Sportbijlage De Sparta corrigeert „vergissing van veertien dagen geleden RCH snel achter haald Blauw Wit ontfutselt Het Zuiden de titel Stamden Eerste nederlaag van RCH Een „dure" sigaret voor drie kwartjes In de Delfshavensche Schie Florence Peters en Piet ten Thije winnen 3 km wedstrijd Een soepel draaiende motor Florence Peters Iets nieuws in ons land KANS OP EREPLAATS IS TERUG Vitesse op eigen terrein met 5-2 uitgeschakeld voor titel EBOH. Oosterparkers en Rigtersbleek in eerste klas vJ Sparta komt terug Zomeravondvoetbal SVH won met 7-1 Nuttige zege voor RFG- honkballers Eindhoven stuit opmars van de Racing en wint met 2-0 Combinatie met volksmedstrijd was nog geen succes BrmfwM Vmn'53 V_ Voor tweede achtereenvolgende maal was Paroolwisselbeker voor, De eerste Heuvelklim START Nltia n dag O •Tali 1933 ARNHEM, Zondagavond. Er zal, ons bedunkens, wel geen enkele Vitessenaar, noch Arnhemmer meer zijn, die er sedert vanavond niet van overtuigd is, dat voor Vitesse de tijd nog niet rijp is om met enige redelijke kans op succes de greep naar de hoogste nationale voetbaltitel te doen. Een in alle op zichten superieur Sparta nam revanche voor de veertien dagen geleden in eigen huis geleden nederlaag. De vreugde over „de aangebrachte correctie op de Spangense vergissing" werd ver dubbeld, toen enkele minuten na het'afscheidssignaal van Leo Horn bekend werd, dat ook Eindhoven zijn laatste kans op de landstitel in het Heemsteedse Sportpark had aangegrepen, hetgeen betekende, dat RCH's opmars was gestuit en de Roodwitten dus plotseling weer in de running zijn gekomen. Technisch was Vitesse een klas minder dan Sparta. De club, die de reputatie geniet de beste verdedi ging van het Oosten te hebben, stand na 20 minuten reeds met 3-0 achter, omdat die verdediging (nog steeds verzwakt door het ontbreken van de geblesseerde Albers terwijl bovendien zijn vervanger Wielhec- sen ccn o£f day had) geen raad •wist met de stroom aanvallen, die vanaf de aftrap op de veste van Vitesse golfde. Terlaak opende de score met een kopbai: Boot, geheel naar rechts gezwenkt, gaf een juweel van een voorzet: in de doel- mond behoefde Terlaak maar te knikken. Dezelfde speler had nau welijks twee minuten later de voor sprong behoren te vergroten, toen Van Ede hem een bal op een pre senteerblaadje serveerde. Dit bleek evenwel slechts uitsteL Weer verloor Wielheesen een duel met Van Ede en gaf door naar Boot. Deze zette voor. Terlaak mis te. Vlak -achter hem stond Van Male, die geen fout maakte, 0-2. Nadat L'Amie, de kundige jeugdige Zelfs in de zomer doet de voetbal grillig. Dat bewijst het beloop van de kampioenscompetitie. Goed tien dagen geleden leek Sparta, dat tot op die dag slechts een punt had veroverd en daardoor vier punten op RCH te kort kwam. geheel kansloos. Nu heeft het zijn kans geheel terugvevoverd, door twee keer de volle winst te veroveren. Ook Eindhoven bleef bij en zo is RCH, dat iets te snel uitliep, tot op één punt teruggeroepen. Er schui len dus in de laatste wedstrijden weer veei mogelijkheden. We moe ten zelfs om de ergste, een beslis singswedstrijd denken. Behalve de hernieuwde spanning in de iandscompetitie konden we ook drie nieuwe eerste klassers be groeten. Er