mm Rüime sortering- „Even tanken" werd plezierritje Rijnvaart KOERIERSTERS 1.95 3.95 5.25 I .Vrijdag 21 December 1951 „Ik moet even tanken", zei een 25-jarige jongeman gistermiddag tegen een autobewaker in de bin nenstad, Hij nam een Oldsmobile (waarde 20.000) mee en keerde niet terug. Wei verscheen wat later de eigenaar vaa de wagen, de fabrikant J. A. H. uit Zeven bergen. Hij deed aangifte van diefstal en ging naar huis, waar hij 's avonds van de politie een telefoontje kreeg, dat zijn auto aan de Baan was gevonden met alle goederen en papieren er nog in. Gunstig boekjaar voor „Vooruitgang"' Vogelpiekspel valt niet onder loterijwet tie Rotterdamse kantonrechter heeft vanmorgen de 45-jarige ker misexploitant B. uit Apeldoorn ontslagen van rechtsvervolging. B. reist met een vogelpiekspel stad en land af en hem was over treding van de loterijwet ten laste gelegd. Tijdens dt algemene vergadering - van de coöperatieve verbruikersver- Sw^koïen^Ned, ZwLUertche^ CKESCO eniging u.a. „Vooruitgang", bleek uit het jaarverslag, dat de totale omzet van alle bedrijven Vergeleken met de omzet van het vorig boekjaar, met ruim 12 procent is gestegen tot ruim 15.500.000.—. Aan het eind van het boekjaar had de „Vooruitgang** 929 personeelsleden in dienst en telde de vereniging 38.846 leden. Het over schot van de afdeling brandverzeke ring is toegevoegd aan de verzeke- rjng&reserve, die nu 250.000 gulden bedraagt. Bjj de verkiezing van het bestuur werden herkozen de heren G. Simons en F. Vermeer, terwijl de heer G. Morsink werd gekozen. Als lid van de Raad van Toezicht werd in plaats van de heer G. Mor- smk die niet herkiesbaar was, ge kozen de heer J. van Soelen. .Van Wijk en Boerma waterzuivering N.V. opgericht Opgericht is de Van Wijk en Boer ma Waterzuivering NYV. te Rotter dam. met als doel het fabriceren en het verkopen van apparaten voor waterzuivering, drukketels en aan verwante artikelen en al hetgeen daarmee in verband staat Het kapi taal ad 490.000 is verdeeld in 49f aandelen van f 1000, waarvan ge plaatst 225. volgestort in contanten. Directeur is de heer D. Naaijer en commissaris de N.V. Van Wijk en Boerma. Meer <3au een halve eeuw in de binnenscheepvaart Na meer dan een halve eeuw in het binnenscheepv&artbedryf werk zaam te zijn geweest gaat de heer J. F. Engels, procuratiehouder van de binnen vaartrederij H. Has pers te Rotterdam, zijn arbeid op 31 Decem ber beëindigen. De heer Engels kwam in 1900 als 18-jarige jongeling als be diende in de scheepsbevrachting van de toenmalige firma R. Kuypers. In 1909 vestigde hij zich als zelfstandig scheepsbevrachter. Sinds het jaar 1918 is hij als vaste medewerker aan de binnénvaartrederij van de firma H. Haspers verbonden. InJ937 na het overladen van de heer li. Haspers, werd hem procuratie verlecn-4. Dagelijkse ongevallen Ernstig gewond moest gister middag de 42-jarige havenarbei der J. B. K. W, van de West Varkenoorderweg in het Zuider ziekenhuis worden opgenomen. Op het voordek van het s-s- Mountain Side brak, bij het overhieuwen, de lummel van een 18 m. lange laad boom, W- werd door bet onderein de v«n de boom getroffen. Hij werd ernstig aan het onderbeen gewond e» Hep verwondingen op aan hoofd en lichaam, Een vrachtauto en een be stelauto kwamen gisteravond op de Dordtsestraatweg met elkaar in botsing. De laatste wagen kwam in een sloot terecht en sleepte in rijn val een fiets, die door de eigenaar ervan aan de hand werd. meegevoerd, mee. Een takelwagen zette de auto op vier wielen. Prijzen aan de visafslag Heden werden aan de vlaafalag te Rotterdam 300 kisten zeevis aangevoerd. Schol middel per kist 3338; schol klein IR20; schelvis middel 55—38: schelvis klein 3842; kabeljauw groot 81—65: kabeljauw middel 4»51; kabeljauw klein 35—32; makreel 30—22; wijting 33 1B; haring verse 21—25, Aangekomen schepen 20 December OUED KISS Port Jerome Pemis Petr Haven olie van Ommeren. CHF.I ATBOS Charleston Waalhaven Pr Sw kolen SEAM. BERN HA RH BLUMENFELD YX- Plla Rijnhaven 5 bout Nubel. NIEUW- LAND Grangemouth Merwehaven SSM kolen. RKMA Newcastle Waalhaven Fr Sw kolen Ned. Zwltsersehe, CRESCO Kerm 2e Kathaven hout Vinke. JUNE- CREST, London RDM ledig Muller. LED A Kat ka Waalhaven 71 erts Oud- kerk. MUNCASTER CASTLE Avon- mouth RDM ledig Vinke. SEETEUFEL Lulea binnenhaven hout Nubel. OTTA Alexandria Merwehaven stg Muller. AUTOLYCUS Londen Merwehaven stg Meyer. JEAN Hampton Roads Waal haven 34 kolen Oudkerk. URMAJO Lon den Parkkade ledig Vermaas. LIBELEE Hamburg Schiehaven stg Wambersie. LTJTD Kopenhagen Dordrecht ledig olie Scheepv. SILVAPLANA Gothenburg Lekhaven stg Schellen. PROTEE Umul- den Waalhaven 8 ledig Rotrama. REX Fowey Spoorhsven klein NBK. MARY Londen binnenhaven suiker Ned. Zwits. ZWALUW Londen Merwehaven C Sw ijzer Vinke. ROTHER Huil Parkhaven stug Ver Humber Ag. PULA Bijeka Utelhaven WZ stg Kuyper Dam Smeer. FANOE Setubal Waalhaven Q D erts Kersten Hunik. POLLY M Londen Lek- kade stg Ruys. IRWELL Goole Merwe haven stg Hudig Pieters. KONINGIN EMMA Harwich Hock van Holland. AEG1R Portsmouth Parkkade ledig Ver maas. DO REDE Hamburg 2e Kathaveo stg Eurovncht. INDIAN MERCHANT Calcutta Merwehaven stg Muller. FIBU- ClA Boston Maassluis ledig Wagenborg. LAURENSKERK Londen Rijnhaven NZ stg Holl.