I r Een stad herdenkt zijn doden e- Zuid-Afrikaanse vrouwen belagen burgemeester HAR. opent nieuw gebouw aan de Maashaven voor d&Jwf Af* KM) A Inbrekers lieten masker achter DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Bevolking van Katendrecht kan gebruik maken van badgelegenheid Ernstig ongeval in W. Buyteweclistra.it SS? TaSK: Zware straf voor Duitse renners OM BOKSTITEL Amerika richt blik op Olson-Joung Stanley Matthews moet rust houden Belgisch hockeyteam voor Zondag Angstkreten klonken op de Bovendijk OM DE DAVIS-CUP Italië mist tennis- troef Gardini Het kampioensfeest van „Spirit" Verloor U iets? 2 Dinsdag 5 Mei 19Z3 Zoals ieder jaar beleefde nok gisteren de dodenherdenking aveer een massale deelname. Zwijgend trokken duizenden vanuit de Boterstraat vla de Broersvest langs door nog meer Schiedammers omzoomde wandelroute. Lang voor de klokslag van acht uur klonk, lag reeds een hoorbare stilte over de stad, die de eenvoudige hulde ging brengen aan hen, die voor ome vrijheid stierven. Naast het monument was zoals altijd de kapel van het Leger des Heils opgesteld. Terwijl de duizenden voeten, die even later al tienduizenden waren, over de straat schuifelden, klonk treurmuziek. Klokslag acht uur negen de vaan dels en viel de algehele stilte in. Schiedam herdacht Het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus, sloot de treffende plech tigheid af. Terwijl op straat de or demaatregelen in werking werden gesteld die een vlot afgaan van de aanwezigen moesten bewerkstelli gen. trokken terzijde, in 't plant soen. de eersten langs het weer met talloze bloemstukken gesierde ge denkteken. Vooropwaren gegaan de familieleden van de gevallenen. Een uur na het herdenken in de Gerrit Verboonstraat zou het wellicht volgend jaar niet' een half uur later kunnen worden gesteld vulde de Grote Kerk zich met ca. 1200 Schiedammers. In de herden kingsdienst gingen voor dr L. J. Cazemier, pastoor P. L. van Kessel O.p. en ds G. Brinkman. De drie voorgangers wezen op de grote waarde van het geloof in de strijd die verzet had te voeren. Pater Van Kessel, die in de oorlog 't verzet' in Schiedam diende, wees. erop. dat ook de nog levende verzetsstrijder niet mag worden vergeten. Bijzondere luister bracht, de Kon. Mannenzangverenigmg Orpheus" onder leiding van Leo Smit aan deze kerkdienst. Aan het orgel be geleidde Jaeq. P. Bekkers de zang, die besloten is met het volkslied. Evenals bij het monument was het gemeentebestuur ook voltallig aanwezig in de Grote Kerk. Een tijdens de, herdenkingsdienst gehouden collecte ten bate van de Stichting 1940—1945 heeft ƒ333.82 opgebracht. Advertentie J.M.) Vraag het san hen die de hele dag in de zon werken of het een lolletje is, vooral nu in het voorjaar de zon zo venijnig scherp lean zijn. Neen, een zonnebril is niet alleen een mode- of strand- artikel, 'hij is even nood zakelijk voor de duizenden chauffeurs, postboden en ieder ander die buiten zijn brood moet verdiener». Wij kochten een partij zon nebrillen met een fors Ame rikaans montuur, duizenden brillen voor Rotterdamse werkers. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze import zonnebrillen en waar om zou U Het dubbele of meer betalen als U ze nu kunt kopen voor Vader, Moeder en de hele familie 3js Geen postorders- jk WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel. 2318P Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: C. I. Jansen, Swammerdamsingel 41. Bellen hjj ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 39. Telefoon 69290. Tentoonstellingen: 30 April—15 Mei, Stedelijk Mu seum, Hoogstraat, da. 25 en 810 uur:, Zo. 25 uur: Expo sitie „Kunstenaars helpen". Toneel: 7 Mei. Passage-theater. 