorsprong bleef tot halverwege de (Van onze correspondent) MAASTRICHT. Zes maanden gevangenisstraf ia de Heerlense ge meente-ambtenaar J. L. B. opge legd. Deze stond'twee weken gele den terecht omdat hij- 1 11.000 had,: verduisterd uit-de kas van de Ge meentelijke Volkscredietbank. Met dit geld had Hij op alle mogelijke wijzen de voetbalvereniging „Heer len^ waarvan hij penningmeester was geholpen. DEN HAAG. .Vrijdag, 14 Decem ber, zullen in de Stadsgehoorzaal te Leiden internationale. judowed- strljdën en demonstraties worden ge houden. De-Nederlandse Judobond is er in geslaagd zich vaü de deel neming van vier Japanse grootmees ters te verzekeren. Hetzijn Risel Kano, de voorzitter van de Kodo- kwan té Tokio, zoon van professor Kano, de samensteller van het judo jigoro kano, Matsumoto (7e dan), Tashiro en Dalgo. (6e dan). Deze laatste iskampioen van Japan en officieus wereldkampioen. Tezamen met dc leden van dc Nederlandse judoraad en enkele le kyu-graadh ouders zullen dc Japanse gasten in demonstraties en wedstrijden uitkomen. De démonstra ties zullen zowel judo als jiu jitsu behalsen. laatste baan. Een dolzinnig publiek dwong Jany alles uit rijn formidabel arsenaal te putten. Het lukte. De Fransman- trok zich naast Kadas en de finish schonk hem onder dreu nend geweld een bandslag voor sprong. Tjebbes volgde als goede derde in 59.2. Toteen zo hevige krachtsexplosie is het die avond niet meer gekomen. Irma, in duel Irma Schuhmacher, keihard gewar-. den In menig duel, bedwong Judith Ternes met de zekerheid van de'beste onder de besten. Na 33Va meter al was de Rotterdamse een halve meter van de Hongaarse weggegleden. Bij het tweede keerpunt wag zij reeds een volle meter dichter bij een glorieuze overwinning- gekomen. Judith Ternes kwam er niet. al trok zü grimmig in dé eindspurt. Zij bleef, na de Rotterdamse in 1-6.8. cp 1.7.2 staan. De Frahgaisc Josine Aréne- Delmas volgde in 1.9.3 als goede derde. Dc 200 meter schoolslag werd tot een machtige demonstratie van Hongaarse superioriteit. Raymonds Vergauwen, Europees kampioene, ging kansloos in dit machtsvertoon onder. Eva Szekely. die deze 200 meter moedig met haar sterke vlinderslag tegemoet trad, eneel- tot 100 meter een bescheiden derde rol achter Eva Novels en Klara Killer mann. Raymonds Ver ga uwen was toen al afgezakt naar een verre vierde plaats. De gespierde armen van de Hongaarse zwemster, die in Londen Nel van Vliet bijna tot een verlammende obsessie wérd, bleven zich echter hoog over het water bewegen. Op de laatste baan schoof zij naar voren, onstuitbaar Voor haar werd 2.56.— afgedrukt, voor Eva Novpk en Klara Killermann 2.56.8 cn 2.57.1.- Kayrrtonda Vergauwen's reputatie verbleekte sterk met de matige 3.0.4. Voor Hans Kelder was op dit nummer met 2,48.— wèl een overwinning, maar weinig eer te behalen op twee lusteloze Belgen. Bidbul C2.55„2> en Pecher (S.S.-). Emotieloos nam de Fransman Lucien Zins in 1,8.5 een overwinning op de 100 meter rugslag mee voor Maurice Violas (1.9.8) en de uit vorm zijnde Franse kampioen Firolïez (1.13.6). Aan de op vallend flappe leiding van de Brusselse arbiter Pierre - Scheepers, die ..oud" floot en dan nog slecht, was hei te wij ten. dat de wedstrijd HZ PC—KAZC weinig aantrekkelijk waterpolo oplever, de. Dc Hagenaars, gingen, door drie doelpunten van Sfnol en twee van Vao Dijk. met een 5—3 overwinning het water uit. (Van onze paardensportmedewerker) Wie de koude heeft getrotseerd en