sg-jaafem SCHEEPSTIJDINGEN RADIOPROGRAMMA Nieuw bedrijfspand ~v m a .Marne Lloyd' op technische proeftocht overgedragen r MAN: _->.door'; van Wieringen .c® pr- S£_ Zondag vertrek naar Golf van Mexico Fumess N.V.: 25 procent Jubilarissen bij Wilton Costumière door auto aangereden Marktberichten Aangekomen schepen Scheldevaart Rijnvaart Zaterdag 13 april 1957 11. ?&s$kz$8<-4/ Sïdfv** - >-■ taSrl Voor dit bedrijfspand werd gister middag au?? de^Oosteeedtjfc de eer ste paal geslagen. Het is ontwor pen door architect P. A, van Loon en icordf gebouwd door de RoBo- Co en de N.V. Bouwmaatschappij TV. A. en A. v. d. Velden. Tien be drijfsruimten, elk met een opper vlakte van 250 vierkante meter zullen horizontaal worden uer- fcocht door de N.V. MAB. Bij de overneming van het vracht en passagiersmotorschip Marne Lloj'd door de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd van de bouwers, de N.V. C. van der dessen en Zonen's Scheeps werven te Krimpen a/d IJssel, is een ongebruikelijke procedure ge voerd. In verband met het reissche ma van het nieuwe schip vond de officiële overdracht namelijk reeds op dc uitstekend verlopen technische proeftocht op 9 en 10 april op de Noordzee plaats. Voor de werf voerde de heer P. J van der Giessen het woord. De heer B. E. Ruys, directeur van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd n.v. aanvaardde het schip voor de rede rij. In zijn speech richtte de heer Ruys zich met een bijzonder waar derend woord tot de heer W, Kil- chermann, de ontwerper van het ge heel nieuwe type Sulzermotor 9 RSAD 76, hetwelk in dit schip voor het eerst werd geïnstalleerd. Deze hoofdmotor heeft een continu-ver- mogen van 10.575 as pk. bij 115 'omw. per minuut. Dc heer N. Eyken Sluyters te Was senaar heeft namens zijn in Marseil le woonachtige dochter, die de „Mar ne Lloyd" indertijd heeft gedoopt, Furnessh Scheepvaart en Agentuur Maatschappij N.V. te Rotterdam zal uit de winst over 1956 een dividend van 20 procent in contanten uitke ren. Er is bovendien reeds een inte rim dividend van 5 procent betaal baar gesteld. De winst bedroeg, vol gens het 'jaarverslag J 2.530.678v50. Eremedaille uitgereikt De heer G. van der Linden, die al<J ketelmaker veertig jaar in dienst is van de Dok- en Werfmij. Wilton- Fyenoord te Schiedam, heeft van ochtend de eremedaille in brons be horende bij de orde van Oranje Nassau opgespeld gekregen. Dit ge schiedde namens de burgemeester van Schiedam, door de directeur, ir. J. E. Woltjer. Tijdens de bijeenkomst vanochtend in de directiekamer bij de huldiging heeft de heer Van der Linden nog van de directie een ca deau onder couvert aangeboden ge kregen. Ook de heer A. Schipper, baas van de afdeling kokers, die 25 jaar in dienst is bij Wiiton-Fyenoord, is gelijktijdig gehuldigd. De 