m Arsenal verliest de kop Ajax eist opnieuw topscore voor zich op (7-0) Plaatst Koerierster! Plaatst Wrkriyksr sportbijlage UB SCVIEOAIHMER SCORES EN STANDEN Amsterdamse dames en de Haagse heren winnaars Mevr. Roos en W ilton de beste tennissers Dam es-a thleten trainden op Te Werve Feestelijkheden tijdens de Winterspelen VOETBAL IN ENGELAND DISTRICTS VOLLEYBAL Nieuwe nederlaag voor Donner Om de Davis Cup k.. EUWE LEIDT IN GOETHEBORG Misschien voortaan élke week Zwemwedstrijden voor televisie V Nel Hermsen niet op de ranglijst Italiaanse wielerbond selecteert renners Geen gebrek aan sneeuw in Noorwegen Saarbrücken toch uitverkoren Derde testmatch India-Engeland Maandag 31 December 1951 13 !ii:ifii.t.iii:gi!iia'iiiiiB!!:iiii!i<!iia: («iirai SiiiM».i.% Mm»*!ri .«mi Uui.1 iniPMtlHEI^JiilljilltiltlUIÜllli^l 1) EERSTE KLASSE A ElinkwJJk—Haarlem 2—2 Heercnveen—.Velocltas 61 GVAV-DWS 0—1 Frisia—De Votewijpkers 22 EERSTE KLASSE C MVT-Eindhoven Fcyenoo rtlBW Willem li (1) 15 11 (3) 16 10 15 8 is e 15 8 DWS Haarlem 't Goot EDO Heerenv. AGOVV (5) 14 6 Elinkwijk (7) 15 5 Enscb. B. (8) 15 7 GVAV (9) 14 5 De Vol. [10) 15 4 Frisia [11) 15 2 Go Ah. (12) 13 2 Velocit, (13)' 16 2 Theole (14) 15 0 MW 5 1 25 31—12 Eindh. 5 2 21 SI—17 Juliana 4 3 20 19—10 Feyen. 4 3 20 22—14 ADO 5 3 19 33—25 NAC 5 3 17 23—17 BW 7 3 17 20—19 Bieuerb, 2 6 16 25-24 SVV 3 6 13 27—16 Sittardia (11) 5 6 13 18—20 RBC (12) lit l y li 5 7 10 21—30 DHC (13) 15 3 1 11 7 5 8 9 17—23 Quick (14) 15 1 3 11 5 2 12 6 1440 4 tl 4 14 43 EERSTE KLASSE D (2) (7) <8j (9) (20) 1—0 0—0 2 24 41—16 3 18 29—28 3 17 37—23 17 27—28 16 28—32 16 30—24 16 25—23 15 28—25 15 3134 14 35—30 11 2941 7 23—43 5 21—44 EERSTE KLASSE B VitesseAchilles Be Quick—Sneek Ajax—Leeuwarden VSVBlauw Wit Ajax <1) Wagen. (2) RCH <5) 15 12 2 IS 10 2 15 9 3 15 9 2 15 8 4 IS 8 2 15 «5 6 IS 6 3 Be Quick (4) g Vitesse (5) Leeuw. (6) ft Zw, Boys (7) m DOS (8) n Blauw W. (9) 1 VSV (10) so o o Enschede (11) 15 5 2 8 if Oasterp. (12) 15 2 2 11 Si Sneek (13) 15 2 1 12 Ij^Achilles (14) 15 1 1 13 22 12 LONGA—Sparta 0—5 LlmbilrelaPSV 0—0 2—0 ChèvtemontErama 5—3 3—0 VW (U 25 11 1 3 23 38—17 7—0 H. DVS 12) 15 9 4 2 22 47—20 1—I PSV (3) 15 8 3 4 19 31—17 43—17 Limburg. (4) 15 9 1 5 19 26—23 47—15 Sparta (7) 14 6 5 3 17 22—13 41—20 Maunts (6) 15 6 4 5 16 36—30 31—16 3220 Emma {5} 16 6 4 6 16 45—35 Xerxes <8> 15 6 3 6 15 31—26 28—28 Noad 19) 14 4 4 6 12 20—24 25—24 Brabant. (11) 15 6 O 9 12 22—35 3S—31 2328 Longa <i0) 15 5 2 8 12 22—43 PJE.C (12) 15 3 5 7 11 10—25 24—30 HBS (13) 15 '4 1 10 9 28-42 17—30 Chèvr. (14) 16 3 1 12 7 25—50 1648 (De tussen haakjes geplaatste cijfers o 1650 geven de volgorde van de vorige 3 11—37 Zondag aan) BD.IiBillLlüliailllUIIBiliailCllIll^ .iiiiyiiiiiiiiiSiDiKiitiiiitttiiiiiiiiaiVifiiiiL'iiniiiiiiitniiiniiüiiijniiiiaiiiKtiiiiüiiiDiniiSiitiiTiiiiiiniitiifidiBniifiiiiii! HAARLEM. Ditmaal organi seerde de afdeling Haarlem de volleybal districtswedstrijden. In het bekende „Krelage" huis, in een der zaien, had men een tweetal velden geprojecteerd. Twintig wed strijden moesten worden verwerkt en xoals wij hadden verwacht," de districten Den Haag en Amster dam werden winnaars. De eerste ontmoeting was die tussen Den Haag en het Noorden (heren) 15—12: 15—10. Daar ook de heren ,.the best of three" speel den won Den Haag met 20, Ook Rotterdam ging met 20 ten on der. 15—2; 15—3. Met Utrecht