Sportbijlage He Schiedantswter Excelsior schoot met scherp naar ruime zege Gelukkigste won in beslissings wedstrijd: dat was YFC Na rust een half dozijn treffers van Sparta Systeem boodDordienaren te grote moeilijkheden SW gaf voetballes aan Rigtersbleek SchotvaardigFeyenoord liet GVAV versteld staan In plaats van haring Neptunus gevangen 3Iaandag 13 Juni 1933 Dapper Xerxes bezweek in tweede helft Ondanks achterstand won BW met 5-2 Parool-singelloop op 13 Juli Heerenveen-team zakt ineen na blunder van Nijenhuis NEC en Hermes delen de buit In tweede verlenging betekende gelukkig doelpunt nederlaag van Neptunus (3-2) Emma-doelman voorkwam débacle Krijn van Dijke werd winnaar Gelukkig begin Gelijk Verlengen Holland Sport door wilskrachtig DOS bedwongen Stagnatie in tennis-competitie START Om gouden plak Helft competitie; alle clubs gelijk De eerste helft van de competitie om het afdelingskampioenschap van Rotterdam werd gisteren besloten met de wedstrijd Schiedam—Dij tank Canbeen gaf na enkele minuten spelen de thuisclub de leiding. Door doelpunten van Renierse en Janse werd de rust met een 3—0 voor sprong voor Schiedam ingegaan. In de tweede helft kwam Dilettant even terug en door een doelpunt van Roelof werd de stand op SI ge bracht Einde deed het einde met. 42 komen. Door dit resultaat hebben, alle drie de clubs Schiedam, Dilettant en SVDPW nu 2 punten uit 2 wed strijden. Dr Roger Bannister, de Engel se athleet die als eerste op de mijl beneden de vier minuten bleef, is Zaterdag te Bazel in het huwelijk getreden met de Zwitserse Moyra El\er Jacobson. Het jonge paar, beiden zijn 26 jaar oud, 2al zich vestigen te Oxford. Bannister be vestigde niet meer aan wedstrijden te zullen deelnemen. Rien Terlouto springt hoog boven vriend en vijand uit om een gevaarlijke situatie de eerste helft van Sparta. Heerenveen te klaren. (Van onze correspondent) DEN BOSCH, Zondag. In de eerste helft leek het erop, dat de Rotterdammers een wedstrijd met de rug tegen de muur zouden moeten spelen, maar de tweede helft bracht aanvankelijk een geheel ander ver loop, dan men had verwacht, Moulin, de handigste speler uit de jonge Xer- xes-voorhoedtc, gelukte het namelijk, nadat middenvoor Lebbink de stand reeds op gelijke voet had gebracht, de BW-doelman weer te overrom pelen. Daarmee keken de Bosschena ren, ondanks hun overwicht van voor de rust, tegeu een 12 achter stand aan. Xerxes had echter geen middelen om de onverwachte voor sprong uit te buiten. Tenslotte werd het toch 52. Invaller-Mees had de Bosschenaren over het dode punt heen gebracht, door de achterstand in te lopen. Toen dat was gebeurd veerde de Bossche aanval weer op. Voor rust was het een en al BVV wat de klok sloeg. Geboden kansen werden echter heel slecht gebruikt. Acht rmnuten voor rust kon Piet van Overbeek pas 1—0 laten aantekenen, terwijl we de in druk hadden, dat het doelpunt zelfs uit buitenspelpositie was gescoord. Overigens schoot Kerssens nog een paar maal tegen de lat. De tweede helft begonnen de Rot terdammers met een serie vlotte aanvallen, waarin Moulm de hoofd rol vervulde. Middenvoor Lebbink joeg met een zuiver schot eerst de gelijkmaker in de touwen. Daarna zag Moulin kans de BW-doelman opnieuw te verslaan, 12. De ach terstand dreigde de Bosschenaren, die in de regen voor 3000 toeschou wers speelden, te deprimeren Nadat invaller Mees plotseling de gelijkma ker had ingeschoten, liep de Bossche aanvalsmachme weer. Max v. Beur den kwam uitstekend op dreef, scoorde eerst zelf (32) en stelde daarna Kerssens in de gelegenheid een juweel van een doelpunt achter Kramet te leggen. Het werd nog 5—2 door Van Beurden, die een bal uit een voorzet van. Kerssens inkopte. De zesde 3 km Parool-Singelloop georganiseerd door „Pro Patria", wordt gehouden op Woensdag 13 