Aalsmeer wint DWS- „vierstedentoernoof5 Hoe de voetbal rolt dit weekeinde Schiedams laatste kans i3 me; Junioren voetbalden in geslaagd PPSC-toernooi SW naar Maastricht Het handbal-programma HANDBALWEDSTRIJDEN Wilton triomfeert in Den Haag Prijsschieten bij Mobilisatiekruis Waar moeder blij mee is! W. A. YERWAYEN AGENDA KORFBAL SW—Blue Lions DUS en Zwaluwen winnaars Eigen home voor BB-wijk 8 FOTOWEDSTRIJDEN? FOTO NIESTADT GEMEENTE I SCHIEDAM DE LAATSTE LOODJES Caltex-films voor Singelkwartier Symphonia geeft 'n reprise rÖFFTCilËL~NTËOWSl Openstelling gem. zwemplaatsen Scheepvaartverkeer gestremd K.N.A. metGaslicht' Burgerlijke Stand Officiële opening Tankercleaning KDO -successen Mr. Dirkzwager staakt actie tegen bisschop Huisvrouwen winnen geding MOEDERDAG Geef een BOEK A.XQODBOL Onwel geworden en overleden 13 MEI Vrijdag 11 mei 1956 »vier-Rtedril-jeuffd-t°ernooi" dat de Schiedamse handbalvereniging DWS op de terreinen aan de Oudedyk gisteren heeft georganiseerd Is in alle opzichten een succes geworden. Al moesten de eerste wedstrijden wat later aanvangen dan was gepland (wegen het te Iaat arriveren van Aalsmeer) alle wedstrijden konden toch worden gespeeld. De organisatie was in prima handen en alles werd perfect geregeld; zo was er, om in de kleine kleedgelegenheid te voorzien, een grote legertent geplaatst. Na afloop werden de fraaie prijzen naar dit toernooi het le dameselftal uitgereikt door de voorzitter van de j afgevaardigd, doch kwamen met drie jeugdcommissie van DWS. de heer invallers In het veld. Deze dames- K. v. Geene. Voor iedere poule was ploeg behaalde 6 punten, zij won- er een le en 2e prijs, verder waren i nen 3 wedstrijden en verloren er er 2 veromgmgspnjzen en alle deel- 1 van de organiserende vereniging nemende verenigingen kregen tevens Kranenburg, De dames plaatsten een vaantje aangeboden als hermne- 1 zich tweede. Een zeer goed resultaat ring aan dit toernooi. De veremgmgs- dus voor Wilton. prijs ging naar Aalsmeer die met 14 punten op de eerste plaats ein digde. DWS werd 2e met 13 punten, 3e en 4e werden Eindhoven en Vires et Celeritas (Gouda) met resp, 11 en 10 punten. De uitslagen van dit toernooi wa ren als volgt: Damesjunioren: le prijs Eindhoven 5 punten. 2e prijs DWS 5 punten, Vir. et Cel. 2 punten, Aalsmeer 0 pnt. Heren junioren: le prijs Aalsmeer 6 punten. 2e prijs Vir. et Cel. 4 pun ten, DWS 2 punten. Eindhoven 0 pnt. Meisjes adspiranten: le pnjs DWS •6 punten. 2e prijs Eindhoven 3 pun ten, Aalsmeer 2 punten, Vir. et Cel. 1 punt. Jongens adspiranten: le prijs Aals meer 6 punten. 2e prijs Eindhoven 3 punten, Vir. et Cel. 3 punten, DWS G punten. SUCCES VOOR WILTON Wilton Fyenoord heeft met 1 da messenior-, 1 damesjunior en 1 meis- Sesadspirantenelftal deelgenomen aan het toernooi, georganiseerd door de Haagse Sportvereniging Kranenburg. Dat vooral de jeugdelftallen goede resultaten kunnen bereiken, lag wel in de lijn der verwachtingen, doch dat zowel de junior- als de adspiran- tenploeg een eerste prijs zouden be halen daar hadden wy niet op ge rekend. Bij de damessenioren was Vreedzame schutters richtten Woensdagavond in de J nstelbron «en ruïne aan in de porceleiukast «n zij werden daarvoor nog beloond ook. De leden van de Schiedamse afdeling van „Het Mobilisatiekruis" waren voor het laatst van dit sei zoen by elkaar gekomen en na het openingswoord van voorzitter P. van Rijn hebben zij de avond gezellig