50 Feijenoord en BW besluiten na glibberig duel tot gelijkspel (0-0) SIEM ';VAN AMEN gaat toch en naar Sportprijsvraag „Kent U ons?" Sparta drukte mat Longa naar 5-0 nederlaag Armzalige oogst op laatste Zondag van het jaar ROLLEN DRAAIDEN Rotterdamse cluBs leggen visites af HOV sterker dan afdelingselftal SPORTUITSLAGEN Beide elftallen hadden een periode van gróót overwicht Neptunus snoept DFC 'n punt af 1 PEPE«MVHt Haak-in-actie georganiseerd door Het Rotterdamsch Parool volkomen geslaagd Vooral in tweede helft groot overwicht van Rotterdammers Opdracht Startkrabbels van Kris Krasser B. V V.: Geen grappen hoorde balans is al opgemaakt J UIT DERDE EN VIERDE KLAS Maandag 31 December 1951' 15 r-csxr En Ige Botterdam- se wielerclubs heb ben de laatste Zon dag van dit jaar gebruikt om een oud e j s ars visite bui ten de *tad .af te leggen. Zo; was „Apollo" de gast van het .Haagse „Huil an dia". De Botter dammers deden het góed en wisten in" alle klassen de overwinning te behalen. Feyenoord deed het in Schiedam al ever. goed cn Bas- Goud, die in alle grote wedstrijden van dit seizoen ln Knijnenburg zijn meer dere had moeten erkennen, wist hem nu, zij het slechts met 01 sec. verschil, de baas te blijven. Lagerlof won W) de nieuwelingen van zijn gevaarlijke con current, Smalteganger. De uitslagen wa ren als volgt:', „Hotlancia" (Den Haag)—..Apollo" A-kl. 2 x 1000 m: 1. W. Top (A) 1.21.7; 2. J. Dukers (H) 1.21.8; 3. J. v. Biel (A.l 122.5; 4. F. Rorijs (A.) 1.22.9; 5. A. Du- kers (II.) 1.23.3: B-W. 2 x 730 m: 1. B. Plazler 'iA.l 1 03.3: 2: A. Bos (H.) 1.04; 3. C; v. Hei ningen (H.) 1.04.4: 4. 3. v. Orilangs (A.) 1.03.2; S. W. den Outer (A.) 1.07.1. A-jun. 2 x 509 m: i. A. v. Icrsel (A.V 52.3; 2. J. v. Leeuwen (A.) 53.3; J. Spek m.l 53.8; 4. C. Dol (H.) 53.8; 3. A. Kogt (K.) 54 9. 'B-jun. 2 x 350 m: 1. W. de Koning (A.) 43.3: 2 T. Hunünk (H.) 43.4; 3. C. Ter- louw <H.) 453: 4. H. Spijker (H-> 46; 5. S. de Bakker (A 4C.3. S.B.V. „Schiedam"—R.H.C. ..Feyea- A-kl Z x 1 km: 'l. B: Goud (F.) 1.02.3; 2. N. Knijnenburg (5.) 1.02.4; 3. H. v. Dessel (F.) 1.04.5; 4. A. de Korver (F.) 106.6. B-kl. 2 x 1 km: 1. J. Lagerlof (F.) 1.02.3; 2. B. Smalleganger <5.1 1.05.2; 3. C. Kooien (F.) 1.038; 4. J. W. Spier dijk 'v i 1.06.2. J"cn.^res 2 X 500 ml 1. C. RousfF.l 3"; 2 A Bezemer (S.) 373: 3. J Bors- b5om (S-) 38.6; 4..C. de Winter (F.) 40.3. Saris klemt hoogopspringend de bal tegen de borst. Het schot uan - Van der Velde Is onschadelyk ge maakt.BW kon rustig verder v scan. Het afdelingselftal heeft; een oefen wedstrijd gespeeld tegen H.O.V. op het terrein Kerkhoilaan. Voor de rust was het een Meel aardige wed strijd, doch na de hervatting was het een spel van kat en muis, want toen waren de ,(R.V.B,'ers" uitge speeld. Twaalf minuten na het he- gin gaf Verstappen H.O.V. de lei ding, dóch na een doelworsteling slaagde De Graaf (Schiebroek) er in de partijen op gelijke voet te bren gen. H.O.V.'s spel was technisch be ter dan dat van het afdelingselftal, maar de R-V.B.'ers speelden zeer enthousiast. Uit een doorbraak was het rechtsbinnen Kooiman, die er voor zorgde, dat de rust met 1—2 inging. Verstappen vergrootte in de tweer de helft met een kopbal H.O.V.'s voorsprong. Middenvoor De 'Graal van het .afdelingselftal was, zeer be drijvig en tevens productief. Toen