^§3 Winst van weinig betekenis Vriendschappelijke derby bracht SW een 0-3 zege D SCHIEDAMS LAGER VOETBAL AGENDA Fraaie resultaten van O.D.I. en Schiedam Geri n ge verschut vingen Noorderkwartier- Schiedam 1-1 SVDPW-DEMOS 4-1 VND-RK WIK 1-3 Agenda Rotterdam ROND DE KORF Mooie DWS-zege op Phoenix Wilton-handbal DRZ-resultaten Bij val kreeg vrouw heupfractuur Automobilist reed door na ongeval Kath. bejaarden naar circus J. W. J. Pijnappels jubileerde r\«r.A In laatste minuten kreeg Hermes de genadeslag Cigaretteiiautomaat vernield VOLLEYSAL SCHIEDAM 2 Maandag 2 November 1953 De wedstrijden van gisteren hebben i .et veel winst voor de Schitdarnse verenigingen op geleverd. Heeft hen de ene Noorderkwartier beantwoordde de- zï aanval met een tegenaanval, zodat j v. d. Poel ai spoedig zijn talenten moest tonen. Vooral Kreukniet en Penmngs bleken in de voorhoede van ijo Noorderkwartier over grote snelheid bondag lust patten öespeeld. te beschikken. Enige aanvallen kon- Van de 32 wedstrijden lever- den door Spronk en Van Leeuwen den «r 13 geen onkel pun' op in S&JËt weasuijden werd een gelijk want een door v. d. Berg terugge- spel bevochten, terwijl 14 wed-S!eS.We bal k"'iln'] in liet bezit t_. ..„i, J j C. Barselaar. die met een ver hard strijden het volle por.d op- schot beneden in de hoek aan v. d. brachten. Laten wij niet onte- p°el het nakijken «af. Met een 1—1 vreden zijn en denken: Een t st|^|eX?ifhèter naar uit. <l=t volgende week weer beter! i Schiedam nog zou gaan winnen. De Voor 1 A was het op Lang Zestien- aanvallen waven feller en vooral hoven te Rottoidam justeren van bp- teken is Immers, de koplopers RK- WIK uit VIaarelingen speelde daar tegen VND lerv ijl em»r \clden. ver der Schiet m de strijd had aange bonden tesren Noorderkwartier SchKdam is ons wat tcgingevallen. Hoewel cr wel gezwoegd werd. was het niet het spel. wat uij van hen gewoon zijn Hetzelfde kunnen wij ook zeggen van RK WIK Misschien dat de vrij krachtige wind hier een woordje heeft moegesproken. Want Zondag was het de eerste voetbaldag met wat wind' Ai les moet ten slotte Stolk en Van Gent ventten hard. De achterhoede van Noorderkwartier kreeg het hard te t*erant woorden, doch men hield stand. Langzaam bevrijdde Noorder kwartier zich van de zware druk en kwam in het offensief. De gehele voorhoede wierp zich in de aanval, doch de afwerking van de aanvallen liet ie wensen over. zodat de verde diging steeds bijtijds kon Ingrijpen. Toen de scheidsrechter het eind signaal gaf. waren beide partijen, ge loven wij, wel tevreden met de uit slag. wennen. VND weerde zich lange tijd I uitstekend en had b,j de rust zelfs SFCSteCiJs HoOgCr 3-0 een 10 Noursnrong Doch na di toonden dc Vlaardinsors. dat zij zich de harine niet ven het brood lieten eicn. wierpen cr een schepje op en wonnen met 13 Schiedam Ltachl het tegen Noor derkwartier met ver do v dan eon ge lijk spel. De beide doelpunten waren bmncn 10 minuten na de aanvang ge scoord. WF en Germinal hebben bewezen niet voor elkanader onder te doen en deelden de puntjes. Beiden heb ben 11 punten uit 8 wedstrijden. SFC noudt de tanden stevig op el kaar en boekte tegen Steeds Hoger een 3—0 overwinning. Het 3e won eveneens, het 4e verioor en het 5e elftal speelde gelijk. Niet slecht. SVDFW haalde met het eerste en 4e elftal de volle winst binnen. Schiedamse Boys hoeft TOGZ gis teren een lelijk broekje gegeven. Het ïs jammer dat dc laatsten niet tegen het verlies konden. Toen 8 minuten voor tijd uit een strafschop het vier de doelpunt werd gescoord, verlieten de heren het veld. Niet sportief op de eerste plaats, terwijl zij hiervoor nog wel ter verantwoording geroe pen zullen worden. Het ïs onze stadgenoten niet mo gen gelukken on- op Laag Zestien hoven een overwinning te boeken. Het spel dat vertoond werd was niet dat. wat wij van Schiedam gewoon zijn. Er zat