Onsse wekelijkse sportbijlage „Zondvloed" overheerst volledig atletiekkampioenschappen taptoe delft. Strijd om nationale titels opent geen Meïbourne-perspectieven I Williams liep opnieuw 100 meter in 10.1 sec. verslaat Belgen (9-1) Topfiguren ondervinden weinig tegenstand Nederlands honkbalteam Maandag 9 augustus OP NENIJTO-BAAN VLUCHTTE MEN, WANT... Koch op dreef Atleten naar Edinburg en Boedapest Schulte slaat Voorting in de sprint Daan de Groot krijgt bloemen op TT-circuit Ook Murchison kwam tot deze tijd Zuiderburen bereiken Rome-vorm niet Grote Prijs van Duitsland voor Juan Fangio Ned. militair elftal tegen „Amsterdam'' START {Van onze sportredactie) ROTTERDAM. ..„.en toen, barstte ook die dag de hemel weer open. In een oogwenk stond het veld blank en zocht een ieder zo snel zijn benen hem konden dragen, een droog heenkomen. Want 1956 was een merkwaardig jaar, waarin Thialf en Pluvius een wedden schap waren aangegaan, wie door de mensen in Nederland het meest werd gevreesd. Nadat Thialf eerder in het jaar ons kleine land met barre koude had gegeseld, vierde Pluvius in de periode, die men normaal als „zomer" placht te betitelen, zijn lusten bot op ons volk, dat van de afspraak tussen de beide weergo den onkundig was gebleven en dat dan ook voor dit Olympische jaar belangrijke sport- ontmoetingen had vastgesteld. Maar intussen zijn vele van die wedstrijden en zomergenoe- gens zodoende letterlijk door de regen weg gespoeld en dat was ook het geval op deze 5e augustus, toen men op de Nenijto-baan bezig was met de atletiekwedstrijden cm de kam pioenstitels van dat landje. Slechts voor Een achttal hardlopers en een aantal personen, dat als tydwaarnemers inngeerde, was het niet weggelegd om naar droger oorden om te zien. Pluvius had zün. tijd goed gekozen en. het water omlaag gestort, juist toen men. daar met een 10 km.-wedstr\jd bezig was. Het had onver wacht nog een goede zyde, want de Haarlemse atleet Verra, die zo snel was gegaan, dat al zyn concurrenten toch al ver achter lagen, waadde de laatste zes ronden zo hard door het water (dat büna tot de enkels reikte), dat voor hem een mooie tijd van 31 min. 26.4 sec. werd genoteerd. Toen kon ook hjj de veilige kleedkamer opzoeken. De rest van de wedstrijden, de finale 80 m. horden en het discuswerpen voor dames en de finales 200 m, voor dames en heren, werd afgelast en verschoven naar 9 september, omdat de mensen altijd nog hoopten dat het toch Wel eens goed weer zou würden. Ja, ol nu die nogal talrijke menig te die stortbui tevoren had aange voeld is mOeilyk te zeggen, maar een feit is dat de juiste stemming op de tribunes zelden aanwezig was en de kampioenschappen, waarvan nogal veel werd verwacht, in vrij kille sfeer verliepen. Waaraan hadden de mensen zich ook kunnen warmen? Er was één nieuw Nederlands re cord gevestigd door een jongen van Suomi, genaamd Dekker, die de 300 m. in de serie in 34.8 sec. had ge lopen en in de finale de favoriet Coenen finaal had „weggelopen". Er was spanning geweest op de 400 m„ waar v. Ekelenburg scherper finishte dan Moeiman, die beiden een fraaie 49.8 noteerden en ook op de 110 m. horden, waar beiden met 14.8 het baanrecord evenaarden. De eerste had direct