«mm DE KLERkeZN Toneelwedstrij d van amateurverenigingen e de voetbal rolt dit weekeinde Algemeen gezelschap uit cle groepen samengesteld Toscan bekroning van het i ubilenm s eizo en SG Enschede aan Bosrand Wilton's titelkans hangt af van DWS-Operatie '55 Geslaagd vocaal-concert in Arcade ONGELOFELIJKE I KOOPJES OP ONZE GORDUN-AFDELING Z'JDSN^^L Kostenvergoeding, geldprijzen Voor Katholieke Kring: HANDBALPROGRAMMA Parfumerie PAPAVER xiermes-reume Burgerlijke stand Jaarvergadering van N.V.V. -Vrouw en- bond Voor inbraak met buit van 9 gulden anderhalf jaar Geslaagd Advertentie IJL) De uitvoering gisteravond ln het Passage-theater van Giacomo Pucïni's zeer bekende opera -„Tosca" door de Compagnia d'Opera Italiano uit Milaan is zeker het .artistiek'hoogtepunt geweest in het ook verder zo goed verzorgde „jubiIeum"-seIzoen van de Katholieke Kring Schiedam, die Immers tien jaar bestaat. Deze opera-uitvoering was een „geschenk" van de leden aan-het bestuur, .maar dan een geschenk waar de leden zeil. ten volle van geprofiteerd hebben. Het is de Italiaanse Opera geweest willen volstaan met naar deze kri- die de Katholieke Kring ïn de moei- tiek te verwijzen, lijke beginjaren als het ware „op Vermelden wjj" slechts dat- het poten" heeft gezet, want toen.het be- Passage-theater, dat zich in een stuur de voor die.tijd zeer moeöige toestand van Restauratie bevindt, stap deed om de grote opera naar. waarbij ook de muren ..bloot"-zijn Schiedam te balen, steeg de belang- gelegd, toch over akoestische capa- stelling zodanig, dat de K. K. meteen citeiten .bleek té beschikken, /zodat de plaats in het uitgaansleven kreeg, de, uitvoering ook hiertothaar die het thans nog in neem L rT//;. recht kwam. Ook het toneel, was/van Het is c dan ook begrijpelijk dat voldoende afmetingen om de grote, men voor de „bekroning" van het -prachtige, .in Italië door. Surjnani jubileumjaar weer gegrepen heeft vervaardigde decors" te kunnen be naar 'een uitvoering van de Italianen, vatten--V Dat het een „uitverkocht huis" .Alleen de'orkestbak was .te klein, werd hoeven we nauwelijks te ver- zodat van de Ned. Orkestvereniging melden en zeker ook niet dat het drie., van de 36 leden werkeloos aandachtige publiek muisstil heeft moesten blijven, terwijl enkelen, de geluisterd naar de prestaties; van de bassisten o.a., een plaats moesten grote artiesten. Met enkele .malen, krijgen in de zaai; Iets wat voor de een open doekje, een, warm applaus, toeschouwers, op dé voorste kant en aan het slot een ovatie, heeft 'dit plaatsen wel wat vervelend zal zijn publiek bedankt. Verder'waren-, er geweest./ bloemen voor. Maria Luisa Nache de Al .met al een uitstekend-geslaagde Toscoa. .uitvoering die naar herhaling smaakt. Dit operagezelschap geeft op de. tournee door Nederland .acht voor-, - stellingen en de vórige week; is nog. een uitvoering van „Tosca" gege- lAavpnPTiTie l.MJ ven in de Rotterdamse Schouwburg. ƒ- Wij hebben toen reeds een'oordeel geplaatst over de muzikale presta- T ft P A A ties en ook het toneelspel, zodat wij I U W U M 22 april 1936 is hct-40 jaar geleden, dat trij ome Hcren- ir.odezaak.in de Hoogstraat openden - thans de oudste Herenmodezaak in Schiedam En nu vieren wij feest - met een speciale aanbieding Prima shirts - speciaal voor ons gemaakt. In zes modieuze tinten. Met reserveboordl IQ 90 Fablo-achtig mooi! I Wa O Ruime sortering dassen en sok- i met «xclusicve dessins! 