gebruikt om op pypen te schieten en het prijzensysteem was dusdanig dat ieder in aanmerking kon komen om uit de grote voorraad verrassin gen iets als trofee mee naar huis te nemen. De opzet van deze con tactavond was dit keer. dat een ieder door middel van het nummer tje in het aangeschoten, pijpje in aanmerking kwam voor een prijs. Het volgens seizoen worden de wed strijden evenwel „serieus" gedaan en het resultaat zal dan zijn dat de Schiedamse afdeling een „schutters- korung" zal krijgen. (Advertentie IMA Grote sortering Theebeiirzen v.a2.98 Oud-Holl. doeken v.a. 2.25 Wandgobelins 70/170 v.a. 6.75 Tafelkleden v.a. 8.75 Schoorsteenlopers v.a. 2.98 Dressoirlopers v.a. 2.48 Diverse kleedjes WONINGINRICHTING Hoogstr. 1S4-IS6 - Tel. 67581 VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bjj ongeval: G.G. en G.D. Tuin! aan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend Iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 urn- Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling van eigen werken. Expositie Nederlands vakmanschap in de metaalindustrie. Geopend dage lijks van 2 tot 5 uur. Arcade, Expositie „De Studievrien den". Geopend tot 13 mei, dage lijks van 19 tot 22 uur, 10 en 12 mei van 14 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 8.15 uur: „To catch a thief". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Ivan, de witte duivel". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 9 uur; Gem.werken, toneelavond. Irene, S uur: Cefa-film: „Operatie Cicero". Arcade, 8 uur: K.A.B., dansavond. Lezing van Anna Blaman voor Humanisten Voor de Gemeenschap Schiedam van het Humanistisch Verbond zal de bekende romanschrijfster Anna Blaman zondagmorgen, aanvang kwart voor elf. in de foyer van Musis Sacrum spreken over „De opstandige mens". De gemeenschap overweegt om evenals in andere gemeenschappen zomer-excursies in de weekends te organiseren, waarbij dan ook een bezoek kan worden gebracht aan culturele instelligen. Door een toevallige samenloop van omstandigheden is er door geen van de senior-twaalftalen van de Schie damse vereniging het vorige week end in competitieverband gekorf bald. A.s. zaterdag en zondag gaat men echter weer verder met het af werken van de competitie. Schiedam speelt zondag zijn laat ste wedstrijd en gaat daarvoor op bezoek bij Velox. Als de roodzwar ten kans zouden zien te winnen en Unicum zou op 27 mei van Velox verliezen, dan komen onze stadgeno ten in puntental gelijk met Unicum. Een beslissingswedstrijd zou dan no dig zijn om de degradatiekandidaat aan te wijzen. De wedstrijd van zon dag is dus de laatste strohalm, die overigens weinig houvast biedt. De Veloxiden zijn op eigen terrein moeilijk te verschalken tegenstan ders. Succes ontmoet in zijn voorlaatste wedstrijd Trekvogels op eigen ter rein. Misschien dat de goede resul taten van de laatste weken ook in deze ontmoeting doorwerken, maar we houden het toch op een overwin ning van de thuisclub. De meeste kans op winst heeft ODL dat Oranje Nassau ontvangt uit Vlaar dingen. Terreinmoeilijkheden kunnen echter afvoering van deze wedstrijd noodzakelijk maken. ODI 2 speelt de wedstrijd van het jaar. De tweede kampioenskandidaat Spirit 2 komt op bezoek. De gasten hebben 1 -winstpunt meer. Beide ploegen moeten nog twee weds try- (Advertentie IM.) "iff Men beweert wel eens, dat elke Hollandse huismoeder van alles wat ze heeft het meest trots