was feest in Dordrecht, Rigtersbleek en Groningen, omdat deze plaatsen EBOH. Rigtersbleek het protest van Kimbria tegen de 2-2 uitslag van de wedstrijd Kimbria-Rigtersbleek werd afgewe zen en Oosterparkers als eerste klassers binnen haalden. Een felici tatie waard. Sneu voor dc andere clubs, waarbij we vooral willen denken aan Volendam dat zich wri ccn zeer grote inspanning moet getroosten om de eerste klas te be reiken. In het Zuiden is die strijd nog met beslist alhoewel het dui delijk is dat die eer zal komen aan DOSKO. het won van Helmond, of VVH '26 te beurt zal vallen. Kampioenschap van Nederland: R.C.H. 5 2 2 1 6 7—6 Sparta 5 2 1 2 5 207 Eindhoven 5 2 1 2 5 78 Vitesse 5 1 2 2 4 10—II Promotie-competities: Groep A: Ooster parkers 4 3 0 1 6 Z.F.C. 4 2 115 Veendam 4 0 13 1 Oosterparkers promoveert. Groep B: E.B.O.H. 4 2 2 0 6 Volendam 4 12 14 D.F.C. 4 0 2 2 2 E-B.O-H. promoveert. Groep C: V.V.H. 5—6 65 7—10 S—4 7—7 D-O.S.K.O. Helmond Groep D: Rigters bleek Kimbria Quick (N.) 2 2 0 2 10 2 0 0 2 0 Rigtersbleek promoveert. Zaterdagvoetbal Quick Boys kampioen van Nederland DEN HAAG Door een 5—1 overwinning op NSW is Qutck Boys kampioen van Nederland in Jiet Za terdag voetbal geworden DES be haalde op Hui/en een 21 zege. De stand luidt thans: Q.i'cU Boys 5 5 0 0 10 17—6 NSW 5 2 0 3 4 10—13 DES 5 2 0 3 4 6—11 'luizen 5 1 0 4 4 9—12 doelverdedïger van Vitesse, enkele malen prachtig reddend werk had verricht, moest hij toch zwichten voor een schol van de vandaag zeer actieve Boot (uit een voorzei van Van Ede), 0-3. Sparta domineerde in die eerste twintig minuten volkomen. Sonne- veld en Verheek (dc laatste voldoet als halfspeler toch wel veel beter dan als voorwaarts) konden de voorhoede uitstekend voeden en deze. op haar beurt, gaf ook in de volgende 10 minuten de Vitesse- verdediging handen vol werk. Na een half uur werden de rollen (tijdelijk) omgekeerd. Vitesse werkte zich los uit de greep van Sparta. De inleiding hiertoe was een betrekkelijk onverwacht doel punt van dc thuisclub. Heyn zag 'n' gaatje voor een pass naar E.Jansen, die Landman sloeg. 1-3. In het res terende kwartier van de eerste helft heeft Sparta het erg benauwd ge kregen. Eenmaal redde Terlouw, toen een doelpunt zeker leek. Na de hervatting bleef Vitesse nog even de toon aangeven. Zijn opportunistische aanvallen waren somstijds vrij gevaarlijk. Opmerke lijk was. dat het zijn achterstand niet verkleinde uit één van derge lijke aanvallen, doch met een ver schot van de halfspeler Van Voorst, dat wel hard. doch zeker niet on houdbaar was, 2-3, Naar onze me ning meenden zowel Terlouw als de het uitzicht belemmerde Landman dat de ander zou wegwerken. Nog enkele keren dreigde gevaar voor Sparfca. doch verder dan enkele hoekschoppen kwamen de Vitesse- naren niet. Sparta verplaatste het spel weer L'Amie kreeg handen vol werk. Hij deed het met veel bravour. Schoten van Van Ede en Boot retourneerde hij. Toen na een half uur de gehele Sparta-voorhoede op hem aftrok, kon hij de dc derde maai ingescho ten bal, dit keer van de voet van Van Male, niet meer houden. 