-Perz. Golf Lijn. ANGEJA Duin kerken Schiedam ledig Holscher. CON- 2ENHEIM Gcfle Vlaardmgcn erts Spe dico. RAPID Boston Jobshaven stg Mul ler, PETROPBALT Aarhuus Perm# RPM ledig Esso Nederl. SUOMEN NEI- TO Warnemunde Merwehaven 2« gat uien Koudijs. GERD Grimsby Spoor- haven stenen Khenan. Ï1 December F AIRHEAD Hamburg Merwehaven 1c v stg Hudig Veder. HAVORN New York Merwehaven QD stg Hudig Vedcr. PI- NIOS Philadelphia Maashaven 8 Fur- ness. ROBERT ECKELMANN Hamburg Duitsland olie van Ommeren. BIRMING HAM Grangemouth Merwehaven 3e gat kolen SSM. GRIFONE Norfolk Waalha ven Fr Sw kolen Anth Veder. MESSINA Freetown Sehiehaven NZ hout Wam bersie. PK- WILLEM III Antwerpen IJselhaven. WZ stg Anth Veder. WAR UN Stockholm IJselhaven stg Burger. PA- RAME Rouaan Waalhaven 24 ledig Worms. ALDABI Buenos Aires Lekha ven THB stg Niev Goudriaan. CORNE LIUS GILLIAM Norfolk Waalhaven D kolen Ganstransp. GUDRUN MAERSK New York Merwehaven k v stg van Ommeren. THOMAS J. RUSK Hampton Roads Perms bPM bunkeren Lykes Line. TWEE GEBROEDERS Delfzijl Vlaardingen bunkeren ledig NBK. MA- DO Londen. Cap a d Use! iedig Hol scher. TAURUS Londen 2e Kathaven velt suiker Kersten Hunik. NORMA Londen binnenhaven suiker Kersten Hunik. POORTVLIET Newcastle Waal haven C Sw kolen Soet Fekkes. DUKE of York Harwich Hoek van Holland. KENILWORTH castle Antwerpen Lekhaven THB stgd Kuyper Dam Smeer: RENOVATIE Teeth Waalhaven. Fr, Sw. cokesbries Wagenborg: JOMA Huil Maassluis ledig; UISNESS Gnmi- toy Pernis AS^Yedlg Soet Fekkes SYD Visby Maashaven ID Burger! AGGERS- BORG Rouaan Schiedam Wilton ledig Vinke; PA TRI A Hull Puttershoek ma chinedelen Intraka; STELLA Londen Duitsland stg. Oudkerk; MELROSE Leith Useihaven rig. Burger. Nederlandse schepen op weg naar Rotterdam alaMak van Calcutta 21 nam te Antwerpen verw.; AKKRUMDIJK v Kharramit.Br 31 te Bahrein; ALDABI 21 v Buenos Ayres te R'dam; ALPHERAT v New Orleans 22 bij Scllly verw.; AM- SELVAART v Houston pass 20/21 Noordelijk van As oren; AALSUM v New Orleans 21 nam 7 uur verw.: AN NA SYLVIA 30 v Port Lyautey 26 ver wacht: ALIOTH 21 v Antwerpen; AM- STKLFABK 29 v Newport News. BATAVIER I v Londen 22 verw BA TAVIER n V Londen Z3 verw BATA VIER II v Casablanca pass 21 Kaap Sao Viucente; BALTIC v Londen 21/22 ver wacht (lavotra). CORSICA Londen binnenkort ver wacht (Niev Goudr). DOLLARD 2i v Grangemouth; DA- LERDIJK v Vancouver 23 nam 30 uur te Havre verwacht. EDAM van New York 22 verwacht: ELSENBURGH van Londen 23 verw.: ESCAUT van Parijs 23 verwacht; EEM- DIJK van Galveston, 21 ie Antwerpen; ENGGANO van Chvttagong via Genua pass. 21 wan. de Westpunt van Kreta. FRIESLAND van Djakarta paw. 21 vjn. Perim: FREDERIK var Amsterdam binnenkort verwacht .Schellen», HARM van Kragero pass. 21 v.m, Lemvdg. JAPARA van Djakarta pass. 21 v.m. Gibraltar. 23 v m, 1 uur verw.; JURA van Londen binnenkort verw, (Hol scher); JQ 21 van Ostde n, Vlaardingen (Wagenborg! KOTa BABOE van Djakarta pass. 21 Great Nieobar 17 Jan. verw.; KUNLA- BORI Van Swansea pass. 21 Lizard. 23 v.m, 11 uur verwacht; KIELDRECHT v. Japan 20 te Cebu. LEKKER KERK van Calcutta, 20 te Genua. 8 Jan. verwacht: LUCAS BOLS II van Londen. 28-20 vrewaeht; (Erh. Dekkers)LEOPOLDSKERK van Basrah 20 van Genua: L1SSEKERK van Khor- ramshar, 30 te Alexandria LAURENS- KERX 21 van Londen te R'dam; LEU- VEHAVEN van Kopenhagen pass 20 Brunsbuuel; LUNA van Levant 20 van Volos naar Ataianti. MAART JE van Kalmar ass. 21 Bruns- buttel. 23 verw. (James); MA RIETKERK 20 van Port Lincoln via FremaptJe. 25 Jan. verwacht; MENTOR van Valencia pass. 21 nam. Gibraltar; MIDAS van Palermo pass- 21 Casquets. 22-23 mid dernacht verwacht; Ml ZAK N, 20 van Swansea 33 verwacht. NELLY van Rib a dec naar Vlaardingen Pass. 21 Casqueta. PRINS WILLEM UI. 31 van Chicago t< R'dam; PRINS JOHAN "WILLEM FftlSO van Quebec. 20 nam. te Bremen; PETO- 20 van Stralsund; PATRIA 21 van Huil te Puttershoek. STAD ALKMAAR van Newport News pass. 21 Ouessant, 22 nam. verw.; STAD VLAARDINGEN van Narvik puss. 21 Utslre. 23 verwacht; SERVUS v. Go thenburg^ 22 verwacht. TRUDE K. van Stugsund, 21 nam. 4 uur verwacht; TON S, 20 v»Ji Swansea 23 verwacht VKENENBURG H van Middlesbro 21 verwacht. ZIJPENBERG van Safff naar Vlaar- d In gen pass. 21 Fin 1ste it*. Grote Vaart ALCYONE naar Tremantle 21 Ie Aden; ALKAID naar Buenos Ayres 21 te Las Pa lm as; aAGTEDIJK n Buenos Ai-res 21 te Santos: ALMKERk naar Japan 2j te Marseille: ALPHARD 1 jan v Duals te A'dam verw,; AMSTELVEEN paj» 20 Kaap Race n A'dam: AMSTEL- DEEP n Philadelphia 20 bij Azoren: AVERDïJK pass 20 dam Scllly n New York: AGAMEMNON 22 te Black River verw A MP EN AN 31 te Philadelphia: ARENDSDIJK n Blo de Janeiro pass 21 dwars van Cape Orange. ABBEDIJK 21 v Antwerpen n Hava- a; ALHENA 18 te Buenos Ayres. BONTEKOE 20 te Palembang; BOR NEO n Djakarta 20 nam te Djeddah; Brltsum pass 21 Dungeness n Hampton. Roads; BaNDJERMASIN pass 30 Sa- bang 22 te psdang verw.: BENNEKOM 21 te Punt» Cardon. 