6md hedriegelifke voorstellingen Opruiming ruiming ruiming WH'li Leo van Ierland JL-KRUyNIc, JONKER De meest fantastische opruiming welke wij ooit gebracht hebben: onze complete collecties van de mooiste en modernste dames- en kinderkleding 2*5 14.75 127s 1975 12.75 27S 575 Grote Vleeswaresifabrlek WILT U KOERIERSTER k Maandag 31 December 1951 tegen dermate verbluffend lage prijzen, dat zij zelfs onze laagste aanbiedingen van 1951 verre overtreffen 3 9 SP® 87.® en hog« 297s 49.75 79.75 99.75 27.5# 39J5 69.75 8650 ,f 9" 12.75 19.75 29.75 9." 14.75 19.75 29.75 I2.75 19.75 27.50 39.75 297s 39.75 49.5» 57.59 Pullovers en Vesten Baby-en .kindermantels Baby- en kinderjackets Ratiné-jekkers Baby- en kinderjurken Peignoirs Blouses Rokken 990 19.75 26.75-39.75 16 75 19.75 27.50, 23.75 29.50 5.75. 8.90 12.73, 16.75 24.75 37.50 4.99 6.75 8», 6» 9.75 12.75 h tv tv GESLOTEN sterk verlaagde prijzen sterk verlaagde prijzen Zie onze etalages KUNSTGEBITTEN INBOEDEL VEILING SUCCES KOERIERSTERS nieuavjaArwensen MONTANA 19 Grote maten Zwarte Mantels Mantels Swaggers Regenmantels (wi) Japonnen (coctail tijde) Japonnen (jersey) japonnen i" 5.05 7.95 9.75 en hoger „WINKELCENTRUM BINNENWEG RO-TTERPAM, TELEF 29375 wegens inventarisatie alleen op .2. Januari. Koning .der Verlovings- ringen. WEST-KRUISKADE 50. Reparaties !n een 14 UUBklaar Claes <ïe Vrleselaan 21 b. Jonge a.s. moeder vraagt tegen half Januari opname in een particuliere kraam inrichting tc Rotterdam of omgeving Br. onder no. 8790 ./Advert. Bur. Jac. Duits,: Dordrecht VEILINGGEBOUW PLEIN EENDRAGTItTUINl&flN Op DINSDAG 8 on WOENSDAG 9 JANÜARI aanv, voorm. 10 uur t.o.v. Notaris A.; S. H. A. BLAISSE. salon-, zit-, en slaapkameramoubL,- losse meubelen, karpetten, schilderijen, luxe en •huish. artikelen, schrijfbureaux, geschilderde winkelkast en toonbank niet vitrine! 2 eiken toonbanken 3.70 m., haarden, kachels, enz; 3 kijkdagen: Vrijd, 4 en Zaterd. 5 Jan. v. 10—4 u. Maandag 7'Januari, v, 10—2 uur. N.B. Dagelijks kunnen goederen worden ingezonden of op verzoek aan huis 'worden afgehaald. TEL. 69651- SCHIEDAM -C. vraagt voor haar rayon Rotterdam-Zuid een goed ingevoerde Eigenhandig geschreven brieven met. volle dige inlichtingen omtrent leeftijd,, opleiding en praetijk; vergezeld van een recente pas foto, te richten onder no. 7858 bur. v. d. blad VAN VERZEKERD ZIJN e PLAATST DAN e EEN j Te koor/gevraagd inboedels of gedeelten, naaima- chines.- antiek, perzen, kleden, lopers en linnenkasten Berlijn, HeemraadusingeJ 106b. telefoon 32569. Philips, Erres, Waldorp of ander merk radio te koop gevraagd- Tevens electr. fornuis. Br. ond. nr. 2122 bur, v. d. blad.- v-j IUI. Gcrep; WIJ kopen peperlc, De hoogste prijs. Spec, in alle soorten spec. G. S. Spaan. Crooswljkscweg 176. Te ber, m. tramt .10, 15. tel.. 27723. \Te koop qangeb. j Dames 1 Begint het nieuwe jaar goed en gaat ons modem, geheel elastisch-' „ELfa" rubbercorset dragen. Het voorkomt corpu lentie en geeft" U. volkomen be wegingsvrijheid. - Corsettenfa- briek „Victoria"," Zwart Jan straat 93, Rotterdam; Hoogstr. 143, Schiedam. Stofzuigers, alle merken 1 27.50. .37.50, 57.50, 65.