m PU WMMËÈ C D DeA.J, C. bouwt zich een eigen clubhuis op m Schiedam slaat SW spannende strijd met 7-2 WALDO-TAX! Hermes neemt voorschol wens- WEEKEND-AMUSEMENT KDO besluit t seizoen met nooit „Familie'-zwemfeest van jubilerende Wilton-ver. Martinit (om gouden plak) laat Saturnus de eer PPSC stelt zich Koeriersters OM JALOERS- TE WORDEN,.,, „Wij willen experimenteren mm/mm Duivensport HONKBAL J. v. d. Tou w ving de overwinning Singelkivcirtier met bazen-doehters Amicitia brengt ,,'n Rare familie'' M. Amabïlisschool P. G. Thulih terug met niachmeschade Voetganger door auto Kralingse Strandbad officieel geopend Actieve DPW'ers VOOR PA, MA EN KROOST jR. Bijloo superieur bij de heren Stadtrat van Mainz bezoekt Rotterdam Toneelgroep van NS won prijzen Voetbal in .vakantie-stemming ve. Culturele avond in Krimpenerwaard SGHIED AM Maandag 28 mei 1956 I«5? ,VlnHr.T1ie.rUS"11",''? VII1„dc t-b-c.-verénlgiBE, aan de Stadhouders- Uhn't v»ü ,iJn ?Mf 'ot f1'""7 en -loos leven sekomen. at deling ran de AJ.C. heelt hier bezit van genomen i gebouw omgetoverd tot een gezellig en als-nieuw glanzend ïn^ehrj, .'"u knus en voor onbekenden haast onvindbaar verscholen lip achter het hoog-opgaande struikgewas. Dit „toveren" moet men echter il!„ o„ opvatten, dat alles vanaelt Is gegaan Integendeel, maandenlang 'ou do oudere leden avond aan avond (en de laatste dagen tot diep in de nacnt) bezig geweest, om dit clubhuis te maken tot wat het nu is. (Advertentie tM.) C v 'S.'-Txk p:v'A Nauwelijks hebben wij de eerste zomerse dagen' van dit' jaar gehad, of wij. komen al met een speciale aanbie ding moderne zomerstoffen voor een. prijs, die U nau- welijks op het eind van het seizoen kunt verwachten. Denk U eens in, moderne satin Imprimé. de meest elegante japonstof, die voor twee gulden zestig de meter .algemeen als een prestatie wordt beschouwd, kunt U. nu..omdat er bij de scher pe controle eiikele foutjeszijn ontdekt (diéniet van invloed zijn op de kwaliteit), kopen voor een prijs méér dan de helft lager als normaal. Er is getimmerd en-verbouwd, ge verfd (met vele, vele kleurend eri aan gordijnen en kleedjes genaaid, maar het resultaat, nog sterk naar de verf riekend, mag er dan ook zijn. Nog is het werk niet geheel vol tooid. want eerst moeten drie zware betonnen platen, de onderstellen van de draaibare ligplaatsen, weggebro ken worden, om In de nu nog ver wilderde tuin plaats te bieden aan een sportveld. Maar dit laatste mocht geen bezwaar zijn om het clubhuis afgelopen zaterdag offi cieel in gebruik te nemen. Dit geschiedde door de heer H. Sabel als „jongste onder de oude ren". door het breken van de vlag voor het nieuwe clubhuis en in aan wezigheid van vele genodigden, meest oud-leden van de A.J.C. Hij wees er nog op dat de socialistische jeugdbeweging na de oorlog een wij ziging heeft ondergaan, een bredere armslag heeft genomen en tot zelf standigheid is geraakt. Dit houdt echter in dat de A.J.C. ook een grotere verantwoordelijkheid op zich heeft genomen in een wereld, die met de nieuwste technische ont wikkelingen maar. oók met de- vele spanningen de jeugd weinig hoop vols heeft te bieden. Hij was echter vol vertrouwen dat de jeugd zou slagen zich ren plaats te verwerven. Dit vertrouwen sprak overigens ook uit de woorden van Piet Bosch man, die namens de A.J.C.-ers de bijeenkomst opende. „Wij willen eens gaan experimenteren met het opvoeden van dc jeugd. Eens onder-, zoeken wat er Jeeft onder de jonge, mensen". Daarvoor was de ouae ruimte in het Volksgebouw te klein geworden en ai jaren zoekt men een andere plaats, totdat men nu, bijna ideaal is geslaagd. De afdeling maakt het goed, ver-' telde hij verder. Na de grote op bloei vlak na de oorlog is het aan- „De Postduif' De sCV „De postduif* hield gisteren haar derde vlucht, africhting - zuid, vanuit St,:. Q.uentin, een afstand van 242 km. De uitslag was; .1, 14.. 