Kijken en Ikeuren 4X de Bijenkorf BOEKHOUDEN Kantoorraachineliandelaren Sb êk> J wijEÏging fan de onderhoudsfarimn jA;> ($k> KOERIERSTERS op onze 3e verdieping en in het souterrain, waar u alles vindt om de feestdagen tot een hoogtepunt van huiselijke gezelligheid te maken. Kom kijken f1?° f14?5 Kom keuren ONZE KOK, 27. Donderdag 13 Dsctmbi' vangt *«n nieuw* cursus een voor Het praeüjVdiploma opleidend» v, h «u«i*Il*-ex»m#j» JUNI 1952. •ér Voor Kot examen Juni 1951 slaagden 3OS van onxe candidate» met o. 6 Het cijfer 10j 57 9 an 160 x D« laatste drie Jaren bahamlden 77% van onze geslaagde candidatan het offt. cièU Pradij^dipiema Boakhoudan, bin nen aan opfekJingsilJtiran 5*10 maandan. InlIcMlngen er» Inschrijving degelijks van 9-17 en van 19 21 uur aan het lesgebouw HEEMRAADSSINGEL 111 - TEL. 30898 L-X AM E N 0 PL F i i N' G HUG;AG. E LGERSMA.W3TG!ESE S DEN HAAG - HAARLEM - AMSTERDAM ROTTERDAM - JTRECHÏ GROHiNGEN Be gezamenlijke maken aan al hun cliënten bekend, dat de Vereniging van Importeurs en Fabrikanten van Kantoorroachi- nes en de Ned. Org. van Hande laren in de Kan toom? achine- branche (Nohaka), zich genood zaakt hebben gezien, als gevolg van de voortdurende verhogingen van prijzen en sociale lasten, tot van kantoormachines te moeten overgaan Deze minimum-tarieven luiden vanaf beden voor schrijfmachines als volgt: I2ip4. êxpj- le machine 25.f i 7.12.50 2e tm. 15e machine 20.13.50 10. 16e en volgenden 17.— „11.50 8.50 >C><*X>0<><>CK>0<2kX>C>0<><><>C>'CK^^ koesibesieeiasief xot 15 woorden i Z,— per plaatsing Elke 5 woorden meer 0^5 XX>0<XKX><X><XxO^X>0<><><><XXCnO<>0<><3<><C^^ Te hoop gewaagd Bood koper 2.50. geel koper /L25 zink 155. lood 1.25. aluminium f 1.10, accu's van 10 tot f 25. 3. de Graaf. Oleander- straat 47, tel 73617. Wordt afge haald. EH. Gerepatrieerd en. "Wij ko pen. peperkorrels, de hoogste prijs. In alle soorten, specerij en. G. S. Spaan Crooswijkseweg e bereiken met tramlijn Veel geld en vrijblijvend prijs opgave geven wij voor end ijzer, metalen, accu's, geysers, oude vaten. Fabrieks, en gara ge-opruimingen. Bel 71178 Al ten. ÏTaJckeesehesfraafc S3. Op slagterrein 335, Rotterdaïrt-Z. AHe soorten metalen, meubelen en naaimachines te koop k«vt. U belt 73655 en wij komen. Leen Koers. Oleenderstraat 36. Te koop gevraagd een lederen herenjas of jekker: iets stuk geen bezwaar. Br. co. D 945 Adv.-bureau HiDevliet 7. Lompen en metalen; rood koper 3 per kdo; geel f 1.40, rink 130. lood 11-30. accu's 10 tot 25. Noorderstraat 11. zijstraat r_ Noordpleir. en Isaac Hubert- straat 125, Kinderwagen ter overname ge vraagd. Liefst opvouwbaar of Rr.gels model. tel. 33954. Te keep aangeb. j Keu ken stellen, 23-deljg 65J8; petroleumlampjes 1 225: brood trommels 6.90: zinken emmers 2.98; koppen en schotels 39 cent: nesten schalen 225. Vos. Zwaanshals 309. N. Wasktüpen 15.