Henk Schouten is match winnaar in en Rotterdam kwam na de rust van 3-1 achterstand tot 3-4 zege Sterkste deelnemers in de achterhoede Coal betrekt riante nieuwe „woning Sparta boezemt Carbon veel ontzag in Ook I IHIJC moet voor Olympics buigen „Het Zuiden" heeft veel moeite met de „Eibers" R. Dagenais komt niet ALLEEN TWEEDE HELFT WAS AANTREKKELIJK VAN DE GROENE TENNISTAFEL Ommekeer - Maandag a.s, start volleybalseizoen TAFELTENNIS- Keg. Blümér is jeugdkampioen van Rotterdam Nieuweoogst Kaclertoernooi in Schiedam Rotterdamse renners actief op de weg BV Het Westen jubileerde STRIJD ROND DE KORF Merono en Dionis op deelnemerslijst Maandag 15 oktober 1956 7 gespeeld. Een massale aanval in de twintigste minuut resulteerde in een handsbal van Maertens ih het straf schopgebied. Zelfs tot verbazing van. de sterk chauvinistische Antwerpse supporters legde de heer. Raeymae- kers de bal bulten het beruchte ge bied. Uit de .achterhoede kwam een verbitterde ...GerardKerkum naar voren. Hij joeg de bal uit deze vrije trap zo onnoemelijk hard in de tou wen, dat doelman Geérts slechts een licht suizen kan hebben waargeno men. Teleurgesteld moest arbiter Raeymaekers naar. het midden wij (Van onze sportredactie) ANTWERPEN, zaterdag. De traditionele strijd om de Maas- en Seheldebeker tussen de. vertegenwoordigende voet bal teams'uit de aan deze rivieren gelegen havensteden. Rotter dam en. Antwerpen,, heeft niet aan de vérwachtingen beant woord. In beide teams waren een aantal oud-internationals opgesteld, waardoor „op papier" bij voorbaat een aantrekke lijk duel werd gegarandeerd. Dit werd het van Rotterdamse zijde de eerste twintig minuten in de tweede helft. Toen. sloegen de Rotterdammers hun slag om de 3—4' achterstand in een 34 overwinning om te zettem De roem van het sterke Rotter damse elftal was "de Maasstedèlijke matadoren vooruit gegaan en. de Sinjoren hadden zich daarop volle dig ingesteld. Enthousiasme en snel heid versus techniek werd het In de eerste helft. Het gevolg was, dat de gasten, op het jipor: ruim 7000 be zoekers bezettè Beerschot-stadion, aanvankelijk het •.onderspit moesten delven. De Antwerpenaren belaag den de Maassteöelijke veste in hoog tempo. Te trage reacties van de Rotterdamse ;deiénsie was de oor zaak, dat rechtsbinnen; Everaert de bal goed voor z'n schoen kreeg. Toen was er voor de voortreffelijk spe lende doelman Van Dijk geen hou den aan <1—0). De Rotterdamsehvnorhoede kwam wel tot. gévavar!ijké ^tegenaanvallen, doch de aanvalslinie was te hete rogeen om vooralsnog succes te- kun nen hebben. Rechtsbuiten Tonny van Ede probeerde 'het met enkele snelle-'-rushes, Coeh Moulijny goo chelde /aani'de.linkerzijde en; door het midden trachttê-:HenkSchouten' zich met lange dribbels .een weg te banen/ ^Vim-i.vander Gijp beproefde z'n geluk' roet verre schoten:;;;' De kleine.. Moulijn trof na 20 minuten, de róps,: .toen /hij; haar 'rechts'-''ge zwenkt- doörsprintte op een ,:pass" van Tonny;; van Ede (1—Ik Drie 'minuten laten ..liepen de Sinjoren weer juichend naar het éigen, helit, want met hard vleugelschot had de .oud-international/ rechtsbuiten Vliers, Van; Dijk andermaal gepas seerd (2—1), Tegen het stevige spel van de'Ant werpenaren-". waren de .Rotterdam- Dit is de 'gelijkmaker (3—3), die Gerard Kerkum uit een vrije, trap voor Rotterdam, scoort. Deze vrije schop teas een 'gevolg van een handsbal die binnen 't strafschop gebied door ten van de Antwerpse .middenspelerswerd veroorzaakt, Tot'.verbazing van een ieder legde de Belgische arbiter' de bal buiten het strafschopgebied. Toenkwam '.Gerard Kerkum verbitterd, aanren nen en toen was het met een dave rende knal. dwars door den muur tje van spelers meteen prijs. de gelijkmaker dribbelde Henk Schouten dwars door de Antwerpse defensie, omspeelde' drie, vier man (inclusief de doelverdediger) en toen stond niets een Rotterdamse 3—4 zege meer in de' weg; Rotterdam: v. Dijk (Sparta)r-Vis ser (Sparta) en Kerkum: (Feye- no'ord)den Hartogh (Excelsior) Terlouw (Sparta) en Steenbergen;: (Feyenoord); v. Ede (Sparta), Bak (Feyenoord), "WV v.