hadden de gebroe ders van Z weeden meer moeite. De volgelingen van de heer Birk- hof wisten dat het de zwaarste ontmoeting zou warden. Gelukkig werd het ook de beste. Weinigen dachten dat na een eerste game waarin ze liefst na 150 wissel den; de, tweede game bracht winst 15—5 en de laatste was goed en ongekend spannend, 14—16 voorde Hagenaars was het einde. Deren wonnen dus met 21. Amsterdam—Den Haag was het slot van de dag. Het werd een slot dat pakte. Dik Ruiter c.s. wonnen de eerste game met 1512, maar in de tweede game kwamen de gebroeders van Zwecden met een handige taktiek voor de dag. Men liet enige malen de 2de man sco ren in stede van de „derde"; dit bracht 4—15 voor Den Haag. Bij de derde game ging het om de wisselbeker en na grote spanning slaagde Den Haag er in met 1614 te winnen; het werd dus voor hen 2—1. De volgorde voor de heren werd: no. a en winnaar wisselbeker Den Haag, 8 punten; 2 Amsterdam, 6 pnt.; 3. Utrecht 4 pnt.; 4. Gronin gen, 2 pnt.; 5. Rotterdam, 2 pnt. Ook voor de damea openden de districten I en IV de wedstrijden met het „Noorden" en Den Haag. Het ..Noorden" bracht het tot 8 15 en 1416, zodat Den Haag met 30 won. Ook Utrecht gaf goed partij aan „R.V.C"! 15—13; 15—11, HASTINGS In de derde ronde van de hoofdgroep van het Has- tings-schaaktournooi werd de partij Donner (Ned,)—Gligoric (Zuid-Si.) 0—1. De Zutdslaviër verdedigde zich'Nimzo-Indisch. Andere uitsla gen in deze greep waren; "Popel (Br.)Yanovsky (Can.) remise; Abrahams (G.B.)Barden (G-B.) afgebr., Golombek (G.B.)Hooper (G.B.) 1—0, Thomas (G.B.)— Schmidt (Did.) 0—I. De Duitser, die de Sicillaanse verdediging had gekozen, won in 14 zetten, nadat de nartjj 2 uur geduurd had. De uitslagen van de derde ronde in de premier reserve B-groep luidden: mej. S. Bussens (B.jHarris (G.B-) 01, mevr. Fenny Heemskerk (N.) —Oakley (G.B.) 0—1, M. J. Jacob- sen <N.)Barrett (G.B.) afgebr. DEN HAAG Het bestuur van de K.N.L.T.B. heeft Neder land ingeschreven voor deelne ming aan de Davis Cup-wed strijden in 1952, In verband met de nieuwe bepalingen, die het vorig jaar zijn ingegaan, is Ne derland, daar^ het in 1551 tot de laatste acht behoorde, vrijgesteld van de eerste ronde in 1952.Het' is echter tevens verplicht een uitwedstrijd te spelen. Deze gaat uit de aard der zaak tegen een winnaar van de eerste ronde. maar- de tweede wedstrijd van An nie Wichgers c.s. was veel en veel minder; met 11—15. 215 werd van Amsterdam verloren. De eer ste winst kwam tegen Rotterdam; 15—4 en 15waren de game cij fers. De Amsterdamse dames ble ken -de sterk sten. Den'Haag werd met 27—15 en 15—7 overwonnen. -De volgorde voor de dames was: no, 1 en winnaresse wisselbeker.' Amsterdam, 8 pnt.; 2. Den Haag 6 pnt.; 3. Utrecht 2 pnt.; 4. Gro ningen 2 pnt.; 5. Rotterdam, 2 pnt. GOETHEBORG Dr Max Euwe behaalde in het schaaktournooi al hier anderhalve punt en zal waar schijnlijk met de overwinning gaan strijken. In de zesde, voorlaatste ronde ver sloeg hij Ernst Ahman (Zweden) in 37 zetten en zijn afgebroken par tij tegen Erik Johnsson (Zweden) eindigde in remise. De stand aan het eind van de 6e ronde was: Euwe 4.5 punt, Leo Laurine (Zweden) en minste als het weer de voetballers Erik Johnsson (Zweden) elk 3,5 pt. gunstig gezind blijft (Van onze sportredacteur) De laatste competitie dag van het jaar - waarop een inhaal programma werd afgewerkt' heeft zeer onaangenaam