L. H. Dries OPRUIMEN Vink Co LAIeman Auto A. FONTIJNE DE GOEDKOPE WINKELS Salon Albers Kleinekoort J. HUBS N.v.cLBos „LA VENEZIA" Schippers Welvaren Gebr. Bijloon N.V. LEES DIT wij gaan FA. P. SNEEP De Beer v.b. Karei L. Bijloo A. RIJNDERHÖFF P. Dupont SLAGERIJ VAN HOORN Fa J. Mak Zoon Fa. K. Kramer-Freher P.ALEMAN Café „SPORT" d(. v. d. KhaanA „Petit Paris" Martin Soeters H. IIOISR liM 't vierkantje C. B. Greve J. C. v. d. Meer J. C. Breve M. Schaap L. Heyster Zn Paardenslager P. v. d. Vlies BODEHUIS „OSEPHIUS" L VAM DER PEEK „AA-Ve" Firma J. v. d. TEMPEL ?.n ZN C. A. DE KONING D. 00YKAAS en ZN Bloemenmagazijn BOUVARDIA werk L. A. Willemse Zn Fa. G. A. SLAVENBURG EN ZONEN Gebr. C. Martijnse Melkhandel P. A. Heijnsbroek C. A. J. DE LEEDE c.v. De Nijverheid W. A L E M A N Warande 175, tel. 67975 T. Keuzenkamp J. F. W. Meijer J. C. Schrama Fa. D. VAN GEYL I. G. v. d, LINDEN „O.B.K." P. VAN ZUTPHEN R.S.STEENS JUIST NU ANTt-RHEUMA-FLANEL West-End" MAISON SYKINA RADIO SPRUYT TH. v. d. HOEVEN v. ENGELEN J. van WAMELEN Jr. Fa. A. Schilperoord Zn W. Bcrgijk - Elecis-iciicil OSTERHOLT'S Motorenrevisie en Automobielbedrijf HOTEL CAFÉ REST. „DE KROON" VAN GELDERS HOUTHANDEL DE GOOISCHE SPECHT 1. HEINSBR0EK H. F. ROODEARfIS NOOITGEDACHT FIRMA V. L. BORRANI A. VAN LEEUWEN P. GROENEWECEN THEO VREDEBREGT 10 Zalerda» 31 December 1955 Aannemer Timmer-, Metsel en Betonwerken Onderhoud van alle gebouwen •Amalia van Solmsstraat 27, telefoon 67743 Werkplaats: Hoofdstraat 239 NieuwjaarntM> vrlenden eR kennissen een Gelukkig Aan alle bekenden, vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar toegewenst door A. DE BRUYN Sr. Kassaulaan 27 Teleioon 67935 A. DE BRUYN Jr. Ouddorpsestraat 31 Tele/oon 68818 West-Frankelandscstraat 24 b. tel. 67542 Werkplaats, tel. 65674 Aannemers T™««er.. Metsel. en Betonwerken. Verbouwen, Onderhoud G.N. voorheen B. Verkaaik BUITENHAVENWEG 160 G.N. Couwenhovenstraat 68 - Tel. 68^72 Expeditie met 50 lijndiensten door het gehele land Tevens bodedienst Schiedam—Kethel—Rotterdam Wij verzorgen vanaf elk adres Uw transporten rechtstreeks naar de plaats van bestemming. Wagens per uur en per dag. Onze gesloten diesel staat voor U klaar. G.N. SCHILDER Heenvlietsestraat 37 Schiedam G.N. GLAS IN LOOD BEDRIJF WESTFRANKELANDSESTRAAT 16 TELEF. G.N. W. V. d. BURG DAMESMODES VOOR ELK SEIZOEN v Lange Kerkstraat 19 Telefoon 66135 AANNEMINGSBEDRIJF Nieuwstraat 37—39 Telef. 675U—668ST G.N. Uw V éGé-krui denier Lorentzlaan 25 a - Telefoon 66987 Cartesiusstraat 5 b -Telefoon 65253 G.N. Schièdam Vy.