27.; 30, 85 .89, 101, 113, J. - de: Koster; 2. 21. 63, 107, K. .Muilwijk;. 3. 30, 35, 40', H. V, d. Ëant: .4, .9/ 38. 121. A. v. d." Grijp en 0; 5, 7, 16. 23, 31.'- 41. 82. 102. L. J. Sorrani: C- de Graaf, 8; N. ih 't Hol; 10, "9. 80, 92.- 125, C. Midden dorp en Zn;'11, 19' 57. 126, A. Heeren: 12, 78. 83, 120, L; "Verheugen; 13, 42. 44 58, 87, 72.' 104. 118. I. v. d. Wind; 15, 43, 59, Al Vis; 17. 22, 25,;33, 62. .81, 86, j. Doejaaren- 18, A. v. d. Tuyn; 20. 91, 94. mevr." "Bakker; 24, 26, 52, 73, G. Klela: 28.-J. Bats; 29; 60, 61, 65. 66. 98. Th; Weelte; 32.-77, 88. ADelmot- te,- 34,- 69. P. Eijkenbroek; 36. 51.-, C. Verlinde: 37, 53. 116;.'.C. -v, Trlcht; "39.' 64...03 i0ö,. ll4, joh. Christen; 43, 109, P. HintenenCo; 45.. 124. M. Xaneer; 46.. Gebr. v. Harmelen:- 47, 74. UT. .119. J. de Waard; 49. 87;. 112, 115; H. Cra- ma- 54, J". Brand- 55. 76, 106. A; Moog: 56, 111, J.' Westerholt-68, J. Ham; 70, J. .-Koogje; 75. J.. v. -d. Beek en Co; 84, i. v. d, "Tuyn; 90. j. Verboom; 95, 108, F. Koppenhagen;9G, .Th.- Jansen;- 97 J. Verhaal; 99, P. Dalhuizen; 190. Piet v. Os en Co: 110. Joh. Frey en Co; 122. P. Gouwelceuw;123, H- Blonde. De S/ielvliegers De postdutvenhouders vereniging ,.De SneH'licgers". organiseerde eer wedvlucht vanuit Quievraln (België) over een afstand van 174 km. Zoals te verwachten, was het een zware vlucht, wat aan het verloop der vlucht zichtbaar was. Eerste duit binnen 15.21.43 uur; laatste duif 17.20.00 uur. Uitslag als volgt: 1 5. 6, 9. 13. A- Faas- 2 J. v. d. Melj; 3, J. Stolk- 4. H. J'. Tjaden; 7. P. J. v. Eijk; 8. U. 14. 16. J. C. Konlngs; 10. A. J. Ko- nings; 12, 15, J" M. Broekhulzen. tal leden wat gedaald, maar nu con stant gekomen, op 150. Uitbreiding is makkelijk, vooral van de Zwalu wen, de jongste groep, maar dan zwicht de kwaliteit voor de hoeveel heid, dit door het gebrek aan leiders. In de kleurige, modern-gezellige grote bal zijn daarop nog vele spre kers aan het woord gekomen; ver tegenwoordigers van de diverse so cialistische groeperingen, die echter bijna allen ook AJ.C.-er zijn ge weest. En zij kwamen niet met lege handen, praten; want de jongens en meisjes hebben voor dit clubhuis nog erg veel nodig. De zeer ge slaafde bazaar van vorig jaar heeft aardig wat opgebracht, maar *t in richten van 'n. clubhuis kost handen vol geld.-De ouderen zijn, nu het clubhuis zal gaan leven, echter aar dig bijgesprongen. Natuurlijk zijn oude herinnerin gen opgehaald bij deze gelegenheid, maar er is ook wijze raad gegeven. Bij dc rondgang die daarna gemaakt werd kon men zien dat het club huis, behalve de grote bijeenkomst- zaal bok nog een vertrek heeft voor de „koppels", door de kleineren zelf heel plezierig versierd, verder een keuken.:dank zij de vele "giften nu wei-voorzien van materiaal; een kantoortje en wat kleinere' vertrek jes. Een clubhuis om jaloers op te worden, zo verklaarde een A.J.C.-er i uit Vlaardingen. 10.000 meter bedrukt mei de allernieuwst* ttreep- en ïantwle dessins voor Di nsd agmorgen om 9 uur begint de verkoop .van deze Satin Imprimé In tientallen dessins voor japonnen, rok ken, blouses (o.a, ook speci ale kinderdessins), 80 cm br. voor een prijs, waarmee wij *U aantonen dat Uw geld méér dan het dubbele waard is. WW** CFHTRIIM RIHMEMWEO. Tal. 29180 Hoogstraat-Belangen De winkeliersvereniging. „Hoog straat-Belangen" houdt "op dinsdag 29 mei, aanvang, 8 uur,: een. feest-, avond in; Musis Sacrum, waaraan medewerkt Rens van Dorth met zijn radio-revue-ensemble: „Voor "U". Na afloopt is* ér bak- ;-'ïr;;i_. „Bijt je vast, Cockie", riepen de talrijke aanhangers van „Schiedam" zaterdagmiddag op het hoofdveld van SW. Deze wat vreemde uitroep was overigens alleen bedoeld als stimu lans voor de concentratie van werper Reinierse omdat deze in het laatste gedeelte van de belangrijke honkbal derby SVVSchiedam bezig was de strijd in het voordeel van zijn club te beslechten. En we kunnen wel zeggen dat de concentratie van de centrale figuur bij het honkbalspel zaterdag de beslissing heeft gebracht. Want pitcher Hans de Lange van SW startte goed. Hij gooide een serie strakke ballen en reeds in de eerste innings kwam SVV daardoor mèt 2— 0 voor. Na een home.