Juli 'savonds om 20.15 uur. De te lopen afstand bedraagt pre cies 3400 meter. De deelneming staat vrij open voor alle sportbeoefenaren die geen KNAU-Iid zijn. Formulieren zijn verkrijgbaar bij de wedstrijdsecretaris J. H. M. de Ligt, Bethiehemstraat 9a, Rotterdam. Telefoon 110597. ROTTERDAM, Zondag. Heerenveen had bij de rust van het treffen SpartaHeerenveen nog kans om revanche te ne men voor de thuisnederlaag 63 en tegelijkertijd de mogelijk heid om boven de streep te eindigen te vergroten. Het één noch het ander is gebeurd. Nadat in de tiende minuut na de hervat ting doelverdediger Nijenhuis geheel onnodig een doelpunt doorliet, werd het voor Sparta een waar schuttersfestijn. Het bleef bij zes treffers, waar tegenover Heerenveen niets kon stellen. Beschaamd verlieten de Noorderlingen het gladde Kas- teei-veld. Waren zij zich bewust werkelijk geen hoofdklasse- spel te hebben gespeeld? Het kón gistermiddag op de door weekte grasmat van het Goffert- ,u dion in. Nijmegen geen goede wed strijd worden tussen NEC en. Hermes. DVS. De spelers hadden de grootste moeite om in de voortdurende regen, op het gladde veld op de been te blijven en om daarbij ook nog het grillige leder de wil op te leggen, zouden alle spelers jongleurs geweest moeten zijn. En die waren er heus niet bij in de beide ploegen, die het goed aan te zien was, dat zij in de onderste re gionen van de ranglijst vertoeven. Het vertoonde spel was zeer matig, evenals de publieke belangstelling. Er waren een goede 500 toeschouwers. Er waren 27 minuten gespeeld toen uit een totaal ongevaarlijke aanval door Ruiter op c.a. 25 m afstand een schot werd gelost. De knielende doel man v. Diest was zo welwillend om het leder door zijn handen te laten glippen (10), In het eerste kwartier van de tweede helft moest v. Diest verschillende malen in het geweer komen, de HDVS-doelman maakte hierbij veel goed voor zijn "blunder van voor de rust. De elftallen mod derden maar zo'n beetje door en knalden er maar zo'n beetje op los. De gelijkmaker van HDVS was even als het Nijmeegse doelpunt een ca deautje. Linkshalf Schenk nam van verre afstanad een vrije trap en bracht deze hoog voor doel. Roes wilde de bal wegkoppen, maar deze gleed over zijn natte haren in het doel van. de verraste Jansen (1—1). De rust ging in zonder dat één van beide partijen had gescoord. Develd- verhouding werd met de gelijke stand wel aardig weergegeven, doch beide ploegen hadden een of meer dere keren behoren te scoren. Voor al Sparta en van zijn voorhoede Boot, die een ongelukkige rentree had. Tot viermaal .toe had hij een niet te moeilyke scoringskans, doch in alle gevallen kwam de bal van zijn voet zelfs niet binnen de palen. Muhring redde op kundige wijze tweemaal bij door Lenstra ingezonden ballen. Voor rust nog kwam Heerenveen er beter in. doch de nieuwe achterhoede van Sparta (Hendrik rechtsachter en Schop linksachter) vormde met Ter louw en Muhring een (voor 'een zwakke voorhoede als Heerenveen had) niet te nemen vesting. Indi vidueel deden Lenstra en de actieve Hofma wel aardige dingen, doch men miste krachtige secondanten. Na de hervatting was het alles Sparta was de klok sloeg. In de 10e minuut opende Daniels de Score; doelman Nijenhuis bleef ten onrechte onbeweeglijk staan op het zachte stuiterije (het effect werd door rechtsachter Veenstra veroorzaakt).! Nadat Nijenhuis vervolgens een schot van Boot kundig had gestopt en de bezoekers boften, dat een ingezon den bal juist op het critieke moment nog tot hoekschop kon worden ver werkt, verhoogde Benningshof in de 18e minuut uit een door Verbeek ge geven pass de score tot 29. Bij een volgende Sparta-aanval werd het eerste doelpunt van Boot nog niet geboren, doordat rechtsbinnen v. d. Oord juist voor de doellijn het rollertje nog kon