(f m ^69d SEIZOE nieuwe DAT ZEGT Moet U eens horen Bedden - Sekens - Ledikanten - enz. enz. Nog dit jaar loopt het verkeer over de sluis Gezondheidszorg Kethel 50 jaar bij Posterijen P0NTIAC HORLOGES Commissaris Kaasjager neemt afscheid Schiedam in wandelsfeer SYV-DOS „REMBRANDT" Wie heeft iets verloren Examen M.M.S. mm SSh Burgerlijke stand JAARVERSLAG „GROENE KRUIS" Wijkverpleging en gezinshulp voorziet in grote behoefte Ontheffing winkelsluiting DE HEER II. LÈENDERTS Amerikanen zouden Oostduitse jongens laten spioneren vanaf ƒ49.50 H. Th. v. ri. Vlerk Deel van het politie korps houdt défilé H.B.S.-schoolkamp OPRUimiNS RESTANTEN KLEDINGHÜiS Ziet onze etalages en grijpt Uw kans aasybs&dü Broersvesf 64-66 Scbisdsr De bouw van de nieuwe Spuisluis vordért snel. Werd vorig jaar juli met de bouwwerkzaamheden begonnen, verwacht kan worden dat volgend jaar juli het gehele werk, dus de Spuisluis zelf eh de omgeving, gereed zal zijn. Maar tot zo lang zal men met hoeven te wachten voor het in gebruik stellen van de slui zen. Want naar berekening zal in de eerste maanden van 1957 het water al door deze opening in de dijk kunnen vloeien. En waarschijnlijk zal nog eerder, eind van dit jaar, het verkeer over een nieuwe weg over de sluis geleid kunnen worden, zo- aat het obstakel, dat de bouwput nu nog ss voor het verkeer naar en van de Havenstraat, verdwenen zal zijn. Dit Is echter een werk dat later zal volgen. Boven op de (verlegde) nieuwe dyk komt een weg die over de spui sluis (zonder, brug) loopt-naar de Havendijk en de Geervlletsestraat. Is. deze weg gereed dan kan de oude weg over de oude Spuisluis worden afgebroken, evenals de oude sluis 2elf. 16 JULI Deze Spuisluis moet dienen om straks ^het water van de Westerha ven, Nieuwe Haven, Korte Haven. Lange Haven rn Buitenhaven zo mo gelijk twee maal per etmaal met ri vierwater aan te vullen, nadat bij laag water deze havens een deel van het vervuilde water op de rivier heb ben geloosd via de Bultensluis. Bij elk getij moet hiervoor door de Spuisluis gemiddeld 30.000 m3 wa ter worden ingelaten, hetgeen zal worden geregeld door schuiven die opgehaald en neergelaten kunnen worden. Het graven van de Spuisluis door de ringdijk om Schiedam, die een on derdeel is van de buitenwaterkering van het Hoogheemraadschap Schie- land moest zeer omzichtig geschie den. Om de stad te beveiligen tegen het instromen van water door het gat de dijk. nodig om de sluizen te bouwen, moest aan de buitenzijde? van dit gat en van de bouwput, een beschermende waterkering worden gemaakt. Deze zal echter weer ver dwijnen zodra de nieuwe sluis zover gereed is, dat de2e de functie van waterkering kan overnemen. Dit verdwijnen za! in twee gedeel- Te bevragen aan het hoofdbureau van politiete Schiedam tussen 9 12.30 uur en 2—5 uur: Rozenkrans, grijs kinderjasje, halsketting im. parels, zwart fietspompje. Te bevragen bij de vinders: Naai mandje, C- Landsbergen, v. Esveldt. straat-.36a; schildpad, Kleijbeeg, Lange Nieuwst raat 65; kop van rij- wiellantaarn. F. v. Leeuwen, Lange i"-"Y"fieueci- nieuwstraat 149/6; bory-pen van xen p.aats vinden; eerst wordt do aanhangwagen. Stokhof. Broersvcld