Verkeersplein in wording '5® C J Motorclub „Schiedam" had succes op de FIM-rally WALQO-TAXI lüTGEBSX Koeriersters Burg.v. Haarenlaan sluit op Vlaardingerdijk aan Wisselprijs ging verlorenmaar drie clubprijzen zijn gewonnen HONKBAL Schiedam, met invallers, wijst USC terug: 6-12 In le inning 0-5 voorsprong Duivensport Demos ontvangt SVG (Tilburg) TER BRAAK Oef enwedstrij den SFC—DHS Vakantieschool is begonnen Motor botst op bestelauto Kind bij aanrijding dodelijk gewond Ds. W. Radstake - deed intrede in Kral. Veer Minnaar koelt zijn woede op het dak Bromfiets botste tegen bestelauto EHBCbcöïleete: 1400 gulden Bewoners lieten gaskraan openstaan Grote partij sterke drank gestolen Met fiets gevallen Ijzer gestolen Meer dan 50.000 mensen zagen tentoonstelling Ongeval bij Moer- dijkbrug: vier gewonden !ëuLCl.ÉTAPI>T 0»f^V«T PRIMA SLAGER Maandag 6 augustus ï9; m BINNEN ZEER AFZIENBARE tijd zal het kruis- PM tl van de Vïaardingerdtjfe met de Burg. Knap- pertlaan, dicht bij de hoofdingang van Wziton- Fijenoord dus, een grote verandering ondergaan. Want de zeer brede Burg. van Haarenlaan, die in de toekomst een belangrijke snelverkeersweg wordt, wordt eveneens naar dit kruispunt doorge trokken. Dit zal dan m de toekomst een belangrijk kruispunt worden. LET WEL, in de toekomst. Want voorlopig ein digt deze Burgvan Haarenlaan nog wat abrupt in Nieuzoland om met een smal weggetje aartslui- ting te zoeken op de Damlaan en zo naar de Schiedamse weg. Wanneer deze laan echter vol tooid is en aansluiting krijgt op de ProfKamer- hngh Onneslaan, dan zal een belangrijk deel van het verkeer om het stadscentrum van Schiedam worden geleid en dan zal het auto-verkeer hier langs komen om zich in het oostelijkste deel van Schiedam op de smalle Vlaardingerdijk te storten. DIT KRUISPUNT komt dan te liggen „in de schaduw" van de twee machtige Torenflats, die dicht in de buurt reeds in aanbouw zijn. Hoge ge bouwen die een tegenwicht kunnen vormen tegen over de stevens van de grote schepen bij Wilton, die thans reeds machtig boven het land itit rijzen. OP DE FOTO ZIET men al hoe de Burg. van Haarenlaan het kruispunt met de B.K.-iaan nadert. De gehele ruimte tussen de twee flat-blokken wordt in beslag genomen door deze brede straat, die naast de snelverkeers-banen aan weerszijden twee z.g. vent-wegenheeft voor het langzame verkeer; daarnaast weer twee brede trottoirs. Maar op de foto kan men geheel rechts nov zien. dat het er momenteel nog een chaos is van opgebroken straten. De onvermijdelijke afbraak die aan de opbouw vooraf moet gaan. En deze voor de om wonenden wat moeilijke situatie, -wordt nog gerekt - --v- door het feit dat de bezige stratemakers hun werk in afwachting hiervan is daarom een ruim. ver- hebben onderbroken om met vakantie te oaan keerspunt gecreeerd op de kruising van de B.K.- Tussen de afgebeelde blokken ziet men nog vaag laan-Vlaardingerdijk—Burg. van Haarenlaan. de Torenflat in Nieuwland. Schiedam heeft zich gisteren te gen USC niet alleen kranig geweerd, doch ook een welverdiende 612 overwinning geboekt Het Schie damse negental kwam met niet min der dan 4 invallers in het veld, doch wij kunnen niet anders zeggen, dan dat deze spelers, tw. P. van Rufve, P. v. d. Zwam, F. Krabbendam en H. Lupker een prima partij honkbal hebben gespeeld en zeker veel bij gedragen tot deze mooie overwin ning. Ook USC kwam met 2 inval lers aangetreden. Het begin van de wedstrijd was al direct in het voordeel van Schiedam dat in de eerste inning al een 05 voorsprong boekte, waarop de thuis club, toen