—: wasplanken 1 2.50: strijkplanken 9-98; trapleren L75 per tree: Wrin ger bokken 12.38: mouwplank jes f 2.75: zinken teilen vanaf 3.75. Vos, Zwaanshals 309, N, Tien tegen één, dat u slaagt bij Van Veen. Meubelen bedden, ledikanten, costuums, mantels, regenjassen, rijwielen, kinder wagens. stofzuigers. karpetten, dekens. Lage condities en let wel: bij. ons geen vooruit betaling!! Dlergaardesingcl 94. Aan de Meubelbeurs. Mijnheer onze meubelen staan erg ge zellig In de kamer en Hen er keurig uit. Wij zijn erg tevre den- Nel en L®0- 2 clubfauteuils, 4 stoelen, mas- eief eiken Bekleding oaar keu ze nu f 185.— Engels club- ameublement dikke balpoten geheel verend t 25b.- De Meu belbeurs. Grote V tssertjstraa' 810 West. Set is fcaast geen geld! Zware geheel draaibare rooktafels met verlichting en chroomgar- nittmr nu f 31.50. 't Meubelhnis West Kruiskade 5 (tegenover Arena). 'n Bron van, vrolijkheid is een ..Philips" radio. Laat Van Veen Diergaardesingel 94, hem u le veren. Reeds vanaf f 2,50. per week enlet wel: zonder vooruitbetaling Gemakkelijke betaling, meube len, 3-zits slaapbanken, bedden, dekens, tapijten, kleding. N V. Mij. .De Pool" Roefcussenstraat 54-56 Telefoon 28891: Bentinck- laan 10-12 (Blijdorp). Gem. betaling. Meubelen, kar petten. gordijnen, bedden, de kens. slaapfauteuils enz. HOVT, Witte de Withjtraat 17. telef. Z2399. Opklapbedden 1-pers. f 35.—, 2-pers. f 45.— f 56-—, f 72.—. Prima ombouw va. f 27.—, Gratis geplaatst. Van Oud- heusden. Bedden- en Meubel- hui* „Ideaal", Goudseplein 4 (hoek v. d. werffstraat) telef, 26157. Slaapbanken. Van 3-rftsbarur in één handbeweging tot 2-pers- bed 120x190 cm. met berg- ruimtt voor kussens en dekens. Prijs vanaf f 135—, Rietveld. Essenburgstraat 34 Stofzuigers alle merken f27.50 f57.50. f65.—. Volledige schrif telijke garantie. Easyhuis, van Cltterstraat 70 a (West). Knutselaars, bouwt zelf een electrische klok, het uurwerk met -wfjzers koopt \J voor f 8.75- TXin»-Lf»r>!xr^<? TVS 3-ritsbanken, uitschuiibaar tot 2-pers. bed f 95^-, 120.—; 160.—, f 190enz. „De Spe cialist". Burg. Roosstraat 28 (bij Zwart Janstraat). -onge Duitse herders met stam boom. moeder Norma van Ol den boven. zwart-geeL Theo Hageraats,- Schieweg 177a, tel. 48312. Hardboards, 244x42 cm. f 2.05; 268x42 cm. 2-25 per plaat. Houthandel H, J, Tammfnga, Grote Visserijstraat 14-16, teL 37730. Te koop woonwagen (pïutenu), 5.60 meter lang, 2.42 meter breed, kamer en .slaapkamer, wegens omstandigheden, tegen elk aannemdijk bod. Prins, kermiswagen, Soetendaalsepl, Singer handnaalmaehlne, prima werkend, t 65; trapnaaim. 125. huisorgel 125, herenjekker f 12.50. Ie Middellandstr. 100, 2e etage. Onze etalageruit hééft het zwaar te verduren. Men dringt en duvrt om toch maar even dat wonder te zien. Complete Eng. .huiskamer met groot dressoir en 4 stoelen, voor slechts f 398.—. 