Élk Zwarte dag voor Schiedam C D Ontspanning na een week van inspanning AGENDA „Succes -korfbal oogstte veel succes Schiedams lager voetbal Demos nog steeds op het goede pad „Het Voorntje" viste in Voornese kanaal Agenda Rotterdam Wim Hagers t Slechts enkele clubs sloten punten-balans voordelig af DOK-Martenit 2-0 ODI-SVDPW 3-1 Zwart Wit-SFC 6-0 SW-athleten liepen weer best Wilton-handbal DHS zegevierde over OVV if- mÊK4 r Biscaya ging vlot te water J Ursus won weer SCHIEDAM SCHIEDAMMERS KOOPT IN EIGEN STAD 2 Maandag 12 October 1953 Geen grote toeloop naar de feest- genieten van hun zomerse trektoch- zalen dit weekend. In Musis (bene den) vonden we KDO met zijn fraaie accordeons en boven moesten we op passen voor rondscherende Zwalu wen. die daar op amusement uit wa ren. Twee gezellige ontspannings avonden, in ieder geval. k.d.o. „Domrbsehens Brautfahrt" speelde het A-orkest van de Schiedamse Ac cordeonvereniging „Kunst door Oefe ning" Zaterdagavond in Musis Sa crum. Daarmee was de beoogde cli max voor deze avond bereikt. Het enthousiaste applaus na afloop be wees dit wel. Tevoren hadden het B-orkest en de juniores voor een perfecte inleiding van dit muzikale programma gezorgd, met o.m. een vertolking van Kok's ouverture „Tredici" en de Succes-mars van Langerak. Het enthousiasme voor het A-orkest gold overigens ook voor dc andere werken. t.w. „El Capitain" van Sousa. de ouverture ..Die Niirn- berger Puppe" van Adam en Paul Dorel's „Con Brio". Een programma dat wederom bewees, dat Schiedam's eerste accordeonvereniging tot een zeer verantwoorde uitvoering kan komen. Na de pauze had men het op uit bundige vrolijkheid aangelegd. Zo gingen we met KDO op reis, gezellig zingen in de bus, die over New York's Broadway toerde en ook nog even de grootse Champs Elysees aan deed, orn via de Zwitserse bergpas sen in het betoverende Venetië te belanden. Een wel wat late, maar zeer geslaagde vacantie-rip. De avond werd verder gevuld door het optre den van de Hawaiian Club. het rhythmische nummer „He. me and the guitar" en de balletmeisjes van de Willem de Zwijgerschool. Het ge heel een onverdeeld, succes voor KDO's nieuwe bestuur. Te horen uit het openingswoord van voorzitter H. Banen ligt het in de bedoeling dit seizoen nog een tweede uitvoering te geven. ZWALUWEN In Musis bovenzaal waren de Zwa luwen binnengevlogen, om wat na te ten en nieuwe stof op te doen voor de komende The Rhythm Boys zorg den ervoor dat de leden van de af deling toneel ditmaal op hun plaat sen konden blijven. Hun programma was rijkelijk gevarieerd en kweekte een voortreffelijke stemming. Na hun sketches, liedjes en moppen, verleidden de Boys de aanwezige Zwaluwen tot een dansje, hetgeen bet feest zijn hoogtepunt deed berei ken. Voorzitter H. Dries wenste de leden in zijn hartelijk welkomst woord een amusant veronigingsiaar. Ook hij kondigde een tweede con tactavond aan voor dit seizoen. Spre ker wees tevens op het komende jaarfeest van de reis- en toneelver eniging „De Zwaluwen". ATHLETIEK SW werd tweede Te Den Haag werd de Laakkwar tier-estafette gehouden, welke voor de a. b en c-klassers over 3x2000 me ter ging. De eerste ploeg van de Trekvogels waarin o.a. Slijkhuis uitkwam, won in de tijd van i8 minuten 14 sec. De uitslag luidt verder: 2. SW (Schiedam) 18.41.5: 3. Trekvogels 2 (Den Haag) 18.54.0," 4. SCR (Den Haag) 18.56.6. In de vroege ochtenduren (half tien) werd de wedstrijd gespeeld tussen A.V.S.