- d. Gijp (Sparta), Schouten en Moulijn (Feyenoord). Antwerpen: Geerts,. Schroyens en de Mondt; Martens,-v. Gunderen en zen (3—3). Rotterdam-sloeg daarna I Huysmans; Vliers, de Backer, Scnel- meedogenloos toe. Vijf minuten na j lens, Everaert en Wouters. (Van onze tafeltennismedewerker) Sparta heeft in het duel met Carbon zeer duidelijke taal gesproken. In hoog tempo en met. het nodige zelfvertrouwen hebben de Spartanen de Carbon-spelers een lesje gegeven, dat hen stellignog lang zal heugen. Reeds in de eerste partijen werd.het lot;van Carbon bezegeld en een van de oor zaken, dat dit duel een uiterst eenzijdige': strijd werd,, was ongetwijfeld het gebrek aan tactisch Inzicht, waarvan. Carbon reeda bij de opstelling hiyk gaf. r Niets was zo goed om de strijdlust 'vart. Carbon te doven, dan door Frans- Duim Carbons -sterkste 'spe len v reeds in de eerste partij ach ter dé groene tafel te brengen: Het werd een 17—21, 17—21 nederlaag Tri voor de Rotterdammer en: toen Wim mers niet opgewassen. Buitendien f Schuiler daarna, mede door de dul- was het plaatsen van de groen-wit- j delyke aanwijzingen, welke Bert ton niet altijd tot in de puntjes ver- Onpes- tijdens het spelen aan Eric zorgd Het werd kort voor-de rust Goudsmit gaf —hetgeen reglemen- nog 31, toen scheidsrechter Raey maekers, kennelijk niet bezield door de Eenelux-gedachte, middenvoor Schellens rustig liet doorspelen, toen deze in overduidelijke buitenspel positie de bal van rechtsbuiten Wou ters kreeg toegespeeld. De Rotter-, damse achterhoede, inclusief Van Dijk, bleef'staan wachten op het fluitsignaal.Dit'-kwam nieten Schel lens kon- zonder hinder de bal in het doel deponeren. De tweede helft werd na eën goed tair ongeoorloofd is moest toe laten, dat de achterstand van Car bon op 02 kwam, was het pleit in feite beslecht.-Dat neemt echter niet weg, dat Bert Onnes volop gelegen heid kreeg om zijn kracht te demon steren op een wijze, waaruit onom stotelijk bleek, dat de faam van On nes tót de sterkste spelers ter '"we reld te. behoren, volledig juist is. Het lijdt geen twijfel, dat dit: Sparta deze competitie met een kampioen schap zal besluiten. Geen team in ons land is in staat de Spartanen daarbij een haarbreed in de weg te leggen. In ieder geval is Bert Onnes een sterke troef in Nederlandse han- kwartier, mede doordat Schouten rien voor de wedstrijd tegen Duits middenvoor. Van oer Gijp rechts-]andi we]fce op 23 november 1956 in buiten en Bak linksbinnen gingen Venlo zal worden gespeeld. spelen, een volledige Rotterdamse aangelegenheid. Toen zegevierde de techniek. Door' een blunder van spil Van Ginderen kreeg plotseling Aad Bak de bal voor z'n voeten. Een, pass naac Wim v. d. Gijp volgde, die vlak bij de staander voor het beslissende zetje zorgde (3—2). Toen- werd de geest over Rotterdam goedvaardig. Plet Steenbergen en Gerrie den Har togh stuwden hun aanvalslinie .en via open aanvallen gelanceerd door Coen .Moulijn en Tonny van Ede werd het Antwerpse bolwerk murw Het cömpetitieschip van dé Afde ling Rotterdam van de Nederlandse Volleybal Bond staat op de helling gereed' óm van stapel te lopen.Dezé- stapéllopp zal maandag22 oktober a.s. geschieden. De competitie-indeling voor de eerste klasse ;is als volgt: Dames: Concordia. ZVC, SVC, HVC, Rammehladï's., Kracht en Vlug heid, St. Paul, DRL, Hou Stand en Rotterdam-Zuid. Heren: Rotterdam-Zuid, DRL,' Smash, EVCH/Olympia, HVC, Tena-. co.' Vestuvalo, Torpedo's (Dordt); SVC en ZVC. Het- programma voor de eerste