Hop«»??Ss^ f tn».* l Opruimil 1g in de Bijenkorf nrMAH«lS 5S!2*ai«ras n;;;rd'r»8 Hifi.E5°«KfW "b'f'r:russE^ 13? H?8 ,000^^;:i^P'I!8 ^5*ïï?L JjJ jjjy ,r(ti 59 >7 S 491 >*WtA, BOFFEN'SffSWaSS,^; 24?*2»s ft'J 49* 2000 m\ 90 cm breed'p'mKW V&S&" T& stsr* inventaris- °Nd^JUrk k9s qbc 1 r 2 «8 29?» 4»7* Ï»?5 2e KOOKSTER 2 DIENSTMEISJES CAMISOLES 7» -« 1X9.^ J°*" Vs"s|rt!",e" S88 248 38s %T^f' - MO*>E»~l9SS jtrZySPHf 098 ««rr/n a"°- £78 as t/m <8 KB- £78 SATIN fEUTrp* peignoirs !:fc?w Nnow 2Ü iT» «».™w'nSme-*°°^"n: SfclVcksrm'^ ®?s 3Tf8 pyTamaIs"'^ "'"""I SHW 5TEP-IN I. en |48 l. 8 en |/8 J. *$88 5ttor2,osss rHeren. f REGENJASSEN en DEMIES LA^^r'S-5-6'0 1, 98 n« 98 5'6e" 8 Jfef^5 DAN 9 EEN KOERIERSTER ,15. W ''O.» »n «teW- feor Haadlo.e „Bare leg" MYLONS, _a„ NYLC N' met-dS „n. l«*lter Sregular 3-4» 50 dcn»cr, ir'e&u e%clus»e 5 cood®^®1* b9*an<j, .ioBbuM6'"18 W"l '~fie *r'»e„, *fcfe j mateo/ i voO?r S^'. V»» 1 «tr5Cti-ï>a0ï5 o. 5l »P: Sïl MOM meter, briekspart,le JIV Pr,i'! lt PEIGNOIRSTOFFEN ^f|c u^V-or lmPertU^r4'VSn sSleroI"" J/ ,Z nee »"<ler mouw Jft7sp9g ~m'- asm J^rs* 12.78 D« onmi,bare dessins 52-T75- euz mmmsmmmmssMm- i ii i- *°«»l andere ""«rre °^mURKENK met 11 panta'°ns PantaJbns vveeffouten> 7fi Dam£spyjAMA'S klZl„, °^n. ^ID^' ,5cSw I*« U» m°°' „H tn rata. POPUNBEHA'5.i"«to ,„«lt«n W® nyl0N BEHA'S. tow» uic Wlt «n fa" a-w "0,'„AtrS'.tuW verse maten. P»r psltwol, A-kens. dr malen ,okkJ 8-fc""»<e'« I %fin a"Wecj I 1 (v"r S "8' "■-)« van Tf OASSSN 0 «I ,c Fn nif, £"«kvaor?Sc,.u - 2.48 2.98 POPLIN EN ZUIVER WOLLEN HEMEN- enorm In pr'js verlaagd wlnterV«f te,t X* f voor TARIEF TOT EN MET 15 WOORDEN Elk# vijf woordeo meer Maandag 3 Januari 1955 Mevr. Boelen. Mathenesserlaan 298, te], 3746Ö vrnagt een zeifst. hulp in de huish. Meerdere hulp aanwezig. Gevr. een net meisje voor de huish. van 8 30—12 30 uur. Hoos loon: C. Dane. Bergsclaan 328 Bekwame overhemdenstrijkster gevraagd. Eventueel voor en kele dagen per week. Fijngoed- wasserd H, van Ran. Rosier Faassenstraat 34. Rotterdam- West. Gevr. broodbezorgers voor och- lendwijhen, aanm. Ewald Behle. Tulpstraat 13. West Kruiskade ?5 Beljerlandselaan 45. Op klein confectic-ateüer nette machlnestlksters, leerlingen en aank, kmpsters gevr. Aanm. K. v d. Velde, Proveniersstraat 28 a en b. Gevr. net meisje voor canUne- werkzaamheden, Leeftijd 1721 jaar. Persoon!, aanm. bij N.V, Industrie- en Handelmü v/h S. Monasch cn Zonen, Weena B 695, 2e etage. Groothandelsge bouw, Rotterdam. Gevr. nette jongen voor fiets en magazynwerk leeftijd 15 a 16 jaar. loon 18p.w. A. Berkhout Mathenesserplcm 13. Huish. en luxe arükelcn. 150*— tot 300.— per week. Voor zeer Interessant artikel enkele actieve agenten gevr Br. no. D 702 Aclv. Sur. Hille- vliet 7, Rotterdam-Zuid. Gevr. «et meisje ter opleiding kapster. E. Th Schiller. Ver- sijdenstraat 13 <bij Provemers- singcl) tel. 42813. Gevr. net handig jong meisje. Tevens nette werkster 2 dagen p.w. Mevr. v. d. Helm, Schie- weg 44 a. Automonteur. Gevr. all round monteur bij Roomer's Automo bielbedrijf Diergaardesmgel 60 62, tel. 36393, na 7 uur telef. 