Is op haar huls- houden, op haar „spulletjes". Kunt U dan een beter Moe derdaggeschenk bedenken dan de meest verkochte Pastel kop en schotels, maar dan In een kwaliteit en uit voering die ze zelf misschien alstèluxueuszou beschouwen? Heus, het is voor haar een onverwachte verrassing de bekende Pastel kop en scho tels van 1.45 met goud ge biesd op Moederdag cadeau te krijgen. Zoudt U het dan laten, nu U ze kunt kopen voor nog géén negentig cent Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze luxe kop en schotels in zes pastelkleuren, goud gebiesd en ook de oren met goud bewerkt, Pastel kop en schotels jMmÈ van 1^45; voor tUYRCENTRUM BlNNrilWfO.Tsl 231S0 De competitie loopt nu toch zo langzaamaan ten einde, zodat de programma's wat kleiner worden. Enkeie verenigingen hebben nog wat achterstand, welke eerst dient te worden weggewerkt, waardoor een aantal verenigingen a.s. zondag vrijaf hebben. Afd. K.iV.V.B. In 3 A gaat Excelsior '20 op be zoek bij Voorburg. Op eigen ter rein hebben de Schiedammers het tegen Westerkwartier lelijk laten zitten tegen alle verwachtingen in. Voorburg staat nu met 21 uit 21 op de 4e plaats, terwijl onze stad genoten op de 7e plaats staan met 20 uit 18. Oppassen is geboden. In 4 F gaat Schiedam een uit wedstrijd spelen tegen Belvedère, dat op de onderste plaats staat. Schiedam, dat zaterdag moet honk ballen, kan dus xnet een volledig elftal aantreden en heeft zo een redelijke kans. In 4G moet SVDPW eveneens de strijd aanbinden tegen de hekken sluiter: Aeolus. "Wij twijfelen er niet aan, dat SVDPW de wedstrijd wint. PPSC ontvangt zaterdag Duin oord, dat de lijst sluit met 13 uit 20. terwyl de Schiedammers er vlak boven staan met 14 uit 19. Mochten zij er niet in slagen deze wedstrijd te winnen, dan zouden beide verenigingen van plaats wis selen. hetgeen zeggen, wil dat PPSC de bewuste rode lantaarn overneemt. Afd. Rotterdam De verenigingen Martinit enWF zijn in IA zondag vrij. Ursus gaat op bezoek bij Sportvogels, dat met 19 uit 17 op de 5e plaats staat. On ze stadgenoten, hebben slechts 10 punten binnengehaald, doch hebben ook pas 14 wedstrijden achter de rug. Ursus moet moet het kunnen klaren. Twee Schiedamse verenigingen, die broederlijk naast elkaar staan op de ranglijst, moeten zondag aantreden: SFC kan wel eens ge lijk spelen in de thuiswedstrijd te gen Eureka, dat een plaats hoger staat, maar Demos zal het uit tegen Hekelingen (tweede op de rang lijst) beslist moeilijker krijgen. In 3 C is de aandacht gericht op de Schiedamse Boys, die met 23 uit 15 achter koploper Addenbroek staan, dat 24 uit 24 behaalde. Met een kans op het afdelingskam pioenschap moeten de Boys be slist kunnen winnen van RJB. dat op de zevende plaats staat Mocht Abbenbroek zondag verliezen van HBB. dan hebben de Boys een kans naar de eerste plaats te verhuizen. die onderaan staan, strijd voeren om aan het degradatiegevaar te ontkomen Het zal voor de GTB-ers geen gemakkelijke strijd worden tegen VVOR. Honkbal Zondag zal SW haar eerste thuiswedstrijd spelen en wel tegen het voor haar nog onbekende Blue Dions uit Tilburg. Evenals Schie dam is ook SVV in een meer Oos telijke afdeling ingedeeld, zodat de SW'ers (met uitzondering van Schiedam) tegen, onbekende negen tallen zal uitkomen. Zondagmiddag om half drie zal deze wedstrijd, bij goede weersomstandigheden op het hoofdveld gespeeld worden; bij minder gunstig weer zal op het bij veld