—Demos aan de Klei weg in Rotterdam. Het was een goede wedstrijd, die door Demos met 51 werd gewonnen. Demos stuurde AVS van het kastje naar de muur. Ondanks het gladde veld liet Demos een keurig samenspel zien. De midvoor wist uit een fraai aan gegeven bal er 1—0 van te maken. Kort daarop was het rechtsbuiten die de stand op 2—0 bracht. Toen deed AVS ook een duit in het zakje en 2 min. voor rust werd het 12 door hun midvoor. Na de thee werd er door Demos in hoog tempo gevoetbald, hetgeen resulteerde in een 51 zege. Het tweede elftal van Demos ging naar VND 2. Ook "VND kon de op mars van Demos 2 niet stuiten. Onze stadgenoten ufpnnon met 1. Het derde eiftal ging naar Bloem hof 3 en verloor met 71. (Advertentie I.M.) is niet zonder meereen slag zin die dagelijks door duizen den Rotterdamse huismoe ders wordt onderstreept, neen, wij zullen met bewijzen aantonen dat U telkens op nieuw met elke aanbieding guldens kunt verdienen. Flanellen Valentino heren pyama's, niet zonder meer een pyama, neen, de originele Valentino met etiket, van 10.25, gaat U nu kopen méér dan drie gulden goed koper dan normaal. In moderne streepdessins, pantalons met schuine sluiting, elastiek in de rug en prettig zittend jasje met borstzak. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Valentino flanellen winter- pyama's in alle maten, tot de grootste maat (58) toe, niet voor _J1Dt257 maar voor WINKEL-CENTRUM BINNENWEG, T«|, 2818U DWS schoot uit z'n slof DWS heeft Zondae voor de grote verrassing gezorgd, door in Den Haag met 1010 gelijk te spelen te gen oud-kampioen Turnlust. DWS nam reeds spoedig de leiding, maar Turnlust Wist een 3-—1 achterstand te egaliseren. Turnlust liep uit en de rust kwam met 7—5. Na de rust kwam DWS steeds Sterker opzetten en 10 min. voor het einde had het een 9—7 voorsprong. Het spel werd steeds harder en door een paar du bieuze beslissingen van de scheids rechter kwam Turnlust gelijk. Weer nam DWS een punt voorsprong, doch uit een 13 m worp maakte Turnlust gelijk, DWS heeft de over winning voor het grijpen gehad maar daar beide ploegen zich niet konden beheersen werd het laatste deel ontsierd door te hard spel van beide zijden. DWS heeft thans ech ter z'n eerste punt te pakken. De DWS-dames deden het slech ter want met 4—0 werd van Turn lust verloren. Het veldspel van DWS was zeker niet slechter, maar het schieten was beneden peil. Als verontschuldiging mag aangevoerd worden dat DWS met 2 invalsters verscheen. Mej. Veldhoven verde digde het DWS-doel met veel bra- vour en kunde. DWS 2 (dames) behaalde thuis een flinke 9—2 overwinning op WIK 2. Het schijnt dat dit elftal met vele jonge en nieuwe speelsters op de goede weg is. DWS 2 (he ren) speelde te Wassenaar een hal ve wedstrijd met 9 man Ondanks goed verzet bleven de punten by Esdo 2. Uitslag 10—5 De DWS-jeugd won ai z'n wedstrijden. Het Voorntje hield voor haar leden een schitterend geslaagd concours in het Voornese Kanaal. Er werden 294 maatvissen gevan gen met een totaal gewicht van 27650 gram. De uitslag was als volgt: 1. J. Lupker 4355 gr.; 2. H. v. Vliet 3205 gr.; 3. A. Wensveen 3155 gr.; 4. P, de Jong Jr. 2780 gr.; 5. B. Lupker 2685 gr.; 6. J. de Jong 2045 gr.; 7. J. v. d, Heiden 1900 gr.; 8. B. Pil 1410 gr.; 9. M. de Jong 1335 gr.; 10. C. J. Schot 1180 gr.; 11- J. Doesburg 1105 gr.; 12. W. Doesburg 1100 gr.; 13. A. v. Gogh 720 gr.; 14. M. Cino 675 gr. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Fa. Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bfj ongeval; G.G. en G.D Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: „Het is feest in Parijs". Monopoie, 2, 7, 9 UUr: „Duivels in het zadel"'. VOOR HEDEN Opera: Schouwburg, 8 uur: Ned. Opera met „Faust". Toneel: Luxor, 8 uur: Gezel schap Johan Kaart met „Potasch en Perlemoer". Film: Arena, 2, 7, 9.30 uur: Moulin Rouge: Capitol, 2, 7. 9.15 u: Berlijn.stad van avontuur; Cineac. 95.15. uur; Nieuws enz.; 5.45, 8, 10 uur: 't Is voor de bakker; Colosseum, 2, 7. 915 uur: 't Is voor de bakker; Harmonie, 2, 7, 9.15 uur: De wrede zee; Lulusca, 2.15, 7, 9.30 UUr: Sombrero: Monopole, 2. 