-. ;':yy." Hoofdstraat 127—157 - Telefoon 69996 Aannemers van alle voork. bouwwerken Nieuwbouw, verbouw, onderhoudswerken G.N. P. W. J. DE LEEDE Vlaardingerstr. I - Levensmiddelen en zuivel L. Singelstraat 99 - Tel- 66935 Te bereiken met bus no. 39 en 44 G.N. Fa GEBR. KRABBENDAM LANGE KERKSTRAAT 5 TELEFOON 66657 Z.N. Aanleg en onderhoud van tuinen PLAAT SPUIT A. HOLTERMAN Ook het merk van Uw auto kennen wijl Wij herstellen Uw autoschade onzichtbaar TEL. 67004 RrODERKERKSESTRAAT 21 G.N. METSELAARS, TIMMERLIEDEN en AANNEMERS le Tuinsingel 15 Telefoon 66078 wenst zijn clientele een voorspoedig 1956 NIEUWSTRAAT b. d- M&"kt WOONHUIS: SINGEL 91 TEL. 67705 TEL- 67527 Aannemer van alle voorkomende SCHILDER- EN DECORAT1EWERKEN AUTOLAK- EN SPUIT INRICHTING STUUR UW SCHOENEN NAAR Ze worden gemaakt zoals bet hoort!! Rmbrandtlaan 13 b Schiedam Telefoon'67181 Uitvoering van timmer- en metselwerken DAM 10 b TELEF. 68686—67775 NoordvestsLngel 61 - Tel. 69749 Dagelijkse aan huis bezorging G.N. EMMASTRAAT 5 TELEFOON 68528 Gediplomeerd Maatschoenmaker en Reparateur G.N. hoofdagent MOBYLBTTE Rotterdamsedijk 146 Telefoon 69522 wenst alle weggebruikers, vrienden en bekenden EEN VOORSPOEDIG 1956 Melk, boter, kaas en fijne vleeswaren Nieuwe Maasstraat 99 Telefoon 69527 wenst U alle goeds voor 1956 De KWALITEITSEI AKKE RIJ Nieuwe Haven 241 G.N. Telefoon 68385 Aannemer van alle voorkomende G.N. timmer- en metselwerken Nieuwb., verbouw, onderh.werken. Rund-, kalfs- en varkensslagerij LORENTZLAAN 3-5 TELEFOON 67953 G.N. Mesdaglaan 18 - Telefoon 69515 MAISON VAN WIJK •■Banketbakkerij f' G.N. Hottdijk 419 EXPEDITIE EN VERHUIZINGEN Onder volle garantie Overschiesestraat 104 Telefoon 68558 G.N. Aanneming van alle kleine en grote SCHILDERWERKEN IJSSALON A. BELFI - PASSAGE 1 G.N. ACCOUNTANTSKANTOOR ACCOUNTANT EN BELASTINGCONSULENT Dam 20 Telefoon 57234 G.N. N.V. MACHINEFABRIEK BOTERSTKAAT 28 TELEFOON 69401 G.N. Chr, van der Hoeven EERSTE TUINSINGEL 10 - SCHIEDAM TEL. 67574 Landelijk GAS, WATER en ELECTRICITEIT G.N erkend .installateur. voor .f'. VERHUIZINGEN Groenelaan 14 Tel. 68071 wenst zijn clientele een Gelukkig Nieuwjaar. C. H U I Z E R Groenelaan 57 - Schiedam IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN G.N. Een Gelukkig en Voorspoe dig 1956 toegewenst aan cliënten en begunstigers door Melkhandel HUISMANSTRAAT 27 a P. J. BRAAK Sint Liduinastraat 33 SCHOENMAKER HET BESTUUR Harmonie-Orkest wenst Ere-Directeur en Directeur, leden en donateurs (trices) j' een voorspoedig 1936 KACHELSMID Hoofdstraat 193 en P.K.O.