Schiedamse amateurs zetten hun beste beentj e voor GEBR. LEYTE'S MOTOR EN SCOOTERSHOW Alle hens aan dek INMONOPOLE: „Ontsnapt uit Chiku Shan biedt veel sensatie Lesauto contra tram Gcbr. I.EYTF king program ma van 25 num mers - Züng, gitaar- en accordeonspel hadden de sterke voorkeur „Alarm in de Pacific ,Jan Huigen in de ton Op stap met 16 loonzakjes Man bij kermis ernstig gewond 33 sSSSSS&Si&GSSSS; i L.d.H.-diensten 't Slot-vuurwerk KERKDIENSTEN Tas met f 1.000 wordt vermist Burgerlijke Stand Kort bezoek van de Marine Promotie-wedstrijd van Schiedam Tijdelijke afsluiting van het verkeer HOUTMAN PIANO'S ORGELS Bootsman maakte val van vijf meter Tram hotste op Belgische truck Door voorvork van bromfiets gezakt Motorrijder gevallen Over stoep gestruikeld SCHIEDAM Th. PASCALES ds JOianl Koeriersters VICTORIA BROMFIETSEN DE BROMFIETSCARRIER MAIG0 MOTOREN en SCOOTERS 200.— Zaterdag 25 augustus 1956 T)e Schiedamse amateurs hebben vrijdag op het Plantage, podium hun beste beentje (meestal hun welluidendste stem) rs?01^62r^' z^*n keende wijze heeft omroeper„amateur" W O. Duys de stadgenoten bij de bijna duizend belangstel lenden ingeleid. Het opmerkelijke was wel dat de vocale pres taties overheersten en dat bij de instrumenten de accordeon en de gitaar favorieten waren. De negenjarige Ansje Zwaans (popperig klein achter haar grote accordeon)en de dertien jarige Jan Mulder, die zich reeds als een. geroutineerde zanger ontpopte, wonnen aller harteru Een lange reeks -van musici heeft een zeer lang programma (25 nummers) in een vlotter tempo dan vorige jaren afgewerkt. Na de Rumba Sombreros, die het spits afbeten, kwam de kranige Jan Mulder. Eerst zong hij met verve met begeleiding van de heer Duys „Daar bij die waterkant", daarna het sombere „Eens op een stormnacht". Een Russisch kozakkennummer van twee dames en een accordeonist in folklcristische kostuums, nam het gehoor mee naar de Aziatische step pen. Ansje Zwaans (negen jaar en beslist niet verlegen) speelde op haar accordeon het Nonnenkoor uit Casanova. Twee dames met gitaren zochten het in het moderne genre, zij „Rock en Rollden" als de Fri-jo's. Het trio Nusa Ina (bas, gitaar, elek trische gitaar) was een hecht rit misch ensemble, na het vloeiende oude Sweet George Brown eindigden zij met een eigen compositie van de verlegen „Rinus" (zoals zijn vriend hem. aankondigde) Vakantie-week 1956 ELKE DAG: Floralia. Julianapark in feest verlichting van 7.30 tot 12 uur 's avonds. Schip en Werf. Tentoonstel ling in Stedelijk Museum. Open van 1 tot 5 uur en van 7 tot 10.30 uur. 's Zondags van 1 tot 5 uur. Rondlei dingen van 7.30 tot 9 uur. Attractie-centrum- Op Nwe Haven en Westerkade. Van 2 uur 's middags tot 12 uur *s nachts. Torenkltmmen. Van de Grote Kerk, ingang Nieuwstraat, van 2 tot 4 uur *s middags. Cor Don bespeelt het klok kenspel. Marine-vaar tui gen. In de Voorhaven gelegen en bij avond geïllumineerd. Be zichtiging van 10 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur. Zondag van 2 tot 4 uur. HEDEN: Jeugdvoorstellingen. Poppen theater Henk Zoutendijk in Arcade. Om 9, 11. 