H-DYS wint met hoge totalen van Sparta DE SZG-dames zijn weer op liet polo-kampioenspad Beursbrug is (tijdelijk) geen brug meer éf KWAtEFF^f VAN MORGAN: Dinsdag 19 Juli 1955 Herenploeg door Surae geslagen Cricket in tropische hitte Cokie deelde in knaleffecten A dvertmlie I M IS NIET TE EVENAREN Velen zulicn zich later, tel kens opnieuw als zij hun rijke nieuwe vitragegordijnen ophangen, deze Opruiming, herinneren, want nog nooit hebben wij glasgordijnen van zulke zuivere katoenen mar quisette en met zulke stevige entredeux verkocht voor zo'n lage prijs. Maar dit Is een Zomeroprui- ming „die niet js te evenaren" en daarom koopt U deze afgepaste gordijnen met fan tasie entredeux en brede dubbele onderzoomdie wij dit voorjaar ais een uit gekookte aanbieding voor 3.25 verkochtenvoor een prijs méér dan veertig pro cent lager dan normaal, Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze beide soorten glasgordijnen, waaronder met 14 cm brede kant en entredeux, *9 160x80 cm, B per stuk voor prijs nadat het SchLedamse Rem brandt reeds als aanstaande win naar was gedoodverfd, nadat het 't Oosten met 21.45% had geklopt. De Schiedammers bezetten nu de tweede plaats. En. vervolgens eindig den: 3. Entre Nous uit Schiedam met 19.73% winstpercentage; 4. VIOS, Den Haag, 16.83%: 5, Het Noorden, Rotterdam, 15.12%; 6. Pleinzieht, Schiedam, 14.74%; 7. Eureka, Schie dam, 11.38%. Voor alle verenigingen had de heer Oost veen een passend woord. Op hun beurt hebben de prijzen - ontvangers Het Oosten toegesproken; sommigen gingen zover zich te ex cuseren Het Oosten te hebben ver slagen... Bijzonder hartelijk waren de woorden van de heer H. van Evsdon, voorzitter van de oude Rot terdamse vereniging Het Noorden, die zich o.a. verheugde over het her stelde contact tussen zijn en de jubi lerende vereniging. Namens het district Schiedam van de Koninklijke Nederlandse Biljart bond sprak de heer J. H. v. Duyl een waarderend, propagandistisch woord. -Van de 28 verenigingen, die in het nederlaagtournooi Het Oosten be zochten, hebben 12 hem een neder laag toegebracht, terwijl de jubila- res van 14 tegenstanders won. HBS uit Den Haag leed met 23.03% de grootste nederlaag. Het kleinste on derlinge verschil leverde de ontmoe ting Het OostenOBK op: slechts 0.45% verschil ten gunste van Het Oosten. GEWATTEERDE ZIJDEN SPREIEN orduurd, met volant, 2 pers. Nü go go

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1