f W&mES! m Alle Kiosken H VRIJ NEDERLAND RWCO tüSwe&& 0M smuéêm Bei dajv even, ep...w86ï DE AAMSLA 4ï OP DE „VLIEHORS" laadarts Masson LEO MfiSfi mm Kantoorbediende (vri.) in Rotterdam nemen KOERIERSTERS aan. rTobdccoQonipanij n.v. .Vrijdag 21 December 1951 AFWEZIG tot 2 Januari Voor spoedgevallen: Doktersieleïoon 22000 Schrik mat voor <1 drukt*. 17 d«rn«* h»lp«n U gaarne ban FOR EVER verlovings ringen f m. - i Ontzie Uzelf, niaar ontzeg U niets. Geniet met Uw gezin van dit gezonde voedsel. Diepvries-groente is leant en kfaar voor de pan V. IERLAND waar U ia gezellig Kies nu voor Uw Kerstmenu! Wtil-Krulskada Verte' ZONDES CHAUFFEUR prima ra-oorïogse wmterpr uzen GARAGE „TRIO" Rkuwenhoffstraat 37, R'dam. Tel. 38837. DOPERWTEN par 500 gram f 0,86 a sens AARDBEIEN met suiker per 225 gram I 0,85 5PËRCIEBONEN p«r 500 gram t 0,8-7 FRAMBOZEN op sap per 285 gram I 1,— Vooral met de feestdagen moet alles wat CJ opdient èxtra lekker zijn: ook de soep die U kiest voor 't feestelijk maal. Echt iets bijzonders zijn de twee Roy co-soepen Röyco Aspergesoep, waarin botermalse asperges zijn verwerkt en geurige Royco Kippenbouillonsoep. Van beide pakjes hoeft de inhoud maar 5 minuten te koken. Haal nu vast voor de feestdagen een paar pakjes in huis; maak ieder feestmaal tot een succes KOMKOMMER SCHIJVEN por 450 gram f 0,76 SPINAZIE par 750 gram f 0,96 KERSEN op up per 225 gram f 0,56 ztt hy veilig Gemeentelyke Publicatie In verband met de kolen- positie zullen de bureaux van de gem een te-secretarie op 24 en 31 December a.s worden gesloten De bu reaux van de Burgerlijke Stand ten stadhuize en op de Jrulpsecretarieën, zullen deze beide Maandagen alleen des morgens geopend zijn van negen tot eli uur. GEVRAAGD IN GRAFISCH BEDRIJF maar gezelliger cn comfortabeler js bet Wijjef voor F fee»f-menp Royco /Oppenboirr/Jonioep eeni tf m»( Royco Aspergesoep I 'wee ..rijke soepen met intra veel gemakt 5 minuien klaart Tenminste M.U.L O -opleiding en vlot kunnende typen. Leeftijd 18 jaar. TJJSSELING meubelen ïimiKfJSJIlï finite MïtElfUSfKTIS HITIJ 5? UITLUI Brieven onder No. 2012 aan Reclame- en Advies Bur WYT. P. de Hoochweg lil, Rotterdam, URK KRIJGT U GASTEN? Ets zie wat U wordt thuisbezorgd: een droom van een tractatie. een lokkende lekkernij van puur vanille- en. aardbeien-roomys niet weelde rige slagroomgarnering een ROOM IJ STAART verfrissend... meer niei koudl Heus, mevrouw; geen onthaal is zo feestelijk en past zd goed by de gezelligheid rond Uw haard vuur als dit! Bel uiterlyk een dag van tevoren, tussen 9 en 5 uur. U kunt ook bestellen in R.M.I. winkels, bij bezorgers en wederverkopers. Ook 's Zondags wordt bezorgd! 