20® keer kris kras koopjes «Mil»». - «m, START matrozen olie-lieden stokers bedienden mannelijke kantoorbediende vrouwelijke kantoorbediende Bpfc-'1.131a A. administratieve kracht B. vrl, administratieve kracht 50" enige werksters .KOERIERSTERS Verloren Verloren Zondagochtend 11-12 uur; gouden broche, granaat met parels, gaande DÜkstraat- Hoflaan. Gedachtenis. Lanck. DLJkstraat 28 b, Telef. 118 041. Witte handschoen, gaande van Scboonebergerweg boek Ro- chuasenstraat naar Hcemraads. singel. Kranendonk, Schoone- bergerweg 32 b, Tel, 50141. Verloren een actetas met stof feerde rsgereedschap, omgeving Crooswijk. Tramgeld wordt vergoed. T.b.t.b.: Verschoor, Peppelweg 174. Schtebroek. Ten gerieve van onze lezers beoben wij de mwgejjjkheid cpengesteld om onder de kleine advertenties tegen een vergoe ding van f 0,25 administratie kosten annonces op te nemen tot een maximum van 20 woor den voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren. Deze advertenties kunnen uitsluitend tegen contante betaling aan ons bureau worden opgegeven. Personeel gevr. Maandag 13 Juni 1955 r-y..ttt. "S=^—uls» Aluminium' steelpan een prima kwaliteit. Kijk, daf is nu wéér zo'n Kris Kras koopje voor de keuken?16cm.98ct. 75Ü Glasgordijnen _n wit of écru etamine. Een mooie, sterke en bovendien voordelige fantasie etamine ®p 90 cm. breedte. Laat dat p» koopje met voorbij gaanl p m> 65cl, Overgordijnstof van een mooie jacquard damast in fraaie kleuren mei zijden brokaat. Deze gordijftstol was het grote succes van onze voor jaarscollectie. 75 120 cm. p.m. «3» J stoel in een zeer solide uit voering. Het opvallende van deze fraaie stoel is wel de prettige „zit".Le verbaar in btank berken of zwartgelakt. 75 N-V. Roklefa, Goudsesingel 152, Industriegebouw, 3e étage, vraagt omlerperser (mnl. of vrl.}. leeftijd 17 18 jaar. N.V. Roklefa, Goudsesingel 152, Industriegebouw, 2e étage, zoekt nog enige nette leerling- machlnestlksters en leerllng- handwerksters om op onze school opgeleid te worden. N.V, Roklefa. Goudsesingel 152, Industriegebouw, 3e étage, zoekt nog enige meisjes voor het colbertatelier. Meubelfabriek vraagt machi nale houtbewerkers. Aanmel den; J. s. Lindhout, Kleiweg 793, R'dam-Noord, Tel, 48278. Bijrijder gevr. voor spoedige indiensttreding, op meubelbe- s tel wagen, leeft, tot 18 jaar. Aanm, 't Meubelhuïs, West Kruiskade 6, Telef. 24076. Mannen en jongens voor di verse werkzaamheden- Aanm.: Spanjer's Handelmij N V., Ha- vendfjk 29, Schiedam, Telefoon Gevraagd net meisje van 8-30-5 uur of werkster voor 3 hele dagen. Mevr. Altena, Rocbus- senstraat 317, Tel. 39100. Eerste kapster en leerling-kap ster gevraagd. Dameskapsalon OomKens-Uljee, Buys Ballot singel 87, Schiedam. Tel. 65704. Besteller gevraagd op motor- carrier. Aanmelden tussen g-10 uur. Chem, reiniging en Ver verij Roelof f, Mithenesserdtjk 414 (bij Schied.weg). Matras 1 per*. 