weer gebracht, zodat over het alge meen geen erg fraai spel is ver toond. Regenbuien en harde wind deed het verblijf op de velden slechts een „noodzaak'1 worden al werd er hier en daar nog flink op los gescoord. Ajax bijvoorbeeld weer' (verleden week 16 tegen VSV). De Ajaxieden zorgden opnieuw voor de topscore met een zege van 70 op Leeuwarden, dat het tot nu toe toch niet zo slecht had gedaan. - Heerenveen bleef in de buurt van deze ojfers met 6—1 tegen Veloci- tas, hetgeen we] wat begrijpelijker is, temeer daar Abe Lenstra het weer eens op zijn heupen had en de meeste doelpunten voor zyn re- j kening nam. De Friezen bleken be ter bestand tegen de weersomstan digheden. dan de Groningers, maar met rust was de achterstand van Velocitas nog slechts 2—0. i Elinkwijk deed zeer verdienstelijk werk door Haarlem een gelijk spel (2—2) af te dwingen. Sparta mocht met het sluitstuk van het jaar tegen Longa eveneens tevreden zijn: 0—5. Niet dat de Rot terdammers zo'n sublieme wedstrijd speelden, maar zij waren technisch wat beter en liepen zeer hard van sfcapeL Binnen enkele minuten ston den Terlouw c.s. met 02 .voor. D.e andere doelpunten zijn pas in de laatste 20 minuten gevallen. D.W.S- he?ft nu niet bepaald een royale overwinning behaald bij G.V.A.V., maar 0—1 is tenslotte vol doende, De grote strijd M.V.V.— Eindhoven is 1—1 geworden, met een doelpunt in de eerste helft van Eindhoven door Van Melis. De Maastrichtenaars kregen er ook een na de rust, als resultaat van hard zwoegen. De big match dn D, Lim- burgia—P.S.V. eindigde ook al ge lijk, d.w.z. 00, hetgeen voor Lim- burgia geen slecht herstel mag .wor den genoemd na de nederlaag van 41 tegen Hermes. Over de gulzigheid van Ajax kun nen we nog melden, dat deze pas los kwam na de rust, die immers met 1—0 was ingegaan. Leeuwarden had nL aanvankelijk geen slecht te genspel gegeven, maar het was te primitief. Na de rust is Ajax vrij beheerst naar 7—0 gewandeld. Sneek is weinig wij zei; geworden, althans wat puntenaantal-betreft, bij' Be Quick, dat met 3—0 de baas over de Friezen bleef. Nu wij bet jaar afsluiten met twee derde van de competitie ach ter de rug kunnen wij niet onte vreden zijn. Verleden jaar om deze tijd zag het er in dit opzicht een stuk slecnter uit. Op 6 Januari gaan we weer met full speed verder, ten- (Van een onzer verslaggevers) Het was Zaterdagmiddag wel de eerste, maar waarschijnlijk _nlet de laatste' 'maal dat de centrale Olym pische athletiek. training op Te Wer ve werd gehouden, mant toen de dame3 na afloop wat zaten uit te blazen tijdens een ontvangst in het mooie clubrfebovw, deelde trainer Rinkel mee, dat hij nan plan is een verzoek tot het KNATJ-bestuur en tot'Te Werve te richten om binnen kort elke week, behatue in Ouer- veen ook op de Rijswijkse baan te mogen trainen. Over enkele weken immers zal tweemaal per week worden geoefend en de combinatie op Te Werve van rust, een sintel- baan en een fUnk bos, uond de heer Rinket ideaal. Omstreeks drie uur was op deze middag de training begonnen Deze werd bijgewoond door de trainer van'de bekende Londense „Spartan Ladies Athletic Club", de club van June Foulds. Sylvia Cheeseman ea. dagen in Den Haag doorbracht, Trainer Rinkel liet de volledige ploeg eerst een flink cmd door het bos draven en maakte het txamings- uur op de sintelbaan met de ge bruikelijke conditie-trainingsoefe ningen