het aan slag kwam slechts één tegenpunt kon stellen, In de volgende inning zorgde J. v- d. Touw voor een zesde punt. De hierop volgende slagbeurt voor "USC was slechts van korte duur, •want Eysterveld was al spoedig na 3x slag aan de kant en kwam Van Loenen nog wel op het 2e honk, doch toen even later Klotten na een ferme slag het le honk trachtte te bereiken, werden allen uitgevangen. In de 3e inning kwamen door uit stekend slagwerk van v. d. Zwam en Krabbendam deze spelers binnen (18), waarop de gastheren geen antwoord gaven. Eerst in de vierde inning verkleinde Bijsterveld de achterstand door een tweede punt voor USC te scoren. De 5e inning lieten de invallers ook wederom hun kunnen zien. Wederom waren het v. d. Zwam en Krabbendam die binnen kwamen waardoor de stand 2—15 werd, waar op Reinierse ook niet wilde achter blijven, en er 2—11 van maakte. De 6e inning leverde slechts één puntje voor de 'bezoekers op (2—12), waar op USC eerst in de 7e inning ant woord gaf. Door foutief veldwerk kwam van Eijsden bmnen. ''3—12) en de stand werd door Leuwisse, Peer en Van ÏJperen 612, De laatste inning verliep al heel duivensport De S.C.V. .,De Postduif" organiseerde een wedvlucht vanuit Chimay, eeu af. stfnd van 19S km. De uitslag was: 1 15 SO 92 135 C. Vertinde; 2 14 21 56 Th, Janse; 3 4 25 35 37 42 68 11 SS L, Borranï; 5 76 M. Lancer: 6 29 50 53 109 J de Koster: 7 31 45 A. v. d. Tuyn; 8 53 13S a. Vis; 9 94 S. Brand; 10 23 30 81 113 128 130 J. de Waard; 11 82 J. Kazenbrood; 12 27 44 61 120 c. de Tuin der; 13 43 49 51 95 116 J. Doejaaren; 16 34 38 47 48 99 J, Christen; 17 64 J, LipS 18 83 85 100 121 140; T. Eliken- broek 19 65 9S 102 117 A. Delmotte: 20 66 J. Freij; 22 33 54 57 K. Muilwijk; 24 72 87 97 Gebrs, Harmeien; 26 60 84 SI W, Peters; 28 4i 129 H, v. d. Kant; 32 59 70 74 J. v. d. Beek; 39 115 A. v. d. Grijp: 40 103 P. v, Os 46 55 88 106 119 134 L. v. d, Mey; 52 H4 H. Crasma; 62 63 126 Th. Weeliei 67 108 G. Kiela; 69 71 127 132 J. v, d Windt; 73 124 C. de Graaf; 75 73 J. Ram; 70 105 J. Batsr 89 17 m 't Hol; SO 93 130 J. Koogje; 93 137 M. de Ruiter: 104 P Gouwe - leeuw- 107 118 131 Koos Kristen; 111 C. v. Tricht; 125 J. Nieumeijer; 133 13S H- Hagen. DÉ SNEL VLIEGERS De Postduivenhouders-verenigmg „De Snelvliegers" het de jonge duiven los in Mons (Belgie), een afstand van. 165 km. De regen die vooral in het zui den van het land overvloedig viel, was er de oorzaak van dat dit concours een traag verloop kreeg. De eerste duif kwam binnen om 15.0717 uur en de laatste om 15.53.15 uur. Be uitslag was: 1 6 H, J. Tjaden; 2 13 19 H. Groene, west; 3 17 J, Westerbolt; 4 Chr. Zweis tra; 5 J S 11 J. C. Konings; 9 16 22 G. V Wingerden- 10 18 J. Stolk; 12 A. Verwaal; 14 20 M. Broekhuizen; 15 21 A. Broekhuizen. Esper* "tn-rtRpndo Jaudon. la 9an de augusto Klub vespero Ni legos Ia ..Sennacmlo'a* ce familie» v. Gink. Plocgstraat 19. Kunportu ia lastan organon kaj venu multnombre. vlot, want Schiedam was met drie slagmensen precies in twee minu ten op 3 nullen gebracht. CeleritasSchiedam 2 Het 2e negental van Schiedam, dat gisteren bij Celeritas op bezoek 25 geweest, is met een 20—5 neder laag terug naar Schiedam gezonden. Het 3e negental van SVV heeft zaterdagmiddag op eigen terrein, na aanbieding van bloemen aan het kampioens 9-tal van Overmaas, een 14-^13 overwinning behaald. Sport uil wisseling De Schiedamse voetbalvereniging Demos onderhoudt, ook buiten com petitie verband, relaties in de sport wereld, zoals zaterdag j.l- ook we derom bleek. De voorzitter van Demos, de heer G. van 