naar Mereveld is getrokken; neeffc daar geen spöt van gehad. Baan en omgeving waren prachtig droog en de courses van goede kwaliteit. Vele verrassingen brachten de animo er goed In cn vooral in de voorlaatste conrse kreeg de felle eindstrijd een onver wachte uitslag. Immers. Norbèrt M, de eeuwige tweede, had eerst favoriete Liaotte'S bedwongen en stormde toen op de zege af. Kalida maakte uit de laatste bocht een geweldige eindsprint. Maar vijf meter- voor het einde be gon zij te galopperen en de zege was verkeken. Norbert M verstapte zich en moest wat inhouden,.waardoor Or de Casindra hem juist nog kon pas seren. Nellie Gregor werd derde. Deze zege was te meer verrassend, omdat in de voorafgaande course Or de Casindra buiten rand, en band was geweest, omdat zij toen een dekzeiitje droeg. In de ren behaalde Wiribi een mooie zege, omdat hü raet het licht ste gewicht na twee kilometer nog de meeste reserve had. De laatste vijfhonderd meter hield bij onbe dreigd de leiding. Tlaysïer had. in de eerste draverij concurrentie van Pepsi Cola. Maar LONDEN. Storm en regen hebben danig huisge houden op de Engelse voetbalvelden en deze vaak bijna onbespeelbaar gemaakt. Dat heeft natuurlijk grote verrassingen gebracht en, vele gewonde spelers. De grootste verrassing is geworden de eerste neder laag op eigen terrein van ArsenaL M&nefcesler United bleef met 1—S dé meerdere. Portsmouth is intussen weer verder uitgelopen. Zelf f speelde het gelyk tegen; Bum ley. De naaste concur rent Bolton Wanderers, verloor met 52 van Derby County. Tottenham zakt steeds verder af. Nu werd verloren van Blackpool. Onderaan 'de ranglijst wist Huddersfield met 10 van Fulham te winnen. Jira- Pavitt, de spil van Fulham, werkte de bal in het eigen net bij een van de aanvallen van de thuisclub. Hud dersfield heeft thans een merkwaardig record ge broken, want in de laatste tien wedstrijden had men geen enkele overwinning behaald Door deze zege ruil den Huddérsfiela en Fulham van plaats, De Wolves, verkeerden ongeveer in hetzelfde geval als Huddersfield. Zeven wedstrijden hadden de Wolves achter elkaar gespeeld, zonder een enkele zege. Nu slóegen zij in. een thuiswedstrijd-Middlesbrough met niet minder dan 40. In de tweede divisie is er wel een verklaring te vinden voor de zware nederlaag van Rotherham. Wragg werd gewond en hinkte in de tweede helft maar zo een beetje mee op de vleugel. De nederlaag van Brentford tegen Blackburn Rovers was eigenlijk ook een verrassing. Het gevolg was dat Brentford een paar plaatsen op de ranglijst duikelde. Sheffield Wednesday behaalde een grote overwin ning in een uit-wedstrjjd tegen Westham United. Met de rust was de stand reeds 4—0, het einde kwam met de cijfers 60 voor Sheffield Wednesday! De lange midvoor van de Wednesday Derik Dooley scoorde de hattrick en bevestigde zijn reputatie als een gevaar lijke schutter. De terugkeer van Raich Carter naar Huil. City leverde een 2—0 overwinning op tegen Don- caster Rovers. Uitslagen, eerste divisie: Arsenal—Manchester United 1—3; Aston VillaNew Castle "United 2—2; Blackpool—Totten- ham Hotspur-1—0;-Chelsea—Charlton A-thletic'1—0; Derby County—Bolton Wanderers 5—2; Huddersfield Town—Ful- Wegens de slechte gesteldheid van de terreinen was de oogst in de Zaterdagmiddagafdeling deze week maar heel mager. Doordat Spijkenisse zijn tweede nederlaag leed. ditmaal met t enige doelpunt uit de wedstrijd tegen. TSB, MFB Libertas 'een 1—4 nederlaag