SCORES EN STANDEN Nederlandse successen in drie-lande u-zwem wed strij d VOETBAL IN ENGELAND Blackpool en Bolton in Cup finale Mereveld was druk bezocht Keurturners gaan naar Saarland Van de Pol is uitgeschakeld Franse heren estafetteploeg vestigde nieuw wereldrecord iV 1 P f Nog zes serieuze gegadigden voor League kampioenschap Een kras of een gai? (3OPA maakt 't weer glad! Uit de vijfde klas libre Prettig biijarttournooi de Zilverstad J MEES? mmi .Jaantiag 23 Maart 1953 5 VOOR ÏIET RAMPENFONDS: BRUSSEL in liet bad v.m St. Gilles te Brussel werd Zaterdagavond een drielandemverfstrinl BelgieFrankrijkNederland gehouden ten bate van de Belgische en Nederlandse Rampenfondsen, Hoewel de tijden niet wereldschokkend waren, kwamen de Nederlanders weer goed voor de dag. In de tot slot volgende watcrpolowedstrijd dplfden De Kikvorsen bet onderspit tegen de Dolfijnen. De Franse heren estafetteploeg vestigde een nieuw wereldrecord. Op de eerste drie dames-num mers ze ge vieide stepds een Neder landse. Els v. d. Ploeg was iets sneller *ian Ria Vonk op de 100 nt vrije slag dames, terwyl Geertje Wielema op de 100 m. rugslag door een felle eindspurt Joke dc Korte achter zich liet. Rika Brums, die Nel Garritsen verving won de 200 m. schoolslag, waarop de andere Nederlandse, Jenny Welling, twee de werd. Wim de Vreng zorgde voor een welkome verrassing door op de 100 m. vrije slag beren de bekende Fransman Jany achter zich tc la ten. Op de 100 m rugslag beren konden onze landgenoten v. d. Veen en Boxem niet op tegen de geweldige eindspurt van de Frans man Bo7.on. Ook de 200 m school slag heren en de 400 m vrije slag heren werden Franse overwinnin gen. Een verrassende uitslag gaf ook het nummer 400 m. vrije slag da mes te zien. Hoewel Geertje Wie lema aanvankelijk een kleine voor sprong had genomen, werd Mej Peeters (B) eerste Tme v. Br enk tikte ook nog voor Geertje Wiele ma aan in haar beste persoonlijke tijd 5 23 8 De 4x100 m wisselslag heren (een nieuw nummevi werd door Frankrijk gewonnen binnen de vastgestelde limiet 4 mm 39 sec Erkenning door de FINA zal worden aangevraagd De 3x100 m. wisselslag dames estafette werd een onbedreigde zege voor Joke de Korte, Rika Bruins en Els v. d. Ploeg. Tot slot volgde een watprpolo- wedrtnjd tussen de officieuze ze ventallen van België en Nederland. De Belgen wonnen met 65 TVERET.nftrroRn verbeterd Te Charleroi verbeterde de Fianse zwemploeg gisteren het Zaterdagavond te Brussel gevestigde record. Nu no teerde deselfde p>cg 4.32 3. De verdere uitslagen waren' 100 meter vrye slag heren 1 Tjf»b- bes (Nederland) 100 2. 2 Jany (Frank, ruk) 1.013: 3. De Vreng (Nederland) 102.1. 100 meter vrije slag dames: 1. Ris Vonk (Nederland) 1.09 9; 2. Glnette Jany <Fr.) 1.12 2; 3. Els van der Ploeg (Nederland) 1.123. 109 meter rugslag dames* 1. Geertje Wielema (Nederland) 1.13 3; 2 Joke de Korte (Nederland) 1.16.6; 3. Marie He- I ïene André (Frankruk) 3 22 R 200 meier schoolslag dames 1 Rika i Bruins tNederlandj 2 59 9, 3 Jennv Welling (Nedciland) 3013, 3 mej. Del. porto (Belgie) 3 09] 100 meter rugslag heren: 1 Bozon (Fiankrilk) 109 0; 2 Van de Veen (Ne derland) 1.109: 3 Boxem (Nederland) Schulte-Peters vierde in ..Nacht v. Zürich" ZÜRICH. Dc „Nacht van Ziirlcli" een koppelwedstrjjd van 8 uur Is gewonnen door het Zwitserse kr»p. pel Koblet—Vort Bueren. Zy legden 341.545 km af, hetgeen een nieuw wedstrijd-record betekende, en ver gaarden 89 punten. De verdere uitslag luidde: Op een ronde: 2. FlattnerBruneel (Zwitseri.-Belg.) 93 pnt; 3. Stroem Hoermann (Austr.-Dld32 pnt.; 4. SchuïtePeters (Ned.) 26 pnt. Op 2 ronden: 5. Diggelman-—7ehn- der (Zwitser!.) 71 pnt. Op 3 ronden: 6. BiussonChapat- te (Fr.) 25 pnt.; 7. Kuebler—-Acou (Zwitserl.-Belg.) 18 pnt. Op 4 ronden: 8. RothBucher (Zwitserl.) 50 pnt.; 9. NielsenKla- mer (Denem.) 