een voorsprong genomen omdat-Parlevliet. die dacht te wor den teruggeschoten voor een valse De Nederlandse militair Jan Kü- nen heeft tijdens de internationale militaire atletxekkampioenschap- pen te Berlijn de 5000 meter ge wonnen in de goede tijd uatt 14 min. 35.2 sec. Op de tweede plaats eindjgde de Griek George Papa- visliof, dig 14.40.8 voor zich liet afdrukken. De foto laat 21 en hoe Ktinen juichend _«n met ruime voorsprong cis winnuar de finish passeerde. start, had afgeremd. De Kroon had een mooie tijd van 1 m. 52.6 sec. ge maakt op de 860 m. en Koudijs in een felle eindsprint kansloos gela ten en de stoere Brabander Wim Bo overs kon dank zij zijn serieuze training de titels op de 1500 en 5000 m. op zijn naam brengen. Dit deed Kees Koch, een potige jongeman Uit Rotterdam, Die lever de met 49.55 m.» zelfs op een. na de beste discusworp 'uit zijn carrière en met Nederhand. Imke Vaal en Stien Scharleman (resp. bij het verspringen en de 800 m.) zorg de hij ervoor, dat voorlopig vjjf ti tels in die grote stad bleven. Andere favoriete inwoners, zoals Aret, Fek- kes en Hofmeester, vielen tegen, maar de laatste scheen nog last te hebben, van een oude blessure. Maar allen hadden zij en met hen de mees te andere kampioenen, voordien al eens iets beters gepresteerd. De be- faamdste loopster en kampioene Puck v. Duyne—Brouwer stelde i eveneens teleur. Wel won zij de 100 m, maar dat ging met nauwelijks zichtbaar verschil voor het meisje Speyh en in 12.1 sec. Geen tyd om over te roepen dus. Neen, alles bijeengenomen viel het wat tegen bij die kampioenswedstrij den. Eén ding trok sterk de aan dacht. Er is in Nederland een star ter. die een autoriteit op zijn ge bied heet te zijn. Dat is de heer Rmkel, die zijn reputatie dankt aan zijn zelfverzekerd optreden. Maar nooit vinden er zoveel valse starts plaats, als wanneer juist hij het pistool hanteert. Hij schijnt daarin een zeker welbehagen te scheppen en wacht zolang met het geven van het startsein, dat de geconcentreer de en uitgebalanceerde dames- en herenatleten welhaast uit de start blokken moeten tuimelen. De op komende Hannïe Bloemhof, die dit tweemaal overkwam, behoorde gis teren. tot zijn slachtoffers. De gedetailleerde uitslagen zijn: HEREN KogeJshngeren: 1. De Groot 42.S1-2; 2. de Bruyn (Venl.) 4 Ü5.: 3" vaa Wissem (Kimfcria) 4165. 400 m horden: 1, Farlevliet (Venl) a3.5; 2. Zoek (Parthenon) 56 3: 3. Vla- mings (Thor) 57.5. Hink-atap-sprong: 1. Smppe (DOS) K 14 20: 2. Van der Maat (Venl.) 13.76- 3. de Jong (DOS)K 13.70. Discuswerpen: 1, Koch (PP) 49 55: 2. Kebel (Quick N) 45 04; 3. E. Kamer-: beek (PSV) 43,51. 1500 meter: 1. Roevers (Thor) 42 6: 2- Vfhhoyen (SW) 4.3.2; 3. Kerkhoven (Hellas) 4.5.5. 300 m jongens: l. Dekker (Suomi)' 35.1; 2. van Daalen (AAC) 36.1; 3, Coe nen fAVO) 3S3. Kogelstoten heren: 1. Koch (PP) i 14 66*3; 2. Meyer (DOS) 14 01: 3. van der Maat (Venl.) 13,92>'2 Verspringen heren- 1 Visser (AAC) 1 718; 2. Mooy (VOLT) 6 6SVzl 3, Wets- i scher (Estafette) 6.40 j 100 m heren: 1. Saat (Venl) 108; 2. De finish, van de finale 300 meter dames. V.l.n r. Puck v. Duyne-Brouwer, Gre de Jong, Els Witkamp, Ria v. Kuyk Rilde Veth en Ine Speyh Rulander (Venl.) 11.1; 3, de "Wal (Mara thon) 11.2 110 m horden: 1. Nederhand CALQ) 14 8: 2. Parlevllet (Venl.) 14.8; 3. Ka merbeek (PSV) 15 5000 m: 1. Roovers (Thor) 14 382. Viset (Cia3£o) 14.4S 6; 3. Keesom (AV 23) 14 55:4. 