On&e wekelijkse sportbijlage De Graafschap mocht blij zijn, dat bij zes tegen-treffers bleef het Falend Xerxes moest buigen voor NEC Limburgs enthousiasme kan SVV niet vermurwen Kort voor t einde liet Hennes winst gïippen Gemakkelijke zege voor superieur Feijenoorcl Stormvogels en Sparta delen de buit (1-1) Excelsior kansloos tegen superieur Eindhoven Cor van Schijndel zorgde voor 2-1 zege i Rollen draaiden Bezoekers één doelpunt toegestaan Eerste klasse .4 SNEL ATTRACTIEF VOETBAL AAN DE HA VENDIJK - j Srrh,Xn"XUrSPr0nS beZ°rgde' hetgeen later Internationale kampioenschappen' tafeltennis Eindhoven greep het midden START JMnamlatf 28 November 1955 Zaterdagvoetbal Monsterzege van Zwart Wit '28 Quick Boys heeft de achtervolging op Excelsior F. met succes voortge zet. DOTO, dat dit seizoen toch waarlijk niet. slecht voor de dag komt, moest er niettemin met 51 aan geloven. Excelsior bleef aan de kop door een zeer krappe 1—0 zege op Rijnsburgse Boys, dat evenwel te gen deze uitslag protesteerde- Een eerst door de scheidsrechter toegekend doelpunt werd de Rijns- burgers later ontnomen, daar de grensrechter duidelijk ..hands" had geconstateerd, waarvoor hij dan ook gevlagd had. Nu maar afwachten wie gelijk krijgt.' TSB en RVVH scoorden er lustig op los en deelden de buit (acht doel punten 1 broederlijk. HBSS verbeter- de z'n positie aanmerkelijk door een onverwachte 21 zege op NSW. i In 3B vonden slechts drie wedstrij- i den doorgang. Het belangrijkste was 1 hier, dat Hoogvliet twee punten van z'n achterstand op ARC inliep via 'n 24 overwinning op SHS. Zwart Wit '28 wil in 4 B beslist mee blijven tellen. SV '35 werd dit- maal met 30 verpletterd. Spijkenis- j se is de misstap van vorige keer te- gen Cupel ie helemaal to boven en won ditmaal met 5I van Veen. Ca- j pelle iiet een sLeekjo vallen door te- j gen SHO op een 2—2 gelijk spel te; strandden. In 4D kwamen de top-1 clubs niet binnen de lijnen- Dintel- oord, dat hiervan gebruik had kun- j nen maken zich ophieuw aansluiting j te venverven, faalde weer eens in *n i uitwedstrijd. Sprang won met 10. i Rijsoort! en Bolnes, die beiden in de buurt van de rode lantaarn verkeren. speelden nu tegen elkaar gelijk (1—ln HELMOND. aanvankelijke (Van onze sportcorrepondent) Zeven minuten voor het einde gelukte het 'Helmond d» achterstand geheel uit te wissen. Dit na een span nende stryd. die echter in de tweede helft door een te veel forceren van Hermes-DVS aanmerkelijk kleur verloor. De rust had nog juist een 1—2 voorsprong der gasten aangewezen. In de eerste helft toonde Hermes het Hermes-doel. Linkshalf v, d. zich technisch de betere ploeg en j Boogaard slaagde er toen in de bat wisten de Schiedammers zich in het langs v. Diest te trappen, waarmede bezit van een meerderheid. Vandaar i Hennes (appél voor hands) niet aan- ook in de'17e minuut een geslaagde stond? genoegen narm Eft omdat de kopbal van linksbinnen Mijhsbet-gen. strijd in de resterende minuten geen Na een halfuur moest v._d. Tuyn j kans meer bood tot scoren werd zich laten vervangen door Zaal, het geen niet wegnam dat Hennes de voorsprong ging vergroten. Het was dit maal dóór linksbuiten v. d. Gevel die vlak voor doel een pass van Mijnsbergen in winst omzette. Hel mond beantwoordde deze teleurstel ling met een serie aanvallen, waar bij de fortuin ontbrak. Van Diest, Sloot en Rijke sloten de zaak her- ju—» metisch