84149. Melk- en Kruid en lersbedrijf vraagt nette winkeljuffrouw m vak bekend, G. Velenturf, Oost. kousduk 12, tel. 34265, Winkeljuffrouw voor Slagerij gevr. voor Woensdagmiddag. Vrijdagmiddag en Zaterdag de gehele dag. Aanmelden woon huis Boezemsin gel 25. Broodbakker/bezorger gevr. C. j Roos, Bovenstraat 173, IJssel- Wonïngruil Aangeb. ben.huls voor-, tussen- en achterkamer, keuken, tuin, nette stand in Zuid. Voor ben.- huis onverschillig waar, 4 5 kamers. Br. no. D 704 Aov. Bur. Hillevliet 7. Te koop gevraagd Cour-, tijdschriften 7 ct, rjzer 3 ct, lompen 3040 ct. roodko per 1.00, geel 1,20'. lood 80 ct p.K. Wordt afgehaald. Telef. 88681. Keiler, Raephorststr. 37. Te koop oengeb. Nieuw! Met Flat Oil Wallpaint kunt direct plafonds, muren, hardboard, metselwerk verven zonder voorolien, 220 ct per kilobus: 5 kilobus 9.50. Verf- fabnek ,,De Regenbocg", Eeii- draehisstraat 143. Te koop 2 damesfauteulls 75, salontafel 35.Iampekap m. bovenverlichtlng 25.rook- standaard t 10.kooi met standaard en mankanarie 25 Alles z.g a n. Rseke van Noord- wljckstraat 239 c Overschie-W. Opruiming tapijten! Deze weck begint onze enorme opruiming win keirestant en: W-llons 200x 300 van 98.— \oor 69.—; 225x325 van 130.— voor .97 M. Smyrna's van ƒ223.voor 137.—. Extra grote tapijten 270x360 14S en 185—, Op vertoon van deze advertentie bovendien 5®p korting. GRE- CON. Mathenesserweg 1-19, Rot terdam. Gaat trouwen? SpeciaJe aan bieding. Engelse huiskamers, bestaande uit 2 clubfauteuils. 4 stoelen, bekleding naar keuze, schuiftafel, mooi dressoir, ge heel compleet 395.„De Meubelbeurs'', Grote Vissern- straat 8—10. Rotterdam, bij de Math enesserbr Mg Hitijjp* dubbele kop scb eer- apparaat t 49.75. Remington Braun Thorens Betaling v 0 1 I.— p w Von Burg Meent 77—79; Nieuwe Binnenweg 280: Nnordmolenstraat 45; 2e Mid del! andstraat 19. Aquaria-amateurs, Onze suc cesdompelaars door grote om zet wederom tn prijs verlaagd, wattage tot 1Q0 W. nu 1.98. 1 raar garantie. Grote sortering thermostaten v.a. 5.25. Combi natie thermostaat - verwarmer in chroom, geheel automatisch 24.95. Von Burg, Meent 77—79: Nieuwe Binnenweg 260; Noord- molenstraat 45; 2c Middelland straat 19. Sensatie-prtjzea t Snoer 8 ct, 3-wegstekkers 29 ct, fittingen 29 et, strljktjzerstekkers 29 ct. tuimelschakelaars 79 ct. Vou Burg, Meent 77—79; Nieuwe Binnenweg 260; Noordmolen straat 45; 2e Middeljandstr, 19. Electr. kachels l Grootste sor tering. Sensatie-aanbieding. 