400 m; 1. Ekelenburg (AV 34) 49 8; 2. Moerman (PP) 49 8, 3 van der Knaap (DOS) 49 9. 800 m: 1 de Kroon (Trekv.) 152 6, 2. Koudijs (Venl.) 1 53 4; 3 Verwey (Trekv.) 155 4. Hoogspringen: 1. Pommec (Holland) X 80, 2. van Oosten (Venl.: 1.75; 3, van der Meulen (DOS) 1.75. Speerwerpen: I. van der Heyde (AAC) 62 13; 2. E Kamerbeek (PSV) 59 25; 3. Voorn (Estaf.) 5134. Folsstokhoog: 1 van Es (Thor) 360: 2 Hofmeester (PP) 360; 3. Wezel (Haarlem) 3 50. 10 000 meter heren: 1. Verra (Haar lem) 3126.4, 2. van der Linden (Hol land) 32 312; 3. Bleeker (Lyc.) 32 35.8 DAMES: Hoogspringen: 1. Nel Zwier (Olym- pia) 3.57*4 meter, 2. Dint Hobers (DGL\ 3.541 i meter, 3. Ria van Arkel (AV *47) meter. 100 meter: 1, Puck van Duyne-Brou- wer (Olympla '43) 12.1 sec.; 2. Ine Spetjk (RKEAV) 12.1 sec.; 3, Ria van Kuyk (Olympia) 12,2 sec. Speerwerpen: 1. Jo Vos (GAC) 40,26 meter: 2. Cor Jansen-Wendels (ADA) 37,28 meter; 3. jnej. de Groot (Sparta) 35,42 meter. Kogelstoten: 1 Corrie van den Bosch (Taxandria) 11,91 meter: 2. Gre Maas donk (ADA) 11.43 meter; 3. Dim Hober (DOL) 11,31 meter. ROO meter: l. Stien Scharleman (Vict.) 2. mui. 21 sec.; 2. Jo Beentjes (DEM) 3 mm. 23,6 sec.; 3 Atts Greefhorst-Over- dam (GAC) 2 mm. 26.1 sec. Verspringen: I Imke Vaal (Koll.) 5 38'a meter; 2. Nel Zwier lOlym.) 5 28 meter; 3. Wil Cysouw (Mar.) 5-22',a rntr. DEN HAAG. Voor de interna tionale wedstrijden te Edinburg op 18 augustus en Boedapest 19 en 20 augustus heeft de K.N.A.U. de vol gende atleten aangewezen om Ne derland te vertegenwoordigen. Naar Edinburg gaan Van Harde- veld, op de HO en 220 yards en Ro vers die op de 2 mijl za! uitkomen. De Kroon en Koudus komen waar schijnlijk aan de start voor de 880 yards. Bij dames starten Seima Hey- stek en Hannie Bloemhof op de 100 yards. Voor de wedstrijden te Boe dapest is Puck van Duyne-Brouwei* ingeschreven. Kaar deelneming staat evenwel nog met vast. Henk Visser op het nummer verspringen. Kees Koch op kogel en discus treffen in de Hongaarse hoofdstad een steik in ternationaal veld. Ronde van Den Bosek DEN BOSCH Aan de vooravond van de Ronde van Nederland is de Ronde van Den Bosch een goede training geweest. De renners van de Tour de France hielden zich opmer kelijk rustig en de uitlooppogingen liepen op bet snelle parcours in het Bossche plantsoen op niets uit. Schulte zegevierde na een felle sprint, Dertien ronden voor de finish sprong Jan Nolten naar voren met Leo van der Fluym en Bruggen- karap aan het wiel Even later liepen Gerrit Schulte. en Gemt Voorting uit het peloton weg. Zij kregen aan sluiting en het zo gevormde groepje van 5 renners leverde de beslissen de slag. Zolang Hugo Koblet aan de kop van het peloton op het vijftal ren ners jaagde, kon. de voorsprong en kele ronden lang met groter worden dan dertig seconden. Maar toen de Zwitser tien ronden voor het emde moest opgeven wegens een gebroken stuurstang, steeg de voorsprong van de leiders met elke ronde. In een lange eindsprint slaagde de 40-jange Gemt Schulte er in Voor ting met een igngte