grond weggenomen, die de waterke- ring vormt en die dc ijzeren riam- wand steunt, die zich aan de buiten kant van de dam wand bevindt. Tus sen sluis en damwand bouwt men d.ar? dc toestroom-inrichting tot de sluis. Eveneens in gewapend beton opgetrokken- Daarna pas kan het laatste beletsel, de ijzeren damwand worden verwijderd. Naast het werk aan de Spuisluis zelf is er ook een kleine verande ring aangebracht aan de West-Fran- kénlandsedyk. De „knik" in de djjk by het zwembad is namelijk recht getrokken, terwijl aan de oostkant van de slnis de dyk in de toekomst ten zeiden van de bestaande bebou- wing aan de Havendijk zal lopen. HERENMODES Voor het eind-examen van Middelbare Meisjes School, dat gis" teren 0p de rijks-h.b.s. te Schiedam 15; is gehouden, slaagden de volgende kandidaten: C. Bloemendaal, C. Cleuters L van Essen, H. Figee. H. v. d. Gaac. A. Gerntsma T.. 'Koster. W. v d Most. S. van Neerbos. N. Robberert G. Stoorvogel. Alle kandidaten zijn geslaagd. 26;zadeldek van bromfiets, A; Loo- man. Brugmanstraat 8b; nummer plaat, A. Schaper. Darnlaart 51a; bedrag aan geld. Poppelaars p.a. Oomes, W, Frankelandsestraat 41b; bedrag aan geld in zakje, B. de "VVjnterv v Ma?umstraat 27b; bedrag aan geld. J. v. d. Meulen Rotter- damseciijk 429b; kinderpistooltje. C. Groene weg. Beierlandsestraat 8; speelgoedautootje, j. v. d. Sloot, Galfleistraat 32b: rolschaats, J. Fan- dp I nekoek. Teijlerstraat 8a spring- touw. G. de Jonge. Rotterdamsedijk driewlelig kinderfietsje. S. v. Gerven Den Bommelsestraat 23; poppeschoentje, D., Opschoor. Gaïi- Jeistraat 66b; kinderschep. W. van Egmond, Rembrandtlaan58b; beige jongensjas, D. Verschuur, Lekstraat 6a; ceintuur van regenjas, K„' Klei- nekoort. Hoogstraat 72b: grijs jon- (Aducrtencic lM.) Dtt Is geen aanbieding voor hen, die gemakkelijk, de nor male prijs van 125 gulden voor deze originele tweepersoons Jumbo-matras kunnen betalen. Neen, dit is een aanbieding voor hen, diewèl de grootste eisen aan hun beddengoed willen stellen - evengoed 'n matras willen kopen met 15 jaar garantie, maar moe ten profiteren van de Juiste gelegenheid. Die gelegenheid is er nu, maar niet wachten, nooit kunt U een tweede aanbie ding verwachten van zo'n bed voor xo'n prijs, die bij na vijftl g gu Iden lager is dan normaal. Het interieur opgebouwd uit patent-spiraal veren van hard- getrokken draad, omvat door stalen band, afgedekt1 met cri neplaat, waarover een d ub- bele dikke wattenlaag. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de Verkoop van deze tweepersoons (V3-?/a) luxe j um bp-matrassen ,120jd90 cm, overtrokken met. moderne damast van een hoogstaande kwaliteit, in nieuwe tinten, van 425^ voor in noogbiadime m Ook Sn éénpersoons. Bijpassende Ja va-Kapok kussens .per. stuk wiHKHCENTRUM BINNENWEG. TbI- 89 IBP Zie vrijdag en zaterdag onze etalages Gehuwd: J. Lips 22 j,- en - G. W. v. d- Hoeven 22 jr; G. J. Olsthoorn 28 jr en H. A. Olsthoorn 31-jr; .J. Waltman 23 jr en C. J. de Wijs 23 jr; N. Spek 19 jr en C. C. W. Hen driks 25 jr; F. van Hoek 27 jr en M. y. d. Steen 25 jr; D. Bloemen daal 29 jr en E. van Noordennen 24 jr; J. L. v. d. Laan 47 jr en J. van Ammers 43 jr; J. Mookhoek 25 jr en L. S. van Dam 23 jr; L. C. W. Geers 23 jr en H.'A. Brouwer 26'jr; A. v. d. .Hoek 24 jr en C, Bijloo 31- jr; A. C. P. van den Berg 23 jr en A. Ommering 24 jr; F. L. v.