geen. verband in de ploeg en de bal kwam zelden daar terecht, j waar men hem had willen, hebben. Hierbij" kwam dat de droge grasmat erg glad was, zodat afremmen zeer moeilijk was en valpartijen schering en inslag waren. Hierdoor werden ballen gemist of slecht doorgegeven. Na 7 minuten spelen wist Spuihoven de bal op de lijn vrij te spelen en voor te zetten. Zonneveld nam de bal op de schoen en het eerste doelpunt was gescoord (0—1). (Advert en tie IM.) Ondanks onze grote voor raad waren de flanellen Valentino herenpyama's van f 10.25, die voor meer dan drie gulden goedkoper var- kocht werden dan normaal 'm één dag uitverkocht. Maar deze aanbieding was bedoeld voor al onze klanten, daarom nog éénmaal een herhaling van deze aanbie ding echte Valentino flanellen herenpyama's in moderne streepdessins met schuine sluiting, elastiek in de rug en prettig zittend jasje met borstzak. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Valentino flanellen winter- pyama's in alle maten, tot de grootste maat (58) toe, niet voor f 10*25, maar voor WINXElCf.fi f RUM etNNEMWEö. Tel 29180 Onze stadgenoten in 2 A. SFC, blijft de koploper in deze afdeling. Steeds Hooger. op de hielen zitten. Het eerste kwartier van deze wed strijd leverde niet veel spanning op. Van enig overw icht van één der par tijen was niets te bespeuren. Het was een spelletje van verkenning om el kaar eens te testen, of zwakke plek ken te vinden. Toen ging SFC het eerst in de aanval. De verdediging van Steeds Hooger ving die op. doch onze stad genoten kwamen terug. Men kreeg enig overwicht. Niet dat Steeds Hoo ger zich liet insluiten, in geen geval. De SFC-verdediging moest ook han delend optreden en deed dit goed met verre trappen, zodat de SFC- voorhoede er weer onmiddellijk op uittrok. Linksbinnen Nieberg loste een gehot, doch de paal bracht red ding. Nauwelijks van de schrik be komen moest de Steeds Hooger-ver dediging weer in het geweer komen, doch linkshalf Brouwer was haar met een onverwacht schot te snel af en SFC had de leiding. Met l—0 ging de rust in. Na de hervatting was het wederom SFC dat de toon aangaf. Aanvanke lijk wist de verdediging van de gas ten stand te houden en de eigen voor hoede aan het werk te zetten. De gasten bleken echter niet al te ge vaarlijk zodat de_ SFC-achterhoede gemakkelijk kon ingrijpen. Na een half uur in de tweede .lelft vergroot te SFC zijn voorsprong door een on verwacht schot van Bosman, welke speler vijf minuten later de voor sprong op 30 bracht. Hoe Steeds Hooger ook zwoegde om de eer te Tedden. het mocht hem met gelukken. In deze plaatselijk ontmoeting heeft SVDPW zich de sterkste ge toond. Een 4I overwinning spreekt voor zich zelf. Van het begin af zetten de gasthe ren er een behoorlijk tempo in. waarop de Demos-achterhnede blijk baar niet gerekend had. De verdedi ging moest direct al ingrijpen, doch. nieuwe aanvallen werden op het De- mos-doel ondernomen. Er werd fors „speeld en doordat het wellicht te fors was, kreeg Demos een vrije schop tegen zich toegewezen, welke door v. d. Horst keurig genomen, in een doelpunt werd omgezet De gas ten vielen stevig aan. maar..,, de aanvallen werden afgeslagen en de eigen voorhoede aan het werk ge zet. Een snelle aanval volgde, een goede voorzet. Versteeg zette het hoofd onder de bal en het was 2—0. Weer kwam Demos opzetten, men wilde een tegenpunt forceren, doch de achterhoede van de gastheren gaf geen krimp, zodat in de stand bij de rust. geen verandering was gekomen. Na de rust hetzelfde forse spel. dat van doel tot doel ging. Na een kwar tier had SVDFW wederom succes toen na een keurig opgezette aanval. Kok voor het derde doelpunt zorgde. Dit bleek Demos echter te veel en onstuimig werd het doel van de te genpartij aangevallen. Aanvankelijk werd de stormloop afgeslagen, doch eindelijk zag de linksbinnen van De mos zijn harde