12 Jan. te A'dam verw.: BOSKOOP pass 20 's avonds Ouessant n Madeira m Chili. BLOMMERSDIJK 20 te New York; BONAIRE 20 v Plymouth n A'dam. CELEBES 21 te Antwerpen; CALLIS- TO n Golf Mexico pa sa-21 Zuide lijk van Bermuda's: COTTTCA 22 te Paramaribo verwacht 19 Jan te A'dam terug. CONGOSTROOM 20 v Bordaaux naar Dakar. DELFSHAVEN 21 te Antwerpen 29 te R'dam terug; DELFLAND pass 21 Re- cL'e n R10 de Janeiro; DRACO pass 21 Dungeness n A'dam. E3D.HNA 25 v Hamburg te A'dam vef- wacht- ELMINA 20 's avonds v Hamburg II A'dam; EENDRACHT 21 nog te Antwer- Florida n. New Orleans. OVERIJSEL pass. 31 Brothers (Rode Zee) n. Aden en Japan. PRINS FREDEHIK WILLEM 31 GAASTER KERK 22 v Antwerpen te A'dnm verw.; GROOTE KERK 20 Hamburg; GORDlAS pass 20 nam Lis sabon n Beirut. GAROET vertrekt 26 V R'dam n Ant werpen en Londen. HERCULES 20 v Levant te A'dam; HESTIA 20 v Port of Spain n Sap Juan. HYDRA 1 Jan v Weri-lndié te A'dam verw.: HAARLEM pass 21 Azoren n Barbados; HERMTEs 19 v Nevr York n Port au Pnnce; HERA 21 te BaVböa. 13 Jan te A'dam verw. HEELS TIM 21 teMobile. IRIS 21 v Gothenburg te A'dam; IT- TERSUM pasa 21 Goer te n Baltimore. JAVA pass 21 Wight n Marseille en Djakarta. KOTA AGOENG pass 31 Hlzerta naar Halifax; KALOS5CÖE 21 t* Djakarta; KOTA INTEN pas# 20/21 Mimkoy n Pe- nang en Java, IAERTES pass, 31 nam. Gibraltar n. A'dam LEUVEKERK pass. 31 Xr«U naar Basrah; LOENERKEBK P*SS. 21 OUAS- sant naar Marseille en Calcutta; LOP- PERSUM pass. 21 Finisteire naar Plom- bino, MATARaM 21 te Macassar. MELIS- KERK ca 3 Fehr. van Belra te A'dam Verwacht MOLENKEKK 21 ter rede van Lobito. 22 Jan. te A'dam verw. MEER KERK naar Perzische Golf 20 te Ant werpen. MAAS 21 van R'dam te A'dam. MARKEN n. Houston verwacht 22'Zui delijk van Bermuda's te paas. MODJO- KERTO naar Djakarta 30 's avonds te Singapore. MANTo pass. 21 Kaap de Gata o. Napels. MELIS KERK naar Amsterdam 20 te Dar ei Salaam; NOORDWUK pass, 21 FInisterre naar A'dam. ORANJESTAD 21 van Weri-Indië te A'dam. OOTMARSUM pass. 21 Straat Singapore 24 Jan. te A'dam verwacht, PYGMALION 20 van Paramaribo naar Curmjao. PRINS PHILIPS WILLEM naar St. John pa&s. 20 nam. Noordelijk van F!ores (Azoren). RAKI Sl van Londen te A'dam; RON DO Pass. 21 Mlnikoy naar Port Soedan 19 Jan. te A'dam; RUN pass. 21 Bom- holm naar Zaandam; ROEPAT pass. 21 nam. Point de Galle naar Belawan en Java; RADJA 21 te Cheribon; KEY- NIERSZ 21 te Semarang; ROSSUM pass. 21 Kaap Sao Vincente naar A'dam. STAD DORDRECHT 2t te Palermo; SCBJE 21 te Thessaloniki; 5CH3EDUK 20 van Singapore 22 te Djakarta verw.t STAD BREDA 20 nam. te Narvik; STAD MAASTRICHT 21 te Genua; SINGKEP 20 van Soerabaja, 22 v.m. te Batik Pa pan versvacht; STAD SCHIEDAM pass. 20 nam. Lissabon naar Melilla; STRAAT MALAKKA 21 te Mombessa: SWAR- TENHONDT 21 te Menado. STAD HAARLEM 21 nog te Schiedam. TJILUWAH 21 te Hongkong: TOSARI pass. 20 nam. Malta n. Beirut; TARA- KAN pass. 21 Ras Ben as (Rode Zee) n. Stier, en Halifax; TAWALI 20 nam van Panaroekan n. Semarang; TJIMENTENG pass. 20 Amsterdam, eiland n. Adelaide TELAMON 20 te Maracaibo. THESEUS 21 te Gibraltar; TASMAN 18 van Hongkong naar Kobe: TJIWAN- GJ 16 te Hongkong; TRAJANUS IS van Port au Prince naar New Orleans; TEU. CER 18 van Lake Charles naar New York- V EEND AM n. New York pasa. 21 v.m. Start Point naar Southampton, 22 nam. hier verwacht. WAAL 21 te Curacao; WIN5UM pass. 21 Oporto naar Sfax; WILLEMSTAD 20 v. Maracaibo naar Port Limon, 18 Jan. te' A'dam verwacht. IJSSELpass. 20-21 nachts Kaap Vil- lano naar Hamburg, ZUIDERKRUIS 21 van Kaapstad te A'dam. ZAAN pass. 20 FInisterre naar Setu bal. Korte Vaart Ter gelegenheid van het jubi leum van etc Academie voor Beeldende Kunsten is het ge bouw aan de Picter ,de Haogh- weg 's avonds i» een zee van Zicht gezet. ARY SCHEFFER 20 te Orth agens; ARNOUD sPOLDart 21 te Lissabon ALBATROS 21 te Londen i ATLANTIS 21 te Londen; AUDACIA 20 van Dublin naar MoviHe: ALBERT D. 2Z te Ka- lundborg verwacht' ARAK 22 te TtJgn- mouth verwachtACTINIA 20 van Dungathen naar Lortenti ATT S. 23 v. Dundalk nsar Manchester. BREEZAND 20 te Boston L: BA- RENDSZ 21 te Partington; BIANCA ZX te Brest- BRÖUWERSGRACHT 21 te A'dam ÉILL S. 20 nam, "van Jersey n. SwanseaBARRACUDA pass- 20 nam. Ska gen naar Schotland; BREE-HELLE 21 te Antwerpen; BERNI£SE pas» 20 New Eiland naar Piraeus. CAS ANA 21 te Antwerpen; CAPRI pass 20 Dungeness paar IrvineCANA DA pass 2o Texel naar HelsinkiCE RES 21 te Londen; CORNELIA BUZ" ter rede von Swansea gaat naar Falk land* Eilanden; COOLHAVEN pass 2t Wight naar Casablanca; CITADEL 20 nog te Hull: CORNELIA B 35- te Li verpool verwacht. DUURSWOLD 21 te Delfzijl DUTV'E- LAND 21 te A'dam; DE RUYTER 22 te Huil verwacht; DEO GLORIA 29 te Zaandam; dOKlaan 20 van, Dublin n. Teignmouth DENI 20 te Strihn. EBAN 2 J*® Cork; ELISA pass 21 Kaap de Gata 23 te Casablanca verw.; EXPRESS 20 te Middlesbro, FIAT 2o te Londen; FEN 21 te Lon den FRANS zi nam. te A'dam verw. GAASTEL-AND 21 te Xlngslynn: GEERT BODEWES 20 ter rede van San tander; GEMMA pabs. 21 Casquets naar Bilbao; GLASHAVEN 19 te Malmo. HARTEL 21.. te Hamburg; HAST III pass. ,30 Texel naar Falkenberg- HOC VINCES '21 nam. te Kopenhagen; HOL- LANDAI^O van Odenae nMr. Brugge: HAST V 20 te st-.Servan. IMPORT"38 tev Vera. Crüz. JACOBA CATHARINA 20 van Belfasrt naar Sligo- JOZEF SWENDEN 20 te Swansea; JULIA MARY 21 te Mostaga- nem; JONEX I 21 te Goole; JABA 21 t* Londen; JACOB OORBURG pasa. 21 Land'* End*23 t* Bilbao verwacht. KONINGIN JULIANA 21 te Londen. LIBELLE paaa. 22 Goeree naar Par; LACRA pass. 20 Helsinki lichtschip naar Londen: LARIX 20 van Gefle naar Zaandam; LARK 21 te Zaandam. MIES pasa. 21 vjn. Sunderland naar Alloa; MARKELO 22 v.m. te Dakar ver. wacht; MARIA THERESIA 21 te Wis man MATAR N 30 te Ribadeo. NETTIE 21 nam. te Newcastle; NEP- TUNUS 22 v.m. te Groningen verwacht; NJORD 20 van Huil naar Harllngen; NOORDERHAVEN 21 van Grangemouth naar Stockholm on Tees OMLAND IA 21 te Zaandam^ PONTO pass. 20 Kiel naar Stockholm: POSEIDON 21 van Wis mar n. Gronin gen: PETER 21-22 te Hamburg verwacht. PETER SWENDEN 20 te Antwerpen;; PRIOR paso. 21 Land's End 22 te Cork verwacht: PRINS BERNHARD pass. 21 Cherbourg naar Cork; PRINSES WIL- HELMINA 19 ter rede van Requejada, QUIRINIA pass. 21 dwars van Esbjerg 23 te Vllsslngen verwacht, RANSEL, pass. 21 Bomb olm n. Delf zijl: ROBERT. 