8 uur: Schied. Kunstkring. „Rotterdams Toneel" met „Hendrik IV". films: Passage, 2, 8 u: Willie en Joe in Tokio. Monopole, 2. 7. 9 uur: "Wagenspo ren naav het Westen. Bijeenkomsten: 6 Mei. Wüklokaal, Stephenson- straat. 8 uur: Verkiezings-by- eenkomst CH.IJ. 9 Mei, Musis Sacrum, 4.306.30 uur: Receptie t.g.v. 35-jarig best. voetbal- en honkbalveremgmg „Schiedam"; 8 uur: Feestavond. Tijdens afwezigheid- van de bewo ners is gisteravond laat ingebroken by de familie W. H. G, K., B.K.- Laan 169. De dieven -werden verrast door de omstreeks half twaalf thuis gekomen bewoners. Het tweetal sloeg op de vlucht, maar zag aan vankelijk geen kans naar buiten te komen. Het werd geprobeerd via de keukendeur, maar de bewoner hield deze stevig eesloten. Boven hadden de bar geschrokken dieven meer succes met hun uitbraakpoging, zij verdwenen via het balcon. De schrik zal groter geweest zijn dan de buit, die slechts 7.64 be droeg. Gebleken is, dat men tijdens het onderzoek van laden en kasten was gestoord. Als aandenken aan dit ongewenste bezoek bleef een zwart masker achter. Postzegel ruilbeurs Woensdagmiddag is er van half drie tot vier uur weer een post- zegelruilbeurs. Zoals gewoonlijk wordt deze gehouden in „Irene" aan de Nieuwe Haven. Twee fietsen gestolen. Bij de winkel van Albert Hijn op de hoek van de Lange Nieuwstraat had de 15-jarige verkoopster R.O. uit de Morsestraat haar fiets op slot neergezet. Toen zij er 's middags mee wilde wegrijden, bleek de fiets te zijn gestolen. Hetzelfde overkwam de 13-jarige scholier, J. T., woonachtig aan de Vlaardingerdijk, die zijn fiets op de speelplaats achter de Erasmusschool aan de Huysmanstraat had neergezet. 2190. Rob maakt zich on gerust over Skip en be klimt de rotsen om te zien of hij de spleet kan vinden, waardoor Mus tafa en Achmed zijn ver dwenen. Ja, daar ziet hij beiden lopen. Nog eens fluit Rob en dan komt tot zijn grote geruststel ling Skip aangehold. Rob spreekt zijn viervoetige vriend even ernstig toe. Zulke grapjes kan hy niet hebben: als de hond in de openlucht terecht zou komen, zou dat voor de bewakers van bet kamp een aanwijzing kunnen zijn, dat er on raad is. Mr Morris en 1 Rob besluiten enkele t, e. - j *t4 uren in de auto te gaan slapen, want voorlopig is uit de stad en Rob is erg handig met de primus. samen met Rob zit te eten, duikt echter achter er voor hen toch mets te doen. Wanneer de dag Mr Morris is in een sombere bui, maar wanneer hen een hoofd op: een man loert nieuwsgierig de aanbreekt, zorgt Rob voor een eenvoudig ontbijt, j de geur van gebakken eieren zich door de spe- spelonk rond en ontdekt de twee mannen. Mustafa heeft een kist met voedsel meegenomen lonk verspreidt, klaart zijn gezicht op. Terwijl hij I Burgerlijke Stand Geboren: Yvonne, d- v. N. van 't Oor en M. H. Groeneweg; Aafke C, F dochter van J. L. J. Kouwenhoven en A. C- F. Koenen; Comelis, zoon van K. Maltha en C. E. Gijsen; Ah bertus I. J. zoon van A. v. d. Hout en A. J Th. Hersbach; Johannes L. zoon van S- P. J. Moolhuijzen en W. Jansson; Maria C. dochter van H. Martijnse en W Voorn; Dirk. zoon v. j B. van Hees en I. van Bochove; Marjoleine J. dochter van M. J. de Haay en B. J- Geurtsen: Anthonius. zoon van A. Jahnke en H. W. Jans sen. Overleden: W. Ouwens 75 jaar en G. Postma 52 jaar; A C. v. d. Have 78 jaar weduwe van J. v. d Heuvel; M. C. C. L. v. d. Plas, 8 jaar; P. v. Merwïjk. 