week luidt als volgt: ;."1 Dames: maandag 22 oct. ZVC—Kr. en Vlugheid en DRLRotterdam- Zuid; vrijdag 26 oktober: SVC Ramme'nlaars; zaterdag 27 oktober: Concordia—Hou Stand en HVCSt. Paul. Heren: donderdag 25. oktober SmashVestuvalo; vrijdag EVCH/- Olympia—Ten&ce eri Rotterdam- Zuid-rr-SVC; zaterdag 27 oktober DRL—Torpedo's en. HVC^ZYC. Wifra moest tegen Ned. Lloyd de winstpunten achter laten. Henk Mostert en Jaap Willemstein slaag den er niet in voor Wifra te scoren. De legenpunten kwamen door toe doen van Wim Stoop, die in uitste kende vorm ookde sterk spelende Frar.s Schools, wist te overmeeste ren. Sparta 3 verloor overeenkomstig de verwachtingen van Povac. G. Battenberg klopte Piet Weel en J. Gompelman; John Cogh scoorde, voor Sparta een derde punt tegen J. Gompelman, doch daarmede was de koek voor Sparta 3 opgedeeld.. Bij Povac bleef Henny Grijzenhout ongeslagen. Met dezelfde cijfei's won Quick van Smash, terwijl PSV en Blue Star broederlijk de punten deelden. Bij PSV verrichtte Cor Schep een hattrick. Voor een verrassing zorg de Batswingers. dat niettegenstaan de een hattrick van Jacques Cou- mans een kWne zege op Luck Raek wist te boekers. - In de overgangsklasse bleven de beide Wifra-teams 'ongeslagen.' Wi fra 2 noteerde een 100'zege. op BSM, terwijl Wifra 3 eerst bij het. dubbelspel aan Wilskracht toestond een enkel tegen punt op het score bord te brengen. Eendracht en UVS noteerden eveneens een 9—1 overwinning. Eendracht behaalde dit resultaat op Dordrecht, waarbij J- van.:-Dam door een zege op Peter.v. d. Bosch de enige winstpartij voor Dordrecht op tafel bracht. USV maakte korte met ten met het zwak spelende Wilno. Carbon 3 kwam tot een 'punten verdeling in het' duel. met' Tilburg. Bert van der Linde en -Arte Zuid geest kwamen elk tweemaal tot winst; J. van Aart scoorde één maal. Bi? Tilburg bleef Maas ongeslagen; Eenzelfde resultaat boekte USV 2' in een uiterst spannende strijd te gen Treffers 2. Siem Roodzant'kwam driemaal tot winst; hij klopte Nico .Heemskerk in de derde game met 34—32! Piet van der - Giessen won eveneens van Heemskerk, .terwijl Arie Hofland Wil' van der Zwet overmeesterde. Wibo 2 klopte Rot terdam met 73 drie tegenpun- ten van de nog steeds ongeslagen Henk v. d. Boo gaart en met de zelfde cijfers, ontfutselde Wibo, 3 de beide winstpunten aan Carbon'2. In dit duel wormen de drié Carbön- spelers van-A. van Soest. De uitslagen waren: Hoofdklasse A: Sparta 3—Póvae 3—7; Ned. Lloyd—Wifra 7—3; Smash —Quick 3—7; Scylla—Sparta 2 .7—3. Hoofdklasse B: BatswingersLuck Raek. 6-4; PSV—Blue Star 5—S; CarbonSparta 0—10. Overgangsklasse: Eendracht—Dor drecht 9—1; Wifra 2—BSM 10—0; Carbon 3—Tilburg 5—5; USV—Wil no,'9—1;' Irene—WVZ 9—1; DOS— Batswingers 2 8—2; Salamanders— DOS 3 1—9;- Treffers 2—USV 2 5—5; Rotterdam—Wibo 2 3—7; Wibo'3 Carbon 2 13; Wilskracht—Wifra (Van ome tafeltennismedewerker) Op zeer overtuigende wijze heeft Ecg. Blumer zondag de Rotterdam se jeugdkampioenschappen gewon nen. HÖ verloor geen game; ook niet in de finale tegen Jan Plooy, die door het onbegrijpelijke niet-deel- nemen van spelers als Henk van de Boogaart, Frans Fehllng by voor baat als winnaar was gedoodverfd. Blumer beheerste zich ib de finale zeer goed. Hij liet 2ich slechts tót aanvallen ..verleiden, wanneer hij zeker was te kunnen scoren en daardoor kon'Jan Plooij ondanks, zijn sponsrubberbat geen enkele ef fectieve tegenaanval lanceren, Blu mer won onbedreigd met 21—11, 21—18.