32 pnt. De overige koppels hadden 5 of meer ronden achterstand. O in wereldtitels tafeltennis BOEKAREST. De wereldkampioen schappen tafeltennis werden voortgezet met de volgende wedstrijden: Groep A {SWaythUng cup) heren: En geland—China 5—0. Groep B heren* FrankrijkBrazilië 51; Nederland Bulgarije S0. Groep A (corbillon cupi dames: Hon garijeChina 3—0, Tsjecho Slowakn» Duitsland 3—0. Groep B dames: Wales Zweden 31. Groep A heren: Engeland—Zwitser land 5—1, Zweden—Oostenrijk 5—2, Tsje- cho SlowakijeChina 5—0. Groep B: Duitsland—Bulgarije 5—1, Hongarije—Frankrijk 51, Nederland— Brazilië 5—0. Groep A dam63* ChinaDuitsland 3—1 HongarijeTsjecho Slowakije 3—1. Groep b dames: Wales—Bulgarije 3—0. Groep A heren: EngelandOostenrijk S0. Tsjocho SlowZuid-Stavie 5—0 Groep B heren: RoemenieBrazilië 5—0. Carruthers behoudt titel JOHANNESBURG, In een wed* strijd om het wereldkampioenschap bantamgewicht heeft de titelhouder, de Australiër Jimmy Carruthers ge wonnen van de Zuidafrikaan Vie Toweel door K.O. In de 10e ronde. GLASGOW. Dc te Glasgow ge speelde voetbahvedstrud Schotland— Engeland (amateurs) is in een 1—0 overwinning geëindigd vonr de gas ter.. Voetbalprogramma voor Zondag Eerste klasse A Fns;a—ajox VSV —DOS EDO—Sneek, Zwolse Bovs - RCH Eerste klasse 8 Heemiv - Haar lem E'inkw - -Stormvogels. Go Ahead —Leeuwarden ArSiillesAGOVV Eer«te klasse C BW - Juliana HBS Siltardia LONGA— SVV. Em. nw-HVV Eerste klasse D Henms-DVS- ADO TEC - N t C Umlmriio SOAD Dis'ucl WEST 1 Twe. ki.i> Spai PVV Mn]landm -Alrtn ViflrtJC ZFC —de «"noemers WA- DWV Tweede k!at=r B Schoten Wegt Fu«ia Vo l»n<1= m-Kelder HFC— zvv. OSV-AFC District WEST TI* Tweede klasse A- COAL- HVV, TSf Knv Tweede klasse B RFC-DFC. CVV Hmtaa. Grote hockey-zege van onze B-dames TILBURG. Do Nederlandse B- hockeyploeg der dames heeft in Til burg een stevige overwinning van B0 op de Belgische b-ploeg behaald en deze cijfers waren nog geenszins geflatteerd ook, want onze landge- nnten beheersten volkomen het veld Vooral de Nederlandse middenlmie stak ver uit boven de Belgische half- bnie. Hadden de Nederlandse bin- ncnspcelsters Rouwen horst en Den Tex beter haar taak als verbindings- speelster begrepen, de zege zou on getwijfeld groter geweest zijn Des ondanks namen beide speelsters sa men vijf doelpunten voor haar re kening, waardoor zij het gedeeltelijk falen goedmaakten. Bordeaux loopt weer op Reims in PARIJS Vonr de Franse voetbal competitie we «Jon ui de eerste divisie <le volgende wedstrijden gespeeld Mar seille—Reims 2—1. Lcn^-Sochaux 3—1 Rijssel—Le Havre 1—0 Nan cv—Nice 21 RacingStade Francais 22 Elor- deauv—Mor. tpci lier 6—0. Nune«—Rou- baix 1—2 St. Eticnnc—Metz 2-2 Sèto— Ren nes 20. Reims heeft de leiding in het klasse ment met 39 pn», gevolgd door Bordeaux met 35 en Ni me* met 33 out Mom cel lier en Rnubaix he/erten de laa(=ie plaatsen met elk 21 put Voor de Franse tweede divisie werden de volgende vvedstritden gespeeld. Tou louseAles 2—0 ToulonStraatsburg 0—3. MonacoTroyes 21 Besanccm Perpignan 3—1. Nantes -Lv on 2-9 Gre noble Roiiaan 1—0 CannesAneers 2—0. CA Paris—Red Star 0—1. Beziers— Valenciennes 0 -3 Straatsburg en Toulouse staan aan de kop van de ranglijst met 44 pnt. !i l!l,n V IfcüW.M.I' IIi U i.1 =«;l iMflfS .riW I!' l.Ji'HMMlJt' i'i„ lilI' 1^ EERSTE KLASSE A Wagenin gen—En «eh, Boyj 1—1 RCH (1) 15 10 2 3 22 29-14 Aiax <2> 17 9 1 4 22 36—21 VSV 13» 16 7 5 4 19 22—13 Heracles l4l 16 Ensch B. <5) 17 DOS 161 17 GVAV NEC EDO De Vol <11 Zw B. (12 Sn eek Frisia (9) 16 (101 17 (13) 15 3 4 8 (14) IS 2 4 9 4 19 34—21 5 19 30—29 7 18 44-35 3 17 17—16 7 10 29—23 6 13 J3—24 7 15 20—28 9 13 26—25 7 13 18-35 8 10 11—26 8 12-25 EERSTE KLASSE P: XrrxesDHC 2—2 P F5V (1) 17 10 4 33 45—21 Fmdh. 17 9 4 4 22 ADO (3) 16 8 4 20 27—19 Blmjerh (41 17 R 3 6 19 29—2(1 Feij-m d (51 18 5 6 19 35—33 NO AD 