vol. Eén voor één moesten Gerda v. d. Kade-Koudijs, Gré de Jongh, Puck Brouwer. Xertia Stad- De Jong, Loes v. d. Meyden, Hilde Veth en Wiliy Lust vervolgens nog enkele sprintjes maken. Ditmaal was ook de discuswerpster Cor Aafjes van de partij. Stuk voor stuk wer den hierbij weer de arm- en been- bewegingen door trainer Rinkel on- en de'heer W. Thomson, die enkele - der de loupe genomen. NAABDEN Op 11 Januari zal de VARA jeeö televisie-uit zending verzorgen van zwem wedstrijden en demonstraties schoonsprïugen. De wedstrijden worden gehouden in bet over dekte zwembad te Kaarden, welk bad televisie-technisch het gunstigst was gelegen voor een dergelijke proefneming. Het - programma - van de wed strijden, 'die -zijn, georganiseerd in samenwerking met de sport- commissie vande KNZB, ver meldt naast demonstraties schoon springer de nummers 100 m. vrije slag. waarop bij de dames Irma - Schumacher, Wies Vaessen en Hannie Termeulen en bij de heren Tjebbes. Herm- sen en Biïisma uitkomen. Voorts worden Geertje, rWielêma,- Joke de Korte en Befje de'Boer ge noemd als vermoedelijke deel neemsters op de 100 rl. rugslag, terwijl ieen estafette 3: x 100 ro. wisselslag dames het 'program ma volledig maakt. DEN HAAG De officiële ranglijsten "an 1951, samengesteld door de Koninklijke Nederlandsche Lawntemrisbond, vermelden de belde kampioenen mevr. RoosVan der Wal en mr. Wilton op de eer ste plaats. danken dit niet alleen aan het feit Van hun kam pioenschap, doch ook aan hun re sultaten in verschillende andere wedstrijden. Enkele spelers o.a. mej. Herm sen, Van Swol en Rinkel zijn niet in de ranglijst opgenomen, wegens onvoldoend aantal wed strijden tegen andere spelers, waar door geen goede maatstaf kon wor den aangelegd. De ranglijst van de heren is als volgt: (tussen haakjes de plaats, welke de betreffende speler het vorig jaar op de rang lijst innam): 1. mr, H. Wilton <55; 2.-3. (gelijkgesteld) L. Krijt (6) en J, Linck (3); 4, A. van Meegeren (7); 5. T. Hughan (2); 6. H. van Dalsum (8); 7.-8 F. Dehnert (Ui en J. Windt 9, H. van Gas- selt (19): 10.—13. .H. Beernink (9); drs. A. Borretï (12), W. Karsten (18) en mr. J. Taminiau (15); 14.—16. J. Caramoy T, Kra mer en mr. A, Maris 17, H. Nolten 18.—20, F. Beer nink (13), G. Holst en A. Lathouwers niet geplaatst wegens gebrek aan gegevens wer den (alphabetisch) J. Knottenbelt (10), drs. A Reidt I. Rinkel (4). A. van Swol (l)'en D, Tesch- macher 4 De damesranglijst 15 als volgt: 1 mevr. J. Roos—Van der Wal (2); 2 mej. M. RoJlin Couquerque 3 4. mevr. G, Blaisse—Terwindt en mevr. Z. Schmier' r (3); 5.6. mej. C. Grosveld (5) en mevr. A. KoopmansKnottenbelt (4); 7.-8. mevr. E. van Berkel— Belzer (7) en mevr. E. Scholten Klein (6); 9. mej.' E. Hooghoudt (8); 10. mevr. H. Vlielander Hein— Dijkmeester (10): 11. mej. A. van der Torre (9): 12. mej. F, Tekelen- burg 13. mej. I. Kiek (11). Niet geplaatst wegens gebrek aan gegevens; mej. P. Hermsen bij de heren is dus een zevental debutanten in de ranglijst opgeno men. bij de dames sléchts 1. MILAAN De sporteommissie van de Italiaanse wielerbond heeft een selectie- groep gevormd waartoe zeven renners behoren: Gino Bartall, Antonio Bevi- lacqua, Fausto Coppi, Fiorenzo Magni, Giuseppe Minardi^ Loretto Fetruccl en Henzo Scldani. De in deze "groep ondergebrachte r ners zijn verplicht aan de vijf wedstrij den deel te nemen die meetellen voor het kampioenschap .van de weg In 1852. Bij afwezigheid zonder gegrohde rede nen zal de .betrokkene in-de.'volgende zeven dagen In geen enkele wedstrijd mogen uitkomen, Voorts Is reglemen tair vastgelegd dat de geselecteerde.ren ners ln de drie dagen, voorafgaande aan een kampioenswedstrijd, nergens elders mogen starten. ,f f De volgende vijf wedstrijden zijn door de sporteommissie aangewezen voor bet wegkampioenschap yan Italid 1952: 30 Maart' Ronde van Toscane. 