werken met een te- genpunt bekroond. Beide partijen schenen geen ver moeidheid te kennen; het spel bleef op en neer golven, doch wederom was het een ontoelaatbare duw. waarvoor de gastheren een vrije schop mochten nemen. Weer was het v. d. Horst, die zich achter de bal plaatste en met een onhoudbaar schot het vierde doelpunt maakte, In deze stand kwam geen verande ring meer. Het was een goede, snelle en harde wedstrijd. Hoewel in deze ontmoeting geen Schiedamse verenigingen uitkwamen willen wij toch een en ander van de ze wedstrijd schrijven, omdat het Vlaardingse BK-WIK de grootste i concurrent van Schiedam is. Het heeft in deze wedstrijd er heel lang naar uitgezien, dat RK-WEK zou «aan verliezen. Met de rust stond VND met 10 voor en heeft ook na de thee geruime tijd het spel in har den gehad. Toen na 20 minuten in de tweede helft de Vlaardingers de gelijkmaker scoorden, was het plot seling met VND gedaan ert zakte het als een kaartenhuis ineen. BK-WIK heeft hiervan geprofiteerd en liet nog tweemaal het net trillen en kwam door deze overwinning nog steviger op de bovenste plaats. Verdere uitslagen van Schiedamse verenigingen waren; GerminalWF 22; Singelkwar- tierÖDI 01: Martinit—Bloemhof 00: SVDPW 2—Schiedam 3 1—2: DRZ 3—Hellevoetsluis 3 4—2; Sin gelkwartier 2—DOK 3 3—2; RK-WIK 4—SVDPW 4 2—3; SFC 3—SVO 2 3—0: West End 2—SFC 4 1—0: Radio 2—Schied. Boys 2 42: Singclkwar- ticr 3Bloemhof 3 17; DRZ 4— ODI 4 4I; Germinal 4Schiedam 4 3—2: Bloemhof 4DRZ 5 2—0: SFC 5ASB 5 3—3: HDVS 7—Neptunus 8 3—2: Xerxes 8—SW 9 3—1; Rising Hope 4—HDVS 3 7—1; SW 10— HOV 6 1—1; SW 11—DUZ 7 3—0: Overmaas 8—Excelsior "20 5 52; HDVS 9—Coal 6 9—2; SW 12—For- tuna 6 2—3; CW 10SW 13 1—3: Feijenoord 13HDVS 10 7I; Nieu- verhoorn 3Excelsior '20 6 010: PFC 4—Excelsior '20 8 2—0; NADOV 5—Excelsior '20 7 4—7. Apothekers-nachtdienst: Wat men moet weten: Rembran dt -apotheek, Rembrandtlaan 5. Bellen hy ongeval; G.G. en G.D. Tuin laan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: „Robinson Crusoe en Co.". Monopol e. 2. 7 en 9 uur: „Laatste ontmoeting". VOOR HEDEN Muziek: Schouwburg, S uur: Concertgebouw-orkest o.l.v. Eduavd van Benum. Cabaret; Luxor, 8 uur. Snip- en Snaprevue „Op en Top!" Circus: Ahoy' **-,], 8 uur: Circus Strassburger. Film: Arena, 2, 7, 9.30 uur: „Schattige vrouwtjes?" Capitol, 2. 7, 9.15 uur: De wraak van de zwarte adelaar; Centraal, 2, 7, 9.15 uur; 'n Vrouw in gevaar; Cineac, 95.15 uur: Nieuws enz., 5.45, 8, 10 uur: Obsessie: C-olosseum, 2. 7. 9.15 uur: 'n Vrouw in gevaar; Harmonie, 2, 7. 9.15 uur: Meneer Halot met vacantie; Lutusca, 2.15, 7, 9.30 uur: Mata Hari; Monopole. 2. 7. 9 uur: t.m Ma. De laatste ontmoeting: vanaf DL Wolven huilen in Alaska en Gevleugelde acrobaten; Passage, 2. 3 u: Robinson Crusoe en Co.; Prinses, 2.15. 7, 9.30 uur: Opgepast! Zakkenrollers! Rex, 2, 7, 9.15 uur: Rio Grande: 't Venster, 2, 7. 9.15 uur: Les crimes dè l'amour: Victoria, 2, 7, 9.15 uur: 't Begon tn Shanghai, Tentoonstellingen: Vm. Schlelandshuis, 105 uur: Schil derijen en tekeningen van R. Ver- spyck; Historische Museum, 105 u: Geschiedenis van R'dam: 't Venster, 10—22 u; Drukwerk en Vrij werk ODI en Schiedam hebben het er het afgelopen week-end uitstekend af gebracht. De ODI-twaalftalIen. leden in het geheet geen verlies; van Schie dam verloren slechts de B junioren. Succes kwam tnlnder goed voor de dag met 1 overwinning, 2 gelijke spelen en 2 nederlagen. Voor de eerste twaalftallen staat echter nog altijd de mogelijkheid opjn, de eerste plaats te bezetten. ODI heeft het zelfs ai zover gebracht door de overwinning, die de vi t zwarten Zaterdag j.l. op Maassluis hebben behaald. Men heeft daarmede een traditie voortgezet, namelijk op eigen terrein Maassluis te verslaan. Tot de rust ging het spel weer gelijk op. De stand was toen 1—1. Na de hervatting zakten de bezoekers gaandeweg af. De