17 6 6 5 18 28—27 RI1C (7) 17 7 3 17 30—28 DHC 181 17 8 1 8 17 34—42 Xci Nes (11) 18 5 17 28—29 Limb a (Sb 17 4 16 26*- 28 H DV5 (11) 16 5 5 15 27—39 N-\C (12) 17 3 4 8 14 23 --35 Maurlts (13) 17 7 8 11 28—36 TFC (14) 17 2 6 9 10 26—4(1 (De tu« ?n haakjes geplas .sfe cijfers gpvon d« vot?nrde van de rang]«st van d® vorice Zondag aan). LONDEN. Door de resultaten van de Zaterdag gespeetde halve eind strijden voor de Cup Bolton Wanderers won met 4—3 van Ever ton en Blackpool zegevierde met 2—1 over Tottenham Hotspurs Is bekend ge- i worden, dat dit jaar de eindstrijd zal gaan tussen twee clubs uit Lancashire. Blackpool en Bolton Wanderers, wier velden nog geen "0 km uit elkaar verwijderd liggen. Op 2 Mei zal In Iwt Wembley stadion de grote strijd 'i plaats vinden. Reide winnende teams behaalden kr«.i'pe overwinningen Nie* alleen bink; du mt dc eijfer« 'het kleinst I mogeUike verschil, n l eên doelpunt), i ook de -wijze, waarop die benauwde zeee's tot stand kwamen, sprak boek- Nationale damtitel Verrassende zege \an Roozenburg op Keiler Spanning in de kopgroep UTRECHT. Zondag. De uitslag, die tödens het weekeinde het meeste opzien baarde, was de overwinning van de Rotterdammer Wim Roozen burg op grootmeester en nationaal titelhouder Kees Keiler. Nog nimmer Is het de broer van de wereldkam pioen gelukt itt een officiële wed strijd Keiler te verslaan. Hij heeft zich hiermede stevig in de kopgroep gewerkt. Daarin versterkte de andere Rot terdamse deelnemer Jan Bom zijn positie, die op tactische wijze v. d. Sluis versloeg. De laatste had moei lijkheden met het m ontwikkeling brengen van zijn lange vleugel, waar Bom bekwaam van profiteerde. KeilerRoozenburg was een voor zichtige party met veel ruilen. 2n een tamelijk contactloze stelling dèed Roozenburg een „sluipmoord-zet", die hem zoveel positioneel (later ook materieel) overwicht verschafte, dat Keiler geen kans op herstel kreeg. De_ party BergsrrjaKeller was er ook éen van positie-zoeken De Frtes was doorlopend in de aanval, doch Keller's verdedigingsblok bleek on aantastbaar. De partij LarosBizot was de in teressantste Laros drong ver in de zwarte positie door. pleegde een gam biet, dat weliswaar prachtig spel gaf, doch hem mets geen voordeel ople verde. Integendeel, hij dreigde zelfs een schijf te gaan verliezen De ri poste was diepzinnig berekend. De uitslagen waren: v. Aal ten Bizot 11. Ir v DijkBergsma 11. BeersHuisman 11, v. Mourik Baas 02 KeilerRoozenburg 0—2. CiaancLaros 02. BomVnn de Sluis 20. LarosBfzet 11, Bergs maKeller 11 en BaasBeers 1-1. Na tien ronden luidt nu de stand: 1 Huisman 14 pnt; 2—4 Bom. Keiler en Roo/enburg 13. 5 Beers 12; 68 Beigsma. Ir v Dnk en Laros 11; 9. Bizot 8 (uit 9 part 10. v d Sluis 8; 1113 v. Aal ten, Baas en v. Mou rik 7 en 14. Craane 5 (uit 11). UPENINCSDHAVERtJEN op Afc- reuefd. Voor de Ronfp-prus rat de utrechtse Paardensport Vereniging zaten de beryders met op de sul- keys, maar op het paard Winnaar werd „Our dream" j\Vd. jeugdelftal verloor van AFC AMSTERDAM Het Nederlandse jeugdelftal, dat van 31 Maart tot en met 6 April te Brussel zal deelnemen aan het FIFA-jeugdtournooi, heeft te Amsterdam een laatste oefenwed strijd gespeeld tegen een AFC-com- binatie en deze met 40 verloren. Het is vooral in de eerste helft een povere partij geworden jeugdspelers, die in van het'•pel nog zeer ken te komen. ThommènTïot Bondsridd'er' van' de Morning Star in de uitstekende Gelukkig waren er toch ook nog KNVB geslagen, een onderscheiding. MJd van 1 25 5 maar Madame B. die wel enkele lichtpunten. Zo dient m welke slechts zeiden aan buitenland- h.e"» z_?stis met<?r moest de allereerste plaats doelman Schou- i se voet bal-officia Is wordt toegekend 1 a ten van OSV te worden genoemd. I De KNVB beeft gemeend met deze Voorts speelde :n de verdediging de I onderscheiding