-run van Jan Kooy C21) in. de tweede innings kwam er langzaam een verandering in hbt spelbeeld. De strijd ging nog ge lijk op tot de. vijfde innings, er.kwa men flink wat nullen op de score- kaart en in de vierde innings haalden de gasten nog een puntje binnen. De spanning deed daarna een aan slag op spelers en publiek. Dé jeug dige De Lange zou er de dupe van worden want in de vijfde innings (Advertentie l.M. 67570—69915 Voor de blauwwitte vlag op het podium van Musis Sacrum gezeten speelden de vier man van Henk Lodema zondagavond watervallen van lichte klanken. Het begon met een ferme polonaise en het eindigde niet eerder voor elke actieve of passieve aanhanger van" Hermes- DVS een aantal gevarieerde dansen had gedaan. Theo. Moens was de commandant van dit grote dans- festijn. als balieider gunde hij de voetbalbonen cn de begeleidende sierlijker voetjes gec. nrust en als conferencier bracht-hij tijdens de pauzes van deze soiree-dansante de lachspieren in beweging. Het welkomstwoord werd gespro ken door de voorzitter van de con tactcommissie. de heer B. Slout- handel. Hij vertelde van de ervarin gen van de laatste weken en de bij na zekere speculatie dat deze bij eenkomst tevens het kampioens feest zou worden. Het lukte even wel niet én hij hoopte dat de spe lers nu voldoende spirit uit dit bal zouden putten dat'ze zondag in het Gooi er in zouden slagen het ene puntje te bemachtigen. Stouthanöel verzocht 'de aanwezigen, de bijeen komst alvastals een voorproefje van de komende vreugde te. be schouwen. hij- rekende absoluut op dc wilskracht van het eerste elftal en dan zag hij deze ontspannings avond graag als een geslaagde slui ting- van goed seizoen. De com missie had nog meer teleurstelling te verwerken gekregen.' De acro* batengroep de Etona's moest plots verstek laten gaan omdat de „on derman" was ziek geworden. En omdat een zwevend acrobaten- nummer abstract gegoochel is, heb ben de HDVS'exs zich bij de con crete feiten gehouden en ter elfder ure een goochelaar naar Musis ge roepen.'Deze kwam om negen uur en hij toonde.in dit gezelschap van vlugge én vaardige voeten.'een han dige vaardigheid. Al mét al een ge slaagd bal. Mogelijk voldoende In- splrerend om zondag in kampioens- stemming te herhalen. kwamen er heel wat Schiedammers op de honken. Het fatale en beslis sende moment kwam toen Jan Köoy weer aan slag kwam. Deze maakte een opofferingsslag en omdat ook de veldspelers wat fouten maakten kwam Schiedam hierdoor aan een 6— 2 voorsprong. De zesde innings verliepen, in een slopende geladenheid. Het voordeel van een rustige werper bleek nu, want Reinierse slaagde erin zijn bat ters op nul te houden en slechts en kele wijds deed hij cadeau. Ook de zevende innings werd een verbeten gevecht doch zonder scores. In de laatste innings slaagde Jo van der Touw er zelfs nog in van.het tweede honk binnen te komen (7—2). Van Reinierse hing het nu af of SW voldoende slagbeurten zou krijgen om de achterstand in te lopen. Hij kon niet verhinderen dat Nico Kol- meyer een vier wijd kreeg en zelfs nog op hét derde honk terechtkwam, maar voor er.SVV-crs over de thuis plaat zouden stormen maakte voor zitter Jo van der Touw er een einde aan door in het verre veld by de lijn een prachtige vang te doen. Een uitermate spannende' strijd - om de