Technische School reikt de diploma's uit C J Cursus brengt vrij goede resultaten Ar; i:\da Toekomstige huismoeders kregen getuigschrift KONING VOETBAL VACANTIEREGEUNG SCHIEDAMSE SLAGERS cnnHEgsi Kodak DE A VONT UREN VAN. KAPITEIN ROB Leerlingen verlaten de Huishoudschool Duur karwei voor gemeente Water aansluiting voor zestien woningen zal f 45.000 kosten Diploma-wemmen in het Sportfondsenbad SCHIEDAM Twee directeuren worden benoemd Don Camillo" weer terug in Passage M. Sparnaay MEUBEL OPRUIMING PLATE Meubelfabriek KliOES&tdJrf1' l-LËfy D. DIJKSHOORN FOTO NIESTADT 2 Zaterdag 25 Juli 1953 «annecr vol fend jaar de diploma-uitreiking van de Technische School plaatsvindt, he vindt men zich niet meer in het oude gebouw aan de St. ldtminastraat. maar zal de nieuwe school in Nieuw'.and allang rijn be trokken. Vrydagmiddag trok m™ nog naar Musis Sacrum, om daar de begeerde papieren te overhandigen. Voorzitter C. Deeldcr, die met de heren G. van Meurs en j0ji. Jongster» namens het bestuur aanwezig was, memoreerde de resultaten, die ondanks enkele teleurstellingen over het algemeen bevredigend konden worden genoemd. Evenals de voorzitter ■wee* directeur j. Fuületmn hij dit afscheid op de verantwoordelijkheid van de gediplomeerden, die «>p het op school gelegde fundament verder dienen te bouwen nm zich in de maatschappij zo verdienstelijk mogelijk te maken. IJrie ere-diploma's met prijkt» waren ditmaal voor de machine bankwerkers X., p, W. Verlinde en Th. C.'G. Kieken en de modelmaker, A. F. Rieken. Namens de Kamer van Koophandel was de heer A. van Minnen nanwew em de beste leerling van het jaar een dook t« overhandigen en er zijn vreug- jV*r uil 'e spreken dal men spoedig de oude school waar zelf* peen openbare :ofi meer' kan worrier gehouden, kan gaan verlaten. De gediplomeerden Klasse 2WI: Machinebankwerkers; N J. 4. t».s, v. d. Bout, A. M. Bro.sks. c. v. d. Bijl, R. Bijloo, M, Dettmeijcr. c, J, J. van Dfvciutr, j. van ^no. ,i, j. j. v. Ooi,. W. D. Dorsman, j__ van Dijk. .VIvu Dijk, p, j. Lookea-rnans, p, Slootweg, A. J. Smal. P. A. Snijder. N. Spek. F. W. Verlinde, j. a. de Wit, W. de Bofiter. Diploma 21, £een dipl. 4. Klasse 2 V>/'2 Mach inehank werkers: D. v. Asperon, J. Boon. c. H. op Ende. c. J. P. d. Heij. J. 't Hoert. Th. J. Jetjsman. f. d. Jong. M. d. Jonge. ,T. Th. v, KJtnk, E. Laarhoven. H. J, M. Lakwytv. c. A. Leen der ts. C P- van Leeuwen, a. F. v. Leeuwarders, B. Th. v- d; "Linden.B. d. Man. H. J. Marcus. J- Metaal, tv. Tb. Moerman. C. C. Odflk. m. J. C. M. Oomes. c. L. Ouwen- tb,ik, J. prins, J. \v. Storm, C. J. Bijlow. H. v. DuUemcn, N. v. Dijk. I. v. Dijk, A. Ei gen ra am. ,\t. Giethoorn. H. d. Goede. D. c. d.Graaff, b- Groenen- daal, J A. C. Hcnnevanecr. G. B. Hes hof. l. v. He ij si L, d. Hoedt. A. P, d. Hollander. P. *d. "Jager, A. F. d. Kaper. J. v. d Knaap. w. P. Koe verman s. A. A. Kon'ings. W P. Koud ijs, j.LI, Lin- ders. j. Sliric-r.' m. G. v. d. Tas. Bevorderd 2R, niet bev, j. Klasse IE2. Elcctricins: A. C. van Loon. J. J, Meurc. F. Meijer. D. Mole naar.' J. p. Offerman, J. Ommering. a. v, Opijncn. A. F. v. d. Oudenhoven. W. Bah. B. C. v Rosmalen, C. C. Schotte. J. tv. Slagboom. P. Slasmoelen, .r. v d. Ui.jl, J. Vermeer. J. visser, C. Voogd, F. P. p. d. Vries. H. F. Wahl. A. van Wijk, j. W. Janse. Sevorderd 2i. niet. bev. 7. Klasse 11- FbnbankwerkersA. Blenk. A. B. v. Buijtene, H. A. Copier. R. H. Dom sela ar. F. v. Dongen, tv. v. Dorp J. Friedrich A. J. Ham. C. d Hartog. P. C. v. ti. 'Hoeven, l. Jonkman. Koolmees, J. C. Krabbendam. W. -T ri Leede, J s v. d. Linden, A. Marcus. R. v. d. Meer. ,T. .7. Rebers. Th. J. Reii- gersherg, E. Boza. R. Schulze A. Cf. Streng. W. Verhcy. N. H. C. j. Veth. C. D. v. d. Windt, J, J. v. d Berg. Bevorderd 26. niet liev. 2. Klasse l Tl. Timmerlieden; V. A. M Bicmans. J. Christen, J. v. Duffelen. D. v. Dijk. J A. Grnrnohriitk A M Gij son. P. G. 