toebracht en Bolnes met 0—3 van DVO '32 won, gaat MFB.nu alleen aan de kop. Bolnes, dat Spijkenisse voorbijstreefde, neemt nu met 1 punt achterstand de tweede plaats in, ZBVHEnergie Boys bracht een 31 overwinning voor de thuisclub'. In 2 A heeft Rozenburg de leider GTB door een 21 overwinning van de leiding gestoten. Dit ten gerieve van Melissant, dat Vlaardingen thuis met 01 klopte en nu op de voet wordt gevolgd door Rozenburg, .MW '27 leed een 1—4 nederlaag tegen Gr. W. Rood en. staat nu met. de meeste verliespunten onderaan. In B ging slechts een wedstrijd door, Barendrccht—HCSZ 21, door deze overwinning gaat Barendrecht aan dg kop met twee punten voor sprong op Zuidzijde, dat nu twee wedstrijden minder heeft "gespeeld: toen. deze door een grote fout was uitgeschakeld, was de eerste zege voor de altijd dapper vechtende me»*- rïe een feit. De snelle Miss A. kampioen, up 3DQ m,' liet twijfel rijzen aan haay uithoudingsvermogen; maar nadat i2, de leiding had.genomen, bleef-zy uit stekend doorgaanen won keurig vóór" Louis FH, die ook aan het eln: van zijn reserves was. Twee grote verrassingen veroor zaakte pikeur J. M.v. d. Berg. De eerste met Keesje Axkit in de 2600 m, de tweede in de stotcourse raefc Meta Dynamic, die reeds in de amateurs- course had meegelopen. In. dit num mer won New Spencer fraai, tevens een succes vo'or. R. Bosma. die in vier courses viermaal won met ditrpaard. Prijs van. Soestdljk ren 2500 j.m.: 1. Wiribi; 2. Marietta; 3. Great Girl W 8,SO PL 2.70, 8.70; Covi 9.60 K 35.80. Wash- ington-prljs,. 2190 m.: 1. Playsler,: 1.40.2; 2. Promotor O; 3. Costing's Oogappel W 4.30 Pi. 2.—, 3.50, 3.70 Cov. 16.30 K 8;30. New York-prUs, .5100 nu: 1. Miss A 1.32,6; 2. Louis FH; 3. Jaeoba "W 5.70 PI. 2.80, 4.50 COV. 43 K '13,80' Chicago- prtls. 2600 m.: 1. Keesje Axkit, 1.36: 2. Petulance K,; 3. Lex V, W- 16.30 PI. S.60, 1.80, 1,90 Cov. 5.1 K16.60, San Franclsco- prijs, 2X40 m.,.'amat*2Lirs: 1. New Spencer 1.32.3:'2. Nina .Narvfle; 3 Meta Dyna mic W 3.69 PL -1.50.1.40 ,1.50 Cov. 4.— K 8-80. New Orlcansprijs, 2540 m,: l-Dr de Casindra, 1,31,3; 2. Norbert-M; ,3. -Nelite Gregor w 18.80 PI. 3.70. 2.20. 2.— Cov. 3.20 K ea.60. Dcnverprijs, 2200 m.; 1. Meta Dynamic, 1.32.8: 2. Little Monty; 3. Myrtilus W 10.50 -PI. 1.90,1.70.' 1.40. Cov, 43 K 23.20. Omzet toto «4.926. Een van.de drie. doelpunten die Manchester United tegen Arsenal wist te maken. De Gunners verloren hun eerste wedstrijd in dit seizoen op eigen terrein. hara l-J; Liverpool—Preston North End 2—2: Manchester CityStoke City 0—1; Portsmouth—Burnley 2—2;- Sunder landWest brom wich Albion 33; Wolverhampton Wande rersMiddlesbrough 40. - -E- Tweede-divisie: Bamsley—Everton 1—O; Blackburn Ro vers—Brentford. 30; Bury—Cardiff City 1—Coventry City—Leeds United 42;'Hull City~Doncaster Rovers 2—D; Luton Town—Blrmlnghftm City 24; Notts County—Lei cester :Clty 2—3; Queens Park Rangers—Nottingham Forest 43: Sheffield United—Southampton. 