C J V.V.D. modern i De heer M. Weiier 25 jaar bij „Wclca" Hijnuiari SCHIEDAM Pos! voor overzee RUTSERS Koeriersters Openbare vergadering MR. L. R. J. RIDDER VAN RAPPARD de Jihxmi kunt u niet missen geen dag Schooi voor Scheepswerktuigkundigen Inschrijving van nieuwe leerlingen vaste wijkwakers jongelui (m. en vr.) BOTSING DORPSWEG BEDRIJFSLEIDER JONGSTE BEDIENDE PERSONEELSCHEF Caltex Petroleum Maatschappij een laborcmt(e) KOERIERSTERS Voorrangsregeling Velserpont MEISJE voor kanioorwerkzaamheden. JONGEN voor expodi'iewerk. DRAAIERS - FREZERS B00RDERS - KLINKERS VROUWELIJKE KRACHT SOUS CHEF PERSER PERSERS STRIJKSTERS JUFFROUW CHEMISCH WASSER MEISJES EN JONGENS Royaal gramofoonmeubel De felicitaties, die de heer Max Weker zaterdag tijdens de receptie in Caland-West in ontvangst mocht nemen ter gelegenheid van zijn 23- jartg zakenjubileum bij „Welca-La?- apparatcn" zullen ongetwijfeld heel wat herinneringen bij hem hebben «pgewekt. 25 jaar, waarin de heer Weiier zich van kantoorbediende tot mede-directeur opwerkte heeft hi) met neel veel mensen moeten sa menwerken. Nadat de heer Weiler in 1931 in - vl trad oij Weica voor het vcr- richten van administratieve werk zaamheden werd hij in 1934 tot ver tegenwoordiger in Zuid-Holland aan gesteld, Zün- taak in die malaise-jaren. waaan veie arbeiders werden ont slagen en de meeste relaties de ver tegenwoordiger moesten, ontvangen met een „we hebben niets le doen", was zeker niet opwekkend. De heer weiier sloeg zich echter door die moeiluke jaren heen. Toch keerde hij in 193? weer op kantoor terug en daarna werd de weg naar de „top snel afgelegd. Na zija bcnoe- miia j Procuratiehouder volgde m '42 zjjn aanstelling tot me de-directeur. Maandag 4 juni 1956 »W V en DCO spelen gelijk De Rotterdamse damesvoetbal- yerenjging VW heeft gisteren mct l—l gelijk gespeeld tegen DCO uit Haarlem. Dit is een fraaie prestatie van de Rotterdamse dames omdat DCO tot de sterkste teams van ons land mag werden gerekend. LOBlTH. gepasseerd 3 juni voor 33 tiur naar Rotterdam. OPVAAR* TendeJ 29 Roselise, Hanzestad Bre inen. Juturna. Harpen l?. H. Kuricr 37. Reitz fi, Eitsa. Kiocmer KI, Sylu. Germania Scaldir, Ernst Christooh. At. bedo. Sanara 102 Modi, Katla.' Wilna. Gallia, stieo. Vulcaan 2. De Zeeuw. Aida Juliana. Elbe 15. Martha. Dank- wari Xeuwied. Franciscus, Bertha, Do- ria. Mieravelt, Tim. Gustavstourg, Alet- sehorn, Helena, Sigrid Vogelsang Per- le, Ravonia. Progres Ernst Webcr, wesseüna. Leviathan, Stad Utrecht. Asa, Poseidon. Manfred, Adma WTAG 124, Klasma 5, Rhettus 55, ErfV, Erhst, Marabu, Albert Scherrer, Esperance 2, Amedee, Uany, „Spenver, Dordt;Offenberg, A'dam: Deo Gratias, Weurt; OetcienaMeden- olik; Hendriks, Lobith; Wijkdienst 23, A dam.; Stomp wijk, A'dam:- WHhelmina, Schiedam; FlotO. Loclicm; Gunthcr. Meemsteöe; Cör. Groningen: Frans, Xieuwerkerk: Gorctti, Vreeswijk- Jo hanna Theodora, Hengelo-.'Mini,'Zsc- nkzee- Paganini, A'dam; Grete Eind- Miriam, Puttershoek: Vulcaan" 43, Dordt; Justitia. Weurt; Don Bos- co. Leersum; Alberije. Haandrichl; Wijkdienst 16, A dam; Baardwijk Am sterdam; Snip, Delft; Jenny. Enschede; Christel IJmuiden; An na Berg.dam; petrus, Groningen; Te- co. Helmond: Maria Anna, Tenpost; Onderneming. Wapenveld: Isis. IJmui den; Margarethe 2. Hengelo; Kon. Ju liana, Dordt. AFVAART Schurmann 7, Adco. Mineral 2. Lever, rjer. Hawart. Vischbank. Fluviale 27. bsso 35, Harry, Theodorus Jolian, Pro- rntndencc, Spes Maria, Cornelia, Spera inDeo, Battha Johanna, Mier Holda, P'.wijo, Anna, pewil, sige, Westschif- fahrt 30, ft. Karcher 44, Brahms, Vul- caan 110: Josepbus Vulcaan 71.' Ko rea, Ideaal Lama 2,'Wous 2, Mariastein Danubia, PadUs, Alvracht-10 