hij de stand op 2—3 had gebracht, hadden de gasten hun kruit ver schoten en kon H.O.V. geleidelijk de score opvoeren. Eerst werd het uit een strafschop door Leemans geno men 2—-t en daarna doelpuntten Veratappen en De Kok elk eenmaal, laatstgenoemde een minuut voor het einde. Behalve De Graaf blonken bij de B,.V.B.'erflde twee vleugelspelers Berveling (Ons, Huis> en. Kroll (Hurricanes) uit. De middenliniè en de verdediging gaf dikwijls aardig werk te-zien, doch kon toch zeker niet hoven de middelmaat uitkomen. Bevilacqua klopt zijn grote rivaal Kubler BUENOS AIBES. De Italiaan, se wereldkampioen Toni Bevilac qua iser Zaterdagavond op de wielerbaan „President Peron" in geslaagd zijn grootste rivaal, de Zwitser Ferdinand Kubler. in een achtervolgingsrace over vier kilo meter te verslaan. De tijd van 'de winnaar was 5.25,5, die van Kubler 5.28,8, DEN HAAG Als aanpassing aan de gestegen, textielprljzen' wor den de inhoudingen op salarissen wegens uniform verstrekking aan Rijkspersoneel met ingang van 1 Ja nuari verhoogd met 50 procent. Spartanen en. HOV-ers zetten het nieuwe jaar in niet een voet balwedstrijd. Op Spangen zal een zeer sterke Sparta-combinatie, waar in o.m.Van de. Engel meespeelt, tegen HOV dat Beun in de gelede ren heeft^ aantreden. Eerste klasse ABllnkwijkHaarlem 2-5- Heerenveen—Velocitas 3—1; GVAV DWS 0—1; Frlsia—De Vnlewijckers 22. Eerste klasse Bi VitesseAchilles 2—oBe Quick—Sncek 20Ajax— Leeuwarden 7—0; VSV—Ölauw Wit 1—1, Eerste klasse C: MVV—Efndhoven 1—1, Feij enoord—BW 00; Eerste klasse D: LongaSparta 05: Limburgia—PSV 00. Chcvrcmont—Emma 5—3. Tweede klasse A; DFC—Neptunus 0—0; KW— EBOH 35, Tweede klasse B: CoalUV S afg,-, Unitas—Overmaas s/g. Derde klasse B.: Excelsior '20—GDA 5—0: Woerden—Alphen 2—1. Derde klasse C! ODS—VTC 2—0; De Hollandlaan—SVW af gel.; HillesluisPapendrecht afgel.; VDLOlympia. afgol. Derde klasse D Slikkerveer—Dubbeldam afgel.; BEC— LSV afg.; Schoonhoven—Moordrecht afg. De MusschenDCL afg. Vierde klasse A: LlsseWarmunda 2—0: Lugdunu'm— ConcordIh afg.; Vierde klasse B.: Maas- straBt-'s-Gravenzande afg.- Naaldwijk KA VA 3—2: SVH—DUNO alg.; Spoor wegenHülegersberg afg. Vierde klasse C. Zw. Blauw—Texas afg.- DVD—Quick Steps: afg. Vierde klasse D-: DKL—FDK afg,; DVC—RDV afg. -Vierde klasse E: Moercapelle—VEP afg.; Oude water— Anunerst. S.V. afg.. HaajtredJS—Alphia afg.; Stolwijk—DSO 3—3. VleYde klasse F.; Zwervers—Martlhit afg.; EDS—FSV Pretoria afg.; HWD—OW afg.; ZDB— Wit Rood Wit afg. Vierde klasse G> FFC NADO afg.; UrsusHermandad afg.; CKCHion afg.; DESNieuwenh3—2. Vierde klasse H: Geluksvogels—Stryen 11; Lekkcrkerk. J^jyljndrecht 43; Merwede—Alblasserdam afg. Res. ie klasse: HDVS 2—Excelsior 2 0—2. Hes. 2e klasse A: Xerxcs 2Feijen oord 3 30; Scheveningen 2—Sparta 3 0—3; Res. 2e klaése B: Sparta -4CVV^ 2 8—1; C.: SW 3—Gouda 3 2—2. Res. 3e klasse D: VFc 2^-Eortuna 3"'0^-2r"E.f CW 3HDBS 3 11: F.: HOV 2—DCV 2 4—1; G.:FSV Pretoria 2—HOV 3 3—4. ROTTERDAM: Zondagmiddag. Feijenoord en BW hebben het niet over hun hart kunnen verkrijgen om de man die de zorg draagt over het doelpuntenboëk een teleurstelling te be zorgen; Immers hij'; had'deze Zondag,-waarop een niet van óp- houden wetende regen spelers striemde en-een groot "aandeel nam in het verwoesten van de grasmat, niét als serieus be