voorlopige eerste plaats1 was daarmee in het voordeel van de bezoekende club Schiedam met 7—2 beslecht Gemoedelijker ging het er zondag ochtend toe bij de derde teams van deze clubs. SVV deed het eerst niet zo best, zelfs 90, maar typerend voor de sportieve sfeer van het honk bal is dat werper Reinierse van Schiedam bij de plaat de werper van de bezoekende club instrueerde. De jonge knaap accepteerde gretig de lessen van deze beste Schïedamse werper en hij slaagde erin de ach terstand voor zijn club te verkleinen. Het werd zo slechts 61—13 voor Schiedam 3. In .de derde klas A ging Schiedam 2 naar ADO 1.- Met een 15—2 grote overigens verdiende nederlaag kwam het reserve-negental uit Den Haag terug. Thuis speelde SW 2 voor de. derde klas B tegen RFC 2# De Rotterdam mers hadden al spoedig een 4—0 voorsprong, maar het werd gelijk: 7—?: Successen Oranje Garde Het Vendel Schiedam van de Oran je Garde heeft zaterdag j.L: deelge nomen aan de lle .Glasstadmars" te Leerdam. Uitgeleide gedaan'door de nieuwe drumband van het Vendel werd het parcours, dat' door dé bloeiende Betuwe voerde,met 'twee groepen afgelegd..; Naast twee gróepsprijzen wisten de junioren beslag te leggen, op de .vijfde prys Jeugdgroepen (49 groe pen) en de eerste prijs voor de Oran je Gardegroepen.'De senioren 'slaag den 'er eveneens'in de eerste prijs' voor deOranje Gardegroepen te be- halem - De ScJiiedcmse toneelvereniging „Kunst door Oefening'' heeft zaterdag net seizoen op zeer bevredigende wijze besloten met een geslaagde op voering van het blijspel „Ketty jokt nooit". De vereniging kan het nieuwe seizoen dat m -september begint'met enin optimisme teaem.net zien want het spel beweegt zich duidelijk Nadat het lid Jo Bosman had laten horen, hoe hjj met de accor deon overweg kan. en voorzitter-J, A. - C. Blaazer .de 'aanwezigen, éen welkom had toegeroepen, hadden de tonelisten van KDO al spoedig de volle aandacht van de zaal, die zich best amuseerde met de ietwat hyste rische Ketty Harrisson, die bet, bij wijze van uitzondering, nodig vindt tégen haar man te jokken, tenein de het huwelijksgeluk niet in ge vaar te brengen. Tegenover haar woedende en jaloerse heer gemaal ontkent ze met eeri vreemde man te hebben gedineerd, en William Harrison verlaat buiten zich zelf de echtelijke woning en gaat op zaken reis. Ketty zit met de moeilijkheden, die ze zelf veroorzaakt heeft, maar alles komt weer dik in orde zoals het hoort. Met een goede bezetting van de hoofdrollen leverde KDO met deze laatste voorstelling jn het sei20eri eeri zeer bevredigende prestatie. De beste vertolkingen waren die van H. van Gulik (die. ook; de regie voerde) als de vriend en mej- T. Zandbergen als Ketty Harrisson. Na afloop was er nos een gezellig sa menzijn o.l.v. J. Blaazer en met mu ziek van Maarten Slavenburg. Dat de toneelvereniging Het Sin gelkwartier best nog wat nieuwe leden kan -gebruiken, zoals de ad viseur van de toneelvereniging, de heer J. H. Frederiks, opmerkte, bleek zaterdagavond uit de opvoe ring in Musis Sacrum van het blij spel van C. v. d. Dingen „De doch ters van de baas", dat onder regie van L. van SijU gebracht werd voor leden.en donateurs van de toneel vereniging (een onderafdeling van de grote vereniging) en een aantal genodigde ouden van dagen. Enkele spelers bleken beslist te jong om de figuren, 'dieze in ,,De dochters van de baas" moesten uit beelden, waar te maken. Daar tegen over staat dat de rolkennis zeker voldoende was en.de aardige toneel aankleding het beste beloofde. De beste rol was nog die van de jongste dochter van ae aannemer (M. van Rossen) en ook het spel van "F, Seger was verdienstelijk als de aannemer..' Overigens kon het publiek (dat slechtsde helft van de zaal vulde) zich wel vermaken met dit aardige spel, dat in een behoorlijk