Mineral 1'.Astrid 2, Damco 46, Tankmotor 3, Roeli, Helena Bernard, Albert Quast, Lux. Express. Elroe Rival, Miranda. Gean. Houan,. Seydlitz, Nellie Anna, Schurrrtann 8, WTAG. Stockhom .Vul caan 107, Gnppa. Majo, Kegina 3 Mc- 3> D'ana M. Edith, Spes. Maria, Maria. Schurmann6 Anton. R. Kar cher 9/ 2V5. StmneS 8, Adri ana, Johan na, Wilms» Amisia. M. Stinnes 45, Mi neral 3, Roemer Visser, Vulcaan 25, Gelria, Monica, Tilde, R. Karcher 3, Westerkade, Carpe Diem, Moselia, Seam 14» SibUla. R. Karcher 36, Mineral 7, Damco 251. Apollo Mussia 1. Elviro. Etienne, Anna Liese Twee Gebroeders Fortuna; Borussia, Nelwi. KVAG 59 Navexmotor i# Astad 2. Roek, Friso. Heden, per 2 xtmi passeerden te Hans, weert de navolgende schepen naar on staande bestemming. Antwerpen: Express 81. Andromeda, Han KUrier 4, Renate, Fraternite 9. Ma rinas Willem, Stanley, Bieu Donne, Anna. Hamel 93, Fendel 77, Altair, Luzern; Mathilda, Fendel 1:5. Ata lanta, Jean Coujon, Frontignac Rhe nus 4J, Condor. Guinea, Valeriana, Pp/fin a 28,; Roland Geldner, Eahia, Hiffelalp. Express 49. Geertruida Gra ves. Chablis, Loire, Paticbec, Llngeb Einden, Diaz, Fraternite 7, Har min. Thurgau Waldenburg, Gustie, Tear Li ma, Adrleenne Jolto, Emanuel. Mtiret- to Furka. Brussel:. Nautilus 9. Rheinfart 89. Veur, Patria, Cear: Pont Brule l .Vilvoorde: Rival, Lier; Xeljo. Merxem;'. Rupe!. Merxem-Liege Andcrlecht; -Tlièrese, Marcinelle:'Rabati. La Croyere; Jannetje Adriana. Aalst; Alma, Aalst; Marinus Tarde, Leuven; Goede Hoop, Schooien. Amsterdam: Citema 2l Meppeferdien Vios. Purfina 27. Rotterdam: Toiler 4, Orion. Chat -Lafite, Telegraaf 16, Azolla, Leenderi Fieter. Valkery. Butahia 2, Avontuur, Wandria.' pöry, Vcnlo; Onderneming 1, Heere-, •waarden; Onderneming 2 HeCrewaar- den; Al Ida 2, Zwolle; "Vous. Dordrecht, Comptoir XI Dordrecht;. Coöperatieve 2, Vlaardingen; En a van t .24, Goor. Werkendam:, Nova Cura.Fata Mor- gaiia. Gerdi, Sancta Maria onderne ming. Duinbo, Kerkdriêl; -Gerrie, .P.iitters-1 hoek. Dellt: Néeltje 4' Gebroeders, Catha- lina. Chinon. Dördrécht; Clos Vougeot, Dordrecht; Lije, Maasbracht.. Den Haag: Overijsel '2. Labor,. St. Ig natius, Ultima Latet.., Duitsland: Monica "Desire Mathild®, Mariastein. Providence. Navexmotor 1. Diana M. RUcnus 22. l.eine. Constan ce. Leopold Pres. Andre, Lebon. Jo hanna. Umbria. Nacre. Rhein Union I. Basel- Caucasia. Albula Eric, Fri- burg Badus. Neptun 9. Tessin. Prir.a ses Ircr.e, Cornells Express 35. Neo- tun 10. Base). Tulsko 4, Zurichsee Orn. ferscc. Straatsburg: Sar.ara 116, Corbicres. Muscadct Rameau. treal 17 juni: ms. Westendam vertrekt 9 juni van Rotterdam, aankomst New York 18 juni: ms. Veslefjel vertrekt 13 juni van Rotterdam, aankomst Montreal 25 jUTiL-s.s. Groote Beer vertrekt 16 juni van Rotterdam, aankomst Halifax 2-1 juni: s.s. Maasdam vertrekt 16 juni van Rotterdam, aankomst Montreal 27 juni. Luchtpost vertrekt dagelijks, aan komst Montreal-volgende dag. Indonesië:.ms. Oranje vertrekt 13 juni van "Amsterdam." aankomst Belawan 3 juli, aankomst Djakarta 6 juni: s.s. Laer tes vertrekt 22 juni van Amsterdam, aankomst Belawan 16 juli, aankomst Djakarta 22 juli. Luchtpostvertrekt zoi. ma., d(..: -wo., do., en vr.,'.aankomst Djakarta 2 dagen na dag van1 verzending. - Israël: zeepost vertrekt dl., vo„ en za. ■via Italië, aankomst gemiddeld 12 dagen na dag van verzending. Luchtpost vertrekt zo., ma., di.. wo., do. en za. aankomst Tel- Aviv-Yafo ma. di., vvo., db.» vr.; en zo. Nederlandse Antillen: 's.s, Bcnnekom vertrekt 5 juni van Amsterdam, aan komst Willemstad 20 juni; ms. Oranje stad vertrekt 7 -juni..van Amsterdam, aankomst V/illemstad 24 juni, aankomst Oranjestad 26 