s.s. NIEUW AMSTERDAM 1 RIJNDAM FEYENQGRD-STAD10N Supportersvereniging EXCELSIOR SPORTHUIS WIFRA Rott. Voetbalver. „D.D.6 KEGELGIUB „X.Y.Z, Sportvereniging WILLY GENT Hotel IYIeerleveld Grootste chemisch reinigingsbedrijf hier ter stede OOSTZEEDIJK 206 208 TEL 28026-26669 -rj>fpe» A feJL/LIER Zie voor bijzonderheden over deze Prijsvraag elders in dij blad. Rotterd. Football Club „Xerxes' SUPPORTERSVER. „XERXES' Schiedamsche Voetbalver. 5.V.V C. F.C. HERMES-D.V.S, KEEHNEN'S R. V. en A. V. Excelsior A.V. „NEPTUNUS DANCING L'AMB ASSAD EUR SUPPORTERSVER. „NEPTUNUS R'damsche Football Club R.F.C. SUPPORTERSVERENIGING R.F.C VOETBALVERENIGING „COAL' „FEYENOORD" LEEN VENTE VOETBALVERENIGING H.O.V NOL TERWINDT ARIE VERSTEEG Sportvereniging R.D.M. BODEGA „DE SCHOUW" AUTO'S VAN JAN MAAS Maarten Vink Jan Linssen CAFE DU LION O'OR DE ROTTERDAMSCHE LEEUW 5de RONDE VAN KATENDRECHT Harmonie S. H. V. JAN DOBBER ATLANTIC BAR C. M. THOLENS BOB van der HEIDEN ZWEMVERENIGING O.D.Z. ROTTERDAMSE DAMES ZWEMCLUB SPORTFONDSENBAD THEO HUIZENAAR „Lttndegem Gerrit Groeneveld HET SPINNEWIEL Leer DANSEN bij JANSEN Amusement- en Sportvereniging TUDOR BAR Hengelaarsvereniging „De Flat' VAN Bloemenmagazijn „RGZALIA" DE NIEUWE WATERWEG CAFÉ RESTAURANT HOLLANDIA Variété Bureau MINERVA" BE\ MALT H A SPORTHUIS RITMAN KRIS KRASSER Uskoucl EIGEN CRAVEÉRlNWCHTING GQUVEgNESTR.B8- R'DAH BLIJ-DOR Pi Maandag 31 December 1951 GES ft CtEYPOOL VOOR RECLAME IN HET ADVJ8EUH: JT. GB1JSEEM gi. Telefoon KS1M WONING- EN SCHEEPSINNICHTING ZwertJUMtraet W—M. Telefoon 42578 CAFé-EESTAURANX „DE FIAT" ROCHUSSENSTRAAT 403 'TELEFOON 3i wenst 'sportvrienden en bezoekers een GELUKKIG 1952 ?KEND EOTTELAAR: BotieloN.V. v,Deventerslraaf 28 - S.dam CAFÉ „TRIANON' Matli enen erp le In 21 Rochussenstraat 172 Rotterdam Jerlcholaan 18 Jt'dam. Onze beste wensen aan familie, clientele en vrienden voor 19 5 2 O. N. FORMENOY Sigarenmagazijn Schleweg Ï8d Telefoon «3830 PERFECTIE] KUSTER8 FRANK le MIddellandstr. 7, R'dam, tel 51032 Alle Sportvrienden en Bekenden een GELUKKIG 1953 KLAAS VAN DUiJN Jacob Catsatraafc #8, h. Jenrinïstr. Telefoon 499WS le klas consumptie - 3e kla» prijzen Intiem en gezellig SPORTHUIS Dordtnelaan 138 - TeL 78338 B. ran der Linden. Trainer N.O-A.IX Rnathoflaan 30 Vijverhofstraat hoek Zomerhofstraat Telefoon 47464 Rotterdam wenst haar leden, donateurs, vrienden en relaties een Voorspoedig en Gelukkig 1952 W_ de Wlthstraat 80JAN MULLER V< KOMT ZE TEGEN OP ALLE WEGEN1 Telefoon 48532—81916 le WEEN ASTRAAT 13 TEL. 49377—36772 369 hoék Schi^ég Té! wenst hare Sportbroeders KEN GELUKKIG 1852 en Hoog Hout R ENNERS VEREN! G TNG COMITÉ Bestuur, dirigent- en leden wensen donateurs en "begunsti gers een gelukkig 1952. Luc van Dam Nassau Dtllehburgstr. 