-laan 150 a P-f. SCHILDER LANGE HAVEN 62 TeL 68507-65232 P.F. Café annex Siyterü wenst haar clientele een voorspoedig Nieuwjaar! ;S. TIMMERMANS Büifenhavenweg 172 G.N. Telefoon 66067 Dagel. Motorbootdïenst R'dam-S'dam-A'dam Boterstraat' 71 - Tel. 68646 op de meest RADICALE MANIER tegen WAANZINNIG-LAGE-PRIJZEN DAMES ONDERJURK streep satijn y 1 OO Ongelooflijk, van nu 1 «7T le keus NYLON-KOUSEN, met fantasie-hiel. Dit kocht U gg nooit eerder -- -JiS# NACHTHEMDEN, zeldzaam 0 aa PYAMA's v. dames en heren qj koopje, royale' maten 4tYÖ'.„zware kwaliteit 7 DAMES JASSCHORTEN qq nu of nooit, tot maat 54 Orig. Unier COCKTAIL- gg SCHORTEN, moet weg .VY Jacquard jongens- WINTERBLOUSES 1 OO met rits. Schrik niet >^9" l«7ö Zwaar gemoHonneerde TRAININGSBROEKEN ft ao Wij beginnen reeds met U.yy ZWARE GEMOLTONNEERDE DIKECTOIKS V2 PRIJS meisjesmaten vanaf nu 0.99 .Damesmatenvanaf 1.39 NU... DE KLAP OP DE VUURPIJL Alleen op vertoon van deze OPRUIMINGS-BONNEN 2c keus 100NYLON - -0 ONDERJURKEN 1.37 met rijk nylon-kant Pracht ENKALONS met klein foutje va"nu IJzersterke doorgeweven HEREN RUITOVERHEMD go alle maten van'.SdHf w*7rö 3.98 Sterk - Netu'es - Warm Doorgewev. RUIT JONGENS OVERHEMDEN vanaf 1.98 Ziet de etalage Iedere dag „NIEUWE" koopjes HOOGSTRAAT 145-149, lel. 66021 GROENELAAN 56, tel. 68621 Ronds Motor- en Rijwtel- b -teller v. d. ANWB ei .3 verkoop alle merken Bromfietsen M. DROOG Vlaard.djjk 247b, telef, 67174 G.N, Bakkerstraat 11—13 Tel. 67942—67034 Schiedani STAALCONSTRUCTIES STALEN RAMEN EN DEUREN CENTRALE VERWARMING Leveranciers van Rijk en Gemeente G.N. Wij wensen al onze vrienden en cliënten èen Gelukkig Nieuwjaar, SIGARENMAGAZIJN Brandersteeg en 's-Graven- zandestraat, Schiedam Telefoon 66612 N.V. Grossièrderij „MERCURIUS" Boterstraat 26, tel. 68060 P.F. .mplimenten van de dag aan mijn geachte begunsti gers Café Kleine Conflance Rotterdamsedijk 36 Telefoon 67807 Wij wensen onze clientele een Voorspoedig 1956. Dameskapsalon Broersveld 99 Schiedam Telefoon 66938 G.N. Aleidastraat 150 a Telefoon 67419 Ook in 1956 Uw* zaak voor RADIO en TELEVISIE Landelijk erk. installateur. Erk. Philips auto-radio service. HANDELAAR IN GROENTEN EN. FRUIT Prof. Kanierl. Ormeelaan 130 Tel. 68750 ,N, MOTOR. EN RIJWIELHANDEL Celriusstr. 42, Pr. K.O. Laan wenst clientele en begunsti gers Z.N. Broodbezorger K. Kok Bilderdjjkstraat 13 B. VASTE GOEDEREN BUREAU LANGE HAVEN 9 Telefoon 68.135 ,N. N.V. AUTO MIJ Oflicial cfiüFCl Dealer .5 /ADHOUDERSLAAN 11—13 Telefoon 68506—66611 P.F. 1 Januari 1956 Aleidastraat 58Schiedam Telefoon 67766 G.N. HOOFDSTRAAT 199—203. TEL. 68609 Aannemers van alle voorkomende timmer- en Bouwkundige Nieuwbouw Verbouw Onderhoud TUINLAAN 40 - TELEFOON 67.167 Aan al onze cliëntele een GELUKKIG NIEUWJAAR VLAAKDINGERSTRAAT 16 TELEFOON 68413 WENST ALLE CLIENTELE EEN VOORSPOEDIG 1956 COMPLETE WONINGINRICHTING BROERSVEST 72 - TELEFOON 67988 - BROERSVEID 182 wenst U een voorspoedig 1956! SCHIEDAM, 1 Januari 1956 - TEL. 66876-68486 - LANGE NÏEUVSTR.73 Wij wensen U allen van harte een voorspoedig en gezond Nieuwjaar toe F. v. HEZIK MAAK ZELF UW SCHOORSTEEN met onbrandbaar steentjes cternit Galileïstraat 5 b - Telefoon 69920 G.N. Daltonstraat 47 SCHIEDAM Telefoon. 