de dank te uiten voor i P.H 'Vifecse) een u.,i« a,*. ria (Tw-.icorcs cnnthai. i"*«e Ernst Th ommen bondsridder AMSTERDAM Aan het diner. Snelle tijden in het hoofdnummer (Van onze paardensportmede- uerker) Na de lange winterrust was de draversbaan Mereveld gisteren druk bezocht en het goede programma bracht een met "erwac-hte mooie eindstrud, waarm Quelle Veine zich de bekwaamste toonde. Queen Darm, bij de Utrechter N'. Blocmsaat m training, eindigde als goede tweede en belooft een best paard te worden. De amateurscourse bracht mooie strijd, waarin tenslotte Nico the Saint zegevierde, een overwinning die dit paard wel toekwam voor zijn trouwe i In Birmingham, op het terrein van Avton Villa was Tottenham Hotspur dc beste ploeg. Geen moment steeg het spelpeil van Blackpool tot de hoogte, waardoor het m dc 6e ronde u\ frr Arscn.il !:o:i zegevieren Bijna doorlopend oefend en de Londen ers di uk uit op dc Blackpool verdediging. De Spin s hadden zich ernstig op de wed*tiljd voorbereid en oe m de 3e minuut opaelopen achterstand 'Mat thews nam ren hoekschop zo pprfect. dat Perry slechts behoefde tc knik ken) reeds lang weggewerkt Vijf minuten na de hervatting scoorde Drquomm uit een voor?et van Ben nett. die Baily tactisch had laten lo pen Scheidsrecnter Ellis, m Neder land welbekend, raadpleegde reeds zijn horloge, toen nabij het straf schopgebied dc internationale achter- speler Ramsay de bal op rijn doel- verd^diger Ditchbiirn wilde terug spelen Hu miste Jack Muriie was er tn een <nnmenen hu en scoorde het v innend doelpunt Er was nog maar net tijd urn af tc trappen Bolton Wanr'er"rs liep in Manches- te*. hatd van stapel tegen Everton In dc eerste hel't bereikte Bolton door doelpunten van Holden, Moir en Lofthou e (j) een veilig geaentp 40 vnnrsnrnng Inpïnnis van in elkaar te zakken, herstelde E verton zich prach tig Parker «coorde uit een kopbal heel kort na de he-vatting Uit een vrije trap scoorde Farrell. E verton's aanvoerder, het tw "ede tegenpunt en was de overwinning mei zo veilig oor het aSnondcard»lcr daTzondagavond in hotel d7rEurope ntelêe het publiek^volkomen te vuK&t. de nS naVr vSl tekort hle werd Sneven, is de voorzitter van den. Een Rrontmoraent moest delen met Pelikaan S, Meer J dcrdi veel tekort ble- de Zwitserse Voetbalbond. Ernst nmklijke Jaarbeursprtjs. *VVeliswaar veine had Orient Eenorese G. die in j ten v rechtsachter Beekman (Vitesse) een verdienstelijke paity en ook Kreyer- maat, de linkshalf van Elinkwijk, kon een voldoende halen. DEN HAAG Een zeer klein aan tal toeschouwers heeft Zaterdag de Zwitserse studenten op het VUC- terrein een geflatteerde 2(1 over-sen inning zien behalen op een Neder- de hulp, die de Zwitserse voetbal bond na de tweede wereldoorlog en ook thans weer na de ramp heeft verleend. In zijn dankwoord deelde Trom men mede, dat aan ir H. F. Hopster. waarnemend voorzitter van de KN VB. de gouden erespeld van de Zwit serse voetbalbond was toegekend Tevens sprak hij de hoop uit dat de landse studentenploeg. die vooral in t landenuedstrijd tussen Nederland de tweede helft diverse kansen op Zwitserland in de toekomst eik jaar een gelijk spel of misschien, zelfs een op het programma zai worden ge- overwinning heeft gehad. plaatst. voorgeven, eindigde als tweede met slechts acht mvter achterstand rn liep in een tem- an 1.23.5 per kilometer, een pres- van de allerhoogste rang. j Interessant was nok de draverij on der de man-Paarden zowel als rui ters gaven zich tot het uiterste. Par- lout had wel de leiding genomen, maar Our Dream kwam terug en be haalde een mooie zege die Stal Roo- denburg reeds lanc gegund werd. Dat het veld vrij grote verschillen ver toonde. werd ook veroorzaakt door het verschil in gewicht der ruiters Volgende maal echter is het gewicht niet meer vrij en dan zal de stryd zwaarder