%iijskmtt tM t&tket DAAR MDTUORlt QPrnm-AANBimMfH, GROENE HIUEDIJK 257 jongste bediende Expeditiekantoor vraagt NIEUWE NAAIMACHINES .aurens £en»SJIBe. gezellige en' zaak, waar, '1,ij:.v j. setien;'koo£en en lingerie, all^^^^^BvatUw„ hart be fleert, GRÖEN'S Naaimachinehandel feesttafel'. kantoorbediende vrouwelijke hulp par (rebben bezetaan het Putseplein nemen wij vanaf heden NtETMEER in Inplaacs daarvan openen wij D.insdag ■20 December 's: morgens om 10 uur f^kT£ft&UMlt aan de DEZE GELDEN..OOK yoOR-ALLE; ANDERE FILIALEN t/m 31 DECEMBER a. Maandag 19 December 1955 KENNISGEVING De Burgemeester van Rot- terdam brengt ter openbare kennis, dat bij Koninklijk Besluit van 11 November 1955. met vernietiging in zo verre van het besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland tot gedeeltelijke goedkeuring van het uitbreidingsplan in hoofdzaak „Terbregge", als nog aan dit plan voor wat betreft, de bestemming voor agrarisch gebied van de per celen aan de Hoofdweg, kad Hülcgersberg. sectie C. nos 307o en 3034 goedkeuring is onthouden. Het uitbreidingsplan, zoals dit thans van kracht is. ligt voor een ieder ter inzage op de gemeente-secretarie in het stadhuis, kamer 324. Botterdam, 19 December '55 Ue Burgemeester voornoemd! G. E. van WALSUIVI. Aanvangsalaris 70.— per maand Goede vooruitzichten Brieven onder no. 6034 aan bureau van dit blad. Handnaaimachines met ringspoel 220. Electr.. naaimachines 275. Naaimachines in salonkast 345. De beroemde eïectr. stoparmnaaimachine 315. Electr. zig-zag naaimachines 475.' Zig-zag: naaimachines in salonkast 475^ De Robot super zig-zag naaimachines bijge naamd het achtste wereldwonder, geheel electrisch 600.' Deze machines zijn geheel compleet inclusief koffer en hulpstukken. Met levenslange garantie en gratis les aan huis. Te betalen desgew. met 3.— p. w. Gevraagd per 1 Februari of eerder: 14 Kar. Gouden Kleurstei Ringen, artijtieke zeMin fraai geslepen v.a. 17.S öp h< 'ibied van cor»1 voor damesconfectie, in een plaats dichtbij Rotterdam- Gegadigden dienen grote verkoopcapaciteiten te be zitten. Goed een 15-tal personeelsleden kunnen leiden, t-dt. tot ,32 ,iaar- Liefst in het bezit van de benodigde diploma's. Geboden wordt een zelfst. goed gesal. le venspositie. Eigenh. geschr. brieven te richten aan STAM MODEMAGAZIJNEN HOOGSTRAAT 168 ROTTERDAM VIER AMBACHTSSTRAAT 114 (bij Math enessërpl.) ROTTERDAM Telefoon 36653 Overige filialen te Rotterc/am Jonker fransstraat 132 Beyerlondselaan 120-122 Opgericht 1886 West Kruiskade Katsndr. logedijfc 392-394" 35 Filiale». PAGTOLAN Gevraagd jongedame als leer ling-verkoopster. Eblci, juwe lier. Nieuwe Binnenweg 269 a. Rotterdam. Muz.inslr. - Radio's Graraofoonplaten PUTSEPLEIN Volslagen, aankomend en leer ling kousen reparatrlccsi gevr. Hoog loon cn prettige werk kring. Tevens enkele goede krachten