70 jaar vr van J. H. Beijer. Zondag hield ook de „De Blauwe Doffer" een wedvlucht vanuit Osna bruck, afstand 248 km. De eerste duif arriveerde om 10.9 33 uur, de laatste prijswinnende duif om 10 19.59 uur. De uitslag was: 1, 15, Th. Duiven- bode, 2. 12 Limborg, 3, 7 J. Wente- ler, 4 v. d. Steen, 5, 20. 24 L. Lems, 6, 23, 28 Sloot Co., 8 Putters en Zn., 9 A. Scheper, 10 v. Leeuwen en Co.. 1] Rissema. 13 A v. Gogh, 14, 26 Domo- nie, 16 M. Dries, 17 Kouwenberg en Co., 18. 19 Sebrechts, 21 F. Claas. 22 Kerkhof, 25 A. J. Broklmg, BOTTERDAM Vanmorgen heeft burgemeester Van Wal sum het nieuwe aanneemkan- toor van de Haven Arbeiders Reserve aan de Bananenstraat (Maashaven. N.Z.) geopend. Met de bouw van dit kantoor iB een reeds lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Immers, het oude houten gebouwtje aan de Maashaven, dat oorspronkelijk een uit 1920 daterend schaftlokaal was, vol deed al geruime tijd niet meer aan de eisen, maar door allerlei factoren moest de bouw van een permanent gebouw steeds worden uitgesteld. In 1949 werd eindelijk aan het architectenbureau Van den Broek en Bakema verzocht een ontwerp te maken. Uitgangspunt is geweest dat het gebouw het centrale punt moet vormen, van waaruit de bij de HAR geregistreerde losse arbeiders op de Linker Maasoever aan het arbeids proces deelnemen. Wat de bouw zelf betreft, moest er architectonisch naar gestreefd worden de onderlinge samenhang van de verscchillende aspecten van het arbeidsproces dui delijk tot uitdrukking te laten ko men. Om slechts een enkel voor beeld te noemen: het open karakter van het gebouw legt de nadruk op het samengaan van aanneming en administratie. Aan de buitenkant komt in de bouw deze eenheid eveneens tot uit* drukking, niettegenstaande het feit, dat het pand geheel verschillenue diensten omvat. Thans zijn er de volgende afde lingen m ondergebtacht: aanneming met stuwadoorskamer, administra tie met loketdienst, betaalloketten, sociale afdeling met vakopleiding en bibliotheek, verbandkamer met ruimte vooor doorlichten, cantine. badgelegenheid, toiletten, werkruim ten, rijwielstalling. De verwarming van het gebouw geschiedt met olie; in. de zaal wordt daarbij met „heaters" (luchtverhit- Ons Scftiedrimse hart ging Maandag morgen helemaal oven toen wij za- gent hoe meer dan -honderd Zuid- Afrikaanse mannen en (aardige) vrouwen genoten van ons stads beeld. Plekjes waaraan wil dagelijks met gladde routine voorbij plegen te gaanbekeken al die gasten ooor een paar uur met een toewijding die ons alleen maar kon verbazen. Ook in de Grote Kerk en by de gevelsteen in de Lange Kerkstraat is men lang stil bhjven staan. Van al die warme belangstelling wan de zijde van Zutd-Afrika voor onze stad. u;aar> hun fan can Riebeeck z'n kinderjaren doorbracht, heeft look burgemeester Peek rijkelijk zijn deel gehad. In de aula van het. mu seum ontstond er een ware jacht op zijn handtekening. Het verstrek ken ervan was, zoals de foto laat zienlang geen onaardige bezigheid. Misschien zal het V interesseren om te weten dat de Volksspelers, die vanavond van half acht tot kwart over acht tn de Plantage optreden 7j.it dansgroepen in heel Zuid-Afri- ka zijn geselecteerd, zelf bun over tocht bijeen, spaarden en behalve Nederland noa verscheidene andere landen in West-Europa