einduitslag 6—3 geeft de verhouding goed weer. Succes blijft met Overkanters en .3—2 op eivn terrein van Unicum A. Eureka strijd leveren om de boven- Succes lerloor m Rotterdam niet yM rammx_ weastnjci zonder ste plaats. Door de puntenverdeling o—10 van Eureka A Schiedam B, hooglepün,en waarin Phoenix iets tussen Etneka en Succes en de I eveneens spelend in Rotterdam, ver-1 overwinning van Overkanters Op l°°r *net "—I van Rozenburg B. Charluis. heeft Overkanters thans Succes B dee.de op eigen terrein de de leiding genomen. De wedstrijd punten^met Eureka - FiUreka—Succes had een prettig ver loop. De thuisclub begon met het De DWS-heren zorgden deze week weer eens voor een verrassing door een 116 zege op Phoenix. Aan de Oude Dijk nam DWS, met invaller voor J. v. Lint. direct het heft in handen en na 3 minuten had Phoe nix reeds een 40 achterstand. Met werkelijk goed handbal w:?t DWS de voorsprong te vergroten tot 8—2 bij de rust. Na de thee sloeg Phoe nix terug doch grove blunders in. hun achterhoede bezorgde DWS een verdiende overwinning. Of een vol ledig Phoenix, dat nu 3 invallers telde, ook verloren had, is zeer waarschijnlijk, gezien het zeer goede spel van DWS. De DWS-dames, nog steed? zonder Ali Veldhoven en nu ook nog zon der Nel de Jong, verloren met 53 •an Phoenix. Een wedstrijd zonder wind voordeel, maar heeft hiervan geen gebruik kunnen maken door i goed verdedigen van de Successers, i Het middenvak van de blauw-wit- i ten was prima op dreef en ook de j aanval combineerde het eerste half uur goed. Maar oofc de Eureka- I verdediging was op haar post en toen het met wilde lukken, zakte het aan valss pel geheel af. De wed- strijd werd tenslotte beëindigd zoals hij begonnen was met als uitslag duis O—O, De verdedigingen bleken te sterk t© zijn voor dc aanvallers, terwijl ook de straffe wind het aan- j valsspel nadelig beïnvloedde. I De wedstrijd Ons HuisSchiedam had een piliic vei loop. Ook hier j ondervonden beide clubs veel hinder Win, Brusse mul foto's Van Eva van de wind. maar de eerste helft Bt'usse - Besnjö: Museum voor Land- j de wind m de rug waren onze en Volkenkunde, 105 uur: Mclane- De ODI-junioren speelden vriend schappelijk tegen oz junioren van Blauw Wit en wonnen met 2—0. Het eerste dameshandbalelftal van Wilton-Fijenoord boekte haar 7e overwinning in successie en ditmaal tegen B.E.C. in Delft. Er stond een vrij harde wind wm™ NZliï 1 Goboron: Anroldma. d. v. A. Bred- Wilton—dames in de eerste fleiit wei ,.,.n enigszins voordeel bij hadden. Heten v i T l was echter de thuisclub die de score F 11 l 9 in- t opende doch spoedig hierna bracht Otto F H. A: v_J v^n Vliet mej. Hofman de stand weer gelijk i 1L Enige minuten voor de rust beter handbal speelde dan DWS. DWS 2CWP 2 (dames) 2—1. Weer een overwinning voor DWS 2 en bovendien ten volle verdiend. DWS 2Esdo 2 (heren) was een. slechte wedstrijd, die door DWS 2 met 511 verloren werd. 3 van .die 5 doelpunten werden door de ach ter spelers gemaakt, een toewijs van de zwakte van de DWS-voorhoede. DWS 3Rod a 2 (lieren) 4—3. De nieuwe DWS-ploe? speelde voor be ginners niet slecht en zal in de toe komst stellig tot betere resultaten komen. Burgerlijke Stand Door een 3I overwinning Bloemhof 2 blijft DRZ 2 ongesla gen aan de kop. Voor rust met sterke wind tegen had. DRZ reeds een 2—8 voorsprong door doel pun- 1 ten van A. Holst en J. Wigmans. Na rust slaagde Bloemhof erin een tegenpunt te scoren en vijf. min. voor het einde maakte P. Tettelaar er 3—1 voor de Schiedammers van. De Bloemhof-doelvcrdediger be hoedde zijn elftal voor een debacle, het DRZ-overwicht was groter dan daarom ook de uitslag doet vei- moeden. DRZ 3 handhaafde zich aan de kop, door medekoploper Hellevoetsluis 3 met 42 te ver slaan. Voor rust stond DRZ reeds met 3—0 voor en Hellevoetsluis wist via een penalty de achterstand te verkleinen. Na