af, terwijl stopper Schenk ce£ wedstrijd op de home-trainer. Lambooy voor zijn. rekening nam. 1 ^tslagcn waren: Een te veel aan vrije trappen rem- Apollo-De Coureur-De Mok de het tempo. Het was enkele se conden voor de rust. dat Lambooy een voorzet van linksbinnen v. d. Meulenhof opving. Met de hal de schoon hij een duel met j Ser (C) 67.9 sec. Ir I O -\r -7 ".fl ni r» het een puntenverdeling (22). Apollo en Schiedam traden Zon dagmorgen als gastheren op voor respectievelijk De Coureur (Vlaar- dtngen) en De Mol (Delft) en De Pedaalridders en Rotterdam voor A ki. 2 x 1000 meter: 1. W. Ha- berm eh5 (A> 64.4 sec. 2. F, Rorijs (A) 65.4 sec. 3. W. Top A) 66.5 sec. 4. W. Voost (Cv 67.6 sêc. 5. Smallegan- Schenk en tenslotte maakte hij v. i 2 :c 750 metci^ 1. J, de poning Diest eveneens kansloos (12). ^.2 No de pauze een veel te fanatieke strijd met weliswaar hardwerkende ploegen. Helmond voerde een zeer hoog tempo wat tot een veld over wicht leidde, waarbij tal van aanval len ontstonden. Pas in cle 38ste mi nuut echter kwam het succes toen Nicholsen een vrije trap nam. waar op een scrimmage volgde vlak voor ROTTERDAM, Zondag. Feyenoord heeft zich van de hem toebedeelde taak zich optrekken via De Graafschap be hoorlijk gekweten. Tegenover „slechts" zes treffers van de club uit het Stadion stelden de bezoekers er maar één. Men zal ons tegenwerpen: een half dozijn doelpunten en nog schrijft U „slechts". Ja, inderdaad, het aantal doelpunten tegen dit ont redderde De Graafschap had nog veel groter behoren te zijn. Toen Feyenoord in de tweede helft practisch niet meer kon verliezen, ging het weer demonstreren. Dat kon het doen, om dat het oppermachtig was, maar dat bleek weer heel duide lijk het gaat ten koste van de productiviteit. Hoewel de De Graafschep-defensie zesmaal capituleerde, ioist zij oOk van opruimenzoals hier Jansen deed. Van Woerden trekt anpsftp rijft armen in en Dc Bruyn kijkt toe, oj hij misschien toch nop een kans krijgt. sterker. Het snel reagerende Storm- vogels-team was echter iets sneller oord. In de 13e minuut loste van f waardoor het technisch overwicht (Van onze sportcorrespondent) IJML'JDEN. Vlak achter Noord-Hollands blonde duinenrij heeft Sparta tegen Stormvogels een veer moeten laten. De Rotterdammers verspeelden in de tweede helft hun moeizaam verkregen 10 voorsprong. Door het enthousiasme waarmee de ïJmuidenaren succesvol ten strijde trokken, werd de balans in evenwicht gebracht. Sparta was ongetwijfeld technisch schot, maar Van Dijk werd er volko- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, Zondag. Alle stormlopen van de roodzwarte Rotter dammers hebben niet mogen baten: Eindhoven was technisch en tactisch de betere ploeg. Het won met 21. Toch had Excelsior een gelijk spel kunnen forceren. Vijf minuten voor het einde kreeg Mi edema de bal uit een hoge voorzet van P«per op nog geen meter van het vijandelijke I r a doel vrü, maar hu iniste deze unieke kans grandioos. Verdiend zou het if niet zijn geweest, dat zal iedere onbevooroordeelde toeschouwer moeten j {jOod llickj JBcot toege%ren. 2. v. Seuren (M) 51.5 sec. 3. A. Graal lA) 53.3 sec. 4. Ter Stegen (C) 53.6 sec, 5. <1, Faber (A) 55.1 sec. - A jun. 2 x 500 meier: 1. H. Faber (A) 37.4 sec. 2: J. Stuijts <A.i 37.9 sec. .3. C. Grbenewcg (A) 38.4 sec. 4. H Buiis <A) 39.5 sec, 5. M. de Waard (A) 39.8 sec. B jun. 2 x 300 meter: -1. A. Beijer CA) 32.2 sec. 2. J. Da enen (A) 32.7 sec. 3. J. v, d. Hoeven <C) 34.8 sec. 4. J. Meeldijk fC) 35.6 sec. 5. W. 