2-4. Hoewel Vitesse moedig volhield, werd het allengs duidelijker, dat de overwinning de Spartanen niet meer zou ontgaan. Van Ede vergrootte kort voor het einde de voorsprong tot 2-5. Dezf cijfers hadden nog groter behoren te zijnl Hoewel alles voor de Spartanen op rolletjes scheen te lopen, heeft de voorhoede te veel kansen ongebruikt gelaten. Tegen een sterkere tegenstan Ier had dat funest kunnen zijn Wij memoreer den reeds de misser in het begin van Terlaak, die ook later nog al eens 07izuiuer was. Tweemaal tras Boot doorgebroken met niemand op Zijn hielen en alleen L'Amie (en de bal) voor zich: beide keren schoot hy tegen de Arnhemse doelverdedi- ger aan. Ook Benningshof hebberi we enkele malen hopeloos zien falen. Zonder ook maar iets aan de volkomen verdiende revanche te willen tornen mogen we met blind zijn voor de tekortkomingen van- het Sparta-team, in welks achter- hoede het ook niet altijd helemaal klopte. De vleugelspelers Dick Her. berts en Eppie Jansen glipten daar nop al eens doorheen. Al met al evenwel een van Rotterdamse zijde goed ge speelde wedstrijd met een in verhouding tot het gepresteer de bevredigende uitslag. Afdelingskampioenschap DHS verovert de titel De laatste onzekerheid over het al of met kampioen van dc afdeling Rotterdam worden, heeft DHS in do wedstrijd tegen Rockanje uit de weg geruimd. De rust gingen de Schie dammers door doelpunten van Kiuijff met een 20 voorsprong in. In de tweede helft kwam Rockanje even min aan bod wat scoren betreft, ter wijl DHS nog een derde maal de bal achter de Rockanje-doelman depo neerde. Uitslagen serie Schiedamseweg: OBEKortenaer 13 RTB—Zwart. Wit 1—5, NHS—Saturnus 1—3, VoorwaartsZwart Wit 11. DOK-terrein: Keurelftal—Onder- zeedienst Waalhaven 4—3. Eindfetrijden Vlaggcman- tournooi Aan de Abraham van Stolkweg zijn de laatste wedstrijden gespeeld voor het Vlaggeman-tournooi. Voor de beslissing om de zilve ren Houtzaagmolen kwamen Steeds Hooger en AVS het eerst in het veld. Na een aanvankelijk overwicht van Steeds Hooger won AVS ten slotte met 3-1. Voor de tweede afdeling speelden in de eindstrijd WIKO 2 tegen Activus 2. Hier won Acfcivus. Met een toepasselijk woord heeft de voorzitter van de commissie de prijzen in de cantme uitgereikt. De in het Zwarte Plasje gespeelde waterpolowedstrijd in de le klasse b (heren) tussen SVH en Zwemlusl (Utrecht) is door SVH met 71 gew onnen. Sparta heeft weer een nuttige 11-4 overwinning behaald op DWS en daardoor de kans behouden op de 2e plaats, die recht geeft op automatische promotie naar dc eer ste klas. Ook nu weer heeft DWS de punten niet cadeau gegeven en hun veldwerk deed aanvankelijk zelfs zo weinig voor dat der Spar tanen onder, dat zij hun gastheren vier innings'lang het scoren wisten te beletten. In de vijfde slagbeurfc werd echter de basis voor de over winning gelegd. Honkslagen van Bazuin cn Ignatius, drie maal 4-wijd en een tewetal veldfouten leverden Sparta een 5-0 voorsprong op. De eindstand werd 11-4. Het verloop van de score was: Sparta 00005231 x 11 DWS 000003100= 4 RFC heeft het zo nodig nog beter gedaan dan hun roodwitte buren want ondanks het feit dat zij m de uitwedstrijd tegen WGA II roeds bü voorbaat als verliezers waren gedoodverfd, hebben zij het ge presteerd een 6-5 zege uit het vuur te slepen. In het begin zag het er wel naar uit dat deze voorspelling