7 Schiedam K. HAMERS MA Maatkleermakerij Schletbaanstrmat 38. Telefoon 50232 wenst alle hengelsport- vrienden in 1952 een grote vangst. iiiinbinubii HUIS VAN MAS TRIG T Kralingse Piaslaan 87 Telef. 2447S EENDR A CUTS WEG 56 TELEF. 22186 Mevr. C. SCHEPERS Grote sortering Mcrkschaatsen. Schoenen en Sportklcding BERGSELAAN 332 TEL. 80671 HOUDT U LENIG EK ZWEMT W HET BOKS-PROMOTOR MANAGER LERAAR Voor een betere M A S A GE Beukelsdijk 58, TeL. 30059 Persfotograaf Rotterdamsch Parool. Theo Hageraats ZEEUWS KOFFIEHUIS JAN VAN DIJK Noordplein 9 - Tel. 443; Fa. Jan den Beis Voorstraat 5 Telefoon 50558 In 1952 voor Uw hen gel- sportartikelen en visaas F. J. VAN ZONNEVELD FRANS H, J. KOOKE Autoplaatwerker Autogeen- en Elec. Lasbedrijf Hndsonstraafc 149 - Rotterdam Telefoon 31575 b P.F. wenst allen EEN VOORSPOEDIG 1952 Ook to !95ï Vw HENGELSFOBT-AETIKELEN no ROSIER FAASSËNSIRAAT 17 TEL, MS?4 Eechthalslaan 2 Telefoon 73494 JOOP KETTING Café „De Tunnel-West" Beukelsdijk 3 - Tel. 30705 Café „Karei de Stoute" Wolphaertsbocht 82 Tel. 73382 C, G' Offerman. yA. WILKES ZONEST VERHUIZINGEN MEUBELTRANSPORTEN Soetendaalseweg 27 - Telefoon 46948 Math ene Bserlaan 147 Telefoon 5O0D1 <naast Capitol) Voor de meest elegante lederen kleding- HEEFT U ONZE HOLLYWOOD-JAS AL GEZIEN? EEN DROOM VAN EEN JAS! TELEFOON 82950 - BLUDORP SCHEPENSTRAAT 111 HEEFT DB GROOTSTE KEUS Uw leverancier voor al Uw hengelsport-artikelen Nieuwe Binnenweg 237 Telefoon 39867 VOORSPOEDIG 7952 wenst Leden en Vrienden een GELUKKIG NIEUWJAAR. G. L. E. OTTO - Nieuwe Binnenweg 139a - Telef. 3S004 Schiedamseweg 62 a Telefoon .37371 VOOR AL UW Pijnackerplein 52 Botterdam Telefoon 43214 Met gelukwens van de- dag n Koninkl. goedgek, FRITS I. BRIL Opgericht 1 April 1911: Erkend Advertentie- en Reclame-Adviesbureau CUeB de Vrieselaan 23 Telef. 3040052490 ROTTERDAM J. de Winkel—Heykocp Crooawjjksesingêl 63 Een gelukkig 1952 en een prima feestavond van bet STATENWEO 150 TEL. 83200—«3222 Vrije toegang. SCHUUBMAN'S SPORTHUIS le PUnackeratraat 46 Het adres voor Hengelsport en alle-andere sporten TELEFOON 41156—75486—75487 TELEFOON 8296S. C. 3. HUISMAN HET EOTTEBDAMSCH PAEOOL OOK voor Uw VEKÉNIGINGSDBIJK WEEKEN NWE BINNENWEG 104—106 MIDDELLANDPLEIN 30 wenst al zyn Sportvrienden een Gelukkig 1952 en hoopt, dat het nieuwe jaar veel 2cede sportieve prestaties mag brengen. wenst al zijn sportvrienden een voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 10