gespeeld worden. Het 2e negental van SW gaat op bezoek bij Tjikalong 1 in Den Haag, ter wijl het 3 e op Vreelust uitkomt tegen. Sparta 4. Deze laatste wed strijd begint om 5 uur. Vorige week heeft Schiedam zyn eerste wedstrijd tegen PSV uit Eind- hovenhoven met een overtuigende 8—0 gewonnen. Zaterdag gaan. de honkballers naar Utrecht, om de strijd tegen DOS aan te binden. Voorts zullen zij in dit seizoen ken nis maken met de verenigingen Blue Lions uit Tilburg en Hazen- kamp uit Nijmegen, en Allen Weer baar uit Bussum. Om de jongere voetballers, de junioren, ook een een keer „in het zonnetje" le zetten, heeft de Schiedamse voetbalvereniging PPSC gisteren era junioren voetbaltoernooi in elkaar gazet op de terreinen aan de Bodhoek. Aan de Ingang: van het terrein wapperden de clubvlaggen van de deel nemende verenigingen, t,w. DHS, SFC, Schiedam, SVDPW, Zwaluwen (Vlaardingen) en PPSC zelf, vrolijk In de traffe wind, welke wind overigens wel 2*n invloed heeft laten gelden op het spel Van de jongeren. den spelen. In dit geval kon het ter reinvoordeel wel eens de doorslag geven. Voor de reserve-twaalftallen van Schiedam en Succes zyn vastge steld Succes 2Actief 4, Succes 3— Aboy 3 en Schiedam 3—Zwaluwen 4. In het adspirantenprogramma zijn opgenomen Sperwers CSucces A, Succes BSperwers E en ODI A— ODO B. Op vrijwel dezelfde wijze als wijk 5 dinsdagavond in de kantine van. "Wïlton-Fijenoord, alleen met een veel geringere opkomst van d« noodwachters, heeft wijk 8 van de A-kring van de Dienst Bescher ming Bevolking (omvattend de oude binnenstad) woensdag een gezellige contactavond gehouden in de grote zaal van Irene. De heer O. E, Jung, het wijk- hoofd, opende de avond en sprak zijn teleurstelling uit over de ge ringe opkomst. Hij vertelde, dat de wijk er over denkt een eigen home in te richten aan de Vlaardinger- dijk, maar dat het betreffende pand nog al verwaarloosd is. In ver band hiermee deed het wïjkboofd een beroep op de B.B.-ers (tim merlui, schilders enz.) om een handje te helpen bij de inrichting en het opknappen van het gebouw. Vervolgens reikte de heer M- Bijl aan 24 mensen het diploma uit, ■waarvoor ze dit jaar nog, of eind vorig jaar examen hadden gedaan. Het filmprogramma, dat daarna vertoond werd, omvatte; „Firefigh- ting for Householders", die toonde hoe men diende op te treden bij een onverhoopt brandje ia de huis kamer, en een film van het brand weerwezen zelf, opgenomen tijdens de grote pakhuisbrand in Zaandam in october '54. Bovendien was er nog een kort filmpje, waarin Deanne Durbin haar stem nog eens liet horen. Bij het mastklimmen konden de deelnemers ook hun kennis op het gebied van de BH. luchten. De pryzen, die niet bij het mastklim men. vielen, werden, tenslotte verloot. Verder werden er nog speciale B.B.- vragen beantwoord. fAdvertentie LM.) WEEK VAN DE FOTOGRAFIE Het boekje CAMERA KOMPAS is bij ons GRATIS verkrijgbaar! Uw camera kunt u GRATIS laten controleren! U doet toch ook mee aan de Alle inlichtingen verstrekt ROTTERD.DIJK 413 TEL. 69606 Zie pag. 3. Toch hebben de wedstrijden een goed verloop gehad en er was een betrekkelijk groot publiek om de jongens aan te moedigen. Ook de organisatie van de dertig te spelen Zondag gaan de rood-groenen naar Maastricht om de strijd op te ne men tegen MW. Aangezien er voor de SW'ers weinig eer meer te be halen is in deze competitie, kunnen ze heel wat geruster deze ontmoe ting tegemoet