22 te Londen verw.; RI- GEL. 21 t« Antwerpen; REMMERT, 21 v. Antwerpen n. Lissabon; ROELF, 20 te Leixoet. SCHIPPERSGRACHT. 21 v. Delfzijl n. Mantyluotc; STRUPE, vertrekt 22 van Hamburg n. Londonderry; SILVRETTa, 21 te Casablanca: SPOLANDA, 20 te Bordeaux; SPES, paxs. 21 Terschelling n. Warnemunde; SFÖRA. 20 bij Bayonne; SOEMBA, 21 te Bristol; SHAMROCK, 22 te DelteHl verwacht. TEUNA, n. Zaandam, 19 te Delfzijl; TOM VAN DER HEIDE, 21 nam. te Mar seille; TROMP. 21 te Duinkerken; TRI- ANCA. 21 v. Port Lyautey n. Nantes: TIMOR. 21 te Londen; TEXEL, 22 te Hamburg verw.: TILLY, pass. 21 Bott- holm n. Zaandam; TROMPENBURGH. 21 te Paskalavik. DN1TAS, 21 v. Huil te Amsterdam. VAN BKAKEL. 21 te Hamburg; VRE DE, pass. 21 BeacKy Head n. Temeuzcn; VIRGO. 21 v. Newcastle n. Gent; VR1J- BURGH, 20 te Bordeaux. WESTLAAN 20 te Bremen; WESTER- DOK. 21 v. A'dam n. Aalborg; WALEN- BURGH, 31 te Bordeaux: WESTLAND pass, 21 Dover n. HoofJeur; WIEBOLD BOHMER, 21 te Valencia 9 Jan. te A'dam Tankvaart v AGATHA 21 te Hongkong; ALDE- &ONDA 23 vra te Sir.gppore verw. ANTONIA 17 te Penang; ARMILLA 19 van Pulo Bukom n Haiphong. BARENDRECHT 22 te Aruba verw. CALTEX LEIDEN pass. 21 Algiers n. SidonCALTEX NEDERLAND pass 21 Wight naar Sidon. ELIZABETH B. pass 20 nam. Oues- sant 23-vm te Bilbao verwacht; ESSO ROTTERDAM PBSs 21 Kaap de Gala n Aruba; ESSO DEN HAAG 27-28 midder nacht van Aruba te Pernis. FELTPES 20 van Singapore naar ze«i FRISIA 20 nam. bvj Heyriiam. GÏNOTA 20 van. A'dsm naar Cura cao. MUREN A 21 ie SidonM3RZA verw. 22 Socotra te passeren naar Mena »I Ahmadi; MAR CELL A 21 nam te Port Jerome; MACUBA naar Mena al Ah madi 21-22 's nachts te Port Said ver wacht; MAR1SA pass 21 Trinidad 23 te Curacao verwacht. MATTHEW pass 20 Duncan's Head n. Irvine; MYONIA pass 19 Thursday Eit. naar Sydney. NOORD pass. 20 Lynas Point n. BilHngham. OVULA 21 te Curacao. OMALA 19 van Bombay naar Mirk PALMa 20 van Kalmar naar Ham burg: pehna 18 van Tarafean naar Hamburg STELLA MARIS pasa 21 Lizard naar Rotterdam i SAROENA 21 te Hongkong STANVAC TALANG AKAR 21 te Bangkok; STANVAC PENDOPO 21 te SoengeL Gerong; SCHERPENDRECHT 22 vm te Sidon verwacht; SUNETTA pass 21 vm Belmonte naar Trinidad. STANVAC DJIRAK 18 te Singapore, TANKHAVEN I 21 van Soengei Ge- rong naar Belawan TANKHAVEN II '21 te Haiphong: TARIA 21 te Adelaide. WOENSDRECHT pasa 31 Waindward passage 23 vm le Cartagena verwacht. Buitenlandse schepen op weg naar Botterdam AMERICAN JUDGE van New York 19 te Antwerpen. 21 verw. (U.S LJ; AIMEE LYKES vin New Orleans 27 verwacht (Lykes); ALTAtR van Mtdd. Zee 26 venvacht (Wambersie); ANJA van Baltimore 24 verwacht (S.S.M.); ANJA van Montevideo 28 verwacht (Burger); AHCTURUS van Bergen 24 verwacht (Burger); ARMONIA ven PhiUppijnen 20 verwacht (Reunis); AR- TTLLERO van La Plata 33 verwacht (Muller): AMERICAN JURIST van New York 28 verwacht (U.S.L.); AURÏS van Engeland 28 verwacht (Ommeren). BAROK V Oslo 24 verw. (Burger): BENVRACKIE v Oost-Azië 25 verw. (Meyer)BirkhoLM v Mersin 25 ver wacht (Ruys): BOSNA v Noordzee 25 verw.; BERNDT LEON HARDT v Me- Ullq binnenkort verw. (Spedico). CAPITAINE JF.AN FOUGERE v Cent 27 verw. (Worms): CLAN CUMMING v Coehin 25 verw. (Burger): COLUMBIA v Haltfax 22 nam 2 uur verw. (Ruys); CLAN KENNETH v Dundee 25 verw. (Burger): CAPERATA v "Mena al Ah madi 29 verw. (Ommeren); CATHARI NA WIARDS v Hamburg 2S verwacht (Eurovracht): CANEY v Noordzee 27 verw. DANIEL H2ESTER v Charleston 24 verwacht. EUGENE LYKES v New Orleans 22 's middags 12 uur verw. (Lykes). FAUNA v Portugal 27 verw. (Wam bersie); FORMOSA v India 27 verw. (Cornelder); FRISIAN COAST v New castle 23 verw. (Burger): Fjord v Nor- resundet 21 verw. (Burger). GLUCKSBURG v Alexandria 27 ver wacht (Smith); GOLDEN GATE v Vatl- com-er 20 te Antwerpen (Mullftr)GLE- NIFFER v Oost-Azië 21 nam 4 uur ver wacht (Meyer). HaLFDAN v Antwerpen 34 verwacht (Ruys): HOLMIALAND v Perzische Golf 30 Yenv. (Cornelder): HELLAS v Hampton Roads 27 venV. (SSM); HEIN- RICH SCHULTE v Gefle binnenkort verw. (Spedico); HELLAS v Bremen. 