keren, doch in de 26e minuut had de actieve midden voor van Sparta dan toch succes, toen hij een algemene Sparta-aanval mocht afronden (30). Veenstra veroorzaakte in de 34e minuut een strafschop, die door Benningshof langs Nijenhuis werd geplaatst. In de volgende minuut kreeg Daniels een pass .van Den Boer (samen passeer den zij gemakkelijk de Heerenveen- verdediging), waaruit het vijfde doelpunt ontstond, En in de 37e mi nuut nam Van Ede keurig een vrije trap enkele meters van de hoekvlag vandaag, waaruit Boot met een kop bal het halve d02ijn treffers vol maakte. Heerenveen poogde daarna j nog tevergeefs de eer te redden. Het mocht zelfs blij zijn, dat Bennings- hof niet zeven-nul liet aantekenen, doordat Nijenhuis zijn schot na een soloren tot de (als we de tel niet i kwijt zijn geraakt) 15e hoekschop voor Sparta verwerkte. 1 SCHIEDAM, Zondag. Tweetwee was de score na het verstrijken van de normale speeltijd in de beslissingswedstrijd NeptunusVFC op het ter rein van Hermes DVS. Gelijk spel dus. Het enig juiste resultaat van de in de stromende regen gespeelde ontmoeting, waarin twee gelijkwaardige ploegen zich volledig hebben gegeven en een peil bereikten, dat ver boven het normale van de derde klasse rees. Beide ploegen verzochten de ver lenging achterwege te laten, doch de scheidsrechter besliste anders- Door spelen dus. In de tweede IVz minuut daalde een verdwaalde voorzet van Frans V. d. Burg tot verbazing van iedereen achter de in de eerste ver lenging Ingevallen Neptunus-doelverdediger Tournier. Daarmede was VFC kampioen. Terwijl duizenden VFC-supporiers het Hermes-terrein opstorm den, de nog steeds vallende regen ten spijt, zocht een teleurgesteld Nep- tumts-ploeg de kleedkamers op. Een pleister op de monde voor Neptunus is, dat het toch promo veertGelukkig maar. In de afge lopen competitie toonden VFC en Neptunus zich veel sterker dan alle andere in de derde klasse, groep d, ingedeelde verenigingen. Waar schijnlijk is de omstandigheid, dat de wedstrijd slechts ging om de eer zonder dat promotie er van af hing mede oorzaak, dat de thans durfdente spelen. Maken we de balans van de ge hele wedstrijd op, dan komen we tot de conclusie, dat een gelijk spel de 1'; 't'i c vl" K"VX $.<■-> Zaterdagmiddag heeft de Motor club „Hoekse Waard" een puzzle-rit gehouden over een traject van 75 kilometer. De aanduidingen beston den uit situatie-tekeningen. Een 25- tal deelnemers kwam uit. De enige scooterrijder, die deelnam, bleek het minste aantal strafpunten opgelopen te hebben. Het was Krijn, van Dijke uit Rotterdam, die maar 8 strafpun ten opliep. De uitslag was verder: 2. A. Dorst 10 strp., 3. J. Goudswaard 13 strp., 4 G. Ufterluiden 14 strp., 5. A. Over- weel, 20 strp., 6. P. Witte 22 strp. (Van onze sportredacteur) SCHIEDAM, Zondag, Een half uur lang heeft SW zich een hoofd klasse-club getoond. Dat was direct na de rust. Toen lieten de Schiedam mers tegen Rigtersbleek een zo volmaakt en technisch gaaf spel zien, dat het verwondering verwekt, dat in deze periode slechts één doelpunt werd gemaakt. Doch SVV had tevoren reeds twee maal de Rigtersbleek-roos ge troffen, zodat de 3—0, die later ook de eindstand zou blijken te zijn, ruim voldoeode was. ten het tenslotte hebben van hun rechtsbuiten Trooster, die met lange passes en schoten van verre afstand de aandacht van doelman Kouwen vroeg. Toen kort voor de rust uit een scrimmage voor 't Rigtersbleek- doel linksbinnen Maltha nummer twee achter Tellingen deponeerde, was voor SW de zaak bekeken. Want ook na de rust kreeg Rig tersbleek geen schijn van kans. De Schiedammers trokken er meteen vandoor, met als resultaat, dat een Geel-Koneman-combmatie al dra tot een treffer van Köneman leidde. Zo werd het 3—9 en zo zou het blijven ondanks het voortreffelijke voetbal, dat