worden De dichtbezette opemngscourse KNEEDBAAR HOUT VAN CETA-BEVFP 111 lopen m alle wmtercuirses Peter einde Parker met een kopbal de stand Spencer was weinig gelukkig, dat hij op 4—3 bracht, verlangde Bolton erg j. 4naar het eindsignaal Het kwam in derdaad voordat er verdere d<v>lpun- vielen Over het geheel genomen, de laatste bocht een lange galoppade kon de overwinning van Bolton "Wan- maakle cn toch nog won Maaike van j rierers nog wel verdiend worden ge- IJmuiden verrichtte een krachttoer nnemd. m de zesde course en brr.cht een Jonc<*t'' rc* n;V"i m df En- erote verrassing i selse '-f'35"''* r' "r monw-niod zes se- D, S w» 122?!. S22» .TSS.1t m. Meppelpnjs 17)1) m 1 Quelle Veine, 134 9 2 Queen Dana, 3 Quenda Det- vile W, 3 10 PI 170, 330. 2 40. Cov 12 20 K. 7 20 Emmenpni®. 2100 m, ami- teurs 1 Nico the Saint. 129 2 2 Or d» Ca«111 dra 7 MsLIy Dynamic W 4 90 I PI. J 90, 2 70, 3— Cov 8 90 K 1610 Coevorcienprns. 2100 m 1 en 2 dead j •nk onder; heat Peter Soerr 1 26 2 3 Postduif je G. W. 230 en 4 70 PI 2 »0. 5 30 Cov 2 70 en 3 60 K 41 50 Hoogcvceiipvjs. 2100m 1 PauI A. 1 29 5 2 Oli via Havilland 3 Qu at neme Pnu- lain W. 11 70 PI 4 20. 6 80, 3 Ctiv. 17 K 25 <hl Beileniints. 2200 m 1 Orient Express G. 1 27 4 2 Nanrv M 3 Marv Rpvnnlds W 2 10 PI 160 2 50. Cov 6 4(1 K aan Awnpuls, 2200 in 1. Manke \a*i IJi"'ud«n 1 27 7 2 N'»ra Spencer 3 Old Gold W. (*!al met Ma joor Scott B) 9— PI. 2 40, 1 60. 1 10 Cnv, S 70 K 31(1 Kon Jaa-heuriprns, 2200 m 1 Mom ng Star. 1 25 5 2 Ms- da me B 3 Luxor W 2 .PI 1 40. 1 70, I 60. Cov* 4 K. 3 40 le UPV. monte-priis. 2000 an 1 Our Dream. 1314. 2 Par tout 3 Guv Hanove-- W (st.il met Norma Shearer on Little Axktt) 6 20 Pt 2 30 1 BO, 1 70 Co* 3 11 K. 29 90 Omzet toto f 81 157 50 :e League rt n ei dicdm v in de ranginst de znak nog inmei ii hesliE' De uitslagen waren* le divjsje- Arsena]—West Bromwich Albion 2-2 Charlton AthleticMiddles- hrntiEh 2—0. Chelvea—Sheffield Wed- ne<rJav 10. Derby CountyNewcastle Cm ted 0—2 Portsmouth—Burnley 21. SunderlandManchester City 3—3, Wol verhampton Wanderers—Liverpool 9—0. 2e tit» ;sie RamOey— Birmingham City 1.7 F1 lack burn RoversPlymouth Ar» gyle 1—3 B ren'.lord—West Ham United 1t Doncavfer RoversLeicester City* 00 Hud'lr rvfield Town—Sruthamptoil 3o H*i" C'tj— I.crts V"'t"d I—n Lin coln CitvT.ntnn Town 12 Notts Fo- TeBt_.Rr,»borham United 4—3 Sheffield United— F.nrv 3—1 Rwan*ca Town Notts count» 5—1. Aan de k"p is nu de Situatie* Wolves 3513. Burnley 13—42 Preston N'E 32— 41, Charlton 38 -41 W R A 33—4t ea Arsenal 12—40 Onderaan* Middles. h**ouch 3127, Manchester C. 3326, Chej«ea 13—26. Smke C 13—26 en Derby C 34—34 Duitsland-Oostenrijk een gelijk spel (0-0) .„Inter""" verspeelt een punt tetfrn Triest 00) ROME Voor de Haimn» voetbal- comnf'stie werden in de c"rs'e dc-isie tie vo|-*er.de wed^trurien pc*=pee(d* Ata„ lanta - 7 ilnm 1-3 Con- Rok ana 1—0. Juen<uNov ara 1-1 Mr'ian-Napel# 22 Pro Pa*p>-Florence 90 Rome— Larin 0—2 Snal'Sampdoria 00 Triest lniernariOTial0 0 ('dm»Palermn Cross des Nations voor Mihalic PARIJS. Dc Cross des Nations, een wedstrijd over een parcours van 14.280 km. te Vlncennes gehouden. Is gewonnen door de Zuidslavier Mihalic in 47 min. 53 sec. De verdere uitslag luidde. 2. Sando (GB) 48 min. 3 sec: 3. Abdallah (FFrF.) 43 min. 6 sec.. 4. Bannen (Schotland» 43 min 22 sec, 5. Norns (GB) 48 min 40 sec 6. Gray (GB) 4fi mm 41 sec 7 Prat (Fr.) 48 min 47 sec., 8 Baldoma (Sp 4S nun 51 scc 9 Boiiali tFr 43 nun 53 sec., 10 Frischknecht (Zwits 48 mm 56 sec. De klassering van de Nederlandeis was als volgt: 38 Ad ri a arise: 51. Van der Zande; 63 De Koning. 