21 vm op de Weser ten anker (Vinke). IRENEQAL v Newport News 21 ver wacht (Ruys); 1SAC v Rouaan 23 verw. (Worms): INDIAN MERCHANT V In dia 22 verw. (Muller). KANT'JLB v Huelva 21 nam verw.; KARMALA v Calcutta 29 verw. (Gen, Steam); KATRINE WIARDS v Perzi sche Golf 25 verw. (Eurovracbt)KOL- SASTER v Skogball 29 verw. (Ruys); KARL v Oostzee 28 verw. (Smith). LEICESTERSHIRE van Hamburg 22 vm 1 uur verw (Gen. SteamO LOCH- GARTH van Middlesbro 20 te Antwer pen; LEVANTE van Midd. Zee 28 ver wacht (Wambersie); LIEBENSTEIN v. Spanje 26 verwacht (Wambersie); LOI- DE EQUADOR van Brazilië 26 verw. (K. HunlIO; LOIDE PERU van Karl stad ga verwacht (Ruys) LANDSCAPE («x Stancotiitd van Noordzee 23 verw. (Hatvno), MARPOKI van Bilbao binnenkort verwacht (Spedico) MOLD ANGER v. Vancouver 20 te Antwerpen 23 verw. (Vinke); MaKEFJELL van Montreal 20 te Antwerpen 21 verwacht (Wan- kum); MALATYA van Piraeus 27 ver wacht (Ant. Veder); MALLARD v, Lon den 23 verwacht (Maurita) MARGARE- THE EICKMANN van Valencia 24 ver wacht (Smith)MELROSE van Leith 27 verwacht (Burger); MOBÏLTAN van New York 29 verwacht (Runciman); MARINUCCI van Bremen 28 verwacht (Albatros); MARINER van Noord Ame rika 23 venvacht (Lenders) MOMBAS- SA van Kopenhagen 27 verw. Cornel der1) MBTHAN van Krlstlrehamn bin nenkort verwacht (Spedico), NICOLAS PATERAS van Peet 24 's middags verwacht (Furness); NEUVE FORTUNA van Montreal 2i nam 2 uur erwacht; NANTES van Manilla 2l nam verwacht (Reunls). OLIVIAN COAST van New Castle 27 evrwacht (Burger); OTTO PORR van Greaker 23 verwacht (Oudkerk)O. N. ROGENAiES van Charleston. 24 ver wacht. POLLUX van Engeland 24 verwacht (Hanno) j PERIM van Londen 24 verw. ("Gen, Steam): PSNOBSCOT van Nor folk 22 nam. 6 uur verwacht (SHV). REINBEK van St. John 21 nam. S u. verwacht: RARNOSHIFtE van Oost Azië 25 verwacht (Meyer); RAUNALA Cnriplto 28 verwacht (Ruysl RA VNXFJELL" van Montreal 24 verw. (Wankum). SIMMONS VICTORY v Noord Ame rika 23 vm 7 uur verw.SOCRATES v. Hampton Roads 27 verwacht (SSMn; SEABROOK van Engeland 24 verwacht (Banno); SAN ANGLO VICTORY van Vancouver 2o te Antwerpen. 24 verwacht (Lenders); SELANDIA van Bangkok 29 verwacht (Cornelder)SETE SIDA- DES van Portugal 24 verwacht (K. Humk) i SIGBRITT van Walmo 28 ver wacht (Burger); sOUTHPORT v Char leston 27 verwacht (Gans Tï/): STET- TINER GREIFF van Algiers 27 verw. (Smith); STONEWALL JACKSON van New Orleans 25 verwacht (Runciman); SHILLONG van Antwerpen 24 vcrw. (Gen. Steam) SOUTHLAND van Sa vannah 29 verwacht (Gans Tr.l: SAN ELISEO van Curacao 25 verwacht (Om meren); SNOFRID van Sundsvall 24 verwacht (OudkerkP. TEMERAIRE van Oost Azië 24 vcrw. (Cornelder); TRAQUAIR van Grange mouth 24 verwacht (Burger)TAMER LANE van Oslo 23 verwacht (Cornel der) i TROCHURES van New York 28 verwacht (Ommeren); TSFOnIT van Haifa 2* verwacht (Ommeren); TAt PING YANG van Calcutta 2q te Ant werpen (Coraeldeni; TROMA v. Noord zee 24 nam. verwacht ULLA van Levant 24 verwacht (Ruys). VALG ARDEN A van Italië 25 verw. (Arm. Farina) VALENTINa van Ca sablanca 24 veTWacht (Muller) r VER GELEGEN van Noord Amerika 28 ver wacht WARJO van Stockholm 29 verwacht {Burger; WIRIL vjin Vatenica 28 verw. (Burger). Sleepvaart ATLANTIS pass 20 nam. Gocree n. Conakry. ELI EN WALCHEREN 11 met kraan 20 nam. ''an Kiel naar Stockholm. HUMBER met twee veerboten 20 van Falmouth naar Izmir. WITTE ZEE 20 tc Portsmouth. ZWARTE ZEE 21 vm bl] het Engebe stoomschip Chiswick verw. RIJN W ATE R3T AN D EN Trier 194 4 Rheinleldcn 204 —3 Brci- sach 134 —2 Strassburg 217 —3 Maxau. 392 1 Mannheim £5 —8 Mainz 355 —2 Bingen 12 —2 Caub 184 —2, Cablcnz 20.1 lBo 0 Dusseldorf 307 —5 Wesel 335 —3 Koln 182 —8 Ruhiort 398 —10 Bonn. Bingen 172 2 Caub l8t —2 Coblenz 203 —11 Emmerich 32 12 Flochlngen 130 —10. Stelnbnch 143 +5, Lobith J01D13 Nijmegen 805 —12 Arnhem 796 9. Eef- de 337 —12 Deventer 244 —II Monsm 5S50 —0 Visec 5055 5 Bmgharen 4054 1 Belfeld 1125 —37 Grave 484 —5. Minste waterhoogten: Heveadorp Vreeswijk 240, Ussel boven Ecfde 255. WAARNEMINGEN Luchtdruk 1029.9, Wind Z 1. Tempe ratuur 4 0 Max. temp. 6 4 (gistermiddag 2,40 uur). Min. temp D 2 (hedenmorgen 3.43 uup)". Weersgesteldheid zwaar be wolkt. 22 Dec. Hoog water te Rotterdam le tij 10.04 2e ty 22-58. OPVAART LOBITH gepasseerd op 20 Decembee 1951 voor 13 uur met bestemmmg: Duitsland: Math. Stlnms 102 Bus*. Elbe Galde Rijnschelde 17 Cant. Co dex I de Vree. Cobag II v, d. Buehe. Cobag 9 Thijs. Magiane Pauwels. Wil- hclnuna v. d. Linden. Dankbaarheid Leinlnge. Jenny Boef. Neska 3 staal. Vlgila Vissers. Wijkdienst 32 Mouthaan, Pax v. d. Vlag, Marken v d. Vcldp. Express Mhês Frfssa SehJjvens. Stad Brugge Meester, Kavel Zijlmans Gle- cojeam Jorens. Johanna d. Sluiscn. Matan Mlchielse. Robert Agnes Heij- nen. Watan v. d. Laan. Alvracht 5 Hiemstra. Harpen 3 Camius Harpen B2 Delnert. Tllly Beckens. Joban v. d. Sanden. Helnrich Rhcltien. DoLfeinKub- ben. Cem 6 Leeuwenstein. Carl de Vries. Raab. Karcher 28 Heinrich. Basel*. Salf Dua. AFVAART Rotterdam; Rhelnpreussen 2 Beek. Marianne Heekert, Berth clot Schoum- gcr. H. Kurlcr 35 Stempel. 