voor onze plisseerin- richting. Ook gehuwde dames voor halve dagen komen in aanmerking. De Jong's Kou senreparatiebedrijf Frits Ruys- straat 55, tel. 11060S. Het Sophiakinderziekenhuis en Zuigelingenkliniek, Gordels- weg 160, vraagt meisjes voor de huishouding. Aanmelden tussen 67.30 uur hij de adj. directrice.. Radio- en televisietoestellen voor iedereenNu kopen en volgend jaar behoeft U pas be- binnen te betalen. Vanaf I.— per week bij Uw off. Philips- dealer B.R.S., Jonker Frans- straat 75. Telefoon 1107 56. Service-auto komt. AUTOSLOPERIJ A. VISSER ZN ROTTERDAM Grote 'sortering gramofoon- onderzetkasten met of zonder platenspeler van f 135,— tot 410.Betaling vanaf 1,88 per week, desgewenst met 10 of 20 platen. Televisle-onder- zetkasten van 55.Radio Modern, Plein weg 152, Telef, 77555: Straatweg 59. Telef. 49566; Schted.weg 145. Telef. 52500. Gramofoonpiaten op conditie. 15 stuks 1.per week; 30 stuks 2.per week naar keuze. Zeer uitgebreide col lectie populaire nummers. Ook langspeelplaten klassiek ea opera. Wij zenden U gaarne geheel vrijblijvend gratis onze catalogussen. Kroon Radio, Scliiedamseweg 117, tel. 32717. Bij tramhalte. Bandrecorders. De nieuwste Philips bandrecorders uit voorraad leverbaar. Ook Tele- funken, Handy sound, Webster, Webcor, Playtime, enz. Crediet service. Reeds vanaf f 4.p. week zonder vooruitbetaling. Kroon Radio, Schiedamseweg 117. tel. 32717. Bij tramhalte- Vraagt t« koop fctg'ffijjl SLOOPAUTO'S bij voorkeur van E9|§ÏkB| 1945 tot 1955 mlWÊ Grote sortering afejlaPal onderdelen van vele merken Personenauto's ÖU ALLEEN GEVESTIGD: TERBREGSEWEg 262 Telefoon 23647 na 18 uur: Telefoon 21623 "Beden nieuwe Jeep- Trekhaken Bakkerij De Korenaar, Bcnt- huizerstraat 57 vraagt een bakker-bezorger én een nette jongen. Gevraagd electromonteuxs er hu ip-monteurs. Electroteeh- niscb Bureau. P. J. Martens cn Zoon. Zaagmolenstraat 147. tel. 43309. Liter nieuwe Verlof Bessen, met jenever- 3.90 Liter Samos, van^f eiland Samoa 2.89 Bowl, geheel kant en klaar, 3/4 liter? f.59 Liter Boerenjongens, met brandewijn '2.98 Lifer Oude Belegen Spaanss Wijn, 2.48 Echte Meikersen op sap/suiker 3/4 liter 1.23 Liter Boerenmeisjes, met brandewijn 2.98 Astradora, fine old Sherry, per fie» 3.98 Meiwijn, speciaal voor Bowl, 3/4 liter 0.98 Liter Natuur Kersenwijn, iets aparts 2.24 Rode Bourgogne, Beaujolais, per Hes 3.24 3/4 literblik Hawaii Ananas, bij om 1.39 Liter originele Hollandse Vermouth 2.24 Vin de Bordeaux Rouge 1952, per lie* 2.35 1/2 literblik Abrikozen op sap/suiker 1.15 Liter Frambozen-Bessenwijn, heerlijk, 1.68 Witte Bordeaux Bergerac 1952, per li»» 2.50 1/2 literblik Japanss witte perziken 1.15 Liter Schilletje, heerlijk zoet expon k**»!. 1.49 Riesling x Sylvarter,. Moezef, per fles 2.15 1/2 literblik Aardbeien sap/suiker nV 0.98 Bij ons verkrijgbaar Phoenix Bieren (5 ft0/* alc.), in kratjes met 6 flessen slechts 12— Cns Citroentje, met jenever. 