5 6 6 PERSONEN F 2.90 8 i 9 PERSONEN F 3.75 mmt ijs IS. ECHT ROOMIJS Diaram worden de Lonka-Toffees sn de Lonka-earamsls 20 lekker - zo zaefttsmettentf zo tieor-en-door GOED! TOFFEES ARAMEIS 10NKA MELANGE GEVULOE DRUPS LONKa BREDA BETERE SUIKERWERKEN HET PAPIER WORDT BEDRUKT EN ONTVANGT ZIJN TABAK IN DE SIGARETTENMACHINE. Onbedrukt, en op een zg. bobine gewikkeld, gaat het sigarettenpapier de machine in. Het is uiterst dun en wordt daarom over vele rollen geleid. De weg. die het volgt, is OP DE AFBEELDING MET PIJLTJES AANGEGEVEN Eerst wordt het naar een drukapparaat gevoerd, dat het bekende Qiö fllat-MCR* erop AANBRENGT. EEN LOPENDE BAND NEEMT HET VERVOLGEMS MEE. VOERT HET ONDER OE LANGE SMALLE TRECHTER VAN HET VERDEELAPPARAAT DOOR..... EN GELIJKMATIG EN IN OE JUISTE HOEVEEL HEID VAL7 DE TABAK OP HET PAPIER. EEN INGEWIKKELDE MACHINE! HéT RESULTAAT IS UW GELIEFDE D8iVgSLJ^r^ 75 Voor aan Ued' In êén ^aar teveren: hoofdartikelen, doordacht en doorwrocht A 1 ei maal een blik la het vizier {open) a 2 cl. buitenlandse overzichten, soort IA a 1 ct. reportage» en interviews actueel, volgens seizoen a 1 ct. politieke prenten, het beroemde merk A l ct. lijsten van begerenswaardige betrekkingen ct. parlementaire achtergronden, ongekleurd A 1 ct. inzichten in kerkelijke zaken. A 1 ct- vrije blijheden (cq. blije vrijheden) A 1 ct. porties plattelandsbelangen A I ct. maal 7 dagboekbladen (openhartig) 1 1 ct. economische beschouwingen {glasheldera 1 ct. vrouwenpaglna's (incl. Dagboek v. e. kleuter) A 1 ct. stel nutteloze notities (zeer bruikbaar) A 1 ct. medische beschouwingen (betrouwbaar) a 1 ct. complete kunatpagina'a A 1 ct, filmstudies {verantwoord! 1 et bladzijden over boeken (alleen het beate) 1 ct. feuilletons klassieke en modern a 1 ct. puzzles (ertra kwaliteit zonder prijsverhoging) a 1 ct. «tel foto's, tekeningen en diversen A 1 ct. dose6 nuttige adviezen van adverteerders A i ct. voorstellingen van Vrije Tribuniaten A 1 ct, l£saimux>lb?s/ Beleefd aanbevelend „Vrij Nederland" Het goedkoopste grote weekoTad, Totaal Porto 62 x 1 ct. Omzetbelasting (sluitpost) Totaal Generaal: «ww .aijajiTHjiinpnii" wi r iwicmr mror 'iRi^iinüTiriïtu'niiigOTnnKiTOrrnirfiffmiciiïiiiinïïïJiffl.'inimsPfJfim Tibinffiiiisiiw'irBniïifBiianiiiiffiiinliilBtt.iiiïiiiiffiiiiiiffiinipjpaiiEiftfiijgsTiTOïïirnnBniir' DEEL 21 VAN DE AVONTURENREEKS VAN KAPITEIN ROB IS VERSCHENEN PRIJS ONVERANDERD 75 CENT Verkrijgbaar bij de agenten «n bezorgers, bft de boekhandel en de kiosken raiïliiiilLTïii^iftüraüafflllliariKfedüï^ Bij aanmelding per 1 Januari a.s.: DE DECEMBER-NUMMERS GRATIS Aan de Administratie van „Vrij Nederland", Raamgracht 4, Amsterdam-C. Ondér voorwaarde, dat bij de nog in December verschijnende nummers gratis ontvangt, kunt U aan ondergetekende „Vrij Nederland" tot wederopzegging toezenden. Als abonnements geld wenst bij te voldoen het hieronder aangegeven bedrag uit het keuzetarief. Het abonnementsgeld zal bij vooruitbetaling worden voldaan, en wel per bij aanbieding van een kwitantie/per postgiro no 135176 Naam: Straat: Plaats: Handtekening: Datum: Doorhalen wat niet bedoeld wordt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6