m U4"zL C I J Fa G. v. d. HEIJDEN nette meisjes jongeman De Zomer-polocompetitie is weer begonnen Zege agenda Oude, roestige „Veteraan5 krijgt nieuwe ligplaats Willem Noske solist bij R.Ph.O. Belangrijk korfbalweekend Hermes-DVS maakt goede kans tegen NOAD J?ja *e en verlies voor SZC Plantage-concert van Harpe Davids Piet Paaltjens geëerd Burgerlijke Stand Wie heeft iets verloren? Schiedam officieel Auto wijkt uit en ramt motorfiets Schiedam iu beeld Majoor Drentje deed intrede Receptie van de honderd-jarige Door staaf ijzer getroffen Vergadering NPB Jeugd stichtte flinke brand Sleepboot-werkschip voor Zuiderzee Schiedam wordt wel kampioen SCHIEDAM Winkeljuffrouw of verkoopster KOERIERSTERS Trio's in trimt H0II.AHDÏA ^17 Vrijdag 3 Juni 1953 Za? het er aanvankelijk, nogal somber uit met betrekking tot" tie lage "watertemperatuur, het is "bij de eerste wedstrijden toch nog meegevallen en het was zelfs „lek ker" te noemen. Alleen de verstokte Warmwater-enthousiasten. sputter den nog wat maar gingen er ten slotte ook maar fa. In de Schiedamse Zwem Club werd de spits afgebeten door de eerste twee heren-zeventallen waarvan het eerste naar Rotterdam ging en het tweede naar Gouda. In de Uitslagen bleken zij eikaars tegengestelden te zijn door een ruime zege van het eerste en een «ven ruime nederlaag van het tweede. SZC .1 bezocht RZ PC 1 en boekte daar een opmerkelijk suc ces door de gehele wedstrijd met 6 tegen zeven man te spelen en desondanks te winnen. De Schie dammers kwamen n.l. door niet De Chr. Harmonïever „Harpe Davids" zal o.l.v. haar dirigent Al- bert Meij op Maandag 6 Juni a.s. in de Plantage 's avonds om 8 uur het volgende programma uitvoeren: 3. Psalm' 65. 2. Paraphrase over „Houdt Gij mijn handen beide. Jan Zuidema. 3. San Renuvmars, j. Meister. 4. Fète a la Baillie, fantasie. A. Thiry. 5. Aquarelles A. Delhaye. a) Les Ballerinas b) Le Chevrier c) Au temps Jadis d> Ronde Enfantine. 6. Trés Jolie, wals, Waldteufel aiv. Coquelet. 7. Mantana, fantasie, Wallace >arr. Kessels. S. De Garde, mars, C. J. N. Corl. 9. Gezang 148. Ter gelegenheid van het 76e lustrum van de Rijks-universiteit te Leiden zal op 7 Juni a.s. een ge denksteen worden onthuld in het huis waar ds Franyois Haver- schmidt tijdens zjjn studententijd heeft gewoond en onder het pseudo niem Piet Paaltjens de bekende „Snikken en Grimlachjes" schreef. Ds Hayerschmidt heeft vele jaren in Schiedam gewoond en heeft als vrijzinnig, predikant ook de Sehie- damse afdeling van de Ned. Protes tanten Bond opgericht. De Bond zal dan ook bij de onthullings- plechtigheid vertegenwoordigd zijn en wel door ds J. B. Schouwink. (Advertentie LM.) Vroeger spraken wij van zwempakken, tegenwoordig is er sprake van badmode. Geen wonder dat er nu aan onze badeostumes heel wat meer eisen gesteld worden dar» toen in de oude zwem- pakkentïjd. Maar iedereen weet dat modieuze badeostumes nu eenmaal veei geld kosten en- dat er de laatste jaren van een voordelig pakje (ai «s het maar om er bij te heb ben) geen sprake meer was. Laat dit nu eens een uit zondering zijn Moderne katoenen dames badeostumes in nieuwe bloempatronen, bewerkt met elastisch soutache, zowel voor zonne- ais voor badpak te gebruiken, koopt U nu voor nog géén f*rie guldatv» Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van de eerste en enige aanbieding modieuze badeostumes, in alle damesmaten, voor WINKÉLCfNTRU* BUWWWE8, Tri. 2S1W IEDERE MAANDAGMORGEN opkomen van een speler, een man te kort en de Rotterdammers weken ?,n X?n de gewoonte om een man uk he£ spel te nemen. Toch zagen zij vrijwel geen kans om aan de pal te komen en moesten