3/4 liter 2.98 Liter echte Zoetzuur Uitjes, Slechts 1.29 3/4 liter Mirabellen op sap/suiker f.15 Schilletje Verlof Likeur, 3/4 liter 2.98 Liter allerfijnste Piccalilly bijou» 0.98 3/4 liter Reine Claudes op sap/suiker' 0.89 Parfait d' Amour Verlof Likeur, 3/4 liter 4 3.49 Liter'allerfijnste Zoetzuur, b<j on» 0.89 Liter Reine Victoria's sap/suiker 0.89 1 -C- ***-„■ 1 Oude Boeren volvette Meikaas, 500 gram 1.59 Zeer oude boeren volvette Kaas, 500 gram 1.79 Edammer Kaasje 40+, circa 900 gr am 2.48 Belagen boeren volvette kaas, 500 gram 1.49 Oude boeren kom. volv. Kaas, 500 gram 1.59 Fijnste volvette lunchkaasja 500 gram 1.69 Overheerlijke volv. Boerenkaas, 500 gram 1.29 Fijnste belegen Sept. Kaas, soo gram 1.59 3 blikken Koffia-Roommeik voor 0.79 *★*.-- i Allerfijnste beste Ham, 20O gram 1.15 Rookworsten om te koken# 200 gram 0.79 0 ballen gebraden Gehakt in blik 1.49 Echte Gelderse Varkenslaver, 200 gram 1.18 Gelders Ontbijtspek (z. zwoerd) 200 graf 0.79 Pondsblik gebraden Gehakt "voer 0.98 Overheerlijk Rookvlees, 200 0.98 Echte Gelderse Snijworst, 200 gr.m 0.79 2 dubbele blikken Boterhamworst,1,09 Echte droge Cervelaatworst.' .200 gram 0.93 Hamkaas (puur Ham), 200 graai 0.79 Slik Borrelworstjes, inhoud 15 «luk. I.IO Fijnste Berliner Leverworst, 200 gram 0.89 Porki-Porki, ons succes, 200 gram Q.69 Flacon Cocktailworstjes, inhoud 28 *fufc* 1.05 Onze beroemde Palingworst, 200 gram 0.89 Corned Beef {puur rundvlees),") 200 gram. 0.59 Blik Cocktaitworsten, inhoud 7 »Hik» 1.15 Echte .Saks. Smeerleverworst, 200 gram 0.69 Allerfijnste Lunchworst, 200 gram 0.59 FlaconSoepbaltenca.50si 0.94?ca.30*t, O.G9 Blik overheerlijke Zalm, (ijnjie impor* 0.79 Kiloblik fijnste SperciBbonen, 0.69 Blik fijnste Speculaas, inhoud ?oo gram 0,98 Blik Haring in Olie/tom. saus, 425 gram 0.69 Kiloblik Appelmoes, (Goudreinetten) 0.69 Snijkoeken, Gelderse Reuzen bij on» 0.39 2 Blikken Portugese Sardines, voor 0.79 Grootste pot fijnste Pindakaas, 0.79 Karson-Jtardbeienjam,..«r,is soon 0.69 Gekookte Rookworsten, circa 500 gram, fijnste kwaliteit, nu per 500 gram 1.4-8 Goudsesingel 63 -- Tel. 118670 Pleinwe| 208 - Tel. 76319 fipynpfW^nHH Hoofdweg 324 - Tel.~629 Voor onze administratie vra gen wij een .Jongedame van c 16/17 jaar. N.V. EleCtrotechni sche Fabriek W. D, Peiger, i Sdeiikstraat 102. Rotterdam Juffrouw. 25 jaar. zoekt werk intern in Hojtecafbedrijf. V.g. g.v. Brieven onder nummer 6037 bur. blad. Fotografie Overheidsinstelling vraagt v. haar maatschappelijk werkster een gestoffeerde kamer met kook- en badgelegenheid, Br. onder nummer 6036 bur. blad. Pasfoto's klaar terwijl U wacht in onze gezellige wachtkamer. Walg's Fotam Studio. Meent 12" Oeorumri van 8 30 tot 5.30 M. Meubelen en huisraad Te hoop gevraagd VaarscbuwlDK. Inkoop oud goud, zilver, juwelen, munten, hoogste prijst Vertrouwd adres: K. J, Berkeïamv, jonker Frans straat 30 b, Telef. 