'Breur <A) 33.6 sec. Schieciam-De Pedaalridders-Kot- terdam: A kl. 2 x 1000 meter: 1. A. Hooge- vccn (R> 75.8 sec. 2. C. de Leur <F> 76.4 ?ec, 3. A. v. d. Leij (R> 77 sec. 4. f. Knegf CP),71 sec, 5. K. Proost lSi'82.2 séc.. B kl. 2 x 750 meter: 1. S. Verstraa- ten (P) 52.8 sec. 2. G. Goos (P) 53.8 sec. 3. A. v. d, Heijden (S> 58.6 sec. 4. L. Schlosser 'P> 53.8 sec. a. G. Ui ter mark (R> 59.4 sec. Jun. 2 x 500 meter: 1. A. Molenaar CR) 33.8 sec, 2. J. Verhoef (P> 39 sec. 3, W. Passant (P> 42.6 sec. 4. T. van Sparta volkomen werd gent vei leerd. Bovendien moesten de Rotter dammers met lede ogen toezien dat de vleugel Van der GijpVan Ede bijna geheel werd lamgelegd. Daar was Stormvogels beste speler Tol voor verantwoordelijk. Slechts een maal heeft .Touny vgji Ede kans ge- rfc zien zich van''zijn schaduw te out- f VCS grote afstand Bosselaar een harde se hui ver-a-1* Appel, die doel trof. Nadat enige doelpuntrijpe kansen door de Feyenoord-voorwaar isen on voldoende waren uitgebuit, liet Ger ritsen ca 10 rtv vanaf de doelmond juist voor de achterlijn de ba! 'on nodig uit zijn handen vallen; de naast hem slaande Van Woerden wandelde vervolgens rustig met de slaan. Dat gebeurde vijf minuten voor Dat Feyenoord weet. hoe doelpun- bal in liet doei. Ei- waren toen 22 mi- j de rust en toen was het ook meteen te »ma.kU h«B bet «kjg*» J met een o.i. houdbare schuiver een i pass van De Bruyn af (6—1). Daav- bij heeEt Feyenoord het maar gela ten. mede omdat een derde treffer van Van Woerden terecht door de prima leidende Schipper werd afge keurd. men door verrast. Later zou blijken De Eind hoven a i'en beheersten door hun binnenspeiers Louw er s en Snoek het middenveld en lieten Ex celsior rustig komen. De achterhoe- dat deze fout van de Spartaanse goa- de kreeg ook al door talmen van Jie een dure zou zijn. j dc roodzwarten altijd weer gelegen heid tot ingrijpen. Bovendien maak ten de mannén van Woudesteyn de fout Van Kilsdonk. die Pijper op de middenvoorplaats verving, in terug getrokken positie te laten opereren. 15i2 Stopper F. van Tuyl had dus geen DWV Frifsia worden gemaakt, heeft het ook bewezen. In de voorhoede hebben de actieve Bosselaar en de beide kleine vleugelspelers Van Woerden en Mou- lijn. waarvan de eerste voor de rust en de andere daarna te weinig in het spel werden betrokken, duide lijk de weg naar het doel gewezen. Na de rust combineerden Schouten en De Bruyn vaak te lang. De eerste helft van de voor ruim twintig duizend paar ogen gespeelde wedstrijd was de mooiste. Er was in hoog tempo gestart. Het plaatsen bij De Graafschap was beter dan bij Feyenoord. Het openingsoffensief van dc bezoekers verontrustte de verde diging van de thuisclub niet bijzon der, want al gauw was gebleken, dat de handige Meyers onvoldoende steun genoot van zijn liniegenoten links en rechts: en alleen kon de ex- internationaal. die later een goede be waking kreeg, ook niet veel meer presteren dan een paar tegenstan- ploegen beschikten over een ders in de maling te nemen. Lang duurde het plezier niet in de Sparta gelederen. De tweede helft was nauwelijks vijf minuten oud toen De Boer van zeer grote afstand een schot loste. Doelman Van Dijk stond als aan de grond genageld te kijken hoe het ronde ding in de doelmond