juni; ms. Helleen ver trekt 13 juni vai) Amsterdam, aankomst Willemstad 28 juni, aankomst Oranje stad 30 juni; ms. Orisris vertrekt 20 juni van Amsterdam, aankomst Willemstad i juli, aankomst Oranjestad 9 juli. Luchtpost vertrekt zo., di., do., vr. en za. aankomst, Willemstad volgende "dag, aankomst Oranjestad üj,, wo., vr., za., ei), .zo. Ivederlahds Nieuw Guinea: s.s. Saran- gan vertrekt 9 juni van Rotterdam, aan komst Sprong 12 juli; ms. Oranje ver trekt 15 juni van Amsterdam, aankomst. Sorong 15 juh; s.s. Laertes vertrekt 22 juni van Amsterdam, aankomst Sorcmg 12 Aug; Luchtpost vertrekt zo. en do., aan komst- Biak 3 dagen na verzending, Nleuw-Zecland: zeepost vertrekt "di." via Engeland. Luchtpost vertrekt zo., ma di., do., en vr„ aankomst Auck land vr., vr., ma., ma., en di. aankomst Wellington do., za.. m;. di., cn dj, Suriname:, ms, Bonaire vertrekt 7 jirni van Amsterdam., aankomst Paramaribo 25 juni; ms. Mentor vertrekt 15 juni van Amsterdam, aankomst Paramaribo 5 juli; s.s. Cottica. vertrekt 22 juni van Amsterdam, aankomst Paramaribo'. 15 jult, 'v Luchtpost Vertrekt do., vr. en xa„ aan komst Paramaribo vr. zo. en zo. Zuid-Atrlki: m.s. Carnarvwi Castle Castle vertrekt 12 Juni van Southamp- i ton, aankorrs Kaapstad 2a juni: ms. Winchester CasUe vertrekt 19 jult van j Southampton aankomst Kaapstad S juli. .Luchtpost vertrekt zo, ma., wo.. do. J vr. aankomst Johannesburg volgende dag,, aankomst Kaapstad 2 dagen na dag t van verzending: Verzending van luchtposteorrespón- tfentie. aan postagenten aan boord van Nederlandse schepen en aan comman danten van. Nederlandse oorlogsbodems in vreemde havens, De aangegeven data en uren zijn -de tijdsstippen waarop de stukken uiterlijk te Amsterdam C.S. aanwezig moeten zijn. Ms. Oranje: voor Southampton 5 juni 15 uur. ,i Ms. Xndrapoera: voor Aden fl juni 19 I uur; voor Suez .14 juni 11 uur; voor Marseille 21 juni .11 uur. Ms: Willem Kuys: voor- Belawan 11 juni 7 uur; voor Colombo 15 juni 9 uur; voor Suez 21 juni '12 uur: voor Napels 27 juni 9 uur; voor Southampton 2 juli 15 uur. Ms. Johan van"Oldenbarnevelt; voor Suez 11 juni-24 uur,. Hr. Ms, Dokkum M'ildervank: vooe Ponta Delgada 16 juni 5 uur; voor Ha milton (Bermud«i 23 juni; 11 uur; voor Charleston (S.C.) 29 juni 11 uur; 30 juni 15 uur; 4 juli 11 uur; voor Washington (D.C.) 7 Juli,15 uur; 11 juli 11 uur; voor Halifax 16 juli 11 uur; 18 juli 11 uur- Pónta Delgada 24 juli 1 uur; 28 juli 5 uur. Ms Sïbajak: voor Port Said: 18 Juni 7 uur; voor Aden 23 juni 7 uur; voor Fre- mantle 2 juli 7 uur;*voor Melbourne 9 juli 7 uur; Sydney 13 juli 9 uur. Ms. Oranje: voor Port Said 18 juni 7 uur: voor Aden 23 juni 7 uur; voor Co lombo 26 juni 14 uur; voor Belawan 28 juni 7 uur; voor Singapore 30 juni 19 uur; voor Djakarta 2 juli Tuur. s.s. Zuiderkruis: voor New Yorlc 20 juni 13 uur,". s.s, Groote Beer: voor Halifax 21 juli 15 uur: voor New York 23 juli 15 uur. nr. Ms. Zeeleeuw: voor Hamilton 23 junt 15 uur; voor (Bermuda) 27 juni 11 uur; voor New London 2 juli 11 uur* voor (Conn;) 5 juli jl uur. Amerika. Verenigde staten: s.ï. Ame rican Jurist vertrekt 6 juni van Rotter dam» aankomst New York 15 juni; ms. Westerdam vertrekt. 9 juni van Rotter dam, aankomst New York 16 juni; s.s. Zuiderkruis vertrekt 14 jiini van Rot terdam, aankomst New York 23 juni; s.s. Groote Beer vertrekt 16 juni van Rot terdam; aankomst New York 2e junt: s.s. Nw.