80 x 190 cm. met prima vlakvulling, overtrokken met groene of rode streepslores. Pri ma gemaakt.me! stevige rand, in eigen vjaoq beeldenfabriek -&0. Divanbed sleemodel, 1 pers. 80 x 190 cm., brons gelakt en voorzien van een oer sterke, fijngeweven spi raalmatras, waarop wij 15 jaar gar. 9q kunnen geven aO, Sudder- \gascomfdortjfc oroen oeêmall(*ior groen geëmailleerd. 1 en 2 pits. B_ keus, maar ma! Nu dames, dat moet U direct gaan kopen, want dat mag in geen enkele keuken ont- breken voor 4 Zweeds berken Molton dekens Blanke, echts molton dekens van een prima kwaliteit, gaaf en sterk, 180 x 125 cm. Van dit koopje moet U profite ren want ze m 75 kosten slechts w« Gevraagd 2e bediende of aank. Ie bediende. Aanm. na 7.30 uur *s avonds. Banketbakkerij M. Koppend, Polderlaan 11. Kapsters. Gevraagd aank. kap ster, goed kunnende watergol ven en nette leerling. E, Th- Schiller. Versb denstraat 13 b/d Prov. Singel. Tel. 42813. Dameskapsalon Khoh vraagt kapster of kapper, met behoud van vacantie. Bergweg 334 b, Tel. 41271. N.V. Fanametaal vraagt aank. expeditieknecht «n halfwas- bankwerkers. Aanm. Ceintuur- baa n 67. Rotterdam-Noord, Tel. 82920. Gevraagd motorrljwlelmonteurs, 2e monteurs en leerlingen. Mo tor Import Schellaars. Graaf Flortsstraat 95-99, Telefoon 33238-30436. Gevraagd aank, en leerl. kap ster ter opleiding Maison Mos sel. Cl. de Vneselaan 101. Wollen dekens xware kwg I. met wol ver. werkt, nieuwe patronen m heldere kleuren. Zo n voordelige deken komt altijd van pas. 220 x 1 70 cm 22.50 200x150 cm. -Jg 50 Baddoeken Enorme partij prachtige baddoeken in wit, gekl of met dessins Nu extra voordelig Serie 5 2,75 Serie 4 2.25, Serie 3 1.75, Serie 2 1.45 Serie 1 Plastic antt-ronizAf rnci Kcpeitn ritssluiting geschikt voer 4 a 6 kle dingstukken Beschermd Uw kleding legen motten, stof en vocht en bespaart ruimte in Uw 95 kasten J. Om het heugelijke feit van de 200ste KRIS KRAS le "ieren, zijn hier wederom 15 topprestaties van onze inkopers, waarvan U zéker zult willen v profiteren! Deze bijzondere KRIS KRAS" koopjes gelden zolang de voorraad strekt - tot en me! Zaterdag 18 Juni! Kleerhangers 3 beuken kleerhangers," met dwarslatje tesamen 3 kleerhangers enkel model nikkelen haak, tesamen 39" „Polia" tafelzeil het nieuwe plastic tafel zei! met gladde boven laag, eenvoudig te reini gen. Extra elastisch. Frisse blokken (n 10 kleuren.120cm.br. p.m. „Lumen" wekker Hoe is het mogelijk zult U vragen, een originele „Lumen" wekker, in di verse kleuren én me! ra dium én met 1 jaar schriftelijke garantie voor slechts*^ 9Q Damc_?.amden van prima Interlock rayê 3 of fantasie tricot, alleen in wit, keurig afgewerkt, met bijpassende direc- loirs 40 HerènsingJets o! herenslips, per stuk 1.40 Uw \Varenhuis tussen Beurs en Laurenstoren VI r-^^ HOOSSTH4AT, PIEINWES MITH, PLEIlT ROTTERDAM eze kriskrgs koopjes gelden tot e n met Zaterdag 18' Juni zolang de voorraad strekt Te huur gevraagd Gezocht door twee heren, mer, gem. of ongem., met zonder pension, eventueel grote zolder of andere geschikte woonruimte. Br. no. 2708 bur v, d. blad. Van Doom's bakkerijen vragen meisjes voor inpakwerk en jongens