U koopt morgen een Marius J. Richters overleden a(;enda tafelkleed „Ursus" viert 5t 35-jarig voetbalbestaan CAB-gasten gemeten van de Brabantse bossen raam DE KLERK e ZN Sportweek van de S.B.L.O. m~£4 u Met 'n geslaagde cabaretavond Ondanks schuilende zon: Ook een 40-jarig echtpaar en ..oma" Vogelaar van 100 jaar Wie heeft iels verloren? Wat Schiedam leest Junior-tournooi van de SBLO Schiedam speelt kampioenschap Kort politienieuws Organist Hakkert naar Ermelo Chinese Opera naar Nederland Mogelijk ook optreden in Rotterdam 33.9o 28.90 J Avondvierdaagse NWB-Schiedam Verwachtingen van Netam gerealiseerd Goede resultaten bij „Stad Rotterdam" Oliebrand met schuim snei geblust Examens Jubileum bij Van Nelie gevierd Fakkeloptocht langs de Aula Burgerlijke Stand -JÉ f'. J /i§¥ i feflp !a VmÈ. isjTHSïEnHH^SÏflB Vrijdag 10 Juni 195 ,i In hel jaar 1920 werden in Schiedam diverse voetbalverenigingen opge licht en hiertoe behoorde ook de voetbalvereniging „Ursus" die dus dit jaar zijn 35-jarig bestaan viert. In het Passage-theater werd gisteravond een jubileum-feestavond gehouden om dit feit te herdenken. De voorzitter, de heer P. C. Mouthaan. opende de avond en heette de aanwezigen har telijk welkom. (Advertentie IM.) jfj. Gisteren heeft het Schiedarase echtpaar JansonVerhoeks de veertigste verjaardag van hun huwelijk gevierd in de'Bra- bantse bossen. Dit is voor een Schiedams echtpaar zeker niet de gebruikelijke plaats om een huwelijksfeest te herdenken, maar ja, zij waren uitgenodigd door de C.A.B., de Commissie voor Auto- en Boottochten, ora de tocht naar de ontspanning „Groot Speyck" bij Oisterwijk mee te maken en deze kans kon den zij zich niet laten ontlopen, zodat zij de viering van het heuglijke feest maar tot Zaterdag a.s. hebben opgeschort. En zij hoeven geen spijt te heb ben dat zij dit hebben gedaan, want het is weer een geslaagde tocht geworden van de CJV.B. Het was natuurlijk wel erg jamnier dat het zonnetje verstek liet gaan. zo dat hot wel wat frisjes was in de bossen, maar zeifs zonder zon is het een genot om in de Chsterwijk- se bossen te toeven. Zeker voor de Schiedammers, die door invaliditeit of ouderdom aan huis gebonden zijn of minstens aan. onze vrij boomloze stad. *s Morgens omstreeks 9 uur werd de C.A.B.-karavaan geformeerd, be staande uit 33 auto's met i20 inzit tenden: de invaliden en ouden van dagen met bun begeleiders en niet Oma Vogelaar, 100 ja or. op één bankje met het echtpaar Janson dat gisteren 40 jaar was getrouwd. CJl.B.-voorzitter A. TSchudde- breur houdt 'n oogje in 't zeil. te vergeten de chauffeurs-eigenaars, die de wagens ter beschikking heb ben gesteld. Eerst werd een rondrit door Schiedam gemaakt, wat door de passagiers zeer geapprecieerd werd. daar zij maar weinig in staat zijn hun eigen stad te bekijken. Daar na full speed over de Moerdijk- brug. Breda en Tilburg naar de uitspanning Groot Speyck. zeer idyllisch verscholen in het geboom te. Daar het al laat was, werd di rect de aanval geopend op de be roemde „Brabantse koffie-tafel", die te wachten stond en die door de hongerige reizigers alle eer werd aangedaan. Dat het wat druk was in de ontspanning van andere groepen bezoekers ..met de romer in. de benen" en dat men daardoor wat krap aan tafel zat. mocht de stemming .et drukken. Na deze uitgebreide lunch bleven de C.AJB.