2B2B9. j.zitsbankt.'u,. uilschUitbaar tot 2-persoons bed 69.—, f 95. I 120.—, f 160.— enz. enz. D® Specialist'. Burg. Raosstraat23 (bii Zwart Janstraat). Jubileum-aanbieding? Chique salon met uitneembare Pull man kussens, wollen stoffen nu r 435.—. Meubel magazijnen Wilson, Grote visserijstraat 97-101. midden in de straat. Koop geen slaapbank alvorens de 10 modellen gezien te heb ben van- Rietveld. Jonker Fransstraat 108. tel. 12.S0.4B. Prijzen 1- en 2-pers. 85.—, 11)0.—. 125.—. r 150.enz. Divanbedden, sleemodcl 24.93 1-pers. matras met kussen 29.50. Moderne blokdekens 16.95. gestikte dekens v.a, 12.93. Woninginrichting J. C. van der Kuijp, Bergweg 21S, tel. 41933; Zwart Janstraat 141 tel. 85230. Fa h. Slier, sportprijzen - orde lintjes, thans Pannekoekstraat 32. Nieuw tel.no. 23662. Com plete collectie Indus en Prisma horloges en Constant verlo vingsringen. Meubelen, slaapbanken, bed den. dekens, karpetten, dames- en herenkleding. Gemakkelijke betaling zonder vooruitbetaling. N.V. Mij De Pool. GoudsesingeJ 32-38. Telefoon 28891. Haarden. Grootste, sortering haarden, kachels, radio's, stof zuigers, wasmachines enz. Ge makkelijke betaling. Zonder vooruitbetaling. N.V. Mij „De Pool", Goudsesingel 32-38. Tel. Gebouw „Twaalf Provinciën" prov. Gelderland - Tel. 112049 Schiedamseweg 209 - Tel. 52608 - Rotterdam Op de koopavonden zijn onze zaken open. W HiHegersberg Freerickstraat 23 ^Schiedam - Hoogstraat 72 »Tel.67545j Kleding, schoeisel enz. Het ideaal van iedere vrouw: Een pracht slaapkamer met grate 3-deurskast. complect 275,—, 450,—. 525,—. „De Meubelbeurs", Grote Visserij straat 8-10. Waf Sal Uw met Kerstmis en ijf, Oud en Nieuw bieden |§P Uamej! Bontjasjes ,Kort en lang, 6 weken in gebruik, daarna betaalt U vanaf 2. per week of 24 maanden. Onze coupeur komt U met onze collectie aan huis bezoeken. Strikte geheimhouding. Brie ven onder nummer 5995 bur. blad. Nieuwe handnaaimachines, con- tantprijs f 220,— met levens lange garantie. Betaling 3,— p. w*. Groen's Naaimachinehan del, Vier ambachtsstraat 114, Telef. 36653. Crediet aan particulieren voor aanschaffing kleding, meube len. electrische gebruiksarti kelen o.a. televisie, radio, was machine, etc. Brieven onder nummer 6038 bur. blad. Wij bezoeken U aan huis. Personeel gevr. Meisje, gevraagd voor admi nistratie in fabriekskantoor. Goed kunnende schrijven en rekenen. Leeftijd 16 jaar. Soil, aan A. Muller en Zn, Vijver hof straat 92, Rotterdam. naam Horlogerie Horloges voor dames en heren, vjndt op afbetaling bij Huijser, Jonker Fransstraat 63. Komt eens praten? De GALERIES heeft alles wat heerlijk is. In Am. gezin met 2 kind. (8 en 4 jrj wordt voor spoedig ge vraagd prima meisje van ö-5 uur. Hoog loon. Mrs