2- staafs, verchroomde reflector, schakelaar, 1 jaar garantie, van 18.95 voor 12,95. Von Burg Meent 77—79: Nieuwe Binnen weg 280; Noordmolenstraat 45; 2e Middellandstraat 19. Waarom een boogtezon huren 7 Philips hoogtezon f 76.50, AEG t 93,—. vraagt demonstratie Betaling v.a. 1,50 per week Von Burg, Meent 17—79; Nieu we Binnenweg 260; Noordmo- ienstraat 45; 2e Middeliatid- straat 19 Electr Techn. Bureau Von Burg. Speciaal in winkel- kantoor en café-ver» cheiïte Gratis lichtadviezen en voor deliger in prtjs Meent 77—79. Nieuwe Binnenweg 260: Noord- molenstraat 45: 2e Middelland- straat 19 ,.l*tililps" Radio. Grootste sor tering tnrufl Betaling v.a. 2.25 p week Gratis demonstratie 's avonds bi) aan huis, Von Burg. Meeril 77—78: Nieuwe Binnenweg 280; .Noordmolen straat 45; 2e Middellandstraat 19 Telefoon 37166—47466 Electr wasmachines, alle mer ken AEG. Hoover, Rondo Pups Fem va t 178,— Beta ling v.a f 2,50 p week Von Burg Meent 77—79: Nieuwe Bmiienweg 26U; Noord molen straat 45 2e Mlddellandstr 19 ons succes „Femlna" Nylon plastic lampekappen AUeèn- ver>'«iop Von Burg Modern veel licht, afwasbaar. Zien is kopen Meent 77—79: Nieuwe Binnenweg 260; Noardmolen- slraat 45: 2e Mlddellandstr, 19. i Alleen bij Geveke, deze prij zen: Schellendraad één cent per meter, snoer zes cent p, m. stekkers 0,07, driewegstek kers 0.25. fittingen 0.19, apparaatstekker 0.24, gekeur de zekeringen 0,05, isolatie band 0.10, tumbler schakelaar l 0.59 zaklantaarn 1 0.49, gloei lampen 200 kaars 3 voor 1. Wandtantaam met glazen dak 4,95, aquanumverwarmers t 1,65. Gas- of waterslang 0,50 p. m. Alleen Nieuwe Bin nenweg 355 Schiedamseweg 187. Kuipkinderledlkanten 32.50 fongelakt). 2-kleung gelakt 42.50, ook met zwaar chroom. Reclame km der ledikanten 18 90 commodes 35.—. 45.-. hoge kinderstoelen 1B.50. loop. boxen 15 90. Eigen werk, dus voordeliger. Gebr. Bos, Sam. Muller straat 9 a-b-e, tel, 36811. Auto's - Motoren Rijwielen Bestel nu de nieuwste Moby- ictte bij Piet Bestebreurtje, Dorpsstraat 147. Barandrecht, Telefoon 238. Tc koop of inruil voor kleine wagen A.J.S. 509 cc k.k. '39. Na 7 uur Klyn. Goudscrüweg 69 b. 1938 Bedford met 1917 motor, 3 4 ton- 400.ook ruilen voor motor v. d. Schellingstr 52, tel, 85414. Muz.instr. Radio's Gramofoonplaten „De Toonzaal", Meent 52 levert U de nieuwste Philips Radio en Tel evisi ea ppara ten. Hoge tnrutlprijzen Betaling v.a 1 2.— p week „De Toonzaal", Meent 52 repa reert Uw toestel in één dag Speciaal ingericht voor Phillps- np pa raten Wij halen en bren gen Eventueel reserve-appara ten in voorraad Philips sctieerapparaat 49,75, het nieuwste met dubbel sebeerhoofd Betaling v a M,— p w „De Toonzaal" Meent 52, Tel 116 780 Gebruikte plano te koop gevr. Br. met. merk en prijs no, 267D Adv. Bur, Harte, Bergweg 218. Plano aangeb., jnooie zwarte kast prachtige heldere toon 171—, Te zien West Kruis kade 85 b, 2x bellen. Piano te koop gevr, tjiet te hoog in prijs, Schr. opg, prijs en merk. Br. no. 2674 Zaagmo lenstraat 47. Kleding, schoeisel enz. Zonder vooruitbetaling vanaf 2.p.w. Bontmantels, korte Bontjasjes 163.50, 190.—, I 200.—, 250.