zien dan de MW- ers. De Maatrichtenaren zijn na hun laatste overwinning op het sterke Feijenoord weer in de running ge komen, zodat zij er ongetwijfeld al les op zullen zetten, beide punten in Maastricht te houden en de goe de kans om zich alsnog te plaatsen bij de zo begeerde groep van acht. De SW-ers kunnen dan. ook op een wanne ontvangst rekenen in Maastricht, waarby het hun spor tieve plicht is om zo sterk moge lijke tegenstand te bieden. Het kan er in ieder geval een aantrekkelijke wedstrijd worden. Het tweede elftal van SW gaat zondag op bezoek bij ADO. Voor de S W-reserves een lastige uitwed strijd, SW 3 speelt om 10 uur thuis tegen Xerxes 3, terwijl SW 4 naar de zaterdagmiddagcompetitie i Leerdam gaat voor de wedstrijd te- moet GTB met ZWSH en RSM,gen Leerdam 2. Voor de meeste Schiedamse hand- winning op DWS nog" aan het degra- bal-elftallen die in district west-Bdatiegevaar ontkomen, dus zullen spelen, zal het zondag a.s, de laatste competitiewedstryd zyn. Voor de le elftallen van DWS kan deze wed strijd geen wijziging meer brengen op de ranglijst, evenals voor het le elftal heren van Wilton Fyenoord. De dames van Wilton kunnen nog voor de titel in aanmerking komen, maar dan moeten zij zelf winnen en koploper Vïre et Celeritas zal dan moeten verliezen; spelen de Goudse dames gelijk, dan zal er een beslis singswedstrijd nodig zijn, aangezien zij maar 1 punt voorstaan, op de Schiedamse dames. Dames l van DWS krijgt op de Oudedyk bezoek van de Haagse ver eniging DlOS, belde ploegen staan in punten gelijk, dus een verdeling der •unten lykt ons het waarschijnlijkst, James 1 van Wilton speelt de laat ste wedstrijd ook thuis en wel tegen Tonegido; uit deze wedstrijd moeten onze stadgenoten de volle winst kun nen halen. Heren 3 van DWS gaat naar de Schutters in Rotterdam. Deze ploeg onze stadgenoten op felle tegenstand kunnen rekenen. Heren 1 van Wilton speelt de laatste wedstrijd tegen. CWP in Den Haag en moet daar 2 punten uit kunnen halen. Winnen of verliezen, zy behouden de 2e plaats in de 2e klasse. Wilton 2 heren heeft nog 1 punt nodig uit de resterende 2 wedstrijden om veilig te zijn voor degradatie. Zondag spelen zy op het terrein aan de Vlaardingerdyk tegen GONA 2. Uit werd deze ontmoeting een ver deling der punten. DWS 2 heren, die in dezelfde klasse spelen, gaan naar Den Haag om de strijd aan te bin den tegen Wings 2, winnen de blauw witten de 2 laatste wedstrijden en GONA verliest ze beide, dan staan zij m punten gelijk en zal uit een beslissingswedstrijd de degraderende ploeg komen. Dames 2 van DWS gaan naar Delft bij Wippolder op bezoek en kunnen daar 2 puntjes rijker worden. Junior meisjes 2 van DWS gaan naar Snei- wiek. Juniorjongens van DWS en heeft nog geen enkele wedstrijd ge- i Wilton speien beide tegen EODA wonnen, de punten die zij hebben. - resp. 2 en 1, Meisjes-adspiranten van zyn uit gelijke spelen gekomen. De Wilton gaan naar de Meeuwen m Rotterdammers kunnen met 'n over- Rotterdam. wedstrijdjes, verdeeld in twee afde lingen van de B- en C-junioren, klopte als een bus. Bij de pauze bleek de achterstand nauwelyks twee minuten te zyn, hetgeen wel een prestatie genoemd mag worden. Het waren overigens wel wed strijd-j es, want er werd telkens 2 x 10 minuten, zonder pauze gespeeld. De voorzitter van PPSC, de heer M. Kooyman, sprak voor de aanvang de jongens toe en wenste hun een spor tieve dag toe. Een bijzonder woord