voor bakkerijwerk zaamheden. Aanm, Schulpweg 12. R'dam-Zuid. Te huur aangeb. Aangeboden net kosthuis voor jongeman (geenberoeps}. Brie ven no. 2771 bur. v. d. blad. Woningruil Benedenhuis, kamer, suite keu-; ken. grote tuin, Aieidlstraat. huur 3,75 per week, voor ben huis nieuwbouw. Omgeving Tussendijk tot Schiedam, Brie ven onder nummer 5584 bur. v, d. blad. TVonlngruil aangeboden in Maastricht: moderne 4-kamer- fiat- Gevr. in Rotterdam of omgevmg: woonruimte, 2 of 3 kamers en keuken. Brieven on der no. 5585 bur. v. d, blad. Te koop gevraagd "Waarschuwing Inkoop oud goud, zilver, juwelen, munten, hoogste prijs, vertrouwd adres: H. J. Berkelouw, Jonker Frans- straat 30 b. Telefoon 28289. Moderne kinderwagen, liefst opvouwbaar of Eng. wagen. Telef. 33954. Kood koper 2,25. geel koper 1,40. lood 80 cent per kg. Oude geysers ƒ.5.tot 25.-— Oud ijzer -wordt afgehaald. Tel. 88681. Keiler, Raephorststraat 37. Te hoop aangeb. Tijdelijk 25,— korting op onze Aspirator wasmachine. Deze kost dan 153,—. Wed. Bosnian's ijzerhandel Grondheerendijk 61-53, Telef. 73781, Rotterdam. Het ld gaal van iedere vrouw: een pracht slaapkamer met grote 3-deurskast. compleet 3 <5,—, 450.—. j 525,—, „De Meubelbeurs", Grote Visserij straat 8-10. De hele serie Edy wasmachines v.a. f 189,50 voorhanden. Han delaren normale korting. Wed. Bosman's Ijzerhandel, Grond- hercndijk 61-53. Rotterdam, Tel, 73781. Fa L. Slier, sportprijzen - orde lintjes, thans Pannekoekstraat 82. Nieuw tel.no.- 28661. Com plete collectie Indus en Prisma horloges en Constant verlo vingsringen. Nieuwe handnaaitnachlnes - contar.tprijs 220,— m. levens lange gar. Betaling 3,-~- p. w. Groen'c Naaimachinehandel, Vierambachtsstraat 114, Tele foon 36653, Restanten tapijten Deze week speciale aanbieding van fabrieks- monsters tegen ongelofelijk: lage prijzen, w.o. Wiltons 200 X 300 A S 53.80; 225X325 A f 78.95. Ook enige M. Smyrna's voor slechts 259,— en 193,—. Ver koop zolang voorraad strekt. GRECON N.V., Mathenesser. weg 149, Rotterdam. Alleen bij Geveke deze prijzen Schelledraad 1 cent per meter, snoer 6 cent p. m.' stekkers 0.07, driewegstekkers 0.25, fittingen 0.18, apparaatstek- ker f 0.24. gekeurde zekerin gen f 0.05, isolatieband 0.10, tumbler schakelaar 0,59. zak lantaarn 0,49; gloeilampen 200 kaars 3 voor 1,—. Wandlan- taarn met glazen dak j 4,95, aquariumverwarmers f 1,65. Gas- of waterslang f 0,50 p. m. Alleen Nieuwe Binnenweg 355, Schiedamseweg 187. Aangeboden z.g.a.n. Engelse kinderwagen. Nadorp, Zaag- molendrlft 30 a, na 6 uur. Een Mutsaerts til-op uinder- wagen met bedje, m zeer goede staat. Uiterste prijs 75,— A. van der Voort, Boeier- straat 10 a, R'dam, na 19 uur. Een kinderwagen te koop, zo goed als nieuw. Tussen 7-8 uur. Te bevr. W. Schrammeljer, Jon ker Fransstraat 34. aluminium pannen 13,95, schootkoffiemoiens 4,98.emaiUe emmers 1,98, broodtrommels f 6.98, zinken emmers f 2.48, zinken teilen v.a. 3,98, was ketel? vanaf 6.98. Vos, Zwaanshals 309 Nrd. Petrolenmvergassers van 17. voor f 