- Bij de laatste-vier spelers bevond zich Wim van Berk el, die op fraaie wijzepiet Nuijs had uitgeschakeld. Tegen zijn clubgenoot Blumer was Wim. van. Berkel niet opgewassen. Hij capituleerde: met 21—6, 21—1. Jan Plooij moest het- in de halve finale opnemen tegen Daan van 't Oever en het resultaat was een 21—15, 21—13 zege voor/Plooij. Aan' de strijd om'de'kampioens titel voor meisjes namen slechts vijf tafeltennissters deel. De wedstrijd leiding besloot daarom een vijf- kamp te laten spelen. Doms Hout- huijse en Nelly Visser, wonnen daar bij elk drie partijen en de noodza kelijke beslissingswedstrijd bracht tenslotte een overwinning voor Dor- ris Houthuiise, die Neliy Visser klopte met 2112, 2111, Toch hield het spel van Nelly Visser stellig de meeste beloften in. Zij speelde zeer onbevangen en toonde zich een. all round-speelster met aanleg. Dorris Houthuijse was eenzijdiger en daar door in haar spel wat effectiever. Toen de rust was aangebroken ginder in de Deiirnse hel sagen we alleen maar spoken toe zaten in de knoei. ieder die kon zien en horen gaf van zijn conclusie blijk dat wordt winst voor de Sinjoren, en dat wax geen zwarte' kijk Maar fn voetbal, tote vergeet trouwens, daar is 't voetbal voor, zVn de dingen, ach, u weet 't, onbegrijp'lijk, altijddoor. Zelfs nl maakten dan de.Belgen va de rust hun tweede goal, Holland zou z'n schulden delgen, leed ging aan de haal voor jool. Het ts dus, het li/kt een toonder, op een zege -uitgedraaid, België ging toch ten onder toen het vuur was uitgelaaid. Appel ging'de appel schillen; paf Gem aye tweemaal géén kans en één van de rake pillen was die goal-van Notermans! Dat de zege/geflatteerd is. geef ik, tja zó ben- ik, toe, wat met voetbal pepre.sleerd ts teas nu niet bepaald de clou. België bond ik veel beter, in. die eerst drie kwartier had Pagano (in de ether) niet bepaald van knalplezier. Weer kwamen de. punten binnen zij 't ook niet door machtig spel, het is echter moeilijk winnen in die Devrnse voetbalhei en al gaan we critiseren over zus,zo, dit en dat. 'k wil nog even memoreren: Lui, de winst zit weer in 't vat! - PHIDA WOLFF Jr. (Nadruk verboden.) Een heel ongewone gang van zaken kan ln het SchJedamse kadertoernool worden waargenomen, want nadat er vier wedstrUdavonden. achter de rilg zijn, treft men de sterkste deelnemers In de achterhoede. ïnplaata dat Lies hout, van Gils, van Amen of Bargilay een leidende rol vervullen, brachten de verkregen resultaten: hen op plaatsen die men niet van hen gewend Is. Barzllay met vier gespeelde en verloren partijen bijna hekkesluiter," dat kwam de laatste jaren nimmer voor.Het mocht hem ln een toernooi wel eens niet meelopen, doch zo onfortuinlijk aJ* In deze wedstrijd wat hü nimmer. Ook de drie anderen kwamen niet In hun normale vorm uit. Daarentegen zorgde Bornkamp voor een verrassing. Hij bleef tot nu toe ongeslagen en speelde enkele keren heel sterk. Ook Horsten verloor nog .geen partij en veroverde daardoor de leiding. Van Eyk, de zwakste" in deze wedstryd, bleef ver achtei? by de andere spelers. Van de twee deelnemers Hors ten en Boersmadie nog geen en kele maal eén. partij verlorenviel laatstgenoemde af,-toen van Amen hem op overtuigende wijze klapte. Het was een bijzonder aardige wed strijd, waarin van Amen weliswaar maar tot 14,54.: Het resultaat was, dat Bornkamp achter Horsten op de tweede plaats kwam te staan. Die twee bleven, tot nu toeongeslagen. s Ook Horsten had niet de minste moeite roet van Eyk en won -zijn vierde partij. In- geen geval kan de jeen grote dingen-verrichtte, maar- volgorde op de ranglijst als rnaat- weL zeer produktief speelde. Boers- j staf gelden voor de sterkte van de ma daarentegen bleef ver beneden spelers en in de komende wedstrijd- zijn kunnen, doch ook speelde er t avonden zaler dan ook nog wel wij- een andere factor mee.. De'biljarts hadden namelijk nieuwe banden ge- kregen en deze sloegen wat anders af dan de.oude. Aan die verandering kon Boersma zich niet snel aanpas- j sen. 