Een 1956 „WESTHUIS" ter BRAAK Qtmósz A. C. J. Scheffers DE GAST B. de RONDE A. M. SCHOOF JAC.VAI KALKER DEZE SCHIEDAMSE ADVERTEERDERS WENSEN HUN CLIËNTELE FOTO NIESTADT RADIO BLANKEN v. d. WATER WILLEMS en ERNSTENG Heer en Mevrouw B.Schilperoord L. J. Borrani Zoon Fa Gebr. DRIES tRadijo van 0>jJi Slijterij „AMIC3TIA" FA. SCHROOT EN CO. BOKHORST II J. STENTLER H. Sitton- Dansinstituut KOKS VAi\ GILS K. F. VAK PELT J. de Waard C. v. d. MOST J. Bakkerij H. Wijsbroek Café „Pleinzicht" t»S«« 0 del De Graaf's Slagerij Sporthuis FA. RIJNBENDE VAN HOEK C. GROENEVELD Herenmodes '3 Baby-'cii kinderkleding 59 K. van Vuren f Jkrewtd t Wolhuis Van der Leeden Stoffenhuis Van der Leeden BAKKERIJ B. P. H. JANSE Pedicure FA D. DE BRUIN De Dir. MUSIS SACRUM fféméiatutiS W. A. VE -.YEN Monopole Theater M. ee Vries Zn. ,HET CENTRUM" Slagerij F. ENGELAGE „Schiezicht" Hartelijk dank „DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS" J. KRDMMENHDEK Dansschool m. RUIGRQK VISBEBRIJF A. FILLEKES en Zn Kantoorboek- en Machinehandel „M E R C U RI U S" Lange Haven 77-79 - Schiedam G.N. Wij wensen onze geachte cliëntele, vrienden en kennissen, een VOOR SPOEDIG 1956 „MAISON MODERN" Hoogstraat 53 - Tel. 69750 - Schiedam ROTTERDAMSEDIJK 413 A TELEFOON 69606 DIJKSTAL'S SCHOENMAGAZIJN BROERSVEST 135 TELEF. 68492 Wij danken onze cliënten voor het geschonken vertrouwen in 1955 en hopen U ook in 195S tot uw tevreden heid te mogen bedienen G.N. Broersvest 52 Telef. 67594 Hf ff in goed. al goed Koop uw VLEES en VLEESWAREN ir. 1956 bij L. Kerkstraat 25 b, tel. 66019 G.N. Wij wensen onze cliën ten een gelukkig 1056. GR. MARKT 3 TEL. 68770 de grootste speciaalzaak van Schiedam op de hoek van de Rembrandt- hoek Mesdaglaan. Telefoon 65734 TAPIJTEN VITRAGES OVERGORDUNSTOFFEN VOOR HET BETERE GENRE UW WONING-INRICHTER HOOGSTRAAT 32 TELEFOON 68011 SLAGERIJ "ST. LIDUINASTRAAT 77 b TELEFOON 67985 wenst U een voorspoedig 1956 FOTO HOOGSTRAAT 106 Telefoon 667ZO Alles op fotogebied G.N. Wij wensen V een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR en begin het jaar goed met een BRIL van HOOGSTRAAT 91 Erkend Ziekenfondsleverancier. Broersvest 4-10 - Tel. 69726 - Schiedam V. DEVENTERSTRAAT 17 Wenst zijn cliëntele een voorspoedig 1956 op de DAM TELEFOON 67664 GELUKKIG NIEUWJAAR Hoogstraat 107 Telefoon 67813 MAAK EEN GOED BEGIN en ziet de SPECIALE BALANS OPRUIMING-ETALAGE bij ROTTERD.DIJK 433—435 - TEL. 69676 Dansschool WALVISSTRAAT 4 wensen leerlingen, oud-leerlingen en vrienden een VOORSPOEDIG 195S (Januari inschrijving nieuwe lessen! ORANJESTRAAT 9 TEL. 66431 G.N. wenst U EEN VOORSPOEDIG 1956 Aannemersbedrijf Huysmanstraat 8 TELEFOON 68387 G.N. AUTOLAKSPUITINRICHTING WESTVEST 70—72 Tel. 68737 SCHIEDAM Bijloo's Motorbootdiensten N.V. ROTTERDAM SCHIEDAM ZAANSTREEK Schiedam, Overschïesestraat 78 a. Tel. 68114 Rotterdam, Spangsnsekade t.o. nr. 160. Tel. 35646 Zaandam, Westzijde 266. Tel. 3602 G.N. grootste en modernste radio- bedrijf hier ter stede Hoogstraat 119 Telef. 