67068 G.N. Verzending naar Utrecht,/. Zeist, Ame rsfoort, Hi Ive rsurn, Bmsnm en 't Gooi. met directe doorverbinding naar de gehele provincie Utrecht. Cliëntele en bekenden wensen wij èen voorspoedig 1956 K. M. L. NIEUWENHUIS Levensmiddelenbedrijf Dr. Wibautplein 65-67 Schiedam Koperslagerij, Lood- en Zinkwerker Fa. G. HOLSWILDER Broersveld 141 Tel. 56361 wenst haar cliënten een Gelukkig Nieuwjaar. L-j- CAFÉ tl, Tel. 1861 G.N,^ GROENTEN-EN FRUITHANDEL NIEUWE MAASSTRAAT 33 TELEFOON 68180 wenst zijn clientele een voorspoedig en zalig Nieuwjaar DIRK VAN WASSENAARSTRAAT 19 A TELEF. 65978 Wenst zijn cliëntele een voorspoedig. 1956 BRAND STOFFENHANDEL <A. TH, A. v. MIL) Schïedamseweg 215 Telefoon 65285 GIN. Mr. SCHOORSTEENVEGER Rookverdrijver en metselaar Lange Achterweg 33 Telefoon 68421 -'G;J4.:; J. HOPPSTEIN Rijwielen - Onderdelen - Hulpmotoren Vakkundige Reparatie-Inrichting Dara 16a - Tel. 6G691 Werkplaats: Prinsetuiteeg 19 G.N. HET NAAIMACHINEHUIS HOOGSTRAAT 62 SCHIEDAM' wenst zijn cliënten een Gelukkig Nieuwjaar SINGEL 148 wenst alle vrienden, kennissen en cliënten EEN GELUKKIG NIEUWJAAR! WONING-COMPLEXEN IN AANBOUW- IN TUINDORF-KETHED Vraagt inlichtingen bij: 30UWBEDRIJR DIRECTIEKEET IEPENLAAN OP HET BOUWWERK TELEFOON 65619 MODEMAGAZIJN <A. M. Maassen) - GERUIT VERBOONSTRAAT 4 Z.N. Stadhouderslaan 87 - Tel. 68664 (b.g.g. 68296) Landelijk erkend installateur voor gas. water en electr. Alle lood- en zinkwerken Sanitaire installaties G.N. Aannemer van metselwerken en vegen van schoorstenen wenst alle cliënten, vrienden en kennissen een Zalig Nieuwjaar Thomas a Kempisstraat 12 b Telefoon 69848 Voor uw fournituren en mode-artikelen Nieuwe Maasstraat 31 Telef. 6S213 SN°GESPElP* Vasana Nylons - Novana Ondergoed g.n. j; L. ACHTERWEG 24 - TELEFOON 66703 Fabricatie van machinerieën Bouw van spec, apparatuur volgens tekening Reparatie-inrichting G.N. BROEKSVEST 123 TELEF. 86831 METSELAAR Z.N. ook in Itlöö het voordeligste adres voor. AARDAPPELEN, GROENTEN ea FRUIT- G.N. - VU'::;.- Kunsthandel v.h. „DE DELFTSCHE POORT/ <1- WOUTERS Zn G.N. Lange Haven g - Tel. 69721 OVERSCHIESESTRAAT 17—19 SCHIEDAMS TERRAZZO BEDRIJF wenst U een voorspoedig 1956 Daltonstraat 52 B - Tel. 67114 - Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 7