—. Volle- dfge schriftelijke garantie. Easyhuls, Van Citterstraat ,70a. West. Knutselaars, bouwt zelf een electrische klok, het uurwerk met wijzers koopt u voor 8.75. Geveke, Nieuwe Binnenweg 355, telefoon 33835; Schiedarnseweg 187. Al zegt men; onbegrijpelijk of ongelooflijk of onmogelijk, maar 't Meubelhuls doet't toch maar. Een Eng. huiskamer om te ste len, metgroot dressoir, club fauteuils, balpöottafel en vier stoelen voor 399.—. West Kruiskade 5, tegenover Arena. Bankbed „Ideaal" Combinatie. In één handbeweging een solide 2-persoons ledikant met verko perde staaldraadmatras, kapok matras en kussens. 130x200. In 14 modellen leverbaar. Stof naar keuze. Dagelijks demon stratie. Eedden- en Meubelhuis „Ideaal". Goudseplein 4, hoek v. d. Werfstraat, telefoon 26157, Rotterdam. - Kroon Radfc levert alle merken radiotoestellen, plck-ups, platen- wisselaars, met of zonder kast en stofzuigers op conditie. Des gewenst komen wij 's avonds met de toestellen demonstreren en de condities bespreken. Bel op 32717. Schiedarnseweg 117.. Slaapbank. Van 3-zltsbank. In één beweging tot' 2-peraoons bed, 190x120, met' bergruimte voor dekens. Comfort. Walen- burgerweg 104, tramlijnen 1, 3, 5, 22. Nu voor ieder bereikbaar l 1 5 Zware geheel draaibare rook tafels, met verlichting en chroomgarnituur nu slechts 31.50, 't Meubelbuis, West Kruiskade 5, tegenover Arena. Zo echt knus en rustig In een fauteuiltje bij de radio. Wij hebben pracht „Philips" toe stellen vanaf 2.50 per week en....v, let wol: zonder voor uitbetaling. Van Veen. Dier- gaardesingel 84, bij West Kruis kade. Voor U alleen hebben wij deze advertentie moeten plaatsen, want iedereen koopt bij Van Veen meubelen, bedden, rijwie len, stofzuigers, kinderwagens, costuums, mantels, regenjassen, karpetten, dekens. Diergaarde- singei 94. Let .wel: geen voor uitbetaling! -.,i 3-zItsbanken ultschulfbaar tot 2-perjoons bed, f 95.—, t 120.—, t 160.—, .190.—, enz. „De Spe cialist". Burg. Roosstraat 23. bij Zwart Janstraat. Gemakkelijke betaling, meube len, karpetten gordijnen, bed den. dekens. sJaapfauteulls enz. HOVI, Witte de Withstraat 17, telefoon 22399. Slaapbanken. Van 3-zltsbank in één handbeweging tot 2-pers. bed, 120x190 cm., met berg ruimte voor kussens en dekens. Rietveld, Essenburgstraat 34. Aan de Meubelbeurs. Mijnheer onze meubelen Btaan erg ge zellig in de kamer en zien er keurig uit. Wij zijn erg tevre den. Nel en Leo. 2 clubfauteuils, 4 stoelen, mas sief eiken, bekleding naar keu ze nu 185.Engels -club- ameublement. dikke balpoten, geheel verend 295.—. De Meu belbeurs, Grote Visserijstraat 8-10, West. Gemakkelijke betaling, meube len, 3-zlts slaapbanken, bedden, dekens, tapijten, kleding. N.V, Mij. „Do Pool", Rochusscnstr. 54-56, telefoon 28891; Bentinck- laan 10-12 (Blljdorp). Aangeb, drie prof. voetballers, mtdv., r.back, keeper. Spelen stopperspil en desgew. gemeen. Gegar. twee goals p. man p. match. Inl. Union Soclété Com. blnation de Footballe - 8 Ruc du Soccèr Paris 7, Auto's - Motoran Rijwielen Voor uw lederen kleding na tuurlijk naar de oudste spe» cfaalzaak: Willem de Jongh, le MiddelJmdstraat 28. telefoon 30211, Rotterdam, Den Hang, Lelden. Kapteln MobylettoBen Maltha, deze twee namen zijn voor bromfietsrijders eenbe grip. Momenteel uit voorraad leverbaar voor slechts 415.