3 Gezusters Wigmans. Elma v. d. Tuuk Rijn Schel de 20 Bursens. Oranje v- Lopik. Risico Furtnan. Bizet Grasser. Rhenus llö BlBadorf. Capricornla v. Erp. HarrY Tullemans. Atrianus Kriessels. Bosco Thannhauzcr. Patria Braklow. Tempo SluLsen. Oldenhorn IliehcnnCr. Hudi Bruynicks. Cornelia v. Brakcl Deus Tecum Hdfer. Cstharina Hofstra. Jadi Sniegeis. Verandering Mossendorp, Ca- thanna Hofstra. Caledonia Wrennga. Govert Flinck Koek. BUdcrdijk Scholl- Mainz Weis. Lma Jiskoot. Keuleclie Vaart 15 v. Veen. H. Kurler 20 Hagen- bach. Australia Akkerman. Uaniel 57 Pireesd. Kurler 31 Adler. Dis v d. Bosch. Gez'ene Minnaert. Munster Beimbauor. Freia Donck. Hessen. SchoJJ. Irmgard Boender. Mlervelt Brink. Ha- reot oegema, Charjtaa Visser. Wilma- Al'kermans. Constantm Fikes. Helena dg Graaf Mme Witthaus. Adolf Schmink. Rhejnfahit 106 Heller. Mali- tang Muss, Batoer Lensen. Kibo Zwetc. WTAG 164 Krebs WTAG 138 Haak, TdeaaL Neve. Alvracht 2 de Brum. Vios Hoeksma. Willem Voerman. Yves !e Froquer v. d. Geer. Sehedir Wstsmk. ChampenoJs Jansen. Damco 36 v. bos- sel. Wim v. Wijck. Damco 45 Naayen. Jan Boon. Arnhem; Spes Cazicnmier. TTrk; Stedo Stegers. Amsterdam: Louwe- nna Padmos Verino Bekkens. Zoe- tervcer: Sieklajama Berends. België: Eva Elbert. Constant Hen* Vj.atrix Wicts. Harpen 84 Klclnbrahm. Stad Heijst Claeys. MarktLer i chten Andijvie 0.220.30; boerenkool 0.08— 0.10; kroten 0.18; rode kool 0.030.12; gele kool 0.0B—0.10; groene kool 0 08 0.13; waspecn 0.16—0.24: grote peen 0.13; prei 0.33—0.19; selderij 4,50—6.40 per 100 bosjes; knolselderij O.t!—0.10 p. st; spruiten 0.100.36; tomaten 0.47—4)53; uien 0.2B: witlof 0.32—O.S0. Alles per kg, tenzij anders vermeld. J T* koop gevraagd Rood keper j 3..- geel kootr 1.40; zink 1J0; lood f JM: aluminium 1.10; accu's vort 10.- tot 20.-. j- d® Graaf, Oleanderstraat 47, tëlef. 73617. Wordt afgehaald. Bontjas, zo goed. als nieuw. We gens sterfgeval, k. dame. maat 30-52. A. Bunefwus, Gelderskade 4. AUe soorten metalen, meube len en naaimachines te koop Ïevraagd. U belt 73855 en. wfl omen. Leen. Koers, Oleander-, straat 38- Tc koop aangeb. Gemakkelijke betaling, menbe- Jen, 3-rits slaapbanken, bedden, dekens, tapijten, kleding. N.V. Mij. „De Pool", Rochuasenstr. 54-55. telefoon. 28891; Bentinck- laan 10-12 (Bljjdorp)- JUdio's, radiotafels, rtofmfger#, haarden, kachels, rijwielen, ga*- comforen, wasmachine», wrin gers, Sigg en emallle keukens, enz. Desgewenst betaling in overleg met koper. A. Wink, Aelbrechtskade 135, bij de Hooi- dnft. Stofzuigers, alle merken 27.50, 37.50, 57.50, 63.—. Volledi ge schriftelijke garantie. Easy- .uiï, Van CitterstrMt 70a, West. Voor de feestdagen? Hollandse Hkeuren, e a- Bols, de Kuyper. Wijnand F&cklnk, Tigsot eüz. Thuisbezorgd door de gehele stad. Slijterij peetere. Scheeps- timmennanslaan 14, telefoon 21652. Gemakkelijke betaling meube len. bedden, karpetten, slaap banken, slaap fauteuils enz. HOVI. Witte de Wtthstraat 27, telefoon 22399. WIJ zorgen voor gezellige feest dagen met onze moderne en solide meubelen, tegen werke lijk uiterst voordelige prijzen. Tj kunt keu# maken uit «en pracht sortering en desgewenst regelen wij gaarne de betaling met U. Meubelmagarijn jr. Vos, HeemraadssingeJ 285, bjj Nieu we Binnenweg. Hardboard, meer dan 70 maten «j Soorten: nun, dik 244* 232 m, 6-93 per plaat. Wester houthandel Joh. van Boxtel, Cath- Beeranansstraat 42, tele foon 34488. Goede mruhfien koopt U voor- dülfgar hl) „De Meubelbeurs". Cfverfuigt U. Brengt eens een bezoek aan onze rneubelafdc- ling, vnj te bezichtigen. .De Meubelbeurs", Grote Visserij stiaat 8-10. Stofzuigers. Ruime keuze, nieuwste modellen, alle beken de merken, n.a. Holland Electro, Ruton, Waldorp. Excelsior, Pro tos enz. Langdurige garantie. Betaling desgewenst in overleg. ,De Stofzuiger beurs", Vieram- bachtsstraat 89. Rotterdam, te lefoon 37279. Speciale Protos- service. Rectificatie: prima zuiver rund- met varkensgehakt 0.75 moet zijn G.9S. De Rtmd- vleeschgrossiers, Vlietlean 48. Zeer aparte saJon-htifskainer, bestaande uit: dressoir, 18® cm, lang. 2 clubfauteuils, ronde ge stoffeerde ruggen, vier stoelen, schuiftafel 750.—. „De Meu belbeurs". Grote Visserijstraat 8-10, Weit. Verstandige lui kopen in „De Blauwe pui" radio, televisie, haarden, rijwielen, stofzuigers, enz. Gemakkelijke betaling. Sehleweg 52, telefoon 40056. Vulkachel en 4-pits zwart ga*- fornuis, beide in goede staat, R. Graf, Jacob Catsstraat 133. Slaapbank. Van 3-zitBbanfc. in één beweging tot 2-persoons be\l. 190x120, met bergruimte voor dekens. Comfort. Walen- burgerweg 104, tramlijnen. 1> 5, 22. 3-zftabanken uitschuift oax tot 2-persoona bed, f 95,120. 1M.—i 190.—, enz. ,J3e Spe- cialiri". Burg. Roosstraat 23, b(j Zwart Janstraat. Heren, en dameskleding naar maat en confectie. Pracht des sins. wol 01 kamgaren, moderne coupe. Betaling P« week of per maand, zonder vooruitbe taling. L. Witter, Sehleweg 143, telefoon 43840. Regenjassen voor dames en be ren. naar maat «n confectie. Prima stoffen, moderne coupe. Betaling per week of per mnd, li. Witter. Schieweg 143, tele foon 43840. Knutselaar#, bouwt zelf een eleetrische klok, het uurwerk met wijzer# koopt u voor 8.7S, Geveke. Nieuwe Binnenweg 355, telefoon 33835; 3chledam#eweg 387. Uw moeder wist het reeds. Een veren bed gaat een leven lang mee. Duizenden gingen IT voor naar de Beddenspedolist, Vre- denoordkade 2. telefoon 24393; Crooswijkseweg 8, telef. 