te kloppen. De uitslag luidde: 1. Gerrit Schulte (Den Bosch), de 120 km. m 3 uur 6 mm. 22 sec., 2. Gerrit Voorting (Roozendaai) z.t., 3. Jan Bruggen- kamp (IJmuiden) zi., 4. Leo van der Pluym (Dussen) z t„ 5. Jan Nol ten (Elslo) z.t, 6, Michel Stolker (Zuilen) op 57 seconden, 7. J. Berg mans (Aalst) z.L, 8. Harm Smits (Neylen. Belgie) z.t.,'' 9. Alf Kam (Oostenrijk) op 1 min* 18 sec., 10. H. Brinkman (Overschïe) z.t, 11. Jan Hjjzelendoorn (Amsterdam) z.t, 12 J. Mehagnoul (Amsterdam) z.t, 13. Piet van As (Roosendaal) z.t., 14. Norbert Koch (Utrecht) z.t., 15. Peter Post (Amsterdam) z.t, 16. Wim van Est (St. Willebrord) z.t Vladfmur Kutz (Rusland) heeft op de eerste dag van de Spartakiade te Mos kou het Russisch record op de 10 000 meter, dat met 23 min 59 2 sec. op zijn naam stond, met 14 sec verbeterd. Hij staat hierdoor derde op de Wereld ranglijst achter Iharos met 28 min. 42 8 en Zatopek met 28 min. 542 sec. ASSEN. Een wielerwedstrijd voor profs en onafhankelijken op het verkorte TT-circult van Drenthe, bij Assen, is geëindigd in een overwin ning voor de Amsterdammer Daan de Groot. Aan deze interessante wedstrijd, die ruim 10.000 bezoekers trok, nam dc gehele Nederlandse Tour de France-ploeg deel Ook Wim van Est Gerrit Schulte, Thijs Roks, Jos Suy- kerbuyk, Adri Voorting en de Zwit ser Hugo Koblet verschenen aan de start. De koers, 66 ronden over een totale afstand van 107,5 km, werd verreden in 22 klassementen, zodat de wedstrijd evenveel klassementen had, als de Tour de France etappen. De uitslag was; 1. Daan de Groot (A'dam) 67 pnt; 2. Wim Rusman (Haarlem) 59 pnt: 3. Piet Maas (Hin- dorp) 32 pnt; 4. Peter Post (A'dam), 28 pnt; 5- Piet van As (Roosendaal)* 25 pnt: 6. Adri Voorting (Haarlem) 24 pnt; 7. Arend van 't Hof (Sassen- heim) 22 pnt: 8. Gerrit Schulte (Den Bosch) 21 pnt; 9. Leo van der Pluym (Dussen) 17 pnt; 10.' Thijs Boks (Zundert) 15 pnt. Een wedstrijd voor amateurs, die vooraf was gehouden, leverde eeo overwinning op voor Henme Marï-- nus vut Amsterdam, die in de eind sprint de snelste bleek. Deze wed strijd ging over 65 km en de tijd van de winnaar was 1 uur 35 min. 23 sec. Jan Ottenbros uit Alkmaar werd tweede en Rozenburg uit Leidscben- dam derde. i i Nick Moos, de Amsterdamse weiter gewicht versloeg te Alexandra d Egyptenaar Abdet Aztz door ko. in d ronde. De Amsterdamse negerbok Maseratl is bezig een achtctlindi 4 300 cc super racewagen te bottwei De Bntse coureur Stirling Mos® z; volgend jaar waarschijnlijk in dez wagen starten. BERLIJN. In de finale van d« 108 meter der internationale mili taire kampioenschappen te Berlijn zegevierde Willie Williams in de tijd van 10,1 sec. Voor de derde maal in enkele dagen werd dus voor de 100 meter een tijd van 10.1 sec. afge drukt, want zaterdag maakte zijn landgenoot Murchison dezelfde tijd als Williams. Voor Murchison, die zondag als tweede fndshte, werd 102 sec. genoteerd. Murchison had een snellere start en leidde tot 50 meter. Vijftien me ter voor het eind lagen de beide ne gersprinters gelijk en met klein, maar duidelijk verschil, gmg Wil liams als eerste over de eindstreep. Ruim 35.000 toeschouwers, die op de tribunes van de Olympisch Stadion te Berlijn zaten, juichten