'tWas alsof hij niet durfde te j spelen. Dat Bornkamp van de zoveel zwakkere van Eyk zou winnen, was worsten j-te .voorzien, doch dat .deze vechtjas van ook van Gils aan zijn zegekar zou (binden, had wellicht niemand ver- wacht. Had hy tegen van Eyk een moyenne van bijna achttien, geno- I teerd,: tegenvan. Gils kwam hij ziging komen in de stand. De uitslagen: (Van onze hockeymedewerker) j genstelling tot de Delftenaren, die Ook de vijfde wedstrijd hebben de J ™et 3-^1 tenslotte de baas bleven. Olympics tot een bevredigend einde j Dank zij 2 goede doelpunten van Bor- iSSïnV besloot' daarom een"vï«- I gebracht:-.met.4—1 werd Kruize c-»- diav^ kamo te laten spelen. Dorris Hout- verslagen. Opnieuw bleek het groot- 52~~2V tsgen HDM 3, dat uit oudere huiise en Nelly "Visser wonnen daar- ste verschil tussen de uitverkorenen technisch goede, doch mmder snelle l!H J^ HriP n,rtiifin Pr"C nnn"Lr. en de tegenpartij te liggen in de i spelers.Lbestaat, RBC won de derby conditie, waardoor wederom in de 2e helft van de strjjd de snelheid, die de Olympics -langer op volle hoogte konden handhaven, de door slag gaf. Van 10 bij rust werd het 41 aan het eind. Op; zichzelf bezien is-het/wel ty perend dat met meer. zoals enige ja ren geleden, naast snelheid vooral de technische suprematie en het in zicht voor, tactische acties de grote verschilpunten zijn HHIJC hield hét tempo vooral in het begin 'goed bij, doch het feit dat in de.2e helft 3 HHIJC-ers met kramp te maken kre gen, wijst er wel. op dat zij wellicht teveel van zich. eisten. Het is een uitstekende oefenpartij geworden in hoog tempo gespeeld. De rust ging in met een 10 voor sprong voor de Olympics/ welke voorsprong Roepie Kruize even la ter teniet deed. Carel van Heel ver loor daarna een strafbully (21) en uit scrimmages werd het vervolgens 3—t en 4—L De, jonge, rechtsback r Groeneveld van HHIJC deed zeer v. d, Meijden; 4; 'J. Lflijcx; 5. C. Oos- van zich „spreken door een r.ustige, tenrijk-(allen Pèdd**-- y--'* zeer gedegen" party. - B-kl. z.a.z.t.: l.'S. Verstraaten (P.); Laren is wel bijzonder verzwakt Hoewel het mistigeweer alleszins een belemmering '/was, hebben de wielrenners het er zondagochtend toch op gewaagd - en hun gebruike lijke clubritten gereden. De uitslagen waren:. Clubontmoeting 'Rotterdam-De Pedaalridder s-Apollo:, v" A-kl. 51 km. in I uur 16 min,: 1. A. van Ravens; 2. G: Vassena; 3. P. 2. L. v. d. Flier (P.); 3. J. Neleman (A.): 4. J. van Waardhuizen (P.); 5. J. Stujjts (A.), A-jun, 34 km in 52 min,: 1. J. Mo lenaars <R.); 2. N. de.Ligt (A.); 3. F. Peters (P.); 4. A. Meijer (A.);.5- P. Heinig (R.), B-jun. 17 km in 37 min.: 1. C. van Dietzel (P.). Veteranenwielerdub „Sportief", Tijdrit over 36 km: 1. en 2. J, van Duivenbode en P. Wisschof 1 uur 3 min.; 3. en 4. J. de Vaal en J. Schou ten 1uur 5 min,; 5. en 6. W. Scher mer en G. Tonder I uur 7 min. Sportief houdt zondag a.s, een sluitingswedstrijd, waarvoor behal ve de veteranen, alle juniors van Rotterdam en omstreken zijn uitge nodigd. De veteranen starten bij het clublokaal van de heer Woltering, de juniores daarentegen starten bij- het clubhuis van rennersclub „Rot terdam" aan de. Terbr.egseweg, S.B.C. heeft .de «faun gekregen van de Nijmeegse burgerij. Er is thans een comité gevormd om N.E.C. terug te brengen naar de plaats die 'zij enige jaren terug bezette. Connolly (Amerika) heeft het wereld record kogelslingeren weer verbeterd. Nu bereikte hij een. afstand van 66.10 meter. Voetbal: Oostenrijk—Hongarije 0—2 (rust 0—1); Hongarije B—Oostenrijk B! 1—1 (rust 1—0); Luxemburg—België B 6—4 (rust 2—2): Bulgarije—OOst Duits land 3—1 (rust 1—0), door de aderlating aan de Olympics. Met 4—0 werd thuis spelend verlo ren van Amsterdam! Ook TOGO presteert duidelijk minder nu de verdediging en de aanval gehandi capt zijn. SCHC, iets homogener, zegevierde met 1—0, Be Fair toont dat de afwezigheid uit de le klasse een