14 en 16 uur. Het verhaal gaat over Jan Huigen en de zeerover*. Toertocht. Voor fietsers en bromfietsers. Start om 3 uur bij het Beursgebouw. Prach tige parcoursen van 30, 60 én 90 km. Hengel-concours. Om 3_ uur In de Delfshavense Schie voor volwassenen. Modeshow. In de Plantage van 3 tot 5 uur. Gebracht door de eNKa. Hier kan men zien hoe men met een bescheiden beurs toch smaakvol en cor rect gekleed kan zijn. Roelwedstrijden en demon straties mét radiografisch bestuurde bootjes. Om 4 uur in de Poldervaart. Iets ge heel nieuws voor Schiedam, Muzikale Variêté-Sbow. In de Plantage om 8 uur. Met een keur van artiesten; Peter Piekos, The Topliners. Joe Andy, enz. Excursies. Om 11 uur naar Werf Gusto met bezichti ging van de „Straat Torres", Om 14.30 naar Wtlton-Fjjen- oord met bezichtiging van het nieuwe dok. 'MAANDAG 27 AUG. Jeugdvoorstellingen. In het Passagetheater worden films vertoond; „Mooi Varma- land", „Mardi en het aapje" en „Do puivelsrace". Om 9. 11, 14 en 16 uur. AUe hens aan defc.'Een van de hoogtepunten in de Vakan tieweek. De Schiedamse amateurs aan het werk in deze revue in het Passage- theater. Aanvang 8 uur, Dansarcmd. Om 8 uur in dc Plantage. De beentjes gaan van de vloer bij de muziek van „Dfe 'Windmolens". Ook een „grammofoonplaten- zangwedstrijd. Vakantie bridpe-drii'C, Om 7.30 tiür in Musis Sacrum. Om het parenkampioen, schap van Schiedam. Mooie prijzen- EarurJies. Om 10 uur naar Wilton Fijenoord met be zichtiging van het nieuwe dok. Om 4 uur naar Werf Gusto met bezichtiging van het m.s. „Straat Torres". De „v er geetmij nietjes", een viertal met Wim Poulus, produceerden dans muziek. B. van der Binden speelde op zijn mondaccordeon de czardas van Monti. De twee accordeonisten, de Riejo's, zochten het in het klas sieker genre met de vertolking van een intermezzo uit de Cavalïeria Rusticana. Ook een jeugdig accor deonduo, Meerder-Govaert, kwam op het beton. De Zingende Gerto'S wa ren twee vreesaanjagende jonge dames, die het met hun gitaar en zangstemmen in het wilde westen zochten. Het slotnummer voor de pauze was jazz van het kwartet Thom Bems met zang van Tini Woord. Veel succes oogstte de tenor K. VUetstra. Vooral zijn La Spagnolia kreeg een warm onthaal. Enkele ge zelschappen hadden na de pauze een metamorfose ondergaan. Onder een andere naam lieten zij zich weer lustig horen. De Ambonezen van Nusa Ina schaarden zich nu onder het septet Kua Ina Minstrels. Met solodansen van een bekoorlijk danseresje en snarenspel van de ove rigen namen zij de stadgenoten in gedachten mee naar het verre Indo nesië. De dansband van de Cartonnage- fabrlek presteerde het om het pu bliek ondanks de kilte in beweging te brengen. Spontaan kwam men met begeleiding van het vijftal tot community singing onder het alge mene verzoek van „Geef mij maar Amsterdam". Tafeltenniskampioen Johan Plooy verbleef liever met zijn trio in de ritmesectie en ook deze boogies, o.a. de Piet Heinboogie, wa ren niet te versmaden. Noemen wij nog Elly Damen (accordeon), The Blue Rhytm Quartet, The Galory's (mondaccordeons) en Hans de Jager. Mej. R. Meyer hield een voordracht en Russische Schiedam mers verrasten weer door als Froi- ka-ensemble een leuke muzikale tocht naar de Oekraïne te maken. Het Cornell .Light Quintet (Thom Bems) nam ver na elf de aanwezi gen mee naar Zuid-Amerika, het land van de rumba's. DE PRIJZEN Daarna reikte de heer W. O. Duys de prijzen uil Tot veler verbazing had mej. Meyer de eerste prijs bi de afdeling solo's gewonnen. Een geweldig applaus verwierf daarom de tweede prijswinnaar de heer K. Vlietstra. Mond-accordeonist B. van der Linden mocht de derde prijs in ontvangst nemen. De overige prijswinnaars waren: Afdeling duo's De Riejo's; Afdeling trio's Nusa Ina; Afdeling kwartetten. De vergeetmijnietjes, The Blue Rhytm Quartet; Grote ensembles Kua Ina Minstrels. Cornell Light Quintet. Het bestuur van de S.G. betreur de het dat bet