- A'dam vertrek» 19 juni van Hotter- dam, aankomst New York 27 juni. Luchtpost vertrekt dagelijks, aan komst New York. Boston, Chicago en Washington volgende dag. Australische Statenbond: s.s. Strath- naver vertrekt 9 juni "van "Londen, aan komst Fremantle 7 juli, aankomst Ade laide 10 juli; aank. Melbourne 12 jal. aan komst Sydmey 17 juli; ms. Sibajak ver trekt 12 juni van Rotterdam, aankomst Fremantle 10 juli, aankomst Melbourne 16 juli, aankomst Sydney 19 juli; zeepost vertrekt 19 juni via Engeland, Luchtpost vertrekt zo., ma., di, do. en vr, aan komst Sydney w.. vr.. zo, ma. en dl. Canada: ms. Grindefjel! vertrekt 5 juni van Rotterdam, aapkomst Mon- AUT0- RUSCnOOL TELEF. 65547 Zo«*r<L»ni»aijk 19J. S'd Diversen Passpiegels 120x30 geplaatsi f 12.75, -120x36 14.75. 80 rond 17.—gesiepen ruiten voor suitedeuren, gebuifgias autoruiten enz. levert u Loc», pik's glasindustrie, Boterstf. 39, Schiedam, telefoon 6SÖ45 Permaaent Wave I Bameskapsalon W. N. v. Erk. speciaal adres voor perma nent wave, compleet 6.— Broersvest 115. teL 67237. Toeristenkaarlen van Neder land, België-Luxemburg, Duitsland en Frankrijk, on misbaar op uw reis. Speciaal bromf ietskaart'en van Ne derland bij kantoorboekhan del Modern. Bóerhaavelaan 124, tel. 68415. Moderne coiffure*, K. v. d. Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), teL 69841. Uw perma nent Is bij ons in goede han den. Permanent S.- en 10.. Oliepertnaoent 11 (stroom loos). - 1 Schilderwerk, Laat uw ka mer,- .keuken, gang, 'trap. voorgevel, schilderen, lage prijzenVr. - prijsopgave. A. Muis, Broersveld '169. DINSDAG 5 JUNI IN DE GROTE ZAAL TAN DE AMSTELBKON'V BROERSVEST 13 TE SCHIEDAM Spreker: - burgemeester van Qorinchem, kandidaat voor de Tweede Kanier TOEGANG GRATIS AANVANG 8 UUR Te koop aangeb. lessen Voor scootérles naar Autorij school H. P. Take. Jan Son- jèstraat .4. R'dam:. tel. - 36?77 Van "Loenen voor Verf, De zaak fnet de vakkundige voorlichting. Dam 41—43. telefoon 6öl92. Ultschuïftafcls 42.50, ^prach tig eiken gebeitst ook in blank. "Plate to. Stadhuis, Schiedam. Sw. etektr. naaimachine met vrije stokarm ter overname. Spotkoopje. -Event, op ge makkelijke betalingsvoor waarden. Brieven onder no. 5179, bur. v. d. blad. Slaapkamer Avodire' 475.- met licht 495.-. Zie toon zaal boven. Plate Meubelfa briek to. Stadhuis Schie dam. Willem Buyteweehstraat 45 Rotterdam 2 j dagcursus A.M. en B.M., lesgeld naar inkomen. 3 j. dagcursus V.D. lesgeld 5~ per maand j dagcursus motordrijver, lesgeld 6.— per maand. Avondcursus V.D,'lesgeld 3.— per maand Avondcursus motordrijver j 2.50 per maand. De inschrijving is geopend lot 14 juli. Spreekuur directeur maandags van 14—16 en 18—21 uur. AUTOSLOPERIJ A. VISSER ZN ROTTERDAM N.d.rl.nrf» jroeht •portwef» SleparlJ i* SLOOPAUTO'» bi] voorkeur van 1945 lot 1955 Grot* sortering •nderdelen van vele merken Personenauto ALLEEN GEVESTIGD: TERBREGSEWEG 262 Tel. 0*180028647 na 18 uur: Telefoon 21628 tl «den ntetttre Jeep - Trek**kei van 21.30—5.30 u. en wakers voor bijverdienste. Nieuwe arbeidsvoorwaarden. G.P.N.V. Beukeisdijk 178. Firma J. v. d. MAAT, Surinamestraat 17, Delft, vaagt bekwamë constructie werkers, plaatwerkers én elektrisch lasser tegen boog loon. Reiskosten en reisuren worden, vergoed.. Prettige werkkring. REPARATIE KUNSTGEBITTEN In een M uur klaar. Claea de Vriesetaan 21, Telef, 37519, Rotterdam. ACCOUNTANTSBUREAU opgericht door A. E» MEIJER J. HöRCHNER Bij de kantoren te Amsterdam, Deventer, 's-Gravenhage, Hengelo en Utrecht is piaats voor in het bezit van einddiploma Gymnasium, Vijfjarige of daar mede gelijk te stellen inrichting. Leeftijd tot 25 jaar» Zij, die verwachten in 1956 voor bedoeld diploma te slagen, kunnen reeds nu solliciteren. Indiensttreding Uiterlijk 1 september a.s. Sollicitaties schriftelijk aan het kantoor u Amsterdam, Singel 158. Hun die getuige waren van de botsing van een R.E.T.