HAGERAATS KREUGER Firma J. H, C. van WAART VERKOOPT UIT! HORLOGE 't WOLHUIS v.d.Leeden Opruimings Aanbiedingen Heer en Mevr. B. Schiiperoord de Meubelbeurs' SP0RTHUIS HITMAN Café PLEINZ1CHT WESTHUIS MANTELS BABY MANTELTJES -JURKJES - amse winkeliers ife clientele „Het Westen' Waar dat wiel draait DAMESJUMPERS VESTEN Voor de a.s. feestdagen gedistilleerd van DeschillenophaiersfeSchiédam wensen hun cliënten een gelukkig 1952, DEZE WEEK OPRUIMING VAN RESTANTEN TEGEN SPOTPRIJZEN IE? tl Hoogstr. 111 Schiedam VREDIG 1952 J 15 K OR Tl N G ?r' J.P.v. MUNSTER Dansschool A, Schiiperoord „De Schiedammer ENIGE GREPEN UIT ONZE Aanvang Woensdag 9 uur) DANSSCHOOL WINTERMANTELS f| 75 HARTELIJK DANK „DE MEUBELBEURS" JAPONNEN DEUX-PiÈCES in wol en zijde KINDERMANTELS JEKKERS JURKEN DANSSCHOOL REGENMANTELS Egypt, Linnen Gummi Loden Gabardine Fa. G; HOLSWILDER GROTE BALANSOPRUIMINIl de GOEDKOPE WINKELS T T N 3 EN STRIJD een voorspoedig 1952 AFOEliNBSBESTUUR AL6. BOND MERCURIUS Hoogstraat 91 ft BETERE GENRE met locd Maandag 31 December 1951 EEN VOORSPOEDIG 1952 BEGINT MET EEN van FX ONNESLAAN 175 B TEL 67551 (Mei 10% korting, uitgez. Sola-art.) Ook in 1952 zal BANKETBAKKERIJ KWALITEIT. EN SORTERING VINDT U BIJ ONS IN: rijwielen, onderdelen, Ijxcr^aren, wrin gers, stofzuigers, snoer, stoppen, scha kelaars, dec. strijkijzers, elec. kadiels, gereedschap veör elke vokmanr alle soorten PhUips-lompen. TE VEEL OM OP TE NOEMEN KOM EENS KIJKEN HOOGSTR. 67-69, TEL. 68436 VOOR met CENTRA HORLOGE het adres zijn, waar men eerste klas banket haalt tegen goedkope prifzen. Wi| wensen onze geachte clientele een zeer voor spoedig nieuwjaar. St. Liduinastr. 49, Tel. 67586 VOOR BROERSVEST 4 [naast de Hema] BROERSVEST 6 - TEL. 68206 ROTTERD.D1JK 268 SLIJTERIJEN TE SCHIEDAM HOOGSTRAAT 154 - TEL 68050 ROTTERD.DIJK 397 - TEL. 68160 EDISONPLEIN 4 - TEL. 67830 DISTILLATEURS, LIKEURSTOKERS EN WIJNHANDEL neust haar clientèle een voorspoedig en vredig Nieuwjaar KLCOINGNUIS Voor de--Heren: Voor dé jongens: vOSTüUMS SPORTJOFFERS REMBRANDTLAAN85 TEL 677 SCHFtOAM CANADIAN JACKS 19.90 KLEDINGHUIS WINTERJASSEN €9. WINTERJASSEN 19.75 REMBRANDTLAAN 85 REGENJASSEN V TEL68877 SCHIEDAM J Het Bestuur v/h Harmonie Orkest „0EFEX1X6 BANRT KUNST" wenst Directeur, Leden en Donateurs (trices) een Voorspoedig 1952 H. J. v. d. STEEN j WENST J ZUN CLIËNTEN k EEN J vat/ Espeditie en verhuizingen OVERHEMDEN ZELFBINDERS IKTERL. ONDERGOEDEREN Bovendien op HERENTRUIEN SL1POVEKS VESTEN SOKKEN en SPORTKOUSEN, welke niet in de opruiming zijn ZIE ONZE ETALAGE! Nieuwe Haven 45, Tel. 68553 Schiedam, G.N. PLOEGSTKAAT 22-21 Telefoon 69(395 LORENTZLA AN 64 Telefoon 65851 Meubelbeurs-Nieuws. Profi teert van onze aanbieding Jute Vloerkleden in.de maat 2 X3 meter 80.—, IJzer sterk van kwaliteit. „De Meubelbeurs", Lange Haven 95, filiaal Groenelaan 109. REMBRAND TL AAN 105 TELEFOON 67338 AANVANG NIEUWE LESSEN JANUARI. G, N. Sigarenmagazijn 0KID0 SINGEL 89 - TELEF. 