rw^ïssEM i jtoona üi±lMiiLH3i Jtfïotii»$r SCHIEDAM café cEmmtw' KOUSEN» REPARATIE 12 Wij g oranderen al onze mantels U krijgt war voor Uw geld! MIDDELLANDSTRAAT 86 Heer ,darr :if£acfe leiiens verschillende St. Ni< Nicolaas figuren RADIO en voor iSPORTHUISTERBRAAK vlug en voordelig COÖPERATIE „O.E.S. - SCHIEDAM EEM BROODBEZORGER LEERLING - BANKETBAKKER Sint Xicolasis brengt geKClIiglieitI in Isiiis! ONZE WEEK-RECLAME Ut»i eeee Vrijdag IfPC,» i'ml'ft 10' i@Mï. Elegante manti 1 van PER5IANER-pattc-s SU #aw« Schitierende collectie in lange-, 3/4- en kor ie bontmantels. ly&CVb e^ioiJv qeedfóweir aS5f k, Sv^itot ös, LET OP! Wij geven geen bazarartikelen Onze prijzen zi|n ntef verhoogd Onze kwaliteiten blijven onveranderd hoe BeUcvojsstraa Rotterd; Bi| „de zaak van vertrouwen" ontvangt U bij een besteed bedrag van f89.- een zware magere EXPORTHAM van ca. 3 kg. verpakt in blik CADEAU! En hier zijn onze prijzen: Zuiver wollen DEMI's in de modernste dessins voor f49.—, f59.—, f64.enz. Bijzonder fraaie GABARDINE jassen in de nieuwste modellen voor f 49.f 59. f 62.f 79.en hoger. Prima KA MG AREN eostuums in 1- en 2-rii modellen, met 2 pantalons voor f18.—, f89.— en f 117.50. Zuiver WOLLEN KAMGAREN eostuums in de nieuwste Italiaanse dessins voor f84.—. f89.—, f 98.f109. 'n tracfafie voor de a.5. feestdagen maar haast V umM deze janta5tische aanbieding duurt slechts 8 dagen CHOC. HARTJES 12S gr. TAAI POPPEN per stuk MARSEPEIN FIGUREN per stuk AMANDEL POPPEN per 100 gr. SPECULAAS POPPEN per 100 gr. BRUINE BORSTPLAAT per 100 gr. SUIKER BEESTEN pcr 100 gr. nat 25 cent 'n LEVEND GESCHENK 'n APART GESCHENK 'n Zingende kanarievogel in een fraai \ci chroom de kcci. DOE HETDICKKOOREN HEEFT HET Chroomkooi reeds vanaf 5 75. Kanaries met volle gaiantic voo; ynnr Meest gesorteerd adres met een oude reputatie ZWART JANSTRAAT 77 TELEFOON 4101)5 Let op het juiste nummer. DICK KOOREN Radio - Grammofoon- combinatie drukknopbediening' ert inge bouwde PHILIPS 10-platen- wisselaar, 3 ovale dubbele luidsprekers, 3 D..weergave. Een stijlvol radiomeubel. Prijs 745- met verlichting en platenrekje. Zie onze complete sortering: Philips, Fridor, Blaupunkt, Graetz, Arïstona Radio - Televisie - Bandrecorders - Grammofoons, enz. In keuze en betaling geen moeilijkheden ZAAGMOLENDRIFT 35 - TELEFOON 40768 MATHENESSERWEG bij brug - TELEFOON 30457 BEIJERLANDSELAAN 5 - TELEFOON 70144 voor HEM is het maaiste St Nicolaas. geschenk een horloge waarvan zij jarenlang plezier 2ulien hebben En waar zou men zo'n horloge nu beier kunnen kapen dan bij Noorlander. waar U niet alleen de grootst collectie, doch ook de mooistt en beste horloges vindt horloqes d>e volkomen gegarandeerd worden Voor pracliscbe cadeau* zoals horloges klokken wekkers, tafelzilver, rmge gouden-en zilveren sieraden, byou s, etc gaat U natuurlijk naar Hoogstraat I73 Tel. II1648- Rotterdam Sinds 103 {dar goud- en zilversmeden HEDEN OPENDE ff (v h CAFk DORbMANj VLAAIIDINGRRDIJK 83 Prima consumpties SCHIEDAM Do zaak met sfeer MORGEN TC» OS? ft A Sf -10 JAAR J 19 November SvSMWai :n Schiedam Wij riar>'*n alle kk'tien vnoi hot "tiiuU-n ei ti ouwen BEKIJK onze jubileum St. Ni co laas-etalages i Warmachines. - II. .ai den - Kachels - Stof zuigers. FONGCRS cis RALFIGII rijwielen. Ook op gcm-tkkHiikc betvnoiw Grote sort erint-POÏETARTIKELEN. i'Mc S» ha 'teen - en?-. bij GROTE MA It KT 3 Pracits-ch ONZICHTBARE XYLOX-REPARATIE tiJgens ceii "chucl mouv c denkmethode1 en tip o edrc par.Ui es klaar terwij! l* wacht: HOOGSTRAAT 111 gevraagd CU Aanmelden dugehjks Ke theïst raat 10, Schiedam Geef geschenken die de. sfeer van het ..gezellig avondje bliji end in Uw woning bicngcn. ïï-'illems Enisling heejt daarin een enorme sortering en.... tegen prijzen die op zich al oen aangename verrassing voor zijn MOQUETTE TAFELKLE DEN, zuiver wol in frisse dessins. Grote maat: 140x170 cm. in div. prijzen v.a, 37.50 MODERNE HANDWEEF TAFELKLEDEN 140x170 cm. vanaf 27.50 MACHINAAL SMYRNA TAFELKLEDEN in vele warme dessins, zuiver wol, in div. maten 50x50 cm, vanaf. 