het schie ten. aan de SZC-ers overlaten. Mels Zylstra (2 x), Nico Kolmeyer <3 x) en Ben Verkaaik deden dit dan ook; met genoegen. Door er twee punten tegenover te stellen eindig de deze wedstrijd in een 6—2 zege voor de Schiedammers. Het tweede zag zich' in Gouda tegenover een zeer snelle ploeg ge plaatst die deze snelheid zeer goed uitbuitte. Hier kwamen de Schie dammers niet aan de bal en de T* ^PeeIden er lustig op los. in de Schiedamse ploeg rammelde het soms wei heel erg en de grote gaten in de achterhoede lieten dit lawaai makkelyk door. Met een verdiende 72 nederlaag keerden zy huiswaarts. A.s. Maandag begint de serie thuiswedstrijden in de Gemeentelij st zwemplaats voor heren aan de West Frankelandese dijk met twee wedstrijden. Als eersten gaan de dames van het eerste zevental te water tegen Shell 1 om 20 uur ge volgd door het eerste heren, tegen Vitesse 1. Deze wedstrijden zijn voor pu bliek toegankelijk tegen de prijs van 10 cent tot de leeftijd van 16 jaar en 25 cent van 16 jaar en ouder. Op Dinsdag 7 Juni d.a.v. gaat het tweede naar Rotterdam op bezoek bij R'4 in de v, Maanenstraat. Alvorens deze wedstrijden ge speeld worden gaat de SZC a.s weekend met dames 1 en heren 1 naar Utrecht om deel te nemen aan de jaarlijkse Polo-dagen. Barendrech t—GTB Morgenmiddag gaan zowel GTB 1 als GTB 2 naar Barendrecht om daar tegen de club van die naam de laatste, uitwedstrijd te spelen G.T.B. I js nu veilig en een paar jonge krachten zuilen worden ge probeerd. Vrt G.T3. 2 betreft deze kunnen de Schiedamse kleuren hoog houden door Barendrecht 2 dat Za terdag j.l. ongeslagen kampioen is geworden, de eerste nederlaag toe te brengen. Vertrek vanaf het post kantoor per autobus te 3.45 uur- Beide wedstrijden, beginnen om 4.45 uur. G.T.B. 3 ontvangt aan de Schie- damseweg Rozenburg 2 waarvan uit tnet 41 werd verloren. Aanvang 4.15 uur. Overleden: J. M. M. de Vos. 51 jr., 'vr. v. H. H. B. Straver; A. Bloet. 79 j. J. Smit. 79 j.. vr. v. N. Breedveld; L. M. van Dorst, l dag. Geboren: Maria J. L.. d.v. E. J. Zwart en M- C. W. van der Vooren; Jenny M. J., d.v. T. L. Hoop eh E. M. Oostendorp; Yvonne A., d.v. Th. J. de Smits en W. Th. v. Dijk- Jozef S. M„ z.v. F. H. W. Wuts en C. M. Her mans. Ondertrouwd: H. M. Bonefans 22 j. en G. van Beek 29 j; J. v. d. Brug 20 3. en G. L. Toiiw 21 j; Th. H_ Gloude 33 3. en. N- TimmerS 35 j- W. Groenen dijk 24 i. en A. Jansen 17 j; G. Hel berg 18 j. en M. C. L. Smit 22 G. Konings 27 j. en M. P. Stecnhack. 10 j. H. w. Metaal 24 j. en M. J. Alberts 23 3; F. J. Ooms 28 3. en W. Jonker 25 j: A. J„ Oosterholt 27 j, en E. M. de Kievith. 28 J; J. v. d. Pluijm 22 j. en C. J. E. de Bruin 18 j; 'C. van Schijn- del 27 j. en E. Soomers 21 j; H. Steenbergen 37 j. en C. M, Kerklaan 27 j; A. J. Suttorp 28 j. era A. J. Kou- velt'30 j; J. H. de Vries 2S j. en N. M. v. d. Hoff 27 j; J. van Waas 25 j en A. e Bijl 25 j; L. de Wit 24 eu A. E. Stolk. 23. j. Gehuwd. H. J. Berger 33 j. en A. A. v. d, JCnaap 22 j; D. Gomvens 61 j. en M. Schaap 57 j- J. van Eijk 24 j. en J- C. Mostert 22 j: A. J. Etman 28 j. cn M. van Wleringen 28 j; J. van Hofwegen 23 j. en M. Veenman 23 j, W. A. Donks 29 j. en G. de Vries 23 j; O. C. F. de Pauw 25 j- en K. A. Hees terman 24 j: C. J. Huijsdens 29 J. en C. A. v. d. Veld. 30 jM, van Wnlsum 24 J. en I. L. Eiffert 24 jp. de Looze 30 j. en J. H, Egetcr 21 j; J. v. d. Bie 24 j. en C. Vollcmans 20 j: W. L. Elgers 27 j. en H, A. v. Poort 23 J; J. A. Stöpetie 30 j, en J, Timmerman 24 J: R. Visser 25 j. en J. D. WilJems 19 j; G. A. v. Polten 25 j. en M. L. Muis 20 j- H. Dronkers 24 j. en L. v. -d. Bosch 28 j; A. Zondag 30 j. en N. P. van Diggelen 31 j. (Aduertentie IM, Zoete moet tu appelen Uw tafeldx-ank Goed, goedkoop, gewed Apothekers-nachtdienst: Apotheek fa. Gouk-i, Hoogstraat 29. Bellen b« ongeval: G.G en GD. TuinJaan 80. telefoon 69200. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en tedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uux. Zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek. Dam: Iedere "dag (behalve bandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedclyk Museum: Tentoonstelling éigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen; Passage, 2, 7 en 9.15 uur: Het bed". Monopol e. 2, 7 en 9.15 u: „Cap tain Ividd and the Slave Girl". Voorstellingen: Aula Sted. Museum, 8 uur, Alg. Ledenvergadering „Vrienden v. h. Sted, Museum". Jrene, 8 uur: Filmavond C.F.A. Sociëteit Ouden van Dagen, Lange Haven 92: 7—11 uur Fan cy-Fair R.K. Bond van Bejaar den en Gepensionneerden. 1 Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen S—12.30 - i uur cn '26 uur: Fadvindersriem met Vanmiddag is een oude gast uit Schiedam vertrokken om er met meer sleutels: 1 paar dameshandschoenen; terug te keien. Fraai van uiterlijk is hij niet, deze gast, eigenlijk weinig 1 muziekstukje van Beethoven: blauw meer dan een drijvende klomp roest, maar hij heeft wel vele goede - diensten gedaan, ais ishet dan niet rechtstreeks voor Schiedam. Wij bedoe- len hier de „Veteraan", het opleidingsschip van de Scheep vaart vereniging Zuid in Rotterdam, die sinds 1947. in de Wilhelinina-haven heeft gelegen. Het is een bejaard schip, In 1911 werd het op een Duitse werf- ge- bouvvd, maar na de eerste wereld oorlog onder ck- naam „Hoogkerk" door de Ver. Nederlandse Scheep vaart Mij. aan de Nederlandse koop- vaardij-vloot toegevoegd. Tot de tweede wereldoorlog heeft het schip over de wereld-zeeën gezwalkt, maar in 1942 werd liet in Engeland opgelegd. Het Directoraat-generaal voor de Scheepvaart wist het schip na de oorlog te yerkrfjgen en het werd naar Schiedam versleept. De Scheepvaartvereniging-Zuid kreeg toen een deel van de „Veteraan", toegewezen om hier de havenarbei ders, waar toen en nu behoefte aan bestaat, oP te leiden. Een deel slechts, want het vaartuig is voor de rest opslagplaats voor allerlei oud scheepsmateriaal. De „Veteraan" is nu een dood schip, want de machines zijn allang geleden stilgelegd. Slechts enkele winches werken nog bij het oefenen door de havenarbeiders, maar dan moet een sleepbootje langs komen, om de stoom te leveren waar de winches op werken. Dit dode schip komt slechts tot le ven wanneer de mannen-in-oplei- ding aan boord komen om van de permanente instructeur, de heer J. Veerman, de fijne kneepjes van hun vak te Ieren, Een vak dat moeilij ker is dan het lijkt, want er komt nog zo wel het een en ander by kijken. Dertien weken duurt deze opleiding dan ook en elke week ko men de „leerlingen" dan bij de „Ve teraan" aan boord, zowel voor het theoretische als hel practische werk. Sinds de opleiding in October ï-fET Rotterdamsch P/iilhcrnio- x x rtisch Orkest öesiuit elke con certserie meestal met werken, die tot het vaste repertoire behoren en- die gedurende een seizoen reeds meerdere malen werden gespeeld. Dit behoeft op zichzelf geen be zwaar te zijn vooral niet cis het werken zijn, die voor elk muzikaal mens nimmer hun waarde zullen verliezen. En daartoe behoort dan ■zeker ook Tschaikow sky's zesde symphonie met haar extatische be wogen melodiek, hartstochtelijke klank-explosies en felle expressivi teit, die niet alleen de toehoorders doch ook de uitvoerenden geheel tot een volledige overgave dwingen. De uitvoering ervan., toonde