66754 SCHIEDAM. V. t De gezamenlijke bezorgers van Hel Rolterdamsch Parool wensen hun geachte lezerskring 5 een voorspoedig 1952. H. SITTON - DANSINSTITUUT WENST. ZIJN LEERLINGEN - OUD-LEERLINGEN VRIENDENEN BEKENDEN EEN VOORSPOEDIG 1952 LANGE HAVEN 12L TELEFOON 66262 Complete old-finish huiskamer en slaapkamer 500. Complete old-finish slaapkamer 350.—. Old-finish club- stel, prima gestoffeerd 295.Verend interieur bed- stellen ,met fabrieksgarantie, vanaf 95.Vloerkleden 2x3 m. vla. 71/—. Haardfaut. in sierlijke mod. 25.—. BEZICHTIGT MET NIEUWJAAR ONZE ETALAGES Wjj starten met de verkoop op Woensdag 2 Januari 's morgens om 9 uur PRACHT Filiaal: GROENELAAN 108 WALVIS STRAAT 4 wensen leerlingen, oud-leerlingen en vrienden EEN VOORSPOEDIG 1952. voor Uwe 'opdrachten dn' 1951 en mede namens ons perso neel onze beste wensen voor bet Nieuwe Jaar. Fa. P. N. GO VAART, LANGE HAVEN 95 Filiaal GROENELAAN 109 LANGE HAVEN 95 Mej.E, J. M. v. d. WATER WENST AL HAAR CLIENTELE EN BEKENDEN EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR. r SCHEED. SCHILLEN OPHAALDIENST wenst al zijn clientele een voorspoedig 1952. WINDJACKS v.a. 7.9 SOLEXJASJES 14.9 TRAININGSPAKKEN .......O „10.- BADPAKKEN ...-9.7 SPORTSCHOENEN 12.5 VOETBALLEN 5.5 Kortom te ..veel om öp te noemen en zonder uitzondering goede kwaliteiten PROFITEER VAN DEZE UNIEKE KOOPJES Een Gelukkig en Voorspoedig 1952 toegewenst aan al mijn vrienden en cliënten. H. J. STENTLER J r v Stoffeerderij - Meubelmakerij - Reparation 'Complete meubilering Winkel en werkplaats: West Frankelandsestraat 79 Woonhuis: West Frankelandsestraat 115, Telefoon 69974 Wij wensen familie, begunstigers en kennissen een geluk kig nieuwjaar. L. VAN' GERVEN ZONEN Aannemers Vlaard.djjk 211B - Schiedam. Alles moet weg wegens verplaatsing binnenkort naar de ORANJESTRAAT WARANDE 201 Aan familie, vrienden en cliënten 'n voorspoedig 1852 G. H. MAST Drogisterij, Vert en Glashandel Groenelaan 65 Koperslagerij Lood- en Zinkwerken FRINSENSTEEG 7 BROERSVELD 141 wenst 'cliënten een geluk kig Nieuwjaar, Wij wensen U een voorspoe dig nieuwjaar en begin het jaar goed met een BRIL van Gebr v. d. HOEYEN, Motordienst Schiedam, Delft, Den Haag vice versa. Oostsmgel 74 - Schiedam Tel- 66833 P. t H. SITTON - DANSINSTITUUT WENS! ZIJN LEERLINGEN - OUD-LEERLINGEN VRIENDEN EN .EEKENDEN EEN. VOORSPOEDIG 3333 LANGE HAVEN 13L TELEFOON «SM8 EN NOG GOEDKOPER! ONS NIEUW DEVIES! OOK IN 1952 firn w-ij al oaac fclaüten laten profiteren van onee „BEKENDE b A G E PKHZEF PROFITEERT allen van onze DIE WOENSDAGMORGEN 9 VUR BEGINT ZIET BESLIST ONZE ETALAGES. VELE RESTANTEN BIJNA CADEAU!! HOOGSTRAAT 145—149 GROENELAAN 56 TONNY H. VAN LENT Groenelaan lil Schiedam wenst cliënten, familie en bekenden een voorspoedig 1952. Aan familie, vrienden en cliën ten een voorspoedig 1S52 G. TR2JSELAAR HZN Haarden, Kachels Reparateur-., v, Beverenstr. 10a - Tel. 68424 Schiedam. Het Bést uur. .van de TONEELVERENIGING wenst haar leden- en donateurs (trices) en begunstigers een VOORSPOEDIG 1952. V. Wij,-vwensen - onzeleden'en aanverwante, organisaties Aleidastraat 77, - Schiedam wenst vrienden en.'cliënten een gelukkig nieuwjaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 14