tempo gebracht werd. Na afloop was er nog een gezellig bal onder leiding van de i Singelkwartier Band. met enig optimisme tegemoet zién, sty pen de lijn. september het elfjarig bestaan gaat vieren, kan geen gebrek -aan acti viteit verweten worden. Behalve het jaarfeest worden er jaarlijks drie bijeenkomsten gehouden, die door .eigen krachten worden opge luisterd en .zijn. er twee middagen voor de; kinderen (zomerfeest en St. Nicolaasfeest). Verder strijdt de buurtvereniging actief (én met suc cessen) voor verbetering van de situatie rond de Parallelweg. Daar de eigen krachten door om standigheden verhinderd waren, werd de contactavond, die zaterdag in Tivoii is'gehouden, nu eens door „vreemden" opgeluisterd; het caba retgezelschap „De Pretmakers" uit Rotterdam, dat'van alles Wat bracht de vrolijke revue „Een beetje zonneschijn". Met het Duo Excen triek was de pret spoedig op gang.' De voorzitter J. H. Pannekoek deel de mee, dat de reisverenigïng op 11 juli naar Brabant zal gaan. Op deslüitingsavond 'van de Ma ter Amabilisschool zaterdag in Ire ne hebben leerlingen en oud-leer lingen van de school de aanwezigen vermaakt met het toneelstuk „De Waterhoentjes" van J. Steenlof, waarin de gebeurtenissen rond het vakantiehuisje „Het Waterhoen tot fleurig leven werden gebracht. De regie was in handen van mej, M. Lap. Tevens werden op deze avond de getuigschriften uitgereikt door. mevr, M. Taverne-v. Campen, die ook het openingswoord sprak. Mevrouw Taverne vond het jam mer dat op deze avond de be- schermvrouwe, mevrouw I. Peek- Linthorst die anders vaak tegen woordig is niét aanwezig kon 2yn„ De avond kreeg een .gezellig slot met een bal op ae muziek van The Rhytm Band. VOOK HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek '"'Ij'-iC, J; Jansen; Swammerdamsin- gel 41 en „Nieuwland", dr.. Wi- -bautplem 17.; Bellen oy ongeval; G.G. en GD Tumlaan 80. telefoon 69290. - Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend Iedere werkdag (behalve maan dag) van 6,30 tot'4.30 uur'en iedere évond (befcaJve woens dags en zaterdags» van 7 8.30 uur Zundags. gesloten RJt. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van, 2 tot.4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten tstedeiyk Museum: Tentoonstelling „2000 jaar Chinese schilder kunst'.'. Geopend -Dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „08/15; Het ■vervolg;". - v.w. Monopole, 2, 7 en uur; „De drie Musketiers". Burgerlijke stand GEBOREN: Petrus G. Th. z, v. C. Leenderts en G. M. .van Es;;Héïène M. S., d,v. J. H.Mooren enM.S. M. Adriaansens. OVERLEDEN: M. S. Kreuger.73 j. wed. van H.. V, A. Zoetmulder; A. Visser' 47. jaar, Esperanto-agendo Jaudon, la 31 an .de majo Klubves- pero. Kion vi opinias pri tio? gek. v. Genk, Ploegstraat 19, dimancon. la 3 an de junio okaros la lotumadodum la familia tagoen Plaswijk.. Helpu por .ke tiu ci tago estu sük- ces plena. Programma/Vara TV-club Woensdagavond kunnen de leden van de Vara Televisie-club om 8 uur weer naar kijken een TV-pro- gramma. -- Eerst spreken minister dr W. Drees en M. Sluyser over het leven en het werk van een. minister-president en daarna wordt opgevoerd „Dé wijze kater" van Herman Heijermarts. KOTTKKUAM „De értstanker P. G. Thulin van de, Nederlandse Ertstankér Mij. te 's-Gravenhage, onderweg van Rot terdam naar Seven Islands (Cana da), heeft zondagmorgen vroeg, toen het schip zich ter hoogte van de Scilly-eilanden- beyond,.schade ge kregen: aan een> stoomturbine. Het schip is op eigen kracht teruggeva ren cn vanmiddag te Rotterdam aangekomen, waar de schade zal worden gerepareerd,; In. de .nacht van zaterdag op zon- dag,' werd de 20-jarige metaaloraaier C. Visser, die aan.'t Mefland woont, aangereden door éen personenauto./ De man, die weifelend overstak, werd door