bezoeken. Opmerkelijke dingen: een fiets en een sigaar vonden ze nacsf. het stadsschoon ,,baje intressant". In de Willem Buytewechstraat ge beurde vanmorgen om half negen 'n ernstig ongeval. De 6-jarige Tineke den Besten stak, terwijl de 36-jarige T. Ver kade op zijn motorrijwiel na derde, de weg over voor haar ouder lijk huis. Het meisje werd gegrepen en brak het linkerbeen. De motorrij der schoof over de straat en kreeg flinke hoofdwonden. Bovendien ge raakte de man die te Schiedam aan de Oudedijk woont buiten kennis. Het kind en de motorrijder zun opgenomen in het Bergwegzie kenhuis. De toestand van de man is vrij ernstig Wielrijder veroorzaakt ongeval Gistermorgen vroeg moest op het kruispunt MaashavenDordtselaan een buschauffeur plotseling rem men voor een wielrijder, die een verkeersfout maakte. De 39-jarige controleur A. Koonings, van de Dordtsestraatweg die met zijn motor achter de bus reed. raakte deze nog juist. Hij werd met een gebroken enkel naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. Dominee aan het woord DE predikant van de Her vormde Kerk in de Gorzen, dominee J. D. Smids, heeft in het orgaan gehouden. De supporters zetten het op de Maandag morgen voort in hun ge sprekken, vaak met cc ?i dergelijke uunobetd pe- uoerd. dat het heil van de wereld er van schijnt af te van de Zaterdagmiddag- hangen. Het. Maandagoch- voeïbalclub HBES 'n stukje gewijd aan de uertilakkinq, zoals deze zich meer meer gaat uiten, o.a, op sportgebied. De mens onr- trekt zich aan z'n verant woordelijkheid, dat moet veranderen, zegt ds Smids verbeeld, te en velen zeggen het met hem. Maar hoe? tend blad wordt soms ver slonden en een enquéle oi>- e'n der dc rijpere schooi jeugd wees uit. hne omtr plaats voet*.,keien" innemen in dc heldenverering, Modem mens. die ik m»i houd ik mee; teaemennrdia blijft geldt dat- er wordt wel ge nten liever toeschouwer, zorgd; op filmgebied ook: Paulas, in een poginq de er icordt iets voor onze grote strijd des geloofs ogen ontrold; op sportge- duidelijk te maken, grijpt bipd helaas niet minder: naar *u beeld uit de sport- hoe ook wereld. AUen lopen, zegt raakt, Ivj, en van die allen be- toe! Paulas Loos werkte belangeloos mee, er werd zonder enige tegenprestatie voor muzi kale opluistering gezorgd en zelfs droegen de leden van „Tot Steun in den Strijd", welke vereniging met „Kunst na Arbeid" voor de opvoeringen zorg de, nog financieel in de kostenf?) bij. 't Kon wer kelijk niet mooier! Alweer klachten dat allen moeten lopen en deelnemer moeten morden." En wat zouden haalt weliswaar een de. prijs, maar toch moeten al len persoonlijk zich in span ne»? om rfic te verkrijgen. Deelvemerschap dus wil hten geen toesrhouwer- schap. Ik geloof, dat in onze fij'd het in dezen toch maar met steeds meer mensen tof toe- en zo deze plechtigheid ver- de .goede, oude tijd". Toen sckouwers dreigen te u>or- lagen tot een kijkspel. „In onze sportwereld immers deed men zelf meer den. Op sociaal gebied wórdt bclnsnjke gloats „Hmm„ mn»« Dank aan velen Secretaris J. v. d. Graaf Vorige week is in de Plantage de nieuwe gelu,ds J ge~ installatie in gebruik ge- me kijken toch maar ?teld. Natuurlijk zijn de aulus gaa~er van vit, tr,annen) dlc dit karweitje opknapten aan 't repeteren geweest. Nu beproef je een Wi-J geluidsinstallatie 'alleen denking? Ook hie jaarlijks de groep van hen, die toeschouwer blijven in oen omen door de lieden langs het lijntje. Dat was jaren geleden heel anders. Toen