rust maakten de gasten er nog 32 van, maar De Köóde Zomiers wonnen m>st 42. doordat zij eveneens een strafschop goed benuttén, DRZ 5. hoewel ster ker dan de tegenstander, slaagde er niet in te scoren en. verloor met 2—0 van Bloemhof 4. Het junioren- team bereikte.de eerste plaats in de testwedstrijden van de Schie damse Scheidarechtersvereniging. Het A-elftal verloor Zaterdag slechts met 21 van de sterke leider Ex celsior M en het junior C-eiftal eveneens van HBSSC met 30. Zondagmorgen gleed de 57-jarige mevrouw J. W. W.W.. toen zij op de Buitenhavenweg wandelde, uit en kwam zo ongelukkig te val len dat ze een rechterheupfractuur opliep. sische kunst: weven en vlechten in Afrika; Bouwcentrum, 95 u: Bouw van vacantie-oorden, scholen, teh. voor ouden van dagen, fabrieken, boerderijen, etc. Engelse architec tuur. In de Eerste Middellandstraat is vanmorgen om kwart over zeven de 51-jarige wielrijder N. Roggeveen, wonende 's-Gravenzandestraat Schiedam, aangereden door een lichtgroene personenwagen met tweewielige aanhangwagen. De wiel rijder is met een hersenschudding en een hoofdwond naar het Coolsingel- ziekenhuis vervoerd. De politie van het bureau Oostervantstra.it ver zoekt de automobilist, die. is door gereden, en eventuele getuigen zich te melden. De leden van de Katholieke Bond van Bejaarden kunnen zich zo spoe dig mogelijk opgeven voor een be zoek aan het circus Strassburger bij Jac. de Winter, Ouddorpsestraat 2, Hendriks, Brugmanstraat 13 of bij het Don Bosco patronaat aan de Lange Haven. 1 stadgenoten overwegend sterker. Na een kwartier scoorde D. Vermeulen via een doorbraak liet eerste doel punt, welke hij spoedig liet volgen door een tweede, op dezelfde wijze gescoord. De tweede aanval had met lang nodig om de voorsprong tot 04 to verhogen. G. van Hoe wijk en J. Post troffen beiden met een ver schot de roos. In de tweede helft gaf Ons Huis de tcon aan, maar het krachtsver schil was niet zo groot als voor de rust. Bovendien schoot de thuisclub slecht en werkte de aanvallen on voldoende af. Verder dan 1 tegen punt kon men het dan ook niet brengen. Door de overwinning van in j ALO op WION heeft eerstgenoemde -- Thans vrij onbedreigd "de leiding. Schiedam staat op de tweede plaats met 10 punten uit 7 wedstrijden, gevolgd door WION met D punten uit 8 wedstrijden. Succes 2 en Schiedam 2, beide op eigen terrein spelend, waren resp. tegen Eureka 2 en WION 4 uit stekend op dreef. Succes 2 herstelde zich keur van de onverwachte nederlaag van verleden week en won met 5—Schiedam 2 zorgde i'oor een verrassing door met 3—2 van WION 4te winnen. Succes 3 trof Het Zuiden 9 in een zeer pro' ductieve bui aan en moest met niet minder dr-> 10—0 de eer laten aan de thuisclub. ODr 2 behaalde .in Rotterdam een benauwde overwin ning op Blauw Wit 2, Na een voor sprong van 13 werd het 33. Nog juist Voor tijd wist men het win nende doelpunt te maken. Uitslag 3—4- De junioren "boekten gevarieerde bracht mejDe Raay met een prachtige schuiver de stand op.l2. Na dé thee werd het spel minder van gehalte en vooral daar de BEC- voorhoede steeds alleen trachtte door te dringen, ook onplezieriger. Beide ploegen scoorden echter ieder nog eenmaal, zodat het einde kwam met een 2—3 overwinning voor Wil ton Fyenoord. Haas. Otto F H. A. z. en A. M. Jung. Marcellus A. J. J. P. Diks en M, J de Welf. Ca- tharma J. J. d. v. A. M. Geul en M. M. W. Bouwcns, OVERLEDEN: C van Bommel 41 j. vr. van G. Verbiest. B. J. Ebbing 62 j. J. M ,J. Mulkèns, 81 jr vr. vau J. N. Post. Scheepvaartredacteur „Rotterdamsch, ParooV' resultaten, Schiedam A won met De tmde porde van Hermes en. SVV broederlijk vereend. Het tref/en bleef doelpuntloos De vriendschappelijke derby tussen Hermes-DVS en SVV is inderdaad een vriendschappelijk treffen geweest. Ondanks het enthousiasme en de verbetenheid om de 2ege te behalen, be