schouwd en was reeds overgegaan tot het opmaken van. de. balans. Het'is vooral voor BW een zware opgaaf geworden. Steeds'weer richtte de volle winst zich op van de tot blubber gedegradeerde Feijenoord-grond om zij aan zij te gaan met de Bosschenaren. De vele kansen die BW door een wat al te veel schutterende Feijenoord-deferftïe kreeg geboden Werden als „monster zonder waarde1' afgelegd. Feijenoord dat'machteloos haar een demonstratie van techniek had moeten kijken werd in de .tweede helft vplotseling-, geïnspireerd door dè nönchelance van zijn'tegenstander*en deed wat BW in de eerste helft-had gedaan. Ook met de kansen. Het blëef dus 0—0. De uitslag zou de indruk kunnen moeilijke opgaaf- voor het: trio wekken dat deze strijd een bloedloos I Quaadvliet, Overbéeke en Van Beur- duel was. Dat is echter niet helemaal j den. Ben enkele' kéer kwam er van waar. Rap was. de start .van BWhun schoen een goed gericht schot, dat zich met bijzonder gemak over de »h a -am glibberige massa bewoog en. na twin tig. minuten* tik-tak spel: de Feije- noord-defensie in een panische toe stand bracht - Stormrijp werd deze linie vooral gemaakt door het knap pe spel van Krijgh die zijn vleugel- lieden op vele zuivere passes liet op veie starten, vooral Heijmans deed dat heel vlot en veroorzaakte grote moei lijkheden voor het doel van v. d. Bijl. Niet alleen voor de verdedigers maar ook voor de aanvajiera,.Om een. goe-1 de afwerking aan déze; stroom ;van aanvallen te geven moest er gescho ten worden en dat hleek een. te. Het is D.F.C., dat nog -steeds de leiding heeft in de 2e klas A al zit haar stadgenote EH.O.H. haar lelijk op de hielen —.niet mogen gelukken,. Neptunus voó'r de tweede maal de beide winstpunten al te dwingen. De Dordtena'ren hadden evenwel,gedurende de gehele wed strijd .een-;groot overwicht. Dat de drietanders .een punt mee naar huis brachten hebben zij te danken aan haar doelman Versprille, die op voortreffelijke'wijz? zijn doel ver dedigde: Voor de rust had 'DFC het windvoordeel en in deze periode werd het doel van de drietanders herhaaldelijk met gevaarlijke scho ten onder vüur genomen. Tn de tweede helft gaf. de thuis club wederom de toon aan, maar hoe-middenvoor Van Es ook werk te. het mocht niet baten. Hoogen- rfoorn vertolkte een prima backpar- tü. doch zijn partner Van Wijk kon het na de hervatting niet, meer kla ren en van die kant dreigde er dan ook herhaaldelijk gevaar. Twrntlg minuten na de rust werd Versprille gepasseerd, doch Hoogcndoom kon nog op her laatste ogenblik redding brengen: Met de Dordtenaren het rr.eest :n het offensief brak het ein de van cezc spannende, doch niet fraaie strijd met een doelpuntloos verloop aan. De stand in deze af deling js nu: De stand is district West II, 2e klas se A is als voolzt: DFC 1 EBOH RFC Vriendenschaar ONA Velox Neptunus For tuna cvv HVV VCS Competitie Rotterdamse Raskctbaiibond Het programma van de compe titie voor deze weck luidt: Woensdag 7 uur: heren: 3e klas: Rode Duivels 3Rotterdam Zuid 2. 7.45 uur. dames: 2e klas: ITO. V.S. 2—Full Moon 2, 8 30 uur. he ren: 2e klas: B.LB.Rode Duivels 2. 9.15 uur: dames; ie klas: Ar rows— Schilperoord, 10 uur; heren: le klas: ArrowsFull Moon. Donderdag 7 uur: dames: 2c klas: Schilperoord 2U.S.V., 7.45 uur: dames: 2e klas: Arrows 2—R.O.V.S. C.30 uur: heren: 2c klas: Arrows 2—Te Werve C's-Gravenhage). 