'Hattcm. F. H. "Kinnekcr, tV, Kiesfing. J. Krnwinkel. C. A. Krust Bevorderd 11. niet hcv. 3. Klasse 1 T 2. Timmerlieden: J." J Maagdenhcrc. C. Molenaar. C. Noor «lijk. p. Poot, H. E. v. d. Reiiken Sijrier, B. v. d. Toorn, F. Trijs r laar, J F d. Vette, W. Visser, C. B. M. v. ri Zou wen. J. Ph, The.uns. J. P. v. ri. Stap P, Bakker, Bevorderd 14. niet hrv. 5. Klass" l M. Meubel- en mod el maker? C. P. J, Cnllienon, c. Hamakers. J C. Hcllemonds. H, Jansen. A. d. Kwapt. 'C. A. v. Leeuwen. J. a. C. Verhei;F. \f»iier Bevorderd 8, niet bev. 1. Klasse i Seh. Schiirfrrc; F. Rofs"Li« J. Gicsselhaeh, A. M. Groen endaal p. v. d Hoeven. A. Rimsm*, P. Schenk. A. v ri Plot. ,t d. Vries. J. d. Winter, H. Bakker. C. M. J. H-->as. Bevorderd tl. *"•»-. 1. Wat m e w moet weten: Apothekers-nachtdienst: Re m ora n d t-apo theek, Rembrandtlaan 5. Bellen "by ongeval: G.G. en G.D- Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Films: Passage, da. 2 en 8 uur. Za. en Zo. 2, 4.IS, 7. 9.15 uur: De terug keer van Don Camillo Calte leeft.) Monopnle, da, 2. 7, 9 uur. Za. en Zo. 3, 5, 7. 9 uur: De trommen van Fu Manchu. 2258. De piraten hou den af van de brandende „Esmeralda", want het vuur. dat dikke zware wolken verspreidt, jaagt hun angst aan; het kan zich immers meedelen aan hun schepen als zij te dicht bij komen? Aan i boord van het vlagge- i schip wordt de toestand steeds kritieker, de be- man nine 'aa* het afwc- i ten. Onder» aanvoering van eon paar kanon- j niers wordt een deel er- van opgestookt om het j schip te verlaten nn voor I Don Juan, die overal te i gelijk moet zijn om te I redden wat er te redden valt, het kan verhinde- ren. strijken de mannen een der boten en roeien nog iets redden van de „Esmeralda". Met ge- maant hij, „gelast ik, dat alles in het werk ge- weg van het ongelukkige schip. Nu is het tijd trokken wapen beveelt hij met een stem, die bo- steld wordt om het vuur te blussen opdat wij voor de commodore met ijzeren hand op te tre- ven het knetteren der vlammen uitdondert allen beletten, dat de kruitkamer wordt aangetast." den tegen de rest van zijn scheepsvolk, wil hij om aich heen. „Op gevaar van zware straffen", E. Eugster, Th. C- G. Rieken. G. Schippers. P. Smit J. C. stam, L. H. Stavast. M. v. Tricht, A»d. Uijl. M. H. v. Vee lenJ. C. M. Veens tra. A- J. d. Veld, C. G. v. d. Velden. A. F. R. Veld huis, B. Verwaal. M- Verwaal, A. A. Vroom, w. Vijgeboom. J. v. Walsum. A. Wessel Gzn. A, Vessel jGzn. C. van Wijngaarden. J. M. Zuijderwijk, b. Pceters. Diploma 23, geen dipl. 2. Klasse 2 W1, Machinebankwerkers: Th. v. Dongen, a. v. Es, H. J. M. Groenendijk. J. H, Groenendijk, j. Heinsbroek. J. H. c. A. Hrrsbach. P, c. Lussenberg. J. Martijnse, H. J. Moerer P. Roctus. M. C. v. possen, C- Sageï, A. van Unmk. Diploma 13. geen dipl. 1fl. Klasse 2El: Electriciens: L. Berk hout, a, v. Bommel. J. d. Borst, T. Bot. H. C. Rpuman. S. H. Bruikman. M. H. d. Bruin, J, M. Budding. P. j. Buiten dijk. A. H. P, Dalhuizen. D. Eldcrkamp, A. W. M. v. Elsacker. Th. H. v, Etten. W. H. Floors, J. v. Gen deren. W. v. n. Have. a. v, 't Hoff. J. Hoogendhk. \v. N. A. J. d. Jong, at. Kerdel, j. J. Krom menhoek. C. Landsbergen, p. Maat. Allen diploma 23. Klasse 2E2. ËiecrirlctënsTh. de Lange, J. v. d. Meer. J. A. Lucas, n. van Loogik. J. M. Meijvogel, J. Ouwerv broek, d Plooi), a M. M- pnsthuma. A. Pronk', T. A. Pijl. L. J. v. d Ree. A. Roest. C. J< Schreij, J. v. d. Slobbe. H. Sonneveld. A Sterk, W. Th. J. v. d. Struijf, R. M. Tettero. P. Vermel;. J. Willemsen. H. J, Windhorst, c. v. Win gerden, N. Winter, j; Kruik. Allen diploma 24. Klasse 211. Fijnbankwerkers: J. Bak ker, J. Bangma. J. v, d. Berg. W. C. v. j wük, Schiedam; Gi Blaauw. Viaardin- Dijk, W. Geerlings. C. v. d. Giessen, F. gen; C. A. Ho ode mak er. V1 aardingen; v, d. Graaf, E. J. Heesbeen. N. Jonge- T, H. v. Bennekom, Kethel; E. de