7, 9 uur: t.m. Ma. Duivels in het zadel, v.a. Di Een vrouw werd verkocht; Passage, 2, 8 u: 't Is feest in Parijs: Prinses, 2.25, 7 9.30 uur: De ondergang van de Titanic: Rex, 2, 7, 9.15 uur: Het huis aan de rivier; 't Venster, 2, 7, 9,15 uot: Faithful City; Victoria, 2, 7, 9.15 uur: 't Is voor de bakker. Tentoonstellingen: Vm. Schiet andshuls, 105 uur: Werk van Jan de Cler, Alex de Haas en Toon Hermans; Historisch Museum, 105 uur: Geschiedenis van Rotter dam: Rotterdamse Kunstkring, 10—5 uur: Werk van Roelof Frankot; Museum voor Land- en Vol kenkunde, 10—5 uur: Melanesisehe kunst: weven en vlechten in Afrika; Kunstcentrum Groothandelsgebouw: Werken van Wim Motz, Wim Stror- mann. Paul Suurland en Jaap Visser Moderne Deense houwkunst; Int Constigh Werck, 105 uur: Litho's van H. van Kruiningen; Bouwcentrum, 9—5 uur: Bouw van vacantie-oorden, scholen, tehuizen voor ouden van dagen, fabrieken, boerderijen, etc. Engelse architec tuur; „De Brug", Boomgaardstr, 62, 10—5 uur: Werk van Bouke Ylstra. Van de korfbalverenigingen zal Succes het meest tevreden zijn over het afgelopen weekend. Het eerste twaalftal van deze vereniging heeft het namelijk niet alleen bestaan het sterke Overkanters tc bedwingen, maar de Rotterdammers zelfs In een kwartier tijd te verslaan. Dat was nog voor het verstrijken van de eerste helft. In die periode viel de thuisclub enthou siast en onweerstaanbaar aan; er werdbliksemsnel doorgebroken en de goed aangegeven ballen werden vlot na elkaar in vier doelpunten omgezet. Geheel onverwacht is gisteravond overleden de heer W. Hagers, Schie dams redacteur van het Rotter- ('•""'"ch Nieuwsblad. Tijdens zijn ct-Kzaamheden, die hij m de late uren van de Zondag op zijn bureau moest verrichten, werd hij onwel, ging naar het toilet en is daar plot seling overleden. Een in allerijl ont boden geneesheer kon slechts de dood constateren. De heren Hagers bereikte de leeftijd van 45 jaar. Niet alleen onder de journalisten (en vooral bij hen die dagelijks met hem samenwerkten) maar pok bij tal van bestuurders van Schiedamse verenigingen was Wim Hagers een zeer geziene figuur. Waar Wim met zijn immer opgeruimde humeur ook kwam, direct wist hij een gezellige sfeer te scheppen. Jarenlang heeft hij het wel en wee van onze stad in zijn krant beschreven op een ma nier. die getuigde van een helder inzicht. Voor ons, collega's van an dere kranten, was Wim altijd de trouwe toeverlaat, die te allen tijde bereid was zeer collegiaal met raad en daad ten dienste te staan. Het is diep tragisch dat de levensdraad van Wim Hagers, die in de kracht van zijn jaren was, zo abrubt is afgesneden. De Schiedamse collega's zullen hem slechts node missen. Burgerlijke Stand Geboren: Pieternella. d. v, D. G. Stolk en G. v. d. Horst; Pieter F., z. v. K. Weerman en E. Bouwes; Robert H. M.. z. v. J. J. van Pop- pelen en A. W. M. Dellepoort. Cora, d. v. G. van Bloemen en M. M. de Winter. De collecte op Zaterdag 3 October gehouden ter gelegenheid van de Reclasseringsdag 1953 heeft opge bracht een bedrag van f842.—. De wedstrijd werd in een vlot tempo ingezet. Het eerste half uur waren de bezoekers technisch ster ker, maar met de ware strijdlust waren de Successers bezield. Het dameszestal van de Rotterdammers was superieur boven dat van de te genpartij en de eerste indruk was. dat dit feit de doorslag zou geven. Maar het enthousiasme van de blauwwitten bleek tenslotte sterker te zijn. Overkanters kon slechts met moeite het hoge tempo volhouden en een ogenblik van verslapping is de gasten noodlottig geworden. Na vijf minuten nam de tegenpartij door dameshanden de leiding met een meer gelukkig dan fraai doelpunt. De Rotterdamse aanval speelde niet temin het meest productief. Succes zocht het in te korte combinaties onder de paal. Toch maakte A. Bons hiervan enkele ogenblikken later gebruik door de gelijkmaker te sco ren. Het spel bleef op en neer gol ven met een licht overwicht van Overkanters. De fouten, die ge maakt werden door de Succes-ver dediging, wist men niet af te straf fen. Mej. J. v. d. Heuvel deed dit aan de andere kant beter. Een ver keerd uitgespeelde bal belandde in haar