25-jarige costumière Th. van Oeveren van de Pleinwcg is van morgen bij het oversteken op het Breeplein aangereden door een per sonenauto. Zij smakte tegen de straat en gleed ongeveer 20 meter over her natte wegdek. Met inwen dige kneuzingen en een gecompli ceerde rechteronderbecnbreuk werd zij naar het Zuiderziekenhuis ver voerd. Nieuwe openingstijden Amerikaans consulaat Ingaande maandag 15 april zal het Amerikaanse culsulaat-generaal, vlasmarkt 1, tot nader order op werkdagen van maandag tot en met vrijdag voor het publiek geopend zijn van 8.30 uur v.m. tot 17 uur n.m. Op zaterdagen is het kantoor geslo ten. AMSTERDAM, 13 april Thuisreis: PH-LKR (Electron) gisteravond half twaalf uit Karachi naflr Belroeth ver trokken; PH-LKS (Proton) half drie vannacht in Manilla aangekomen; PH. PH-LDD (Arnhem) vanochtend half zeven uit Betroeth vertrokken naar Rome; PH-LKV (Meson) middernacht uit Manilla naar Bangkok vertrokken. Uift-eis: FH-LDE (Utrecht) midder nacht uit New Delhi vertrokken naar Bangkok; PH-LKW (Denton) kwart voor twaalf gisteravond uit Rangoon vertrokken naar Bangkok; PH-LDR v^mtianak) vanmorgen acht uur uit Aoaaan naar Dahrahn vertrokken. Ned. Herv. Kerk Beroepen te St. Maartensdijk M. J. e? J? ?rlc*r te Montfoort. Bedankt voor Wijk bij Heusden A. vroejsiadewcar *e Veenendaal. met enige toepasselijke woorden een geschenk voor het schip aan de ge zagvoerder, kapitein C. G, F. Hoek te 's-Gravenhage. aangeboden. De „Marne Lloyd" is het derde van een serie van zes zusterschepen, de zgn. M.-lloyd schepen, welke voor de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V. worden gebouwd. De door de Rotterdamsche Droogdok M(j ge bouwde „Maas Lloyd" en „Merwe Lloyd" werden reeds eerder in de vaart gebracht. In afwijking van de „Maas Lloyd" en „Merwe Lloyd" is de „Marne Lloyd" uitgerust met een tweede zware laadboom zodat de beide 85 tons laadbomen in tandem werkend lasten van 150 a 160 ton kunnen heffen. Het-schip zal reeds op 14 dezer in ballast naar de Golf van Mexico vertrekken voor een reis in een der buitenlijnen van de Lloyd. Veiling Zuidhollandse Eilanden Komkomm. pl.glas ARB 62—81, C 47—57; komkommers kas A 70—88, B 54—63. C 4648: kassla A 8.10—9.60, B 5,00—5,80; tomaten A exp. 450—6.50, C 4.70—5.90 CC 3.40—3.90; rijcnsla A 8.809.90, B 5.70—6.50; sla binncnl. A 5.90—6.90; snij prinsessebonen 2.80—3 30 spinazie 1621; rabarber 2126; radijs 11.50; komicoïr.merstek grof 73—86. fijn 3538; elavellen 1218; tomaten bin- nenl. A 2.40—3.Ö0, B 2.20. C- 2.20—2.30. —Heden, werden.