de presta- ties van deze sprinters van super klasse toe. Pratt (VS) won de 110 meter hor den in 14 sec. precies. De wedstrijden waren pas om half vier begonnen, omdat een zware onweersbui de baan onder water had gezet. De windsnelheid bedroeg 0.55 meter per seconde. Op de 800 meter zegevierde de Amerikaan Courtney in de tyd van 1 min. 53.1 sec., met onze landgenoot Blankenstein als tweede in de goede tijd van 1 min. 541 sec. De Frans man Rrvierre werd derde geplaatst in dezelfde tijd als onze landgenoot, de Griek Depastas vierde in 1* min. 54.2 sec. en onze landgenoot Janssen kwam als vijfde door de finish in 1.54 9 sec. De Amerikaan Engel nam het nummer kogelslmgeren voor zijn re kening met een afstand van 56.66 m. Van Kleef nam deel aan het hoog springen en wist op uitstekende wij ze beslag te leggen op de derde plaats met een sprong van 1.88 me ter. De Amerikaan Riggtns werd winnaar met 1.905 meter gevolgd door zijn landgenoot Fields met de zelfde hoogte. De prestatie van Van Kleef betekende een verbetering van zijn persoonlijk record met 3 cm. In de eindstrijd van bet nummer 400 meter horden eindigde onze landgenoot Van. Leeuwen op de zes de plaats met een tyd van 55.7 sec. en ook hij plaagde erin zijn persoon lijk record te verbeteren, ditmaal met niet minder dan 1.3 sec. Griffith (VS) werd winnaar op de 400 meter met 47.1 sec. gevolgd door de Fransman Degats mat 47.9 sec. Ook het numrper 400 meter horden eindigde in een Amerikaanse over winning, Culbreath zegevierde in 51,1 sec, Natuurlijk won de estafette ploeg van AMerlka de 4x100 meter, de tijd bedroeg 40.7 sec. met Frank- 1 rijk op de tweede plaats in .41.8 sec. en Pakistani als derde met 42 sec. I Belgie werd gediskwalificeerd. j Toen deze foto werd gemaakt was i nog het niet bekend, maar nu we ien wij, dat dit de twee snelste mensen te wereld op de 100 meter cryn. Rechts staat n.1 de Ameri kaanse neger-soldaat Wtïlie Wil liams uit Gary in Indiana, die vrijdag tijdens de internationale militaire atletiekkampioenschap pen ui het Olympisch Stadion m de Britse sector van. Berlijn de 300 meter liep tn de sensationele tijd van 10.1 sec en na ast hem de Ame rikaan Ira Murchison, die de vol gende dag dit nieuwe record, dat eert tiende seconde ligt onder het twintig jaar oude record van Jesse Owens, evenaarde. Murchison fe liciteert Williams, na diens over winning in de finale. AMSTERDAM. Na ruim twee en een half uur honkbal, afgewisseld met enige pittige debatten, heeft Nederland 'n verdiende 91 zege behaald op de ver beneden hun Rome-vorm spelende Belgen. Nu moeten wü direct opmerken dat de 19-jarige Belgische pitcher Robijns wegens een verplicht vakantiekamp (hij studeert namelijk voor onderwijzer) niet aanwezig was. Zijn vervanger Van Looy was echter onvoldoende om de uitstekende werper te vervangen cn daar ook tweede honkroan Dillen enige blunders maakte gevolgd door een grandioos missen van Leers bü een hoge bal geslagen door Lukkien (Schoten) was het geheel een nogal teleurstellend Belgisch team. Jammer overigens, want de ruim 7000 toeschouwers hadden zich ingesteld 'op een revanche van de Europese kampioenschappen. De eerste innings was voor Neder land al meteen succesvol, want