handen en Succes leidde met 21. Na de gelijkmaker van de te genpartij begon bet roemruchte kwartier dat wij hierboven reeds aanhaalden. In derde opstelling nam de thuis club het initiatief geheel in handen. De verdediging van de tegenpartij kwam onder zware druk te staan. Al heel vlot na de wisseling bracht A. van Krogten met een verre tref fer de stand op 32. Enkele ogen blikken later brak dezelfde speler keurig door en met behulp van zijn tegenstander, die tegen de paal stootte, verdween het vierde doel punt door de korf (4—2). In oor spronkelijke opstelling bleef hetzelf de spelbeeld gehandhaafd. Precies op dezelfde wijze lukte het F. Ruse ier, de score op 62 te brengen. De eerste maal had hij met een ver schot succes en de tweede maal met een doorloopbal. In de tweede helft werden de rol len volkomen omgedraaid. Nu voch ten de Rotterdammers voor een be ter resultaat. Succes kon slechts zeer moeizaam de druk weerstaan, maar verdedigend hielden de blauw witten kranig stand. Een kwartier na de aanvang wees de scheidsrech ter op twijfelachtige gronden een strafworp toe aan de bezoekers. Het hieruit volgende doelpunt kon de weerstand van Succes echter niet breken. Eindelijk volgde 10 minuten voor tijd het tweede tegenpunt uit de tweede helft, gescoord na een fraaie doorbraak. De vermoeidheid deed zich hierna gelden. De reste rende tijd was niet voldoende voor Overkanters, om een gelijkspel te behalen. Verdiend had men dit in feite wel. Technisch en ook vaak tactisch had men zich de sterkere getoond, maar enthousiasme heeft de thuisclub de volle winst opgele verd. Door deze uitslag zijn Over kanters en Succes de leiders van hun afdeling geworden. Wij zijn benieuwd hoe lang onze stadgeno ten deze positie zullen weten te handhaven. ODI speelde zijn eerste uitwed strijd tegen Vriendenschaar 2. maar onze stadgenoten zijn niet ongesla gen gebleven. De eerste helft toon de de thuisclub zich reeds aanmer kelijk sterker, maar toch slaagde ODI enn, met «en gelijke stand te gaan nisten, 1—1, Na de rust ging het wat beter, maar het meer ver zorgde schot van de thuisclub gaf Het is gisteren niettegenstaande het mooie najaarsweer een slechte dag voor het Schiedamse voetbal geweest. Uit 26 wedstrijden konden slechts 10 gewonnen partijen worden genoteerd, de andere 16 wedstrijden werden verloren. Dat mag begrijpelijk zo niet blijven en dat verlies moet in de ko mende weken worden ingehaald! Schiedam wist de volle winst te boeken, doch had slechts met het eerste en vierde elftal een wed strijd tc spelen. De 10 overwin ning op Hekelingen heeft wel wat moeite gekost, maar de beide punt jes konden mee naar Schiedam. DRz behaalde uit 4 wedstrijden 3 overwinningen en kan dus tevre den zijn- SFC boekte met het eer ste elftal een 6—0 overwinning op Zwart Wit, terwijl het 2e Croos- wijk 2 met 8—1 er onderhield. Drie lagere elftallen moesten mei een nerlaag genoegen nemen. SVDPW kwam met vier elftallen in het veld, waarvan er twee won nen, terwijl de beide andere de eer aan de tegenstanders moesten laten. W.F. had ook geen gelukkige dag met tee verloren en één gewon nen wedstrijd, doch maakte het toch nog Iets beter dan Singel kwartier en Martinit, welke resp. uit 3 en 4 wedstrijden geen enkel puntje wisten te behalen. We ho pen de volgende week betere re sultaten te kunnen noteren. Martinit heeft in de strijd tegen DOK zijn superioriteit niet in cij fers kunnen uitdrukken. Martinit was sterker, niet alleen voor, doch ook na de rust. maar de voorhoede wist geen gebruik te maken van de geboden kansen. Wij willen hiermede niet zeggen, dat DOK niet aan het spel te pas kwam. integendeel, doch de Mar- tinit-achterhoede wist alle aanvallen af te slaan en eigen voorhoede aan het werk te zetten. Doch-.