kleine misstap is'geweest, maar dat het nu weer op volle toeren draait, BMHC moest dat ondervin den. want met 2—O ging de overwin ning-naar Be-Fair. .In de overgangsklasse bleef Vic- toriaongeslagen. Met 2—1 moest Teegelaar Leiden eraan geloven, ondanks Jt feit Popeyus dat Victoria nog niet op volle sterkte is door het mankeren van Schelling. De Leidenaars slaagden er in een miezerig doelpunt - te maken en zo nog de leiding te nemen. Het over wicht in deze aardige, partij was échter duidelijk voor de Kralingers er uit voorzetten van Oerlemans en Jaap Kodde, wist Kan tweemaal de 'Leidse doelman te passeren. Aeolus kreeg minder dan het verdiende in de partij tegen Alliance. Voorrust werden échter, te veel kansen gemist, zodat het later, toen Alliance fel kwam opzetten te laat bleek. ^Met 32 ging de .partij verloren. Victo ria heeft thans 8 punten, Aeotus.en Alliance ieder 2 punten. In de promotieklasse toont Asvion zich zeer grillig. Nu:werd weer ge wonnen.en wel met grote cijfers van Rijswijk (7—2). Kniepstra scoorde zelfs4 maal. Spirit hadbij rust tegen Hillegersberg met: 2—0 en ze ker verdiend. Sterenberg en Krijgs- raan scoorden. De aanval van Hille gersberg is nog hét zwakke punt:, jonge spelers die zich nog moeteft. aanpassen. Victoria 2 deelde met TOGO 2 eer en punten (3—3),- wat verdienstelijk, is te. noemen. De biljartvereniging „Het "Wes ten" heeft gisteravond op een be scheiden wijze zijn tiénjarig bestaan gevierd. Op de avond kon de voor zitter van de .jubileumcommissie, de heer J. Pierot, namens.-bestuur en leden voorzitter H. Langelaar en de heer Popeyus mededelen, dat zij tot erelid waren benoemd. Voor de heer Langelaar, die als.enige van de oprichters nog aan „Het Westen" verbonden is was dit uiteraard een grote verrassing. Temeer daar hij door ziekte bijna .-verhinderd. - was deze avond by te wonen. Men heeft echter kans gezien voor., een.- ver antwoord vervoer van en naar zijn woning te zorgen, waardoor de voorzitter toch present kon zijn. Tijdens de toespraak, die hy tot de feestvierenden richtte, heeft de heer Langelaar de geschiedenis van de vereniging geschetst. De aan deze avond verbonden revanche-wedstrijd tussen Teegelaar en-Popeyus eindigde met een over winning van de eerste. De stand was: Bornkamp van Gils Bornkamp van Eyk van Amen. Boersma 320 400 350 300 22 36 14.54 22 46 13.31 320. 320 300 134 400 400 350 202 14.00 7.56 37.77 7.44 16 81 16 64. De stand is nu: 1 Horsten - 8 2 Bornkamp 6 3 Boersma 6 4 van Amen 4 5 van Gils ,4 6 Eichelsheim 2 7 Lieshout 2 S:Barzilay 0 9 van Eyk 0 1400 85 960 54 1252 77 1340 63 1379 70 1063 65 756 52 875 57 595 78 25.00 12.62 16.66 17.77 •15.84 21.27 19.70 22.23 14.-53 15.35 7.84 50. 69 6 0.724 47 69 6 0.681 Na de prijsuitreiking werd de avond besloten met een gezellig samenzijn. Nat.. Judotitels Bonte en Rapmund in eindstrijd Zaterdagavond vonden te Den Haag de- Znldhollandse kampioen schappen plaats voor zwarte banden. Dat deze avond behoorlijk judo werd getoond bRjkt wel uit bet feit,, dat, uitgezonderd - de finale party, alle wedstrijden beslist zijn met hele punten.;-;,'.:.' De finalepartij - tussen de Hage naars Bonte en Rapmund (beiden van Judoclub „De Hofstad")' gaf het voor Den Haag bekende beeld' tè zien: Bonie steeds, iel aanvallend zonder succes, Rapmund met' veel minder aanvallen: maar. zo nu en dan mogelijk, een ietsje meer resul- taat. - Rapmund.'juist 's middags uit zijn' bed gekomenin verband met een griepje, kwam -juistdatte kort 'om een apdere beslissing te krijgen. Seis verraste door deRotterdam mer Baudoin met een volle punt te 'verslaan met een 10e heupworp, maar zijn tekort aan training in ver band met zijn militaire dienst bleek wel toen hij tegenover Bonte stond; Met een 5e sutemi wist Bonte een ie beenworp van .Seis 'góed over te nemen,. '..V -Hierdoor plaatsten zich Bonte-, en Rapmund om 'de strijd om het. kam pioenschap van Nederland, welke zaterdagavond 20 'oktober a,s. in Groningen worden verwerkt. Bij de 2e dans zal Zuid-Holland worden vertegenwoordigd door W, Luiten uit Leiden. (Van onze korfbalraedewerker) De stryd om de leiding ln de Zuiü- hollandse eerste klasse belooft wel heel fel te worden. Ook nu wisten de kopploegen hun wedstrijden weer üw.