— en duurder onder garantie (geheimhouding verz.j. Br, no. 5241 bur. blad. Lederen jassen, mantels, ves ten enz. zonder vooruitbeta ling ca, 2.50 p.w. Ie betaling pas na 6 weken. Levering door geheel Nederland, Br, no, 5243 bur. blad. OnbegrijpeJijk! Alleen bij ons moderne dames-, beren- en kinderkleding, gegarandeerd le klas afwerking, zonder vooruit betaling cn de le betaling pas na 6 weken. Bovendten kunt U er 2 jaar over betalen! Zo gemakkelijk koopt U nergens. Levering door geheel Neder land. Kledingmagazijn N.V. Victoria, Jacobusstraat 55 (hoek Oude Binnenweg). Tel. 23538, Rotterdam. Meubelen en huisraad Meubelen, rechtstreeks van fa briek op zeer gem. botalings- condltles. lage contantprijzen. 100 toonkamers, Geheimhou. ding verzekerd. Br, no. 5242 bur, bjad. 3-zitsbanken, uitschuifbaar tot 2-persqons bed (69.— I 93,— t 120.—. t«0.— enz. enz De Specialist, Burg. Roosstraat 23 (bil Zwart Janstraat). De goedkoopste wasmachine ter wereld slechts 159.— «t 12,25 per week Waarin een kwart p.K.-motor, l jaar schnf lelijke garantie, tevens alle merken wasmachines verkrlig baar Zuid: Van Dyk, Putse bocht 165 Telef. 77876. West Sünplo, Mathenesserstraat 198 Tel 34440. En wy demonstreren geheel vrijblijvend. Gemakkelijke betaling. Rijwie len, baarden, radio's, stofzui gers, wasmachines, N.V. Mij ,.De Pool", Goudsestngel 32—38, Tel. 2889j tbjj de moJenJ. Gemakkelijke betaling. Meube len, 3-zitsslaapbanken. bedden, dekens, tapijten, Kleding. N.V Mij ..De Pool", Goudsesingel 32—38. Tel 28891 (bij de molen) Te koop een notenhouten cy linder bureau, in prima staat Te zien: Anjer straat 15, bene den. Koop geen slaapbank alvorens de 10 modeJien gezien te heb ben van Rietveld, Jonker Fransstraat 1Q8, Telef. 11 46 49. Prijzen 1- en 2-pers. 85, f 100.—, t 125,—, 150,— enz, Fotografie Pasfoto'a klaar terwijl U wacht sn onze gezellige wachtkamer. Wnlg's Fotam Studio, Meent 127 Geopend van 8.30 tot S 30 u Horlogerie Horloges voor dames en beren vindt O op afbetaling by Huyser. Jonker Fransstraat 63, Bergse Dorpsstraat 65. Komt U eens praten. Haar- en huidverzorging Dames: Permanent Wella 5.-, Tiéde B.—Onze permanent is compleet met wassen, knip pen en watergolven. Wassen- watergoiven 1.75. Jan van den Hoven. Bergweg 224. Telefoon 37511, 2e huls vanaf Zwart Jan straat. Lessen Opl. ex. bockh., ntiddenst.-dJpl., talen took conversatie). Steno „Groote". Groeneweg en Bijl, Lieve Verschulerstrsat 32. bij het gebouw van het G.EB., Telefoon 50089. Auto- en motorrij lessen Ael- brecht, Aejbrechtskade 152. lest met niéuwe Ford-Taunus Vic toria lesmotoren en Scooter 1954. Motorrijles per cursus 35.Voor de dames een in- structnce. Gratis theorie. Tele foon 39529. tTlu-Jltsa en Judo les wordt ook in Zuid door Van de Ve)d# gegeven. Inl. op school. Zmjt- zlcderstr. 