— plus 100, procent service. Dit Ideaal is thans, voor elke toe komstige bromfietsrijder te be reiken. Vraagt condities en de. monstratie bij Ben Maltha, Meent, hoek Wcste Wagenstraat, telefoon 29707, Rotterdam. „Cyelemaster" Is de bromfiets met de beste motor, maar ook met de beste remmen!H Ver geet ook de verende voorvork niet. Hoofdagent H. J. Schei- laars, Graaf Fiorlsstraat 99, te. lefoon 30436. Uw eigen flets gemotoriseerd met een „Cyelemaster" achter wiel. compleet met koppeling en gasrogcllng op stuur 295.-. Hoofdagent H. J. Schcllaars, Graaf Fiorlsstraat 99, telefoon 30436. Prijsverlaging. De beroemde D.K.W, nvotorrljwielen, model R.T., 125, van 1159.—, thans 1095.Uit voorraad lever baar. Motorhandel H. J, Schei- laars, Graaf Fiorlsstraat 99, te. lefoon 30436. MuzJnstr. - Radio's Gramofoonpiaten Radio 1 Philips, Waldorp, Erre». Desgewenst zonder vooruitbe taling. „Radio Soons", Stadhou. dersweg 17. Telefoon 48352— 45693. Oudst vertrouwdst adres. 1825. Ronnïe Rot had her dus als.scheepsjongen r T van ,De Krakcmik helemaal niet naar zijn zin. Maar 'TT, ik had het best, ik speelde voor cfe film of ik nooit- anders gedadh'had enïk dacht niet meer aan schepen en varen. Ik was nu do beroemde en gevierde ster en toen de film af was stroomden over de hele wereld de mensen naar de bioscopen, waar die rolprent draaide. Weliswaar deed-ik alles ónder de nqam ;yon Ronnie Rol, maar dat' vond ik geen bezwaar meer, ik vergat die lastige, dubbelganger zo langzamerhand. Op een dag kwam meneer Kloos.Up me holen voor een bespreking over een nieuwe film en in zijn kan- toörtie.stonden ;twee kleurige, mannen, die vast vee! óeYQei, voorkunst ;mpesteri;nebben. „Dit zijn"de herèn :\C;:\Cwèclcue-ëh Zspéckxie",. verklaarde Kloos Up: /,Het 'ztjn beroemde regisseurs uit een ander land en 2tj gaan met jou een nieuwe film maken," „Aangenaam kennis te maken!", murmelde ik: „Als jullie maar-we ten dat ik alleen dramatische rollen speel. Ik goot mijn talent niet voor'de zwijnen!"Hiel goetl'VJis- pelde de dikke, die Zspeckzie was: „Waai zaam zlerr verierrd met jouw icn fietm te maajken. Waai gaan Techter eerr yreulaajke fielm maken ,miet uw groete talent, maimer Ronnie Rol!" „DaMes rechtl", isprak de magere Czne'ckzie: „Waai zoellen ein fielm,maken waar die hiele werelt(Oem gielt vaan het,lachen!" HIK maakte daarbij een'geestdriftige beweging - en trof zijn kameraad precies op de nous. Maar de glimlach zat die kerel vast om de mond, hij vertrok geen spier. Ik'begon me een tikkeltje'onbehaaglijk te woelenl Nieuwe accordeon Vv.a. f 57,50; guitaren 39.75; mandolines 37,50; banjo's 45.—; gramo foonpiaten. Slmonls, Beyerland- solaan 29. telefoon 71160; Dorps weg 32, Charlols, telefoon 76493; Lange Hllleweg 13, telefoon 74301. Ile bekende „Philips" en. „Fri- dor" Dealer ook voor U is „The British Radio Service", Linker Rottckade 77, telefoon 74756, Radio's, Amerikaanse batterijen, plck-up's. lampen, etc. Direct af fabriek. Zeer gemakkelijke conditie*. Inruil oude radio. Gratis demonstratie aan - huls. Speciale reparatiedienst. Bel 74756 en de Service-auto komtl Te huur gevraagd j Te huur ccvr., garage voor stalling en onderhoud van Vauxhall. Omg. Mathenesser- Isan, Br. no. 6595 Adv. Bur. Bril, Cl. de Vrlcselaan 23. Lessen Snel uw rijbewijs nodig? ABAN Autorijschool Eureka' leert het U. Ford Vedette 1951, Dames, voor U speciaal een gediplo meerde dameslnstructrice. J, Stolker, Aelbrcchtskade I56b, telefoon 39617. Leert autorijden in nieuwe Standard Vanguard. -.Autorij school H. p. Take, gediplomeerd K.N.A.C.