W. Carey, Lef. de Montignylaan 247, Hi'l- legersberg (eindpunt lijn 14). Combineer <3at met Uwfantaste en vrouwelijke verwen-kunst maakt die dagen nóg feestelijker voor allen die om U hi Lessen Auto's - Motoren Rijwielen De beKende au to-motur rij school E. de Groot, alleen ge vestigd Hooidrift 65, Telefoon 36548. Ford Taunus '55. Motor en scooter rijlessen 1 35,— per cursus, theorie en exantSQtU" den inbegrepen. Judo, «Jlu Jftsu en Hatha Yoga. Van de Velde. Zoutsieder»- straat 43. Geeft ook in Zuid les. Inï. iedere avond of telef» 78609. Dansstudio Cor Kiinkert, her vat de eerste week van Janu ari '56 danslessen voor begin- nenden en gevorderden. Tijdig inschrijven s.v.p. Voorschoter laan 114, tel. 28259. 6dïoeaiL wet t>ra.Q{tea.()B pt- 2.34 Buiren)onB»M, wooie ge nor leer de goudgele rozijae» op alcohol per \/t liiempot 1.34 Kersen op sep per Jy, iitersfles 1.59 kade zoele vruchlinwljti per Jtterefle» 1.24 Likeur v«n vruchten wijn "Mo lino", Cherry brandy BoOe zoaie Sptsnse wijn per lirerfleg Originele Vermouth "Feusio", rood of wit per fles Redt en vriHê gort 20-32'-, alcohol per flee Sherry "Wisdom Warier Ltd" per fles Chevrolet 49 stationcar 9 per sonen. Chevrolet 48 nieuw open laadbakje 1000 kg, Austin 53 stationcar. Olympia 53 300 kg bestel, Fordson 51 300 kg. Visser, Ruivenstraat 14, telef. 40175, Van Dorp's Modelwasserij, Bruijnstraat 54, vraagt voor bediening automatische ma chines wtt>, wol- en bontwas- ser, bekwaam flink persoon, hoog loon. Kbitletje per f;< 30^0 EnWe van ome bekende fRANSï IMPORT WilNEN pptllitfoni ContraJiaj pao-' Bordem Rouj# Supérieur per fles 1,95 jjn,r# rf#U* ^8rs u,,., isss 2.30 v.,... «ra CÖta du Shjn* 1953 per fle» 2.50 Ba»u(olsl| "Villia®" 1955 p«r Se» 2,70 ChHanuieuf d" P»pe 1959 per fles 4,1 0 etiket Rod# Tafelwijn "Montapna" per Bes Ran® Tafelwijn "Héraull Midi" p*r Cta Witle Tsfalwtjn "Hérauit Midi" per fles Ui» on je sortering DUITSE RIJN- EN MOEZELWUNEN Masitbliimchnn per liabfraurnllch 1954 per r flea 1.75 tUXEMBURGSE MOEZELWIJNEN flhllng 1953 per Rl»alin| Syl«w IflSJ per n*» 1V1J x'croouwen Uw spiraal tot opklap- of kantelbed. Opstrek- ken en repareren. LasbedrijC „Het Zuiden". Putsestraat lz. Telefoon 74150. -Matrassen- cn hcddcnreparatle. Meer dan een halve eeuw ervaring. L. de Jong. Jae» Catsstraat 46 Noord, Telefoon 43655 - 80944. CONSERVEN PdfldBB» Ssrêiio "Arnmi* Erim» Zifm Rod» Zalm Oapifwtan, Rb Coparwtan N* 9 SptzciilioniB prest blik U.54 batf Wik 0,79 half Wik 1 .SS litaraWIk 1.15 1U«rabltk 0.77 litaraWik 0,74 ittllaanac Tamafanpurét. blikjaS vap 70 gr. 3 blikje» 0.40 Prim* gtiioomd jthaht ia ju» blik van 429 Kr87" 0.84 Appalmnn vao goudretnettea litenblfk 0,74 Clliiornlicfia Abrikozen op airoop lltarablik 1.64 Aninu per blikje van 4 schgvea 0.79 MandirIJnaa per blik 0.89 AUTOMOBIELBEDRIJF vr. mnl. of vrl., die vlot kan ty pen