zou uitkomen. Deze overwinning is voor RFC zeer kostbaar, want hij kan direct beslissend zijn voor de bezetting van de laatste plaats. De stand is nu zo. dat RFC en WGA II elk uit tien wedstrijden vier punten heb ben. DWS heeft 4 punten uit 9 wedstrijden, maar daar de achter stallige wedstrijd tegen EHS wel verloren zal worden, staan deze drie concurrenten dus practisch gelijk, De wedloop om de rode lantaren te ontvluchten heeft hier dus wel zeer scherpe vormen aangenomen EHS heeft zich aan de kop kun nen handhaven door een overwin ning op S.C. Haarlem, zeer ten gerieve van Sparta, dat daardoor wee.' een concurrent achter zich heeft gelaten. In de tweede klas hebben de Sparta- reserves het tegen kampioemcand'daal HHC II niet kunnen klaren en een 12—3 -ederlaag geleden. Daar THE dooi Schiedam met een 1613 nederlaag naar Hsar'em teruggestuurd werd, bezet Schiedam thans de tweede plaats, op dc voet gevolgd door Sparta 2 Neptunus heeft met 83 revanche genomen op Onze Gezellen en daardoor theoretisch nog een kansje op de tweede plaats. In de derde klas heeft Celen tas zijn positie verstevigd door een 64 over winning op USC en daardoor de leiding Genomen Storks wist zijn kansen te handhaven door een IS—3 overwinning op Sparta 3. De overige uitslagen waren: 4e klas A* TtFC 2Laakkwartier 2 15—19. 4e klas 3" Neptunus 2Ccleri- tas 2 28—12 4e klas C: USC 2—Nep tunus 3 111; SVV 3Overmaas 9—28; Schiedam 3— RFC 3 15—7. Harmsserie Als eerste vereniging ging Feyen- oord Zaterdag bij Schcveningen voor zijn „Haringserie" spelen. De Rotterdammers wonnen met 3—3. De korfbalcompetitie is eindelijk geëindigd cn de laatste partij was de beslissing in de strijd om de korfbaltitcl. Het is in deze strijd tussen Blauw Wit en Het Zuiden aan de Amsterdammers gelukt beslag op het kampioen schap te leggen en daarmee voor de zesde keer titelhouder te worden, evenveel malen als DTV en Deelos. Het is een heel wat aantrekkelij ker partij geworden dan die van vorige week aan de Enk. Het begin van de strijd was ze nuwachtig en al direct verkeerden de korven in gevaar, wat op het kleine Amsterdamse veld al gauw het geval was. Mej. Van Dam trof. geheel vrijstaand, het eerst cloel (0-I>, maar enkele minuten later was het Vermunt die zich snel omkerend gelijk kon maken: 1-1. Daarna ging de strijd weer gelijk op, w cl ontstonden er kansen, maar wie de leiding zou nemen, was niet HEEMSTEDE, Zondagavond. RCH en Eindhoven hebben niet de beste wedstrijd van de kampioens competitie gespee*" Beide teams maakten ccn enigszins vermoeide indruk. Eindhoven was over het geheel genomen de betere ploeg. De overwinning kwam de bezoekers dan ook toe. RCH speelde beneden rijn vorm van de voorgaande kampioens wedstrijden, uitgezonderd Bics- brouck en Lasschuit. In de eerste helft hield Eindho ven doorlopend het initiatief in handen. Het beter ploegvcband en de goede balbehandeling vielen op In snelheid moest Frans van Tuy] het enkele malen afleggen tegen de overigens zwakke Heemsteedse aanval, doch zijn goede kijs. op het spel en zijn rustig opstellen waren voldoende om Gallis cs vrijwel geen kans te geven Doelman Hans- sen heeft verschillende fraaie safes verricht. Vooral in de openings fa ze van de ontmoeting, toen