13.98, petroleumstellen 5,30, 3-ptts S 8.80. petroleum kachels v.a. f 39.75. Wasmach. f 189,Rolschaatsen (kogella gers}, diverse prijzen. Vos, Zwaanshals 309 Nrd, Een aardige verrassing bij ieder emaUle kcukenstel 20-dehg 49,braadpannen 3, steelpannen 0,98, waskuipen 15,trapleren vanaf f 5.98, strijkplanken 10,98, Vos, Zwaanshals 309 Nrd. Natuurlijk levert Van Veen ook U een wasmachine tegen con- tantprijs, zonder kosten en rente. Bij betaling binnen 6 maanden. Diergaardesingel 84, TeL 54630 (2 lünen). Org. eiken kinderledikant met klapbare zijkanten en nieuwe kapokmatras 75 X150 cm en Eng. kinderstoel 55,Tot 12 uur vm, en 6 uur run. Voesenck, Schiebroeksestraat 26. Te koop huisbamerameuble- ment, 4 stoelen. 2 armstoelen, tafel, theekast, dressoir, divan en boekenkast, pool. Paltrok- laan 28, Schlebroek, Tel. 48294- Spotkoopje. Pracht old finish buiskamerameublement met bankstel. Tel. 53732, bij v. d. Hoeven, Middenhoefstraat 1, na 6 uur. Tc koop 3-2Rrdg massief kope ren hanglamp, Beukelsdijk 43 a, Tei. 30245. Til-op kinderwagen 40,—, En gelse kinderwagen 40,— tweeling wandelwagentje 25<— Engelse poppenwagen 27,50. wandelwagen 15,—autoped 10,-, reiswieg 10,—Zaag-, molenstraat 182, Tel, 81593, kunnen ook TELEFONISCH opgegeven worden TELEFOON 25430 TARIEF ren EN MEI 15 WtJUIUJKN Elke vöf woorden meei Vaartuigen Week-end woonboot, nieuw, slaapplaatsen, butagas, vrije ligplaats, tuin, te koop of rui len kleine auto. Telefoon 40619, Rotterdam. Auto's - Motoren Rijwielen Te koop Kapteln-Mobylette (met Beckson naaf). Na 6 uur. Hendriks, Abtsweg 103 d, vm. Overschie. Te koop bromfiets, merk RAP. 1954. in prima staat, geheel complmet km-teller. t.e.a b„ wegens aanschaffing motor. Na 6 uur n.m, J, Storm, Vinken- straat 81. Standaard vanguard met ra- dio en kachel, geen oliever. bruik. In- en uitwendig prima, Na 7 uur. Tel. 42755. Te koop zeer goed onderhou den en in goede staat zijnde N.S.U. motorrijwiel met te lescoop. Bouwjaar 1950/1951, 250 cc, kk, met zijspan, nieuw kent.bew, tv. Kieia, Van Ruys- daellaan 46 b, Schiedam. Part. biedt te koop aan Volks wagen de Luxe 1950. Uiterlijk en mechanisch in pr. cond. Desk. onderzoek toegestaan. Prijs 1950,—. Tel. 8? Schieweg 245 a. Auto'* te huur zonder chauf feur. Kelser. Opel, Taunus en2. teven concurrerende prijzen. F. Lotiwers, Hondiusstraat 15 b. Tel. 53847. Te koop luxe Kap te in Moby- Ictte, in z. g.st. Na 6 uur. Jochman, Bergluststraat 5 b. Te koöp aangeboden Opel Kadett 1938, t.e.a.b. Te bevra gen bij G. J. Boerlage, v. d. Wcrffstraat 33, na 5 uur. MuzJnstr. - Radio's Cnanoioonplatea Gratis - televisie-demonstratie bij U thuis door TJw Philis Televisie Dienst Jon ker Fransstraat 75, Tel. 110756. Levering v.a. 7,— p. w. Gramofoonplaten op conditie. 15 stuks 1 gid per week, 30 stuks 2 gid per week, naar keuze. Zeer uitgebreide collec tie populaire nummers. Ook 1 langspeelplaten. Klassiek en opera. Wij zenden U gaarne onze catalogus. Kroon Radio, Schiedamseweg 117, Tel, 32717, 'bij tramhalte. Meubelen Koop geen slaapbank alvorens de 10 modellen gezien te heb ben van Rietveld, Jonker Fransstraat 108, Telefo. 