-, voor het doel faalden de spelers voort durend. zodat de rust met blanco stand inging. Na de thee vertoonde het spel eenzelfde beeld. Ieder ogenblik dacht men Martinit te zien doel punten, doch door treuzelen kon de achterhoede van DOK steeds in grijpen. Tegen alle verwachtingen in wist DOK ongeveer een kwartier na de rust een aanval te benutten cn de stand op 10 te brengen. Deze achterstand kon de Marti- njt-voorhoede nog niet inspireren hun aanvallen beter af te werken, integendeel, de spelers werden hier door gedeprimeerd. Bij DOK gaf dit onverwachte doelpunt een prik keling om nog vuriger te gaan spe len, hetgeen tien minuten voor het einde met een tweede doelpunt werd beloond. In deze stand kwam geen verandering. Beide partijen hebben een stevig partytje voetbal weggegeven. Voor de rust wisten de Schiedammers 't spel voortdurend m handen te hou den en kwam menigmaal het ODI- doel m gevaar. In deze periode van overwicht kon het niet uitblijven of er moest worden gedoelpunt. Hoe stevig de verdediging van ODI ook optrad en haar terrein zuiver de. telkens weer zwermden de Schiedammers voor hot doel. Na een kwartier spelen slaagden z'j er in door Voets een doelpunt te maken. Niemand had kunnen vermoeden, dat deze ploeg geslagen naar huis zou gaan. zelfs niet toen nog voor de rust ODI er een schepje opzet te en de stand weer op gelijke voet kon brengen. Na de thee was ODI iets meer in de aanval dan SVDPW. Het doel van de laatste kwam dan ook meer in gevaar dan voor de rust cn het was na een kwartier, dat de gast heren het tweede doelpunt scoor den. al was dit doelpunt door het aanvallen van de doelvcrdediger wel wat twijfelachtig. Dit tweede doelpunt deprimeerde SVDPW geheel, De voorhoede maakte er niets meer van. Van deze inzinking profiteerde ODI en toen één der achterspelers van de gasten mistrapte, was de midvoor van ODI erbij om het derde doelpunt te scoren. De Schiedammers zyn gedurende de gehele wedstrijd de meerderen in het veld geweest. De aanvallen golfden vanaf de aftrap voortdu rend op het Zwart-Wit-doel, waar in de doeiverdediger (met ring baard) zich van zijn taak goed kweet en geen krimp gaf. De enke le tegenaanval van Zwart Wit kon gemakkelijk worden onderschept. Het eerste doelpunt kwam van de voet van midvoor Meijster, die met een prachtig schot de score open de. Nog voor het signaal voor de rust klonk, had linksbuiten Bosman, na goed samenspel, nog een twee tal doelpunten voor SFC gescoord. Ook na de rust hielden de SFC- ers het spel in handen en zaten de doelpunten niet alleen in de lucht, maar ook in het net. Kort na de hervatting maakte Meyster 't vier de doelpunt, terwijl even later het vijfde doelpunt ook van zyn voet kwam. Tenslotte was het Bosman, die kort voor het einde het halve dozun vol maakte. Dc uitslagen waren als volgt: HekelingenSchiedam 01; WF Hufricanes 4—0; ODI-SVDPW 3—1; Singel kwartierProgress 02; DOK—Martinit 2—0; DRZ—ROGA 5—1; Zwart Wit—SFC 0—6; RK- WIK 2—DRZ 2 2—5; VND 2—Mar tinit 2 3—1; WF 2—DOK 2 1—2; Crooswijk 2—SFC 2 2—8; SVDPW 2—AVS 2 1—0; Progress 3—SVDPW 3 3I; Singelkwartier 2—DRZ 3 04; Sportvr. 3—Martinit 3 21; SVDPW 4—AVS 3 4—1; Singel- kwartier 3Ons Huis 3 310; RK- WÏK 4—WF 4 4—2; Sportvr 4— Martinit 4 31; Schiedam 4—DRZ 4 5—3: DRZ 5—Sportvr. 5 2—0; SV DPW 3—WICO 3 0—2; ZVC 4— SFC 5 2-0. Feijenoord 5—HDVS 5 3—1; SVV 5Excelsior 5 15; Excelsior 20/3 —Excelsior 7 90; Pretoria 2Ex celsior 20/4 1—0; COAL 4HDVS 6 6—1; Xerxes 7—SVV 6 0—10; Transvalia 3SW 7 l2; Sparta 10—SVV 8 3—1; HDVS 7—SVV 9 2—0: CKC 4—HDVS 8 2—0; Hille- sluis 5—SW 11 2—4; VOC 5—Ex- celsior 20/5 3—2; Sparta 12—HDVS 9 2—2; HDVS 10—RFC 10 1—2; Ex celsior 20/6—Sparta 7 2—3; Excel sior 20/7—Sparta 8 2—1, de doorslag. De Hardinxvelders ze gevierden met 31. Schiedam 2 heeft het tegen de verwachting in niet tegen Rozen burg 4 kunnen volwerken. De thuis club won met 42. Succes 3 heeft in Rotterdam de kracht van de kampioenscandidaat Charlois 3 aan den lijve ondervonden. De gasthe ren- en vrouwen wonnen met niet minder dan 9—1. ODI 2 