Froyka-ensemble bui ten de prijzen gevallen was en daar om kregen de verdienstelijk spelen de Schiedamse buitenlanders een extra prijs. Russische belangstelling voor de Schiedamse jeestweek. Dit gezelschap van Schiedamse Russen, de Froika's, kreeg op de amateurovond nog een eervolle vermelding. Jan Mulder, dertien jaar oud en heel niet banglaat voor de mi crofoon horen hoe hij het zou doen „op de stoep pan *t stadhuis". IN PA: E: Onder de minder geslaagde aan prijzing „Het keiharde verhaal van een vliegende admiraal" verbergt .Alarm jn de Pacific" (The eternal sea) een fris verhaal over het leven van een kapitein bij de Amerikaanse Marine. John Hoskins (Sterling Hay- den) raakt in de oorlog op een ge bombardeerd schip een been kwijt. Hij weigert echter ontslag te ne men en met een kunstbeen brengt hij het tot admiraal. Ondanks grote oppositie verwezenlijkt hij zijn idee om straaljagers te laten opstijgen van een vliegdekschep. Na vele suc cessen, die hij door zijn doorzettings vermogen bereikt, wijdt hij zich ver der aan het herstel van oorlogsinva liden. Het verhaal is gebaseerd op het leven van een held van de Ameri kaanse marine en de feiten zijn vrij reëel en aannemelijk voorgesteld. Het geheel is sober gehouden zonder dat de spanning ontbreekt flarïngvangstherichten Vangstberichten uit zee; VL 78 IQ kantjes: VL 79 30: VL 172 geen vangst; VL 203 35 (nog 2 netten): VL 203 45 (45C VL 2% geen vangst; VL 207 geen vangst: VL 208 geen vangst; VL Zl6 55 (40); VL 86 3; VL 97 M; VL 114 geen vangst; VL 113 geen vangst; VL 142 17: VL 190 50 uit eert halve vleet; VL 196 Z; VL 99 VL 33 Z; VL 61 50: VL 71 geen vangst*; VL 83, geen vangst; VL 166 1; VL 14 65 (251VL 56, 25: VL 84 geen vangst; VL. 89 30 (40): VL 112 «t VL 132 120 uit een halve vleet. Binnen: (trawl) VL 71, A. v. d. Toorn, 23 last. Vertrokken: VL 25 D. v. Haren. Marktnot erin gen: trawlharing groot 34 40—34.90, trav/lharing groen 38-40 60.70, idem klein 3429, «tentharing S3-90 -27.— vertekend verhaaltje met veel na- maak-Chinezen en namaak-„lokale sfeer", maar „BIoo^ illey" is in elk geval weer eens iets anders in het spanning-genre. Men verveelt er zich beslist niet bij. Aan spanning en sensatie geen gebrek in ,3Iood Alley" (Ontsnapt uit Chiku Shan). Ruwe, harde, dappere John Wayne leidt in deze luide en bont gekleurde CinemaScope-geschiedenis waarschijnlijk wel de raarste onder neming uit zijn hele stoere filmcarrière. Hij voert namelijk het commando op een hekwieler-veerpont, waarmee een heel Chinees dorp uit commu nistisch China naar Hongkong vlucht. Eigenlijk voelt de nonchalante vrijbuiter weinig voor deze idealis tische onderneming, maar beleefd- krompratende Chinezen en een kat tige Amerikaanse brengen hem wel aan het verstand dat hij geen keus heeft. Met allerlei ingewikkelde schijn manoeuvres worden patrouilleboten om de tuin geleid, vakman "Wayne weet altijd precies waar een camou flerende mistbank zich ophoudt en zo sjokt de wrakke expeditie onder de kust langs, door moerassen en kre ken, door stormen en woedende be schietingen, zuidwaarts. Aan boord bevindt zich ook een politiek onbe trouwbare familie, die het voedsel vergiftigt en tussen al deze ramp spoed door vinden de kapitein en zijn landgenote (Lauren Bacall) nog tijd om elkaar allerlei onaangename dingen te zeggen. Het meisje houdt er het eerst mee op. Wayne blijft nog een tijdje doorgaan in de trant van: „vergeet het maar, ik heb in elke haven een grietje", maar als Hongkong veilig bereikt is, komt het wel