't Meubelhuis, West Kruiskade 5 (tegenover Arena?, Mooie Singer inzinkbare sa ion- kast trapnaafmaebtne 1195, Bonatx. Class de Vrieselaan 143. Kinderledikantwn i 14.90, gelakt 22,50, tomnodel 1 27.50, 37.50, commodes 31.50, linnenkasten ƒ00, tafels, stoelen 7.50, kin derboxen. hoge kinderstoelen met korf en po 23.50, trapleren, wringer bokken, massief eiken driedeurs kast, uitneembaar f 169, ledikanten ƒ39. Van meu belfabriek direct naar particu lier.' Gebr. Bos. Sam, Mullerstr. 9 abc, tel. 36311. Maandag 10 DecemHer 195Ï in onze HUISHOUDAFDELING naar el het praotische, wat het gemak van de Huisvrouw dient D* Pratturi Ccok«r de Ideale snelkookpan, die tijd en bespaart. In verxchJJL malen: «er 43.SO, f 45.50, f 49.5®i voor electrlcitelt i 56.. D« „All round rasp" inljdt e« raspt alles handig en snel De Mo uil natte - onmisbaar tn iedere keuken - maalt In een omme zien vlees en groente, ave rauw o# gekookt f T", Heerlijk» wafeltje» be reidt u met „het we waf elbekl j rer" sinaasappel peller die het vruchtvlees niet beiehadlgt De „B e rite lite" koe fce^ pan met rellof-bodeni, houdt olie of boter gelijkmatig ver. dee ld en voorkomt vastbakken, 2 diameters, 28 cm f11.50 24 cm 97® ,Ph o e n lx", het Engelse vuur vaste glas. U kookt er tn, ser veert de spfjxen zo van *t vuur op tafel en -kunt daarbij ook de deksels els schaaltja gebruiken. Ronde dekschalen reeds t muc vanaf t j£»* Ovale Idem vanaf 3?^ )e „C u p f a" plastic theepot- ".uil past altlj'd en I» gemakkelijk schoon te maken y g Geel uw kostbare koffie de eer die hem toekomt. Iaat niets van geur en aroma verloren gaan. Filter hem anno 1 951 met de PERCO-flIter, nu reeds vanaf Plastic „Garde", r o o m k I o p P e r, die der dat u de slagroom uHhe«!t, direct als garrzer- »pult dienst doet j ^65 in onze afdeling LEVENSMIDDELEN al wat goede kook' unst er» toegewijde berei ding van spijs en drank vermag f „leetle", de nieuwe taart- decoralle-créme In tube. Diverse kleuren; wit geel, rose, citroen «n chocoladebruin, per tube i^a Tim" Alle» van „Helux" soepen, spaghetti, puddingen, groente-salades, witte bonenscho' Iels. Proef ze en neem ze In hufs. Hoe maak Ik zelf voordelig een smakelijke kerstpudding en verrukkelijk kerstgebak? Wij zullen het u graag ver tallen. Van eenvoudig .zoutje" tot compleet borrelgamltuur, U ziel het alle» voor u. Hoe u een eenvoudig» of uitgebreide hors d'oeuvre kunt maken( ook dit wordt u gedemonstreerd. Proef de verrukkelijke V*n Hout en's cacao, waarvan ge gedurende Kijken en Keuren een pak van 1 kg. f 5,- kunt kopen voor sJechtj ej75 In een speciale stand van de Commissie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting worden u alle gewenste adviezen ver strekt op bujshoudetijkgebled. Een speciaal voor de feest dagen samengesteld boekje Is hier a 10 cent verkrijgbaar. De gedekte tafel voor Kersten Oude jaar, U ziet verschillende voorbeelden van f eestelijk.ge dekte talets voor ontbijt, lunch, diner en sou per. die anders In de Bijenkorf-keukens