enkele aanvallen voor Eindhoven gevaar lijke vormen aannamen RCH zakte zienderogen jf. Toe* duurde het tot 5 minuten voor rust. voordat de bezoekers, door Louwers. de lei ding 'tonden nemen. Ook de tweede helft begon hoop vol voor RCH Biesbrouck loste na 5 minuten een enorm hara schot, dat Hanssen met moeite tot hoek schop verwerkte. De Racing be hield korte tijd een licht vcldover- wicht Zijn aanvallen leidden met tot het gewenste '"esultaat, vooral doordat ze zo slordig werden af gewerkt De Eind hove n-verdediguig kon steeds tijdig ingrijpen. Ook in deze speelhelft verovmde Eindho ven, zij het wat langzamer, het initiatief Nadat Van Melis tegen de paa] had gekopt, was het Snoek, die de stand op 2—0 bracht, nadat i eerst tweemaal zijn schot op Wille j was afgestuit; d'- derde maal had hil succes. Ook het slotoffensief mocht RCH niet balen D eerste nederlaag in de kampioenscompetitie was een feit. te voorzien. Na IS min. was het weer Het Zuiden, dat vóór kwam door Schutten, doch binnen een minuut was het 2-2 door Reuter. In de derde opstelling ontstonden de meeste kansen aan Rotterdamse kant en voor en na de pauze wis ten dc Rotterdammers dan ook te scoren. Mevr. Merk trof van ver doel en Winkelhuizen bracht de stand direct na de rust op 2-4. Blauw Wit kwam toen fel opzetten en tegen deze druk was Het Zuiden niet bestand. Woudstra kon tegen Teïgeler dool treffen en daarna werd het door Vermunt 4-4. Den Hartigh zwoegde voor dc overwin ning. maar hu had geen steun aan Schuiten, die kans op kans om hals brengt door van ver te schieten. Eerst toen Helder tegen Kindt de stand op 5-4 had gebracht kon Den Hartigh uit een strafworp tegen Koster gelijk maken: 5-5. Het werd nog eens getijk. Koster maakte er 6-5 van en mevr. Merk 6-6. Feller werden de Amsterdamse aanvallen, maar de verdediging bleef op post doch veroorzaakte een strafworp. die Woudstra inschoot. Met 7-6 kwam het einde aan de spannende partij. (Advertentie l.M.) (Van onze sportredacteur) ROTTERDAM, Zondagmiddag.'Dc traditionele drie kilometer zwem wedstrijd, dit keer in een door de zon heertijk verwarmde Delfshavensche Schie, beeft ons weer eens de varianten-rijkdom van het sportleven ge loond. Prettige en minder prettige wisselden elkaar in een behoorlijke regelmaat af en omdat dc zon zo heerlijk straalde, de zwemmers en zwem sters met grote dartelheid in het heerlijke water spartelden en omdat de charmante Florence Peters uit Arnhem en de iels bonkiger, maar stellig niet minder indrukwekkende Piet Ten Thije uit Leeuwarden tenslotte met goede tijden achter hun naam op het finishvlot werden getrokken, konden we dc minder prettige dingen als het ruim drie kwartier te laat beginnen van de wedstrijd cn het rommelige karakter dat dit festjju kreeg, omdat men dit jaar daarin ook de volkszwemmers had opgenomen, die bij de Lage Erfbrug in het water doken en dus tegen de deelnemers uit de sport- klasse inzwommen, vergeten. We konden het dc jury ook vergeven, dat zjj een beetje koel het protest van Florence Peters zü meende een scher pere tijd te hebben gemaakt wat nonchalant wegschoof. We geloven stellig dat het Arnhemse meisje zich vergiste. Slechter vergeten kunnen we het beeld van de tussen