-o- te winnen, zodat binnenkort de lel- (1—1) tegen Ring Pass nog alle kan- dende twaalftallen tegen elkaar zul- sen, doch benutte deze niet, in te- belangstelling en'goe- - de toekomst, hetzij oorden of b oven eens extra on- (Van onze sportredactie)Blijk Met Coal heeft het laatste „voet- i ch£ balgeWn" z'n woning een./zeer j dien 'e. riante—in het spqrtveldencomplex i deratreept aan de Groengordel In Rotterdam- I mens de ]éd«- Ziiid bfirojtken. T>e Oldeg-oarde r, in de ou[i.ieden. de KNVB. i5e Mus de toekomst de vo.tballaan, -WM. of j scSen, DHZ, RDM. The Rising Hope. straat ilioe men het noemen wil) bij s-.ibokavo CVV, Feijenoord, LMO en Coal nam gisteren, het nieuwe ter rein aan de Oldegaarüe, :in het Croengordel-spor tve Edencamplca: officieel in gebruik. De heer J. H. Oerlemans, de directeur van de Stepnkolen Handelsvereeniging hijst de ctubvlag in top. ScheidsrecKtersduel Rotterdam wint van Antwerpen (2—4) De traditionele ontmoeting tussen de Antwerpse en Rotterdamse scheidsrechters'is opnieuw een zege voor' de Rotterdamse arbiters gewor den. Na een ruststand van 1—2 door doelpunten van Meyer en Van der Wouden voor Rotterdam en een doelpunt van Seineels voor Antwer pen, wist'Van der Wouden in de tweede helft de stand op 1—4 op te voeren, alvorens de gastheren de achterstand tot 24 terug wisten te .brengen. uitstek. Langs deze weg bevinden zich nu de terreinen van Spartaan '20. Coal. De Musschen, Transvalfa, DÓL, FSV Pretoria, Bloemhof en DEH, terwij Ie ven verder CW Is ge huisvest. - Door de dichte nevelen was bet zondagmorgen niet zo te overzien, maar het kan niet anders, of iedere vereniging .moet in !dit voetbalcen trum- de toekomstmet vertrouwen tegemoet kunnen zien. Alle sprekers tijdens de officiële opening van het Coal-terrein gewaagden hier dan ook van. - De heer A. Okkerse. de voorzitter van Cóal, moest het beslist een ge noegen zijn zoveel belangstellende^ welkom te mogen heten.. In de eer ste plaats deed hij dat natuurlijk.de heer J. H. Oerlemans,de directeur van de Steenkolen Handelsvereeni ging, het bedrijf, waaruit Coal in. vroegere jaren is ontstaan. De band tussen Coal en de SHV was in de afgelopen jaren vry los gewor den, maar daarin wilde men nu ver andering brengen. Dat dit ook het VFC. De vriendschappelijke wedstrijd, die, ter ere van .deze feestelijke ojüe- ning tussen Coal en CVV werd ge speeld, wonnen de gasten met 2—1. Werèldtitel dammen ("Van onze sportredactie) ROTTERDAM, Raoul Dagenais, de Canadees die ln 1952 byna de wereldtitel dammen op zijn naam w bracht, is geschrapt van de lyst van voornemen van de SHV, is. getuigde deelnemers voor het toernooi ïn no de heer Oerlemans tijdens zijn speech, die aan het; hijsen vant de vlag: vooraf ging en waarmee hij'bet terrein officieel in gebruik nam. Voorzitter Okkerse speldde hém daar na het lidmaatschapspeldje van Coal op de borst. vember. Het organisatie-comité, dat gisteren in Rotterdam vergaderde, meende niet tegemoet te kunnen ko men aan zfjn financiële eisen. De Marokkaan R. Merono Is wet geac cepteerd als deelnemer. Door -de acceptatie van Merono Kindt kon mevr. Vonk—Van Zee ge lijk maken en toen na heel veel mis lukte kansen het kort voor de rust eindelijk 2—1. was -geworden,, bleek deze voorsprong zelfs niet te houden. Klaas Mulder maakte na 21 minuten gelijk Toen zag het er voor Het