deed wat er van verwacht werd. Het Rotter damse Blauw Wit 2 werd met een 6—4 nederlaag naar huis gestuurd. De junioren hadden Zaterdag ook een goede dag. Schiedam A versloeg Ahoy A op eigen terrein met 0—4. Succes A drong Ons Huis A een punt at Met een 33 gelijkspel keerden de Rotterdammers naar huis. Succes B won tenslotte op eigen terrein met 21 van OSCR B. In de bekende Haagse Laakkwar tier-estafette over 3 x 2000 meter heb ben de SW-athleten het gisteren weer uitstekend gedaan. De .SW-er Rien van Kampen bezorgde met een. prachtig tempo zijn ploeg een voor sprong van ruim 60 meter. Aad Ko ning wist deze mooie voorsprong te handhaven, zodat het laatste wissel- punt het nog steeds SVV was. dat aarv de kop ging. De derde SW-er, D. v. Beek kreeg echter als achter volger. Wim Slijkhuis, die deze achterstand wel voor zijn rekening nam. Een eervolle 2e plaats achter het Haagse Trekvogels was de belo ning van de SW-ploeg voor haar moedig lopen tegen de 10 beste Zuid- Hollandse ploegen die waren gestart. De 2e SVV-ploeg met de lopers J. Smit. Don en v. Dommelen eindigde op de 7e plaats. Het eerste dameselftal van Wil- ton-Fije noord wat dit seizoen weer recht op het kampioenschap afgaat, wist Zondag haar ovemvinningen- reeks voort te zetten door de naas te concurrent RODA uit Rotterdam met een 4—2 nederlaag naar huis te sturen. Voor de rust een tamelijk slappe vertoning en kwamen beide partij en met tot doelpunten. Direct de rust werden de zaken anders aangepakt, dit bleek al na drie minuten spelen, toen de Soda-keep- ster een fout maakte door een zacht schot van mej. Van Lessen; direct daarna wist de snelle midvoor van Roda de stand weer gelijk te ma ken, 1—1, en zelfs vier minuten daarna zorgde dezelfde speelster voor een voorsprong, 1—2. Toen werden de Wilton dames wakker geschud en met snelie open aanvallen werd de Roda-veste be stookt. de Wilton-midvoor mej. Broklmg zorgde voor drie voltref fers, zodat deze strijd een 42 ever- winning voor de Wiltondames op leverde, die nu met 10 punten uit 5 wedstrijden aar (Je kop in de le klas afd. Rotterdam staan. Het eerste herenelftai, wat met drie invallers het tegen het Haagse AHC '28 moest opnemen kon het met tot een overwinning brengen. Direct na het begin nam AHU al de leiding door een keihard schot van hun linksbinnen. Na een aan- door Wilton mooi opgezet, werd e op het laatste moment onspor tief onderbroken, met het gevolg een 13-meterworp. Deze werd door Varewijck zuiver benut, 11. Dit gelijke spel was echter van korte duur, want na een snelle aan val was het weer AHC die doel puntte. Hierna weer dezelfde over treding door de AHC-verdediging en ook de tweede 13-meterworp zet te Varewijck in een doelpunt om. AHC was sterker en uit mooie aanvallen kwamen toen drie doel punten achter elkaar tot stand, 2—5. De Wilton-heren die hier snel op reageerden, maakten echter net voor rust gelyk door twee doel punten van Boer en één van Van Dijk. Na de thee verslapte het spel van Wilton en al spoedig was de stand 5—6. Hierna kende de goed leidende scheidsrechter v. d. Tooien de derde 13-meterworp toe en Boer kogelde hem keihard< in. 66. doch wederom was de gelijke stand van korte duur door een AHC-doel- punt, 67. De spil van Wilton Van Dam zorgde voor de laatste gelijke stand: 77. Toen was bet AHC dat nog viermaal doelpuntte, 7—11. Hot tweede dameselftal versloeg het zwakke Delftse Westerkwartier met met minder dan 90. Het tweede herenelftal speelde een snelle cn op zeer hoog peil staande wedstrijd tegen Rotterdam. Boidc ploegen waren goed tegen elkaar opgewassen. Dit blijkt wel uit de ruststand, 44. en de eind stand, 9—9. Een prettige en uiterst sportieve wedstrijd. De Geel-zwarten hebben op OW een ruim verdiende 41 overwin ning behaald. Van de aftrap trokken zy direct ten aanval en na ongeveer 10 mm. wist Ouwerling met een mooi schot dc score te openen. 