8.50 VELVET TAFELKLEDEN 140x170 cm. 16.90 OUD-HOLLANDSE DOEKEN. Grote collec tie en nieuwe dessins, reeds vanaf. 2.65 THEEBEURZEN, in vele uitvoeringen, en in alle prijzen. PLOEGSTRAAT 24 Telefoon 69695 LORENTZLAAN 64 Telefoon 65851 VICTORIA'S. 250 gram CARRE'S, 250 gram CHOC. JAVAANTJES, 200 gram SPRITS, met roomboter, 200 gram MARASQUIN CREME. 150 gram CERISE SCHUIM, 150 gram '2 NOUGAT GEBAKJES 2 SLAGROOM VICTORIA'S 55 ol 60 ct 55 ct 70 ct 50 ct 50 ct 30 ct 40 ct Onze WEEKItECLAME is ook verkrijgbaar bij de Fa. A. D E B R U Y N - Nassaulaan 27 /A® ■nodefne en warme maccotin pari.ofie) De har- tewenj van elke vrouw Een welkom St. Nicolaas seschenk In diverse modekleuren sjimutiRSJt rfb «Sfa <&0 Te hoop aangeb. Succes- en zakagenda's, I post- en schrijfmappen, boek omslagen, foto- en poe7ie- albums bij KantuorbocKhan* del Modern. Boerhaavelaan 124, Tel. 68415. Vulpenhouders, diverse mei ken, reeds vanaf 3.95 met gouden pen en 1 jaar ga ran tie. vier kleui on pot! oden ballpoints van 0 50 tot 6.90 ook vier kleuren 16bij Kantoorboekhandel Modern Boerhaavelaan 124. tel. 6841 Legpuzzleg voor gi oot klein look van 120Ó stukjes), gezelschapspellen. plak- prikmappen, boctsc en- leesboek j es, kleur- en pren tenboeken, kleurpotloden (vele merken) enz. enz,, by Kantoorboekhandel Modern, Boerhaavelaan 124, tel, 68415 Mica voor haarden en ka chels 80 verschillende maten Lage prijs Plaatjes asbest vuurcement. kachel kit enz Frans v Th lener» Broers- velrt 123 Rel 69799 Prima rubber luchtband t 0 25 p m Tocht lallen in verschillende maten Frans v. Th lenen. Broersveld 123 Tel 69799 Elastieken kousen Keu?e uit 8 vooraanstaande met ken van de zware steun kous tot de fnnste naadloze dubbelreks Speciaal lons ijzersier k maken het dragen van Uw e!a«st kousen, volkomen onzichi baar Deskundige vr! hulp aanwezig Korting voor fondsleden Ook voor oteuk banden - Van der Sman's Drogisterijen Hoogsti. 115 en Groenclaan 30. Personeel gevr. Nette werkster gevr in Café- Restaurant „De Amstelbron' Fotografie Filmstroken, grote sortering 1.Projectors va. f 640 Foto K van Vuuren, Hoog straat 106, tel 66720, Muziekinstrumenten Gramofoonplaten Het Radiohuis, Hoogstia.it 92. tel. 68044 Philips scheer- apparatcn 39.75. Remingi on ƒ65-, Tnfraphil 37 50, Phi lips hoogteen Ullraphil van 76.50 tijdeink 66 50. Strifk- tjzeis 9 75. 14 60. 16 45, 3175. 28 50, Stofzuiger* 135 140 I4>.- en 135.-. Alles met vol le gai antie. Het Radiohuis. Hoogstraat 92, têl. 68044. Philipsiadm's van 80-, 83.-. 148.-, 198 278 -. 328 -, 338 37S 359 438- un hoger. Televisietoe stellen vanaf 493 El ecu* gi am of «ons Philips 79.- en 89 Braun 75 50 Het Radiohuis, Hoogstraat 92, telefoon 68044. Aniroh ra dio- on vo r ster keron Herd e- let: Radiobuizen, luidspre kers vanaf 7.-, soldeerbou ten vanaf 5,15, knstalont- vangertjes 5 15. voltmeteis 0-6 en 0-240 volt 8 25. Kop telefoons 7 50. Electionisch jaar boek ie 2.75. Woningruil Woning ruil Rotterdam - Schiedam Aangeboden 1e etage, 3 kamers, keuken, zij straat. Vieranibaehtsstra.il. huur ƒ6.70. gevraagd dro womr,t Schiedam, hogeie huur geen bezwaar Br, nn S-426 bur. van dit blad. Diversen Lief tehuis gezocht \oor 2 witte poesjes. Graaf Fluris- straat 6. St. Nlrolaas! Het goedkooii- ste adres voor speelgoed en fop-art: kelen 1001-Baz.ii, Broersveld 45, Tel. 66015. Verloren l'on genei e un oive it/era hebben wij de niuccIijKbcid opengesteld om onder de kleine rid ver ten li es legen een vergoe ding un i 0 25 jdmimstrjt'e- kosten. annonce* op te nemen tot een maximum van 20 vuur den voor verloren voorwon'n en weggelopen hmsdieien Deze advertenties kunnen iittiluitend tegen contante betaling aan ons bureau worden opgegeven

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 3