de honderden deelnemers en toeschouwers vluch tende meisje Neef. Enkele minuten voor haar vlucht had Guus Tordoir het publiek om een extra applaus verzocht voor dit erg jonge kind, dat het had gepresteerd om als zesde te eindigen en daarmee nog juist in de prijzen viel. Haar gelaat had volop gestraald en het was alsof de zon haar haren extra kleurde. Helaas kwam de jury tot de ontdekking, dat er een fout sloop in de opgegeven volgorde. Het meisje Wiilemse, dat als vijfde binnenkwam, had men hoe is het mogelijk? over het hoofd ge zien. Daardoor kwam er een ver schuiving en viel Leni de Neef net buiten de prijzen. Ontdaan hoorde zij deze mededeling, die niet ver gezeld ging van een behoorlijk en tactisch excuus, aan. Haastig gaf zij de medaille slechts enkele minu ten de hare geweest over en verdween bedroefd. Och, zij zal het wel weer vergeten, tenslotte was het ook v/eer niet zo verschrikke lijk. We meenden echter dat de sport ondermeer boogt op zijn op voedkundige waarde. Die moet vooral uitgaan van wedstrijden zoals deze. Daarom hadden we een an dere oplossing van de jury ver wacht, Eén met wat meer charme DE WEDSTRIJD Verrassingen heeft deze wedstrijd overigens niet opgeleverd. Bij de heren werd het b.v. direct na de start duidelijk dat de stnjd zou gaan tussen Ten Thije en Wiilemse (Utrecht). Ook was duidelijk dat tenslotte de eerste dit duel zou winnen, omdat hij soepeler en met meer kracht door het water gleed. Bij de eerste brug hadden zij reeds een grote voorsprong, die bij het keerpunt (Lage Erfbrug) was uit gegroeid tot ongeveer vijf minuten. Die voorsprong hadden zij op Flo rence Peters, want zit was na een wat stroeve start snel naar voren gedrongen cn veroverde zich met een behoorlijke voorsprong de eer ste plaats bij de dames. Joke de Korte (voor het eerst op de lange afstand) keerde als tweede met een minuut achterstand. Dat was dc periode van dc enkelingen. Een minuut later werd het drukker bij het keerpunt. Steeds korter werd de afstand tussen de kerende zwem mers (sters). waarvan een groot deei de vermoeidheid al sterk voel de en met kortere tussenpozen zijn slag ging wisselen. Het werd een druk on ook wel imposant schouw spel dat het oog boeide en ook de volgboot. Zij kon geen ruimte vin den om te keren. Veel tijd mocht er echter niet verloren gaan. want de kop ging snel. Ten Thije en Wiilemse streden nog steeds zij-aan_ .j zij. De beslissing moest dus vlak voor de finish vallen. Dat gebeur de ook. Ongeveer 200 meter voor het vlot begon Ten Thije z:jn aan val. Met krachtige slag duwde hij de resterende meters water weg. Willemse moest hem laten gaan. Hij zag geen kans om zich in het kiel zog van deze machtige Leeuwarde naar mee te laten, zuigen. Het ver schil bedroeg ongeveer vijftien me ier. Het volgende applaus gold de inmiddels duidelijk zichtbaar wor dende Florence Peters, die snel op de Parool-wisselbeker af zwom, op twee minuten gevolg door Joke de Korte. Daarna kwamen er nog vele binnen. De naam van de 70-jarige deelnemer mogen We U echter met onthouden. Die is: Van Schaay. De uitslagen waren: Sport klasse heren; 1. Ten Thoe 44 mm 29 sec 2. Willem se 44-37. 