1 Mei* Ronde vgn EmelJa. 3 Augustus: Criterium van de Apen- nijnrr. Genua—Pontedecimo. Reeds een dag voor de officiële opening) van de Olympische winter spelen in het Bistet-stredion te Oslo door koning Haakon, zullen wed strijden worden gehouden in Nore- fjell, nl. de slalom voor dames. Kroonprins Olaj zal hier de opening, oerrtcliten. Op dezelfde dag zal de president van het Intern Olympisch Comité, - de Zweed Sigfrid Edström de bobslee-wedstrijden op Frognerse-f teren met een toespraak inleiden,"'. Nadat koning Haakon de Spelen in het Bislet-stadion op 25 Fe&rttari officieel zal hebben geopend, zal de ooorzitter uan het Noorse Olympi sche Comité, de heer O. Ditleu-Si- motisen Jr een toespraak houden, waarna het Olympische vuur wordt ontsteken, waarbij de deelnemers de Olympische hymne zitUen zingen. Hierna volgt het défilé van alle lan den. Dinsdag 19 Februari fungeert ko ning Haakon in het koninklijke slot als gastheer van alle deelnemers en op Zaterdag 23 Februari wordtin het Nationale theater een feestvoor- stelling gegeven. De winterspelen worden besloten met een maaltijd voor alle'deelnemers in het stadhuis van Oslo Voordien heeft de slotce remonie plaats gehad in het Bislet- stadion. f Oostenrijk trainings centrum Het lijkt wel of de Olympische winterspelen in Oostenrijk zullen worden gehouden in plaats van in Noorwegen. In Tirol houden zich nl. talrijke Olympische deelnemers op, die .zich hier voorbereiden. Voorna melijk zijn het skiërs, die afkomstig zijn uit Australië, Nieuw-Zeeland, Zweden, Engeland en de Ver. Sta ten. Binnenkort worden nog ver wacht skilopers uit Japan. Argen tinië, Chili en Spanje. Ook Noorse skiërs, die op het ogenblik in Zwit serland oefenen, zullen dezer dagen hun trainingsoord naar Oostenrijk verleggen. Op 6 Januari zullen dan ook in Bischofshofen grote interna- 1 tionale springwedstrijden worden ge houden, waaraan vele cracks zullen deelnemen.- 1 Vijf tori-collecteren Ook Engeland heeft gebrek aan contanten voor de uitzending van de Olympische ploeg naar Helsinki om dat de regering eik credietvoor deze expeditie heeft geweigerd. De En gelse dagbladen de Daily Mail en de Evening News zyn nu een inzame ling begonnen met als doel 50.000 pond sterling (5 ton) bijeen te bren gen, Daar is moed voor nodig en we Hebben zo de idee dat de „fundra- cer1i. Iemand die gelden zal probe ren in te zamelen -voor het Ned- Olympisch Comité, hierbij wel naar huis kan gaan. Rika Bruins en Kelder naar Brussel DEN HAAG Aan de Internationale zwemwedstrijden, die Zaterdag 16 Fe bruari te Brussel worden gehouden en waarvoor, zoals reeds eerder gemeld, ook een Hongaarse zwemploeg is uit genodigd, zal, naar wij vernemen, van Nederlandse zijde worden deelgenomen door Rik» Bruins (GZ en PC) en Hans Kelder (RobbenL belden op het num mer 200 rb schoolslag, LONDEN. De laatste Zaterdag yan het jaar bracht boge scores, zowel door ploegen a 1b