voor elkaar tussen die twee. Er zijn wel een paar humoristi sche details in deze film, o.a, dat van de ryke, „foute" pater familias, die zich. af en toe in een. oude, keurig opgepoetste auto laat hijsen, waar d< motor en de banden aan ontbreken. Het is natuurlijk wel weer jammer dat de politieke actualiteit in China, die ernstig genoeg is, gebruikt moest worden voor een oppervlakkig, raar In het Poppen-theater VOOR HEDEN! Apothekers nachtdienst: Apotheek F. :.H, Backer, St. Uduinastraat 58a- Beller b(j ongeval: G.G. en G-D. Tuinlaan 80. telefoon 69290, Politic-alarmnummer: 64666. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur er iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags geslote». K.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam; Geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iede re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15,: 7 en 9 uun „Alarm in de Pacific". Monopol e, 2, .5, 7 en 9 uur: „Car son City". Een 27-jarige klokkenist van Wil ton Fijenoord, woonachtig in 'Den Haag, is gistermiddag met het loon van zestien andere werknemers er varr door gegaan. By de betaalmees- ter had hij zestien loonzakjes gekre- ,'gen met een gezamenlijke inhoud j van 1200,— om deze zakjes aan een j ploeg, ter hand te stellen, In plaats daarvan is hij op een gestolen fiets verdwenen. Hij is thans nog voort vluchtig. Gistermiddag om vier uur heeft op de Westerkade, thans veranderd in een kermisterrein ,ecn verkeers ongeval plaats gehad, waarby de 67- jarige heer M. K. uit de Fabrlstraat 26b, érnstig gewond te. Zoutendijk heeft viermaal enige hom I ^telling voor bestaat. derden kinderen vermaakt met de j Een trekker met oplegger, bestuurd geestige en fantastische avonturen «oor de-chauffeur A. G. reed op die van Jan Huigen, die van huis weg- I P-lsats langzaam achteruit om zo de loopt en in het circus verdwaalt. Aan s§arage van de Schiedamse Transport- het slot vangt onversaagde Jan en Expeditie Mij. in_ te rijden._ Het De samenkomsten van a.s. zondag van het Leger des Heils zullen wor den geleid door de thans met verlof in het vaderland vertoevende zen dingsofficieren kapitein en mevrouw W. Krommenhoek—Bachus- 10 uur v.m. Heiligingssamenkomst; 6-30 uur n.m. Openluchtprediking aan de Tuin- laan en 7.30 uur nm. Verlossings samenkomst, Kapitein en mevrouw Krommen hoek-Bachus zullen op 8 september a.s. hun verlof beëindigen en naar Jamaica reizen om daar de leiding op zich te nemen van het blinden instituut van het Leger des Hells. Het grote vuurwerk, waarmee za terdagavond 1 september de vakan tieweek wordt besloten zal niet, zoals aanvankelijk is bekendgemaakt en zoals ook in het programma staat vermeld, plaats hebben op de krui- zing van de Damlaan en de Oudedijk, maar op dezelfde plaats van vorig jaar, nL aan de Vlaardlngerdjjk in Nïeuwland. Ned. Herv. gemeente. Grote Kerk; 10 uur ds. A. Hoffman en 5 uur ds, F. Oberman (Rotterdam) Jeugddienst. Nieuwe Kerk: 10 uur ds. A. van Leeu wen (De Kaag) en 5 uur ds, P. H. Quartel (Deifshaven). Westerkerk: 9 en 10.30 uur ds.-W. J. Schouten (Vlaardin- gen) en 3 uur ds. A. Hoffman. Vredes- Jterk: 9 en 10.45 uur dr. L. J. Cazemier en 7 uur ds. a. Hoffman. Kethel: 10 en 7 uur ds. P. J. de Brudn. Gerei. Kerk: Oostcrkeck: 10 uur ds. G. van Doornik (Nijmegen) en 5 uur ds. C. Klapwijk (Bennebroek). Planta- geteeck; 9.30 uur ds. G. Brinkman en 4.30 uur ds. G. van Doornik. Juliana- kerk: 11 ds. C. Klapwijk en S uur ds G. «man. Kethel: 9.30 uur ds. R "F- Vs :i 2.30 uur ds. W. A. Krijger. Ziekend; Z gemeente-ziekenhuis; u. ds. J- A. liebly. Ned. herv. geref. evang. Gebouw Ire ne: 10 uur eerw. heer A. J. Twigt (Delft) en 3.30 uur ds. D. B. van Lok horst (BergschenhoekL Ned. prat. bond: Westvest 92: 10J0 u. ds. J. A. Hebly. Evang. Luth. Jterk; 10 u. J- Wiersma (Ede). Oud-kath kerk: Dam 28 9 uur H. Mis. Chr. geref. kerk; Kerkgebouw Waran da/B,K.