Zui den niet eens zo best uit. want in het vak van Kortland c.s. ook al geen schot te zitten. Onverwacht werd het toch 3—2 door mej. Van Dam en eindelijk 4—2 door Kortland. Door slordig verdedigen kon Eibernest door mevr. Vonk nog tot 4—3 opha len, maar Kindt wist tenslotte de stand op 5—3 te brengen en toen was er voor de gasten geen kans op sue- ,ces meer. Spangen heeft door Vicus Oriëntis te slaan een goede prestatie verricht, want op eigen veld zijn deze Leide naars niet te onderschatten tegen standers. Gemakkelijk is het uiter aard niet gegaan, maar dat maakt de verrichting zoveel te waardevoller. Na een doelpunt van De la Rie in de eerste minuut kon Van Eek na vijf minuten de partijen weer op gelijke voet_ brengen. Daarna nam Spangen het initiatief door Rademaker, doch juist voor het ingaan van de rust bracht mej, Selier de stand op 2—2. In. de tweede helft waren de gasten wat in de meerderheid. Falandt schoot spoedig in, maar toch gelukte ?et->v^!E Waalsuit geljjk te maken: 3 3. Ditmaal waren de-Spangenaars in de beginopstelling beter op hun moest Go urn aer (Frankrijk) afval- qui va ve. Van Eek kon de-stand op ien. Daarna kwam de plaats van Da-. 3—4 brengen en na een gemiste straf- Vftt FrianVriilr Irr-in rtoanrtrt/\-r- Icrw-TY rtnnr Vmu, •*,.<■■,4 D len moeten uitmaken, wie de sterkste zal ztfn. Deetos heeftf zich weten handhaven tegen Alggmene, .wat ook. wel te ver wachten was. Bij het Ingaan van de rust hadden de roodwitten al een %'oorsprong van 40 door doelpunten van Mulders, mej. Mulders, Brandt en Leny in. 't Veld. Daarna werd het 60 door Van Eijk en mej. Diepstra ten. Van Duyï scoorde toen tegen, waarna Mulders en Brandt de stand op 1—8 brachten. Hensen en Van Wijk brachten de stand op 2—9. HKV overgebracht na- en Gymnasiasten troffen juist twee» \',m Co^K^de juniores, maal zoveel keren doel. Het werd nl.: 184. Hier ging de rust in met 6—1. Op het terrein aan de Enk heeft Het Zuiden heel wat meer moeite met Ons Eibernest gehad, dan gezien de stand van de Eibers verwacht mocht worden.. Na een doelpunt van genais vrij. Frankrijk kon daardoor, toch weer een derde „echte") Frans man krijgen. Het bleek, dat men ten slotte toch aan Pierre Dionis uit Parijs de voorkeur gaf boven de jonge speler uit Toulouse C, Gour- nier. Zoals reeds eerder uitvoerig ge meld, zijn voorts voor het toernooi o.a. ingeschreven 4 Nederlanders en 4 Russen. Het niet-deelnemen van Dagenais is waarschijnlijk een. ern stige verzwakking van de Canadese kansen. Marcel Deslauriers zal thans alleen zijn land moeten vertegen-? woordigen. Daenen, de Nederlandse amateurwiel-. renner heeft de wegwedstrijd van Vier- set haar Barse (België) tot een goed einde gebracht. Hyeiste da eerste plaats voor zich op. Italië heeft de atletiekontmoeting te gen Frankvijk. die zaterdag en zondag te Florence werd gehouden, m«t 102 tegen S9 punten gewonnen. 5 4 4 2 5 2 0 worp door Vicus wist deze spel er de score op 3—5 te brengen. K. Somme- Ung haalde, nog tot 4—5 op. Deetos 5 8 V. Oriëntis Spangen 4 7 Algemene Het Zuiden 5 7 Ons Eibern. Die^Haghe 3 4 Gymnasiast. In HA heeft Rozenburg zich ver keken op Regenboog én/ een punt verspeeld. Het ging vrijwel gelijk op, maar in de tweede 'helft hamen 'de roodzwarten een 5—3 voorsprong. Regenboog haalde tot 55 óp. Ready sloeg Actief met 9—5 en Achilles bleef met 4—1 over het zwakke Zui derkwartier de baas. Spannend was het bij Zwervers—HSV. De Dordtse ploeg won met 18—9! In B kwam Quick met zijn stadgenoot -Blauw Wit gelijk door met 7—3 van OSCR te winnen. Fluks zorgde niet te ver achter te geraken door Schiedam met 8—3 te kloppen. Sperwers viel tegen en verloor met 5-A-l van Olym- piaan. Hou' Stand speelde voor de tweede maal geiyk tegen DKC: 5—

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 4