20090, Aangeboden kinderwagen, goede staat. Te bevragen v. Ha«r, Hofstedestraat 27a "West 'n Goede tip voor degenen die niet over contanten beschikken en 2ich meubelen willen aan schaffen. Bij Van Vften, Ditr- gaardeslngel 94 betaalt U op lage condities en behoeft U bovendien geen vooruitbetaling te doen. Rashonden, vogels, enz. Witte en zwarte dwergkeesjes; tam me aapjes; sprekende amazo ne papegaaien, kleurparkieten, zangkanaries, v.a. 12.50; Jap. nachtegalen, div. soorten zang en «iervogels v.a. 4.50 p. p. Schildpadden 2.50 p. stuk. Van ouds Jac. Blazer's Dier- en Vo- gelhandel, G. J. Mulderstraat 33. telefoon 39832. Ma#si-verkoop bedden. Drie speciale aanbiedingen, 2 pers. wollen bedstei met kussens, geen 59.50 maar 1 46.98; 2- pers. opklapbed reen 39.50 maar 46.98; 2-pers. divan ledikant geen 50.50 maar 48.08. w. van Maaren en Zn., Noordplein 11 en. j. Btj ons grote prijsverlaging;: ZwBre geheel draaibare rook tafel m. verlichting en chroom- garnituur nu slechta r 31.50. •t Meubelhui*, "West Kruiskade 3 (tegenover Arena). Het moet weg: 2 clubs, 4 stoe len 140.-: solide huiskamer 98.-: losse clubs 50.—, Oost- eedtfk 132b. Moderne lichte kinderwagen aangeboden zo goed als nieuw, veel chroom. Billijke prijs. Pie- ter van Aschatraat Mbeneden, Overschie. Wat eea #pljt zult u hebben als U niet eerst naar deze aan bieding komt kijken, alvorens XJ meubelen koopt. Eng. huis kamer, geheel compleet met prachtig groot dressoir, club fauteuils, 4 stoélen en balpoot- Arena). (tegenover Fokjes kaarsen 36 et. en 45 cb Kerattafelkleden IS ct. kaar- senknijper* 3 et„ Kerstballen v.a. 10 et,, ijslametta 13 cent per pakje. Pracht pieken 63 ct. Vos, Zwaanshals 309. Kerstgeschenken. Figuurzaag- kaarten en timmerkaarten v.a, 125; rood emiillc keuken stellen (24r-dellg) 107.70. enz. Joh, Wichert, Jonker Frans- straat 6, telefoon 24306. Winterjassen vu». 16.-; bertcostuums vs, |0,-; berts f 4.90; smokings, rokeos- tuums, regenjassen. Mantels v.a. 2.90: bontmantel# v^i. 10,Japonnen, avondjapon nen 3.90. Dam es- en heren schoenen. Alleen Zaterdags. Mevr. Strauss, le Middelland- straat 23. Massa-verkoop meubelen. Twee armfauleuils. 4 stóelen, prima bekleding geen 110 30 maar 8950; 2 EJ<rte eiken clubs 4 stoelen geheel verend geen 219,51) maar 169.60; groot eiken dressoir geen 78.50 maar 69.50; eiken schuiftafel 39.50. W. van Maaren en Zn„ Noordplein 11 en 1, Brrr., wat koud, nu vlug een lederen jas gekocht. Je weet Wel. van dat echte veulenleer. Zo'n. jas die 20 Jaar meegaat, Zo juist het Holly wood-model aangekregen. Eleganter zag U nooit tevoren- Voor grootste keus en laagste prijs büJft Uw adres Het MOtorpaleia, Sche- penstraat 111—115, BUjdorp, Te- lefoon 82950- Hondenweer? Koop veulenleer: Veulenlederen damesmantel 150.—; veulenlederen heren jassen 169.—; rundlederen jassen J 149.-; chroomJedcren jassen 148.-; lederen lekkers vanaf f 89.-; renvestea van êeit. en chroomleder 59,59, 'ngeéven aarde keus, Jaflgduri- ?e garantie. Alleen de aller beste fabrikaten als Elvo, Vico Indiana =n Wilko. Het Motor- paleis, Schepenstraat 111—115, Bltjdorp. Telefoon 82956. Neen, het zonnetje kunnen wü U niet leveren, maar wel de Juiste afweermiddelen tegen kou en régen. Veulenledercn wanten 6.7S; Idem handschoe nen 9,50; regenbroeken 12.-; lange wollen damespantalons, beenpijpen, lederen caps, ge- zlchtsschermen, stofbrillen, handwarmers voor "ijwict en bromfiets en honderden andere artikelen- Nergens vindt U zo'n uitgebreide «ortering. Het Mo torpaleis, Schepenstraat 111— Bli|jdorp. Telefoon 82950. Auto's Motoren Bljwielen Zo goed al# nieuw ballon.' heren- rijwiel f 80,- per stuk. Dames-, heren-, meisjes-, jongensrijwiel 55.per stuk. Wateringhe- straat 12a, bjj de Noordsingel, Kapte in MobyletteBen Maltha, deze twee nam en zijn voor bromfietsrijders een be grip. Momenteel uit voorraad leverbaar voor slechts 415.— plus 100% service.'Dit ideaal is thans voor elke toekomstige bromfietsrijder te bereiken. Vraagt conditie# cm demonstra tie bij Ben Maltha, Mtent. hoek Weste Wagenstraat, telefoon 29707, Rotterdam. De grootste voorraad merkrlj wielen vanaf 124.75 bd Joh. Hayemaye, Vrbenbansestraat 32 -34, telefoon 482B1. Desgewenst op termijnbetaling. Voor nw lederen kleding na tuurlijk naar de oudste spe ciaalzaak: Willem de Jongh. le Middellandstraat 38. telefoon 302U, Rotterdam, Den Haag, Lef den. Ruime keuze Kerstgeschenken; Banden: buiten 4.23; binnen 1.19; kettingen 2.95; ket- tingkasten 2.95; jaabescher- mers 1 48; pompjes i 0.79; sportsturen 4.75; koplampen 2.45: complete lampén. 885; schuimrubberdekkcn v.a. 2.50; spatborden 2.45; stuurtassen 2.95; dubbele tassen <885; lederen motorhandschoenen; plastic beenpüpen en plastic jassen, kort en long, enz.*Adr. van Herpen, Noordmolenstraat 30. Telefoon 47290, Fiano aangeboden, geschikt voor «tudfe. Prijs 250.W. Weg man Jr., Bergweg 76b, telefoon 46687.-Rotter dam-Noord. Pracht Kerstcadeau*! Autopeds driewielers, kmderrijwielen, blindkappen, schaatsen, stof- zuigers. Grootste keuze, laagste prijzen. Adr van Herpen, Noordmolenstraat 30, tel. 47200. Schaatsen «lijpen! Schoon-, kunst-, tocht en Noren slijpen wij vlug ®n voordelig, Speelss! adres voor Noorse schaatsen. Adr. v. Herpen, Noordmolen- straat 30, tel. 47290. De Hulsmann, de 125 c.c. bij uitnemendheid, voor slechts 895.