de rechtervoorzijae van de auto geraakt en tegen de straat gesmakt. Met een bloedende hoofd wond en vermoedelijk "met een her senschudding werd hij naar het Zui derziekenhuis vervoerd, Zondagmorgen om negen uur is het Kralingse Strandbad officieel voor het publiek opengesteld. In .verband met het -koele weer was de,publiek belangstelling maar ma tig. Naar schatting werd 't -strand bad' gisteren' door 6000 personen ber zocht. De EHBO moest in 34 geval- len, hulp verlenen. Er - was één von delingetje, dat later.werd afge haald. vereniging opvoering Amicitia op hét 23e jaar feest van. de vereniging, zaterdag avond in het Volksgebouw, leed aan hétzelfdeeuvel als die van Het Singelkwartier. In. de klucht',; „De •rare. familie'* (Hoera! Hetis een jongen) van Arnold cn Bach ble ken én G. van Gogh cn A. Kegel te jong om de figuren van resp. Prof. Walter Weber en advocaat mr. Paul Welling levensvatbaarheid te geven. Niet ten onrechte dus weer voorzitter O. Veenendaal er in zijn openingswoord op. dat dc vereniging best nog nieuwe leden kan gebruiken. Niettemin vermocht het stuk, dat onder regie van P- van Hees gespeeld werd. de over volle zaal' wel te vermaken. Het is een ingewikkeld en komisch ver haal van jeugdliefdes en. onderge schoven kinderen met tal van moei lijke situaties, die alle daarvoor is het een blij-spel aan het slot een bevredigende oplossing krijgen. The Rhytme Boys zorgden voor ge animeerde muziek, die nog laat na klonk op het bal na afloop. De buurt- cn amusementsverem- ging DPW (De Parallelwég), die in „Mag ik stilte bij dc start?" vroeg dc starter zaterdagavond in het Sport- fondsenbad. Hij moest dit nog wel een paar keer vragen, maar dat kan niet anders als er. een grote familie bij elkaar is. Het gezéllige bad. in de BK-laan was tjokvol met leden van de zwexnelub „Wilton-Feyenoord", die, allemaal gekomen waren om het tienjarig bestaan van de vereniging te vieren. De kleine zevenjarige Han Verheyden, die het presteerde om bij de eerste nummers de 25 meter schoolslag in 24,4 sec. te zwemmen en de,eer; ste prijs in tè pikken, zowel als de familie Verheyden in de .„familie-èsta- fette", allen deden enthousiast mee aan dit familiefeest. Dé Stadtrat van Mainz, ónder lei ding van Oberbürgermeister Franz Stein, bracht vandaag een bezoek aan. Rotterdam. Het gezelschap kwam uit Engeland, vanmorgen in Hoek1 van Holland aan. In het nieuwe stadstimmerhuis hield ir.C. van Traa voor de be zoekerseen causerie over de weder opbouw, waarna een bezichtiging van de stad volgde; Vervolgensmaakten de Duitse gasten een havenrondvaart Op de zondag te Utrecht gehou-, den rondvraag van de Bond van Spoonvegontspanningsvcrenigingen is bekend gemaakt dat dc toneel groep Rotterdam -(SSAVR) in de landelijke toneelwedstrijd van deze bond de wisselbeker en ook de re- gieprijs heeft gewonnen. Tweede werd DVS: te Utrecht,, derde dé HaagseOntspanningsver eniging „De Spoorwegen". "Vooral de familie-estafette was een leuk nummer. Het kon gebeuren dat Ma eenachterstand had. .opgelopen tégen die snelle jongen, van een con currerende familie eri dan moest Fa proberen om weer winst "te maken, misschien wel.in de strijd tegen dé zoon, dochter, echtgenote van zijn collega/of zijn collega zelf. Een aar dig nummer vol verrassingen. Bij de snelheidsnummers was Rob Bijloo bij de heren voortdurend su perieur. Dit was wel jammer omdat de strijd - daardoor wat eenzijdig werd. Na. dé - enerverende estafettes van de vertegenwoordigende ploegen uit het bedrijf toonden "^e dames on der leiding van badmeester Garnaat fraaie fantasieën in het nummer show- en figuur zwemmen.Daarna kwamen tot slot de zeventallen van de Shell cn W.F. in het water. Het werd een gelijk spel, 2—2. Om half elf deelde de. heer C. de Keyzer een stroom van medailles, vaantjes