door indi viduele spelers, en tware verliezen door verwondin gen bU de topclubs van de vier divisies. In de eerste divisie was de 7—1 overwinning v&n Burnley .op Middlesbrough natuurlijk het feit van de dag. De mld- voor Holden en de rechtsbinnen MorriB namen ieder drie doelpunten voor hun rekening. Dank zij prachtig spel van. Pearson in de voorhoede kon Manchester United, dat thans in 8 wedstrijden ongeslagen is gebleven, met 1—0 Bolton kloppen en Arsenal van de leiding in de eerste divisie verdringen. De gunners gingen in de uitwedstrijd tegen Sunder land met 41 onder, nadat de Bcore in de eerste helft blank was gebleven. Na rust kwam Trevor Ford, de Wëlse international van Sunderland, uitstekend op dreef en schoot hij twee maal raak van de mldvoor- plaats. Arsenal kon op Het modderige veld- idet tot haar gewone spel komen." Aangezien Portsmouth* een punt haalde uit de wedstrijd tegen Chelsea Is Arsenal teruggezakt naar de derde plaats. Preston North End won voor de derde" maal fri successie eh staat vierde. De enige goal in de match tegen West Bromwich-.werd gescoord door de jeugdige-Foster die op het weid van de thuisclub zijn debuut*maakte ln de-league, Totten-' ham, houder van de titel, hield contact met de leiders door een 2—1 zege over Newcastle,-waarmee d« Lon- denaars tevens wraak namen voor, de 7—2 nederlaag welketze in September j-L-tegen diezelfde.club;hadden? geleden; Zo dik'was-hier én daar de'modderlaag op het- terrein dat vier ballen, waarvan twes wit, in deze match gebruikt werden Onder aan de ranglijst leden Huddersfield. Fulham en Midalesbrough nederlagen, en aangeizen Stoke City won zullen deze drie clubs in het nieuwe jaar alle zeilen moeten bijzetten om uit de gevaarlijke zone te _(.komea. Alhoewel Cardiff het tegen Brentford tot een gelijk spel -bracht, door een late goal van Tiddy, viel de ploeg' toch terug naar de derde plaats m de tweede divisie omdat Sheffield Wednesday en Birmingham alle twee wonnen. Ook in deze wedstrijden,- zo be langrijk vóór de promotiestrljd. weerden de midvoors zich geducht Dooley vond twee maal het net voor de Wednesday dat roet 4—1 van Southampton won, en Brigge maakt Birnunghams enige goal op hel veld van Nottingham, Forest. De reus Dooley heeft nu in 15 ■wedstrijden 27 doelpunten gescoord. Uitslagen eerste divisie: Aston Villa—Manchester City 1—S; Burnley—Middlesbrough 7—1; Charlton Athletic— Fulham 3—8; Chelsea—Portsmouth l—i; Huddersfield T«?wn —Liverpool I2; Manchester UnitedBolton .Wanderers J—o; Preston North End—West Bromwibh - Albion I—0: Stoke City—Derby County 3—1: Sunderland—Arsenal 4—i: Tottenham Hotspur—Newcastle United 2—3; Wolverhamp ton 'Wanderers—Blackpool a0. 5 -Tweede dlvJsie: BientfordCardiff City 11; Bury— Notts County 2—1; .Coventry .CUy—Blackburn Rovers 1—2; Doneaster" Rovers—Rotherham "United 0—3; .Everton—Leeds United 2-r-O; Luton Town—Leicester City 1—3; Notts Forest —Birmingham City 0—1; Sheffield United—Barn sley 1—2*. Southampten—Sheffield Wednesday 1—4; Swansea Town— - Queens Park Rangerr-2—3; West Harajtelted—Hull City 2—0. Voorproefje Twee dagen voor het begin van de Olympische winterspelen zalin i»ot nieuwe Jordal Amfistadion te Oslo de ijshockey wedstrijd Ver, Sta tenCanada worden gespeeld. Eerst wilde het Noorse Olympische Comi té er- niets van weten, omdat het van mening was dat zulks de inte resse in het Olympische