jegenden de spelers elkaar veelal met schouderklopjes, het geen een waarborg is voor een goede verstandhouding tussen de beide Schiedamse eerste klassers; een verstandhouding die in vroeger jaren wel eens iets te wensen heeft over gelaten. Het ging nu prima en daarom was het jammer, dat het geheel geleid werd door een kamprechter, die 23ilke vreemde beslis singen nam, dat het heel goed mogelijk zou zijn geweest, dat daardoor de gemoederen zouden zijn verhit en de vriend schappelijke sfeer naar het tweede plan zou zijn verhuisd. Dat dit niet is geschied, is te danken aan de sportieve opvat tingen. van de 22 Schiedammers, van wie de SVV-ers hun blauw-witte collega's met 03 de das om deden. Behalve de demonstratie van. de voortreffelijke verstandhouding tus sen het puikje van het Schiedamse voetbalwereld}c. was het voor beide teams een goede oefening om na de competitie-vrije Zondag van vorige week, de spieren weer eens wat los te werken. Beide elftallen verschenen met een invaller. Bij SW nam Hart man de stopperspü-plaats van Wxnk in, terwijl bij Hermes v. d. Tuynzich wegens een blessure moest laten ver vangen door v, Oers. En. belde in vallers spraken Beducht van zich Sf. v. Oers in de blaüw-witte voorhoede deed individueel goed werk. was nog een tikkeltje te sloom en te slordig met. het afgeven van de bal. doch met wat meer technische scholing zal deze jongeman een bruikbare kracht voor de Hennes-gelederen blijken te 12!jn. Spil Hartman kreeg vooral na de pauze, toen Hennes overtuigend in de meerderheid was, volop gele genheid zijn kunnen de demonstre ren. Toen deze robuste blonde jon geman zijn plankenkoorts kwijt was ontpopte hij zich als een moeilijk te passeren verdediger, die wanneer ook hij technisch wat „bijgeschaafd" is, een grote steun voor de roodgroenen zal betekenen. Hoewel de uits.ag doet vermoeden, dat SW de toon heeft aangegeven, is toch juist het omgekeerde het ge val. Reeds in de eerste helft drong Hermes de HavendiJk-bewoners op eigen gebied terug, maar de slordige afwerking van de kansen was de oor zaak, dat Kouwen zich niet bijzonder ongerust behoefde te maken. De rood-groene voorhoede moest het hebben van vlugge uitvallen. Hierin lieten Koneman en Maltha vaak fleu rige staaltjes voetbal zien. In de 25e minuut kwam weer zo'n razend snelle aanval door een lange pass van Jan van Schijndel bij middenvoor Köneman terecht, die met een lage schuiver van Diest kansloos maakte (0—1). Na de hervatting kreeg het publiek de meeste waar voor zijn geld. Toen werd er enthousiaster en feller ge speeld. vooral van de zijde van de blauw-wxtten, die de rood-groene veste onder zware druk zetten, in deze periode kwam de SVV-spil Hartman tot een goede ontwikkeling en deden Poulus en van Meerwijk destructief werk. Er was voor de hlauwhemden geen doorkomen aan. Toen Lex Janse er een keer door ge glipt was, werd hem binnen de be ruchte lijnen bijna de rug gebroken, doch arbiter in 't Ven, die blijkbaar nog niet toe is aan de laatste blad zijde van zijn theorie-boekje. liet rustig verder spelen. Ook de buiten spelregel was een zwak punt van 's heren in t Ven, die bewees voor zijn taak niet berekend te zijn. Dit vreemdsoortige fluitconcert had ech ter op het goede humeur van de spelers geen invloed. De vriendschap bleef de boventoon voeren. Het verre opdringen werd Hermes ten slotte noodlottig, want kort voor het einde ontworstelden de rood groenen zich aan de greep. Met en kele vlotte uitvallen maakte eerst v. Pelt en daarna v. Geel een doelpunt, waarmee SW iets geflatteerd een 03 zege bewerkstelligde. Voordat dit treffen plaats vind, kreeg men nog een wedstrijd „uit de oude doos" voorgezet, gepresenteerd door veteranen van Her mes en SW. Van de Griend. Smoor, Tettelaar en v. Dijk bij Kermes en v. Diggelen, Feelders, de Bruyn, Opschoor en de Goede by SW hielden de eer van de