en bekers aap de winnaars uit. Wisselbekers gingen naar de be- drijfsschool en de bankwerkerij van dit instituut. Een grote taart nam de familie Verheyden mee naar huis voor de snelste 3 maal. 25 meter. De eeuwige wisselprijs, een startende Daar het met de voethal-compe titie op het eindje loopt en er bo- In de 25e minuut maakte Van Leeu wen met een strakke' schuiver het eerste pirnt en met 01 ging ook de rust in. Daarna hadden de gasten wind- voordeel en waren iets sterker. Dit bracht wederom Van Leeuwen na een voorzet van rechts tot uitdruk king met goal, 0—2. In de laat- vendien voo. dit v-eek-einde geen l ste minuut redden r*e gastheren de belangrijke wedstrijden op hetpro gramma stonden, hebben de Schïe damse verenigingen het over het al gemeen niaar kalmpjes aan gedaan. Zelfs bi) Martinit, dat moet uitko men in de kamploensehapswedstrij- den van de atd. Rotterdam, om de eer, zij het dan ook door een pe; naltv -wegens hands.: DHS 2. verloor met 0—4 van DHZ 2 en DHS'3maakte eeiv vies broekje met '1—7,' Msar' de Schiedammers waren dan ook met zeven invallers opgekömé-T Voor- de rust ging het ..gouden plak", heerste deze „vakan- nog leuk 'ën werd zelfs oog de lei- tie-stemming". ding genomen, maar daarna pre- Het eerste teem stal toch wel pro-:! steerden 28 - moveren naar de afd. KNVB en - voor het bestuur is Let belangrijker y eraere Uitstagen om het team compleet en gaaf te T 'p\ V '-X houden dan om bet eervoile, maar i Het eerste team'.van Excelsior '20 weinig zeggende kampioenschap te j heeft .hét in degradatiegévaar verker veroveren. Welgemoed is men dus rende Westlandia nog even dwars- met drie invallers naar Saturnus'ge- gezeten .door( met 1—1. gelijk te spe- togen. welke vereniging er kenne-len em'DRZ .ging roemloos met;6— 1 lijk anders over denkt. Want dezeonder, tegen."Belvedere. Ook 'Ursus spelers hebben er alles opgezet om kon het -niét'bolwerken- tegen Hur- te winnen en zijn daar dan ook wel rieanes en ging met I2 (ruststand; in geslaagd. :j .0—2) .Qnder.::j;/::vr Zij speelden kei-hard en trokken i bovendien, zes man in verdediging, j zwemmerop standaard, werd met eéndrietal - bronzen, kleinoden; 'do.or Rob "Bijloo gewonnen. Déze geslaag-; de jubiieumavond, waarbij opmerke-" lijk was de goede-samenwerking tus sen de sportmensen van W.F. 'en hét immer hulpvaardige personeel van. het Sportfondsenbad, werd geopend door de waarnemend voorzitter, de heer A. Kraayeveld. De winnaars van de eerste prijzen waren: 25 meter- schoolslagmeisjes: 6—9 jaar, Bep Dekker in 25 sec.; 10—11 jaar Diana Vermaat, in 21,5 sec.; 12—' 14 jaar Nelly Hoogendoorn. in 21,2 K 25 meter schoolslag jongens: 69 jaar Han Verheijden 24.4; 10II jaar Wim Stouten 23.2; 1214 jaar Jan Hoogendoorn 20.9. 10D meter, schoolslag dames: Gré Krikke 1.33.2. -.v 100 meter schoolslag heren: Rob Bijloo 1.22.1. 50 meter rugslag dames; Willy Spijkhoven 41.2. 50 meter rugslag heren na 'felle strijd met miniem verschil gewonnen door Rob Bijloo in 35.8 voor C. van Wijngaarden. 50 meter vrije slag dames 'Marjan de Held 37.7. 50 meter vrije slag heren Rob Bij loo 30.8. 3 maal 25 meter persoonlijke wis selslag dames Gré Krikke 1.07.4. 3 maal 30 meter persoonlijke wis selslag heren Rob Bijloo 2.05.8. In de estafette van de leerlingen van de bedrijfsschoot plaatsten de toekomstige bankwerkers zich eerste in de tien maal 25 meter in de goede tijd. van 2. 59.3. De bedrijfsestafette werd ook al een overwinning voor de vijf snélste- zwemmers van de bedrijfsschool in een tijd van 1.21.7. Mtiziek-examen Aan het te Dordrechtgehouden muziek-examen van. de'Ned. Federa tie van Harmonie- en Fanfare-gezel schappen, hebben elf. leden, van „Oefening Baart -Kunst", deelgeno men. En met succes want allen zijn geslaagd, waarvan zelfs drie met lof. a?deling.