rius, G, J. Lens, K. v. d. Lugt. A. J, A. j Bruin, Vlaardingen: A. Hoogcnlijk. te Mennen. JJ, Mulder N. Plooij. J- H- Vlaardingcn: T. A. Boer. Schiedam; Stout, a M: J- v. Triet. A. w. Verdijk. I M. E. Bijl. Vlaardmgen: E. A. Hoog- In een bijeenkomst van geslaag den, van ouders, bestuur, directri ce en leraressen, zijn in de Huis houd- en Industrieschool de di ploma's uitgereikt aan die leerlin gen, die met vrucht het onderwijs in de vakklassen hebben gevolgd. De vice-presidente. mevrouw B. Hoek-Posthuma. heeft in een toe spraak gewezen od het gewichtige ogenblik, nu de geslaagde leerlin gen de school gaan verlaten. Zij wenste de leerlingen geluk nu zij met goed gevolg het eindexamen hadden afgelegd, waarna de direc trice, mejuffrouw Ybis, de diplo ma's heeft uitgereikt. Leerlingen van de onderscheidene klassen héb ben directrice en leraressen dank gezegd onder het aanbieden van bloemen er» geschenken en nadat versnaperingen waren rondgediend, hebben leerlingen liedéren gezon gen en enkele stukjes ten beste ge geven. 's Middags waren aan de leer lingen die de primaire klassen gaan verlaten, de diploma's uitgereikt. Getuigschrift Voorbereidend Onder wijs; W. van Berkd, Vjaardingen: C. H C. i de Bruyn, Vlaardingen; j w«k, Schiedam; G. Blaa i eert; C. A. Hoedemaker. a. - d. V -- D, F,. A. M. Viss»*i d. Waal. c. Weber, T. d. Weerdt. J. J. tVeerman. P. J. Wljnhorst, w. J. Ze ge rs. J. Zonneveld, R. H. Witting. Diploma 27, geen dipl- 4. Klasse 2Tl- Timmerlieder., scheeps- beschieters: J. Brriklinfi. W Brouwer. F. B. Dijkstra. J. j, van GUs, B. Gou- driaan. w H. d. Haas. P- v. 't Hof, G. J Hoogland. B. J, paauw. j v. Ros sen. P. v. Ruiven, E. c. Scheffers. J. M- Sluijmers. J. D- Westdi.ik, Diploma 14. geen dip'. 2. Klasse 2 T 2. Timmerlieden: A. J. Eallijns. a. v. d. Bos. P. G. Bijl. G. v. d. Haar. A- P. Hen-bach, g J. v- d. Hoek. G. C*. Kerklaan. A. C. d. Ligt. A. v. d. Meer. L. F M. Rebers. W. Ree dijk, A. Santing, F. J. Stinissên, H. L. C. Troost. A. A. v, Wijngaarden, H. P. Zonneveld. Diploma 16. seen diploma 2. Klasse 2 M. Meubel- en modelmakers: M. fioele, P. F. Cambeen, L. v. F'ten. B. J. Hartog. F. B. Jansen, w. J. B. d. Jong. A P. Rieken. C- Valk. Allen diploma a. Klasse 2 Sch. Schilders; J. E. Baas, J. Dirksen, a d. Haan, D v Leeuwen. L. v. d. Tempel. J. j. A. Willemsen, Allen diploma 6. Klasse 2 12. Instrumentmakers: C. W. Algera, D. M. Dróge. W. E.tjeendaal. j. J. A Garnaal. A. M. Jansen, C. Walk- hoven. S. J. v. d. Kuil, M. Lamens. l. P. Oosten broek. J. Reurlch, B H. Ron de, J- Zonneveld. Allen diploma 12. Klasse 2 AR. Automonteurs- M B<"- ger, H. P. Dagelet. H. Kooijmar», K. Polderdijk. A. d. Rno. B. S! eeuw-en- hoek. Allen diploma 6. Bevorderingen Naar de tweed» klasse. Machinebank werkers. Klasse |W1: W r. Abresch. A- v- d Anker. w\ J. Bekkers. J. v. d. Berg, P. E. v. d. Berg. J- Be.-.emer. c. Bo". K. Borneman. .7. d. Bosch. A. J. J. Ruk kers, D. Chrtster. g. A. Dingemahs. L. Dorsman, P. J O. A. Dhkstra. J. M. F.sberg. ,t. J E. Frym'Jth, j. A van Geene. p. g. F. v. ceene. a. P. Com- xnel. G. J Gemmel, J- H. Grnos, J- P V. Heest, s. P. Hoogerwsiard, K, Hoppe. K v 7noren. W KaVssen. W. F. SUeker. Bevorderd 27. niet bex-, 3. Klasse I 2: F. Dol'onian. J. H. C Falandt, a. d Jager. W- d Jong. B, Th. Jóngsthhvel. J. Jung, N. Kaptetjn. Th. Z. Remmer, J. J. P. Klem. j a. Kreu- ger. J. p. Lansbergen. J- J- Meerier, p. F. Meeuw «en. A. p. Meiier, h Moerrr. F. v. Nleien. C. v, Nieuwenburg. W. Nóóidijk, P. Ploos "van Amstel. P- D. Romyn. Bevorderd 29. niet bev. 9. Klasse nv3; L. v Dam, H F. -'"m F. A. KI ij Ti, C. J Moerkens. j.H. Ooms, L. Oostrbm. J. C. Ou wens. M. K. Ptand- soen. G. j v. rt. Po|. P Por?., j. Vrem. J A, Pronk. W F. d. Raai). T d Roo, H. Rusler, B. M. v slobbe, J. K. Slot boom. W. c. Sluiter^ A B J. Spa. J. Steenboven. G- Speller, A. J- C. Theuns. Bevorderd 23. niet hrv. 4. Klasse tW4: E. v. g»!