-gast'--n gezellig toeven on der de fJrote bomen bij de ontspan ning, wmt de animo om te gaan wandelen was gering. Dat men zich niet verveelde daar hebben een paar Schiedamse amateur-cabaretiers wel voor -gezorgd. De „Twee Volle Ne ven". Ben Versteege en Jo Drop, zongen prettige liedjes bij hun gui taar, Cor Nielsen jodelde er vrolijk op los, hetgeen onder de bomen prachtig klonk en de accordeonnist Bernard was de vierde amusement- maker. Zij hebben de gasten wel allerplezierigst bezig gehouden. Voorzitter A. T. Schuddebreur, die bij vacantie-afwezigheid van de C.A.B.-gangmaker, de heer Heyboer (voor het eerst niet present by een CAB-tocht!), diens taak had over genomen, had te voren nog het ju bilerende echtpaar Janson (waarvan de mannelijke helft bekend staat als de secretaris van de ontspan ningscommissie van de Alg. Bond van Ouden van Dagen) hartelijk ge- Ben groep gas,t>« van de C..4 B. genieten rustig onder de g'Ote dennen ra» dp uitspanning „Groot Speyk" bij Oisterwijk van de vrije Brabantse natuur. feüciteerd, evenals de „ore-gast" op i deze tocht, „oma" M. Vogelaar, die i vorige week iOO-jaar is geworden, maar toch nog veel plezier heeft gehad op-de tocht, De heer Schuddebreur vroeg ove- rigens ook de aandacht voor de ca- bai et-avond, die op 30 Juni a.s. in I het Passage-theater wordt gehou den met het doel de C-A-B.-kas te I spekken. Want er is vrij wat geld nodig, niet alleen, voor het organi seren van de tochten, maar ook voor de aanschaf van invaliden wagentjes, voor hen die deze bit- ter-nood zakelijke voertuigen niet kunnen bekostigen. Reeds 30 40 wagentjes zijn er in de loop der jaren verstrekt door de C.AJB., maar er is nog steeds aanvraag, die vervuld moet worden. Omstreeks half vier moest met lichte tegenzin opgebroken worden om de terugreis to aanvaarden. En zo was de ,141e tocht die door de C.A.B. in de loop van de ongeveer 25 jaar van het bestaan van de commissie georganiseerd is, weer achter de rug. Op 14 Juli wordt de derde tocht van het seizoen gemaakt naar het Jagershuis bij Zeist. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 2—0 uur: Militaire, baret, wit lederen kin derschoentje, 1 p. brume kinder schoenen, wit plastic regenjas. Te bevragen bij de vinders: Hangslot. F. Nansum, BK. laan 274a; zwart gelakt jongensfietsje. J. v. Mil. St- Lidulaastraat 59; dames- parapluie, L. v. d. Valk, Rembrandt- laan 101; portemannaie met inhoud, P. J, Mirrer. Rozenveldstraat 15, Rotterdam; kinderportemonnaie, F. de Jong. Hu ijsmansstraat 7; dames- parapluie (zwart), v. d. Made, Bil- derdykstraat 20: zwarte damesporte- feuiLle, F. de Nys, W. Frankciand- sestraat 64 b: rode plastic portemon- naie met inhoud, J. Bronsgeest, Ho- gonbanweg 55b; rode portemonnaie met inhoud, G. v. Rijn, Potgieterstr. 37; brume kinderportemonnaie, J. Walbeek. Da Costastraat 31b: dames- parapluie. J- Pelgrim, Laurens Cos- terstraat 2'17: rekenboekje, G Vleg- hert, Abbenbroeksestraat 3; rieten mand met vakken, wed. Vermeulen, Viaardingerdijk 273 b; herdershond, J. Heidenrijk. Marconistraat 55; duif, Lems, Chr. Huygensstr. 2a; fox-ter- ner. Hoordijk, St. Anna Zusterstraat 24; bedelarmbandje, R. v. Hoffes, v. Ruijsdaellaan 54a; halsketting (pa rels), J. Vlug. Groenelaan 50b; enve loppe inh, spaarzegels. Rosman. Rid- derkerksestraat 26; herenzakhorlo ge, De Ridder, Stadhouderslaan 64: bedrag aan geld, Duifhuizen. Boer- haavelaan 115 b: broche. G. den Ouden, Lepelaarsmgel 99, Rotter dam; daméspolshorloge, L. Klomps, Gort v. d. Lmdenlaan 58: armband je, N. Monster, Nwe. Maasstraat 15a; zilveren oorbel, v. Remortel, Ooster straat 53; ring met sleutels, B. Kor- pei, Lekstraat 25b; sigarenaansteker. H. Schippers. Havendiik 