- aangevoerd—tomaten 1150 kg; kaskomkormners 38.000 stuks; platglaskomkorrrmers 900 stuks; kassla 6.600 krop; rijen-sla 11.000 krop. Veiling Barendrecht BARENDRECHT, 12 april 1957. An dijvie 4852. Platglaskomkomme'rs A 80 B 64, c 49, Kroten 6, Waspecn 47—49; aanvoer 2.000 kg.; Prei 10—13. aanvoer 12 000 kg.: Rabarber 3343aanvoer 5 000 kg-. Radijs AI 23—28 aanvoer 50.000 bos. All 16'20, aanvoer 15.000 bos. Sel derij 8—13, Sla A 7 00—9.60; B 6—7.20: aanvoer 50-000 krop; Stoofsla 2024; Spinazie 28—35; Peterselie 2—4. Jona than A 5262; B 44—55; C 32—45; Gol den Dèliclous A 78—85. B 63—75; C 59 -70- Goudrenet A 48—51; B 4448, C 35—42: St. Rémy 37—40. VEILINGBERICHT BERKEL EN RODENRIJS Kaskomkommers platglas A 6572. B 5964, C 49—53; men sla A 7.10—7.90: B 5.00—5.70; Tomaten A 3 90—4 60; C 3.70—4.40. CC 3.20: kassla A 6.90—9.20; B 5.206.50; Kotnkommerstek 3344: Slavellen 10—13. Heden werden aangevoerd- Tomaten K) kg.; kas komkommers 8000 stuks; kassla 55.000 stuks. Visafslag Rotterdam Heden werden van iJmuiden en el ders 100 kisten zeevis aangevoerd. De prijzen waren; heilbot 2.S53 10. kuit 0.600,65 per kg; schol middel 33—44, schol kleitv 2431, schelvis middel 35 41, schelvis klein 14—22, kabeljauw groot 46—51, kabeljauw middel 38—40. kabeljauw klem 1417, verse haring 18—20. Deze prijzen per kist. GROTE VAART AAGTEDIJK pass. 12 's avonds dwars Beira n. Kaapstad en R'dam; AARDIJK n. Kaapstad 12 op 220 mijl P.O. van Ber mudas; ABBEDIJK 12 's avonds v. Pa namakanaal n. Los Angeles; ANDIJK n. Havana 12 op 730 mijl oost van Bermu das; APPINGEDIJK 13 nam. te New York: ARENDSDIJK n. R'dam 14 nam. 8 uur te Antwerpen verw.; ARKELDIJK 13 's middags te Kaapstad; ALBIREO p. 12 's avonds Socotra r.. Bahrein; AL- COS n. R'dam 15 te Las Palm as verw. ALGENIB 13 vm» te Hamburg; ALHE- na 12 nam. v. Santos 15 te Montevideo verw. vertrekt' 30 v. Buenos Aires n. R'dam; ALKAID' n, Rio de Janeiro 13 dwars van Kaap Blanco; ALNATI pass. 13 vm. Ouessant n. Las Palmas en Bue nos Aires 29 te Rio de Janeiro verw. ALPHACCA n. Buenos Aires 13 te Mon tevideo; ALUDRA n. Philadelphia 12 fiOO mijl z.o, van Kaap Race: AAGT) KERK 12 v. Singapore n. Durban en R'dam- ABBEKERK n. R'dam 13 vm. te Dat ren; ANNENKERK 12 n.m. v. Bre men 13 nam te Antwerpen verw.; AN- GOLAKUST 13 te Konakry; AENEAS pass. 12 's avonds Gibraltar n. Tunis; AGAMEMNON 13 te Las Piedras; AL- CETAS pass 13 Casquets n Gibraltar: ARIADNE 13 te Oram ATLAS pass. 13 Kaap Sao Vsncento 10 te A'dam verw.; AMSTELSTAd pas. 13 -vm. Straat Or- muz n. Karachi: AMSTELVLIET 13 te Belfast; ATJE RAY S- 12 nam. te R'dam ANKER 14 te R'dam verw. ALAMAK 12 te Rosario, ALPHERAT 12 van Buenos Aires naar Rio de Ja neiro; ARENDSKERK 13 te Hamburg: AVERDIJK 12 te Houston: AMYNTAS 33 van A'dam naar Kopenhagen: AR- DEAS 13 te Limasol; ANKER 12 van Plymouth 14 te R'dam verwacht. BERAU n. Las Palmas en R'dam 13 nam. dwars van East London; BLIJ- DENDIJK 15 nam. te New York verw.; EALONG 13 te Kuweit; BANDA pass. 12 nam. St. Helena n. Halifax; BATJAN pass. 13 oostelijk Beira n. Port