- bus en een Duitse vracht auto op ZATERDAG 26 MEI wordt verzocht zich in ver-, binding te stellen met N.V, Javo, rechter Bottekade 99, Tel. 110370, Botterdam. Wegens reorganisatie voor direct gevraagd - moet beslist allround vakman- zijnl Schriftelijke sollicitatie met opgave verlangd sal.: Jansen Chemische Wasserij en Ververij Mathènesserweg 82 a, Rotterdam. A Automobielbedrijf KREISEL N.V, vraagt per l juli of eerder Soil, mor.d. of schr. aan het adres Schiemond 33. Rotterdam. Bij een der Ryksdïensten vaceert de betrekking van De te benoefnen functionaris zal dienen 'te be schikken over kennis van en ervaring in hét voe ren van een modem personeelsbeleid Bang refe rendaris 689.— tot 863.—) standplaats: pen Haag. Soil, te 2enden aan de directeur van deCentrale Personeelsdienst, Bezuidenhöutseweg 15,, Den Haag, onder letter L781./ÖQG (in linkerboevenhoek env- en brief). (Nederland) N.V. Raffinaderij tRotterdam (Pemis) vraagt voor spoedige plaatsing In aanmerking komenpersonon die in het bezit, .rijnvem het diploma Analysteneiamön le gedeelte of een daaraan gelijkwaardige opleiding hebben genoten. Solücitaitos te richten aao de afdeling Personeel, "postbus 200, Rotterdam. Psrioatel gevr. Gevraagd machlnebankwer* kers, draaiers, kotteraar, leer ling machinebankwerkers, en leerling draaiers. Aanmelden Machinefabriek ..Carmeta". Bijlstraat 19 (bij Sluisjesdijk) tel. 76925. ÏLV. „Roklefa" GoudscMnge» 152 zoekt nog enige meisjes voer haar colbert-atelier. N.V. Rok lef a"* Gouüseslngel J52 vraagt Persers of Onder persers, leeftijd 17—18 Jaar. \CJit u Iets extra's verdienen, door uw vrije tijd produktief te maken? Wij hebber» werk voor handwerksters en machi- nestiksters, eventueel ook voor halve dagen. Komt u eens prater, bij Bervoets' Confectie- Ateliers. Esscnburgsmgel 28 Dagelijks tussen 8 en 5 uur. Zaterdags tot i uur, tel. 35215. Gevraagd vrouwelijk personeel voor alle afdelingen. Aanmcl* den Stoom- cn Chemlscne Wasserij Nico Njinr.an. Voorha ven 37—41. Rotterdam West- Autobedrijf Victoria vraagt leerling pompbediende, leer ling aulo-lakspuitcr, te- en 2e monteurs. Aanmelden: Zwaer- decroonstraat 15. tol. 3092C. Voor zo spoedig mogelijk meis je voor halve dagen voor licht huishoudelijk werk. Mevr- Beudeker. Pr. Margrietlaan (bij Lommerrijk) te). 4<614. Gevraagd juffrouw voor een voudige administratie. Aanmel den: Stomerii Rorioff, Matbe- nesserdDK 414-1 (bij Schiedam-' eeiveg). Kapper. Gevraagd kapster er» herenkapper. J. Buchter, ooud- serijweg 41 tel. 21273. Na 6 uur .Brouwerstraat 71 a* tel. 128873. Gevraagd leerling of aahko- tnend verkoopster In een zaak van fijne vleeswaren, boter en kaas. Aanmelden J.' v. d. HUL Bergpolderplein 11-a. tel, 41029. Gevraagd bette werkster voor 2 of 2>j dag per week. Mevr. Silfen. Provemerssingel l («we flat). Kapper ot kapster en leerling kapster gevraagd in medeme salon. Prettigs werkkring met behoud van een week vakantie in augustus. Aanmelden na 6 uur. H. Laakes, Spoorsingel 7, tel. 45030. Salon Hooghuis. Stadhouders- weg 87. vraagt Ie kapster, sank, kapsters en 2 leerlingen. Gunstige condities Aanmelcen hedenavond 7—9 uur c:t na afspraak 44228 of 81909- Wij hebben plaats voor eh'ce verkoopsters. Aanmelden Kor- nings. wachtlokaal Stations- plefn 1. Gcvr prima verKoopstér en leerling verkoopster voor luxe huish. of speeJgoed.afdcling voor hele of halve dagen. St'K- ter. Kleiweg 207—209. Rotter dam-N. tel. 42256. n» 7 uur tel. 80042. Nette werkster of meisje ge vraagd. Mevr. de Visser. Burg. Lef. <je Montignylaan 202. «1. 