verdween. Het was geen onhoudbaar Rapiditas cvv velox De Spartaan Quick HRC uw Gouda gen en beheerste door goed op- j stellen de'situatie volkomen. Excelsior begon goed. Braam s op de rechtsbuitenplnats was zeer ac- j Lagerwaard kijkt angstig toe hoe doelman Den Hertog hij een aan- val van Eindhoven de bal óver de lat icerkt. Langzat m veroverde lage voorzet heen w,.»rop Bos geen moeite had te doelpunten. De tweede helft was reeds 20 mi nuten oud alvorens er iels te noteren viel. het was een hoge voozet van hal of iets dat daar op leek. Beide Klomp welke de NEC-doeltnan Jan- •akkesen maar juist over de lat kon wip- j pen. Xerxes probeerde de achter- roorhoede, die er op net vrij gladde j stand in te lopen, maar kon door gc- Feyenoord j veld maar weinig van terecht brach- brek aan techniek en tactiek de trap- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de wedstrijd' XerxesNEC is er geen ogenblik j sprake geweest van behoorlijk voet- j het middenveld en vandaar begon i ten. NEC was technisch iets beter het langdurig offensief op de voor en had hierdoor over het geheel ge rust goed. na de hervatting zwak nomen een lichte veldmeerderheid, door Gerritsen verdedigde doel- zodat de 01 zege de Nijmegenaren mond. In de 23e minuut liet Schouten wel toekwam, hoewel zij voor dit het eerste doelpunt op zijn naam j enige doelpunt nog de hulp van de aantekenen: hij deed dat beheerst en j overigens uitstekende doelman Ver- vakkundig uit een lange pass door j meer nodig hadden, het midden van Moulijn. Psycholo- NEC heeft in de ee: ste helft de gisch iuist, ontketende Feyenoord meeste kansen gehad, maar de seho- f .t ten van Bos en Driessen konden oy terstond een hevig offensief, dat ze- - vermeer geen genade vinden, minuten later tot vergroting van de De kans van dc dag was voor Xer vaste NEC-defensie niet verontrus ten. tief, echter te onbeheerst. Zo liep hij voor open doe! onder, de bal door en bij een uitstekende ma- noeuvre van Van de Polder (die steeds beter gaat spelen) kwam hij in een schietpositie, van waaruit hij de bal over de lat joeg. De Rotterdammers beschikten over een sterke verdediging. Gezien echter hun buitenspeltactiek schij nen zij daarvan zclt niet overtuigd te zijn, Zij mogen van- geluk spreken i dat de E1 n dhoy e n so vóór hoe de 7.0 't vlot in het valletje Na' ecu j goed kwartier spelen schoot Snoek uit een voorzet van Yicmminx de bal hard in en Eindhoven had de leiding (01>. Excelsior nam de aanval weer over. Een door Micde- j ma genomen vrije schop bracht de bul bij stopper Van Tuyl, die deze j niet onder controle kreeg en Van j Kilsdonk in de gelegenheid stelde, j' zijn enige schot van deze middag te lossen. Doelman Kanssen klaarde echter mei medewerking van links- achter Tcbak de situatie. We za- gen voorts Braams nog eens' naast i schieten en Pijpei*. die rechtsbinnen j speelde, goed door de vijandelijke verdediging heendringen. Op het j kritieke ogen bi ik werd hij" gevloerd i en Lagerwaard liet c!e gelijkmaker j aantekenen (I1). j Direct na de ait rap in de tweede helft omspeelde Snoek handig rechts- j achter Van Veldhuizen en uit zijn voorzet kopte Schmidt keurig 'in '1—21. Evenals in de eerste helft 1 gooide Excelsior alles op de aan- val. Men weifelde eelt ter :o \reei on i steeds kreeg de tegenpartij de ge- legenheid in te grijper.. j Bep, ik iron je even spreken t en dir( doe ik op mijn trant taniens kenners, namens leken, ■n dit. hoekje in de krant; k uül teer oprecht verklaren Int ik voor jouw boksenBep, J en tie veelheid ran je jaren 'l de diepste eerbied heb. 1 Graag tril ik je lof toezwaaien i vóór je veerkracht en je geest, jij bent eerst een Ontoe Taaie tb er nooit .nog is geweest; e71.rpt.