SW een half uur ging demon streren en ondanks het sïotoffensief van Rigtersbleek, waarbij de Twente naren een aantal kansen weigerden en zij met schoten van Trooster en 1 Olde Engberink geen geluk hadden. De grotere techniek en het zich sneller aanpassen aan het spekglad de terrein zijn de factoren, die door slaggevend zijn geweest voor de rood-groenen. Toch leek voor de pauze Rigtersbleek (zonder Bleijen- berg) een uiterst lastige tegenstan der. Naar mate echter de lange Twentenaren zich minder vast op de drassige grasmat gingen voelen, nam SVV het heft in handen. Tot uitdruk king kwam dit na zeven, minuten door een doelpunt van linksbuiten Geel, die dank'baar gebruik maakte van een misser van spil Zwierink en toen alleen voor doelman Tellingen komend geen hindemissen meer zag. Wel beet Rigtersbleek dapper te rug, doch hun middenvoor Olde Eng berink was zo elastisch, dat hy meer over de grond schoof dan doeltref fend de bal speelde. De gasten moes- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, Zondag. Doelman Wottes van Emma heeft zijn club voor een grote nederlaag behoed. Hij heeft een aantal schoten gestopt, welke hij zonder zich te schamen had kunnen doorlaten. De Dordtenaren zijn overigens minder sterk dan enige jaren geleden. Natuurlijk misten zij hun middenvoor Cor v. d. Gijp, maar wij betwijfelen of hij de Excelsior- grendel vaker had opengekregen dan de andere leden van de familie. Er zifn heel wat clubs die niet goed raad weten met het systeem van de Rot terdammers. Men laat zich verleiden tot sterk aanvallend spel en dat geeft de roodzwarten met hun snelle vleugelspelers Braams en Miedema de kans tot zeer gevaarlijke doorbraken, die ook nu weer enige doelpunten van Braams opleverden. De Kralingse ploeg trapte af met regen en wind in de rug en aanval op aanval golfde op het Dordtse doel aan. Dörr begon met een. buitenspel- doelpunt Maar na zeven minuten speelde Den Hartog de bal in de vrije ruimte; Braams was op tijd ge start en hij verscheen alleen voor doelman Woltes, die de bal niet kon stopen, 10. Even later kon deze zijn verkleumde handen warmen aan een enorm hard schot van de rood zwarte middenvoor Kilsdonk, die op het middenveld opererend, rustig zijn kansen afwachtte. Na een goed half ttUr spelen blun derde Lagerwaard, die zijn taak te gemakkelijk opvatte, tweemaal ach ter elkaar. Eerst speelde hy de bal slordig terug, waarbij de lat echter redding bracht. Uit de daaruit ont stane hoekschop legde hij de bal voor de schietgrage voeten van Freek v. d. Gijp, die de kans dankbaar aan vaardde en doelman Den Hertog met een strak schot passeerde, 11. Twee minuten later nam Excelsior weer de leiding. Miedema holde achter een ver naar voren gespeelde bal aan. zette scherp voor en Dörr schoot be heerst in, 21. Meer stond de Dordt se doelman in de eerste helft niet toe. Zelfs een kanonskogel van Kils donk ranselde hij uit zijn doeL Het zag er naar uit, dat Emma in de tweede helft met het wind voor deel haar achterstand zou inlopen, De verdediging drong echter te ver op en moest daarvoor na 30 minuten tol betalen. Kilsdonk kreeg weer een vrij veld voor zich en schoot hard tegen de paal. De terugspringende bal plaatste Braams in het open doel (31) en binnen vijf minuten was het dezelfde speler, die uit een goed genomen hoekschop de bal inkogel- de, 4—1. Emma was een geslagen ploeg. Even voor het eindsignaal ver kleinde Freek v. d. Gijp door een dekkingsfout van de roodzwarte ver dedigers de achterstand tot 42. Wielrennen Rotterdams succes in 's-Heerenhoek Zondag werd in 's-Heerenhoek (Zld.) een wegwedstrijd voor ama teurs en voor nieuwelingen gehou den. Vooral bjj de nieuwelingen be- n Rotterdamse renners opval- accessen. Theo Nijthoff won de r ,njd en legde tevens beslag op de leidersprijs. Zijn