't Geloof heeft als lid van de Schiedamse scheidsrechtersver- eniging relaties met Tilburgse col lega's, waaruit nog regelmatig de uitwisselingen tussen Schiedamse en Tilburgse scheidsrechters plaats vindt. Doch ook voor zijn eigen vereni ging heeft hij hierdoor contact ge kregen met voetbaliers uit deze plaats en wel met de vereniging S.V.G., welke in det 4e klasse van de KJM.V.B. speelt. Reeds enkele malen zyn spelers van Demos door de Tilburgenaren uitgenodigd ge weest cn de Schiedammers hebben steeds prettige herinneringen ge houden van deze ontmoetingen. Dit jaar was het de beurt van Demos om S.V-G. te ontvangen. Za terdag* kwamen de gasten per tou ringcar in Schiedam aan. waar zij door het bestuur van Demos in zaal Eureka zijn ontvangen. De heer van 't Geloof heeft hen hier welkom geheten. Hierna overhan digde de aanvoerder van S.V.G., de heer J. van Santvoort aan de aan voerder van Demos, de heer D- Groenhorat als aandenken, een vaantje. Hierna is men naar het sportter rein achter Schiedams hoogste flat gegaan, om een gezellig partijtje voetbal te spelen, dat door de gas ten met een klein verschil werd gewonnen. Na afloop waren de S.V.G.'ers voor een maaltijd de gasten, van de Demos-spelers, om hierna in ge zellige kring met een feestavond. In Eureka deze sportdag te besluiten. (Advertentie 1M.) VANAF HEDEN RALEIGH RIJWIEL SHOW GROTE MARKT 3 EN 8 SPORTHUIS KAMPEERUITRUSTINGEN Burgerlijke Stand GEBOREN: Jocob. z. v, A. Schar- loo en E. van Zellem; Adriana J., d. v. A Zwaan en A Rijfers. OVER! EDEN: W. T. M, v. d. j Westen, 82 jaar, wed. van W. A. 1 Lieven. VOOR HEDEN; Apothekers nachtdienst; Apotheek Rembrandt. Rembrandtlaan 5, Bellen bij ongeval; G.G. en G.D., Tumlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. KJK, Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iede re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk MuseumExpositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. Tentoonstelling „Schip en Werf', geopend dagelijks van 1 tot 6 en van 7 tot 10.30 uur; 's zondags van 1.10 tot 5 uur. Jullanapark, 7.30 tot 12 uur; Flora- lia 1956. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „Lady and the Tramp1'. Monopole, 2, 7 en 9 uur: „De zoon van Sindbad". De Schiedamse voetbalvereniging S.F.C. heeft gisteren op de terrei nen aan de Boshoek met haar 2e, 3e en 4e elftallen oefenwedstrijden gespeeld tegen elftallen van D.H.S. Vorig seizoen, ging niet zo heel best met de S.F.C.-elftallen in de competitie, het 2e eindigde zo on geveer onder aan de ranglijst; ter wijl ook het 3e en 4e elftal in de onderste regionen eindigden. Vandaar dat oefenwedstrijden voor deze elftallen, welke wellicht nog door enkele andere gevolgd zullen worden, wel op zijn plaats waren, om onderling verband wat te verbeteren. Het vierde elftal, dat tegen eenzelfde van D.H.S. speelde, bracht het met een 5-1 overwin ning er nog het beste af; terwijl het 3e en 2e elftal met resp. 53 en 40 nederlagen genoegen moesten nemen. Wat het eerste elftal betreft, dat het eveneens met al te best gedaan heeft vorig seizoen, hiervoor zijn enkele nieuwe spelers voor de voor hoede gekregen. Dit is wel een hele verbetering, aangezien in de vorige competitie is gebleken, dat de ver dediging wel sterk genoeg was, doch dat van de voorhoede geen vol doende stootkracht en produktivi- teit uitging. De motorrijders van de Motorclub „Schiedam", 29 motorrijwielen, waaronder 9 met zijspan wagen en bemand met 21 passagiers, die deel namen aan de internationale FIM- Bally te Toups, hebben