9.13 uur: dames: le klas: Rode Duivels —te 'Werve, 10 uur: heren: le klas: Rotterdam Zuid—Schilperoord. De wedstrijden worden alle ge houden in" Gebouw Emporium. maar dan vonden zij v.d. Bijl bereid om zijn trui vuil" te maken eri het schot te keren. Soms ten koste van een.'hoekschop) die.evenwèl'mets op-- leverde. Ook"Sari»1 heelt dat een j keer moeten .doen. Van de Velde zwenkte by een van de schaarse po gingen. van Feijenoord om .voor Saris te komen handig naar binnen en be sloot zijn rush met een hard klim mend schot, dat met veel moeite door de BW-doelman tot hoekschop kon vw,orden-getipt,'.,,- ..■»«- De wat armzalige indruk die Feije noord maakte tijdens het overwicht, verdween geheel in de tweede helft. Met:i grote voortvarendheid, ging het In het offensief. Mijnsbergen en v. d. Heide toonden zich in. die periode, binnenspelers met goede kwaliteiten. Hun opbouw van ide aanvallen was zeer aantrekkelijk en boden de an dere voorwaartsen tal van kansen. De beste, kans kreeg, rechtsbuiten, v. d. Bijl toegewezen. Een hoge voor zet werd- door Saris verkeerd beoor deeld. Hjj greep mis en de bal kwam voor de voeten van' v. d. Bijl, die met een zacht beheerst schot-zijn club de overwirming had kunnen bezorgen.. Hij beheerste zich 'echter niet en schoot erg hard over. -De pogingen ran v. d. Hoek en v. d. Velde onv Saris met verre schoten te verrassen waren natuurlijk gedoemd tot mis lukken. Met' Feijenoord sterk in de' meerderheid werd de strijd op 0—0 afgesloten;. - (Advertentie l. M.) lutmuntetidf TT R!JN, tt roeet toe! de man die voor onze krant en in het bij zonder voor de sportrubriek de te keningen verzorgt, heeft Zaterdag een beetje moeilijkheden met zijn' vrouw en vrienden gehad. Hij was te laat thuis gekomen. Dat vonden ze niet zo erg, maar zij meenden dat het dit keer geheel onnodig WIJ willen :onze lezers, in het-bijzonder-onze sportvrienden, op de laatste dag van dit jaar nog een-prijsvraag aanbieden. Op één van. onze advertentiepagina's,-waai-u-de-nieuwjaarswensen van -sportvrienden en sportclubs zult Aantreffen,;ziet' u tien Parool- ballonnen de lucht ingaan. Elk van deze ballonnen vertoont de beeltenis van een bekend Rotterdams sportfiguur. Vertelt U ons nu maar eens wie dit zijn. Voor 40 goede inzendingen stelt „Het Rotterdamsch Parool" een exemplaar van het bekende Sportjaarboek 10501851 beschikbaar. By meerdere, goede inzendingen beslist het lot. 'Inzendingen dienen.--uiterlijk Maandag 7 Januari a,s. op een. BRIEFKAART te geschieden! In de linker-b'ovenhöek .vermelden: „Ker.t U ons?" - (Van onze sportcorrespondent) .TILBURG, Zondagmiddag. Hoe verheugend deze cijfer* voor Sparta nok mogen zUr», ze 'drukken allerminst uit dat de Rotterdammer» In Tilburg superieur voetbal hebben laten zien, Neen, ook op hun spel waren vele aanmerkingen ie maken, doch zü troffen Longa in zulk een slechte condi tie aan als wy ,de withemden maar zelden hebben, gezien, De verdediging was als'een zeef, het verband tussen de spelers slecht, het aangeven van de ballen peuterig, het tempo zwak, de algemene Indruk sloom. Sparta profileerde dankbaar van deze omstandigheden en het strekt haar tat ear, dat zö tenminste het publiek heeft laten «Jen, dat het een klacae beter spelen kan dan dit totaal nlt vorm zijnde Longa. 