&TMnT Het zit Sparta niet mee, slechts één inatchpunt op Fortuna tdyMTm.MM M Sportbijlage De Schiedammer sta op snniiNG! Vitesse gaf Hermes DVS genadeslag (0-1) Tennisseizoen gestart Joosten "-boys met gelijk spel (2-2) dubbel en dwars tevreden Feyenoord won matig duel van Enschedese Boys Zou ik het niet weten Excelsior herstelde zich tegen LONGA (2-0) Sittardia en SVV deelden Overschadu wd HEERLIJK VOETBALFESTIJN OPSPANGEN Met verdedigen had Fortuna succes Xerxes weerstond Be Quick (l-l) Veendam houdt Holland Sport op 1-1 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, Zondag. De minder gunstige indruk, die men Zaterdag in Geleen van ons top-voetbal moest krijgen bij het aanschouwen van de ontmoeting Fortuna '54Sparta is op Spangen totaal veranderd. Wat een heerlijk voetbal- duel, dat treffen SpartaFortuna '54! Het uitverkocht Kasteel leefde in de sfeerrijke, door Karei v. d. Meer prima geleide wedstrijd helemaal mee. Zo, dat vrijwel niemand voor het eindsignaal wegging. De wedstrijd op Spangen eindigde in een puntenverdeling. Zelfs de meest verstokte Limburgse suppor ter zal willen beamen, dat Fortuna, dat daardoor uit de beide ontmoetingen drie punten scoorde, daarmede dik tevreden mag zijn, hoewel-Sparta's gelijkmaker kort voor het einde uit een strafschop tot stand kwam. GELEEN, Zaterdag. Met man en macht heeft Fortuna in de twee de helft van de hedenmiddag hier tegen Sparta gespeelde competitie wedstrijd de voor rust verkregen 10 verdedigd en behouden. Sparta's aanvallers liepen storm op de met vee] bravour door De Munck verde digde vesie. In het verdedigings systeem van Fortuna speelde Van der Hart een grote rol. Toch heeft zijn collega Terlouw ook herhaalde lijk getoond in vele onderdelen vooral in het positie-kiezen de na tionale spil te evenaren. In de eerste helft heeft Van Dijk Sparta door veel moeilijkheden heen geholpen, waarbij hij enige specta culaire safes verrichtte. In de 35e minuut was een schot van midden voor Angenent, die een pass van Ra- vestein kreeg, hem echter te mach tig. Direct na de hervatting begonnen de Rotterdammers hun offensief, waarbij het duidelijk werd, dat For tuna „geluk" beteke-.it. Vooral in het laatste kwartier heeft de Fortuna- defensie onder zware druk gestaan en moest Frans de Munck vele goed gerichte schoten keren. Sparta was beter. Voor rust. met de straffe van doel tot doel staande wind in de rug gaf het doorlopend j de toon aan. Daarna wogen de par- 1 tijen prachtig tegen elkaar op en had i men om beurten het initiatief. Voor i rust had Sparta zijn slag moeten slaan. Het begon zo goed. Na een paar aanvallen. veerde in "de derde minuut een ieder op. Een vloeiende, i snelle Benningshof—Van Ede-combi- i natie (wat een prachtig getimed kop- j werk!) tussen en rond drie, vier For- j tuna-verdedigers werd door de nieu- we middenvoor Daniëls zuiver afge rond. zonder dat De Munck hier iets aan kon doen. Zelden ziet men op onze voetbalvelden zulke mooie staaltjes voetbaL Hoewel uiteraard iedere aanval geen doelpunt kan zijn, had de Sparta-voorhoede toch nog twee of drie treffers moeten plaatsen. Onop- I boudelïjk stichtte Sparta verontrus- ting in de toch heus niet zwakke Fortuna-verdediging. waarin Van der Hart kennelijk een off-day had en de mindere was van zijn voor ganger in het Nederlands elftal. Ter louw: een verontrusting, die zelfs somstïjds de vorm van paniek aan nam, doch het beslissend Sparta- schot ontbrak steeds, het uitstekend werk van Van der Waal ten spijt. De laatste, met zijn hard schot, vond enige keren De Munck als sta-in-de- Na een vloeiende Benntngs- hof-Van Ede-combinatie kreeg Daniëls de bal toegespeeld, die na drie minuten spelen in de ontmoeting SpartaFortu na '54 de score opende. Vone- ken en Van der Hart. 2ïen toe hoe de wallende Frans de Munck wordt gepasseerd. Fortuna kon eerst tegen het einde loskomen toen Sparta iets verslapte. Nadat tot tweemaal toe schoten te gen de kruising van paal en lat wa ren teruggesprongen op de prima grasmat, waaraan vanaf Zaterdag middag doorlopend zorg was be steed welk een verschil met het oneffen, gedeeltelijk gras loze terrein in Geleen! viel Van Dijk over een rollertje van Kleintjes