ijshockey- tournool zou schaden. Nu zal dit aardige voorproefje mogen doorgaan. Entreeprijzen De duurste entreebiljetten voor-de Olympische winterspelen zullen die bij het skispringen zijn op.de Hol- menkollen-schans buiten Oslo. Voor de beste plaatsen zal men hier on geveer veertien gulden moeten neer tellen. Direct in prijs volgen hierop de openings- en sluitingsceremonie en vervolgens het kunstrijden. Dan pas komen de prijzen voor het hard rijden op de schaats. De duurste plaatsen hiervoor zijn ongeveer 8,50, doch zij zullen ongetwijfeld zeer suel uitverkocht zijn, Verlichting Bislet-stadion Het Bislet-stadion, waarin o.m. het hardrijden zal worden gehouden, zal voor de Spelen een der beste be- lichtingssystemen van Europa krij gen, nl. 210 lampen en 30 schijnwer pers, die aan 20 hoge masten wor den opgehangen, zodat spelers noch toeschouwers verblind zullen wor den. Voor philatelisten Reeds enige tyd geleden zün de eerste Olympische postzegels in Hel sinki uitgegeven Een der zegels is blauw en heeft de afbeelding van het interieur van het Olympisch sta dion te Helsinki en de 5 Olympische ringen. Een andere postzegel is rood en hierop komt een schoonspringer voor. Er zullen nog twee zegels bij. komen; op de ene zsl een hardloper worden gedrukt cn op de andere voetballers. Moderne sporthal In begin van 1952 zaJ in hei dorp Otanieml in de buurt van Helsinki een geweldige sporthal ln gebruik kunnen worden genomen, welke tot stand is gebracht met behulp van de studenten van de technische hoge school te Helsinki. In de hal ts een sintelbaan aangelegd van 151 m lang die een ellpsvorm heeft, In het mid den Jigt een veld van 40 X 52 meter, dat bestaat uit een mengsel van sin tels, aarde cn zand. In deze ruimte zuilen o.m. de turn-, worstel-, boks en basketbailwedstrijden worden' ge houden. In totaal kunnen 8000 toe schouwers de wedstrijden hier vol gen. Ski-favoriet Falkanger breekt sleutelbeen OSLO Thorbjoem Falkanger. een. van de Noorse favorieten voor het skispringen, heeft bij een val ■in de buurt van Trondhetm.' .waar hij trainde, een sleutelbeen gebro ken. Alhoewel -hij enige weken rust zal moeten nemen menen de dokters dat hij zowel aan.de win terspelen zal5 kunnen deelnemen alff'aan de nationale ^wedstrijden "die 'er aan voorafgaan- OSLO Dg naer Rol! Petersen, secretaris-generaal van het Noorse organisatiecomité der Olympische winterspelen heeft verklaard dat .er geen reden is om te vrezen dat er in Februari moeilijkheden zul len rijzen wegens gebrek aan vol doende sneeuw. Hij zei dit by wijz- van commentaar op het tele gram van de Kamer van Koophan del té Lake Placid waarbij aange boden werd om de Olympische ski- wedstrijden in die plaats te doen houden voor het gevaL er niet ge noeg sneeuw in Noorwegen zou 15§£en- i. Te Lake" Placid ligt, volgens het telegram van de Kamer van Koop handel, een sneeuwlaag van 35 centimeter, maar Petersen wees er op dat op tal van plaatsen in Noorwegen de sneeuw al 50 centi meter dik ligt. Wielrennen SAARBRÜCKEN. Een wleler- officiai te Saarbrücken heeft mee gedeeld. dat de wereldkampioen schappen op de baan in 1952" te Saarbrücken zullen worden ge houden. Als data zijn vastgesteld 26 tot en met 30 Augustus. De Luxemburgse wielerbond hoeft voor 1952 de wereldkam pioenschappen toegewezen gekre gen. Op een circuit in het Groot hertogdom zullen de wereldkam