gezorgd voor een mooi succes. Zij hebben de in ternationale motorwereld er attent op gemaakt, dat behalve de fabrie ken van het wereldbefaamde vocht, Schiedam ook nog een actieve mo torclub bezit. De Schiedammers keurig in gelid rijdend, veroverden de harten van de inwoners van Hours. Het ver keer werd stop gezet om onze stad genoten de gelegenheid te geven hun vlaggen te tonen aan de be volking. Het actieve bestuur van de motor club had ervoor gezorgd, dat alle Schiedammers bij elkaar waren on dergebracht in een groot clubhuis, voorheen een chalet van een baron. Het programma vermeldde: bezoe ken per autobus en motorrijwielen naar de diverse kastelen, aan de boorden van de Loire, de beroemde kastelen Chenonceau, Amboise, Azay le Rideau en Longais. 's Avonds werd een bezoek gebracht aan het kasteel Azay-le Rideau, waar een spel „Son et Lumiere" gegeven werd. 'n Spel van geluid en licht, fantastisch geheel. Bezoek aan de stad Tours en wereldbekende wijn kelders, waar natuurlijk het nodige geproefd werd. Iedere avond werd ter ere aan de deelnemers een groot banket gegeven, waar de Schiedam mers zich te goed konden doen aan de specialiteiten van de Franse keu ken. Wat de resultaten van de FIM- rally betreft, de zilveren vaas, een wisselprijs, die Holland reeds zeven maal heeft gewonnen, verhuisde on der luid enthousiasme van nieuwe winnaar naar Italië. Ons land boek te een succes door het winnen van de Trophee Marcel Haeker voor de ploeg met de meeste deelnemers. Verder nog clubprijzen. De heer C. Wassenaar, voorzitter van de motorclub „Schiedam" ont ving uit de handen van de presi dent een vergulde coup geschonken door de stad Tours, voor de club met het grootste aantal motorrij wielen. Een levensgrote zilveren beker kreeg de Schiedamse club voor de club met het grootste aan tal passagiers, namelijk 21 stuks, voor de motorclub „Saarbrueken" met 18 passagiers. Maar de koek was nog niet op, de KNMV reikt» nog een grote zilveren beker uit voor de grootste Nederlandse Club. Beladen met een drietal bekers en koffers vol herinneringen en de door de Franse motorrijdersbond geschonken flessen wijn en plaquet tes keerden de Schiedammers huis waarts. Nog diezelfde nacht werden dopr de onzen plannen gesmeed, de zil veren vaas in 13-57 weer mee naar Holland te nemen. Op deze .rally werden vele banden van vriend schap tussen motorrijders van de 11 deelnemende naties, een bewijs, hoe prettig en nuttig het motortoerisme kan zijn bij de verbroedering der volkeren. Een deelnemer uit Nigeria (West Afrika) legde zyn route door Europa speciaal om om onze stad te bezoeken en de kennismaking met de leden van de motorclub „Schie dam" te versterken. De Schiedamse vakantieschool, die elk jaar m het natuurbad „De Wa rande" in Oosterhout wordt ge- holiden, is vandaag weer begonnen. Deze week zijn de leerlingen van de christelijke scholen aan de beurt en vanmorgen zijn dan ook vierhon derdveertig kinderen van acht tot en met tien jaar naar de Plantage gekomen, waar zy m zeven grote Twee gewonden De 54-jarige stellingmaker C. de Vries uit de Pleretstraat is zater dagavond laat met zijn motorfiets in de Oranjeboomstraat tegen een bestelauto gereden. De stellingma ker en zijn vrouw, de 51-jarige me vrouw L. de Vries-Pauwels, werden tegen de straat gesmakt. De man is met een hersenschudding en een hoofdwond in het Bergwegzieken huis opgenomen. Zyn echtgenote, die vermoedelijk een gebroken rechter schouder had opgelopen, kon na be handeling in het ziekenhuis huis waarts keren. Het tramverkeer on