156b; groe ne vulpen, W. Kleine koort, Boter straat 81: rozenkrans in étui, J. Schoenmakers. Archimedesstraat 42; zwart vulpotlood, R, Ham, Jan v. Avennesstraat 59b: ring met sleu tels, E. Bans. Alex Numanstraat 22; bijbel, J. Bauman, Lekstraat 30b; witte nylonhandschnen, Penning, TÏiielman Ooemstraat 2; 1 p. witte dameshandschoenen, M. Folst, Mar conistraat 65a; blauwe dameshand schoen. L. Kauveld. W. Brouwers straat 9a: grijs damesvest. J. Rost, Alex Numanstraat 16a; grijs-groene shawl. Stok, Stadhouderslaan 52; 1 p. witte schoenen. C. v. d. Bruut. Fendrechtsestraat 17; rood met groen kindervestje, C. Vlette, Von- dellaan 46b: witte haarstrik, J. de Jong, Buitenhavenweg 176/8; grijs kindertruïtje, H. Biil. Oosterstraat 76: padvimiprcriem. Roeiers, ylaar- ding^rdjjk 244b: 1 p blauwe kinder- wantjes, de Gids, Singel 54. In de maand Mei werden in de Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek m totaal 18199 boeken uitgeleend (v, j. 18141) en wel 8769 romans, 4744 studiewerken en 4686 kinderboeken (vorig jaar resp. 8523. 4767 en 4851). In de Centrale Bibliotheek aan ae Lange Haven werden geleend: 5820 romans. 3715 studiewerken (vorig jaar resp. 5805 cn 37Q3). Het filiaal Dwarsstraat leende uit; 273 romans. 74 studiewerken en 102 kinderboe ken (vorig jaar resp. 262. 39 en 75), Het filiaal Lorentïlaan gaf uit: 1425 romans. 806 studiewerken en 565 kinderboeken (vorig jaar resp. 1506, 896 en 904;. Bij de jeugdafdeling werden geleend: 2197 romans, en 1092 kinderstud'pwerken (vorig jaar resj. 2006 en 1187). Bij de uitleen pust Kcthel werden geleend: 039 romans, 87 studiewer ken en 303 kinderboeken (vorig jaar resp, 428, 55 en 375). In de uitleenpost Weeshuis wer den 324 kinderboeken uitgeleend (vorig jaar 198). By de uitleenpost Ziekenhuis werden geleend: 340 ro mans en 13 studiewerken (\rorig jaar resp. 230 en 7) Het Correspondent schap Maasdijk leende uit: 272 ro mans. 49 studiewerken en 103 kin derboeken (vorig jaar resp. 236, 67 en 106). Het aantal houders van lees- kaarten bedroeg 3911 (vorig jaar 3696;. Het aantal boeken was 52273 (vorig jaar 49686L De uitslagen van de mde afgelo pen dagen gespeelde voetbalwed strijden voor het junior-lournooi van de SBLO luiden: DHS—HBSS 0—3: DRZ—Schiedam 41: Excelsior— SVDPW 9—0: H. DVS—SVV 0—0. DRZSFC 24; HBSSSchiedam 3_s. h DVS—Ursus 3-0: SVV— SVDPW 4—0; SFC—HBSS 1—1: DHS—Schiedam 4—3; SVDPWUr sus 1—2; SVV—Excelsior 11. Zondagmiddag om half drie speelt Sciiiedctiu I Isgctt het 1c cifta- van Dilettant om het kampioenschap le klasse K-N.V.B. afdeling Rotterdam. Het tweede elftal van Schiedam speelt Zondagmiddag om half drie op Duïvesteyn een beslissingswed strijd om het kampioenschap res. le klasse afdeling Rotterdam tegen het tweede elftal van Aeolus. Apothekers-nachtdienst: Apotheken C. J. Janse. Swammerdamsingel 41 en Nieuwland, dr Wibaut- plein. Bellen bU ongeval: G.G. en GD., Tuinlaan 8% telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en. Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJt. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigén collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: - Passage: 2, 7 en 9.15 uur; „The Coïditz Story". Monopole; 2, 7 en 9 uur: ..Wa pensmokkel naar Honduras". Voorstellingen: Musis Sacrum: 8 uur Cabaret avond P.V. van 't Hof en Jon- ver. „Onder Ons". Gistermiddag om drie uur vie len op de Nieuwe Haven drie kisten met bloemkool van een vrachtauto. Tegen de chauffeur werd proces-ver baal opgemaakt. Op de Singel is het twaalfjarige meisje J. G. S, uit die straat tegen een rijdende taxi opgelopen. Zij kreeg eer, bloeduitstorting aan de rechter- hxei. Op de Lange Haven, voor het gebouw van Christelijke Sociale Be langen. is uit het fietstasje van een Solex een belastingkaart weggeno men van de 24-jarige W. R. van de Hargweg in Kethel Ursus heeft momenteel drie elf- iallen, waarvan er een in de eerste klasse van de KNVB afdeling Rot terdam speelt De laatste jaren heett men. een beetje pech. hetgeen tot uiting kwam vorig jaar toen men moest degraderen van de vierde klasse KNVB naar de eerste klasse van de afdeling Rotterdam. Men geeft echter de moed niet op en men hoopt op betere tijden. Het belang rijkste is, dat de geest in de ploe gen nog dezelfde is als bij het be gin in 1920, toen men zijn balletje trapte aan de Laanslootseweg. Te genwoordig wordt er gespeeld op het Gemeentelijke Sportterrein aan de Havendijk. Het jubileum-programma zag er goed uit en werd verzorgd door een aantal bekende artisten. De confe rencier André Carrel had weinig moeite met zijn woorden en praatte de programma's rad aan elkaar. Les deux Picos, bekend van de radio, openden de feestavond met een aan tal vrolijke liederen, die enthousiast werden meegezongen. Niet minder succes oogstten de komieken Andre on Marianne, De grootste dwaas van deze feestavond was ongetwijfeld Nicky Noble, die ondanks zijn dwaze uitvallen voortreffelijk op zijn xy lofoon speelde, maar zijn zotternijen met de diverse muziekinstrumenten werden bijzonder gewaardeerd door de volle zaal. Liesbeth Lunow en Fons Dankaart zetten het luchtige genre voort met melodieën uit het oude Wenen. Tot slot brachten „The Dutch Rolling Stars" gratie, charme en prestatie De heer J. G. Hakkert, die onge veer 27 jaar organist van de Wes- terkerk is geweest, is benoemd tot organist van de Nederlands Her vormde Gemeente in Ermelo, in de plaats van de organist de heer Teygeler, die benoemd is tot bei aardier in New York. De laatste twee jaar was de heer Hakkert or ganist in Zoelmond. in de Betuwe. Per 1 Juli zal hij zijn nieuwe func tie in Ermelo aanvaarden. De heer Hakkert is ook directeur van het Mandolinegezelschap „O.N.L", wel ke functie hij zal behouden. op hun rolschaatsen. De muzikale omlijsting was in goede handen v; Tonny Schifferstein. Onder de aanwezige genodigden zagen we de heer J. C- Bconneman van de Gemeentelijke Sportcommis- sie, de heer Edw. den Hoed van de Schiedamse Gemeenschap en de heer J. Hammerstein, competitieïei- der van de KNVB, afdeling Rot- tei dam. ROTTERDAM De Chinese Opera uit Peking zal van 18 tot 29 Juli een tournee door Nederland maken. Over een tweetal voorstellingen die In de Rotter damse Schouwburg gegeven zouden worden, zijn de onderhandelingen nog gaande, vtfel staat vast, dat de Chinese Opera, die thans in Partfs optreedt, Amsterdam en Den Haag zal bezoeken. Wat de Chinezen onder opera verstaan, is een mengeling van to neel, muziek, dans en variété. Ver schillende nummers zijn meer dan duizend jaar oud. Het jongste re pertoirenummer stamt van vijf eeu wen geleden. De voorstelling, die eigenlijk 16 uur duurt, is ingekort tot drie uur voor deze eerste Europese reis in de geschiedenis van dit op era-instituut. Een bewering dia niet op'wiïr. zeggerij berust, doch die slecht* een gevolg is van het feit dat UI zult willen profiteren van een aan bieding in tafelkleden, zoals U nog nooit hebt meegemaakt. Morgen verkopen wij 'een grol® export-partij tafelkleden, welke door de eindcontrole zijn afge keurd. 