63 Bes- j ters; 70 Van den Veerdonk; 73 i Weert: 76 Kuenen Het landen klassement luid* 1 En- j geland 64 pnt2 Frankrijk 84 pnt1 3 Zuid-Slavie 129 pnt.; 4 Spanje 143 pnt; 5 Schotland IRl pnt; 6 Belgie 187 pnt7 Zwitserland 265 pnt 8 Ierland 281 pnt 9 Wales 317 pnt 10 Nederland 352 pnt. Ra Famechon niet in levensgevaar VERSAILLES In de toestand van de bokser Ray Famechon is geen verandering gekomen. De schouder- wond. vtroorw 'innr een geweer schot. brengt zij n niet in ge vaar. maar men i dat het zeer lang /al duren ton» bi) weer kan boksen La*nine iMiroiu kampioen PARIJS Te Parijs werd een bokswedstrijd gehouden tussen de Fransman Gilvert Uivome en de En gelsman Cliff Ctirvis met als m?el de Europese titel in het welt erge- wicht. Lavoine werd Europees kam pioen door diskwalificatie van Ctirvis m ae tiende ronde wegens vasthou den. JSTANBOEL Te Istanboel werd hrt internationaal militair vo.»bal- tuiirnnm voortgezet Turkije versloeg Griekenland met 1-0. welke stand i bij rust reeds was verkregen. *t Zal waarschijnlijk wel de eerste keer zun geweest, dat er In Schoon hoven een landskampioenschap werd verspeeld. Dat was Zaterdag en Zon dag het geval toen in de zilverstad de wedstrijd werd gehouden om de Nederlandse kampioenstitel vjjfde klas libre. Het waren de kleinere spe lers, zoals de Kon. Ned. Biljartbond er zeker drie duizend lelt, maar van welk leger hier de zes uitverkorenen uit ons land elkaar bckampten. Het was de negentienjarige lïuiskes uit Apeldoorn, die de eretitel, na een span- j brak nog at wat. Natuurlijk werd er nend gevecht met de Brabander Liesdonk, in de wacht sleepte. Vier van goed keurt urnen geboden, maar van de zes spelers bereikten een gemiddelde, dat hen in de vierde klas ge- superieure kwnute t was t met. F.ij bracht zou hebben, ware het niet, dat dit liertal reeds in district», of *a,^.cUxÜnP!lidr gewestelijke kampioensw edsli yden was gepromoveerd. Al waren in'-. r Schoonhoven de „kleine mannen" aan bod. het tournooi was er niet min der spannend om. Er w as een erbte wedstrijdsfeer. er werd fel gevochten, er was spanning en veel belangsr-lltng, reli's van gemeentelijke autori teiten. Dp Nederlandse ploeg turners, die op 11 April ons land ?al vertegen woordigen in de keurturnwedstryd SaarlandNe-Jcr3 iml te r "arm ui keu en die Zaterdagavond na de selectie- v.edstryd in Den Haas ,v«rd nrnra- I kKUim verkucht Sesen pryjen die KEULEN". De voor 75.000 toe- j schouwers le Keuien gespeelde Ian- j in'Tnarmmlo behoudt de leiding m denwedstrijd tussen de voetbalteams i klassement De c'ub heeft thans 40 van Duitsland en Oostenrijk eindig de met 00. Kort voor de aanvang werden buiten het stadion toegang*- 19e eede us d'-rde me* 22 p Cmno. dat de laatsté plaats bezet, beeft 17 pnt. gesïeltCmaakte geen grote indruk ais j stegen tot vu'ftig mark per kaartje, men afgaat op 't werk dat werd uit- I jn cen bioscoop te Dussetdorp zagen gevoerd. Zowel aan de correcte uit voering als aan de beheersing ont- HOOFDKLASSE 47 1 De zes districtskampioenen, n I H El- senaar. Assen; J F Hoo.vdonk, Haarlem. J. Huiskes, Apeldoorn. K Kuppen. Hoensbioek. A Lisdonk, Zei-enhcrSen en W P can Ruiten Roelofsarendsveen. kwamen tegen elkaar uit Reeds Zater dagavond Week Licsdonk de br«tp papie ren te hebhen. want mei vier gewonnen paitijen ging hij ongeslagen aan de kop De jeugdige Huiskes had het tot drie winst partijen gebracht en m moest tus sen deze (wee in de «lotparti) de beslis sing vallen Hm«ke* bad hier aan winnen alleen met genoeg, want dm rnn hij toch een lager algemeen movenne hebben In zijn strijd tegen Liesdonk moest Hui'kes dus ook vij 11 movenne sterk op\ neren Hii istta zijn 'lak ernstig op vnn hemt tot eind «peelde deze aankomende bi!- laiter voor wat hu warud was Dal werd Liesdonk noodlottig en hij noest -*'ch met de tweede plaats tevreden stallen Een inzinking rn een rmr «oor.ilga.