dervond 20 minuten vertraging. Niet ver van de ouderlijke wo ning In de Zoomstraat ls zaterdag middag de bü"a 3-jarige Charles H. van Duffelen, by het oversteken aan gereden door een personenauto. Het kind werd door de voorbumper ge raakt en ook nog door de twee lïn- kenvlelen overreden. De huisarts liet het slachtoffertje, dat aanvankelijk naar huis gebracht was, onmiddellijk in het Bergweg ziekenhuis opnemen. Daar is het in de Joop van de middag overleden. Ds. "W. Radstake, Ned. herv. pre dikant, werd zondag in de morgen dienst bevestigd als predikant van (Advertentie IA5J bussen werden geladen. Het was er de Hervormde Gemeente Krahngse een drukte van belang en de stem- - ming was, in afwachting van wat er gaat komen, uitstekend Volgende week zijn de leerlingen van de openbare scholen aan de beurt en de laatste weck die van de ka tholieke scholen. Deze twee groepen zyn wat groter, namelijk 500 kinde ren, die in acht bussen vervoerd zullen worden. Een 29-jarige Schiedamse matroos op de grote vaart kon het moeilijk verkroppen, dat zijn meisje hem de bons had gegeven en haar genegen heid voor een Chinese matroos op ondubbelzinnige wyze liet blijken.. De teleurgestelde minnaar nam meer sterke drank rtot'zich dan goed voor hem was en sloeg toen (dat was zaterdagmiddag) de boei in de wo ning van zya ouders aan de Mana- straat kort en. klein. Vervolgens begaf hij^zich op het dak van de woning en probeerde zijn krachten met succes op een schoorsteen en een televisiemast. De politie kwam tussenbeide en sloot de zeeman enige tijd op om hem tot zichzelf te laten komen. 3n de Burg. Knappertïaan botste zaterdag een bromfiets tegen een be stelauto, die van VIaardingen ko mend, de Tielman Oemstraat indraai de zonder voorrang te verlenen. De bromfietser, de 21-jarige chauffeur F- W. E. uit Schiedam liep een hersenschudding en bloedende hoofdwonden op. Hij is door de GG en GD naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Tegen de bestuurder van de be stelauto, de 21-jarige G. Z. P. v. d. B. is proces-verbaal opgemaakt. De collecte, die zaterdag jL ten bate van de SHBO-afdeling Schie dam is gehouden, heeft ruim 1400 gulden opgebracht. (Advertentie IJVf.j 67570—69915 Gealarmeerd door de buren be gaven politie en personeel van technische bedrijven zich zaterdag naar het pand Eendrachtstraat 36 a, waar 'n sterke gaslucht werd waar genomen. De bewoners van het bewuste pand waren met vakantie naar Hoek van Holland, zodat de politie zich door een raam toegang tot de wo ning verschafte. Daar bleek, dat de gasslang, die volkomen vergaan was, van de gaskraan was gegleden ter wijl het gas uit de openstaande gaskraan stroomde. Ook de gas kraan van de geyser stond open. De onbedachtzaamheid van de bewo ners had ernstige gevolgen kunnen hebben. In de nacht van zaterdag op zon dag hebben dieven een bezoek ge bracht aan de lunchroom van de 68- jarige poffertjesbakker M. M. I. op de Westkruiskade. Zy maakten een grote partij sterke drank buit, be staande uit 3 flessen jenever, een fles cognac, een fles rum, twee fles sen port, een fles tip van Bootz en Tl flesjes Unterberger. De 17-jarige T. A. B. uit Rotter dam kwam zondagmorgen met zijn fiets te vallea op het Rubensplein. Hy kreeg een lichte hersenschud-* ding. Na in het Gemeenteziekenhuis behandeld te zijn werd hü naar zijn woning gebracht, v Zaterdag j.l. werd de 26-jarige losse werkman J. G.. een oude be kende van de politie, in het bureau Boezemsingel opgesloten. Hij'wordt 'ervan verdacht op een opslagterrein aan de Oosfcmaaslaan voor