Luchthaven Rotterdam krijgt fraai stationsgebouw Collectieve uitreiking van biljart-prijzen in *t district Schiedam Vrijdag 29 juni 1956 Eerste paal voor Industriehallen B.B.-oefening Diefstal in zwembad Bevestiging nieuwe Lu lli. predikant Wie heeft iets verloren? Duivensport ,H£I|MKEL' SCOOTER do enige;.'vicrta/cC':rnet- reserve/wiel en* etectr,-Starter,.' 1995 gld. BREEMAM OOsfzeÉOIJ K - TeUfLL 1.9190 BRE6 -„.TEfciF.* 1 >3871 lii ue simuUaan-seance dammen hééft de ka mpioe?i van Rolterdam, de heer A. Stuurman, (staande) de Schiedamse kampioen. J. C; Ouink ontmoet. De Schiedaninier ioó«.' Reeds twaalf bedrijven Maandagmorgen zal de eerste paal worden geslagen voor ac 21 indus- triehallen, die door de firma J. v. d. Tempel gebouwd worden aan de Kommiezenlaan en Striklcdeweg in het industriegebied.- Het warden zeven hallen met een. bedrijfsopporvlakte van 200 vlerk. m en 14 van 300 vlerk. m. Voor deze hallen bestaat grote belang stelling tn nu reeds hebben twaalf firma's definitief besloten een bal te betrekken. Dit zijn; de lijstenfa- briek „Décé". uit Botterdam; de ap- paratenfabriek P. Tj., van der Vlies uit Rotterdam;' het expeditiebedrijf A. Onderwater en Co. te Rotter dam; de aardappelhandeh N. Vrees wijk te Rotterdam;" het scheèpstlm- merbedrijf Gebr, Reedijk te Rot terdam; de confectiefabriek_.,Gazan"* uit Den Haag {nu reeds tijdelijk in Schiedam gevestigd);, de N.V.. Defo uit Den Haag; "de Handelsonderne ming Van den Bos uit Den Haag; het isolatiewerkenbedrijf Geerdink uit Apeldoorn en ook drie' Schie damse bedryven; Bempels Scheeps werf en -fabriek; de Eerste Schie damse elektrische modelmakerij en draaierij fa. PL van der Hoeven en meubelbedrijf P. en N. Govaart. Nadat de zégen was gegeven en de dienst afgelopen, richtte de nieuw-bevestigde predikant nog een persoonlijk woord tot de gemeente. -Hij dankte de kerkeraad voor.de prettige .wijze waarop hij- ontvan gen was en' de commissie van be heer voor de vele moeite die ge nomen was om zijn pastorie in VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: fa. Gouka. Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G-G. en G'.D- Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio- „theek, Lange' "Haven, geopend Iédere ".werkdag- (behalve, maan dag) ven "Ö.3Ó^ tot 4.30.. uur „en iedere, avotd (behalve .woens dags en 'zaterdags) van 7 tot 8.30 uur .-Zondags gesloten. - RJK. Leeszaal en Bibliotheek.. Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van. 2. tot "4 uur. Iedere avond (behalve, donder dags ei zaterdags) van 7 tot 8.30 Jur; des .zondags gesloten. Stedelijk Museum; Expositie eigen werk- Tentoonstelling .Cornealle Geopend dagelijks van 2 tot. 5 uur., BIOSCOPEN Passage, 2 en 8,15 uur: „De mooi ste vrouw- ter wereld",. Monopole, 2. 7 en 9- uur: „Paniek, in Gibraltar". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 7.30 uur: Schiedamse Muziekschool. Leerlingen-avond. Hotel Beyersbergen, 7 uur: N.V. De Komeet. Feestavond.. Donderdagavond om 8 uur wordt er aan defdr. SchaépmansipgeL (Niéuw- land) een cefening.gehouden van de Dienst Bescherming Bevolking. Deze draagt een bijzonder karakter, daar voor. het éérst gezamenlijk wordt ge werkt met de verbindingsdienst die per 'portofoon verslag uitbrengt aan de wijkpost en; tevens de overheads- brandweer waarschuwt. Van de dertienjarige Rudi Z. uit Maassluis is in het sportfoudsenbad te Schiedam een portemonoaie. in houdende 2,85 en een nieuw hor loge van ƒ58.dat hij in zijn kleding in een badhokje verborgen had gehouden, gestolen. Met oén speciale kerkdienst op zondag 1 juli om 5 uur zal ds. S. G. van der Haagen, de nieuwe predikant in Schiedam, zijn intrede doen in de Evangelisch Lutherse gemeente. De bevestiging, zal ge schieden door dr. H. J. Jaanus. Na afloop van de dienst bestaat er gelegenheid tot 'feliciteren. Dit is de tweede, maar absoluut de laatste aan bieding'van glanzend. gepo lijste aluminium melkkokers, dier in geen enkel huishouden mogen ontbreken. De bekende zuiver aluminium melkkoker Junior, U kent hem wel, de