-'d. Mark 23 jr en C. Boer 22 jr; T.-N. Schotman 29 jr.en J. Jalink .28 -jr. Geboren: Hendrika C., ,d. v. L. J. van der Burg en. A. S. te. Mey; Willem, z. V; W, Zonneveld en T. Verkerk; Adrians J. M., d.: v. T.. J. Borsboom en A. J. Vredenbregt. Ondertrouwd: F. W. van Ark 23 jr én J- F. v. d. Laar 17 jr; H_ A. M. van Beesten 30 jr 'en C. J. van Troost 23 jr; P. A. van Diest 25 jr en M._ R. S. van Dain 21 jr; J. van f Advertentie M De zomer moet eigeniijle nog beginnen;, de .eerste Warme dagen hebben wij nauwelijks gehad, en wij toveren U een aanbieding stoffen voor de ogen, die alle voorgaande zal overtreffen. Zomerstoffen voor blouses, japonnen, „meisj.esj u rke n, krutppakjes, schorten enz... duizenden meters, een hele fabrieksvoorraad kunt U nu, maar nooit voor een tweede keer kopen per meter voor nog geen zeventig cent. XJit het jaarverslag van de afd. „Wit-Gele Kruis'' afd. Kethel betreft. Kethel en Omstreken, van de_Zuid- 1 hierbij getuigt het -totaal aantal van gènsjasje. Th. de Groot. Singel 49b; Dijk 24 jr on M.Vink 20 jr; M. zijden damesshawL G. Tocbale Ho- Faasse 24 jr en J. J. Boender 19 jr: - eenbanweg 20c: wollen shawl A. J. A. Fonckc 25 jr cn A. v. d. Plas maal werden- artikelen, uitgece- mt:°n_ jr.- .1 to T." oo Hf VOU. aan a:Ie aanvraucn kr>n wnrritr Wigmans, Pr. Fred- Hendriksti* 3a; zwembroek on baddoek, v. Gee- re. Ridderkerksestraat 10b; 1 paar witte hondschoenen. N. Jongerius. Strijensestrant 4èb; kinderschoentje. :V.. d. Bos, Schiedamseweg 224 Ke thel; 'jongenswindjack, F- Willemse, Dr. Zamenhoffstraat 145: zwem broekje en baddoek. Krabbendam. iSingel 194: beige jongensjasje, M. StóppeL Buijs Ballotsingel 7ïa; blauw kinder jasje, W. Lepair, Gr, 23 jr; 'K.' vari Geldér; '22jr enW.'- Kouwenhoven 21 jr; -W,'- TN J. "de Haan 27 jr eh G. - Houtkamp 24 jr;' J. W. Ham 26 jr en G.? C. L. Loog^. 23 jr; M. W. N. Houdyk - 27 jr en T. C. H. Wols' 24 jr;"R; W. Tnserni 34 jr en J.'W. Verschoor-29 jr; M. A. de Krom 26 jr en E. van Hen gel 24 jr; W. Krauwïnkel 23 jr en A. C. Plomp 21 jr; J. v. d. Kraan 27 jr en J. A. van Noortwijk 26 jr; J, C. Nels 48 jr en N. v. d. Unden va,n Prinstereriaan. 53: hos- sleutels, i 48 jr; P. C. Penning 29 jr en J. P. d. -Beij, St. Liduinastraat 11b ibril, v. Velzen, Prof. Kamei'lingh Onneslaan 107; ballpen. J. Christen. Bakkershaven 45; contactsleuteltje, C. Balleijns, Ridderkerksestraat 20a: sleutel.,; J. v. Pelt, Ouddorpsestraat 20a; portemonnaie. met inhoud. G. Wouters, Lange Haven 8c: porte- fèuille en ballpen, N. de Hoop. Archimedesstraat 7b: damesporte- monbaie met inhoud. N. Vermeulen. J. Vermeerstraat 22b: portemonnaie- met inhoud, J* H. Ering, Geerx'liet- sestraat 2; plastie boodschappentas, mevr. Damen. Charlotte de Bour bonstraat 7; portemonnaie, met irih, A. Barzilay. Ploegstraat 25; knip-, portemonnaie met inhoud. Spits, Middelharnissestraat 2; portefeuille met inhoud, Visser, Boerhavelaan 13 b; bedrag aan. geld. J. Meijnin- ger. Alb. Cuypstraat 8a; broche. H. Krabbendam, Jan Steenstraat 6a. van Tilborg 22 jr; R. Polderman 22 jr en H. Wiliems 23 jr: F. Scholte 24 jr en H. W. van Beek- 20 jr; H. Steenbergen. 