1—0. OVV gaf goed partij en by een aanval Loste de linksbuiten een har de schuiver die v. d. Spoel wel stop te, maar de bal losliet cn deze in het doel rolde. 1—1. Van dit moment af nam DHS het spel in handen en zijn doorlopend in de meerdheid ge bleven. Uit een vrye schop kopte Jac. Kersscmeyer schitterend in. 21. Prachtige scoringskansen deden zich nog voor. maar tot aan de rust bleef de stand ongewijzigd. Er na was het steeds weer Geel zwart. wat de klok sloeg en weer was het Ouwerling. die zich door de verdediging wrong en doelpuntte. Even later werden de OVV'ers zo in het nauw gedrongen, dat een ach terspeler de bal in zyn eigen doel werkte. 41. Ondanks de grote veldmeerder- heid en de vele kansen, geloofden de DHS-ers het wel en zijn zodoen de weer twee punten rijker gewor den. De verdere uitslagen luiden: Fortuna 3—DHS 2 6—2; DHS 3— Musschen 4 2—1; DHS 4—FSV Pre toria 4 1—2; DEH 3—DHS 5 4—1; DHS 6—Tediro 4 2—2; DHS 7—AVO 3 4—5. i Het motorschip „Biscaya', dat Za terdagmiddag met goed gevolg bij de werf „Gustote Schiedam te water werd gelaten, na eerst te zijn ge doopt door mevr. Y. N. L Vos-Moycr was het zevende schip, dat de N.V. Dammers en v. d. Hcide's Scheep vaart- en Handels bedrijf te Rotter dam binnen de vijf jaar heeft laten bouwen. Dit vertelde de heer Vos. directeur van Dammers en v. d. Heide, voor een aantal genodigden, vereend in de com missarissen-kamer van werf Gusto. „U kunt trots zijn op dit technische pro duct. maar wy zyn trots op de econo mische ontwikke ling van ons be drijf'. zo zei de heer Vos tegen mr. H. Smulders, direc teur van werf Gus to, die tevoren in enkele woorden de tot standkoming van de bouw van het schip had ge releveerd. Daarbij was mevr. Vos- Meyer een fraai zilveren theeblad aangeboden als herinnering aan deze doopplechtigheid. „We hebben Vrijdag de vlag op ons nieuwe kantoorpand gehesen en nu wordt er weer een nieuw schip voor onze maatschappij te water ge laten. We gaan naar gezondere toe standen in het scheepvaartbedrijf en wij zullen er uit halen, wat er m zit", aldus besloot de heer Vos zijn korte toespraak. De „Biscaya" is het tweede schip met deze naam (de eerste is aan de Indonesische regering verkocht) en het vyfde van hetzelfde type. dat de N.V. Dammers en v .d. Heide heeft laten bouwen. Het is een 2.g, open shelterdek-type en het schip is be stemd voor de Atlantische vaart. De lengte van het vaartuig is 63 meter, de breedte 9,75 meter en de holte Met het overhalen van de hand- Ie neemt mevrouw Y. N. L. Vos- Meyer, echtgenote van een van de directeuren van N.V. Dam mars en v.d. Heide'e Scheep vaart- en Handelsbedrijf te Rot terdam de laatste beletselen weg van de „Biscaya", waardoor dit schip, dat op de werf Gusto voor rekening van Dammers en v. d. Heide N.V. werd ge bouwd, Zaterdagmiddag in het natte element kon glijden. tot het shelterdek. resp. hoofddek 5.80 resp. 3,50 meter. Het draagver mogen van het schip, dat zal worden voortbewogen door middel van een Werkspoor-motor, is circa 850 ton. Over twee maanden hoopt men met de „Biscaya" de officiële proefvaart te maken. Hekelingen-Schiedam 0-1 De reis naar Hekelingen heeft on ze stadgenoten na spannende strijd, toch nog een overwinning opgele verd. Het is wel een magere 1—0 zege geworden waaruit wel opge maakt kan worden, dat er tot aan het eindsignaal spanning is geweest. Met blijkbaar wat zenuwen in de benen kwam Schiedam het veld in. Want het spel dat vertoond werd. was niet dat wat we van ze gewoon zijn. Er zat geen verband in en het bleef tot aan de rust slechts bij en kele behoorlijke aanvallen, welke maar matig gevaar voor Hekelingen zweemden, In deze periode proefden de gastheren een overwinning doch de Schiedamse verdediging wist alle aanvallen af te slaan. Met blanco score ging de rust in. Na de thee kwam er een, schijn baar herboren, Schiedam in het veld. Van meet af aan werd er goed ge combineerd en werden