4017 20—14 Z-—21) 14 32—36 1721 19—31 13 2 16—29 KREFELD Het Nederlandse ijshockey-team KHIJC uit Den- Haag heeft "het Krefelder EV-team verslagen met 42 in.een wedstrijd om de West-Europa cup. De tus senstanden waren; 2—1,00, 2—1; Reeda binnen drie minuten had den de gasten, al een 20 voor sprong verworven; in de eerste minuut door een doelpunt van Terlaak. die .van de rechtervleugel af een houdbaar schot loste, waar op de Longa'-verdediging nieteens reageerde; twee minuten later maakte ven Male, die linksbinnen stond, dankbaar gebruik van een nieuwe flater in de .Longa-aehtsr- hoede. Daarna ging tot aan de rust het spel vrijwel gelijk op, doch de combinaties, het techni sche werk, de passes van de gas ten waren stukkenbeter dan die van haar tegenstanders, over wier spel een dikke nevel hing. Toch heeft Longa nog enkele kan6en gehad om - déachterstand in te lopen, doch Velthulzeh. en v Hout schoten of ,wel naast, of zo simpel dat Landman daaraan geen moeilijkheden beleefde, Na de thee, toen Longa de wind in. de rug kreeg, dachten -wij een heel ander spelbeeld te zullen zien, maar wy kwamen bedrogen uit. Sparta beheerstevolkomen het veld en naarmate de roodwitten meer levendigheid aan de dag legden werd het voor het Longa- doel uitermate benauwd. Na acht tien minuten nam Sparta een hoek schop, Sonneveld sprong hoog op naar het leer en zonder dat doel man Schelleken* kon Ingrijpen lag nummer drie achter hem. Sparta bleef sterker. Terlaak stel- de eenmaal de paal op de proef, doch na een halt uur was een schot van Benninghof raak, 04. Nog een minuut later maakte van Ede gebruik van ren schermutse ling voor het Longa-doel en met een vrij kalme roller verraste hij de onthutste doelman Schellekens, 0—5. Het hadden nog meer doel punten kunnen -worden, maar Sparta vond het blijkbaar welle tjes, teas on geloofden 7ii<n dof. werk zaamheden de oorzaak waren pe- tncest. Een beetje zielig stapte hij gisteren de tribune op en vertelde me wat men, uan hem. dccht. ffc heb hem toen gerust gesteld en beloofd dat ife deze Krabbels zou gebruiken om de zaak uil de doe ken te doen, dan weet mijnbeer B., die mjj gisteren in de koffieka mer van het Stadion meende te moeten onderhouden oper myn le- ■ueTtstnandel tegelykertyd mat er nu eigenlijk precies aan het hand je is gewéést. 'Wél, béste lezers, het zat zo. Ruim een week geleden deed ik ln mijn Krabbels een beroep op alle lieden die de sport een warm hart toedragen om Slem van Armen, de veelbelovende Rotterdamse schaat senrijder te helpen aan een bepaald bedrag dat hjj nodig had voor een uitzending naar de centrale training van schaatsenrijders in Noorwegen. Er was een vrij groot bedrag voor nodig. Het Is er gekomen. Toen Sicm met de 'heer Zeven bergen Zaterdagmiddag op ons re dactiekantoor kwam om het geld in ontvangst te nemen voelde ik me werkeiyk een beetje trots, maar bo venal verheugd. Eerlek, ik had ver wacht dat Siem zou stralen van ge luk. Natuurlijk was hij gelukkig toen onze onvolprezen, propaganda leider, de heer Van Heusden, die üt nogmaals wil bedanken voor de vele raadgevingen die hij my tydens deze actie gaf, het geld in ontvangst nam en snel in zyn portefeuille liet glÖden. Toch was er ook iets som bers over hem. Er was n.l. een tele foongesprek gevoerd