ï. L Korsten, c. A. Mulder C. G. A Stelten, c Su.vker. Th. v <1. Tuyn. F P- Vetkrrs. H- C. Vlek. M. C. v Vliét. G. Vosbergen, j. Wattman. E. Wapenaar, L. A K. Wesl- diik. G. Winkelman T A. Witter. E- A Wóhler, H. J. Zijlstra. E. Viedow. T. v, Aperen. Bevorderd 19. me! bev. 5. tws- A Abeo F. Boe-: J Dnirn.' P. H Hendrik*. J V Koevr- J M, v. Lui in A. v. rt Marei, p Moerer. h. P. B. Odijk J. C. poot. c du Pree. C, v. Rossen M. Sebel. J. A. Sintnlroiaas. D A'ersteeK. J. C. Walt- man, W. H, v. Wijk Bevorderd 17. niet" bev. -t. Klasse 1 fF. 1. Electric!!?»»*: J. F. W Aan de Wiel, F v. Agcelrn, L. v d. Boogert. H. A- Breget, J. Buchinhöven. land. Vlaardi naren; C. A. Boni ster. Maas sluis: T. J. Dotjhelstein VI aar dingen; J. Hoogland. Vlaardtaftcn; C. v. Brand wijk, Kethel: R. M. v .d. Gaag. Vlaar- dingen; F, de Jong Beekhuyscn. V'Iaar- dingen; J. C. v. Dijk. Maassluis: R. P. Hoogerdijk. Vlaardtngen; ,T. Jordaan, te Vlaardingcn; W. D. v. Dijk. Schiedam; H. v. d. Houwen. Vlaardingen: M. C. Kalis vaart. Vlaardi neen; H. H. Esse- baggers. Rotterdam; J- Kaptein, Vjaar- dingen; H. A. Koene, Vlaar din gen; W. A. Jongste. Kethel; M- Poot. Vtaardin- gen; M. Kom a at, Vlaardingcn M. Poot, Kethel E. Schipper, VI aar din gen: W. Maacleveld. Viaardingeti; W. O. Ritter. Maassluis; M. M. Thurmer. Vla ar din gen: H. H. Poldervaart. Vlaardingen: G. L. Siegers, Maassluis: M. J. v. Tiel. Schiedam; H. M, Sas. Vlaardingen; G, Stigter. Maassluis; A. K. J. v. d. Vaart. Vlaardingen: J, J. Schop, Schiedam: G. Velthuys, Schiedam: J. Visser. Vlaar dingen; J. de Snayer. Vlaardingen; G. Warridar, Maassluis; H. J. v. Vliet te VJaaröiagen; C. v. Splunter, Vlaardin gen; J. M. Wildschut. Rotterdam; B. Wanda. Schiedam; J- M. Tettelaar. te Schiedam: E- 8. v. d. Ree. Schiedam: E. W M v. Zelm. Vlaardingen; G. W. Verboom. Vlaardingen; J. C. v, d. Wou» de. Vlaardingen; L. J. v. Zelm. Vlaar dingen. Voorts: H. v. Asperen. A. v. d. Berg. N. Boertje, C. F. A. v. Dun, J- v. Dijk, L, Goudzwaard, M. C. Hofman, A. E. Koolmees. L. v. d. Kooy. M. v, d- Plicht, A. A. prenger, e. G. Simons. G. Tim merman, J. C. Veenendaal. E. Verhagen. E. J. Vermeiden, H. A. Vermelj- C. C. Vet wol C. G. v. 't Zelfde. F. F. Koning, M. E. v. Meurs. M. H. v. Rhtjn, J. p. Zagwyn W. v. Geijl. A. Groene weg, H. Lek. M. E. Loch. G. C. v. Raay, L. A. v. Steennoven, A .v. TiJborg. J. v. Tilborg. C. Vrfsiebregt. A. v. Lier. J. Brand, N- de Bruin. A. v. d. Burg, p. w- v. Dtjk, C. l. v. Gameren. E. W. v. d. Heyden, M. M. Komen. A. W. v. Leeuwen. M. C, Netten L. P, Roeters. C. E, M. Amersfoort, P. Bas. \V. A- Bruggeling. W. ,je Bruin, M. Chaig- rteau. M. A. J. v. Egmond. D. Harre man, G. M. v. d Heiden. J. Krabben dam. M. A. Kuiters. J. P. de Lange. h. Meed er M. Ouwmdijk. L. B, Raüema- ker. H. de Ruyter. H. A. Soeters C. C. v. Tiel. J. Vu. g. V. Tol. C. v. d. L.in- gen. G. C de paier. M. Teerda. allen te Schiedam, 12 leerlingen ontvingen geen getuig schrift; 5 leerlingen uitgesteld Ketute- ichrift. Opleiding hulp m de huishouding; B. A. v. Bruggen, Vlaardingen; H. J. Gongrtep. Schiedam; A. de Groot, te HEEFT NU RUST Geniet in deze tijd van de prachtige stripboekjes KICK WILSTRA, DE WONDEKMIDVOOR, prys, slechts 60 cent KETELBINKIE EN HET VOETBALSYSTEEM, prys slechts 55 cent Verkrijgbaar bij de administratie, bezorgers en agenten van dit blad. Tevens bij de boekhandel en kiosken. Vlaardingen; L. Heijink, Rotterdam: A. H. Horde. Vlaardingen: w. Kramer Freher. Schiedam: T .v. Leeuwen, te Schiedam; J. Marks. Schiedam; D, E. Moerman Vlaardingen; E. B. v. Pelt, te Schiedam; J. Rijnberg, Vlaardingen; H. v, d. Sloot, Schiedam; J. Veenman, te Schiedam; A. C. v. Vliet., Schiedam: P. J. Vessels, Schiedam; J. C. Westerdijk. Vlaardingen: A. J. de Wit. Vlaardingen; E. G. Wolfert. Schiedam. Alle leerlingen ontvingen getuig schrift. Getuigschrift