hj Haar lem de eerite ..echte" roet- balclub werd opgericht, was aanvankelijk alles spel. ging het om de oefening. Het minnen werd nauwe lijks aangemerkt en men vergat nogal eens te tellen hoeveel goals men had we ten te maken. Populairste figuur op het veld was niet de succesvolste speler, maar die jongeman, ate 'n geest van fairheid r» on derling vertrouwen wist te scheppen. Zichzelf nam men niet zo erg qciüichtig en enige toeschouwer was meestal alleen dc rentenie rende opa, die de bal ca- dau had gegeven Jn onze tijd is dit wel to taal veranderd. Duizenden en tienduizenden passeren soms mijn huis als een be langrijke wedstrijd wordt van de Natu zond ons het afschrift van een brief, die werd gezonden aan de se cretarissen van de aange geluid ip weer te geven. Vandaar dat er een plaat-* ie werd gedraaid, terwijl her en der op het terrein het effect van de luidspre kers, die nu boven de toe schouwers zijn opgehangen, werd getoetst. Laat nu plotseling een agent de repetitie onder breken om te komen in formeren naar de noodzaak van die muziek. Er was na- sloten verenigingen. Èr melijk door omwonenden geklaagd over ,,al dat vre selijke lawaai" We zijn wordt nog eens in verteld wat u al wist dat een bedrag van f 4(10 aan het benieuwd waar de klager Rampenfonds kon worden ?ich by net feest zal heb- overgemaakt als resultaat ben geborgen en waar deze van twee toneelavonden. zal zijn als straks de Va- Maar die mededeling is cantieweek al z n uitbun- slechts een begin, lang niet digheid de lucht mshngert. In opdracht van rlr Coordmatie-nonunlsslc „Kunstenaar* hel pen" Ijpbhen Nederlandse kunstenaars na de Fehruarl-ramp een beroek g-bracht aan de Z»id-HflHand«r -n Zeemvse eilan den om daar een en ander sast te leegen van de watersnood. Het resultaat Is geveest een aantal zeer suggestieve prenten. alles. Er is nog heel wat ruimte voor nodig om ie vertellen aan wie mede dit mooie resultaat te danken is. 't Zou ons te ver voe ren u het allemaal uitvoe rig weer le geven. Maat* we hebben wel begrepen dat niet veel betalingen zijn verricht. De zalen wer- die nu ook te ji-n zl>n op de tentoonstelling „Kunstenaars den gratis beschikbaar ge- Helpen" in het Stedrilfk Museum. 7,e zijn te bestellen tcBen ste]^_ evenals decors, COS- de prijs van een rü^daalder, die dan ook weer ten zorde komt tuums geluidsinstallatie, aan het Rampenfonds. Theo Kurpershoek Js de kunstenaar, die lss'euP Willem van der bovenstaand beeld weergaf. xiegiSoeur wiuera van uei Nieuws uit 'i zwaïiennest Er is nog iets te vertel len over de broedende zwanen aan de Stadhouders laan, die u al op een plaat je en misschien zelf aan de waterkant hebt ge zien. Volgens ééu onzer spionnen zijn er vier eieren in het nest, waarop moeder zwaan nu haar dagen door brengt. ters) gewerkt. Voor de luchtverver sing heeft men ventilatoren aange bracht, Bij de verlichting is aanslui ting gezocht bij hetgeen alom m moderne gebouwen gebruikt wordt, nl. T.L.