-laan; 10 en 5 uur ds. A. zwiep. Chr. gerei, gemeente, volksgebouw Tuinlaan: 10 en 4 uur ds. M. J- Middel koop. oud-gerer. kerk. Jeugdhuis Lange Haven 97: 10 en 3 uur ds. Grimigt. Baptisten-gemeente. Kerkzaal I^nge Haven 59: J0 en 7 uur ds. W, Kloos (Gouda). Leger des Heils. Lange Haven 27: 10 u. heiliglngssamenkoiriit en 7.30 uur ver- lossingssamenkomst. Tuinlaan: 6 30 uur openluehtsamenkomst ol.v. kapitein en mevrouw W. Krommenhoek. Artsen op zondag In spoedgevallen zijn dit weekein de de volgende artsen te raadplegen: J. A. H, van den Berg. L. Niéuw- straat 175, tel. 68881; J. J. G. de Maeyer, Burg. Knappertlaan 30, tel. 68163 en Ch. A. Poll, Tuinlaan 92, tel. 87859, Geopend is apotheek F. H. Backer. St. Liduinastraat 58, die ook gedu rende de volgende week de nacht dienst waarneemt. onder luide aanmoedigingen van zijn jonge publiek een zeerover, hij bevrijdt een prins en Jan komt weer in zijn. vertrouwde ton terecht. De eerste en de laatste voorstelling wa ren gisteren matig bezocht, de tweede en de derde jeugd voorstelling waren volledig uitverkocht. Vandaag waren er weer vier bijeenkomsten. Een bezorger van tijdschriften, de heer J. P. P. deed bij de politie aangifte van dé vermissing van een geldtas, inhoudende ongeveer f 1000. Hij vermoedt dat hij, bij het aan trekken -van zyn leren jas, de tas op het raamkozyn'^yan een winkel aan het Van 't Hofplein heeft neer gelegd. GEBOREN; Artje d, v. G. v. d. Wilt en G. J. M. Kok. Jean M. z. v. P. van Zundert en J. Gort. Jc- han L- z. v. L. den Boer en J. P. Ravensbergen. Geertruïda d. v, J. F. W. Dröge en D. EIberse. Caro lina M. J. d. v. J. F. v. d. Valk en C. M. J. Veelenturf- Zlata N. d. v. I. Dosen en J. Marenic. Koos- je d. v. C. Hesselberth en W. J. van Gelderen. OVERLEDEN: J. D. M. A. Meijer 74 j. W. Holierhoek 60 j. C. J. van Geene 73 j. H. v. d. Laan 63 j. vr. van E. Mulder. Reductie voor de ouden vau dagen Ouden van dagen die lid zijn va» een van de bonden van ouden van dagen, kunnen de avondvoorstellin gen in de Plantage bijwonen tegen de gereduceerde prijs van ƒ0,40. De toe gangskaarten zijn voor hen op ver toon van hun lidmaatschapskaart uit sluitend verkrijgbaar aan de loketten Plantage en Lange Nieuwstraat. voertuig kwam daarbij dicht langs het voetpad. De heer K. is vermoe delijk geschrokken van de wagen en achteruit gestapt, en zo onder de linkerachterwielen van de oplegger gekomen. Zijn rechterbeen werd op een plaats verbrijzeld en op een an dere plaats gebroken. Bovendien was er een slagaderlijke bloeding in de lies. Politieagent De. Vette verleende snel eerste hulp, zodat de bloeding direct gestopt kon worden. Per am bulance is het slachtoffer naar het gemeenteziekenhuis gebracht Zijn toestand baart zorg, maar er is geen direct levensgevaar. Ook de Koninklijke Marine heeft het feestende Schiedam met een be zoek vereerd, omdat als motief voor de Vakantieweek de .scheepvaart is ékozen. Als afgevaardigden zyn ver azen de patrouillevaartuigen „Freyr" en ,.Hadda", die nu in. ds Voorhaven zijn afgemeerd. Het is maar een kort bezoek daar beide schepen maandag a.s. weer uit Schiedamse wateren