pioenschappen' op de weg worden gehouden, maar baanwedstrijdett zijn in Luxemburg niet mogelijk, omdat er geen behoorlijke wieler baan aanwezig is. De Luxemburgss wielerbond had verscheidene aan biedingen van buitenlandse banen ontvangen, o.a. van Amsterdam, Reims, Milaan en Rocour, maar Saarbrücken schijnt thans defini tief gekozen te zijn. De U.CJ. heeft nog geen officiële mededeling over deze keuze gegeven, CALCUTTA. De Engelsen zijn de derde to ets wedstrijd tegen In dia goed begonnen, want op 'de eerste dag scoorden z(} 217 runs voor het verlies van 4 wickets. Het eerste wicket leverde niet veel runs op. want Robertson werd spoedig aan de kant gezet.- terwijl Graveney pech had door oj> de laatste bal voor de lunch uit te gaan, toen hij nog maar 5r runs nodig had om zijn 3000 runs voor deze tournee vol te maken. Spooner en Watkins zetten sa men een goede stand op. maar pas toen Cyril Poole, die voor het eerst in een toetswedstrijd uit eerst in 'n toetswedstrijd uitkwam, met Walkins een paar ging vormen voor het vijfde wicket, was het dag te zien kreeg. Toen de stumps getrokken werden waren ze nog samen, met 78 runs op hun actief. De beide vorige toetswedstrijden. te New Delhi en Bombay eindig den onbeslist. Nederlandse renners te Zurich verslagen ZURICH. De koppclwedstrüd over 100 kilometer, meetellend voor het criterium van Europa, is gewonnen door het Zwitserse paar Von Buren—Bucher in 2 uur 0 min. 19.4 „sec., ecu nieuw baanre cord, voor hun landgenoten Platt- ner—Roth en DiggelmannZehn- der. De Nederlandse koppels Van Est—Derksen en SchultePeters bezetten resp. de vijfde en de ze vende plaste met twee ronden ach terstand. Voetbal in Frankrijk PARIJS Uitstegen Franse voetbal competitie: RIJseel—Bordeaux 2—2, Nica Roubatx 1. Lyon—Straatsburg 2—3. Marseille—Metz 40. Nancy—Nlmes 0—0. Relmiï—Hennes 4—0. Sochaux— Lens 3—1. Rsetng—Le Havre 2—6. Sèté St. EUenne i2. Het gelijkt spel van Rijssel tegen Bor deaux heeft in de kop van de ranglijst enige verschuiving gebracht. Rijssel. dat met Le Havie de eerste*plaats deelde, staat nu gehlk met Nice op de tweede plaats, terwijl Bordeaux thans vlerda staat met 23 punten, twea punten ach ter op Le Httvre, dat een punt voor sprong beeft op RlJssel en Nice. Straatsburg behaalde een belangrijk* 3—2 zege op Lyon, waardoor'de achter stand van de hekkeslutter Iets kleiner is geworden. Juventus vooraan in de Italiaanse competitie ROMJS-— Uttalagen Italiaanse compe titie: FlorenceTriest 2—1, Lazlo—Bo logna 1C. Milaan—Legnano 4—1, Na pels—Juventus 1—2. Padua—Novara 0—0. Fro Patris—Atalnnta 1—1, 'gestaakt we gens mltvt Sarnpdorla—Internationals 13. SpalPalermo 3—0, TurijnLucca 1—I. Udlnrt—Como 3—1, Door de 2—1 overwinning op Napels heeft Juventus de leiding behouden met 2 punten voorsprong op Milaan; dat Legnano met een 4—1 nederlaag nog F.C. Luik nu .aan de kop r te ere-afdellng KBVB; Berchem—FC Luik 0—2. Ander- leeht—Standaard 1—1. TiJleür—La Gan- toise 1—2 US DoornikRC Mechelen 1—6- Racing Club Brussel—Charleroi 1—4. Antwerp FC-Unlon" St. GJlIaüV 2—17. FC Mevhelen—Daring 20, Qlymp. Charleroi—Beerschot 0—3. FC Luik heeft 'na 18 weGBtrÜden de leiding met 23 punten, gevolgd door FC Mechelen met 2i en Union St,*. Gülolsa en Anderlecht, belden met 20' punten. Onderaan sluiten US Doornik cn Stan- are rij met„9. punten leder;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 13