gis teravond weliswaar niet direct die intense spanning, zonder welke deze muziek het nu eenmaal niet stellen kan, maar gaandeweg brak deze baan, en beheerste het musiceren verder op een gelukkige wijze. Max Brueh's nog altijd terecht' graag gespeeld en gehoord viool concert in g kl. t. schonk Willem Noske weer alle gelegenheid zijn veelzijdige vïolistische begaafheid geheel te ontplooien. Want hoewel hij zich vooral de laatste jaren vrij wel geheel toelegt op het uitvoeren van oude muziek, die natuurlijk haar zeer eigen uitvoeringspractijk eist. toonde hij ook met die der ro mantiek op vertrouwde voet te staan. Dit concert schoot dan noch in zijn. virtuositeit,: noch in zijn war me melodische- uitdrukking iets te kort, en dit alles bijeen maakte het luisteren naar dit bezielde, steeds door-en-door levendige, en ,zo sterk sprekende vioolspel tot een. waar artistiek genot. De toehoorders, die het Passage-Theater vrijwel geheel bezetten, hebben met langdurig ap plaus getoond, deze prachtige pre statie hogelijk te waarderen. Te recht deelde ook Flïpse in de bijvak Vanmorgen half tien moest op de Fransenlaan vlak bij de Sehiedams- Rotterdamse grens de heer J. L. uit Rotterdam, die een dienstwagen van de gemeente Rotterdam bestuurde plotseling uitwijken voor een drie jarig meisje, dat van achter een wagen vandaan kwam en wilde over steken. De heer J. L. kon door snel het stuur om te'gooien het kind redden, maar hij reed met 2ijn per sonenauto ox*eT een Nortonmotor r met zijspan heen. die daar gepar-het kampioenschap 1ste klasse keerd stond en kwam slingerend i het veld moeten komen tegen weer op de rijweg tot stilstand. S.V.D.P. De auto werd a«m de voorzijdeMet het oog op de honkbalsport licht beschadigd, maar d-e motorfiets j zal Schiedam met een zeer geha- kwam er minder goed af met een 1 vend elftal de strijd moeten aanbin- totaai verbogen voorwiel, den. De protest-commissie heeft gister avond het protest van de Schie- damsche voetbal vereniging Marti- nit, bereft2nde het niet toekennen van een strafschop in de beslissings wedstrijd Martinit-Schiedam. afge wezen. Hierdoor is dus thans definitief komen vast te staan, dat Schiedam kampioen is in klasse 1 C van de afdeling Rotterdam. Dit „c *'iciële-kampioenschap" is gisteravond door het bestuur cn spelers tei nuize van dc trainer, de heer Koos Smoor „officieel" ge vierd. terwijl na bekendmaking op het terrein aan dc Boshoek dekam- piocnsvlag werd gehesen. Zondag a.s. zal Schiedam voor want het orkest secundeerde de so list voortreffelijk. De „Variaties en fuga over een thema van Johann Kuhnau" van Hendrik Andriessen, vormden, me de dank zij de glanzende strijkers klank waarin deze muziek tot klin ken kwam, een aantrekkelijk begin van het concert. H. VAN BORN Oecumenisch Avondgebed In de maand Juni zal tweemaal een Avondgebed worden gehouden in de Lutherse Kerk en wel op Zater dag 4 Juni. voorganger dr L- J. Ca- zemier. Ned. Herv. predikant te Schiedam en op Zaterdag 18 Juni o.l.v. dr H- J. Jaanus. Luthers pre dikant te Rotterdam. Dirigeer succes De Muziekvereniging „Door Kunst Verkregen" uit Nieu'-erkerk a. d. IJssel heeft o.Ly. de heer Cor van Gent uit Schiedam deelgenomen aan het Internationale Muziekcon cours te Schoonhoven, waar zij ^en le prijs behaalde in de eerste afde ling Harmonie. Op het Muziekcon cours in Haastrecht werd een eer ste prijs behaald met 314 punten, terwijl men ook een eerste prijs in de wacht sleepte in de mars wed strijd en een ereprijs voor het hoog ste aantal punten. Directeur spaarbank Op 1 Juni j.l. heeft de heer J. D. Holt kamp zijn functie als directeur van de Spaarbank anno 1820 te Schiedam aanvaard. De heer Holt- kamp was te voren controleur bij de Ned. Spaarbankbond te Amers foort. 