-buizen. Iets bijzonders is, dat in de badgelegenheid wordt ge werkt met een ontnevelingsinstalla- tie, waardoor de waterdamp kan worden weggespuid. Van deze bad gelegenheid zal de bevolking van Katendrecht, Maashaven en naasle omgeving gebruik kunnen maken. Zij is gebouwd naar de modernste inzichten, die er op dit gebied zijn en bevat 20 douchecellen, en een badkuip. Zonder toestemming in de Berlijnse Zesdaagse DUSSELDORP. De Duitse Wielerbond heeft strenge maatrege len genomen tegen de Duitse ren ners, die 3 April gestart zijn in de Beriijnse Zesdaagse. Voor deze wed strijd, die na 31 uur werd gestaakt, was geen toestemming verleend. De betrokken 15 renners zullen voor de duur van 1 tot 2 jaar niet mogen uitkomen, noch in Duitsland noch daarbuiten. Het betreft hier de renners Preis- keit, Knoke (2 jaar geschorst), Guenther Sckulz, Walther, 2a 11 (21 maanden), Borkowski. Veltman (N). Kiiian, Kutza, Lehmann, Gerhard Schulz, Ziege, Nothdurft, Schuma cher en Weimer (1 jaar), De licenties van 13 helpers wer den voor de duur van zes maanden ingetrokken. NEW VORK. De voorbereidin gen voor een wedstrijd over 15 ron den om het bokskampioenschap mid dengewicht van Amerika tussen Carl Olson en Paddy Young, op 29 Juni te New-York, zijn thans vol tooid. De winnaar zal waarschijnlijk In September tegen de ïvinnaar van de ontmoeting TurplnHu mei uitko men om de wereldtitel. LONDEN Stanley Matthews, de fameuze Engelse voetballer, die Zaterdag weer zo'n grote rol speel de in de wedstrijd om de F.A.-Cup, heeft een uitnodiging om met het Engels team een trip door Noord en Zuid-Amerïka te maken moeten afslaan. Voor de wedstrijd tegen Bolton "Wanderers heeft hij een injectie gekregen voor een spier blessure in het dijbeen. Matthews is er zeker van, dat een en ander niet binnen veertien dagen zal zijn hersteld, zodat hij het beter heeft gevonden voor de aantrekkelijke trip naar Amerika te bedanken. BRUSSEL Het Belgisch hockey- elftal, dat Zondag in het Wagener stadion te Amstelveen tegen Neder land speelt is als volgt samenge steld: Van Leer (Wellington); Dubois (Leopold) en Enderle (Rasante); Carbonnelle (Rasante), Goossens (Leopold) err Decrop (Rasante); Bousmanne (Racing). Del® val (Daring). Mechelynck (Gantoise) en Kielbaeye (Rasante). Moucq (Racing), Bokswedstrijd tegen Londen afgelast DEN HAAG. De voer 11 Mei te Amsterdam en voor 12 Mei te Rot terdam vastgestelde weristrnden tussen vertegenwoordigende boks- teams van beide steden en een ploeg Londense amateurs gaan met door. „Moord" werd er Zondag op de Bovenduk geroepen. Het was een drukker, die met deze kreet de aandacht op zich wilde vest'gen. Hij werd aangevallen door drie man nen, met wie hij kort tevoren een café bezocht had. Van de vechtpar tij, die eindigde met de vlucht van de onbekende aanvallers, heeft hij een gezwollen kaak en twee blauwe ogen overgehouden. In duel tegen Nederland DEN HAAG. Het Nederlands Davis Cup-team, dat van 14 t/m 16 Mei op de METS-banen te Scheve- ningen in de tweede ronde van de Europese zóne tegen Italië uitkomt, is thans definitief samengesteld. Enkelspel: Wilton en Van Swol. Dezelfde spelers zullen voor het dubbelspel op de baan verschijnen. De Italiaanse tennisploeg bestaat uit Marcello en Rolando Del Bello. Giuseppe Merlo en Olando Siriola. Een verrassing is het, dat de grootste Italiaanse tennisspeler. Fausto Gardini, niet in de ploeg Is opgenomen. Zün gezondheidstoe stand schijnt op het ogenblik niet goed te gijn. Jeugd lieeft toekomst Duits elftal houdt Engeland op 2-0 DONCASTER, YORKSHIRE. De landenwedetrijd tussen de verte genwoordigende jeugdelftallen van Engeland en Duitsland is in esn 20 zege voor de gasten geëindigd. De ze stand was reeds bij de rust ver kregen. Maar de Engelsen verloren hun doeiverdeaiger McKune reeds na twintig minuten. Hy moest met een zware been ver wonding in een ziekenhuis worden opgenomen. LONDEN, De 17-jarige Bobby Wilson is gekozen in het Britse Davis-Cup-team. Hij