24 jr en P. L. Mijs 20 jr; F. L. Talmon 29 jr en W. P. v. d. Gaag 27'jr; G. Santra 26 jr en E. J. M. Buurman 22 jr; T, A. de Veth 24 jr en E. M. de Raad 21 jr; G. v. d.-Zee 25-jr en T. H. C. Scholte 21 jr. hollandsé vereniging „Het Groene Kruis" blijkt dat 1955 in alle opzich ten een belangrijk jaar is geweest. Het ledental steeg in dat jaar. mede door de gevoerde propaganda en de huisbezoeken van 416 tot 448. De contributieregeling bleef onge wijzigd. De uitgaven werden gedekt door de inkomsten en er bleef een saldo van 1082,93 over. De exploita tie van het wijkgebouw echter ver toonde een nadelig saldo van ƒ116,09. Ook de exploitatierekening van de gezinsverzorging- sloot- met een na- delig saldo, maar daarvoor is dan ook op ruime schaal hulp verleend. Door de drie gediplomeerde gezinsverzorg sters werd over 674 dagen hulp ver leend aan 31 gezinnen in Kethel, ter wijl opvallend genoeg gedurendè 135 dagen assistentie is verleend in Vlaar- dingen en Schiedam. Bij het vast stellen van het.tarief wordt rekening, gehouden rne.t de inkomsten en de samenstelling van het gezin: gemid deld werd 2,74 per dag betaald.- Van demogelijkheid om gratis ver- plegingsartikclcn in bruikleen te ont vangen is drukgebruik gemaakt. ven. aan alle aanvragen kon worden voldaani: Nieuw materiaal is; aange kocht eri oud Vervangen; hierbij, zijn vaak vrij grote bedragen gemoeid. Wat de kraamzorg betreft is de af deling aangesloten bij het Kraam- centrum te Schiedam, waarbij een maal per maand zitting wordt gehou den voor a s. moeders in het wijkge bouw aan d'e'Schiedamseweg 31,'Een verloskundige houdt-V eenmaal per week zitting, terwijl met eert tandarts een overeenkomst is gemaakt voor enkele zittingen per "maand. Dé'be volking van Kethel is zeer gebaat bij de verleende hulp en stelt deze dan. ook op hoge. .prijs,- zo..f,vermeldt het jaarverslag. ..v/ Ve Wijkverpleging, Wat de afdeling wijkverpleging der beide samenwerkende kruisvereni gingen „Het Groene Kruis" en het GEMEENTE SCHIEDAM ("OFFICIEEL NIEUWST Burgemeester en wethouders van Schiedam maken "bekend, dat zij met] het oog op.de dan te houden Konin gin Wilhelmina-Mars voor zaterdag 14 juli 1956 algemene ontheffing heb. ben verleend -van het. verbod om een winkel geopend te hebben op werk-' dagen na 18 uur (art. 2. sub. c der Winkelsluitingswet 1951)zodat op die dag - allé winkels tot 21 uur- ge opend mogen blijven, onder voor waarde evenwel, dat het winkelper soneel na de normale sluitingstijd (18 uur) geen dienst mag doèn, Morgen zal op het postkantoor te Schiedam een opmerkelijk jubileum gevierd worden. Op die dag herdenkt de heer H. Leenderts namelijk het feit dat hij vyftig jaar in dienst is bij de Posteryen. Voor een ambtenaar inderdaad een merkwaar dig feit. Nu had dé heer Leenderts al meer dan een jaar geleden de dienst, waar hij de functie had van adjunct-com mies, moeten' verlaten' wegens het S \VS OV-lopei:s naar tie Vierdaagse 6 wandelaai-s van S.W.S. O.V. lopen de