Opleiding Kinder ver zorgster J. v. Baardewijk. Schiedam; J. Boete. Schiedam; M. Da mme. Schiedam: J. C. H. v. Dijk. Schiedam; D. P. Huybers. j Vlaardingen; H .v. d. Knoy, Schiedam; i G. Oost veen. Vlaardingen J. W. v. Pelt, j Vlaardingen; H. Rahman Vlaardingen; i S. P. Roggeveen, Schiedam; F. A. v. i d. Steen. Schiedam; M. C. Veeningen. i Rotterdam; W. C. de Vries. Schiedam; i E, v. d. Wal, Schiedam; K. C. Winkel- I man, Schiedam; W. C. v. Zelm. Vlaar- dingen; J, Vecnstra. Schiedam, Een leerling uil gesteld getuigschrift. Bovendien ontvingen de volgende leerlingen hel Diploma van de Centrale Raad voor KindcruiUendmg: D. P. Huybers, Vlaardingen; H. v. d. Kooy. Schiedam: M. C. Veem ogen. te i Kotter dam; J.' Schnfitcn. Vlaardingen. Getuigschrift opleiding naaister: A. F. Bakker. Vlaardingen; E. M. v. d. Bos. Vlaaidin-een; A. C. v. Souweien, Schiedam; M. A. Brouwer. Vlaardingen; J- de Bruin Schiedam; N. J. Cocnradic, Vlaardingen,T. v. Dijk, Kethel; E. A. v. Dijk. Schiedam: A, J. M, Frenay. tc Schiedam: A. v. Groot veld. Schiedam; C. M. v. d. Hamer, Schiedam; A. C. Herlaar, Schiedam; C. P. Klos. Via ar- dingen: H. J. Lavooy. Hoek van Hol land: M. J, C. Tomasini, Schiedam. Eén leerling uitgesteld getuigschrift. Getuigschrift opleiding costuumnaaien: C. Boogaard, Vla afdingen: H. Droge, Schiedam; M. E. v. Eijk. Vlaardingen; J. M. Haartscru Schiedam: P. J. Jon ger i us. Schiedam; A. P. Lussen burg, te Schiedam; M. A. Kemkrs, Vlaardingen; S. J. Schuil er Schiedam; J. M, Zonne, Vlaardingen, Alle leerlingen ontvingen getuigschrift. Getuigschrift Cursus Costuumnaaien dagcur.>us A. Eshacli, Schiedam; C. van Riet bergen. Schiedam; A. G. Wees el, Schie dam; C. van Vliet, Schiedam. Het feit dat biimea de grenzen van onze gemeente nog enige verspreid liggende wooahnizen en boerderijen, voornamelijk Kethel cn Spaland, niet op de waterleiding zijn aangesloten, heeft B. en W., mede naar aan leiding van ingekomen verzoeken van de betrokken bewoners, ertoe ge bracht zich nogmaals te beraden over de voorzieningen, welke op dit ptmt met het oog op de volksgezondheid gewenst zy:n en binnen het raam van de toelaatbare uitgaven uitvoerbaar. Zij hebben daarbij In aanmerking ge nomen dat indertijd het waterleidingbedrijf van de v.m. gemeente Kethel en Spaland 403 percelen had aangesloten en 78 meer verspreid liggende woningen onaangesloten liet. Na 1941 zqn: hiervan door de Schiedamse waterleiding 62 woningen aangesloten wat gemiddeld 600.— per aanslui ting beeft gekost. Er resteren thans nog 16 percelen, welke geen aanslui ting op de waterleiding hebbel». questreerd. zal een afschrift, van dit voorstel worden toegezonden met de mededeling, dat t.a.v. de eleetrici- teitsaansluiting de bestaande rege ling ongewijzigd blijft. In de afgelopen week hebben 1123 leerlingen, die deelnemen aan het schoolzwemmen proeven afgelegd voor de zwemdiploma's. Er werden 44 candidate!» afgewezen. Bij het la ger onderwijs slaagden voor diploma i 569, voor diploma 2 301 en voor diploma 3 19 candidaten. Van de huishoudschool verwierven 25 leer lingen diploma 1. 14 diploma 2 en 7 diploma 3. Bij de Technische School waren deze aantallen respectievelijk 74. 51 en 19. Het betreft enige woningen en boerderijen gelegen aan de Groene- weg (4). aan de Schiekade (3) en in de Babberspolder, ten Westen van de Poldervaart (5>. en verder de Harg- molen, de Westabtsmolen, de Bab- bersmolen en het gemaal van de Nieuwlandse Polder bij de Spoor brug. Het moet onbevredigend worden geacht, dat deze panden geen goede drinkwatervoorziening hébben. De regeling, die destijds is ontworpen om do betrokken bewoners in de ge legenheid te stellen om door betaling van een bijdrage, in de extrakosten van aanleg aansluiting te verkrij gen, heeft niet tot het beoogde doel eeleid. zodat naar een andere oplos sing werd gezocht. De kosten van aansluiting