Sudan' BORNEO pass. 12 Enggano Eiland n Djeddah; BAAHN 13 vm. te Antwerpen; BOSCOOP pas. 13 Ouessant n. A'dam; BLOEMFONTEIN 24 te Kaapstad verw. BENINKUST pass. 13 Vlissingen n Free town; BARENTSZ 13 te Probalmgo; BAUD 13 te Friok; BONTEKOE n. Gonggala 12 ter rede van Menado, BAWEAN 9 te Vancouver: BINTANG 12 te Port Swettenham; BREDA 13 te Punta Cardon. COTTiCA 14 te Barbados verwG CAMPHUYS 13 te Ambon; CAHRILLO pass. 12 nam. Kaap Hatteras 16 te Puer to Barrios verw.. CASAMANCE pass. 12 nam Las Palmas n. Dakar. CLEBES 13 van Napels naar A'dam H te Genua verwacht. DRENTE pas. 13 vm. Ouessant 14 nam te R'dam verw.; DIEMERDIJK n. R'dam 13-vm- te Antwerpen; DöNGEDUK 13 v. de Theems 14 te Bremen verw.: DUI- VENDTJK 13 te R'dam; DAPHNIS pass. 12 Aruba n. Philadelphia; DELFT 13 vm, te Curagao- DELFLAND 13 te Ham- k dinTELBIJK 12 te Portland Ore; DIDO 12 van Havre naar Bilbao: DO- RIS 12 te Wageningen. ENGGANO n. Kaapstad en Java 12 op 600 mijl noord van St. Helena; EOS 13"te Beirut: EEMLAND pass. 13 Fernando Noronha n. Las Palmas en A'aam; EEN HOORN 12 nam. te Mersin. FRIESLAND 12 's avonds van Karls- hamn naar R'dam. FLEVO 12 te Ceuta. GAASTERKERK naar Oost Azie 13 te Port Swettenham. GROOTEKERK 21 te Kaapstad verw. GU1NEEKUST 12 nam. v. Dakar naar Havre en A'dam. GOOI LAND 13 van Las Palmas 19 te A'dam verwacht. GANYMEDES 12 van A'dam naar Chili, GORDIAS 13 te Leixoes 17 te R'dam verwacht. HEEMSKERK 12 van Hongkong naar R'dam 16 te Singapore verw. HATHOR 12 van Piraeus naar Einden. HECTOR pass. 13 Fimsterre naar R'dam HECU BA 13 te Antwerpen. HELENA 13 te Port of Spain. HELICON 12 nam. van Barranquilla naar Caracol (Haiti). HER MES pass. 13 Sombrero Island naar Havre en A'dam. HYDRA naar Barba dos 12 op 100 mijl n.o. van Flores (Az.). HAULERWIJK pass. 33 Dungeness naar Amsterdam. HERA 13 van Ciudad Trujillo naar Port au Prince. 2LIAS 13 te Antwerpen. IBERIA 12 am. van Bilbao 36 vm. te R'dam verw. JAPARA (Lloyd) pass, 12 's avonds Ouessant naiar Las Palmas en Java. JOH. Van OLDENBARNEVELT naar A'dam 32 op 760 my I w.z.w. van Cocos eilanden 22 te Kaapstad verw. JAGERS FONTEIN 13 van Durban naar A'dam. JAPARA (KFM) naar Semarang 15 vm. j in Straat Soenda verwacht, JAPARA (Lloyd) naar Las Palmas en Java 13 op 150 mijl z.w. van Oues sant; JOSEPH FRERING 13 te IJmui den, KOTA AGOENG13 vm. te R'dam, KOTA BAROE pass'. 13 dvvais Bathurst n. R'dam.