1 jU® Kom eens kijken. U bent van harte welkom! dt Uw Zondag komt de ploeg van; Abe Lenstra, sportclub Enschede, op be zoek aan de bosrand. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook. „Abe" weer van de partij zijn, zodat de voetballiefhebbers dan Neerlands populairste en nog altijd meeste be gaafde voetballer weer eens in actie kunnen zien In Schiedam. De Enschede'ers, die - deze week hun veertig jarig onafgebroken eer ste klasserschap hebben kunnen vie ren, staan momenteel fier aan de kop van de afd. B en zullen er onge twijfeld op gebrand zijn- ook in Schiedam hun punténverzamellng uit te breiden en hun-koppostie .te- verstevigen. Dit elftal' speelt - een. gave partij voetbal en heeft enaast hun beroemde „Abe" ook in mid- voor Oonk een zeer gevaarlijke aan valsleider, terwijl ia de defensie de momenteel uitstekend spelende Odenthal een struikelblok is. De S.V.V.'ers zullen dan ook zon dag voor hete vuren komen te staan. Tegen Sittardia hebben de rood groenen weer'eens èëh ongelukkige wedstrijd gespeeld en na een 3—1 voorsprong wederom een nederlaag te slikken gekregen. Eén lichtpuntje is dat men weer de juiste weg heeft weten te* vinden naar het vijande lijk doel. De .hoop in de Sehiedamse gelederen is dan ook dat.men dit ook tegen Sportclub zal wetente bereiken en men vriend en vijand zal kunnen tonen dat men meer. waard is dan .de stand op de rang lijst weergeeft. Scheidsrechter voor deze spannende kamp is de heer G, de Boer. 1 De SW-reserves: SW 2 gaat voor de derde maal in dit seizoen naar Haarlem: ditmaal- voor een bezoek aan EDO 2, waar zij het zeker niet cadeau zullen krijgen. SW 3 speelt- om 10 uur - thuis tegen DFC3, na- hun- .uitstekend^. overwinning van- 1JL zondag tegen Sparta 3 zullen deze reserves -er tegen de Dortenaren alles opzetten om de volle winst te grijpen. SVV-, 4- krijgt eveneens een zware tegenstander op bezoek,t.w, Sliedrecht 2, aanvang 10 uur. PARFUM en EAU DE COLOGNE .Verkrijgbaar bij VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek F-H Backer, St. Liduinastr. 58 Bellen by ongeval: G.G, en GD. Tuinlaan 80. telefoon.69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag, (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond -(behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten - R-k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve, maandag) van 2 tót 4. uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7. tot, 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstellin gen: Werken van Jan van Heel (tot: 30 april)- en „Moderne Grar fiek" (tot 6 mei). Geopend da gelijks van 2 tot 5 uar;.woens dag- en vrijdagavond van 7 tot 10 uur. BIOSCOPEN Passage, 8.15 uur: „The Benny Goodman Story". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „De mis daad van kapitein Stuart". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 8 uur: Anker- en Kettingfabriek, cabaretavond. Irene, 8 uur Personeelsvereniging Gusto, lezing en film. Arcade, 8 uur. KAB-jaarfcest. Amstelbron, 8 uur: Veteranen" Le gioen, contactavond. De gewoonte getrouw zullen. a,s. zaterdag, de Hermes-D;V.S. reunis- ten', weer hun-jaarlijkse bijeenkomst houden.Hieraan voorafgaande zal ér, op het' terfein aan de 'D ami aan. aanvang 4 uur, een onderlinge voet balwedstrijd gespeeld worden tussen twee veteranenelftallen, waar'o.a. In meespelen: *j; v. d. Griend,. G/Tétte- laar, J. van Oudheusden, A. v. d. Tuljn, J. v. d. Vaart en M. Goumare. Klinkende namen, dié 'een technisch "spelletje, waarborgen; -Na' afloop wordt het spel voortgezet bij Beijers- bergen, waar ongetwijfeld'vele ster ke. verhalen uit de „oudedoos" ge haald zullen worden.: Advertentie IM.) ONDERTROUWD: F. J. Blanker 24 j. en B. van Eijk 18 j. B, R. Blie- kendaal 57 3. en E. J. v. d. Redden 45 j. P. Boer 59 ij. én A. Rogier 58 j. P.' Brouwer 24 j. en' J._ A. Löke 24 j-, J, M. v; d .Dool 29 j.'en A. Hartog 26 3 C. Eygendaal 23 j. en K. P- Verhoev 24 j. C. v. d. Graaf 28 j. en L. Ph. van der Mark 25 j. M. J. Groenhorst 20 3. en M. J. van Wijk 18 j. P. Hoogstad 28 j. "en 'J. C. M. Breuker 27 j. A: de Jager 31 3. en B. M. van Steenoven 29 j. J. M. P. Jonas 63 3. en M. A. C. Roovers 64 j. P. Th. W. v. d. Kamp 23 j. en TVL van- Eendenburg 22 j. J. A. Kloet 30 j. - en W. Neervoort 20 j- B, S. Niélsen 29 j. en J. J. van Steenoven 26 j. A. P. P. Roovers 37 j. en H. G. M. Oorver 34 j. J. van Suijlekom 22 j.en J. W. Snep 20 j. W. Tromer 24 j. en C. G. Ouwerling'23 j. A, F. in 't Veld 19 3. en W. P. Vv d- Knaap 20-3. J. J. Verwiel 24,j. en J. P, de Vries 22 j- A. C. de Vries 26 j. en P. A. Folst 24 j. H. J -A. Weber,30 j. en E. M. Kooren. 27 3. F. v. d. 2ou- wen 26 j., en. W. Bakker 25-j. - GEHUWD^ G. Schuurmans. 27 j. en A/ H. Van Dijke 21 j. F. J. M. Steijger 30 j. en D. P. J. Wildeboer Schut 31 j. J. Oosting -26 j.-en D. Bouwes .23 ;j. C; A/v. d. "Vlies 20 j. van der Ven 18 j; ,Ii- v. d. Wal 24' j.' en S. W. Krommexihoek 21 j. P. van Steenis 26 j. en L. P. v. d. Berg 21 j. W. F. Poulus.28 j. en J. Kies 24 j. J. van Heijst 24 j. en M. E. Degeling 21 3. W. Groen horst 24 j. en A. P. Duchcnnc 23 j. GEBOREN: Lena H. E„ d. v. G. H. Kool cn H. van Vondel. Maria C. E. d. v. H. Koster en A. J. M. van. Noort. Sylvia P. B. d. v. H. H. v d. Linden en A. M. Hogenboom. Willem, z.v. J. van Heerde en A. v. d. Wetering. Willem J. z. v. A. Korsten en M. D. J. Hatenboer. Lambertus J. z. v. J. N. van Adri- chem en E. G. v. d. Toorn. Diana M. d. v. M. Reherman en N. Vermeer. OVERLEDEN: J. Berme 52. j. P. Verlooy 66 j. vr. van P. van Bok- kum. U zult het niet willen ge loven maar toch Is deze tekening een natuurgetrouwe cople en de prij's.beslist geen abuis. Dit zijn 'Inderdaad divan-" bedden, geen gewone, maar oersollde divanbedden met bovendien een afklapbaar hoofd- en voetstuk. Divanbedden van zwaarbuls- v/erk, een vrijdragende veren spiraal, groen gelakt (echter niet kleine beschadigingen aan het lakwerk). Duizenden zijn er gemaakt voor het Amerikaanse leger, maar met de