114 Prijzen: 1- en 2-pers. g- 100,—, 125.—, 150,— enz. 3-zitsbank, uitschuifbaar 2-persoons bed f 69,95, f 120,—, 160.— enz. enz. De Specialist Burg. Reestraat 23 (by Zwart Janstraat}. Betaal niet te veel. Koop Uw meubelen rechtstreeks van fa briek, „Cor Ros", Kievitstraat 25-17, nabjj Noordplein. Beta ling eventueel in overleg. Huiskamers, mooi dressoir, zware clubs, 4 stoelen, tafel, compleet 1 385.399,—. 425.499.enz. Wilson's Meubelmagazijnen, Grote Vis serijstraat 97-101, midden in de straat. Weggelopen Ten gerieve van onze lezers hebcen wil de rnogeiykneid opengesteld n,n onder de kMHe advertenties tegen een vergoe ding van 0,25 administratie kosten annonces op te nemen tot een maximum van 20 woor den voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren. Deze advertenties kunnen uitsluitend tegen contante betaling aan ons bureau worden opgegeven Fotografie Pasfoto's klaar terwijt U wacht in onze gezellige wachtkamer. Walg's Fotam tSudio. Meent 22 7.Geopend van 8.30 tot 5.30 u. Horlogeris Horloges voor dames en heren vindt U op afbetaling totj Huyser. Jonker Fransstraat 63. Bergse Dorpsstraat 65. Kamt V eens praten. Dcpdt; Spruytstr. 19 a. Zuid. Haar- en huidverzorging Tiède permanent 8.cold wave 10,Onze permanent is geheel compleet met wassen, knippen en watergolven. Al leen bij Jan van den Hoven, Bergweg 224, TeL 87511, Lessen Opl. ex. boekb. middensL-dipl.. talen (ook conversatie). Steno „Groote", Groeneweg cn Bijl- Lieve Verschuierstraat 32. bij; het gebouw van het G.E.B-. Telefoon 50059. 1 Do van ouds en meest beken de auto- r.n motorrijschool Aeib recht lest met Ford Taunus '54. scooter- en motorrijles I 35,— per cursus. Voor dames een instructriee. Gratis theorie. Is en blyft gevestigd Ael- brechtskade 152 d, Tel. 39619- 6 vacantle-danslessen 10, Beginners, 2 lessen p. w. aanv, 20 Juni Gevorderden tango, jive, aanv. 21 Juni. Studio Cor Klinkert, Tel. 28259, Voorscho terlaan 114, Rotterdam.- Diversen Matrassen- en beddenreparatie, Meer dan een halve eeuw erva ring. L. de Jong, Jac. Catsstraat 46 N.. Telefoon 43655-80944. Wil verbouwen Uw spiraal tot opklap- of fcantelbed. Opstrek- ken en repareren. Las be drijf „Het Zuiden", Putsestraat 12, Telefoon 74150. Keren costuum 30,—; regen jas 27,50; winterjas 25, mantel 22,50. Kleermakerij „Het Zuiden", Slaghekstraat 95 b, Telefoon 71027, Direct van stoffeerder! Uw meubelen vakkundig gestof feerd en gerepareerd. Voor delige prijzen, eventueel ge makkelijke betaling. Molendijk, Boezemsingel 48 (hoek Boe zemstraat}, Telefoon 25565. Uw matras of ledikant ver maken wij tot opklapbed o£ kantelopklapbed. Vraagt prijs. Van Oudheusden, Bedden- en Meubel hu is „Ideaal". Goudse, plein, hoek v. d. Werffstraat, Telefoon 26157. Geld beschikbaar voor eredie- ten en 1 a 2 hypotheken. Br. no. 2769 bur. v. d. blad. Café-Concert-Restaurant Matador, Marconlpleln, Telef. 