de scepter zwaait, dient u deze weken In onze levensmiddelen-aldellng persoonlijk van advies voor het samenstellen van menu's en geeft u nuttige wenken omtrent «lies. wat uw feestmaaltijden -tot een succes zal maken. VOOR HORS D'OEUVRES Franse Sardines in Olijfolie1.40; Marokkaanse Sardines In Olijfolie Gesneden gerookte Zelm. Per blik. Pllehard» In Tomatenseuce- Per groot blik. Canadese Zalm. Per blik f 3.15i 3,15; f2.15; Hovmester- en Cocktailslld. Per Wikf1.06; Zweedse Matjesslld. Per blik Heinz Vegetable Salad In mayonnaise, p. bl. f 1.50; Canadese Kreeft .Prince*»", p. bl. f 13.50; f 7—j f 0.98 f 0.89 2.50 f 0.98 f 1.80 f 0.26 i 1.25 f 0.85 f 3.85 FIJNE GROENTE- EN VRUCHTENCONSERVEN Holi. Slierasperge*. Per Vl blik.i 4.30 Hol!. Soepasperges, Per ty* blikf 0.79 Franse Champignons. Per blik,,........ f1v40; f 0.90 Gesneden Champignons L.... 0.70 Tomatenpuree of soepgroenten. Par. blikf 0.25 Holt. Doperwten Fijn, Per L blik1.40 Hoü. Doperwten Fijn. Per '/jl. blik0.80 HawaT Ananas In schijven. Per blik f3,—5 f2,50; f 1.30 CalH. Perziken In schijfjes. Per L blik,i 1,75 Holl. Peren op sap. Per L blik....,i 1.25 Cocktail-fruit. Per llacon van 360 gram..;..... t 1.15 BEROEMDE KAASSOORTEN van heinde en ver o.a.Gorgonzola, Roquefort, Brie, Camembert, Gervals, Céleri-kaas, Parmexean, Stlllon en*. FDNE VLEESWAREN Belgische-Paté. Fer 100 gram.f 0.75 Berre(worstjes. Per blik van 170 gram f 1.12 Gesneden c®rookte Ossetong In gelei. Per blik ven 200 gram f 2.1 O Vb o r a dgPaté de fole gras In terrine „Albert Henri**. VOOR UW FEESTGEBAK Rozijnen per 100 gram f 0.20 Krenten per 100 gram.f 0.21 Sucade per 100 gram f 0.55 Geeonfljte Kersen per 100 gram f 0.50 Amandelen per 100 gram.f 0.60 Vanillesuiker, 12 pakjes.f 0.50 Tomatensoep met - rijst. Per flacon Holl. Meikersen PP p. flacon 1.10 en Slseult Kerstkrans jes licht in gewicht JË0% per 250 gram 4l!Vc slechts Schelvislever, per ft 4 groot blik sf |c Fondant Kerst- K.K kransjes p, 250 gr, 33rc Melkchocolade, hezelnoten, per reepv. 50 gram. 4 stuks i 1 Amsterdam Den Haag Rotterdam Monsterjzp., mod. d. johged. Jap, 22jw, ook grote m. Prach tige zwarte mantels met pers. i 45, zilverv. gam. f 25. Nw. Bin nenweg 59 a. bovenhuis. Muzinstr. - Radio's Gramofoonplaten Nieuwe accordeons va. J aï.50. Guitaren f 39.75, mandolines f 37.50, banjo's f 45.—. gramo- foonplaten. Sixnonis Beyér- landselaan 29, Tel. 71160, Dorps. 76493. Dansmuziek met ons weinig noten systeem in korte tijd vlot Ieren spelen met een prima linkerhand, btj de ballroom- Pianlst G. Burgers, v, d. Meti* dertxaat 23b. MiiziekonderwtJSL Les op alle instrumenten vanaf t 350 pet maand. Instrumenten Op ge makkelijke voorwaarden. Ma- Ants'* - Motoren Rijwielen Kapte In MobyletteBen Maltha. Deze twee namen zij a voor bromfletEriJderB een be grip. Momenteel uit voorraad leverbaar voor slechts 1 413.