van bo vengenoemde 16 percelen moeten worden begroot op rond 45.000. Wanneer de aanleg over drie jaar wordt verdeeld zal jaarlijks pl.m. 15.000.dienen te worden geïn vesteerd. hetgeen niet onmogelijk is. B. en W. stellen voor. dat begon nen wordt met de aansluiting van de 4 percelen aan de Groeneweg, de Harg- en de Wegstabtsmolen en de woning vr.n de Babbersmolen, deze laatste aan te sluiten vanuit het Blokhuis. Aan de heren A. L. Maat c.s. die over dit onderwerp, voorzover het de boerderijen aan de Gróeneweg betreft, bij herhaling hebben gere- Er komen straks meer Oogstdiensten Tot dusver was het gewoonte de Oogstdienst van de Hervormde Ge meente in één bepaalde kerk te houden. De Centrale Kerkeraad heeft echter besloten van dit' prin cipe af te stappen en de Oogst dienst te decentraliseren. He zwaartepunt zal echter wel in de Grote Kerk komen te liggen. Herv. Kerkeraad besprak Westerkerk-plannen Bij de bespreking van het ont werp voor de nieuwe Westerkerk in de vergadering van de Centrale Kerkeraad werd opgemerkt, dat 'de geprojecteerde zaal in de bijgebou wen, voor 150 personen te klein wordt geacht, zo lezen wy in de Zondagsbode. Deze zaal zou min stens ruimte moeten bieden aan 450 personen. Als een ernstig gemis 2ag men het ontbreken van een pastorie bij de kerk. Oorlogstijd en woningnood hadden de noodzaak duidelijk be wezen. Over het algemeen was de ver gadering niet geestdriftig vonr het ontwerp. Een vraagstuk is ook. hoe men aan de benodigde gelden moet komen. Zeventien maal vierdaagse Naar wij vernemen heeft onze stadgenoot de heer J. van der Meer. Broersvest 123, de vierdaagse-mar- sen te Nijmegen voor de zeventiende maal op uitstekende wijze volbracht. BURGERLIJKE STAND Geboren: Emmigje. d. v. C. M. van Gend cn M. Suttorp. Overleden: C. L. Meier. 6 j. Collecte Pr. Irenefonds Het ..Prinses Irenefonds". dat tot doel hee^t goede ontspanning te brengen aan chronische zieken, tbs- patiënten etc.. houdt Zaterdag 15 Augustus een straatcollecte in Schie dam. Zij. die voor dit mooie doel willen collecteren, hetzij de gehele dag of een gedeelte ervan, gelieve zich te melden bij de heer J. 3VT ris, Vlaard. dijk 203b, SchiecL tel. ('5400 of bij het secretarias Postbus 557. Rotterdam, tel. 52620, 's avonds na 8 uur. DAMCLUB SCHIEDAM De uitslagen van borden wedstrij den, van de damclub Schiedam" lui den: P. v. NoordennenA. Struik 2—0. J. de Wilde—J. v. Tilborg 2—0. D. Mast—M. Coté 2—0. W. Verhaat— A. v. Otterlno 11. A. VerberkW. Heuvelman 11, C. Sleeuwenhock J, Onink 0—2, T. Visser—W. Verhaal 0—2. KERKDIENSTEN Herv. Gemeente: Grote Kerk 10 uurt da P-, H. Quartel. Maassluis: 5 uur: ds C. Keers. Rotterdam, Jeugddienst Nieuwe Kerk uur: ds J. G. Jansen; 3 uur: ds H. W. Hemmes Westerkerk 9 cn 10.30 uur; ds A. Hoffman Vredeskerk 9 en 10.45 uur: ds W. G. Ree. Rotterdam-Zuid. Ned. Prot, Bond: Kerk Westvest. 10.3(1 uur: dr. P. Smits. Den Haag (Herv.) Evangel. Luth. Gemeente: Kerk L. Nieuwstraat. geen opgave ontvangen. Oud-Kath. Kerk. Kerk Dam. 8.30 uur. Vroegdienst; 10 uur. Hoogmis. Ned. Herv. (Gcref.) Evangelisatie, ge bouw Tl vol! 10 uur. ds Barle]omav Rid derkerk; 4 uur. as Abma. Delf shaven. Chr, Geref. Gemeente, kerk Warande. 10 en 5 uur ds A. Zwiep. Oud-Gcref. Gemeente. Geref. Jeugd huis. Lange Haven 10 en 5 uur ds F. Lu ij tj es. Leger des Heils. 10 uur Heiligings samenkomst. 10.30 uur Open lucht pre di king aan de Gerrit Verboonstraat. 19.30 uur Verlossingssamen komst. Evang, Gen», Kerkzaal, Broersvest 53, 10 en 7 uur ds Kunneman. Indonesië. Geref. Kerk <art. 31) kerk Westvest 90. 8.30 en 4 uur C. Vonk. Chr. Geref. Gent. Volksgebouw Tuin laan 50, 10 en 4 uur M. J. Middelkoon. Evangelisatie, geb. Broersvest achter de Molen. 10 uur era-dienst. 4.30 uur Dienst des Woords. Kerk van Jezus Christus van de Hei ligen der Laatste Hagen, Lange Haven 59. 