83213 Rotterdam. Gevraagd winketjuffrouw goed loon. Aanmelden: Banketpak- henj H- Vroon. Bcrgselaan 196. tel. 883934081;. H.H. Slagers. Gevr. een net te winkelbediende v.g.g.v. C. Corbeau, Schiedamseweg 66 te- lef- 3Q0S4. - - Woningrui! Wie ruilt mijn nog niet be woonde woning, 3 kamers Pen- drecht ruilen voor woning H'berg of omstreken 2 of 3 ka mers, Café. Metro.. A, Kooy- man. Goereesestraat 3d, Te huur gevraagd Spoed. Echtpaar zonder kin deren vraagt 1 of 2 gem. of on- gem. kamers. Liefst met kook gelegenheid. Brieven onder nr. 6503 bur, v. d. blad. Vakantieverblijven Zit- cn slaapkamer vanaf /25,« p.wr. Min.- v.h, strand. Br. Pension Duinzicht mcbr. Dik- kenboerJonker. Haagweg 41, tel. 2827 post Monster. Te koop gevraagd Piano voor studie gevraagd. Liefst Duits fabrikaat. Aanbie dingen prijs en merk aan H. Hersbach, proveniersstraat lel. 34464. Zuivere porseleinen theeser viezen met 12 kop en schotels, dessin naar keuze 1 24.75 of 1.per week. Binnen 3 maanden geen rentebereke ning. Br. postbox 247, Nieuwe Zwitserse tundnaal- machines. Contantprijs ƒ220. met levens}, garantie. Betaling 3.p.w, Groen's Naaima chinehandel. Vierambachtsstr. 114. tel. 36653. Hardboard voor. buigwerk '2(4 mm dik .244x122 cm j 5.S0 voor deurpanelen 4 mm dik 214x85 cm 4.10 per plaat. Meer dan 100 maten Hardboard in voor raad, Westerhouthandel Boxtel Catb. Becrsmansstraat 42, tel. 34488. Remington Super 60 droog- seheerapparaat. Gratis 10 da gen op proef. Oud apparaat wordt ingenomen f 20.—. 1.— per week of 5.~ per .maand. Br. ond. nr. 6506 bur. blad. Wegens aanschaffen gasfornuis z.g.a.n. 2-pits gasstel' te koop met afdekplaten. - Vaste prijs f 30,—. Br. ohd. nr. 6509 bur. van dit blad. Te koop aangeb. "iVasmachtneiabriek heeft re gelmatig wasmach. met kleine emailfoutjes. Prima motor, gloednieuw 140.—. Centri fuge f 145.— met garantie. Depot -M. A. v. d. Woudelaan 70.. tel. 76367. - Zonder voorultbctallric: Meu. beien. 3-zi tss' aa p ban kenbed den, dekens, tanliten, kleding'. N.V. 'Mij. „De Pool", Goudse- slngel 32-38, tel. 28B91 (bij Oost- PleittL Zonder vooruitbetaling: Rijwie len. haarden, radio's, stofzui gers» wasmachines N.V.' Mij „De Pool'*," Goudsesingel 32-33. tel; 28391 (by Oostplein) Het: Ideaal van tedere vrouw: Een pracht slaapkamermet grote 3-deurskast. compleei "f 273.—450.—. t 525.-. De Meubelbeurs. Grote Visïerü- straat 8-10 Kofferschrijfmachincs, telma chines. Tegen zeer lage prijs. V.a. 2,— per week. 2 Maan den gratis in' gebruik -.voordat u een cent betaalt. Fabrieks garantie. Geheimhouding. Br. no. 6505 bur; v. d. blad. Te koop. in prima staat zjjnde tandem met Victoria motor, verende voorvork en., zware banden. Deskundig onderzoek toegestaan. Prijs 150.—. Kei- Ier, AViigenstraat ll b. Sportieve rijwielen voor spor tieve mensen. - Vollebregt brengt al meer dan 39 Jaar de grootste en mooiste collectie lfchtlopende en oer-degelijke rijwielen, van de bekendste merken. Simplex, Locomotief en Berini bromfietsen. In keu ze en betaling geen moeilijkhe den "VoUebfegt, Zaagmolen- drift 35, teJ. 40768. Mathenes- serweg bij brug,tel. 304S7. - Beijerlandselaan 5. tel 70144 Bromfiets Service-Station: Zaagmolendrift 43-45, tel 403SQ Al meer dan 30 jaar is Schei- laars de Ziindapp specialist. Wij hebben de grootste omzet in .Bella scooters en Zündapp motorrijwielen. Bezoekt onze showroom en vraagt catalogi bij Motorimport Scheïlaars, Gr. FJorisstraat 95—99, tel. 30436— ivummerbrtever) aie naai ons oordeel niet oonafide op de inhoud der advertentie reage- -worden diet dooreezon Bed reparatie. Eén dag over trekken. •-. bijvullen, spiralen vermaken tot opklap-, kantel en divanbedden. Volop nieuwe bedstellen f 33.binnenve- ring bedstellen f 52.50, nieuwe opklapbeddcn. ledikanten en alleen bekende merken is ge garandeerd- Gebr. Eos. Sam. ïlulierstraat 9 abc. tel. 368X1. Auto's - Motoren Rijwielen Te koop een bromfiets if goede slaat t.e.a.b. Ladagc, Op pert 25-c. Rotterdam. Veel merken bromfietsen, heb ben wij niet. Alleen goede: Be- rini. HMW en. Typhoon. Uiter aard kunt u ook op gemakke lijke voorwaarden kopen bij Motorimport. Scheïlaars,Graaf Floris'straat 95-93, tel. .30436— Ook voor B.S.A., D.K.W., Ariëi en F.N, motorrijwielen vindt u een gespecialiseerd bedrijf bij Motorimport ScheUaars. Graaf FlorisStraat 85-99, tef 30436— Wij hebben gloednieuwe auto's te huur,. Open en gesloten. - Komt u geheel vrijblijvend eens. kijken in ons pas ver bouwd en geheel gemoderni seerd garagebedrijf, «et ver plicht u tot niets. 'Tevens Doorsmeer-, Reparatie. er» Staliingruimte. Garage Buskop, ffoordpleln 14: Kievitstraat- 4. tel. 41426—45440. De hoofdingenieur-directeur van de rijkswaterstaat in de directie Noord-Holland te Haarlem, maakt bekend, dat met ingang van1) juni 1956 op het pontveer Velsen voorrang zal worden gegeven aan motorrijtuigen waar van de asbelasting met inbegrip van de lading 1.6 ton en/of de hoogte 2.40 m, en/of de breedte 2.20 m te boven gaat, zulks echter alleen gedurende de. tijd, dat de weg over de: sluizen to IJmuiden voor de overige motor- rijtuigén: is geopend!. - Bedoelde voorrang zal automatisch worden gegeven aan de eerstgenoemde motorrijtuigen, indien zij zich op stellen op de daartoe ter plaatse aangeduide wacht- plaatsen- Slechts in bijzondere gévallen .kan voorrang gegeven worden aan andere motorrijtuigen, hetzij doorlopend op voorrangskaart aan te vragen bij de arrondisse- xnentsingenieuf in het arrondissement „het Noordzee- kanaal". dansstraat 46a, Haarlem het2ij voor een spoedgeval, aan te. vragen bij de politie aan de pont. Haarlem, 29 mei. 1956. TH. HEYBLOM. - GEyRAAGD; door grossier in kruidenierswaren. Tevens gevraagd:/. FIRMA MAPO, Damstraat2 (zijstraat Oranjeboomstr.) GEVRAAGD VOOR BUITEN DE STAD; Hoog looit. Kost- en reisgeld vergoeding. Aanmelden tussen 9—17 uur; Gebr. VAN CROONENBORGÏÏ, Goede Hoopstraat 15, Rotterdam Tel. 77136. Na 18 uur: H. W. Groenendijk, Larenkamp 14, R'dam, Zuidwijk. Tel. 174599. Het Controlebureau voor het Ziekenfondsweien te- Rotterdam vraagt een voor controle- en typewerk. Mulo-diploma vereist. Soil, uitsl. schr. Adres; Nieuwe Binnenweg 168. R'dam. Voor direct gevraagd; VOOR EENVOUDIGE ADMINISTRATIE. vóór onze volautomatische chemische installaties. om opgeleid te worden. Hoog loon, prettige werkkr.. gunstige vakantieregeling, Aanm.; Jansen, stomerij, Mathenesserweg 82a, R'dam. In. notenhouten uitvoering, hoogglanzend gepolitoerd, glazen schuifdeur gecapiton neerde athtenvand, verlichting en platen- rek, zeer speciale aanbieding f157.50 18 PER WEEK Compl.'met platenspeler f3.27p.w. Compl. met piatenwisseUar f3.92 p.w. Ook met bf/feverinjj van gramofoó'nljfaten SCHIEDAMSEWEG -145 - TEL- 52.500 STRAATWEG 59 --TEL. 89-200 PLEIN WEG 152 - TEL. 77.555 .Renault c4 aangeb. 1950 door particulier, metingeb. radio. In en uitwendig in orde. Kleur •art. TeL 46120. Voor uw zoon of dochter kun nen wij het „Batavus" rijwiel direct ievercti. Betaling rege- Keuze uit 35 auto's. Inruilen en en financieren, ook motorrij wielen. Autohandel P^et var» Est. Stadhoudersplein 10-a, tel. 89361. 'sAvonds geopend.. Muz.instr. - Radio's Gramofoonplaten Kleding, schoeisel enz. Lederen Jas of mantel gratis op zicht (maat opgeven 1, f 2.— week. 24 maanden, te beta ling mei, juni of juli Brieven onder nr G35S out blad Wé repareren alle merken dio's stiel en voordelig. Radto Modern. Schied.weg 145 ,te!ef, 52300; Plein weg 152. tel. 77555; Straatweg 59, te). 