kleine melk koker, die zo handig is om even de melk voor de koffie op te warmen. Deze melkkoker, met een inhoud van een iter.... met schenkrand, waardoor morsen is uitgesloten en die glanzend is gepolijst,, verko pen wij Zaterdag bij 'dui zenden, omdat wij hem niet voor de gewone prijs (1 -75) maar voor nog géén zeven tig cent aanbieden. Te bevragen aan bet hoofdbureau var. politic te Schiedam, tussen 912.30 en 25: zwarte sjaal; regenbroek: 1 paar rode dameshandschoenen: jongensjack; groene autoped: blauwe autoped; plas tic damestas; darr.espolshorioge. Zwart-bruin hondje. Bruijnzecls. Gas- straat 36: zilveren armband, K. BtJJoo, Heenvllctsestraat 40; zwarte kralen halsketting, R. Walbeek Da Costastraat 31-b; bedrag aan geld K. Viergever. W. Brouwerstraat 31-b; koperkleurige ring. Verhaar, Mariastraat 85; witte oorknop, W. Niemandsverdriet, Nieuwe Haven 15-b; klnderarmbandje. A. Zuidgeest, B-K.-laan 199-b; bos sleutels. J. v. d. Ruyt Slachthuislaar. 7; rolschaatsslcu- tel. 3. Harte. Cr. v. Prinstererlaan 71: vulpen M. Werner, Rembrandtlaan 15; vulpen in etui, Noordegraaf. Singel 122: ring mét sleutels. Over de Linden. Rot- teraa.-nsedijk 42-c; ring met sleutels. B. Vogel. Voltastraat 23-a; vulpenset D. Verlmde, Bosboomlaan 18: rozenkrans. R. v. Holfe. v. Ruysdaellaan 54-a; ro zenkrans Lotves. Brugmanstraat 35; wandelwagentje. G. Vink, Jacob Maris- straat 4-a; pakje met shampoo en zeep. F. Hersbach. Lange Singelstraat 37; Portemonnaie met inhoud Hersbach, Lange Singelstraat 37; wit geldbeursje, J. Nobel. Perenlaan 10, Kethel; pop. C. B Kooij Huijsmansslraat 10; gele au toped Keij. Groen v Prinstererlaan 23: fietapompje. J. H. Knol. Galiléstraat 8-a: rijwielslot, W. Hartman Overschte- sestraat 58; plastic luierbroekje. Klein. Manufacturenzaak, Hoogstraat: blauw damesshort. Prins Nic. Bectsstraat 44»b; grijze damesschoen <L). P. Hoppe. Mor- sestraat 28-a: hoofddoek. J. Bronkhorst, Rembrandtlaan 32-b; grtja jongensjasje. H. Weber, Verbrande Erven 8-a: ïnels- jesjas en portemonnaie. Boomsluiter, Wattstraat 68-b. Over enkele jaren zal dit stations gebouw op het vliegveld Zestienho ven luchtreizigers en bezoekers kunnen opvangen. Het zal worden gebouwd naar een ontwerp van een van de architecten van Gemeente werken Rotterdam, de heer K. Krc- mer. Rechts is de verkeerstoren ge- projekteerd, in het midden de grote douane- en ontvangsthal en aan weerszijden daarvan een café-res taurant, kantoorruimten en dienst vertrekken. In de linkervleugel is een ondertunneling gedacht voor de auto's. d!e dank zij de ferrydienst per vliegt .g zullen worden, aan- en afgevoerd. Het gebouw wordt ca. 88 m lang. Men verwacht, de rechtervleugel In oktober te kunnen aanbesteden. Het middengedeelte en de linker vleugel komen later aan de beurt. De foto .geeft een beeld van de werkzaamheden aan de startbaan, die in september gereed zal moeten zün omdat dan "dei eerste vliegtuigen op luchthaven Rotterdam worden verwacht. Zaterdagmorgen om 9 uur begint in onze afdeling huis houdelijke artikelen (be neden) de verkoop van deze zwaar aluminium meikkokérs met een zwart oor en een zwarte knop op de deksel, de melkkoker die U beslist erbij moet. - hebben, voor De Schiedamse concours vereniging „De Postduif" heeft in R.P-P.-verband ook mee gedaan aan de wedvlucht van- ,uil Cha te aura ux.» eert afstand van 604 km, Vermoedelijk door het slechte weer onderweg en de koude n.ruw.-wmd stond stond het concours zeer lang open en werden er nogal wat verliezen ge leden; De gebr van der Windt speel den 1 2 14 en 22 en werden ook. eerste in de R.p.B.; een mooi succes. Verdere prijswinnaars waren: 3 Th. Weelle: 4 19 21 23 L..Verheugen; 5 3. Christen: 6 18 A. v d. Grijp; 7 26 27 30 A. Heeren; 8 20 L. Borranje; 9 12 35 J. Koster; 10 32 C, Middendorp: 11 H, :v. d. Kant; 13 P. Gouweleeuw; 15 Jansen: 16 25 34 K V. "d. Beek; 17.3. Doejaren: 24 A: Delmotte: 28 31 v. d. Waal: 29 ïï.'cn A. /HoJ: 33 c. Verlinde en 35 dlpl. L. y. !d. Mey. WINKEl CENTRUM BlNHElWFT-.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1