5 uur godsdienstoefening. Gem. Gods, „Pinkstergemeente" geb. Astoria. Kethclstraat 43. 10 uur de heer L. Daniei. Den Haag. Kruisleger: geb. tuinlaan 30. 10,30 u. Wijdingsdienst fi uur samenkomst o.t.v, adjudant T. Suzers. Geref. Kerk: Oosterkcj-k v.m. 10 uur» ds J. van der Mc uien, 's-Hert.ogenbos.ch; n.rn. 5 uur: ds J. Ribbennk, van Over- schie, Plantsgekerk v.m. 10 uur: ds J. J. v. V.'ageningen; n.m. 5 uur: ds J. van der Meulen. Julianakerk v.m. 10 uur: ds J. Rlbberink; n.m. 5 uur: ds J. ■L v. Wageningen. Ketiiel v.m. 9.30 uur: dr. J. C. L. van Loon Delf sha ven; n.m. 2.30 u.: ds J. J, v. Wagenin- gen. Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 1 our tot Zondagavond 12 uur wordt de medi sche dienst waargenomen door de volgende artsen: L. H. Geerdes, Veénlantstraat 2. tel. 68337; W. T. Nyenhuis. B.K.-Laan 154, tel. 6,9880; J. J. G. de Maeyer, B-K.-Laan 30» tel. 68163. Geopend is de Kembrandt-apo- theek, Rembrandtlaaan 5. Geslaagd voor het Bewijs van Algemene Ontwikkeling N.O. de heren: I. Boender. D. M. Visser; P. J. Winkelman; L. B. v. d. Hoe ven: J. H. v. d. Wart: J. de Witte; voor het examen Dag-MTS et hce-r E. Eugster. allen leerlingen van de Cursus VjiilTO te Schiedam. In verband met de benoeming van directeuren bij de Dienst van Ge meentewerken en de Gemeentelijke Vervoer»-. Reinigings. en Ontsmet- tingsdienst. hebben B. en W. de Raad twee voordrachten doen toe komen. Op de voordracht voor directeur van Gemeentewerken komen voor: 1. ir J. van den Akker, adj-direc- teur van Gemeentewerken te Leeu warden; 2. Ir S. Moesker. adj.-direc teur van Gemeentewerken te Schie dam, Ais directeur van ne Gemeente lijke Vervoer»- Reinigings- en Ont- smettingsdienst worden aanbevolen: 1. de heer E. T. Kraan, technisch hoofdambt'-: ;;ui. ("chef Technische Diensti bi; het gemeentelijk ver voersbedrijf le Breda: 2. de heer A. Notebnom. majoor der Genie b.d. te Bilt hoven. In een nieuwe film laat Fernandeï j ons in de Passage zien hoe het ver- j der verging met Don Camillo, de j pastoor van het Italiaanse dorpje i waar een communistische burge- meester zich belaagd voelt door de nogal potige zieleherder. Voor een bespreking van deze film die voor het eerst in Nederland wordt vertoond, verwi;-, - n; de bespreking van her ian filmprogramma. MONOPOLE ..Trommen van Fu Manchu Bejaar-: •■•T niet altijd zeggen: saai en passief. „De Trommen van Fu Manchu" is zo'n film. een eind voor de laatste oorlog gemaakt, die de tijden heeft weten te doorstaan dank zij verre van karige porties Oosterse mystiek. Westerse door tastende nuchterheid, vele en felle knokpartijen, openvallende luiken etc. Het is de Chinees dr Fu Man- chu. die de macht over de volke ren van de Himalaya begeert. Al- leen met de heilige septer uit het j graf van de sinds lang tot zyn va- 1 deren verzamelde Djcncis 'Khan kan Fu Manchu die macht krij gen. Allen Parker's vader is door de niets-derende Chinees ver- j moord cn dte daad moet gewroken worden. Allen dringt herhaaldelijk door in de geheimzinnige verblij- j ven van Fu Manchu en slaagt er j telkens in een afschuwelijke dood j te ontlopen. We verheten hem. toen suizend een kromzwaard zijn jonge hals dreigde ie splijten. Ay, zielig, volgende week in het tweede en laatste deel zullen wc het weten: raak of niet raak? CHU wil gesprek tnei Herv. kerkeraad In dc laatstgehouden vergadering van de kerkeraad dór Hervormde Gemeente is o.a. een schrijven fev sprake gekomen van de Christ. tot samenwerking met de kerkcrand in verband met de onlangs af houden verkiezingen voor dn ge meenteraad. De kerkeraad besloot eers* oriënteringsbespreking »e stellen tussen CHU-bestuur -"t mod er amen van de Centrale iv .ifniad, l Heden «verleed, tot onze diepe droefheid. 