een waar de van f 150 aan oud-ijzer te hebben gestolen. ROTTERDAM Rembrandt in Boymans: De tentoonstelling van Rem- hrandts tekeningen in Museum Boymans is gistermiddag om vyf uur gesloten. Onmiddellijk nadat de laatste bezoeker de zalen ver laten had, zijn de tekeningen van de wanden genomen en voor het transport naar Amsterdam gereed gezet. Z- Er zijn in totaal 46.567 betalende; bezoekers geweest. Telt men er de' scholier enkaarten, veren igingskaa r- ten en andere bij, dan kan men veilig aannemen, dat de 50-000 be zoekers ruim overschreden zijn. Vanmorgen, om half zes zijn de vrachtauto's met de tekeningen naar het Rijksmuseum in Amster dam vertrokken. Dadelijk is met de inrichting van de tentoonstelling, die 8 augustus voor het publiek wordt opengesteld, een aanvang gemaakt. Om half negen kwamen de schilderijen uit Amsterdam bij Boymans aan. Dit is zeegod Neptunus met zijn gevolg van twee zeemeerminnen. Zy treden, in helle kleuren, uit de duisternis van het avondlijke Jullanapark naar voren, voorzover dat de Floralia nog wat duisternts overlaat in dit mooie park. Heel gelukkig (en bij wijze van uitzondering zeker) heeft Neptunus het dit weekeinde zonder zijn element, water, moeten stellen. Want de regen is eens voor een keer uitgebleven. Zaterdag, de eerste droge avond van augustus met heerlijk weer (hoewel nog wat kilhg), was het dan ook heel druk op de Floralia. Tot laat in de avond ryn de Schie dammers :n schier ononderbroken rij door het park langs de feestelijk verlichte bloemperken en bosschages getrokken en ook langs Neptunus, die op z*n droogje stond. In de voor-auoud veel kinderen, die uooral grote be langstelling hadden voor de draak, die utf het utafer oprees en voor de eendjes die daar rondzwommen. Wat weer niet bij Floralia hoorde. DUBBELDAM. Op dc rijksweg bij de Moerdykbrug onder Dubbel dam is vanmorgen omstreeks negen uur een auto, bestuurd door de heer Raeven uit Tilburg, enige malen over de kop geslagen en vervolgens in bolaing gekomen, met een tegen ligger. AUe inzittenden; de heer Kaeven, zyn vrouw en twee klein kinderen, werden gewond en moes ten naar het ziekenhuis te Dordrecht vervoerd worden. Vandaar konden zij later naar familie in Rotterdam gaan. Mevrouw Raeven had hoofd wonden. Het ongeluk gebeurde doordat, toen de heer Raeven, rijdend in de richting Rotterdam, een file auto's passeerde, plotseling voor hem een bestelauto zich uit deze file los maakte om eveneens te passeren. De heer Raeven was daardoor genood zaakt met zyn. wagen naar de lin kerweghelft te gaan. De bestuurder van de bestelauto, die hlykbaar niets gemerkt heeft, is doorgereden. Honderden bejaarden halen formulieren Wel duizend keer heeft «de zaal wachter van het hoofdpostkantoor vandaag moeten zeggen, dat men voor de formulieren voor het ou derdomspensioen naar de ingang Roodezand moest gaan. Het liep druk op de postkantoren en bij de Raad van Arbeid, maar de bejaarden hoef den niet in de rij te staan, want het uitreiken van de formulieren ging snel. Vele bejaarden waren zelf geko men op deze eerste dag, dat de aan vragen ingediend konden, worden, anderen hadden de kinderen ge stuurd om de kostbare papieren in ontvangst te nemep. In januari zullen de pensioenen voor het eerst worden uitgekeerd. Veer, als opvolger van Goudt Als bevestiger trad op de consu lent van de wijkgemeente Kralingse Veer ds. S. van Sinderen. In de namiddagdienst, die o.m. werd b"- gewoond door mr. G. E. van Wal- sum. burgemeester van Rotterdam, deed ds. Radstake zyn intrede. Na afloop van de