—. Zelfs eventueel op ge makkelijke betaling bij Willy van Gent, Bergweg 220, Lederen mantels, jassen, vesten, handschoenen, wanten enz. Re genpijpen, bromiietskleding en de echte stormguardsja«en k f 49.bij Willy van Gent, Bergweg 220 Solex, de meest veilige brom fiets met de fijnste service. Compleet slechts 392.50. even tueel eerste betaling J 82.50. bij Willy van Gent, Bergweg220. Wfj fijoriijpen Uw cylinder, compleet met prima zuiger, pen en veren, onder volle ga rantie. Tot 125 cm. 18.50; bo ven 125 cm. 2350, Willy van Gent, Bergweg 220, tel, 43364, „CycïèoiAster" is de brom fiets met de beste motor, rnsar ook met de beste rcm- mént Vergeet ook de verende 99. Tel. 30436. Uw eigen flets gemotoriseerd met een „Cyelemaater" achter wiel, compleet met koppeling Prijsveriairtiic. De beroemde D.K.W. motorrijwielen, model R.T. 125 van- 1150.-, thans 1095.-. Uit voorraad leverbaar Motorhandel H. J. Schellaars, Graaf Flonsstraat 99. Telefoon Onr. goederen aangeboden ïeTcwip pand^ waa^anl^ét? ge leeg opgeleverd wordt. Br. onder no. 7B25 bur. van. dit bl. Nlenwe accordeon v.a. 57.50; guitaren 39.75; mandolines 7 37.50; banjo's 45.—; gramo' foonplaten. Simonis, Beverland- selaan 28. telefoon 711B0; Dorps weg 32, Chariots, telefoon 76493; Lange Hilleweg 13, telefoon 74301. Nieuwe accordeons 32 bas f 169 80 bas met 2 registers 285.-: met 6 registers 375.-; knop 5 ri] 2 registers v.a, 485, Het succes van de originele Franse 5 korige Maugeln Frëres i: overweldigend, enig in Neder land. Het vertrouwdste koopt U bij de vakman. Precisie stern en reparatieinrichting smds 1930 G. van Hengel. Jac. Catsstraat 136. telefoon 47313. Adolf Lehmann plano, zeer goed onderhouden. Volle klank, met garantie 675.—. H. Voogt, Bergweg 341. Rotterdam C. Muz.imtr. Radio's Graraoioonplat«B Philips, Erre* en Waldorp ra dio's, betaling per week en per maand. 2onder vooruitbetaling. L. Witter, Schieweg 143d, te- léfocn 43840. Prijsverlaging Italiaanse accor deons, 32 bassen 365.—; 48 bassen 269.—; 80 hessen. 6 registers f 395.—; 120 bassen, 6 registers 445.—. Firma Geut je» en Hulswlt, le Middelland- straat 50. Grote prijsverlaging guitaren, banjo's, mandoline#. Mondor gels reeds vanaf f 1.05. chroma tische mondorgels vanaf 6,50. Firma Geutjes en Huiswil, le Mfddellandstraat 50. Ie koop Philip# radio, V* jaar gebruikt 100.— en fabrieks, nieuw toestel, van 1 295.— voor 195.—, Beide met garantie. Wltsteln, Harlngpakkerstraat 44a, West. Radio. Waldorp, Erres, Philips, t 205.785.—. stofzuigers vanaf f 94.—. ƒ2.— per week, wringers L— per week. L. 424b Philips, Fridor (Waldorp) radio, nog vanaf 2.— per week, stof zuiger#,' HJ5.. Erres enz. vanaf 2,— per week. Alles zonder vooruitbetaling. „Radio Meo", Soetecdaalseweg 33a, telefoon 41678. Kruissnarige studie-plano ge vraagd. Brieven met prijs en merk Klumper, Breitnerstraat B, tel. 52441. Te bunr aangek. „Het Brufdshuis", West Kruis kade 99. telefoon 35310. Verhuur van. gelegenheidskleding, nieuw en modem. Bontv/erkerij. Re paraties binnen 14 dagen. Pension aangeboden voor twee personen, stromend water, geen echtpaar. Bergweg 149. Personeel gevr. Gevraagd net meisje voor hele dagen of tot 4 uur. Aanmelden sehiedamaesingel 177. Gevraagd achecpscllesel-inon- teur, leeftijd 2530 jaar. Brie ven onder no. 2106 bur. v. a. bl. Personeel aangeb. Biedt zich aan per 1 Januari zelfstandige dienstbode v.d.e.u. jaar. Brieven onder no. 2107 HERPLAATSING WEGENS MISSTELLING Tafzijde 10 kleuren Satin Duchesse 10 kleuren Ottoman Figure 10 kleuren MATKENESSERLMN 36 DIJKZIGT Zakenman, 60 jaar, zoekt ken nismaking met dame 40—50 jr. P.G. Vrije levensopvatting. Br. no. 7826 bureau van dit blad. Gesch. man (eiser) 36 j ï.k.m. met jonge vroUw 28—35 kind geen bezw., enigszins be middeld. Gen. naar Australië te emigreren, Br. met foto ond. no. 7827 bur. van dit blad. Woningruil Huwelijk Nette jongeman, 30 jaar, vaste betrekking, zoekt langs deze, hem onsympathieke weg. ken- nimuuklng met Jonge vrouw of weduwe, 1 kind geen bezwaar. Liefst tot 30 jaar. Brieven, liefst met foto op erewoord retour, onder no. 7824 bureau van dit blad. Dame. 38 jaar, blond, goede verschijning. eigen woning, wenst kennismaking met dege lijk heer. Brieven onder no, 7823 bureau van dit blad, Aangeboden ruim huls te Slie- drecht voor woning in Rotter dam. Brieven onder no. 2106 bureau van dit blad. Diversen Eigen beddenmakerij. Alle re paraties in één dag. Vele soor ten damast. Nieuwe 2-persoons bedsteUen 50.—; 1-persoons 27.50: 2-persoons kapokstellen 139.50; 1-persoons KapokateJ 84.90: verende bedstellen 65.opklapbeddsn, 1-per- soans 34.90; 2-persoons 45.— eomblnatle-divanbedden 59.59 enz. Wij vermaken uw spiraal tot modern opklapbed. Gebr, Bos. Sam. Muller straat a-b-c, telefoon 36811. Behangen, witten, op één dag. Zelf behangen 7 Randjes knip* pen. doen wjj, Behangery Jo» han de Widt, Slaghnkstraat 144, telefoon 70534. ..Ahoy", 2-persoons bedstellen 1 57.1-pers. matras 29.- Goedkope prijzen voor over trekken, bijvullen. Alleen bi) de beddenmakerij „Ahoy", H. Lenskens, Rodenrijselaan 13, telefoon 40256. Wat wordt die matras dun! Da's waar ook. even 34759 bel len, de Beddenfabrikant. Nieu we Binnenweg 104. In één dag voor jaren klaar. Java-kapok, prima damast. Op deze bon geven wij een I» klas permanent, geheel stroom loos 4.50 compleet. Dames kapsalon „Mari Nella", Croos- wijkseweg 53, telefoon Z0583. Net meisje, 18 jaar. zoekt leu ke vriendin, liefst kunnende dansen en fietsen. Blok, Ze genstraat 86b. Net meisje, 18 jaar, zoekt vlot te vriendin, houdt van dansen. Middenstand. Br. *50. 2105 bur. van dit blad of telefoon «7B5. 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4