heen. Fortu na was dan ook werkelijk wel geluk kig, dat het met een 11 stand de rust inging, een stand, die. gezien de niet in voetbaltenue gestoken speler (de wind) voor de Limburgers pers pectieven opende. Inderdaad, Nadat de eerste Sparta. aanval. met een schot van Daniëls besloten, was afgeslagen, nam For tuna het initiatief over. Het Sparta- defensiebtok hield echter stand, zij het. dat het daarbij niet over pech had te klagen. Nadat Van Dijk met een fraaie zweefduik een schr,: van Huis onschadelijk had gemank' zag de hardwerkende Sparta-p'ncg kans het spel te verplaatsen. De Kasteel bewoners belaagden de veste van De Munck: vooral Van der Waal ver zette zowel bii de opbouw van de aanvallen als bij de voltooi;ng daar van bergen werk. In deze phase redd.. De Munck de wedstrijd voor Fortuna '54. Van der IVaal speelde de gehele defensie van de ,Joostcn"-hoys nit positie, waar door De Munck in de verkeerde hoek kwam te staan op het moment, dat Van der Waal een kogel loste. Wat vrijwel geen doelverdediger zou zijn gelukt, presteerde de Zwarte Panter. hij verwerkte het schot tot hock- j schop, die niets opleverde. j Toch hadden de bezoekers het eerst succes. Bij een fout van Ter- j GRONINGEN. Het was gisteren op Esserberg bij Groningen met recht een Rotterdamse voetbal-af faire. Elf dappere Xerxanen hielden hier stand tegen de Rotterdams-Gro ninger combinatie, zoals men het al oude Be Quick heden ten dage wel eens noemt. Getraind door de ex- Feyer.oordspeler De Vroet. die door een biessure verhinderd was rr.eo te spelen, hadden de Groningers hun beste troepen versterkt metde ex-XerxesspeJer Dame en rie ex- Feyenooreier Brandcs! Tegenover dit pure professionalisme stelde het ion co. moedige maar soms te weke Xerxcs een waardig spelletje. Het was niet groots, het miste bepaald raffinement, mnar het had iets heroïsch door de dappere pogingen om punten te verzamelen voor de zo goed als onbereikbare eerste negen plaatsen Voor de rust kwam Xerxes 0—I door een doelpunt van linksbuiten Winterswijk. Na de hervatting zorg de Brandes voor 11. De Rotter dammers hebben echter een protest tegen dit doelpunt ingediend, omdat Brandes in buitenspel-positie ver keerde. toen hij scoorde. louw op het middenveld, brak For tuna door. Angenent stoof alleen op de uitlopende Van Dijk af en plaat ste de bal zuiver langs hem in het net (12). Dus toch nog een neder laag voor Sparta? Dat nooitl, zeiden de Spartanen. Onvermoeid belaagde men weer de veste van De Munck. Drie minuten na Angenent's treffer (in de 87e minuut) kreeg Sparta een vrije trap toegewezen. Terlouw plaatste de bal prachtig in de doel- mond waar in het gevecht Dormans de bal met zijn hand meenam. Ben ningshof nam de toegewezen straf schop, zoals deze behoort te worden genomen (22). Sparta poogde in de nog resteren de drie minuten van de halve buit een hele te maken. Het gelukte niet. Daarbij werd De Munck nog gewond en moest zich nog even laten vervan gen. evenals bij Sparta in de tweede helft Van den Oever's plaats door Wenneker werd ingenomen. correspondent) VEENDAM. Holland Sport heeft aan een grote velcLmeerderheid in de eerste helft niet voldoende gehad om een zeer enthousiast Veendam op de knieën te krijgen. De Veendammers. die niet moe werden om een vloed golf van Haagse attaques uiteen te rafelen, vonden zelfs nog de kracht om met flitsende uitvallen invaller doelman Versprille schrik op schrik aan te jagen. Na de rust. toen de harde wind de taak van de Veen kolonialen wat ver lichtte, is Holland Sport een paar maal zeer dicht bij een nederlaag ge weest. Het bleef echter 11. Veendam nam zelfs de leiding toen in de achtste minuut Kris Walburg een schot afvuurde waarop Versprille geen antwoord wist. Een kwartier voor rust kwam de gelijkmaker toen Clavan inschoot, doelman Heit weliswaar afweerde, maar Jac. Heijster de bal meedogen loos in het net joeg. Daarbij bleef het, ondanks een ware regen van hoekschoppen op het doel van de Veendammers. (Van onze sportcorrespondent) ENSCHEDE. Reeds hadden vele toeschouwers het terrein van En schedese Boys verlaten, toen de hard werkende rechtsbinnen Van Woer den de voorsprong van Feijenoord op 30 bracht. Het gebeurde in