-KOTA GEDE pass. 12/13 des nachts Ouessant naar Las Palmas en Java. KOTA ÏNTEN 14 vm. te Durban verw. KARIMATA naar Dakar en Am sterdam 12 op 270 mijl tv z.w. van Wal- visbaal. KARIMUN naar Belawan en Java 12 op 120 mijl n o. van Mauritius. KALIANDA 13 te Soera ba ja. KALOE- KOE 12 te Fak Fak. LIMBURG 32 nam. van Priok 34 te Singapore verw. LEOPOLDSKERK pass. 13 Finisterre naar Marseille en Basrah. LINDEKERK naar Genua cn Rotterdam 12 op 430 mijl n.o. van Socotra. LISSE- KERK pass. 13 dwars Sas Haifun naar Dubau LOENERKERK naar R'dam 33 nam. te L3S Palmas. LUTTERKERK pass. 13 Finisterre naar R'dam 16 te Antwerpen verw. LABENBERG naar A'dam 12 cp 100 myl oost van Jackson ville. LOUIS LANT2 naar Emden 12/13 s nachts bij Canarisehe eilanden. LEKHAVEN 13 van Dakar naar Ta- kor. di; LOUIS LANTZ naar Emden 13 n-n.w, van Las Palmas. LAERTES 12 van A'dam naar Swan- ZONDAG 14 APRIL 1957 HILVERSUM 1 NCRV: 8,00 Nws. B.15 Orgelconc. IKOR: 8.30 Vroegdienst. KRO; 9 30 Nws. 9.45 Palmwijding, Palmprocessie en Hoog mis. 11.45 Gr, 12 20 Apologi-'. 12 40 Lich te muz. 32.55 Zonnewijzer, 13 00 Nws. 13.10 Ballroomork. 13 35 Gr. 13.45 Boek bespr. 14.00 V. d. jeugd. 14<3Ö Ork conc. 15.20 Gr. 15.30 De Vliegende Hollander, 15.40 Gr. 35.50 Chansons. 16.15 Sport. 16.30 Vespers. NCRV: 17.00 Ger. Kerk dienst, 1B.3D Vocaal Dubbelkwart. 19.00 Kerkelijk nws, 19.05 Gewijde muz. 19.25 „De angst in het leven van de mens". KRO: 19 45 Nws. 20 00 V. d. strijdkrach ten- 20.30 Acté. 20.45 Dc gewone man. 20 50 Cabaret. 21 20 U bent toch ook van de partij? 21 JO „Simon van Cyrene". 22.05 Gr. 22.45 Avondgebed 23 00 Nws. 23.15 Strljkkwart. 23.45—24.00 Gram. HILVERSUM H VARA: 8 00 Nws. 8.18 Weer of geen weer. 8.45 Geestelijk leven. VPRO: 10.00 V, d. jeugd. IKOR: 10,30 Hervormde kerkdienst. 11.30 Vragenbeantw. VPRO: 11.45 Tussen kerk en wereld. AVRO: 12.00 Matthaus-Passlon. Bach. 13.30 Nws. 13.40 Boekbespr. 14.00 Canllonspel. 16 00 Het Gulden Vlies. 16 25 Gr. 16.30 Sport- revue. VPRO: 17,00 Opnieuw naar Hon garije. 17.15 Het platteland nu. VARA: 17.30 Hoorspel v. d. jeugd. 17.50 Nws. en sportuitsl. 18.05 Sportjourn. IB.30 Strijkens. 19 00 Op de keper beschouwd. 19 30 Koorzang. AVRO: 20 00 Nws 20 05 Gevar. muz, 20.45 De Gouden Vlinder. 21.20 Lichte muz. 21.40 Cabaret. 2210 Gr. 22.40 Journ. 22.50 Gr. 23 00 Nws. 23.15—23.55 Met de Franse slag. TELEVISIEPROGRAMMA'S Gezamenlijk progr. v. AVRO. KRO, VARA en VPRO: 15.00—15 45 Eurovisie: Internat, motorbootraces te Monaco. BRUSSEL 324 m. 12.13 Amus. muz. 12.30 Weerber. 12 34 Amus, muz. 13 oo Nws. 13.15 V. d. sold. 14 00 Operamuz. 15 30 Gr. 16.00 Voetbal- rep. 16.45 Gr. 17.00 Idem. 17.15 Sport uitsl. 17.30 Gr 17.45 Sportuitsl. 17.52 Gr. 18.00 Pianorecital. 18 30 Godsd. halfuur- 19 00 Nws 19.40 Gr- 20.00 Hoorsp, 21.15 - Gr. 22.00 Nws. 22.11 Gr. 23.00 Nws. 23.05 Cr. 23-30—24.00 Idem. MAANDAG 15 APRIL 1957 HILVERSUM 1 NCRV: 7.00 Nws. 7.10 Gewijde muz.1 7 30 Gr. 7.45 Een woord voor de dag. 8 00 Nws 815 Sportuitsl, 8 25 Gr. 9.00 V, d. zieken. 9 25 V. d buisvr. 9.30 Gr, 9 35 Waterst. 9.40 Mastklimmcn. 10.10 Gr. 10.30 Theologische Etherleergang. 11.20 Gr. 11.20 Gevar. progr. 12 25 Voor boer cn iuinder. 12.30 Land- en tuinb. meded. 