verdwijnen. Vandaag zijn deze twee bodems te bezichtigen geweest en dat zal mor gen ook nog kunnen gebeuren van 2 tot 4 uur. Maar alleen het bovendek is toegankelijk, zodat men er ook niet veel wijzer wordt. De „Freyr" (com mandant Itz. 2e kl. J. W. Lugard) en de „Hadda" (commandant Itz. 2e kl. C, J. M. de Jonge) zijn zusterschepen en werden in 1954 op de rijkswerf in Den Helder gebouwd. Deze schepen dienen voor de opleiding van het beroepspersoneel van de Kon. Ma rine. meten 17 ton-en zijn bemand met 33 koppen. Kortgeleden hebben de twee nog een andere representatieve taak te vervullen gehad; zij hebben nl. in Kampen gelegen tijdens de „operatie H20", het feest ter gelegenheid van de dichting van de dijken van de zuid-oost polder. Zondag a.s. om half drie speelt het eerste negen-tal van Schiedam op de Boshoek de eerste promotie wedstrijd tegen het Amsterdamse H.E.D.W. De Amsterdammers heb ben ook lange tijd ongeslagen aan de kop gestaan maar zijn tegen het eind van de competitie minder sterk gaan spelen. Het blijft echter moei lijk hier een voorspelling te doen. De tegenstanders van de nog vol gende promotie-wedstrijden ware#) bereid om in Schiedam te spelen, zodat het Schiedamse publiek nog i van drie bijzondere wedstrijden kan 'genieten. ROTTERDAM Dinsdag a.s, zal de ruim 40 meter hoge boeg, het belangrijkste gedeelte van het nationale monument voor de koopvaardij aan de Boompjes, kop Leuvehaven. worden geplaatst In verband daarmee zal op die dag van 6 tot 16 uur de Nieuwe Leuve- brug afgesloten zijn voor alle ver keer, ook voor voetgangers. Het vér- keer van en naar de Maasbruggen zal via de Rederijstraat moeten gaan. Bij hevige wind zal het kar wei uitgesteld worden. (Advertentie IM.) Singel 114-116 Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres Aan boord van het Franse s.s. Fenmarche ïs gistermiddag de 48- jarigé Franse bootsman R. Ordron- neau van een stelling gevallen. De man maakte een val van vijf meter cn moest met enige gebroken ribben in het Havenziekenhuis worden op genomen. De bootsman was op da stelling van het schip aan 't verven. Gistermiddag 'ontstond er op de Groenendaal bij de Kipstraat een tramvertraging met de lijnen 1 en 18 in de richting van het centrum van ongeveer een half uur. Een tramwagen van lijn 17 was op een Belgische truck met oplegger ge botst. Het voorbalkon en rechter zijde van de tram werden- ingedeukt De vrachtwagen liep geen. schade* op. De aanrijding ontstond doordat de autobestuurder plotseling naar links moest uitwijken voor een bromfietser. De 41-jarige C. M. Rijngent van de Putseboeht is gistermiddag op de Aelbrechtskade door de voorvork van zyn bromfiets gezakt. De man viel op straat en geraakte buiten bewustzijn. Vermoedelijk met een hersenschudding werd het slachtof fer naar het Coolsingelziekenhuis vervoerd. Doordat een voetganger weifelend overstak, is gistermiddag de 28-jari- ge elektricien L. Ophoff uit de Oranjeboomstraat in de Doklaan met zijn motorfiets gevallen. Ook de voetganger kwam ten val. De mo: torrijder liep een zware hersen schudding op en werd naar het Zui- der ziekenhuis vervoerd. De voet ganger kreeg slechts enige schaaf wonden en kon zijn weg vervolgen. De. 56-jarige mevr. M. M. Kooy- Van der Velde uit de Bovenstraat, kwam gistermiddag op de stenen stoep voor een pand aan de Sluisjes- dijk ten val. Met een grote vlees wond aan het rechterbeen moest zij in het St.