2e Keus tafelkleden, waarin wjj echter nauwelijks een foutje hebben kunnen ontdekken. De verkoop geschiedt In 3 seriev re bekende zuiver MOQUETTE TAFELKLEDEN „TROUBADOUR m warme Oosterse dessins. Grote maat 170 x 140, van 49.90 NU MOQUETTE-VELVET TAFELKLEDEN in een aantal fraaie Perzische dessins, grote maat 170 x 140. van 19,25 NU 4Q WOLLEN MOQUETTE TAFELKLEDEN exclusieve dessins in terra en groen, 165 x 135 van 39.75 NU Binnenweg 8E UE RL ANDSELA AM De A vond-Vierdaagse van de NWB, afdeling Schiedam is met het i oog op de festiviteiten van. de SBLQ een week vervroegd en hebben dus nu plaats. Voor deze 4-daagse waren vastge steld de avonden van Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag. I Gewoonlijk wordt nog één dag ex tra ingelast voor diegenen, die de laatste dag verhinderd zijn. Hiervoor was j I. Dinsdagavond vastgesteld Op deze avond hebben op het tra ject van 10 km 25 deelnemers gelo pen, terwijl op de 20 km 35 perso nen zijn gestart. Op de oorspronkelijke eerste dag. dus* Woensdag j 1schreven nog 11 personen meer in, zodat het totaal i van de inschrijvers 71 bedraagt. Hieronder bevinden zich een twee- I tal groepen van De Wandelvricn- den Schiedam ol.v. dc heer C. J. Oers. I Hieronder zijn 31 jongeren m de leeftijd van 10 tot 13 jaar en 40 i ouderen Eerstgenoemden lopen elke 1 avond 10 km terwijl de ouderen drie 1 avonden 15 km en één avond 20 km moeien afleggen. HBSSRCL Door de overwinning op ARC van ji Zaterdag en de nederlaag van Excelsior M heeft HBSS de toestand enigszins in eigen hand gekregen. De tegenstander van a.s. Zaterdag RCL is echter ook nog niet veilig, zpdat HBSS moet rekenen op ge duchte tegenstand. Wordt er echter zo gespeeld als 3.3. Zaterdag dan kunnen de punten in Schiedam blij ven. HBSS 2 kan Zaterdag bij een overwinning op Die Haghe 2 de kampioensvlag hijsen. HBSS 3 bekampt DOS '32 om 2.30 tlur aan de Havendijk. HBSS al—SFC a (4.15 uur. Dam- laan): Excelsior M a2HBSS a2 (4.30 uur. Maassluis). De B-junioren 2yn Zaterdag j.l. met 12 gewonnen wedstrijden van de 14, kampioen geworden van af deling B 20. Korfbalcompetitieresten De komende weken moeten de korfballers nog wat competitieres tanten afwerken. Het programma 1 van het a.s. weekend is dan ook van I geringe omvang. Dc wedstrijden van Succes 2 en Schiedam 2 zijn nog van groot belang. Van de eerste twaalf tallen komt alleen Succes 1 binnen de lijnen. Zondagmorgen spelen de blauw-witten de voor geen der par tijen meer van invloed zijnde ont moeting SuccesUSV. Onze stadge noten zijn niettemin, aan hun eer verplicht weer eens met winst uit de bus te komen, maar tegen USV is dat niet eenvoudig. Succes 2 krijgt de laatste gelegen heid om gelijk te komen met Het Zuiden 7 en via een eventueel te spelen beslissingswedstrijd aan de degradatie te ontkomen. De reserves moeten nu bij Het Zuiden 7 op be zoek, dat by de huidige stand van zaken belangrijk in het vooideel is. Schiedam 2 gaat op bezoek bij zijn rivaal De Spartaan 2 met wie nog steeds de bovenste plaats wordt ge deeld. De winnaar van deze strijd is practisch kampioen. Het zal dus spannen. Nu er geen reserves be hoeven te worden afgestaan aan het eerste twaalftal kan men zo sterk mogelijk uitkomen, ODI 2 gaat Zaterdagmiddag op bezoek bij Thor 2 in Dirksland. Men zal wel voor de volle buit zorgen, maar de kampioenskansen zijn^prac- tjsch verkeken „Onze verwachtingen over de re sultaten van het verslagjaar zyn ruimschoots gerealiseerd", zo schrytt de directie van de N.V. „Netam" in haar jaarverslag over 1954. Belangrijke uitbreidingen ten be hoeve van economisch verantwoor de productiviteitsverhoging zyn reeds met zichtbaar succes tot stand gebracht. De omzetcijfers over 1952, '53 en '54 zijn respectievelijk f 5 467.869 f 6.936.425.