1949 begon en jn Februari 1950 ver beterd werd. zijn.heel wat Rotter damse havenarbeiders opgeleid op het schip dat in Schiedam voor dood ligt. Nu is ook deze periode voorbij en de „Veteraan" wordt -nu een echt Rotterdams schip. Vandaag 2ou het naar de Spoorwegkade versleept worden, waar het dan. zal blijven liggen. Fotowedstrijd van SG Door de Schiedamse Gemeen schap werdt in samenwerking met de Algemene Foto-kring Schiedam een foto-wedstrijd georganiseerd ortder de naam „Schiedam in Beeld". Het streven, van' de organi serende verenigingen is de foto amateurs te laten, speuren naar de aardige plekjes, waar Schiedam zo rijk aan is. zowel 111 het" oude als het nieuwe stadsdeel, in de han dels- en industrie-centra. De deelname aan. de wedstrijd staat open aan allé amateurs, zowel voor beginnelingen als de gevorder den, maar afwerking door een foto handelaar is toegestaan. De inzen ding moet uiterlijk 31 Juli geschie den aan het bureau van de S.G., waar men ook inlichtingen over de wedstrijd kan. krijgen. Voor ieder groep zijn vijf geld prijzen beschikbaar gesteld, varië rend van f 50.— tot f 5.Alle voor deze wedstrijd ingezonden foto's worden in Augustus in het Stedelijk Museum tentoongesteld, de prijs-uitreiking geschiedt dan op de openingsavond. De nieuwe officieren van de af deling Schiedam van het Leger des Heils, majoor J. H. Drentje en zijn echtgenote, hebben gisteravond hun intrede gemaakt in hun nieuwe korps in onze stad. De avond, 'die werd gehouden, in het gebouw aan de Lange Haven, werd verzorgd door de diverse onderafdelingen van het Leger des Heils. De leiders van deze groepen verwelkomden hun nieuwe majoor en zijn echtge note hartelijk en boden hun bloe men. aan. Majoor Drentje heeft tot slot de aanwezigen dank gezegd voor de hartelijke ontvangst. Zoals we gemeld hebben hoopt mevrouw M. Vogelaar—de Vries* Zondag a.s. haar 100ste verjaardag te vieren in het St. Liduina-gesticht. Het zal wat' kalmpjes-aan geschie den, maar een feest zal er toch zijn. Om 10 uur krijgen de huisgenoten gelegenheid om te feliciteren, ter wijl de jarige van 12 tot I' zal reci piëren, verwacht wordt .dat ook bur gemeester Peek de 2e honderdja rige in zijn stad zal komen felici teren. Sint Ambrosius zal bovendien mevr. Vogelaar als gebruikelijk een serenade brengen tussen 3 en 5 uur. Buitenweekend van Oecum. Jeugdraad De Oecumenische Jeugdraad van Schiedam en de Jongerenkring Vlaardingen houden Zaterdag 18 en Zondag 19 Juni in Vlaardingen een bui ten weekend. Er zalgesproken worden over het werk en doel van de Wereldraad van Kerken en over de verhouding van de Hervormde en Gereformeerde Kerker.. Dit laat- ste onderwerp wordt behandeld door ds E. J. Oomkes. Gereformeerd predikant in Schiedam. Het weekend wordt gehouden op de boerderij van de heer v. d. Kooy, Holyweg 57 in Vlaaraingen. speelgoedhondje: portemonnsïe met in houd ;rood lederen schoolétul; rood geruit kladertasje; bedrag aan geld, Te bevragen bij de vinders: Bedrag aan geld, P. Kroos, Potgieterstraat 26a; witte kralen ketting, A. Leeuwenstein, Rotterdamsedijk 273a; een paar oorbel len, Van Walsum, Voomesestraat 14; ztiveren manchetknoop. A. J. Smal, Rotterdamsedijk 299; broche, M. v. d. Poel. Lange Kerkstraat 3t; damespols horloge. G. Degenkamp, Warande 218a; gouden medallion met foto, Barvoets, BeierSandsestraat 14: armband, L. v, d. Snnde, Hoogstraat 2lb; kanarievogel, L, Vrijland. Morsestraat 28a; lichtblauw parkietje, H. J. van Santen. Lorentz- laan 20d; 1 pane