na dat Hannie Urbanus (OWO) Van Acker (3-slag), Brouwers (aangooi op le honk) en Willens (3-slag) had uitgeschakeld, kwam de Ajacied Herre Kok door een goede honkslag in het middenveld op 't eerste honk, nadat Meyer <3-slag) en Jole door een prachtige aangooi van Van Ac ker op het eerste honk, waren uit gegaan. Een fout van pitcher Van Looy bracht Hoogenbos op het eer ste honk en door een tactische fout van Dillen kon Herre Kok thuis ko men. waardoor Hoogenbos die In eerste instantie te veel waagde veilig het tweede honk kon pakken. Deze 10 voorsprong werd In de tweede innings opgevoerd tot 2—0 door een paar fouten van Maertens en tweemaal 4 wijd van Van Looy, waardoor Hannie Urbanus kon sco ren. Vuurwerk kwam er van Neder landse zijde in de derde innings. Een harde klap van Herre Kok werd door Will ems fout gefield, waardoor de AJacied op het eerste honk kwam. Een goede tik van Charles Urbanus bracht Herre Kok op het derde honk en hem zelf op het tweede. Hannie Urbanus zorgde daarna met een schitterende twee honkslag voor twee punten, waarna hijzelf door een fout van Leers bij een hoge tik van Lukkien de thuisplaat kon passeren. Hierdoor was de stand 5—0 gewor den en de spanning geweken. Tegen het goede werpen van Urbanus kon den. de Belgen niets Inbrengen en het was alleen Dillen, die in de 5e innings een honkslag kon plaatsen. Het hielp echter niets want Urbanus dat hot scoren der Belgen werd uit gaf Stuyts en Leers beide 3 slag zo- gesteld. Anders deden de Nederlan ders het in de 6e innings. Nadat Meyer de werper 4 wijd had afgedwongen en Jole was gevangen door Willems,^ kwam hét moment van de wedstrijd. Op 2 slag en een wijd stond Herre Kok. toen een t machtige zwaai van zijn knuppel de 'bal ver en hoog op de open tribune van het Ajax-stadion sloeg en hij onder groot enthousiasme van het publiek zijn home run mocht lopen, waardoor de stand op 70 werd ge bracht. Van Looy werd als werper afgezet en vervangen door Verbert. Maar ook deze Belg kon de Hollan ders niet de baas en moest na drie maal vier wijd eu een verdere keus van "Willems (onbegrijpelijk by twee man uit) Hoogenbos de thuisplaat laten passeren. De aardigheid was er af en toen in de 8e innings Smidt de score op 90 bracht ging het er alleen nog maar om of het een no run zege van de Nederlanders zou worden, maar in. de allerlaatste slagbeurt van dit maar zeer middelmatige gevecht maakte Hoogenbos een kapitale blunder bij het Insluiten van Brou wers, waardoor hij moest toezien dat de Belgen de hatelijke nul weg kre gen. Verder stond Urbanus, die uit stekend heeft gegooid, de Zuider buren niets meer toe. Wilhelm Herz heeft te Utah met een 500 cc NSU een gemiddelde snelheid be reikt van 339 km/u op de gemeten nujh een Absoluut wereldrecord. Het was de eerste maal, dat een motorrijder er slaagde een snelheid van meer dan 200 mijl per uur te bereiken. Het oöieieJe record stond op naam van de Nieuw- zeelander Rttssell Wright, die in 1055 met een 1000 cc Vincent 203 km/u heelt gehaald. Peter Cawthorn heeft het toernooi voor tenmsleraren te Scarborough ge wonnen In de finale versloeg bij de Egyptenaar Salem Khaled. m drie sets: 6—0 6—4 6—3. (Advertentie l.M.) Van 29 AUGUSTUS «/m a