dienst werd de nieuwe prediker o.m. toegesproken door ds. E. L. Ruitenberg namens de Centrale Kerkeraad en de Ring, en namens het Breed Moderamen van de classis Rotterdam-Noord. Wij gaan doop met de bij zondere verkoop van de be kende producten van de Ver enigde Touwfabrieken, die ons in de gelegenheid steJden Verto en.Jabo tapijt te verkopen vooreen wer kelijk ongekende prijs. Verto en jabo tapijt 100 cm breed, de meest solide vaste vloerbedekking, aan twee zijden te gebruiken, geweven van oersterke garens. <17.00 meter van 1400 meter van 1150 meter van j.«lns ook enkele rollen per meter door elkaar voor Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze bekende producten van de Verenigde Touwfabrieken, Jabo en Verto tapijt 100 cm breed, voor één prijs. winifci PCWTDUM P1WNFNWFI3 T*!.29t80 De 33-jarige chauffeur C. F. Kout uit Den Haag is zaterdagmiddag op de Wilhelminakade te Rotterdam van de düo van een motorfiets ge vallen, die door 2ijn broer werd be stuurd. Met hoofdwonden, schaaf wonden en een hersenschudding werd het slachtoffer naar het Zui derziekenhuis gebracht Het ongeluk ontstond doordat de duozitter naar kennissen zwaaide en daarbij het evenwicht verloor. SCHIEDAM Heden nam God tot Zich onze geliefde man, vader, groot- en overgrootvader, broeder, behuwd broeder en oom, de heer JACOB BIJLOO eerder weduwnaar van. J. C. Hohheregt in de ouderdom van 83 jaar. M. BIJLOO—KROMMENHOEK A. BULOO M, BIJLOO—SCHOUWENBURG klein- en achterkleinkinderen. Schiedam, 4 augustus 1956 Overschiesestraat 78c. Geen bloemen De teraardebestelling zal plaats hebben op de Alge- Sene begraafplaats te Schiedam, op woensdag 8 augus- s a.s. Vertrek vanaf het sterfhuis des nam. 2 uur 15. Hiermede vervullen wij de treurige plicht, u kennis te geven van het overlijden van onze firmant en oprichter, de weled. heer JACOB BULOO In de ouderdom van 83 jaar. Zyn plichtsbetrachting en doorzettingsvermogen zal ons steeds tot richtsnoer dienen. Directie BIJLOO'S MOTORBOOTDIENSTEN N.V. Geen bloemen Schiedam, 4 augustus 1956 Overschiesestraat 78 c De teraardebestelling zal plaats hebben op woensdag 8 augustus a.s. Aankomst op de Algemene begraafplaats te Schiedam ca. 2 uur 45 n.m. Gevraagd een v. d. SLOOT Jan van Avennesfraat 33 b, Tel. 68701 - Schiedam Net meisje voor de paktafel gevraagd, leeftijd 15—16 jr N.V. Kledingmagazijnen v.h. gebr. Bervoets, Schie dam. Diversen jj J AUT0-\ rijschool\ M TELE F. 65547\ M Rot1«rdêms«4l|b t93. Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 4143, telefoon 66192. Passpiegels 120x30 geplaatst 12.75, 120x36 14.75, 80 rond 17.—, geslepen ruiten voor suitedeuren, schuifel as, autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie, Boterstr. 39. Schiedam,'telefoon 68945 Permanent Wave Dameskapsalon W. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave, compleet 6.—. Broersvest 115, tel, 67237. Te koop Qcmgeb. Rotan meubelen. Pracht keus zelfs meer keus by Plate dan in Rotterdam. Komt naar de Grote Markt 19-21, Schie dam. Moderne coiffures. K. V d. Krult, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), tel 69841. Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent 8.- en 10.- Personeel gevr. Oliepermanent 11 (stroom loos). Gevraagd een flinke hulp in de huishouding, v.d. of v. d.e.n. m gezin van 2 perso nen. Hoog loon. Aanm. mevr. J. v, Buysen-Spruyt, B.K.- laan 106, Schiedam, tel 68575. lessen Voor scooterles naar Autorij school H, P. Take, Jan Sonjéstraat 4, Rotterdam, telefoon 36777.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1