— plus 100% service. .Dit ideaal Is thans voor elke toekomstige bromfletsrUder te bereiken. Vraagt eonditlea en .(gr m demonstra tie bQ Ben Maltha, Meent, hoek Weste^ Wagenstraat, Telefoon 29707, Rotterdam. Grote prijsverlaging I 11 Cycle, master bromfietsen, compleet m. terugtraprem, frictie en gas- regeling op het stuur 430-— Motorhandel H. J. Scbellaars, Graaf FJonsstraat 99. Telefoon Cyclemaster, de meest gevraag de bromfiets met verende voor vork, terugtraprem, trommel- voorrem, frictie en gasregellng op het stixur. Vraagt demonstra tie. Motorhandel H. J. Schel- laars. Greif Florisstraat 99. Te lefoon 30436. Prijsverlaging. De beroemde D.K.W. motorrijwielen, model R.T., 125 van 1 U59.—, thans 1095.—. Uit voorraad leverbaar. Te huur gevraagd Ind, jongeman zoekt vrije zit- slaapkamer met-of zonder pen- sion. Br. no. 3023 kiosk Mathe- nesserbrug. Personeel qevr. Voor terstand gevr. winkeljuf frouw. Aanmelden Abas paar- denslagerijen, Math.weg 128a.- Flink meisje gevraagd voor drie morgens In de week, event, met warme maaltijd. Aanm, Math.- laan 370a. In de huishouding voor direct gevr, net zelfst. meisje, tevens flinke werkster van 1x2 dagen per week. Aanm, mevr. Van-Es, Nw. Binnenweg 236, tel. 32273. i j Personeel aongeb. j R.K. meisje, 21 j., goed voorko men, zoekt werkkring, onver schillig wat. Br. ond. no. 7778 bur. van dit blhd. B.z.a. als babysitter, selsje, 21 J, ond. no. 7777 hor. van dit bl, Huwelijk Heer alleen, nette verschijning, burgerlijke rijksbetrekking, wenst kennismaking met dame, leeftijd 42 50 jaar, om veel vrije tüd gezellig, door te bren gen, Brieven onder no. 2010 bu reau van ditblad. Alleenstaande vrouw, leeftijd 40 laar, z.s.k.m. met nette man. leeftijd tot 43 jaar, Br. ao. 7779 bur. van dit blad. Woningnil] rij huisje Tiulnüorp de Zaan, 1 grote kamer en 3 slaapkamers, tuinkeuken en schuur, voor Mljnsherenlaan, Pleinweg of DOrdtselaan. Steenwijlc, Breede- weg 17. Divecseo Wat wordt die matras dun! Pa's waar ook even 34759 bel len, de Bed dénfabrikant, Nieu we Binnenweg 194, In één dag voor Jaren klaar- Java-kapok Prima damast. Direct van stoffeerder. Over trekken 2 faut., 4 stoelen, stol- leeTdoek van t 40,~ af. Molen dijk. Boezemsingel 48, TeL 25563, bij Boezemstraat; Scbok- landsestraat 28c, Rechtskundige va» Uriel ig verhuisd naar Noordsingel ]B8. Nieuw Telefoon 44787. Advies dagelijks tot 8 uur. Op deze bon geven wij een eer ste klas permanent, geheel 3troo?Aloos, f 4.50. Compleet da- méskapsalon Mayi Nella, Croos- wijkseweg 56, tel. 20583, Uitslag verloting Plukovero to: 7964, 1582, 2543, &405, 8396, 1061* 4539, 8734. De Noord Hohandsche Levens verzekering Maatschappij N.V. van 1891 te Alkmaar roept hier mede de houder van poll* no. 3158450 op zich binnen 14 dagen kenbaar te maken, aangezien daarna wegens de afgifte van een duplicaat polis de oorspron kelijke polis haar waarde ver liest.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 8