2acht en kalm. toen nog vrij onverwacht, meerdere malen voor zien van de Genademiddelen der H. Kerk, onze lieve zorgzame Vrouw. Moeder. Behuwd- en Grootmoeder, Zuster, Behuwö-Zuster en Tante, Mevrouw CORNELIA MARIA ALIDA WILLEMS Echtgenote van de Heer Henricus Godefridus Cornells Vlek in de ouderdom van 30 jaar. Schiedam H. G- C. Vlek Rotterdam Thr. A. E. M. L. Steen-Vlek (v/m Otterschie) A. E. Steen en Kinderen H-hiedam J. P. M. Vlek E. C. M. Vlek Bus5um D. M- L. de Kok-Vlek VI. H. de Kok en Kinderen Schiedam p. J. M. Vlek H. M- Vlek-Leenders en Kinderen A. P. M- Vlek A. M- Vlek-Vermeulen en Kinderen C. H. M. Vlek Schiedam, 24 juli 1953 Lange Kerkstraat 29 Rozenkransbidden Zondag- en Maandagavond, te 7.30 uur, ten sterf huize De HF Uitvaartdiensten, waarbij U beleefd wordt uitgf zullen gehouden worden op Dinsdag 28 Jin de Parochiekerk van de F- Joannes de Door nge Haven 72. De stille H.H. Missen te 7.43 on F uur en de plechtig gezongen H. Mis van Requiem te 10 uur. waarna de begrafenis zal plaats vinden vanuit de Kerk op de R.K. Begraafplaats te Schiedam. De Federatie van Schiedamse Slagerspatroons maakt be kend dat in verband met de vacantieregeling voor de Slagers, onderstaande adressen de volgende week ge opend zijn. AFWEZIG Lerares bewegingsleer Cesar. Per verbetering van hou ding, beweging en adem haling. Warande 209. Voor direct gevraagd: JONGE MAGAZIJN KNECHT vrij v. mil. dienst. Loon volgens CA.O. Schrift, soil, of pers. aanm. ook tussen 67 u. vanaf 4 Aug. a.s. N.V. De Beukelaer de Jnnge'* houthandel, Oversehieseweg. S'dam. ZIE ETALAGE HUISKAMER 39S-— CLUBSTEL. extra zwaar koopje DRESSOIRS 79.—. 116en hoger CLUBJES 28.— en hoger Zie onze 4 etalage* Komt binnen, komt zien l/o STADHUIS, SCHIEDAM J. de Beer J. Boon E. F. Corbeau M. Crone J. van Dorp J. Edelcnbos P. van de Ende P. van de Geer Gerritsen'? Slagerijen C. Groeneveld Hotterdamsedijk 236. S'dam Gallileistraat 44 Nieuwe Maasstraat 29 Prof. K. Onneslaan 75 Lange Kerkstraat 46 Van 't Hofplein 1 Korte Achterweg 6 Broersvest 41 Ruhensplein 10 St. Liduinastraat 77 A. Hoorman Groene'aan 54 C. Hoorman Fabristraat 99 G. Hoorman JrStephensonstraat 20 W. HoormanB. K. Laan 235 C. Lens veldHoofdstraat 209 C. Maltha Fabristraat J. Maltha H oo zst ra at 49 Y. van de MeerHoofdstraat 141 W. F. van Meurs J. F. Ostermeier J. C. A. Poot P. ,T. van de Ree VI. F. Ris J. van Selm Zoon T. J. Swierstra D, Tas W. Valkenburg M. van de Water J. van der Sloot van Bev eren straat 1 Groenelaan 31 Broersveld 159 Singel 212 Mesdaglaan 29 Noordeinde 3 Nic. Beetsstraat 55 van Swin denstra at 57 Nieuwe Maasstraat 102 Beijerlandsestraat 39 Jan v, Avennesstr. 33 Kethel S'dam G. Bezemen Paardenslager Wm. Brouwerstr. 18-20 A. Collignon J. Baks Westfrankelandsestr. 150 Broersveld 113 Alle andere slagerijen ztin deze week gesloten. Seizoen 0 p bii Broersvest G4-B6 Schiedam. Kiest een bril dié tl staat, dus. W Mr Opticiên. ST. LIDÜ1N ASTR. 1 TEL. 67649 SCHIEDAM Kinderled, met bedje te straalkacheltje. St. Liduina straat 48. Aang- Engelse kinderwa gen. id. z.g.a.n, tussen 78 uur. Westvest 92. Schie dam. Een levensgezellin, die TJ nimmer in de steek laat. een verfijnde precisie camera, die de kleinbeeldfotografie tot in de grootste perfectie mogelijk maakt. Re flex vrij „XENON" F/2 objectief, sy nc hr o-Cum pur sluiter 1/500 sec.». Gekoppelde af standsmeter, automatisch filmtransport. Prijs 590.—, Vraagt demonstratie bij: Rotterd.dyk 413 - Tel. 69605 Voor feestjes, bruiloften» vergaderingen cn vereni- gingsavonden natuurlijk d& Ruiter, Broersveld 55. Vraagt condities. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, teL 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. In gezin van 2 pers. wordt met Sept. 2 dagen per week hulp gevraagd. Adres: Van de Water. Rotterd.njweg 35 Vacant Ie rolfllms? Een gord adres voor ontwikkelen cn afdrukken is Drog. en Foto- handel J. G. Willebrand. Roti erd .dijk 405. 1e klas vak werk. Voor 10 uur brengen, 5 uur klaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1