-oan pus hing-po uj er "bc» je Op etï d'op een Man 1 die ik, 'zat 1 i'oejn en la ti te er, r elk len.'Toori- stellen kan. Zoalsm jij de hokskunst diende je u-t. was je en uj -i»i hoe je 't voor elkander kiende, hens, dat irus soms ongehoord. j Je ging heen om 1 céèr ie komen, j steeds je oog op 't doel gericht, boksen heb j'als ernst genomen j en itandaar dtf. Heldendicht. j Bep. ranarona zul je vinden rond je zwaarste boksersstrijd, veel yeiTouwen, vele rriftden, j kijk. die zijn je toegewijd. j Of je irint of gaat verliezen J speelt voor deze echt geen rol, j jon rot Boxing King verkiezen, j daarvan rijn hun harten vol. J 4 Moge jouw gevecht, vanavond weer van hoge klasse zijn en je sr.rakjes ongehavend zeggen: 't U'as een boksfestijn. Bepik zit voor je te duimen, velen duimen met, me mee, moge straks de feestwijn schui men 1 na een iHazch-Tnef-goud-op-stieé; PIIIDA WOLFF Jr. Nadruk verbodenJ. voorsprong door Dc Bruyn leidde. Wel kwam bij een aanval van dc bezoekers Sciderhuis uit een af gemeten voorzet van dc naar de vleugel gezwenkte Beumer met een kopbal tot een tegentreffer, doch in xes. In de 35ste minuut kwam Mid deldorp op enkele meters vrij voor doel, H"' zag zich echter dc bal van de voeten weggekaapt door de vol komen falende Rïjshouwer, die ver volgens nog kans zag' de bal hard naast te schieten. Twee minuten voor rust viel het het veld was hel toch duidelijk alles beslissende doelpunt. Rechtsbuiten v. Feyenoord wat de klok sloeg. Nadat Bhec, die door Valk steeds werd j vrijgelaten, kopte de bal aoor naar ■tan Woerden dicht bij do hoekvlag wiifcmscnj vermeer dook over diens wat hardhandig van de bal was af- gezet, plaatste hij uit de vrije, trap de j -y\vr\r 1, ba! keurig in de doelmond, die ten- KW V"CTS IlCpCll Op slotte bij Bosselaar terecht kwam; een zwaai met het rechterbeen volg- KOItG 3,iSt3HCl de en het was 3- tijds afgevuurd door het Maastricht- jse kanon Comvenbergh, suisden i langs en over het doel van Kou wen. En ook de snelle attaques van dc beide buitenspelers Toennaer en Vvoemeu waren niet krachtig ge- i noeg. Plotseling werd de balans in j evenwicht gebracht, toen in dc 25ste i minuut een ogenschijnlijk ongevaar- Iijke aanval de bal voor de voeten j van middenvoor_ Couwenbergh MVV heeft SVV niet kunnen vermurwen. Met 21 bleven de om.Clostenen kcihawf schot, oei- SCHIEDAM, Zondag. Het laaiende enthousiasme van i •r, i Schiedammers baas in eigen huis. En zii konden dit. omdat deKouwen de bal hmgs zijn hond voel De Ratterdamsche Wandelsport-1, T de «aan MVV kon juichen (1—1). vereniging, bekend voor het houden beide middenspelers Cor en Jan van Schijndel zulke goede ae °a,jn' KU" Na de hervatting poogde De Graaf schap dc bakens tc verzetten: Na vijf [.van laüge~-afstand-tochten, heeft gis- minuten vergeefse stormlopen op de termorgen, voor hel eerst na de oor- ""V" """L """.X"" brak stelde SW zich Feyenoord-doelmond, speelde verder]log weer een tocht over een korte - tïHlOZC iViaastncntSO aanvallen gsstuit, hot tvas bovendiGn Cor sterk Schiedams offer nag maar één