de laatste minuut en het liet zich best begrijpen, dat men het op de tribunes niet meer de moeite waard vond de kou te trotseren- Er was immers door beide partijen zo slap en zo matig gespeeld, dat het niet te geloven was, dat hier betaalde voetballen aan het „werk" waren. Feijenoord was technisch ongetwijfeld heter, kwam ■weliswaar allerminst tot groots spel, maar had toch ontegenzeggelijk nog de beste ploeg. Van de eerste helft herinneren we ons vrijwel niets. Alleen dat doel punt, waarmee Meerman enkele mi nuten voor de pauze de Rotterdam mers aan een 01 voorsprong hielp. Zo hadden de Rotterdammers bij rust een voorsprong en het ondoel matige aanvalsspel van de Ensche- deërs. dat door rechtsbinnen Selder huis I en mid voor Selderhuis II steeds werd opgehouden, leek er niet naar, dat de roodwitten nog ernstig in gevaar zouden komen. De Boys hadden in de tweede helft dank zij het ruggesteuntje van de wind wei een klein overwicht, maar Steen bergen en Van der Korput trokken zich terug tussen de backs Kerkum en Bol en spil Hans van der Hoek. Deze verdedigingsgordel bleek sterk genoeg om de Twentenaren in be dwang te houden en het enige schot, dat er door kwam was van spil SchepersVan der Heyde bracht, als invaller voor Bosselaar vervol gens wat meer vaart in het spel der Rotterdammers en tegen het einde waagden zij een poging om de voor sprong iets solider te maken- Sche pers onderbrak tien minuten voor 't einde een aanval, raakte in zijn ijver de bal kwijt aan back Ker kum (!L die meteen doordraafde naar de hoekvlag en een feilloze voorzet gaf, waaruit Meerman mooi scoorde. De strijd was hierdoor be slist, Feyenoord ging iets rustiger spelen en kwam tot behoorlijk aan valsspel. dat via de linkervleugel in de laatste minuut rechtsbinnen Van Woerden een kans bezorgde, welke deze benutte: 0—3, (Advertentie IJA.) ik heb alfe tabakken var» de wereld gerookt Maar lekkerder dan Sterling Shag? Neel Dat is wel de besla uit de Virginia-oogst. Daar draai je je eigen, originele Virgi ma-sigaretten van. Goudgeel, pittig en geurig! Wie kan hel beter weten dan Stuurman Steven en hij zegt: (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, Zondag. In een door gastheren en gasten hard ge speelde wedstrijd heeft Excelsior met 2—0 gewonnen. Verdiend gewonnen. Het vertoonde spel was niet groots; de harde wind speelt onze meeste le klassers nog te vee! parten-. Door de lncbt gespeelde hallen waren schering en Inslag en technisch wait er dan ook niet veel schoons te beleven. Excelsior, dat de toss I id gewon nen. startte met de sterke wind in de rug in een hoog tempo. Na elf minuten vuurde Vermeer een hard schot af, waarbij doelman De Beer de bal niet klem vast kon stoppen. De Tilburgse rechtshalf Broers speelde onoordeelkundig terug en Braams plaatste de bal in het lege doe] De Lon ga-aanvallen hadden niet veel om het lijf en wanneer de Brabander nog een kansje kregen, stonden ze buitenspel. De roodzwarten waren in deze periode veel gevaarlijker. Den Har- tog loste een effectvol schot en weer stopte de doelman van de gas ten de bal om 'doende. Alles liep echter goed af. Aan de andere kant kroop de Krahngse doelverdediger door het oog van" de naald toen De Kort voor open doel verscheen. La gerwaard. die een degelijke partij speelde, voorkwam een doelpunt door de bal hard over zijn eigen doel te kogelen. Braams kreeg nog een dot van eer» kans; voor open doel viel hij echter over zijn eigen benen en doelman De Beer kon redden. Zij, die dachten, dat Longa na de thee met het windvoordeel uit een ander vaatje zou tappen, kwamen bedrogen uit. Excelsior behield het initiatief en na twintig minuten was het opnieuw rechtsbuiten. Braams. die uit een volgens het boekje opgezette aanval een voorzet van Miedema goed afwerkte. Stand 20. Daarbij zou het blijven. De ontmoeting, al ontsierd door over tredingen werd nog harder en het was maar goed. dat scheidsrechter Steenhuizen de touwtjes strak hieid. Hoog opspringend kopt Lo Dorr de bal uit de handen van doelman De Beer van LONGA. Er staan echter nog zoveel Tilburgse verdedigers tn het doel, dat er toch voor de Earcelsior-msn by deze aanval geen doorkomen aan IL'QS. SCHIEDAM, Zondag