is de jongste speler, die ooit deel heeft uitge maakt van een Brits Davis-Cup- team. Ter gelegenheid van het behaalde kampioenschap door het eerste he ren-elftal en de daaraan verbonden, overgang naar de promotieklasse, had de R.K. hockey vereniging „Spi rit" voor haar leden een speciale Spirit-dag op touw gezet. De hechte band in Spirit kwam heel duidelijk tot uitdrukking tijdens de onderlinge wedstrijden voor oud speelsters en spelers. Deze ontmoe tingen hadden een zeer geanimeerd verloop. Het kampioenselftal, dat zijn fraaie resultaat behaalde zonder één wed strijd te verhezen, kwam op deze dag in het veld tegen het sterke BNC uit Rotterdam. Deze club zal waar schijnlijk een van de tegenstanders voor het volgende seizoen - Na spannende strijd werd de w/sIag 33. Een zeer goede prestatie van de jonge Promotieklasse. 's Avonds kwam men weer bijeen, in Musis om er een uitbundig kam pioensfeest te vieren. Op deze avond werden o.m. gelukwensen overge bracht door kapelaan J. G. van Dijk, de geestelijk adviseur van Spirit, en de heren N. Kleinekoort, voorzitter van Excelsior '20. J. Hens van de handbalvereniging UVG en R. Leen- derts namens de SBLO. Aanvoerder A. Terbraak kreeg uit handen van voorzitter C. de Jong het kampioens vaantje en een aantal fraaie bouquet- ten overgedragen. De heer De Jong bracht nog eens de snelle groei van Spirit in herinnering, een ontwikke ling, die misschien wel iets te snel in zijn werk was gegaan, daar men slechts de beschikking heeft over een speelveld. Desondanks hoopte spr.. dat de andere elftallen het goede voorbeeld van het eerste zullen vol gen. In aansluiting hierop werd be kend gemaakt, dat de heer G- Kievit een wisselbeker beschikbaar had ge steld. voor het elftal, dat m de ko mende jaren het beste doelgemiddel- de van de vereniging zal behalen. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie (tussen 9-12.30 uur en. 2-6 uur): rode portemonnaie, arm bandje, nagelgarmtuurtje. oude bij bel, broodtas. bruin kinderschoentje (L), ring met 7 sleutels, schroef- sleutel, Lipssleutel. Te bevragen hij de vinders: een paar leren wanten, J. v. d. Kriffc, Juhanalaan 98b: groen welpenpet je, de Koning. Oostsingel 22. zwarte dameshoed, de Ruijter, Boerbave- laan 52; 1 paar regenpijpen, A. Hangenberg. Hogenbanweg 102b; witte portemonnaie, v. Munster, Singel 89; rood leren damesportp- monnaie, mevr,. Adriaanse, F. Ha- verschmidtlaan 55: bruine vulpen, L. Krommehoek, Smgel 154b: zilve ren halsketting. N. Both. Leibmtz- straat 25a; zilveren kinderarmband- je. J Foneke. Vlaardingerdijk 21b; brume portemonnaie. A. v. Rongen, Middelharmssestraat 13; doublé kin derarmbandje, Martin. Fotterdam- sedilk 82b; portemonnaie w. Luijckse. Julianalaan 94a; broche. H. de Bruin. Grofbaan 25'9: km- derportemonnaie, C. Hollander, Meidoornlaan 16; broche, T. Kuiler, Nassaulaan 94b; groene autostep, J. van Straten, P.K.P.-laan 112; ijzer- borstel en moersleutel, H. Over- dijk. Galileistraat 62a; springtouw. J. Stouthandeï. Heerenstraat 47; landmeterstok. N V. Komeet. Btu- tenbavemvee 90: zwart kinder schoentje. P. Lander, Pirttershoek- scstraat 42b: rode autostep. H, Eikcnhroek, Vïaardinaerdyk ln3b; t paar 7"*arto damrscrhnpnpT-, "Bur ger. Emma'drnat 2a: fluit. J. Tim- mers. v. Ostadclaan 23a; blauwe i autostep. J. Krabbendam. B-K.laan 238; huissleutel. K. Kinds. Boer- i havelaan 44a; zonnebril, J. Giliam- I se. B.K.laan 208.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1