SEPTEMBER iedere "avond van 9 uur lol 10.30 uur (zondags niet) Prijzen WK» I 60 I'm 4 5.25 Kaarten te fasteifan blf Uw plaatselijke V.V.V, en Markt 85a OelH (Tel. K4730 - 265001. Hannïe Urbanus was nog juist in op het eerste honk, want de Bel gische eerste honkman Brouwen moet de bal nog vangen. ADENAU. Juan Mannel Fangio, de coureur met bet ernstige gezicht uit het verre Argentinië, Is ook op de Nürburgring onbereikbaar geble ven voor zijn concurrenten- Fangio, reeds wereldkampioen in 1951, 1954 en 1955 wijlen Alberto Ascari was opperheerser in '51 en '52 is hard op weg, ook dit jaar de wereldtitel te veroveren. In de 18de „Grote Prijs van Duits land", die meetelt voor het wereld kampioenschap en Werd. bijgewoond door meer dan lQÜ.OOfl toeschouwers, werd Fangio feitelijk alleen bedreigd door de jonge Engelse Maserati- rijder StirÜng Moss. Fangio daverde als eerste door de finish en hij no teerde voor de 501.820 km een tijd van 3 uur 38 min. 43.5 sec., hetgeen neerkomt op een gemiddelde snel heid van 137.8 km per uur, wat een nieuw record voor deze race is. Fangio maakte ook de snelste ron de van de wedstrijd, nl. in 9 min. 41,6 sec,, gemiddelde snelheid 141,3 km/uur. Het oude ronderecord stond al zeventien jaar op naam van de Duitser Hermann Lang (Mercedes) met 1385 km/uur. De grote sensatie van de race wa«. dat de Engelsman Peter Collins, die in het voorlopige klassement voor het wereldkampioenschap 1956 de leiding had met 22 punten vóór Fan gio, de strijd staakte, waarmee hij zijn kansen op de titel verspeelde. Er waren trouwens maar zes van de twintig gestarte coureurs, die de wedstrijd volbrachten. In een ver twijfelde poging een halve ronde achterstand op de leiders in te halen, verloor Collins de macht over zijn wagen. Hij vloog uit de bocht, waar bij zijn Ferrari zwaar werd bescha digd. De coureur zelf kwam met de schrik vrij. Een zelfde avontuur overkwam de Italiaan Castellotti, die in de dertiende ronde de Ferrari van Musso had overgenomen. Er wa» nog een incident, toen de Brit Bruce Halford door middel van de zwarte en rode vlag werd beduid, dat hij het circuit moest verlaten wegens een overtreding. Halford had zich nl., na een oponthoud, door toe schouwers weer op de baan laten duwen, hetgeen verboden Is. Halford reageerde echter niet op de vlag- signalen. Toen de race was afgelo pen, bleek dat hij half bedwelmd was door benzinedampen. Hy werd nit zijn wagen gedragen en naar het ziekenhuis gebracht. EDE In het kader van de garni zoensfeesten wordt aanstaande vrij dagavond op het terrein van de voet balvereniging ,3de" een wedstrijd gespeeld tussen het Nederlands Mi litaire elftal en de Profclub Amster dam. De opstelling van het Militaire elf tal is- als volgt: doel: Van Dijk (Sparta); achter: Brull (Sittardïa) en Van, Veen (Ajax)midden: Kreij- ermaat (EUnkwyk), Van de Meer (ADO) en Zwart (Longa); voor: Kick (Amsterdam)Bosselaar(Feijen- oord), Rcesink (WVC), Bisschops (Rapid J.C.) en Jansen (Enschede). De opstelling van de profclub Am sterdam is nog niet volledig bekend, maar in elk geval staat het vast, dat De Kubber, die zojuist uit Frankrijk is teruggekeerd, zal meespelen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2