tussen de heer Zevenbergen en de vrouw van één van de bestuursleden van de N.V.B. H.S. Daaruit was gedistelleerd dat Siem voorlopig en misschien wel he lemaal niet naar Noorwegen zou kunnen omdat de aanvraag en het geld te laat waren binnen gekomen. Ik heb toen alles in. het werk ge steld om te weten te komen hoe de zaak er nu in werkelijkheid voor stond. Na heel lang wachten kreeg Ik de heer Lewis aan de telefoon en mocht uit het gesprek dat ik met hem voerde vernemen dat htf met de actie die door onze krant was ge voerd en vooral met het resultaat erg was ingenomen. Natuurlijk zou hij z(jn best doen om Siem zo spoe dig mogelijk ln Noorwegen te krij gen. Waarschijnlijk zal hij 5 Januari vertrekken. De moeilijkheden waren dus verdwenen en Siem kon rustig gaan. slapen' en dromen van Noor wegen en de Olympische Spelen. Intussen bleek inderdaad dat het veel gebruikte „de tjjd wacht niet op sukkelaars" veel waarheid bevat, Krjjn en lk waren nog steeds niet tot een,bespreking van de tekening gekomen. Dat moest dus haastig geschieden, Ook wy Waren verheugd over de afloop van het telefoonge sprek en vonden het redactielokaal ieta te somber voor een bespreking. We besloten toen ergens anders een kop koffie té gaan drinken cn tot de bespreking over tg:gaan. Het re sultaat ziet O hierboven. Kryn is by zijn tekening van de gedachte uit gegaan dat K. IC. een aardige jon gen ls en liet daarom deze figuur op zjjn tekenvel verschijnen. Ik moet zeggen een beetje geflatteerd. Nu het ezeltje Is U wel duidelijk. Wat dacht U, Krijn? Nee, U moet /het niet te bont maken, Krijn doet stenaars en zet dus ook zijn signa ture onder zijn.werk. Dat deea h.y .ook hier, alleen op! een wat ongeluk kige plaats. Nee, niét dat ezeltje heeft hy terug gegrepen r.p de ezel uit het sprookje, die met grote gul heid zijn meester" gouden dukaten verschafte. Dat dedèn ook de vele sportvrien den van Kris Krasser, die inhaakten voor Siem var. Amen. Hartelijk :s m\jn dank daarvoor. Zjj hebben de sport en Siem een grote dienst be wezen.' Ik kan geen- betere dank namens Siem overbrengen dan zijn belofte die hy tydens de korte plechtigheid deed. Hy zei daarin dat hy alles zdu geven wat in hem was. Wanneer een aportjongen dit zegt, en zeker een fanatieke en wils krachtige knaap als Siem van Amen dan is dat voldoende. Het slot van deze Krabbel? moet ik gebruiken om een opdracht uit te voeren die my door de sport redactie werd gegeven en die ik ook mezelf had gesteld. Wanneer deze regels U onder de ogen komen zal 1951 waarschy'niyk nog slechts en kele uren duren en een nieuw jaar zich aandienen. Het ls een gewoonte dat redacteuren hun Indrukken van Qi.tlf'iMJJiLllBHSI'llQinSKfl HUKLliKCflEmCSrSXtUU lü U'.ltJ IliW n'atiisaffl&JUiiimmimTiifl i usaswz\ i m het j'aar neerleggen in overzichten. Dat is ook in ruime mate door onze sportredactie gedaan. Deze over zichten bieden niet de gelegenheid om alle Heden die hebben meege werkt aar. het tot standkomen van een zo'n goed mogeiyk ingelicht© sportrubrlek daarvoor harteiyk dank te zeggen. Ik denk hierby aan de administrateurs van de grote verenigingen die trouw iedere week klaar staan, om ons Inlichtingen te verschaffen. Niet alleen aan die van de grote maai- ook aan die van da kleine verenigingen. Aan de derda en vierde klassers, aan de