van dank richtte hij tot de heren E. Mast, J. Klein, M. van Veen en L. Coenradi, allen scheidsrechters, die hun vrije dag geofferd hebben voor het leiden van de wedstryden. Na afloop heeft de 2e voorzitter, de heer P. Kalden aan de winnaars de pry zen uitgereikt: B-afdeling: le prijs DHS 8 punten, (beker), 2e prys Zwaluwen Vlaar dingen 6 punten (lauwertak), 3e prys SVDPW (na strafschopbeslissing met PPSC) 5 punten (medalje). C-afdeling: le prijs Zwaluwen 9 punten (beker), 2e prijs SVDPW 7 punten (lauwertak), 3e prijs DHS (na strafschoppen met SFC) 5 pun ten (medalje). In de namiddag hebben senioren van PPSC en DOS (Rotterdam) nog de voetbalschoenen aangetrokken om eens een partijtje voetbal te kunnen spelen. De leeftijden van de spelers varieerden van 38 tot 50 jaar. Dat bij deze wedstrijd wel eens gelachen, is, behoeft niet vermeld te worden. Scheidsrechter Coenradi zag niet (of heeft niet willen zien) dat de PPSC- veteranen na de rust met 12 man speelden! De uitslag werd 4—4. Een in Schiedam niet onbekend filmprogramma van de Caltex ver toonde de heer Nïjhuis van deze maatschappij, woensdagavond in het gebouw voor Chr. SvC. Bel. voor de leden van het Singelkwar tier. Druk bezocht was deze slui tingsavond (de zevende contact avond) van de vereniging niet, moest de voorzitter, de heer A. Teerds, in zijn openingswoord con stateren. Maar degenen, die ge komen waren, beleefden veel ge- Roegen aan de uitstekende kleuren films van de Caltex. Een instructieve documentaire met een technisch, tintje was de verfilming van de werkzaamheden (die twee en een half jaar in be slag namen) aan 's werelds grootste pijpleiding (1700 km lang) dwars door Saoedie Arable. Een door de Caltex enkele maanden geleden vervaardigde film over Nederland, die reeds over de gehele wereld circuleert, gaf in mooie, kleuren een indrukwekkend beeld van de vooruitgang en de toestand in ons land. Een film over het leven van de bijen muntte uit door de mooie kleurenopnamen van bloemen. Ver makelijk wa« de autnmamak, die door Walt Disney's bekende „Motor I Mama" reed. noodgedwongen De mondaccordeonvereniging .Symphonia" heeft woensdagavond in Area da node een herhaling gege ven van de feestavond, die in maart aan de leden en donateurs werd ge boden. De ere-voorzitter, de heer J. van Wijk, gaf bij de aanvang het tal rijke publiek een verklaring van de moeilijkheden, die bij de eerste voorstelling waren ontstaan. Recher cheurs van Speciale Wetten hadden aanmerkingen gemaakt op de aan wezigheid van niet-leden, het was daarbij tot onaangename voorvallen gekomen en het resultaat was dat vlak na de pauze alle belangstel len den naar huis konden gaan. Later bleek alles op een misverstand te be rusten en het bestuur slaagde er in alles in het reine te brengen. Om de aanhang met de dupe te laten zijn van deze ongelukkige om standigheden heeft het bestuur dus nogmaals een feestavond belegd. Genoeglijk werd dit keer de avond doorgebracht. Dirigent Straatmans fantaseerde virtuoos velerlei variaties op de xy lofoon, het orkest begeleidde de so list goed en het ensemble speelde een zestal nummers waarvan Der Freischutz van Karl Maria von We ber het best klonk. Symphonia be schikt over goede musici, dit bleek ook bij de begeleiding van de drie zingende gebroeders Van Nielen. De vierde broer, de bekende radiozan ger Cor Nïelson moest helaas verstek laten gaan, omdat hij wegens een auto-ongeval te