elftal. Dat was Fcyen- afstand georganiseerd. van Schijndel. die met een fraaie kopstoot vlak voor de rust i voor -de rust een hoekschop gefor- strijd over afstanden van resp. 5 en ZOU blijken te zijn. SV\ -kanthalf Cor van Scmjndei 10 km. in de kortst mogelijke tijd. hoog boven alles uit opveerde en «MjdtoWBtandt, dat de tijd van SW-MVV heelt Wlledig aan cle den £Mn bressen konden slaan. JSÏ. S™ïi53t"'vinam' bere kt m° W0 venvachtingen beantwoord. TweeDe overrompelende tactiek van ded«lr!,an wfviln*tegen het Séi drulc- 1. technisch gave ploegen hebben m Limburgers werkte averechts, want (c r>1 v Gistermorgen waren een aantal een bijzonder interessant duel. datreeds in de vierde minuut lag de bal RWV-ers, waaronder één junior-lid ook nog in hoog tempo werd uitge- R T aan de Krallngse Piaslaan bij een ge- voerd, laten zien, dat het met het komen om een proef af stand af te 1 voetbal in deze lage landen heus niet leggen over 5 km. 1 zo slecht gesteld behoeft te zijn. Na de 1ste kilomeier, -afgelegd in MW trachtte SVV te overbluffen. 6 min. 30 sec. waren de lopers nog door met uiterst snelle en zeer ge- b ij een: na de 2e km was de tijd van vaarlijke open aanvallen dc Schic- ae hoofdgroep 12 min. 45 sec.; enke- I damse defensie te ontwrichten. Maai Icn volgden op 22 seconden; na de i daar staken doelman Wink en de 3e km waren de tijden resp. 19 min. verdedigingslinie Wink, Van Kam- 7/10 scc. en 19 min. 28 sec.; na 4 km 1 pen en Van Meerwijk in goede vorm. Lo min. 3j ^sec. en 26 min. 12 sec. jVoee daarbij het constructieve werk terwijl mi ae finish de volgende tij-j van de beide Van Schijndel? en het De internationale kampioenschap pen tafeltennis zullen niet zoals aan vankelijk het plan was, te Rotter dam worden gehouden. Na onder handelingen, .waarbij het gemeente bestuur van Nijmegen heeft toege zegd een aantal belangrijke facili teiten te verlenen, heeft het hoofd bestuur van de NTTB besloten de internationale kampioenschappen tafeltennis te houden óp 17 en 13 Maart 1956 in de Novumhal te Nij megen. huisbewaarders bleken. Deze middenlinie heeft niet alleen Maar voordat de theepauze aan brak stelde SW zich veilig. Btj een sterk Schiedam? offensief werd kort achter de Maastrichtse doelman Deze voorsprong heeft SVV niet i Weyzen. Uit een voorzet van links meer afgestaan. Ook niet toen na de i was de MVV-iinksachter Verdon-1 hervatting MVV het tempo geen j schot zo vriendelijk de bal voor de i ogenblik liet verslappen. De hechte voeten van de Schiedamsc midden- Schiedamse defensie bleek onneem- j - voor Köneman te koppen. Die greep 1 baar. Zelfs het Limburgse slot-of- j dit buitenkansje met graagte. Een fensief. dat de SVV-ers benauwde den werden afgedrukt: 32 7/10 sec. eu 33 min. kort droog schot in de uiterste be nedenhoek was voldoende om Wey zen kansloos te passeren (1—0). Door dit succes kon SVV zijn troe- iv»n rustig in slaenrH*» ten einde de stormlopen van de agr momenten bezorgde, bleel vruchte loos. omdat middenvoor Couwen- bergh wel hard over het doel kon schieten, maar verder te weinig voet- ba!kermis in z'n mors had cm het dikwijls voortreffelijk opbouwende volkomen duidelijk," waarom de j sieve legen standers te kunnen" pa- spel van Urn m els doeltreffend te kleine Ummels en zijn rappe vriea- i reren. Gloeiende kogels, meesten- 1 kunnen afronden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 4