Zacht en kalm heeft Hennes/DVS zijn lot ondergaan. De klap die 't door Vites se werd toegebracht, moet toch wel als de genadeslag voor de Schie dammers worden beschouwd. Geen hoofdklasse voor de blauwhemden. Dat is de realiteit. Want hoewel er theoretisch misschien nog een kans is, zal niemand geloven, dat men zich aan deze stro oh alm mag vast grijpen. Het bedroevende voor Hermes- DVS is. dat men diep in de boe zem onder dat blauwe hemd moet grijpen, want de oorzaak van deze terugslag moet men bij zichzelf zoeken. De ontmoeting tegen Vi tesse was er een, die. wanneer er strijdlust en bezieling bij de Schie dammers aanwezig was geweest, glansrijk gewonnen had kunnen worden. Er ging in de eerste helft dan SITTARD. Het Schiedamse SVV heeft zijn technisch superioriteit op het enthousiast spelend Sittardia weten te benutten om een aanvanke lijk opgelopen 20 achterstand pre cies voor het scheiden van de markt glad te strijken. De Schiedammers waren in alle onderdelen van het spel iets slagvaardiger dan de Zuide lijken, die met temperamentvol voet bal het technisch mankement tracht ten w<»g te werken. Reeds in de 8e minuut' kwam het tot een doelpunt door Erkens, die Kou wen kansloos sloeg, 10. Na 31 minuten spelen volgde een plotselinge thuisclub-uit val waarbij van de Heuvel een scher pe pass naar Ververs gaf die doelman Kouwen voor de tweede maal pas seerde, 2—0. SW kwam met een zeer verrassend offensief op de proppen en twee minuten later lag de bal achter de verslagen doelman Mol toen Köneman het op zijn heupen kreeg en onhoudbaar scoorde na een meesterlijke solo-partij. In de tweede helft heeft het Schie damse doel gedurende het eerste kwartier verschillende penibele mo menten meegemaakt. Paal en lat brachten telkens redding. Maar na dit benauwde kwartiertje waren de Schiedammers voor het verdere deel van de wedstrijd heer en meester van het terrein. De gelijkmaker kwam in de 3Be minuut toen doel man Mol een hoge voorzei van Van Pelt in eigen doel sloeg. ook heslist niets uit van de Schie damse aanvallers, die het deze mid dag zonder Cock van der Tuyn en aanvankelijk (een kwartier voor het einde viel hij iru Lex Janse moesten doen. Maar bovendien gaf Her mes het middenveld volkomen prijs. Noch Gudde, noch Melief za gen kans de Vitesse-aanvallers het spelen te verhinderen. En aangezien de verdediging, vooral spil Burger, beslist niet safe was, is de neder laag van de Schiedammers volko men verklaard. Ook Vitesse was geen grootse ploeg. Maar de Arnhemmers streden er voor. Zij zwoegden als paarden waren hun tegenstanders steeds de baas en lanceerden weliswaar niet veel. maar toch zeer verrassende uitvallen. Zo ook in de 20 ste mi nuut.. Wel keerde Burger aanvanke lijk de zo op het oog doodlopende attaque, doch treuzelen van de Schiedammer, stelde linksbuiten van Lent in de gelegenheid de bal te pakken te krijgen, er als 'een haas mee naar het Hermes-doel te snellen en een schuiver los te la ten. die doelman van Diest te mach tig was. 0—1), En zelfs door dit doelpunt wer den de Schiedammers niet geïnspi reerd de zaken intensiever aan te Ondanks het minder aanlok- fceiyke meer zyn gisteren toch enkele zomersporten gestart Ook de tennissers maren dot- dat de comne'jrie heg on AÏët deze opname van deze charmante tennisster tril len wij de opening van het tennisseizoen symbolisch in beeld brengen pakken. Linksbuiten Mijnsbergen nam er z'n gemak van. linkshalf Melief wist niet waar hij eigenlijk moest lopen en zijn collega Gudde was verdedigend en aanvallend zo zwak, dat h,j de haren bij het hand jevol toeschouwers te berge deed rijzen. Na de pauze was Her mes agres siever. Doch het duurde allemaal veel te lang. Bovendien begingen de Schiedammers de fout hun gevaar lijkste man. rechtsbuiten Joop Heys- ter. vrijwel te negeren. Zodoende was het voor de Vitesse-verdediging een koud kunstje de trage Schie dammers steeds maar weer de voet dwars te zetten. Wel kreeg Hermes er.kele kansen, toen er na het inval len van Lex Janse wat meer vaart in do aanval kwam. doch ondoor dachtheid was de oorzaak, dat de hatelijke nul niet van het score bord geschoten kon worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 4