bed lag. Het gezelschap van Henk Bukman zorgde dat de avond snel omvloog. Bukman bracht de zaal aah het bul deren van het lachen. Wim Scholte en pianist Jan van Oost sproeiden series moderne liedjes en verder wa ren er nog een jongleur Joe Andy en enkele leden van de groep die vlot schetsjes ten tonele toverden. Een enthousiast applaus kreeg voorzitter A. van der Kraan, die na derehabilitatie van de heer Van Wijk, het openingswoord sprak en zich ten volle kon overtuigen van de sympathie van de grote aanhang. Vrouwengroep van PvdA sluit het seizoen De Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid houdt de sluitings avond van het winterseizoen op dinsdag 15 mei, aanvang 8 uur, in het Volksgebouw. Het programma zal verzorgd worden door de leden van de beide Teesclubs. Ter kennis wordt gebracht dat de gemeentelijke zwemplaatsen aan de Westfrankelandsedijk op maandag 14 mei a.s., 's morgens om half ze ven, voor het publiek zullen worden opengesteld. De zwemplaatsen zullen onafge broken geopend zijn van v,m. 6.39 uur tot 's avonds S uur ('s zaterdags tot *s avonds 6.30 uur). De tarieven zijn onveranderd ge bleven en derhalve als volgt: Seizoen-abonnementen tot en met 16 jaar ƒ7,idem boven 16 jaar 10,De abonnementen zyn strikt person ril ij k. T" "sbiljetten voor personen tot rt 16 jaar ƒ0,10 per bad; knipk.i.iit voor 12 baden ƒ1.-. Personen boven 16 jaar 0,25 per bad: knipkaart voor 12 baden ƒ2,50. Leskaarten personen tot en met 16 jaar ƒ2,50; leskaarten personen bo ven 16 jaar ƒ5,— Het kosteloos zwemmen is toege staan op maandag tot en met vrijdag na 17.30 uur en op zaterdag na 17,00 uur. Het is verboden om etenswaren mee te brengen, terwijl kinderwa gens niet binnen de zwemplaatsen zullen worden toegelaten. Het scheepvaartverkeer tussen de Lange haven en de Buitenhaven zal in de periode van 14 tot en met 19 mei e.k. zijn gestremd, zulks in ver band met de uitvoering van her stelwerkzaamheden aan de Koe- marktbrug. Lutona speelt Vader Joh „°P de gemeente-avond van de Ev. Lutherse Gemeente op woens dag 16 mei, aanvang 8 uur, in ge bouw Irene, speelt „Lutona" het toneelspel van Hans Nesna „Vader Job" onder regie van de heer A. Zuidgeest. (Advertentie IJVï.) Voer haar It tan bril méér dan alleen au oog hulp. Hat h aan siaraad. walgakazan bij De Schiedamse Arbeiders Toneel- ver. „Kunst Na Arbeid" durft het aan om het bekende toneelstuk „Gaslicht" van Patrick Hamilton op de planken te brengen. Dit geschiedt zaterdag 12 mei in het Voiksgebouw, aanvang om 8 uur. De regie is in handen van de heer P. Kreeft. Tolafoon 67649 orillanipaclalift GEBOREN: Martinus( z. v. J. Brum en M. Monster: George J. z. v. G. J. v.' d Vlies en A. Smit; Mar- garetha A. M„ d, v. J. T. Lansbergen en J. M. Vlugman; Maria C. L., d. v. J. H. v. d. Burgh en E. van Kam pen; Judith, d. v. J. Bergkotte en D. J. a. van Witsen. OVERLEDEN: G. M. Nieuwenhui- zen, 2 j, ONDERTROUWD." J. A. Adriaanse, 71 j. en L, A. Doorn, 65 j.; E. J. Ak kermans, 27 j. en C. A. Wijtenburg, 20 j.; H. Evenbhj. 34 j. en 1. E. Eng- dahl, 33 j.; W. C. van Diggelen, 23 j. en E. Smeets, 19 j.; G. A. Janse, 42 j. en L. van Leerdam, 49 j,; P. H. Heidentnjk, 30 j. en C. Klaassen, 26 J.; J. C- Kleïss. 28 j. en M. E. Smiet, 22 j.; A. M. Le Pair, 24 j. en A. J. de Veld, 20 j.; p. Pleisier, 31 j en M. L Kooy, 26 j.; J. B. Resoort, 29 j. en A. Groenendijk, 25 j.; J. Rükuiter. 