stadgenoot Ger- rie Kreukniet werd tweede, derde J. Sujjkerbuijk (Nispen) en vierde weer een Rotterdammer; Bob Kou- wenhoven. De wedstrijd voor amateurs werd door "Wesdorp gewonnen, de streek- favoriet; 2. P. v. d. Zande (Halste ren); 3. C, Huiszoon (lerseke). Chris Chataway kwam te Lon den met 5 min. 9.4 op de 2000 ra dicht bij bet wereldrecord van de Belg Gaston Reiff, dat sinds 1948 op 5 min. 7 sec. staat. De tijd van Chataway was HDg nooit in Enge land voor een athleet afgedrukt. Het eerste doelpunt tn de 4e minuut van Neptunus—VFC door Corpeleyn gescoord, was een gevolg van een misver stand tussen doelman Det- tingmeyer en rechtshalf Bors- boomdie wij hier beiden met de maker van het doelpunt zien. juiste afspiegeling was van het ge- bodene. Voor rust was VFC beter. In de ruststand 21 ten gunste van de Viaardingers kwam dit slechts matig tot uitdrukking; de hoekschop- penverbouding 92 gaf van die Vlaardingse meerderheid een duide lijker beeld. Na de rust domineerde echter Neptunus en scoorde in die periode dan ook een doelpunt meer, hetgeen later bleek het enige van na de rust te zijn. Neptunus begon niet onfortuinlijk. In de 4e minuut was er een misver stand tussen Borsboom en doelman Dettingmeyer. Corpeleyn pikte daar uit voor open doel de bal op en Nep tunus leidde. De gelijkmaker was een. doelpunt van klasse; Van Eijk trok een heleboel Neptunus-spelers naar zich toe, alvorens de bal naar rechtsbuiten v. d. Burg te spelen, die een scherpe lage voorzet gaf. waar uit Groeneveïd de bal in de uiterste hoek langs Van. Noortwijk prikte (1—1). Hoewel de VFC-achterhoede enige keren bij Neptunus-aanvallen in moeilijkheden geraakte, waarbij Oole met een grote omhaal een keer een reeds zeker schijnend doelpunt van Dammers moest voorkomen, gaf VFC toch wel de toon aan en het was dan ook niet te verwonderen, dat in de 38e minuut alles wat Vlaar- dingen was, kon juichen, doordat Groeneveïd met een kopbal, waarbij het leder nog met de paal carambo leerde, een voorzet van v. d. Burg afrondde (21). Van Noortwijk voorkwam in de slotphase een gro tere VFC-voorsprong. Na de hervatting was er vrijwel doorlopend van een (licht) Nen- tunus-overwicht sprake. In de 18e minuut egaliseerde Corpeleyn de stand, waarbij hij gebruikmaakte van een grove dekkingsfout bij de Viaardingers. Het dekken van VFC was trouwens doorlopend minder goed verzorgd dan bij Neptunus, daarentegen plaatsten de Viaardin gers bij het afgeven beter. Nadat aan beide zijden nog enige kansen verloren waren gegaan, mis ten zowel Groeneveïd als Barendregt in de laatste seconden de kans op een directe zege uit een pass van Seen, die tien minuten daarvoor Remmers verving. In de eerste 7(4 minuut golfde het spel heen en weer zonder bijzondere hoogtepunten. De tweede verlenging gaf hetzelfde beeld. Juist voor het aflopen daarvan sloeg Neptunus door uittrappen een VFC-aanval af. Rechtsbuiten v, d. Burg gooide in naar Van Eijk, die de bal naar v. d. Burg van zijrj borst liet terugvallen. Het door de laatste toen geloste schot, hoogstwaarschijnlijk als voor zet bedoeld, betekende het einde van de wedstrijd: de bal viel in de uiter ste hoek in het Neptunus-net. (Van onze sportcorrespondent) GRONINGEN, Feyenoord heeft gisteren duizenden Groningers ver steld doen staan. Niet alleen was het een lust voor het oog om het tech nisch uiterst knappe spelletje der Rotterdammers te aanschouwen, maar daarenboven bleek deze ploeg cp het beslissende moment een groot door zettingsvermogen te bezitten, waarvoor het zo hoog geplaatste GVAV door de knieën ging. Er was dan ook na afloop geen Groninger of hij was er van overtuigd dat zeker dit Feyenoord in de hoofdklasse een plaats ver dient een royale plaats zelfs. Het was overigens voor de Rotter dammers maar een bijzonder dunne