-nde partijen was ook ooraak dat ain lies- donk promotie mar de dorde klas ont ging Hij spppldc op een gegeven moment met cen gemiddelde van 2 30 en had hu dat niveau kunnen handhaven, dan /ou promotie naar de derde klas zun loon zijn geweest Anvrrtpv bereid met dc genees krachtige ingred ks VapoRub oorlopig Nederlandse kampioenschappen keur- turnen waren behaald, van de trai- ningsrapporten en tenslotte van het geen op deze selectiewedstrijd werd gepresteerd. Met de keurploeg (12 man) waren ook nog drie andere keurturners toegelaten, v drie bereikte alleen De Ruiter uit Delft een plaats ais reserve. Van de \nftien keurturnera v tien er maar tien De anderen 2090 mensen een televisie-uitzending van de wedstrijd, Het beeld was even gned als van een gewone film. j Het is een teleurstellende strijd ge- worden omdat beide ploegen o a. j dooi* nervositeit beneden de vervach- Wel moet er volgende week Zater- tingen bleven In de 34ste minuut I <{ag m j3cn Haag nog een ronde van. leek het alsof Oostenrijk dc leiding tie selectiewedstmd voor de uitzen- zou nemen, maar Turck w ieip zien f|inE Van een Nederlandse deelnemer met con cinikcpJ- u~l wrrkzaambctlen of blessu res verhinderd Degenen die uitkwamen voeren ook aan brug. rek en nnaen werken. ,il«inede paard'.u'tlgeren Klans Boot Grneneiekl en met te veigeten Vm d-'r Sand" behaalden bu de vme oefeningen de hoog*.te Cijfers en ook m de volgende onderdelen imteerden ze meermalen een behoorlijk resultaat Boot bleef aan ringen beneden /.tjn ki innen, terwul Van dor Sa ode aan brug en aan ringen middelmatige cijfers kieeg Toeh ivared ze veruit do sterk ste ij v.m dt keur turner*, die bun krach ten kw amen meti n De «anderen bleven benoden dit tweetal rn zo ontsiond een ploeg, die met op al Ie hoog peil staat UTRECHT. De Koninklijke Ne- tn wanneer In Saarhrucken geen beter drrlandsche Wie!ren Unie heeft In i werk wordt gebracht, het tegrn de zijn jaarvergadering van Zaterdag Saarlanriers moei uk zal hebh afscheid genomen van Jhr I. L. voorzitter KNWU ar Tu rek rpnooprtoha! Ovp. j -aa;. j-iC« Europees kampioenschap luerir 1 j l'i" i 147_1' worden gespeeld, doch thans, deze ^un ff'd van de bal m het net na pprs*p twee ronden die In Am- r uit <e wiilen drijven In de hek eer- ster(iam en Rotterdim werden ge- ste hp.ft kwam het spel met boven houden, heeft Henk Metz zich reeds -erhe- - midd('l:uaat uit. zodat. cle tn=- van eerste plaats en daarmee van 'TEL hch«niwers. die al herhaaldelijk uiting „itzenrimg verzekerd. Hit kan noch hadden gegeven aan hun ontevreden- {jooj. yan Pol. noch door Mol heul. dc Dmtse spelers op hun weg 7ljn beide concurrenten meer van naar de kleedkamers met cen flui„-j ^ie pjaa^s verdrongen worden. Van concert begc-Cidden prij faaide Zaterd.ig tegen Metz N«a dc her valt mg zat cr meer pit in i e.n moest Zondag weer tegen Metz de Duitse aanval en moest de O'»s- j het onderspit delven Van Mol won ten rijk se keeper Schweda achtereen- j hij in Rotterdam met een gemiddelde volgens mgrimcn bu schoten van ran rUim 34, <joCh jater slaagde de Mot lock en Schaefer Hoewel de Oos- j Hagenaar enn om cen prima partij ton rijk ets ook in de tweede helft. Je vei en Metz speelde op cen ge» waarin het spelpeil hoger lag. rengeVpn ogenblik met cen moyenne tikje sterker waren, dank zij_ beter j van 35 zakte later wel een eind. «mdigde tenslotte toch met itende combinaties kregen zij het in het laatste kwartier, toen de Duit eers een fel em doffen sief inzetten, toch vaak hard te verduren. H'.ilskesbcheei st queue en ballen pnnri en van h"in nia*r m de bdiarlcrii r>»2 veel verwarht worden Ook F1*enaai. die Z~>- ferdi 11111 ddpr een fraaie «ene van 20 f=coordc zakte later wnt af en belnndde op de derde plaats De vereniging ..Tut ons Fhvler vn- roigfJe In ond'arht vnn bet sews't .Het We«ten'* het tnmnoot en deed d^t «p v onrtrc(fellike wuze een wijze, dfe gro tere verrniguiRen lot strekken De burireinee*-' hoven oprnde de karn trnvijl p«n der wet houders een