69572 Rembrandtlaan 64 Telef. 66084 HOOGSTRAAT 160 a - TEL. 68025 Handel in binnen- en buiten lands gedistilleerd en likeuren WIJNHANDEL Agent Amstel Brouwerij f KLEDINGHUS& f REMBRANDTLAAN 85) TEL69677. SCHHOam OOK VOOR Ï956 WUft het beste adres vom COMPLETE WONINGINRICHTING Hoogstraat 184186 Bouw- en Beton werken Schiedam Westfrankelandsestraat 100 b Telef. 65302 Rotterdam Poldcrlaan 25 Telef. 75379 Huishoudelijke artikelen Speelgoederen GROENELAAN 36 HOOGSTRAAT 34 De Directie van het wenst U een GELUKKIG en VOORSPOEDIG 1958 FIRMA Timmerlieden Gasstraat 2031 TeL 65855-65953 BANKETBAKKERIJ Dam 35 - Telefoon 67823 - Schiedam Schefferssingel 130 - Telefoon 67540 wenst U een gelukkig Nieuwjaar Zen gelukkig en voorspoedig 1956 toegewenst aan al mij*" vrienden en cliënten Stoffeerdery Meubelmakerij - Reparation Complete meubilering Winkel en werkplaats: West rankelandsestraat 79 Woonhuis: West Frankelandsestraat 115, tel. 69974 Ga voorspoedig en gemakkelijk door het nieuwe jaar op SCHOENEN van Het schoenenhuis van Schiedam HOOGSTRAAT 47 wenst zijn leerlingen, oud-leerlingen vrienden en bekenden EEN VOORSPOEDIG 1956 Lange Haven 121 Telefoon 66262 (Janu3ri aanvang nieuwe danslessen) Café P. VAN DE WATER Broersvest 9 Telefoon 67947 QJ*. VISHANDEL HOOGSTRAAT 45 Telefoon 68082 OOK IN 1956 en §tanh«i Ploegstraat 22-24 Lorentzlaan 64 Telefoon 69695 Telefoon 65851 G-N, VOOR ELCK WAT WILS naar SCHOEXMACAZIJN HOOGSTRAAT 71 - TEL. 65767 (naast Waar Dat Wiel Draait) Sigarenmagazijn Aleidastr, 77, Schiedam wenst vrienden en cliënten een ge lukkig nléUW jaar. Oosterstraat 111 Telefoon 67549 Aan myn cliëntele een VOORSPOEDIG Lange Nieuwstr. 97 Telefoon 68951 Aapnemer var. Sloop- w erken. Verhuur van Compressoren. Oprui men met springstoffen. G N Wed. C. v. d. Vlugt wenst alle clientele EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1958 CAFÉ EN SLIJTERIJ Overschïesestraat 110 Schiedam SLAGERIJ BROERSVELD 100 Telefoon 68342 Cr,K4 TEL. 65331 SCHIEDAMSEWEG 29 Aannemer van alle voorkomende timmer- metsel- en betonwerken nieuwbouw verbouw onderhoud G.N. voor Uw opdrachten ïn 1955 en mede namens ons personeel onze beste wen sen voor het Nieuwe Jaar. Fa. P. N. GOVAART LANGE HAVEN 95 - Filiaal: GROENELAAN 109 Hoogstraat 22 O-N, Aan vrienden en begun stigers een Gelukkig Nieuwjaar Westmolenstraat 21 Auto-Bodedienst Schie damRotterdam en KeUiel v.v. G.N, G.N. WARANDE 207 Telefoon 68211 Schiadam Mej. E. J. M. v. d. WATER wenst al haar cliëntele en bekenden een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar Singel 234 - Telef. 69525 - Schiedam Broersvest 49 Telefoon 88776 Melk, Fijne Vleeawa- ren en. Comestibles G-ST. HOOGSTRAAT 81 Telefoon 68193

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 3