3 I AN/d-HULST Maipn Richard courant EEN 'NIEUWE KANS DE GIER's GOEDERENHANDEL BOEK- HANDELSDRUKWERK COÖPERATIE „VOORUITGANG" COÖPERATIE „ROTTERDAM" BRANDSTOFFENHANBEL SINTMAARTENSDUK DE BRUIN'S GOEDERENHANDEL Café-Réstaurant LOiMERRÏdK MAISON AUBERT NICO NACHTEGALL DPN55CHOOLMMM» DANSLESSEN en de V,e9 opeel tot duizenden FA«rAST/SCHC RESTANTEN DAMES. JAPONNEN Kleding Vï-- J GoudsEsiHdÊt;67, telef. 2646Ó''V,vmiddeliandplein 3i; telef 37074, .Rotterdam Iff DÉ ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG l|f DE BRUILOFT VAN FIGARO Maandag 31 December 1951 17 De.kapialon voor bslore haarvorzorglng NIEUWE BINNENWEG 56 G.N. ROTTERDAM-NOORD iiwenst de clientele - EEN GOED 1952 Nieuwjaarsdag: DINE R-D AN S A N T Verzoeke tafel te reserveren. Tel 49411 Een gelukkigen-vgprdelig 1952, aangeboden aan onze vele Clientele'.'; Familie en Vrienden door Dirk Smitsstraat 26b (bovenhuis). Tel. 20235, R'ftam „Het Bonthuis van Vertrouwen" 's- GravendUkwal 10 - Tel. 34227 Rotterdam ONTVANGT ONZE BESTE WENSEN VOOR 1952 Opening 'nieuweV clubs Januari 1952. Voor beginners, "gevorderden, vergevor derden. wedstrijdklassen, gehuwden en spec. R.K. InL en inschr. dag. IS—22 u. NIEUWJAARS-SOIREE '1 JAN.,. 8.30 UUR VOOR HET ROTTERDAMSCH PAROOL Schtedamsevesi 42 Rotterdam 20-21 3.95 22 - 23 4.95 24-27 5.95 28-31 6.95 ADVERTEER REGELMATIG WAT HEN wl| rotten oma goede noam niet op het spel door u met da opruiming 'oncourante-of ilechtzittende goederen aan te biedsn. u kunt vrij uitzoeken, maar ieder die het wenst wordt persoonlijk en correct bediend; da verkoopster geeft U een eerlijk en, .vak kundig advies. u behoeft bij „de Stern niet bevreesd te zijn inde drukte «en verkeerde keus te doen A ,n opruiming kunt u het beste naar „die Ster" gaan. „betere .service en mooier goed" ^-Mantels japonnen ^Rokken Blouses Regenmantels A A N Itjr Ai i-B E Y E R L A N D S E L A A N 7 5 PUTSEBOCHT 'il3-ll[ ZWARIMttSraWT !8 B01KUHDSELMH 11M11 en straks aan dè Coolsingel (nieuwe pand C A) Natuurlijk zijn er heel wat dingen die U zich voorgenomen had in 1951 te doen, maar waar U niet aan toe gekomen bent. Nu gaat het Oude Jaar verdwijnen en niemand kan het tegen houden. Wat geweest.is, is voorbij. Maar het Nieuwe Jaar staat op het punt Uw leven binnen te treden. Dat betekent: een nieuwe' kans om met een schone lei te beginnen en Uw goede voornemens töch nog in daden om te zetten. Veel is er nog te doen: voor anderen, voor Uzelf, voor Uw gezin. Ja, ook voor Uw gezin kunt U verbetering be reiken. Elke dag kunt U zich aansluiten bij de verbruikscoöperatie, dé gezinsorganisatie, die de dagelijkse huishoudzorgen van meer dan driehon derdduizend Nederlandse huisvrouwen verlicht. Immers, de coöperatie staat voor de belangen van de gezinnen op de bres. Op allerlei manieren. Door blijvende lage prijzen, door winstverdeling onder de leden, door vorming van bezit en spreiding van welvaart, door de gezinnen recht streeks te laten meespreken in hun dagelijkse behoeftcnvoorziening, door de macht van de trusts en kartels terug te dringen. Tienduizenden nieuwe leden iraden In 1951 SLUIT toe. Zorg del ook U In 1952 met ben- duizenden andaren Uw kans grijpt vJ AAN Niet om het gewin - maar voor het gezin Publicatie ven „Vaderlandse Verbruikscoöperaties" - Postbus. 6008, Rotterdam. Voor ROTTERDAM: - Hf Hoofdkantoor: SCHIEKADE 11 v/h Coöp' „VOORWAARTS" cn „DE STER" Hoofdkantoor: TOCHTSTKAAT 48 WINKELS DOOR DE.GEHELE STAD MODE ART KELEN .COCKTAIL - JAPONNEN vana! 1 9.^® DAMES WINTERMANTELS pracht kwaliteit vanaf 49.^® O VERG AN GS MANTELS vanaf 29.9"* HERENCOSTUUMS geheel wol vanaf 49. HERENCOSTUUMS kamgaren vanaf 59.9^ HEREN-WINTERJASSEN geheel wei, vanaf 49.95 JONGENS MATROZENPAKJES vanaf 15.9^ JONGENS JASJES leeftijd 4 jaar, vanaf 12.95 JONGENS PLUSFOURS leeftijd 9, jaar, vanaf MEISJESMANTELS vanaf 9.95 M EIS J E S J U R KJ ES vanaf 3.9^ HERENOVERHEMDEN met 2 boorden, fantasie dessins vanaf 3.95 ZELFBINDERS vanaf 0.98 CHARMEUSE DAMES ONDERJURKEN vanaf 2.95 Fantasie Interlock CAMISOLES vanaf 1.95 Pracht kwaliteit NYLONS vanaf 3.75 Zijden DAMESSHAWLS vanaf 1.98 ert verder nog een onge~ kend aantal koopjes op alle afdelingen Statenweg 184 „Winkeistad-Blijdorp" Pleinweg 196 „Winkelcentrum Wereldhaven-Zuid GOUSESINGEL 51—53 - TELEF. 26975 JACOB CATSSTRAAT 48—59 - -TELEF. 82055 -. wenst U EEN..VOORSPOEDIG 1952 C ROTTERDAMSCHE KOLENHANDEL „A S X R A" BRIKETTENFABRIEK Dir.: J. BARZILAY Jr, VXEBHAVENSSTRAAT S3—-93. j •NV. G.N. Liquidatie fabrieksvoorraad tegen FANTASTISCH LAGE PRIJZEN De nieuwste papieren v.a; 18 e».. per ral, met g rati s rand. Aan Vrienden cn Cliëntele,onze beste wensen voor het Nieuwe Jaar VLETSTRAAT 15, ZAAGMOLENSTRAAT.. 20-22 ROTTERDAM TELEFOON 4382D GREENLY;.; ISLAND BAR, DELISTEAAT 22 Aan familie, vrienden en begunstigers een heel voorspoedig. 1053 Toneelgroep Nederlandse Come die Vrijdag 4 Januari, uur Blijspel van de Beaumarchais. Regie Johan de Meestér Coupon» geldig' - Prijzen f 1—tm. f 4—«.ri.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 17