stol-voord sprak, welke gemeentel]|kp belangstelling mlermnfe weid gewaardeerd Over 't algemeen I* er goed gespeeld en het tournooi gemiddelde van I 43 von- spelers van deze klasse f0 50- 1 21 moyen ne! wpst daar wel op tn een sfeer v«m vrlend*i*bap en «porti- viteit gespeeld, werd deze wecistnid, waaraan de kleinere spelers deelnamr van grote propagandistische voor het biljartspel Cc eindsUnd 1 Huiskes 2 I icsdonk 3 Eisen aar 4 Kunnen 5 v Huilen 6. Hooydonk 160 10 2711 8 157 12 den Bfrrh van B"pmstrde, die van de oprichting" in af de voorzit- tershatner heeft gehanteerd. Het be langrijkste agendapunt werd ge vormd d<u>r de bestuursverkiezing. Jhr Van den Berch van Heemstede zei 111 zijn afscheidswoord, dat de regelemcntsw'ij/igmg. waar duur het onmogelijk is gewotderr dat boven dc 70-jarige leeftijd cen officiële functie m de wiel ren u me kan worden be- »ld kan kleed, met de enige reden is van zijn Schoon- aftreden als voorzitter Hij had dit besluit toch genomen, omdat hij zich op dr duur niet meer opgewassen gevoelde tegen de moeilijkheden van zijn tank Nad.it de jaarstukken wa ren soedgokemd weiden de perio diek aftredende bestmnsleden bij ac clamatie herkozen, tc weten dp hf ren J D Vu uly, mr H M C Kesjler, en J J Stol Het bestuur werd aange vuld door dc verkiezing van jhr A A van der Mieden van Opmeer uit i'röe Diepenveen tot lid Het voorzitter schap zal voorlopig woiden waarge- I nomen door de heer J D Viruly, I Jhr Van d»rt Berch van Heemstede kreeg bu zijn afscheid cen zilveren 1 *5a sigarettendoos met inscriptie i M Aan de wereldkampioen achtervol ging amateurs, Piet van Heusden uit Amsterdam, werd het U.CI-diploma 1 25 overhandigd. 1.13 De ploeg wrrcl aldus samengesteld. Klaas Boot Jr. Alkmaar, J v d Sande. Vlis«ingen W. Groeoeveld, Den Haag. Fr Wmand*. Eindhoven, A 7fooger->, Tilburg. A Mtjien, Enschede. A Vol kers. Alkmaar. J van Galen, Enschede. Reserve L. de Ruiter. Delft Als chef d equipe /al optreden de heer J D de Jonfi te Leeuwarden, ter wijl de voorzitter van het K.NGV. de heer Th Aalherts uit Arnhem, het Gymnastiek verbond za' verteRenwiwr.il- gen Al« Hollandse juryleden zijn aange. wezen de heren A Klazema. Den Haag en J, B Rosenbciom, Amsterdam. 'Slijkliuis in Gourla sneller dan >ele anderen GOUDA Te Gouda werd de PP W-loop gehouden, een wedstrijd over cen afstand van 3 000 meter, die met gro'e voorsprong door Wim Slijkhui*" van de „Trekvogels" werd gewonnen. De uitslagen luidden: A-klasse, 3 000 meter* 1. Slijkhuis, de Trekvogels. Den Haag B.18 2: 2. Van Kampen, SVV, Schiedam 8 50 4; 3. v. d Linde, Heiland. Leiden 3 ">0.0, 4 Zoek jr. Parthenon. Dordrecht 8 51 4: 5 Vergeer, AV '47. Boskoop fl 54 fl B-klasse, 3 000 meter 1 Van Driel, de Trekvogels, Den Haag 8 572. VAN KORTE DUUR mus de ureup- 18 75. V«*in de Pol bleef een eind ach ter, maar het toch in deze party knappe staaltjes van zun kunnen ei en. Daartegenover miste hij ook enkele malen een stoot, die de Rot terdammer niet had mogen missen. Snoepte Metz heir, kort geleden een reis naar Barcelona af om er aan de strijd om het Europees kampioen schap bandstoten deel te nemen, dit maal ontgaat hem nok de uitzending naar Metz Kwalitatief mag het spel van Van de Pol dan hoger worden aangeslagen, aan overtuigend spel ontbrak het hem in deze selectie wedstrijd Bader, Al na een minuut of ficn moest h(j strompelend het ve'd tscrlaten wegens een gescheurde spier v. d. Pol 300 22 74 13 63 Mol 75 22 22 3 40 Metz. 300 23 56 13 04 1 v, d. Pol 223 23 54 9 69 Metz 300 35 30 8 57 Mol 300 35 67 8 57 v d. Pol 300 21 73 14 27 Mol 83 21 20 4,18 1 Melz 300 41 45 7.31 Mol 270 41 31 6 5S Metz 300 16 97 18.75 j v !RS 16 45 1175 i De stand Is nu: 1 Metz 1200 115 97 10.43 j 2 v d Pol. 2 1011 82 73 1232 3. Mo1 Mi 73T 110 74 *15

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 4