vierdaagse te Nijmegen. Zij zijn op verschillende afstanden aan wezig t.w. Op de 55-40- en 30 km. Tevens gaat er een verzorger mèe die nu voor de vijfde keer hoopt de lopers van de vierdaagse voor even-, tuele kleine voorvallen te verzorgen. Het-ligt in de bedoeling van. S.W.S. i-O.V., als alles naar wens gaat, het zevental op eenvoudige wijze te hut- digen. bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.. Maar de jubilaris, die zijn hele leven in het Schiedamse kantoor heeft gewerkt was niet te missen, .zo dat hij, ondanks zijn pensionering, thans weer „als man die alles weet" achter een loket in. hét postkantoor zetelt. Dit opmerkelijke jubileum zal mor genochtend op bescheiden Wijzeop kantoor worden.herdacht, waarbij de directeur van het "postkantoor de ju- 3443 afgelegde bezoeken wel van een zeer grote behoefte op dit gebied. Het werk sloot met een'nadelig saldo van ƒ2080,53 welk bedrag door de ge meente Schiedam als subsidie wordt verstrekt. De wijkverpleegster legde totaal 2383 bezoeken af bij ,105 patiënten; hierbij horen 90 bezoeken Voor pre natale zorg. In 1955 werden, in Kethel 101 baby's geboren, slechts 4 moeders stelden zich tevreden met ongediplo meerde hulp. Op het consultatiebureau voor zui gelingen werden totaal-831 consulten gegeven voor 160 zuigelingen, terwijl de wijkverpleegster, zuster A. G. M, Groenendaal, 419 huisbezoeken afleg de. Het consultatiebureau voor kleu ters mag zich in een toenemende be langstelling, verheugen; hier werden 498 consulten'.gegeven en werden 254 huisbezoeken afgelegd. Bij de tuberculosebestrijding wer den 201 bezoeken afgelegd, maar het aantal onder, toezicht staande gezin nen daalde in het jaar var? 25 tot 19. De geestelijke gezondheidszorg stelde hoge eisen aan de wijk ver? pleegster die daarvoor 96 sociale be zoeken moest afleggen. Nog is men druk bezig met het gieten van de stevige betonnen wanden, die èens de nieuwe Spiti- sluts-zuMerc «onnen. BERLIJN Oost-DuitslanA heeft de Amerikaanse inlichtingendienst er van beticht- tc trachten jonge Oost-Berlyners aan te werven als spionnen cn saboteurs, Majoor Kehl van het Oostduitse ministerie voor Staatsveiligheid heeft tijdens een persconferentie verklaard, dat de Amerikaanse mi litaire inlichtingendienst te West- Berlijn in het. bijzonder in de afgelopen dagen'hiertoe massale pogingen gedaan, heeft. Hy Zei, dat ruim 100 jonge Oost- Berlijners, die de Amerikanen voor dit werk hebben trachten aan te werven zich bij de communistische autoriteiten hebben gemeld. Elf deze jongens ^woonden de persconferentie by. Zij zijn zonder strafvervolging- op vrije voeten ge steld. 25000 METER (Advertentie ÏM.) AMSTERDAM. Het is zo goed als zeker, dat een zangkoor, be staande uit 80 leden der beman ning van een Russische kruiser, die volgende .week' een bezoek komt brengen aan de haven van Rotterdam, op 21 - juli/in Amster dam zal optreden. 