- Jeugd .uan ..Muziek.' in. de Krimpenerwaard,-hield-zaterdag een'culturele avórid in gebouw Cen- traalte Krimpen p. d. - Lek. Mede werking ..verleenden de sopraan Xexilia de Bortoli -en de. pianist- Jan van Dijk. Het programma, dat" voortreffelijk werd uitgevoerd, be- stond uitwerken van W. A. Mozart, L. van Beethoven, K. M.- von We ber, G. Bizet, J. Massènet en G. Puccini. -v Mannenkoor zong in Zuider ziekenhuis De zieken in het Zuiderzlekenhüis hebben zondagmorgen genoten van de zang van het mannenkoor „On derlinge Zangstudie". Onder leiding van de heer Cór Groeneveld voerde .het koor werken uit/van G: Bizet, W. A. Mozart én Wolff. - Solistische medewerking verleen den de mezzo-sopraan Nel Terpstra en de Tenor M. Stooker. Het en thousiasme bij. de toehoorders was zeer groot. „Oefening en Stichting" gaf muziektent-concert Zaterdagavondgaf de- chr. gem. zangvereniging „Oefening en Stich ting te Ouderkerk a. d. IJsseL on der leiding van haar dirigent, de beer Peter van Sprang- uitRotter dam, een concert in de muziektent in' het plantsoen. Het'kinderkoor'liet zich het-eerst horen..Dé.kleintjes:zongen met vèel animo. Veryolgens was de/ beürt aan. het jongedameskoor, dat na de wandel en vakantieliedjes van de kleuters een wat moeilijker programma ten gehore gebracht. Tenslotte zong' het gemengd koor een aantal nummers. Mej, A. M. Hansen uit Rotterdam - is aan de rijksuniversiteit te Lelden geslaagd voor het doet. examen ge- -neeskunde. Voor het 'doet. examen franse taal- en letterkunde slaagde de heer A. F. de Gock, eveneens uit Rot terdam. -•- L AUT0- RUSCH00L TELEF. 65547 RaU#é«rn,«dl|li 1 93. S'd zodat Martinit or vrijwel, geen voet balschoen tussen kon krijgen. En tóen na - 'minuten de eerste (en laatste) gbal ,vie), werd de verdedi ging tot 8 man versterkt; Het werd zo geen prettige wedstrijd, Ook Martinit 2, dat om het kam pioenschap van de reserve 3e JclasSe speelt, en verloor met 0—1 van SMV.2.. ''••••••L Zaterdag-vöeibfil PPSC hééft zich- voor degradatie veitliggestelü- door: 'Sporttust '46 met 4—2 teslaan, D. gastenbetraden zenuwachtig hét (veld. terwijl de PPSC'érs 'juist' vol vértrouwen 'wa ren, De gast-keeper maakte tweemaal een fout, wat prompt afgestraft werd. Maar ook bij de-FPSC-verde- diging 'haperde het even, zodat het 22 wèird: Voor. de rust namen de Schiedammers hog i voorsprong en na de rust werd' een strafschop Ook DH speelde in vakantie- goed benut, stemming, maar tegen Zuiderster. GTB-.staat nog wat dichter bij dé .werd het tenminste éen 'sportieve, degradatie, door de (te verwachten) aardige, strijd. Het spel ging mooi (6I nederlaag tegen koploper Zw'er- gelijk op. met beurtelings'aanvallen. vers. "A Zuiderster—DHS 12 Diversen Passptegels 120x30 geplaatst 12.75, 120x36 1 14.75, 80 rond f 17.—, geslepen ruiten voor suitedeuren, schuif glas. autoruiten enz. levert u Loo- plk's glasindustrie, Boterstr 39. Schiedam, telefoon 68945 Toeristen kaarten van Neder land, België-Luxemburg, Duitsland en Frankrijk, on misbaar op uw reis. Speciaal bromfietskaarten van Ne derland bij kantoorboekhan del Modem, Boerhaavelaan 124, tel. 68415. Van La enen voor Verf. De zaak met de. vakkundige voorlichting. Dam 41—43, •telefoon 66192, Personeel gevr. Gevraagd net dagmeisje. Aanmelden n? 6.30 uur. Dr. Hoogendijk. Tuinlaan,74, tel. - 68785. - lessen Vóór scooterles haai AuWri3- scboo] H P Take Jan Son- léstraat 4. R'dam tel 36777.. Permanent Wave Dameskapsalon W N. v. ErK, speciaal adres voor" perma nent wave/ compleet t 6.—. Broersvest 115 tel 67237 Moderne coiffures, K /v d. Kruit. Dames, eo Herenkap per, Slnge] 195 inabM Sta tion) té] 89841 Uw perma nent is bij ons in'goede han- den Perrrianeni 8.- en f 10.- OriepermaneRt f 11 (slrooin-' loos)'1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1