voorbije glorie hoog. £r_ werd prettig gespeeld en omdat niemand het net kon laten opbollen werd met een blanco stand de kleedkamer weer opgezocht. Voor de competitie speelde Hermes 2 tegen SVV 3, welke ontmoeting een 41 zege voor Hennes 2 ople verde. HBSSExcelsior P 0—1 Ook in de wedstrijd tegen Exc. P. heeft HBSS geen succes kunnen boeken. Toch was de 1-0 nederlaag geen schande, want de Pernissers hadden een goed elftal, dat de aan vallen van HBSS wist af te slaan. Reeds in de eerste minuut scoorde de midvoor van de gasten een doel punt. al stond de rechtsbuiten die de voorzet gaf, zuiver buitenspel. HBSS deed al het mogelijke om ge lijk te maken maar het spel was daarvoor niet fel genoeg en zo kon de verdediging van Exc. het wel af. Enkele goede kansen liet HBSS verloren gaan door onbesuisd schie ten. In de 2e helft een sterk aanval lend HBSS dat tot het eindsignaal een offensief wist vol te houden. Tot doelpunten kon men niet komen en zo won Exc, met de oneven goal. Ook Exc. deed in dte 2e helft enkele goede aanvallen, maar dank zij voor treffelijk werk van doelman Aaldijk en a an zijn stoere back Streijl werd een grotere achterstand voorkomen Het was een sportieve wedstrijd. Auto tegen draagraast Op de Rotterdamse dijk botste Zondagmorgen een personenauto, bestuurd door de 73-javige bakker J. L. uit Hoek van Holland, tegen een draag! rast van de tramdraden. Dit kon omdat de auto enkele ma len moest uitwijken en daarna ten- gevolgde van het gladde wegdek slipte. De zwaar beschadigde auto moest met een takelwagen worden weggesleept. Persoonlijke ongeval len deden zich niet voor. De sigarenwinkelier D. K. uit de Hoofdstraat deed by de politie aan gifte dat gisteravond een ruit van zijn cigarettenautomaat is vernield. Br werden enkele pakjes cigaretten gestolen. Het 2e dameselftal dat bij Vires et Celentas in Gouda op bezoek was kon het niet tot een overwinning brengen. Reeds na 10 minuten nam Vires al de leiding, doch echter van korte duur want spoedig daarna wist mej. Heyster de stand al weer gelijk te maken, 11. Het spel van Vires was beter verdeeld en bij de rust hadden zij dan ook een 31 voor sprong. In de tweede helft hadden de Wiltondames het windvoordeel. doch dit mocht niet baten, Vires maakte er 41 van en kort daarna doelpuntte mej. v. d. Bout voor dc Schiedammers 42, het werd zelfs nog 43 door een mooie aanval die mevr. Bos v. Houwelingen met een doelpunt beloonde. Fel werd er ge- aan de do°et i MUfPlwi» onzer koopvaardijschepen punt en dus kwam Vires met een j hïjeen gaart en verwerkt tot een der 0-3 overwinning uit het strijdperk. seheepvaartrubneken van ae De wedstrijden van het ie heren en Neaerlands© dagbladpers. Deskundige vakbroeder, goede collega en trouwe vriend: zo is de heer J. W. J. Pijnappels door zijn collega's en de directie van „Het Rotterdamsch Parool" genoemd, toen hy Zaterdagmiddag in besloten kring zijn vijf en twintigjarig jubi leum als scheep vaartjournalist vier de. Hij is de man bij onze krant, die van dag tot dag, ja. van uur tot uur de van alle hoeken der aarde bin nenkomende berichten over de ver- het 3e steld. dameselftal werden uitge- De Schiedamse VoUeyoal Club „S.V.C." boekte ook in de tweede competitieweek weer. successen. Het eerste meisjes-team gaf ALO geen schijn van kans en oehaaide een overtuigende 40 overwinning, waarvan een game zelfs met 159 werd gewonnen. Het eerste heren- team. eveneens in eigen zaai spe lend, liet het hier niet bij en. ver sloeg in haar eerste competitiewed strijd S.P.S.V. met 3—1. Het tweede meisjesteam kon het in een uitwedstrijd tegen Unicum II, net niet tot een overwinning bren gen en speelde met 22 gelyk. Moeilijke uitwedstrijden wachten S.V.C. in de komende week. Het eerste herenteaam tegen het sterke team van de Rotterdamse Mariniers en het eerste meisjes team tegen Unicum I. Het zal beide