— en f 8.991.322.—. Voorgesteld wordt een dividend van 12 procent uit te keren. Boven dien wordt voorgesteld over het ge hele geplaatste kapitaal uit de agio reserve 5 procent uit te keren in bonusaandelen. Het jaarverslag over 1954 van de Levensverzekering Mij „Stad Rot terdam" N.V. meldt goede resulta ten, zowel op het gebied der indi viduele verzekeringen als op het gebied der collectieve zaken. Ook het financiële resultaat bewoog zich verder in stijgende lyn. De verzeke- rings voor waarden werden wederom verruimd doordat hef „lnvaliditeits- nsicothans zonder premieverho ging wordt medeverzekerd. Na afschrijvingen cn extra toevoe gingen aan de premie-reserve blijft 'n saldo beschikbaar van 147.509.01. In de Robbenoordse haven ont stond gistermiddag brand in een werkponton toen een vonk uit een lasapparaat in een plas olie viel. Het vuur werd aanvankelijk bestre den met een waterstraal, van een nabjj gelegen schip. Later kwamen daar twaalf koolzuur apparaten en éen schuimblusser bij. Daarmee was de brand snel bedwongen. Aanwezig waren de biuseenheden 51. 58, 52 en 53, de gereedschapswa- gen 1, autospuit 4 en dc haven dienst 1, Brandmeester C. J. Stok had de leiding. Later nam hoofd man A. I. Boone het bevel over. De gehele blussing nam nog geen uur m beslag. Aan de Nederlandsche Economi sche Hoogeschool te Rotterdam zijn geslaagd voor het candidaatsexa- men in de economische wetenschap pen. de heren L. G. Traast, R. den Orth, H. J. de Nie, M. van Over- cem, Radius Prawiro, A. J. van Oost veen en T, Kloek, allen te Rot terdam. Aan de rijksuniversiteit te Utrecht is geslaagd voor het can did aats exa men paedagogiek de heer J. H. N. Grandia te Rotterdam. De ouden van. dagen van Over- schle gaan Woensdag 22 Junt op stap met tachtig auto's Vertrek s uur. te rugkomst 8 uur 's avonds. lVim van der Panne, leerling van Feike Asms, geeft Zaterdagavond een orgelconcert in dc Wilhelmtnakerk aan de Oranieboomstraat, Het pro gramma vedmeldt o.a. werken van Zwart, Bach Franck cn Asma Het \rij toegankelijk concert begint om 8.15 uur. Vandaag vierde mejuffrouw B. van Heelsbergen haar 25-jarig jubi leum bij de N.V. Van Nelle. De jubilaresse, die achtereenvol gens te werk werd gesteld op de afdelingen fabrieksschoonmaak, ex port en shagverpakking, op welke laatste afdeling zij thans nog werk zaam is, werd door de directie ont vangen en gecomplimenteerd. Daar na vond een huldiging door haar collega's plaats. De officiële ontvangst van de „SBLO" door het Gemeentebestuur van. Schiedam, op Vrydag, 17 Juni a.s.. welke aanvankelijk in het Raadhuis zou worden gehouden, is met het oog op de plaatsruimte, na- de- vastgesteld m de aula van het Stedelijk Museum aan de Hoog straat. De hierop volgende fakkeloptocht, waaraan, door ca 25 verenigingen met ca. 1500 personen, wordt deel genomen. zal derhalve met langs het Stadhuis, doch voorbij het Ste delijk Museum trekken. Voor deelname aan de wielerwed strijden op Zaterdag 18 Juni hebben zich niet minder dan 80 nieuwelin gen en 65 amateurs aangemeld. Reeds nu staat het vast, dat in bei de groepen fel om de overwinning aangezien 't Water- zal worden gestreden, schip geen steken meer heeft laten i vallen en nog steeds twee punten voorsprong heeft. I De overige seniortwaalf tallen