de aanvallen gevaarlijker. Begrijpelijk was de voorhoede van Hekelingen ook niet bij de pakken neer gaan zitten, want iedere Schiedamse aanval welke werd afgeslagen werd prompt opge volgd door een tegenaanval. Acht minuten na de rust werd het enige doelpunt gescoord. Uit een snelle Schiedamse aanval kreeg Spin hoven de bal toegespeeld die met een verrassende boogbal de keeper het nakijken gaf. In de resterende 37 minuten kon natuurlijk nog van alles gebeuren. Hekelingen gooide nu er nog een schepje boven op, en ging vechten voor de gelijkmaker. De verdediging werd zwaar aan de tand gevoeld, doch er werd goed geruimd, zodat ook de Schiedamse voorhoede weer aan het werk werd gezet. Zo ontstond m het verder tijds verloop een opwindende snelle doch sportieve strijd. Schiedam wist zich te handhaven.en Hekelingen kon het net niet vinden. In een door de tegenstanders hard gespeelde wedstrijd is" Ursus er in geslaagd de beide punten, mee te brengen naar Schiedam. Toen de goed leidende scheids rechter voor de laatste maal floot, was de stand 10 in het voordeel van de Schiedammers. Het heeft echter lang geduurd voor Ursus kon doelpunten, want nadat de rust met een 0—0 was ingegaaan, duurde het nog tot 20 min, voor tijd eer de middenvoor het leder achter de Zuiderster doelman werkte. Hoewel zijn schot tegen gehouden werd door een Zuiderster-been, kreeg de bal zoveel effect, dat deze onhoudbaar in het net belandde. Geen grote uitslag dus, maar de punten zijn weer binnen, wat veel waard is. Het tweede speelde tegen het 2de van H'dad. De wedstrijd had niet veel om het lijf en slechts in de laatste minuten wist Ursus te doelpunten 10 -^is. Het derde speelde met 22 'jk tegen EDS wat een goede prestatie genoemd mag worden. Jun. uitslagen: Ursus cDRZ c 32: Ursus bDHS b 11—0. Verloofd, Zondag 11 Octo ber 1953: PIMMY DE WAARD en A/lc RICHARD G. VARNEY Lange Nieuwstraat 97 Saratoga Springs New York U.S.A. Enige en algemene kennisgeving Heden overleed geheel onverwacht mijn lieve man, onze zoon, schoon zoon, broeder, zwager en oom WILLEM HAGERS in de ouderdom van 45 jr Schiedam: N. Hagers- Van Vlaanderen D. Hagers E. Hagers- v. Put Overschie: L. J, v. Vlaanderen M. C. W. v. Vlaan- deren-Sóderholm Schiedam: J. Mak-Hagers J. Mak en kinderen Delft; J. v. Vlaanderen- Holzhauer en kinderen Schiedam, 11 Oct. 1953 Broers vest 31 De teraardebestelling zal plaats hebben op Donder dag 15 October op de Al gemene Begraafplaats te Schiedam. Vertrek van het sterfhuis om 2 uur. Liever geen bezoek Geen bloemen Geen toespraken Te koop aongeb, J „Alja" biedt U een costuum of een mantelcostuum vanaf ƒ3.per week. „Alja". Fi- Jjps v. Bourgondiëstraat 49, Tel. 67416. Complete babyuitzet wegens teleurstelling, o.a. 24 luiers, 8 truitjes enz. Alles nieuw. Waarde 71.voor 55.—. Br. no. S-100 bur. blad. Een solex, een wintermantel, maat 42-44, een meisjesjekr ker met baret, leeft. 8 jaar. Alles z.g.a.n. Potgieterstraat 28-B, Schiedam. Personeel qevr. j Flinke winkeljuffrouw gevr. in levensmiddelenzaak met het vak bekend. Loon plm. 25.—. Br. no. S-987 bur, bl. Permanent-wave Permanent wave vanaf 6.— de nieuwste modellen. Mai- son „Modern", Jac. van Kal- ker, Hoogstraat 53, Schie dam, telefoon 69750. Beleefd verzocht vroegtijdig te be- spreken. Diversen Wie heeft Zaterdag j.l. een rode autoped gevonden. Rui me beloning. Terug te bez. Ekris, Wattstraat 5-A. Zyn uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal latie. Schoenrep.bedrijf „Ex celsior", Dam 36, tel. 66874. Wij verven uw schoenen in elke gewenste kleur. Dames schoenen 3.25; herenschoe nen 3.75. Schoenrep.bedrijf „Excelsior", Dam 36, Tele foon 66874. Ronde glasplaten, schuif- ruiten. glas in lood, geslepen suite-deuren, toiletspiegels, etalage-glasplaten, autorui ten enz. levert U Loopik's Glasindustrie. Boterstraat 39, Telefoon 68945.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1