vereni gingen uit de onderafdeling, enz., aan dames en heren uit de zwem- wereld. Och, '.k zou zo door kunnen gaan. Dat zou heel veel. ruimte in beslag nemen en daarom zou ik het willen laten, ook namens^ de andere leden van de sportredactie, by de wens dat allen, die ons in het afge lopen jaar behulpzaam zyn geweest, een gelukkig 1952 mogen tegemoet gaan en de hoop uit te spreken dat dit jaar voor hun verenigingen veel sportieve successen mag brengen. .Vriendschappelijke wedstrijden '.ROTTERDAM «r-'Te Rotterdam werden twee vriendschappelijke wedstrijden gespeeld, Xerxes won ■met 4—2 van- Willem H-éri Excel sior. .Verloor pact -2—5 van RFC. Natuurlijk 'zijn vele lezers be nieuwd naar Slem uati Amen. Kyk, dat is-ie. Hij tekent het' beuiys voor ontuanpsf. Nog en kele ogenblikken en hij kan de j bankbiljetten in zyn pörtefeuil- ?e laten -glijden. Weg zorgen, weg teleurstelling. Ik 'beu er- van overtuigd, dat hy met gro te dankbaarheid zal terugden ken, aan die mensen, die tiltzen^ ding naar Noorwegen- mogelijk maakten. Met grote 'en Jcleine bedragen kwam ik- tot het uit eindelijke bedrag dat nodig was. De vorige week plaatste ik reeds twee verantwoordingen. Hieronder volgt de derde en laatste. vd. Waal, Charlois Week blad f 10, G. Hordijk, Gouw straat 10, L. Bijl, Boergoen- sestraat f 5, t>. Meel Joseph- laan 5, Kaptein, Wotphaerts- bocht f 5, K. Grfesdoom, Wol- phaertsbocht f 5» J. Schippers, Korhaonstr. f2.50, P.Stok.Wol- phaertsbocht f 2, J. Blokland. Wolphaertsbocht f 1, Ophem, precies eender als alle andere kun- Wolphaertsbocht l'. Wat voetbal betreft, is het jaar 1851 als een nachtkaars uitgegaan. Van het toch reeds niet volledige programma gingen ln de twaalf afdelingen van de derde en vierde klas KNVB ln totaal slechts negen wedstrijden door. Uiteraard z^jn de uitslagen van deze wedstrijden verdeeld over zoveel afdelingen niet van schokkende betekenis ge weest. In de standen van de..di verse afdelingen. In 3B heeft Excelsior '20 een goede slag geslagen door GDA een 50 nederlaag tae te brengen, waardoor de Schiedammers nu- weer op de tweede plaats staan. Woerden—Alphen eindigde in «en 2—i overwinning voor de thuis club. Deoogst in 3G bestond alleen uitde wedstrijd ODS—VFC, een belangrijke wedstrijd, daar beide tot de kopgroep jn hun afdeling .behoren. VFC moest echter door de 2—0 nederlaag die de Vlaar- dingera, leden, de kopgroep los laten» In de vierde klas was het zo mogeiyi5, nog erger met de afkeu ringen dan in de derde klas. Naaldwijk—RA VA 3—2. dead deze beide ploegen stuivertje wisselen op de ranglijst en zij nemen' nu resp. de vierde en vijfde plaats in. In str,. e eindigde de ontmoe ting Stolwijk—DSO in een 3—3 gelijk spel, een', minder gunstig -ïesultaat voor de bezoekers: DEH leverde in 4G een knappe presta tie door het op de tweede ^plaats staande Nieuwenhóom een 3—ifZ nederlaag toe te bréngen, een re sultaat, dat onze stadgenoten een. paar plaatsjes op de ranglijst doet stijgen. In afd. H van de vierde klai ontmoetten de laatste en dei vóon™ laatste club uit .deze- afdeling.-.elï kaar n.l. Geluksvogels en Strijem De 1—I uitslag brengt^echter geen verandering inde situatie. Lek- kerkerk—Zwij ndrecht eindigde ih een 4-^-3 overwlnnteg-'"-vodr-!:?fdè thuisclub.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 15