3 Zee man -19 35 4. Sloten <>9 48: 5 BlJt 43 51.5; 6 Beyerlmg 52 45. Veteranen Thierry 73.13. Sportklasse dames: 1 F. Peters 49 08.S; 2. J de Korte 51 1"; 3 Hemsius 52 27; 4. Verstappen 52 50; 5, Wiilemse 54.29 5; 6. Klem 56 02 Veteranen: 1. Mevr. Do Koning Dc uitslagen in de volksklasse (af stand J1- kim. Dames: 1 G. van Nieuwland 34 3; i. Zergers 36 58 3 Kleipas 39 14. Heren: 1 Grashorn 32 3: 2. v d "Palm 32 46. 3 Shngelandt 32 56; 4. Ruygrock 33 5; 5. Hengst 33 49 5. Veteranen heren: 1. Leeflang 43 27- Voor 't eerst heeft de K N A.C. Za terdag in Zuid Limburg een heuvel- klim georganiseerd Het was geen heuvelnt. doch uitsluitend een klim- proef op etn afgesloten weg Op de Vaalzerberg bij Epen was een tra ject van 1200 meier uitgezet, dat met alleen een vrij sterke stijging had, maar dat ook een drietal haarspeld bochten bevatte. De 34 deelnemers mochten die klim driemaal maken, terwijl dan de snelste tijd, die ze no teerden voor dc uitslag gold. De lij ders waien naar gelang van de wa gen. waarmee ze uitkwamen, ver deeld in verschillende klassen. Ge makkelijk was de opdracht met. Er werd met alleen grote stuurmans kunst geëist om de wagen op de weg te houden, aangezien er nog al wat grind lag, maar ook doorzicht en een zekere koelbloedigheid was nodig om met de een of andere bocht uit te schieten. De deelnemers waren vol lof over deze eerste klim wedstrijd, iets nieuws in ons land, dat volgend jaar zeker herhaald zal worden en waarvoor dan de belangstelling zeker groter zal zijn De Eindhovenaar He- zcinans op Porsche maakte de kort ste tijd. Van elf uur af tot laat in de mid dag was men onder controle van de K N.A.C. officials bezig met de Heu velklim voor de uitslagen bekend waren. In de verschillende klassen werden de volgende deelnemers win naar. Klasse toer wagens 3.000 tot 4.500 c.c. 7 H. G. Arndt, Overveen met Lago Record. I mm. 22.1 sec. Klasse sportwagens 3.000 tot 4.000 cc: B. G. Smit. Den Haag, met Ja guar. 1 mm. 18 5 sec. Klasse toer wagens 2.600 tot 3.000 cc J. Coumans, Geleen, met Citroen, 1 mm. 23,6 sec. Klasse toerwagens 2 000 tot 2.600 cc. di W. Penn, Nijmegen, met Riley. 1 mm. 26.1 sec. Klasse sportwagens 2 000 tot 2.6G0 cc W, T. Verhey van Wijk, Leiden, met Healey, 1 mm. 24.4 sec. Klasse toerwagens 1.600 tot 2 000 cc: P J Brus, Baexem, met Citroen, 1 min 24.4 sec. Klasse sportwagens 1.600 tot 2 000 cc' J. van Dicten, Den Haag, met Comra. 1 min 19.7 sec. Klasse toei wagens 1300 tot 1600 cc: Graaf H, van Zuylen van Nyevelt, Wassenaar, met Jowett Javelin, 1 min 25,6 sec. Klasse sportwagens 1300 tot 1600 oc: M Hezemans, Eindhoven, met Por sche 1 min. 12.3 sec. Klasse toerwagens 1000 tot 1300 cc: Graaf H. van Zuylen van Nyevelt Wassenaar, met Fiat, 1 min. 28.1 sec. Klasse sportwagens 3000 tot 1300 cc. J A. J. Heidendahl, Utrecht, met Peugeot, 1 min 29,9 sec. Klasse sportwagens in wedstrijd- Uitvoering 1000 tot 1300 cc: G. Th. Reys. Den Haag, met Skoda, 1 min. 26 1 sec. Klasse toerwagens tot 750 cc: ifa». Ch de Pesters. Hilversum, ra&t nault, 1 mm. 29.7 sec. BERGEN. Een te Bergen ge houden snelwandelwedstrijd over 30 kilometer is gewonnen door de Ne derlander Jan Cys m 5 uur 5 min. 35 sec. Klyskens (Ned.) eindigde in 5 uur 16 min. 10 sec. als vijfde

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2