glacé dameslianciscboe- nen, Dr Noletstichting; 1 paar bruine dameshandcchocncn, H. Blezen, Gocree- schestraat 4a; gekleurde shawl, W. Put ter. Potgieterstraat 23a; grijze vilten ceintuur, N. Engering. Lange Singel straat 90b: gehaakte dameshandschoen. Hetttnga, Van 's-Gravensandestraat 14a: rood kinderjasje, J. van Arten. Singel 3 81: beige jongensjas. Bornrman, Dr de Visseriaan 44; gehaakte handschoen, M. Brug mans. Bakkershaven 31: blauwe overall. C. W. v. d. Kecmel, Hoogstraat 151a;- nylon handschoen. Van Wierin- gen, Arehimedesstraat 18a: handdoek met zwembroek. G* van Putter», Nas- saulaan 7b; groen damesvest, H. Teu- nissen. Zweedsestraat 119; bruin, met wit kleedje. R. v. d. Waas, B.K. Laan 142: zakdoek. A. Duinkerken. Bilder- dykstraat 37;. rieten tuinstoel, L. G. Boekensteun, Vlaardingerdijk 237ar ge deelte van ondergebit. Arenz, Buijs BaHotsingel 11^; kabelslot, D. Krom menhoek. W. Brouwerstraat 25b: drie- wiellg kinderfietsje. W. Putter. Potgie terstraat 23a: rode autostep. G. Bruijn- jé. Hobbemastraat 5: pop. Van Beek, Overschfcsestraat 71: huissleutel, C. Daalmeijer. Eroersveld 176/4; huissleu tel. P. Friedrich. P, Potterstraat 10a; zakmesje, L. F. Buckers. Vellevest 18; ring mét sleutels, J. Snoeck. St. Lidui- nastraat 66b; zonnebril. C. Spits. Mes daglaan 8; damesbril, H. Wiegman, Newtonplein 7a: rozenkrans In dopje. M. Rouw, Havendijk 30: groene rozen krans. R.-v. d. Peópel. Rotterdamsedijk 253c: huissleutel. Roelofs, Nie. Beets- ktrant 12b: bos sleutels. A. Bosbol. Pa rallelweg 138b: oude boodschappentas met inhoud. A. van Riksoort, Fr. Hals- plein 16b: lederen actentas met inhoud. Van Biezen. B.K. Laan 178e: bruine beurs niet sleutel, E. Sneep, Bosboom laan 2f)c: grijze plastic portemennaïe met inhoud. C. H. Schwagermann. Beicrlandsestraat 21: sfgarenoortefeuille P. H. Fredrik, Sav. Lohmanlaan 26. Gistermiddag omstreeks I uur nam op de hoek van. de eerste Tuinsingeï in dé Marconistraat een carrier,* bestuurd door de heer L. M. W. uit Schiedam de bocht. Maar achter op de carrier lag een ver uitstekend e staaf ijzer van 1.80 m. lengte. Door deze staaf nu werd de heer G. v. R,, die met de heer A. J. P. G. achter oR de fiets reed, onder de knie geraakt. Met een diepe sneewond aan het linker been werd het slachtoffer door de G.G. en G.D. naar het Gem, Ziekenhuis gebracht, waar hij ook is opgenomen. Gisteravond heeft de Schiedamse afdeling van de Ned. Protestnten Bond haar jaarvergadering gehou den in de consistoriekamer van,.de, kerk' aan de Weslvest. De voorzit-' ter van de afdeling, de heer J. Kre- ber, opende deze vrij korte verga dering. Het financieel verslag over het jaar 1954 wees een tekort aan van f 3000."Wat betreft het roepings- werk hoopt men de gemeente voor Augustus de definitieve plannen, voor te leggen en een tweetal te stellen. Volgend voorjaar wordt er een bazaar gehouden om de kas van het bouwfonds te spekken, daar de KP.B. zoals bekend, reeds al voorzichtig uitkijkt naar een cultu reel kerkelyk centrum in het Oos ten van Schiedam, ROTTERDAM Op een binnenterrein aan de Sta- tenweg is gisteravond nog juist op tijd een flinke buitenbrand ontdekt Voorbijgangers zagen vlammen bo ven een dak uitkomen en waar schuwden de brandweer daar door werd verhinderd dat de werk plaats van het motorpaleis in brand kwam te staan. Het tvas op het ter rein tussen de noodwinkels bij de Schepenstraat, waar omwonenden nogal dikwijls allerlei afval storten. De jeugd steekt daar af en toe de brand in, zij heeft er, nu slopers be- zig zijn met de winkels, gemakke lijk toegang. Met een straal heeft de brandweer het vuur, dat juist een