38781-37051. Rotterdam. Te be reiken met tramlijn 4, 10, 17. Vanaf Maandag 13 Juni elke dag *s morgens 5 uur geopend. Aanbev. A. w. de Winkel. Loon-eonfBCtie, Klein atelier vraagt werk voor het maken van lingerie, ook confectie- japonnett. Brieven no, Z275 Boekhandel Engelman, Zwaans hals 301. Ten gerieve van onze lezers hebben «tl de mogeWkbeld opengesteld om onder de kleine advertenties tegen een vergoe ling van t 0,25 administratie kosten annonces op te nemen tot een maximum van 20,woor den voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren. Dezs advertentie» kunnen uitfluitend tegen contante betaling aan ons bureau worden opgegeven. Gevraagd voor directe indiensttreding; voor een 10.000 tons deadweight vrachtschip. Gegadigden gelieven zich te melden bij DAMMERS VAN DER HEIDE's Scheep vaart- en Handelsbedrijf N.V., WUIems- kade 18, Rotterdam, telefoon 11.93.00. PAPIERGROOTHANDEL te Rotterdam vraagt Enige kennis van boekhouden vereist. Voor accurate werker, goede positie. Tevens voor typewerk en lichte administratie. Brieven onder no. 2770, bureau van dit blad. Snipperdag I Ook op n3ar E 55 7 tot 3 september Rotterdam Een indrukwekkend festival van techniek, wetenschap en kunst, stoutmoedig van opzet, afga wisselt 55 mat verrassende attracties en evene menten. En Umfes'i - 'n roman- tisch® lusthof van internationale t feestelitkheden, Z*"l èn Int- groepsbezoek: Sur. E 55 - Rotterdam. GËVEKE CO'S TECHNISCH BUREAU N.V. ROTTERDAM vraagt voor spoedige indiensttreding: (mnl. of vrl.) voor loonadministratie en type-werk. Enige kantoor ervaring vereist. voor bediening telefoon en magazijn-administratie. Schriftelijke sollicitaties onder de letters AKR/RP te richten aan Geveke Co's Technisch Bureau N.V., Coolsingel 79, Botterdam, met duidelijke ver melding naar welke functie wordt gesolliciteerd. TENTOONSTEIUNG E 55 iedere werkdag van 1019 uur in vol bedritf. Dagkaart f 2.25, aeldtg van 1024 uur, dus ook geldig voor de ovond-Testiviteiten. Avondkaart geldig van 1924 uur 1.25; Kinderkaarlen (lot 14 jaarj f 0.60 geldig van .0—24 uur. IEDERE AVOND VAN 19—24 UUR Fantcsfïsche illurninolies en feeërieke waferspelen. Zweefkobefbaan, Wereldgondels, Paradijsbooties, Punters en Motorvleften. De Zeerovers op het schot- eiland „Caro-Monio". Het Cosmorama: Philips ruimte schip, de reis langs de planeten er> landing in de maanvallei. Op het feest-centrum „Unïfeslï": Groot Bal-Champêtre, optreden van we re ld variété-nummers wo. tot 17 Juni, iedere middag en avond de 16 „Dagenham Girl Pipers" Iedere middag groot KiNDERMATINEE LACHEN LACHEN LACHEN De Levensverzekering-Maatschappij N.V. Röttardamsche Verxekerlng-Sodeteiton (R.V.S-) vraag! voor haar Hoofdkantoor Werktijden van 6.30-9 uur en van 16.^5-19.45 uur (Zaterdag* alleen van 6 30-9 uur). AanmeldenDinsdag 14 juni of Woensdag 15 Juni a bij voorkeur tussen 9-11 uur bij da R.V. S, Weiterstraat 3, Rotterdam. onze uitsiekend verzorgde o it i ii ui. a <;u" verschijn! iedere Maandag

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 3