89200. Peugeot 20ï bouwjaar 49/50 met radio en kachel, prima lak e bekleding, prijs f 1750,*M< thenesserdijk 19-a, na 7 uur. Ten - gerieve van onze lezers hebben wij de mogelükhetd opengesteld om onder dé kleine advertenties tegen een vergoe* ding van t 0,25 administratie kosten, annonces op te' nemen tot een maximum van 2o woor den. voor verloren voorwerpen er»weggelopen huisdieren. Deze1 advertenties kunnen uitsluitend tegen contante betaling aan bureau worden opgegeven. philips televisie of radio direct af fabriek op speciale .gemak kelijke betaling leverbaar met antenne v.a. 7.50 of f 1.20 p. week, B.R.S., Jonker Fransstr. 75. Bel 110756. Service-auto komt. Compleet drumstel le koop. Prijs 200.StacLhoudersweg 152 d. Fotografie Pasroto's klaar terwijl u Wacht In onze gezellige wachtkamer. Walg's. Fótain. Studio. Meent 127. Geopend vati. 8.30 tot 3.30 uur. Kleding-Sensatie. Kleding zon der geld. le betaling pas in juli-augustus- Nieuwste zomer collectie tegen lage contant- prijzer». Zie etalages. N.V. Vic toria. Dames-, Heren'-. Kinder en Regenkleding. Hoogstraat 9" tel. 1171X5; Jacobusstraat 55 hoek Oude Binnenweg telef. 23338 Rotterdam. Meubelen Koop geen slaapbank alvo rens dé 10 modellen gezien te hebben van Rietveld. Jonker •Fransstraat 108. Tel. 12 90 48, Prijzen 1- en 2-persoons 85.-, loo.—, 123;—, 130.— enz. Huiskamer ameublementen - slaapkamers, bankstellen, dres soirs. rechtstreeks van fabriek tegen abnormale'prijzen. Zon der vooruitbetaling in juli of augustus Strikte geheimhou ding, Brieven onder nr. 6503 bur. blad. Wilson heeft Prachtige huiska mers in alle houtsoorten com, pleet nu f 399.—. f 499.—, 625.VVilson, Grote Visserij straat 97—101 midden in de straat. 3-zitsbankeu," ultschutfbaar tot 2-persoons bed 69.—. (95.—. t 120.--. 1160.enz. enz. De Specialist, Burg. Roosstraat 23 (bij Ztvart Janstraat). Men beitoonzalen Henk Hartog, Statenweg 184. tel. 84950. Geen koopverplichting. Bankstellen, huiskamers, slaapkamers. Ook modern. Desgewenst met Am. service systeem. Kunatgebiijrep. Reparatie kunstgebitten in. t; uur ook 's avonds. Vanouti/ bekend adres Schiedamscweg 34, tel. 31972. Roer. en onroer. goederen Vrijstaand buis, 5 kamers, keu ken voor. en achtertuin. Om geving Rotterdam. Inlichtingen: Nieuwyeld. Stadhoudcrsweg 120-c. tel. 46491. Horlogerie «lonoges voor dames en heren vindt u op afbetaling bij Huijsei*. Jonker Fransstraat 63 Komt u eens praten? Diversen Matrassen cn "Beddcnrcpa.rattcs neer dsn eon halve eeuw èr* •aring. L. de Jong. Jac. Catsstr. 45 Nrd, tel 43655—80944. Keren kostuum 1 30»—, regen jas t 27.50. winterjas t 25. mantel t 22-50- van Heulen, i kleermakerij„Het Zuiden Singhekstraat 69 b. Telefoon 71027. Consultatiebureau voor huwe lijks- en geslachtsleven. Dr. Jan Rulgershtits. Heemraads- singcl 159, tel. 32866; Randweg 90 b. tel, 72194. 1 Direct van stoffeerder! Uw .meubelen vakkundig gestof feerd cn gerepareerd. Voor delige prijzen, eventueel ge makkelijke betaling Molen dijk. Boezemsingel 43 (hoek Boezemstraat). Telefoon 2.5365. L'w matras of ledikant, verma ken wij tot opkïapbed of kan- telopklapbed. Vraagt prijs-Van Oudhcu-sden bedden- en enen-* bolhuis „Ideaal", Goudsepletn. hoek v. d. Werffstraat. telef.' 26137., U'jj verbouwen uw spiraal lot oHrjüi»- of kantelbed. Opstrck- ken en repareren; Lasbedrijf „Het Zuiden". Putsëstraat 12, tel. 74150. Kostuums. sportcombinaties, mantel kostuums, jerscypakjes, regenkleding, etc. a f 7.50 maandelijks. Xe Betaling juli of augustus,..Gratis op zicht bij u thuis. Kleur en maat vermel den. Br. no. 65D4 bur. v. d. blad. Nummèrbrtcven dié oaar onS iiorde®) niet bonafide op de Inhoud der advertentie reaco- worden txJet doorgezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 4