en factureren. Brieven met opgaaf van opleiding en salaris no. 6035 bur. v. d. bL 3040. Mijn onbesuisde aanval op de kamer, waar de leiders van de geheimzinnige Tweeling-bende ver toefden, mislukte dus glansrijk. Ik liep recht tegen de getrokken revolvers aan, waarmee ze me koeltjes stonden op te wachten, en ik moest mijn handen tn de lucht steken of ik wilde of niet. De man achter me kon ik nfet zien, maar degene, die voor me stond bekeek ik aandachtig en ik riep: „Zo, dus dat zijn ze dan! De akelige kerels, die al die jongens opgestookt hebben om hef Wïtde Westen overhoop te gooien, die een ware prairie-plaag veroorzaakt hebben; die al hef vee gestolen erj alle banken beroofd hebben en wat a! niet meer! Fraai "is het, dat meet ik zeggen. Bah, jullie moest je schamen, waarom zoek je geen eerlijk werk? Pafatbakker of koperslager of zoiets?!" „Hihi", zei de lange_ figuur: „Je bent nog geen haar tje veranderd, krielkip! Heb je nou die hele lange rejs gemaakt om dat tegen ons te'komen zeggen, hihi! Tjonge, waf ben jij er knap ingesukkeld, zeg! fn die brief, die wij aan Plukkie schreven en aan dat valse handschrift! We wisten wei, dat je het niet zou kun nen laten om je ermee te gaan bemoeien en dat klopte precies! Je bent gekomen en nu hebben we je eindelijk te; pakken en nu gaan we afrekenen van ai die vorige avonturen, die jij voor onS' verknoeid hebt!" „Hè," zet ik: „Vorige avonturen? Wat is dot nou? Ik ken geen tweeling, ik heb jullie nooit eerder ontmoet!" „paarin",_zei de lange man: „Vergis je je verschrikkelijk, krielkip! Het is niet aardig van je, dat je je ouwe vrienden niet Herkent, hoórj" Hij trok zijn masker af en foen.... gaf ïk een gil) De man die achter me gestaan had, kwam nu opzij, zodat ik hem ook kon zien en toengaf ik nog een ai!. „WafI", riep ik: „Raak ik jullie aan nooit kwijt! Knols en Knarsll" Keren costuum 3D.—, regen jas 27.50. winterjas f 2a.—, mantel t 22,50. Van Heulen. Kleermakerij „Het Zuiden"* Slaghekstraat 86 b. Telefoon 71027. Direct van stoffee rder J UW meubelen vakkundig gestof feerd en gerepareerd. Voor delige prijzen, eventueel ge makkelijke betaling. Molendijk, Boezemsingel 38 (hoek Boe zemstraat). Telefoon 25555. Bedrepa-raties. l dag bijvullen, overtrekken, met de nieuwste damast. Wij vermaken ook Uw spiralen tot opkiapbedde» - kanteibeddeti oC divanbeddes. - Bijpassende ombouwkastoi f 22.50. Gebr. Bos, Sam. Mii- lerstraat 9a-b-c, tel. 36811. FoMfiftt Inntjts 150 gr&m Ruorfttrdt i«rjUr«n»j»» 2C0 gram tilturkriiuja» 200 gram JCiraftnns]** e»a »m*lcelt;lcj«>ekj9, b*»trooió met suiker 'jöO gnuu Gevraagd voor onze c an tine van Maandag t.m. Vrij dag van 92,30 Uur V. d. RHEE'S DRUKKERIJ N.V. Gen. v. d. Heydenstraat 3 Van Dinsdag 20 t.e.m. Vrijdag 23 Dec. zijn wij geopend tot 's avonds 9 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 3