-lnstruclcurs. J.Sonje- •traat 4, telefoon 36777. Auto- cn motorrijschool E. dc Groot rijdt met nieuwe Olds- mobilcs 1951 en nieuwe lesmo- toren T.W.N, en Husqvarna. Te vens verhuur van nieuw mate. rlaal. Aelbrcchtskade 152, te lefoon 39619. Emlerantcncursus Engels voor beginners en gevorderden. Aan melden 7—9 u.: Berkelselaan 20 b. Wiskunde, bijwerken voör HBS enz. Aanmelden 7—9 uur. Ber kelselaan 20 b. Verloren 29 12 's avonds 7.30 u. een brui ne dames glacé handschoen, rechter, van de Gordelwcg naar lijn 5. Wagner, Gordclweg 227, tel. 44944. Diversen Klnderwagcos, kampen ovcr- l rekken, spuiten. bekleden. Zend briefkaart, wordt afge haald. Tel. 83403. Fa. Bogert, Heer Gillisstraat 3, zijstraat VlietJaan. Eigen bcddcnmakcrlj. Alle re- paratics In één dag. Vele soor ten damast. Nieuwe 2-persoon» bedstellen 50.—; 1-persoons 27.60: 2-pcrsoons kapokstellen 139.50; l-persoons kapo kstel 84.90; verende bedstellen 65.—; opklapbeddcn, 1-pcr- soons 34.90; 2-persoons f 45/— comblnatte-dlvanbeddcn 59.50 enz. Wil vermaken uw spiraal tot-.modem opklapbed. Gebr, Bos. Sam, Muilerstraat 9 a-b-c, telefoon 36811, Wat wordt dia matraa dunt Da's woar ook even 34759 bel len, da Beddenfabrikant, Nieu we Binnenweg 194. In één dag voor jaren klaar. Java-kapolc. Prima damast. Jansen levert alle mat<n speel goed poppen in plastic, hout, vlechtljzer, marsepein en na tuursteen. Al een» een spre kende, slapende en grimas Opa pop gékocht? Met baard, wan delstok, blauwe bril op ware grootte:, slechts 135.89 (Inclu sief amusements- en wegenbe lasting), voortbewogen door oersterke splraalveer. Jansen Shops - 2e Speelgoedsteeg 6 a. (2Ex bellen). Etrect van stoffeerder. Over trekken 2 faut., 4 «toelen.stof- leerdoek van f40.— af. Molen dijk. Boezcmstngel 48. TeL 255G5. 'bij hoek Boezemstraat; Schoklandsestraat 26 C, Verhufzlngon en meubelvervoer tegen zeer lage prijzen. Jac. Middelhoek, Math.dljk 173. telefoon 34373 en Statenweg 5c, telefoon 49894. „Ahoy",, 2-persoons bedstellen f 57...I-persoons matras 29.—, goedkope prijzen voor overtrek ken, -bijvullen. Alleen bij de Beddenmakerij Ahoy, H, Lens- kenB, RodenrUsela&n 13, telefoon 40256.- Wist Udat Stempelfabr. „R'dam",, Westpleln 22, ook een filiaal heeft in Rotterdam-Zuid, Strevelsweg 26, telefoon 77437. Rechtskundige Van Drlel geeft advies in elke zaak, tot 8 uur. Uw feestdagen pas gezellig met het goochelwonder Gesse Plet. Na zijn vertrek is cr geen por tefeuille meer ln huls en geen zilveren vork meer ln'het buf fet. Tildelljk adres: Strafgevan genis TraÜchof - GaasehernÜ- veensemond (Dr.) Kinderwagens, kappen over trekken, spulten,.bekleden. Zend briefkaart, wordt afge haald. Tel, 83498. Fa. Bogert, Heer Gillisstraat 3, zljstr. Vliet- Usn, Winter. Laat. hu Uw binnen werk schilderen-,' Avitten-, be hangen. Plastiek v. keuken- en gangmuren tot Maart 1052, 15% korting. Schildersbedr. D. C. Kerstcns, Hooldrlft 115, teL 30378. NAGEKOMEN L. V, d. II AVE'S Levensmlddelenbedrljr wenst familie en 'clientèle een voorspoedig 1052. Belasting-consultatie bureau V Provcniorsstr. 9b-'.tel- 844SI p.f. .:A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 19