43 cn Tel. 78609. Engels beginners, gevorderden, conversatie, handeiscorrespon» dentie. etc, Smits, leraar M.O., Vliesriddcrstraat 3 zijstraat Schepenstraat) tel, 83271, Diversen Goed tehuis gezocht voor lief jong katje, gewend aan Felix' Kattenbrood. Sonmanstraat 74a, Begin '55 goed! Uw hoed ver nieuwd, gestoomd, vermaakt bij Dumoulin, Snelhnckstraat 37 (West), tel. 32422, Handschoe nenwasserij. Vrije huizen nieuwbouw uniek# kans randgemeenten met en zonder garage. Benodigd eigen geld 5500.Inl, Nleuwveld, Stadhoudersweg 120 tel. 46491. Matrassen- en beddenrepirstie, meer dan een halve eeuw er varing. J, de Jong, Jae, Cats- straat 46. Nrd, Tel, 43655-80944. wy verbouwen Uw spiraal tot opklap- of kapteibed. Ops trek ken en repareren. LashedrijJ „Het Zuiden". Putsestraat 12, Telefoon 74130. Keren costuam 30,—» regenjas 27,50; winterjas 25.—: mantel 22.50; Kleermakerij „Het Zui den". Slaghekstraat 96 b. Tele foon 71027. Direct van stoffeerderUw meubelen vakkundig gestof feerd en gerepareerd. Voorde. Hge prijzen, eventueel gemak kelijke betaling. Molendijk» Boezemsingel 48 (hoek Boe zemstraat), Tel, 25565. Laat ons Uw ameublement vakkundig opnieuw stofferen of repareren tegen fabrieksprij zen. Betaling desgewenst in overleg. Huysman's Meubelfa briek, Soetendaalseweg 1113, Telefoon 41956. Brengt Uw overhemd als het boord stuk Is by een speciaal zaak, waar het vakkundig gerepareerd wordt èn m«t de originele boordenvoering. A.M C.-Shirtmakers, Schïedarn- seweg 171, Tel. 50607; Strevd*- weg 16 b, Tel. 75095. Amsterdam Den Haag Rotterdam N.V. Roklcfa. Goudeesingej 1&2 industriegebouw, 3c etage, zoekt nog enige nette leerling- machlnestlksters en leerl.-hand- werksters om op onze school opgeleid te worden. N.V. Roklefa, Goudsesmgei 152. Industriegebouw, 3e étago. vraagt onderperser (rnnl. of vrU, leeftijd 17 18 jaar. N.V. RokJefs. Goudsesinge] 152. Industriegebouw, 3e étage, zoekt nog enige meisjes voor het col bef ta teller. Nette werkster gevr. Mevr. smael, Hoyledesmge* 38, Teief 49691. Gevr. geroutineerde of niet ge routineerde tandarts-assistente per 1 Februari, Tel. 42408, Sta- temveg 133 d, Rotterdam. Gevr. nette werkster voor écn of twee dagen per week. Mevr. van Wijk, Heemraads singel 255 b. In het Sophia-kinderzicken' huls» Gordelweg 160, kunnen, geplaatst worden een Aanm. tussen S uur by de adj. directrice. Weggelopen Weggelopen roodbruine dwerg kees, luistert baar de naam Dolly omg. Breitnersingel, Kind zeer aan gehecht. T.b.t.b. I. de "Winter, Breltnersingel 46 tel, ■48539. "Weggelopen Polly, roodbruin basterdhondje met rood tuigje en belletje, zeer 'aan gehecht. Grote beloning! Terugbezorgen bÖ Grammethauer, Pleinweg ■4? c. tel. 75213. Personeel gevr. Wegens huwelijk van tegen woordige net meisje gevr. van 8.30 tot 3 uur, boven 20 jaar, of jonge werkster voor Maan dag, Dinsdag Woensdag en Vrijdag Aanm. na 6 uur mevr v. d. Wiel, 's Gravenweg 149 (Kralingen}.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 3