strohalm, waaraan zij zich konden vastklampen. Had GVAV niet een kleine kampioenskans en moesten de mannen van Steenbergen een kleine twintig minuten voor het ein de niet tegen een achterstand aankij ken? Maar de halm hield dank zij prachtig werk van Steenbergen en Den Bleyker. Reeds in de eerste helft weefde de Feyenoord-ploeg fraai figuren op het veld, waartegen het zwoegende GV AV weinig gelijkwaardigs kon stel len. Den Bleyker zag zijn fraaie spel spoedig beloond; weliswaar stopte Roffel zijn kogel, maar links buiten Saai greep de kans, toen de doelman het Ieder los liet (01). De Groninger midvoor Van Oosten was kort daarna de Rotterdamse achter hoede te vlug af (11), maar De Bruin met Den Bleyker en Saai de beste voorhoedespeler zorgde er toch voor dat Feyenoord, volko men verdiend, de eerste helft kon af sluiten met een 1—2 voorsprong. En juist in die tweede helft dreig de het Rotterdamse team, precies als enkele maanden geleden te Rotter- i4' :,*W' fcÜ,V' dam toen het 6—4 voor GVAV werd, uit balans geslagen te worden. De Groningers Zetten namelijk de 12 achterstand om in een 3—2 voor sprong dank zij doelpunten van linksbuiten De Groot en back Van Kerkum, die zo ongelukkig was de bal over de eigen doellijn te wer ken. Op dat moment was de befaam de strohalm zo dun als een ranja rietjeMaar een team in grote nood en dat was Feyenoord op dat moment kan wonderen doen. En de Rotterdamse ploeg verrichtte het noodzakelijke wonder. Geleid door rechtshalf Steenbergen en rechts binnen Bosseïaar werd de befaam de GVAV-achternoede voor onoplos bare raadsels geplaatst. De Bleyker maakte gelijk: dat was in de twin tigste minuut voor het einde! Van de Korput gaf zijn ploeg de leiding (3 4), en Den Bleyker en Saai voltooi den het wonderwerk met twee knap pe doelpunten: 36! Geen Groninger na afloop of hij was bereid voor dit uiterst knappe werk van deze bij zonder goed speiende Feyenoord- ploeg de handen op elkaar te bren gen. UTRECHT. Een wilskrachtig DOS slaafde erin te Utrecht Hol land Sport te beletten in zijn eigen spel te komen en een verdiende 21 nederlaag toe te brengen, na een boeiende strijd in hoog tempo op een glad veld. Van de eerste tot de laatste se conde van de wedstrijd hebben de Utrechters in het uitverkochte Utrechtse Stadion gestreden voor de zege, die twee kostbare punten op leverden in de strijd om alsnog bij de eerste negen te komen en die Holland Sport niet de kampioensti tel bracht waarop de ruim 2000 sup porters zeker hadden gerekend. Geen moment kregen De Harder, Clavan en Schouten kans tegen de onvermoeibaar strijdende Utrechtse defensie tot sluitende combinaties te komen. In de 20e minuut leidde een onfortuinlijke handsbal van Oster- holt tot een penalty, welke door Temming onberispelijk werd benut Na de hervatting vergrootte DOS in de 15e minuut de voorsprong door linksbuiten Luiten, die* Ver sprille, die zich overigens een waar dig plaatsvervanger van de verhin derde Landman toonde, met een dia gonale schuiver sloeg (20). Pas drie minuten voor het einde leidde een machtig tegenoffensief van Holland Sport tot een tegen- punt toen de voortreffelijke doel man Coster de spekgladde bal liet glippen na een botsing met Rijs- houwer (2—1). Nadat op de meeste banen slechts enkele games waren gespeeld, moest wegens regen gestaakt worden. De eerste stagnatie in de tenms- competitie is er dus. Voor de volgende week zal het zelfde programma waarschijnlijk wel blijven gelden. Rafer Johnson, een 39-jarige Amerikaanse eerste jaar van de universiteit van Californië. heeft te Kingsburg het wereldrocord tien kamp, dat met 78S7 sedert de Olym pische Spelen in 1952 te Helsinki op naam stond van Bob Mathias, ver beterd. Johnson bracht het tot 7938 punten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 4