2 jaar all-risk verzekerd over de gehele wereld Rotterdamsedijk 2G8 (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM- In de grote aula ■van het Koninklijk Instituut voor de Tropen heeft hoofdcommissaris H. A. J. G. Kaasjager vanmorgen afscheid genomen, van de Amster damse politie/ Daarvóór heeft een deel van het politiekorps, alle on derdelen daarvan vertegenwoordi gend, in de Sarphatistraat voo'r hem gedefileerd. ■i'-.v."'; Allen die aan de parade hebben deelgenomen gingen ver volgens naar het Koninklijk' Instituut voor dé Tropen, waar de heer Kaasjager of ficieel afscheid nam. Hij werd o.m. bilaris de oorkonde van het Staats- i toegesproken door dé burgemeester bedrijf dér PTT zal overhandigen.—;s Maar 's middags zal het wel druk zijn bij de fam. Leenderts In de St, Li duinastraat 50 A, waar vrienden., col lega's en belangstellenden., hem zullen komen feliciteren. Aan de, vooravond vau. de dag dat Schiedam wederom de Kóningin Wllhelmina-mars van - de Oranje Garde beleeft, ontvingen wij van de V.Y.y.-Schiedam de volgende °P~ wekking' om de stad In de] juiste „wandel-stemming"1 te ^brengen: Het jaarlijkse wandelsport-gebeu ren. dat we in-, zekere zin wet „Schiedamse Tour de .France" zou den kunnen betitelen, is .in de loop der jaren uitgegroeid tot een groots evenement waaraan een goed deel vande bevolking, .in welke vorm dan ook, deelneemt. Iedere „toe schouwer" is „deelnemer" geworden, al wandlt hij ook op de plaats rust. We zeggen niet te veel als we constateren dat zoals praktisch niemand aan het intens medebele- ven vart de Franse wielren-tour kan 'ontkomen Schiedam en om geving ih de dagen, die.aan het startsein voorafgaan, door de wan-j delkoorts zijn aangetast En. hiervan ondervinden de „lopende" deel nemers in niet geringe mate de weldadige terugslag. U gaat niet gebukt onder de spanning van uit lopers cn- lekke banden. Want er is maar één winnaar, die bij voor baat bekend is: een gezonde levens blijheid. Kom dus-in grote getale op, ont vang de lopers met daverend applaus, werp ze bloemen toe, steek de vlaggen uit, versier de gevel van Uw huis, kortom: werk er enthousiast aan mede, de lopers te inspireren tot vreugdebrengende prestaties, en maak "dit w andelfestijn tot - een "attractie, die niet alleen onze stad en het welzijn harer be volking ten goede komt. maar tevensde toename van het „Vreemdelingenverkeer", '■■■'iC./.N ;:;-,yvy-5chièdam Morgen vertrekken zeventig leer lingen van .de rijks-h.b.s. te Schie dam naar het schoolkamp dat "Jn Echt bij Boxtel in Noord-Brabant wordt gehouden. Enige leraren on der leiding van --dw-G.' A. - Reeser zullen hen vergezellen. („het spijt mij erg dat u weggaat") endoor de waarnemend hoofdcom-. missaris, de héér. 'J. ,L.Posthuma, namens het politiepersoneel. ;„U 'waseen -'hoofdcommissaris", aldus de heer- Posthuma, „met een zeer eigen en persoonlijke stijl. Toen u kwam vertoonde het korps alle littekens van de oorlog. Nu u weg gaat voldoet het aan zeer redelijke eisen".- Ten slotte sprak de heer Kaasja ger zelf. „Ik ben tien jaar, geleden door velen als outsider niet enthou siast, ontvangen", zo begon hij. „Er heersten spanningen in het korps en: ik heb voor moeilijke beslissin gen. gestaan. Ik; ben verheugd dat mijn politiek vópr meer onderling begrip en vertrouwen 7 is geslaagd hoewel ik door een muur van wan-, tróuwen, moest'breken".