teams niet meevallen hieruit winstpunten te behalen. S.V.C. Il-heren gaat naar D.O S. en S.V.C. lï-meisjes kan thuis van „Kracht en Vlugheid" winnen. Bovendien houdt de heer Pijnap pels onze lezers op de hoogte van ktelleggingen, stapellopen, en proef vaarten, In zijn vrije uren wijdt hij zich dan nog aan het bouwen van scheepsmodellen, waarbij hij een duidelijke voorkeur voor de mo dernste vaartuigen aan de das legt. Natuurlijk is de jubilaris Zater dagmiddag niet alleen met vriende lijke, zij het oprecht gemeende woorden gehuldigd. Ook verschei dene geschenken getuigden, van de waardering, die hij geniet bij allen, die hem en zijn werk kennen. Zoon van oud-gouverneur- gencraal van Z.-Afrika in gevangenis JOHANNESBURG. De zoon van een voormalige gouverneur- generaal van Zuid-Afrika, Patrick Baker Duncan, is Zaterdag voor veertien dagen opgesloten in de ge vangenis van Johannesburg. Hij werd veroordeeld voor deelneming aan een tegen de rassenpolitiek van de Zuidafrikaanse regering ge richte campagne, waarbij hij door hem gewraakte wetten had over treden. Ondergetekei.de deelt mede. Keukenstoelen 11.90, prach- dat zijn expeditiebedrijf beurtdïenst SchiedamDelft —Den Haag is overgedaan aan de heer JAC. DE VRINGER Schie 52, telefoon 67589 Hij dankt zijn talrijke rela ties voor het vertrouwen dat hij zovele jaren heeft mogen ger .ten, en overtuigd zijnde dr ook in de toekomst hun belangen op kundige wijze zullen worden verzorgd, oe- veelt hij zijn opvolger gaarne aan. Schiedam. 2 Nov. 1953 Hoogachtend. P. C. GOUDAPPEL Ondergetekende deelt mede, dat hij het Expeditiebedrijf beurtdienst Schiedam—Delft —Den Haag. van de heer P. C. GOUDAPPEL heeft overgenomen, en dat hij dit op dezelfde voet zal voortzetten. Door prima ver zorging der belangen zijner cliënten, hoopt hij zich het zelfde vertrouwen waardig te maken dat zijn voorganger in zo'n ruime mate heeft ge noten. Schiedam, 2 Nov. 3953 Schie 52, tel. 67589 Hoogachtend, JAC. DE VRINGER Expeditiebedrijf, Beurtdienst VIaardingen. Schiedam, Rot terdam—Delft—Den Haag- Leiden, Haarlem. SCHIEDAMSE Tarief t.m. 15 woorden 0.65 Elke 5 woorden meer f 0.20 Te koop aongeb. Linnenkasten 145.Lin nenkasten. blank eiken, half leg. half hang, enz. enz. Gro te keus by Plate, t.o. stadnuis Schiedam. Uitschulftafels 42.50, grote keus in. verschillende maten, zie 4e verdieping. Plate, t.o. stadhuis Schiedam. tig blank kabouterstoeltje 4,25. Blank, donker, grote keus. Plate, t.o. stadhuis Schiedam. Gotblscbe huiskamer j( 585.» met clubs. Komt binnen, komt zien, le verdieping wordt 3 maanden kosteloos bewaard. Plate, to- stadhuis Schiedam. Het Poppenhuis heeft zich ontpopt als de poppen specia list. Reparatie en verkoop o.a. gummi-, schildpad-, kle derdracht-, nikker-, Anjopop- pen. Klein en groot. Singel 163. Tel. 66282. Ronde glasplaten, schuif» ruiten, glas in lood, geslepen suite-deuren, toiletspiegels, etalage-glasplaten, autorui ten enz. levert U Loopik's Glasindustrie, Boterstraat 39, Telefoon 68945. „Alja" biedt U een costuum of een. mantelcostuum vanaf 3.~- per week, „Alja", El lips v. Bourgondïëstraat 49, Tel. 67416. Diversen Reparatie kunstgebitten. Ook voor spoedgevallen. Rotter- damsedijk 265, telefoon 68021, Schiedam. U verft niet zelf? Vraagt U dan eens prijs bij.'t Schil- derhuis, Brede Markisteeg 3. Het verplicht U tot niets en heus 't valt mee! Zijn irw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal latie. Schoenrep,bedrijf „Ex celsior", Dam 36, tel. 66874. Wij verven uw schoenen in elke gewenste kleur. Dames schoenen 3.25; herenschoe nen f 3.75. Schoenrep.bedrijf „Excelsior", Dam 36, Tele foon 66874. Permanent Wave vanaf 6.— de nieuwste modellen. Mai- son „Modern". Jac. v. Kalker, Hoogstraat S3, Schiedam, te- lef. 69750. Beleefd verzocht vroegtijdig te bespreken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1