deur van de werkplaats had aangetast, geblust. Aanwezig warert de bluseenheden 28 en 27, autospuit 12 en bluseenheïd 40- Brandmeester Jac. van Egmohd had de leiding. Op de scheepswerf van de Gebrs. J- en M. Dame te Harc|inxveld is een vaartuig gebouwd, dat een combinatie is van sleepboot en werkschip. Eigenaar Is de heer P. L. de Jong te Hardinxveld. Het schip bleek bij een proefvaart op de Mer- wede een snelheid te kunnen berei ken van achttien kilometer per uur. De eigenaar heeft het verhuurd aan de M.U.Z„ voor het werk aan de inpoldering van de Zuiderzee. Het schip is uitgerust met allerlei ma terialen voor herstel van zuigers, bakken, baggermolens e.d„ en daar het tevens eon'sterke sleper is. zal het goede diensten bewijzen, ook is er de mogelijkheid dat het de bag- gervloot voorziet van zoet water: het schip heeft een tank van twee ton. De 187 p.k. dieselmotor is ge leverd door de firma J. H. G. Gosau in Rotterdam. Het schip is Johanna gedoopt. Het wordt voor de drie stedelijke korfbalverenigingen ëen belangrijk weekend. ODI gaat om te beginnen Zaterdagmiddag op bezoek bij het Haagse Tonego en als de CKB'ers deze ontmoeting winnen is alle degra datiegevaar geweken. Het wordt bovendien voor de Schiedammers de laatste wedstrijd van dit seizoen. Een reden temeer om deze in een goed resultaat om te zetten. Thuis werd destijds met 52 gewonnen, dus waarom zou nu de volle buit niet worden binnengehaald. tegen Het Zuiden 7 is wel van het grootste belang, omdat het hier ook om de degradatie gaat. Winnen de blauwwitten, dan komen ze wat vei liger te staan. De kansen zijn zeker aanwezig. Schiedam 2 zal revanche moeten nemen op de nederlaag, die indertijd op eigen terrein tegen Sper wers 5 werd geleden, willen de kampioenskansen niet verspeeld worden, ODI 2 gaat op bezoek bij DIO 3 en brengt.de punten wel mee naar huis. Dat is niet te verwachten van ODI 3, dat uitspeelt tegen ODO 2. Voor de adspiranten zijn vastge steld Spangen BSucces A; Succes B—Rozenburg B; DOP B—Succes C en ODO A—ODI A. Schiedam en Succes zijn nog niet aan de afsluiting van het seizoen toe, maar de roodzwarten kunnen Zon dag de kampioensvlag hijsen. Op eigen terrein wordt zeker met De Spartaan afgerekend. Het belooft gezellig druk te worden Zondag van. 11 tot i uur in het Volkspark. Succes heeft geen belang meer bij de uitwedstrijd tegen W.I.O.N.. maar het zal niettemin aan het Lange Pad in Rotterdam spannen, omdat hier de strijd gaat tussen twee oude ri valen. Aangezien de uitslag ook voor W.T.O.N. van weinig invloed is, mag op een prettige partij worden gere kend. De wedstrijd van Succes 2 thuis gevraagd, die zelfstandig kari werken. Kunnende typen en enige kennis van boekhoudir^r strekt tot aanbeveling. PLATE MEUBELMAGAZIJN GROTE MARKT 19-- SCHIEDAM Er zullen niet veel voetballiefhebbers geweest zijn. die verwacht zullen hebben, dat Hermes-D.V.S. één van de 2 Pinksterwedstrijden tegen het j sterke E.B.OH. in een overwinning zou omzetten. Maar het is toch ge- beurd en dit resultaat was des te verheugender, omdat dit werd bereikt door opbouwend voetbal. De ret urn wedstrijd in Dordt ging echter met jo verloren en 2 wedstrijden in 3 dagen tegen dezelfde tegenstander geeft natuurlijk aanleiding om vergelijkingen te gaan maken. In beide wedstrijden speelde Her-Zondag speelt Hennes nm half mes verdedigend uitstekend, waarbij; drie aan dc Damlnan tegen NUAD n:in.11Ml vooraf hét spet van de jeugdige Rijke opviel. Deze jongeman zal zijn weg wel vinden. Het verschil moesten we dus zoeken in het aanvalsspeL Zaterdag speelde v. d. Tuyn voor het eerst mee na zijn knieblessure. AJ waagde hij