zijn vrii Voor de junioren zijn vastge- steld Succes a—Eureka a. Ahoy b Sucre* b. Succes c—Ons Huis c en ODI a—Blauw Wit a. De aanmelding voor de Nationale Jubileummarsen is nog met geslo ten. Van de zijde van verschillende i Geboren: Jacobus J. V., z. v. G Dit oroepie jeugdige lipprlnars J. F. Lenoir en W. P, L. Vermeulen; i7fT A -T r 1^" T ^-irtthnrtm pn de „H'ctudelunentfrn". bertg remj de Schiedam.ie Arond-vier daagse, die üete tred; irordt ge houden. Jan J. A., z. v. K. T. Slotboom en L M. Sonneveld. j Overleden: A. Bitter, 66 j.; J. H. Blomsteel, 62 j. 1 Ondertrouwd: Q, A. den Boogert 25 j. en W. M. Th. Alberts 26 j.; J. Duneux 27 j. cn A. Butterman 27 j.; L. J. Ellermeycr 23 j. en A. A. v. d. Schaft 21 j.: J. Hitipeuw 26 j. cn L. M. Siemann 23 j.; J. van Iperen 28 j. en F. P. G. v. d. Windt 28 j; Tvl. M. C van der Kuil 28 j en A. A. Hoogendoorn 21 j.; C. Nicuwvelt 30 j en E. J. H van Staveren 25 j.; C R. Warmerdam 24 j. en L. M. Ro mein 24 j. Gehuwd: J. A. van Grootel 26 j. en J. M. Kerkvliet 27 j.; H. v. d. Borg 26 j. on G. Mol 24 j.; L. Berk hof 28 i. en A, Barvoets 25 j G. F. v<»n Duppen 26 j. en P. J. M, Hers- 'jach 21 J. K. B Bcnmngshof 26 j en A Poortvliet 20 j.: W, Hille 2IJ j. en H. Bijloo 24 j.; Th. J. J. Zagwijn 23 j. en C. van Eyk 24 j.: W. Bouwhuis 21 j. en A. Noordzij 18 j_: Ph van Konijnenburg 63 j. en J. Hoogerwerf 54 Ch. de Beer 23 j. en M. Zwambora. 22 j.; J. F. Snel 23 S j. en A, van Ravens 21 j.; H. H. A. I Buurman 27 j. en J. de Smits. 26 3 I F. C. Rouwit 55 j. en A. M. de Deugd 46 j.; C. van Eijk 23 j. en N E. van Waas 2i j B Roelfsma 23 j. en K. Posthumus 25 j. scholen bestaat voor de athletiek- wedstryden op Dinsdag 21 Juni goe de belangstelling. Aan het gewichtheffen, op Woens dag 22 Juni nemen o.a. deel de oud kampioenen bantam- en vederge wicht, Tevens zal de kampioen lc kL zwaargewicht van de partij zijn. Groot ook is de belangstelling voor de zwemwedstrijden en de show door de Bathing Beauties, de balletgroep van de Amsterdamse Zwemvereniging „De Meeuwen". De buitenlanders, die, deelnemen aan het tafeltennislourhooi en de voetbalmatch tegen het Schiedamse elftal, hebben intussen van hun. bonden de vereiste toestemming voor het maken van de trip naar Schiedam ontvangen, zodat hun komst verzekerd is. Het officiële feestprogramma, be vattende alle wetenswaardigheden van te houden wedstrijden en de monstraties, verschijnt a.s. Zaterdag. Mduerlentie LM.J Eigen importen, waardoor de kosten van exporteur, importeur en grossier wor den uitgeschakeld, stellen ons in staat onze artikelen te_ verkopen .voor prijzen, die ver onder de normale liggen, Zo ook mee de Dames-zomer handschoenen van origineel Chinees handwerk, die nor maal voor 2.90 verkocht worden. Mandgehaakte handschoenen in fraai dessin, met extra royaal kapje, gemaakt van fijne geglansde katoenen ga rens, in de meest gevraagde kleurwiteninde maten7-8-9. tóör ƒ-.- ",-i Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze dameshand schoenen, per paar voor I WINKElCEtfTRUM BINNENWEG, Tb1. 79180 Woensdag 8 Juni overleed te zijnen huize na een geduldig- gedragen ziekbed van enkele maanden dc bekende „nestor" der Rotterdamse* kunstschil ders cn glazeniers, Marius Jo hannes Richters in de ouder dom van 77 jaar. Hij is de to tale vernietiging van zyn „le vens-werk" in Mei 1940 (de ramen in de Zuiderkerk) te- bovengekomen, want zyn werkkracht nam nog toe en zijn belangrijkste werken da- teren van daarna.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1