2—2: Swansea Town —Rotherham United 5—0; West Ham United—Sheffield Wednesday 0—6, Stedenontmoeting kegelen Gisteren is in het Groothandelsgebouw te Rotterdam de stedenontmoeting kege-, Ien tussen Rotterdam en Delft gehouden, vijf supers, tien senioren en tien juniores wierpen tweemaal 15 ballen, Rotterdam behaalde 4712 hout en Delft 5005, Hoogste werper van Delft was J, Reumer met 241 hout en van Rotterdam was hoogste wer per M. Kalmeijer met 2«4 hout. De tegenontmoetlng zal te Delft worden gehouden in het begin van het volgende jaar;'; Conflict onder duivenhou- ders spitst zich toe (Van onze ep ortcohrcspondent) ROOSENDAAL - Nu het over koepelend orgaan, van alle Neder landse bonden van duivenhouders, de Nederlandse postduivenhouders organisatie (NF.O.) geen medewer king heeft toegezegd aan de dui- veidiefhebbers in Westbrabant - die uit de Zuid Nederlandse Bond (Z.N.B.) willen treden en een eigen Westbranbantse Bond CW.B.B,). zo als die voor de oorlog bestond, willen oprichten, heeft het conflict, dat reeds lang broeide, zijn hoog tepunt bereikt. Medio December zal het actie-comité dat te Roosen daal werd opgericht zijn standpunt nader bepalen. De Z.N.B. heeft inmiddels aan alle verenigingsbesturen in de af deling Westbrabant en Zeeland zijn waarschuwende stem laten horen en enige kopstukken, de leden P, Simons en Có Bnxgelmans, ge schorst,. De N.P.O. zal geen lossingsver- fTunningen verstrekken - aan dé WB.B, in oprichting. WIESBADEN. West- en Oost- Duitsland hebben zes spelers aan gewezen,-•die heel Duitsland in 1952 zullen vertegenwoordigen op „de inBombay te houden tafelten. niskampicer!schappen. Het zijn- dr Dieter Mauritz. Walter Than, Heinz Raack, Kurt Braun, Héïnz en. de eenarmige Rudi FiffL Schneider is dé. enige Oost- Duitser. Dit is de Italiaanse wclterge- wicht Martina, die in de eerste ronde-van de internationale'wel- tercampetitie 'met gering verschil van. Teun Brommer verloor. Het was helaas niet mogelijk om hem in. een volgende ronde te plaat sen. Nu bokst hy Dinsdagavond een party degen Harrp Bos, die eveneens op -- ongelukkige wijze zijn plaats fn bovengenoemde competitie verloor. De partij geldt als aanvulling op het pro* grammg Pan de w eltercompetitie waarvan. Dinsdagavond .in de Haagse Dierentuin de halve ji- nalcgaat. Rotterdamse rollen draalden Pedaalridders kloppea Leeuwen op de streep Feijenoord opende gisteren de reeks van home-trainerwedstrijden, die meestal in de vorm van een-club- ontmoeting worden gegoten, In de vele spannende series toonden de renners van De Pedaalridders zich over het algemeen sterker dan hun tegenstanders. Vooral Van Beek en Oudenaarde zorgden voor dit suc ces, "want toen in dele helft De Rot- terdamsche Leeuw door goede tijden vaD hun "renners Roos, Blokzeljl. Vink en Van Gooi een kleine voor sprong hadden genomen,, zorgden Van Beek en in.do laatste rit van de wedstrijd Oudenaarde ervoor, dat door" hun fantastisch snelle tijd van 36-min. 8 sec. deLeeuwen in delaat- steseconden van de troon werden gestoten. Feijenoord, wiens renners allemaal boven 't gemiddelde reden, had toch geen toprennérs en werd derde. Schiedam bezette de vierde plaats, vrat vopral te danken was aan de rollens'pecialist Knïjnehburg, die in het individuele klassement- de derde plaats innam. ApoUo werd vijfde. De Coureur uit Vlaardingen zesde en het Haagse Spartaan, dat wat de kwaliteit van zijn renners betreft wel wat is afgezakt, sloot de rij. De uitslagen waren als volgt: Clubs:I. 'De 'Pedaalridders (Van Beek, Geluk, Verheul- en- Ouden aarde) fljd 5 min, 3.L Sec.; 2. De Rot- terdamsche Leeuw 5 min. 63 sec.; 3. Feijenoord 5 m.. 10.7 sec.; 4, Schie dam 5 min. 17 sec. Individueel; 1. G. v. Beek (PedJ min. 14.5 sec; 2. T. Blokzeijl <DRL>. 1- -min. 15.2 sec.; 3- N. Knijnenburg (Schiedam) 1 min. 15.3 sec.; 4. C. van Oudenaarde (Ped.) 1 min. 15.6 sec.; 5-;N. Verheul (Fed.) I min. 15.7 sec.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 7