zich^nog niet in het strijdgewoel, was zijn optreden In derdaad een versterking- Er was weer verband in de voorhoede en vertrouwen. Het was verstandig dat hij Maandag niet speelde, 2 wedstrij den in 3 dagen is in dit geval wer kelijk te veel. En Maandag, zonder v. d. Tuyn was het verband in het aanvalsspel zoek. De voorhoede 5pceide nu onsamenhangend. Eu dit was jammer, want winst zat er zeker in. Dan is Hermes weer compteet en gezien de ervaring van ce vorige week geven wc Hern* een geduch te kans. NOAD staat op de 7e plaats met 23 punten uit 22 wedstrijden cn kan de punten zeer goed gebruiken. Beide elftallen zullen hun huid dus zo duur mogel|jk verkopen en daar om verwachten we een spannende en snelle wedstrijd. Het 2c elftal van Hermes is uitge speeld, het 3e is vrij, zodat alleen het 4e in het veld komt. Dat vindt om 10.30 urn* plaats in Gouda en wel tegen Gouda 4. Vorige week verto ren de benjamins op het nippertje van Spartaan 2 cn nu Hermes 4 Zjm- hebben we vertrouwen, dat de pui.- ten naar Schiedam komen. m „oor de- „oderne vrouw, die slank en I.» wil blijven Levering direct af fabriek, 'ruldens voordeliger. Tevens de bekende merken B.H.'s. JOJA'SSPECIAAUAKEN Schiedam; Hoogstraat 136 Den Haag: Wagenstr. 177 Dordrecht: Voorstraat 235 Te koop aangeb. Te koop vierkante kachel met vloerplaat, kit en pijp f 55 en grote reiskoffer 2.50 Schaperlaan 75. Nieuwland. Mooie elastische nylonkou sen, kristal of 30 denier ƒ3.50. Nylon petticoat m. brede plissé strook en kant- garn. 14.95. Bijpassende broekjes ƒ6.50. Dito slipjes ƒ3.95. Emada, Rotterd.dük 399 a, Schiedam. Verf... Kedsum. Plasticïak- ken een kind kan het ver werken, vraagt eens bij ons vakkundige voorlichting. Enorme* dekking, en zeer ^root uitstrijk vermogen en maar f 4.75 per kil obus. Jan van Katwyk's Verfhandel. Eroersveld 37. recht tegen over Passage. Verf.,, dit seizoen prijsver laging ...fevcka" glanslakvèrf van i 2.60 nu f 2.25 per kilo. Alle tinton. Jan v Katwijk'? verfhandel. .Broersveld 37. recht icgenovei Passage. Elastieken kousen, keuze uit 8 vooraanstaande mer ken. van de zware steunkous tot de fijnste naadloze dub- belreks. Speciaal nylons, ijzersterk, maken het dragen van Uw elast. kousen volko men onzichtbaar. Deskundi ge vrouwe!, hulp aanwezig. Korting voor fondsleden. Ook voor breukbanden. Van der Sman's Drogisterijen. Hoogstraat 115 en Groene- laan 30. Nummer brieven die near om inhoud der «flvertentic Dit charmante nieuwtje van vindt U bij ons volop! BROERSVEST 99 SCHIEDAM Muziekinstrumenten Gramofoonplaten N.V. Handelmaatschappij LI. AKKER ■".'raagt voor direct voor het verrichten var. eenvoudig pak- cn plakwerk Goed loon. Aanmelden van 9-12 en van 2-5 uur Lange Haven 9193. Schiedam. Kadio van i)(jK Hel giuotste en modernste radio bedrijf van Schiedam Hoogstr. 113; tel. 69572. Hem bra nat la an C4. tel WiOHJ Fotograüe EiImstroken, grote sortering J 1.— Projectors v.a. 64<j t'oiu K. \an Vuuren, Hoog- Verloren ycS. wmmmum Verloren Donderdagochtend j.l. geel damesvest, gaande van Prof. K. Onneslaan naar Singel T.b.t.b. Bosman, Ful- tonstraat 1 a. NJ/ N.V. Handelmaatschappij L. 1. AKKER vraagt voor direct voor expeditie en magazijn werk. Aanmelden van 9—12^en_nvan 2—5 uur Lange Haven 51-53, Schiedam Ten gerieve van onze lezers hecben wu de mogeltlküeld opengestet 1 cm onöer de kieme advertenties tegen een vergoe ding van 1 0.25 administratie- tosten annonces op te nemen tot een maximum van 20 woor den voor verloren voorwerpen m weggelopen huisdieren. Deze tegen contante betaling aan ons bureau worden opccjeven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1