- 's Middags heeft deheer Kaasja ger in hetICC op een bijzonder druk bezochte receptie afscheid ge nomen van vertegenwoordigers idt schier alle geledingen der hoofd stad. - De hoofdcommissaris van Rotter dam, H. M. C. A., Staal bood namens de hoofdcommissarissen van de gro te steden: een scheerkwast aan. Het was hun n.L op een van hun sa menkomsten gebleken, dat -hij zich niét. met een bij zijn stand passen de kwast inzeepte. Een oorkonde .ontving de schei- ,n verschillend breedte" - (,0k dei»! breec) Zaterdagmorgen om 9 uur begint deze ongekende ver koop van katoenen ,20m er- stoffen in tientallen dessins en kleuren, duizenden:meters in verschiII ende'breedten voor één prijs. Wt) WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel. 291B0 Honkbal Het ho'nkbalprogramma voor ko mend weekeind in 2 ,D, waarin SVV en Schiedam zijn ingedeeld, kan wel enkele verschuivingen veroorzaken. De meeste aandacht yraagt wel de wedstrijd SVV—DOS.die a.s. zpn- dag in Schiedam wordt gespeeld. Béide -vëremgFngen''"hébben >*elk 12 puritén uit 9' wedstriideni'-onrdingen beide' haar .een voorlopige 2e plaats na Schiedam dat" de volledige winst uit 9 wedstrijden-heeft gehaald. De Hazenkamp, dat met 10 .uit 9- er iets beter voor stond dan. PSV zal het in een thuiswedstrijd wel moeilij k krijgen tegen kop loper- Schiedam. Het zo-u ons sterk ver wonderen. als Schiedam hier een eerste veer zou laten. Kr bestaat kans dat PSV en Ha zenkamp van plaats zullen gaan ver wisselen. Al met al komt er tekening in de stan denlij st; de nog te spelen wed strijden zulien.rüct zo heel veel ver andering brengen. SVV 2 .heeft een thuiswedstrijd zondagmorgen óm '11 uur tegen ADO 2, terwijl het 3e negental - za terdagmiddag om 4 iiur een wed strijd speelt tegen. Feycnoord. (A dvericntle l M i ZIET ONZE ETALAGE Kerabrandtlaan.83, tel. 69877 dende hoofdcommissaris uit handen van twee yerkeersbrigadiertjes. De heer Kaasjager ontving verder nog vele andere geschenken. VOOR HEDEN I Apothekersnachtdienst: G. "J. -Jansen. Swammerdamsingei '41. en f Nleuwland Apotheek,- Dr/. Wïbaut- plein 17. i Bellen bij ongeval: GG: en G.D. Tuiniaan 80. telefoon 69290. j Gem. Openbare Leeszaal en Biblio- theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maari- dag) ven 9.30 tot 4.30 uur en iedere avo/d (behalve, woens* daga en zaterdags) van 7 tot 8.30 uui Zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek. Dam 1 Gesloten wegens vakantie. - i Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Tentoonstelling Corneille, GeopenO dagelijks van 2 tot 5 ..uur; BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Thé Gold- rush".. Monopolie, 2, 7 en 9 uur: „Het laatste Gevecht". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum 8 uur: HBS-ver. „On der Ons" feestavond. die in de loop van het seizoen iets verschoten zijn, iets smoezelig zijn geworden, of anderszins, worden tegen ZEER VERMINDERDE prijzen in de Opruiming gebracht; LET OP: hieronder bevinden zich diverse KLASSE-artikelcn, die dus al bijzonder interessant zijn In de meubelafdeling lijn o.a. modelkamers AFGEPRIJSD: een zeer bijzondere gelegenheid voor hen met trouwplannen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1