laatste 1500 stuks rezen er onoplosbare export- moellijkheden. En wij kochten de hele partij voor een prijs, die met de waarde niets meer te maken heeft, Inderdaad voor een ongelooflijke prijs. De jaarvergadering die door de Vrouwenbond NW gisteravond is belegd in het Volksgebouw had een vlot verloop en alle agendapunten werden goedgekeurd. Uit het jaar verslag van de secretaresse bleek dat de bond er gezond voor staat, terwijl ook de finauciën, blijkens het verslag van de penningmeeste- ressc.gunstig zijn. Er kon zelfs een kopje koffie óp overschieten in de pauze voor de ruim veertig aanwe zige dames. De bestuursleden, die aan de beurt waren voor aftreden, werden bij ac clamatie weer herkozen, zodat me vrouw Brand .weer een termijn de voorzittershamer zal 2waaien. De vergadering, waar een heel gezellige sfeer heerste, werd verder gevuld door de secretaresse die ge ruime tijd voorlas uit het boek ..Vuurdoop in schoffiesland"; van Ju liette Pary. Op 16 mei zal met een laatste bijeenkomst het winterseizoen afge sloten worden. Een prachtige kwaliteit VOILE voor glasgordijnen, in zeer apart modern noppen- dessin, 112 breed 98 NU per meter m (Van een onzer verslaggevers) Anderhalf jaar gevangenistraf met aftrek legde het - Haagse gevechts hof, vanmorgen op' aan; de 37-jarige zeeman J. J.;L. uit Rotterdam, die een buit van negen gulden mee nam bij een Inbraak in een* m'ar- kiezenfabriek. aan de Zwarteweg ;iri. Den Haag. Hiermee bevestigde het hóf - de straf, welke de reühtbank Li oplegde. De. procureur-generaal eiste tegen L.; die reeds elf -maal eerder veroordeeld was, drie - jaar met aftrek. 'Z 4 Bijzonder fraaie Wr ZIJDEN DAMAST pv voor overgordijnen, W' in de kleuren goud, groen en terraJT20 br„ uitzonderlijk voordelig NU per meter ROTTERDAM; BINN EN WEG BEUERt ANDSELA AN Aan de Nederlandse Economische Hogeschool slaagde voor het kandi daatsexamen in de economische we tenschappen, de heer L. Tjoonk, te Schiedam, Zaterdagmorgen om 9 wtr begint (tegen contante cassabe- tafing) de verkoop van deze divanbedden, voor de hon derden gezinnen die de kin deren zo graag eén eigen bed willen geven, (maar.... er nooit toe konden komen), voor zomerhuisjes, logeer kamers enz.... dfvanbedden Yoor een AA /iJk ongekende WWflff prijs, voor W. C. van Tilborg, J. B. van Hui ten, J. J. L. V. d. Broek, E. S. v. d. Linden, K. L. Lokken, mevr. M. M. van Luyk, mej. T. A. Stip, W. van Tilburg, J. H, Weverling, mevr. C. J. Zuidgeest. J. Bakker, A. Brus- saard,. R. de - Wolf, J.Collé, J. J. Bekcnes, P. L. Verlinde, A. Elder# son, A. van Meurs, mevr. E. Tim- mers, mevr. A. J. Buytendijk, mej. M. E. Akkerman, mej. J. de Koning, 'J. H. Kruit, C. J. van Eeede, UL Witsel, mevr. P.- Akkerman, mevr. L. van Meurs, H. Spitters, mevr. A. de Zeeuw, A. A. Brand, mej, M. E. Seip, L. E. Cocheret de la Mo- riniere, mej. A. H. L. Foet, L. C. Klaasse, J. W. van Otterloo, G. Pol derdijk. W. v. d. Zee. J. F. Wessel. A. F. Coster. W. A'. Plomp, A. Valk- Jr., P. v. d. Broek, L. Fe'yen. P. A. van Hooff. J. Martijnse, J. L. v. d. Touw, H. Putters, A. J. van Vuuren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1