2o j. en A. Mulder, 18 j.; P. VoUe- mans, 27 j. en A. A. Stroom, 23 j. Dinsdag 22 mei zal het bedrijf 235. Tankelcleaning N.V. aan de Wilhelminahaven in Schiedam of- hcieel worden geopend. Mevrouw Peek-Linthorst, echtgenote van de burgemeester van Schiedam zal de openingsplechtigheid verrichten. Overigens komen momenteel reeds tankers voor schoonmaak by het bedryf aan. De Schiedamse accordeon vereni gde ..Kunst door Oefening" heeft op het bondsconcours op Hemel vaartsdag in Utrecht gehouden, twee eerste en een tweede prijs behaald. Het jeugdorkest kwam met Joo punten aan een eerste prijs, terwyl het b-orkest met 266 punten ui „.de vierde afdeling een tweede prys behaalde. Het a-orkest ten slotte behaalde met 310 punten in de afdeling uitmuntendheid een eer ste prys Een mooi resultaat voor deze s< Inedamse vereniging. ROTTERDAM. Mr. A. Dirk zwager heeft 10 mei 1956 een brief geschreven aan de bisschop van Rot terdam. mgr. M. A. Jansen, van de volgende inhoud: „Monseigneur. Nadat ik in eer en geweten gebruik had gemaakt van een mij als kiezer bij de kies wet toekomend recht ben ik in pers en radio aangevallen op een wijze, die my ontsteld heeft. Men heeft daarbij niet geschroomd daarbij myn ambt ter sprake te brengen. De waardigheid van mijn ambt gebiedt mij te verhinderen, dat het nog verder publiekelijk belachelijk wordt gemaakt. Ik heb daarom besloten om, hoe de uit spraak In het tussen u en mij han gende geschil ook moge zij», mij van verdere processuele stappen te onthouden." De afdeling Schiedam van de Ned. Ver. van. Huisvrouwen heeft het korte geding, dat zij tegen de uit gever van haar maandbericht aan hangig had gemaakt gewonnen. De uitgever, L. A. Schilt uit Gou da gaf het maandblad bij wijze van proef enkele maanden voor de ver eniging uit. De samenwerking beviel niet en de huisvrouwen zegden da overeenkomst op. De uitgever ging toch door met publikatie en gaf zelfs een extra-nummer uit, buiten de vereniging om. Die uitgave stuurde hij niet aan de leden. De president van de Rotterdamse rechtbank, mr. Van Vollenhoven, was van mening dat dit als een on rechtmatige daad beschouwd moet worden en wees de eis van de huis vrouwen toe. De uitgave moet wor den gestaakt en de uitgever moet aan de ontvangers van het extra nummer meedelen dat dit buiten medeweten van de redactie tot stand is gekomen. Op belde voorwaarden is een dwangsom gesteld en bovendien is de uitgever veroordeeld in de kos ten van het geding. Advertentie IM.) BOEKHANDEL «MCKSPIEIH H-TE1,6 9 613-SCHIEDAM Tijdens 'n wandeling gistermiddag in de Rembrandtlaan !s de 73-jarige heer K. Bruyn uit Maassluis plotse ling onwel geworden en overleden. (Advertentie f-M.j De trouwe Capri verbrui kers weten het ai uit onder vindingvoor „Capri'* geen dure reclame of luxe verpakkingen. Neen, Caprl eau de cologne koopt U zo, puur in defies, maar ze is dan ook de beste zuivere eau de cologne voor de laagste prijs. Maar met Moederdag maken de Capri fabrieken een uit zondering, dan brengen zij een reclame-aanbieding die niet duidelijker kan spreken. Nu kan er „Capri" eau de cologne gekocht worden voor de duizenden Moeders, schoonmoeders er» Oma's, omdat U niet één, maar twee flacons kunt kopen voor nog géén gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van „Ca pri's" Moederdag-aanbieding, de Capr/-goid zuivere eau de cologne, twee flessen ""MKFICFWTRUM BINNFNWff3 ?«Wm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1