-Fransiscus Gasthuis ter verpleging worden opgenomen. Gisteravond omstreeks kwart over zeven is door een verkeerde ma noeuvre van de leerlingeen les auto op het Weena.in botsing ge komen met de motorwagen van lyn vier. Tengevolge van de bot sing werd de auto zwaar bescha digd, en moest deze worden weg gesleept. Leerling en de instruc teur, dte naast hem zat, kwamen met de schrik-vrij. Huidarts "Vondellaan 8 Mj.v. maandag 27 ang. FRAKTIJK HERVAT kunt u iiiel missen geen dag Te koop aangeb. Feestartikelen:.' „Het Mas ker" te Schiedam. De grootst fesorteerde speciaalzaak van luid-Holland. Liedjes Voordrachten - Wensen - Toneelwerken - Mutsen - Rubber maskers - Schmin ken - Pruiken - Snorren - Baarden - Scherts en Goo- chelartikelen, Eigen fabrika ten en import!! Zie onze at tractieve etalage. Let op het juiste adres ..Het Masker". Broers veld 134. Tel. 64296. Op aanvraag: gratis catalo gus. Met honderden afbeel dingen. Dir. J, H. Vilierius. Naaimachines koopt u bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A, var. Leeuwen. Hoogstraat 62. te lefoon 65783. Reparaties on der garantie. Betaling In overleg. WOENSDAG 29 AUGUSTUS van 14 t/m 23 uur in zaal MARIJKE, Broersveld 121 Wy tonen o.a.: IN ALLE PRIJSKLASSEN alsmede de OPLOSSING voor uw TRANSPORTPROBLEMEN; waarvoor geen rijbewijs nodig is een feest voor oog en portemonnaie door de enorme prijsverlaging van van de 250 c.c. MAICOLETTA KOM EENS KIJKEN zullen u gaarne alle gewenste inlichtingen verstrekken Lessen Erk. B.E.A. Autorijschool ..Centrum", 10 rijlessen a 47.50. Lest met Ford Tau- nus. Halen en brengen gra tis. Gebouw „Sursum Cor- da". Nïeuwstr. 12. tel. 64356. Blanke kapstokken 19.75. Pracht keus in kapstokken, blank-Gotisch. Gaat naar Plate t.o. Stadhuis, Schie dam. Vnor acooterles naar Autorij. school H. P. Take, Jan Sanjéstraat 4, Rotterdam, telefoon 36777. Te huur aangeb. Voor uw feesten geen stoelen lenen bü de buren maar bij ons kunt ze huren. H. J Stentier, stoffeerderij. meu belmakerij, annex reparation. W. Frankelandsestraat 79. ic- Iefoon 69974, Auto's Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, gede monteerd. gemonteerd mei bijlevenng van nieuwe ket- tingkast, spaken spatborden en jasbeschemer f 37 50 Frans Waitman. Rotterdam- sedljk 240. telefoon 88948. Permanent Wave H61ène Permanent met toe stel, het beste wat er is, com pleet 5.—; stroomloos 7.50 Op vertoon van deze adver tentie 1.— korting! Damea- en herenkapsalon „Hêlène", Rembrandtlaan 22, telefoon 67170. Fotografie Rolfiims vergeten? Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films. Foto K. Vuu- ren. Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar KL, van Vuuren, Hoogstraat 106. tele foon 66720 In spoedgeval des gewenst in 1 uur klaar. Diversen Inlijsten varj platén eri foto's en aquarellen, schilderijen Scherpe prijzen en toch twee Jaar garantie G. van Loenen. Dam 41—43. teiefoon 66192. Showroom: Vlaardingerstr. 6. Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap, of kantelbed. Prima afwerking, als nieuw terug Het goedkoopste adres DDK Groenendal la (Broers- veldpad), telefoon 67028 (na 6 uur telefoon 68789). Ledi kanten. matrassen, opklap bedden. hutledikanten, kam- peerbedtlen enz. Kom eens praten. Alles op het gebied van glas in lood. „Aa-Ve" Glas-io- iDodbedryf, West Fraoke- landsestraat 16, tel 86280 Van Loenen vóór Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—-43, telefoon 66192 Nummerbrieven dt« n«ar ons oordeel niet bonafide op Ut inhoud 'der advertentie r*-*ie- ren worden niet doorgen-nrt-n.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1