12.33 Gr. 12.45 Wordt uw vakan tie een succes? 13.00 Nws. 13.15 Instr. Trio. 13.40 Gr. 14.05 Schoolradio. 14.30 Gr. 14.45 V. d. vrouw. 15.15 Gr. 15 50 Idem. I6.G0 Bijbellezing. 16 30 Kamer- rauz. 17.00 V. d. kleuters. 17.15 V. d. jeugd. 17.30 Kinderkoor, 17,40 Beursber. 17.45 Regermgsuitz. 18 00 Orgelconc. 18.30 Sport. 18.40 Engelse les. 19 00 Nws. 39.10 Paashederen, 19 30 Volk en Staat. 19.45 Beiaardconc. 20 00 Radiokrant. 20 20 Amus. muz. 20 50 „De woekeraar van Jeruzalem. 21.35 Gr. 21.45 Boekbespr, 21 55 Gevar. muz. 22.10 Strykkwart 22.45 Avondoverdenking. 23 00 Nws. 23.15 Gr. 23.40—24.00 Evangelisatieuitz, HILVERSUM II AVRO: 7.00 Nws. 7.10 G„m. 7.20 Gr. 3.00 Nws. 8.15 Gr. 9.10 V. d. vrouw. 9 15 9.15 Gr. 9-40 Morgenwijding. 10 00 Gr. 11.00 Hcrsengym. 11.20 Gr. 11.45 Voordr. 12.00 Amus. muz. 12 30 Land- en tuinb. meded, 12.33 V. h. platteland 12.43 Lich te muz. 13 00 Nws. 13.15 Meded 13.20 Promenade-ork. 13.55 Beursber. 14 00 V. de vrouw. 14.45 Sopr. en plano. 15.15 Heymans als mens en Releerde 15 30 Gr. 17.00 Orgel en zang. 17.30 V. d. ieugd. 17 50 Mil. comm. 18.00 Nws. 18,15 Danstnui, 18.50 Openbaar Kunstbezit. 19 00 Koorconc, 19 20 Muz. caus. 19 30 Orgelspol. 19.45 Regeringsuitz 20.00 Nws. 20.05 Radioscoop. 22.40 Volksm. 23 00 Nws. 23 15 Koersen v. New York. 23.16 Onze buitenl. correspondente i melden. 23-30 23.55 FronUoge. TELEVISIEPROGRAMMA'S KRO: 20.30 Kath. nws. 20 35 Poppen kast, 20 45 Fllmrubriek. 21.20 Rechter van Lier vertelt. 21.55 Epiloog. BRUSSEL 324 m. 12.00 Gr. 12.30 VVeerber. 32.34 V. d. landbouwers. 12.42 Gr. 13 00 Nws- 13.11 14.00 en 14.15 Gr. 14 45 Ork. conc 15.55 Gr. 15 00 Koersen. 36.02 V. d. zieken 17 00 Nws. i?.lö Lichte muz 17.45 Meis jeskoor. 18.00 Franse les. 18 15 Gr. 18 30 V. d- sold. 19.00 Nws. 19.40 Gr. 19.45 Ork. conc. 21,00 Klankb. 21 25 Gr. 21.30 Amus. ork. 22 00 Nws. 22 11 Omr koor. 22 25 Gr. 22.40 Omr. koor. 2235—23 00 Nws. MARNE LLOYD vertrekt 14 v. R'dam n. Golf van Mexico; MERWELLOYD p, 13 westelijk Konakry n. Durban en Java MAASDAM 19 te Southampton en Ha vre 20 te R'dam verw.; MAASHAVEN pass 13 nam. Boa Vista n. Las Palmas en R'dam,- MAASKERK n. Durban er R'dam 12 op 410 mijl w.zw. van Colom bo: MARIEKERK 13 nam. te Bremen venv..- MEERKERK n. Durban en Bom bay 14 dwars van Kaapstad verw.; ME- LISKERK 13 te Hamburg- MAFIA pass. t3 Las Palmas n. Hamburg; MANTO 14 vm. te Genua verw.: MAAS 13 vm. te New Orleans; MER WEDE pass 13 Oues sant n. Freetown; MAASLAND pass 13 Finisterre n. Las Palmas en Zuid Ame rika: MYLADY 13 vm. te Piraeus. MATARAM 13 van Marseille 19 te R dam verwacht. NOORDAM 15 le New York verw.; NESTOR pass, 12 vm. Azoren 17 te A'dam verw; NTOBE 14 te R'dam venv. NIEUW HOLLAND 13 v. Sydney 15 vm, te Melbourne venv.; NANUSA pass. 13 Ras al Hadd n. Ras Tamjra; NOORDZEE pass. 13 dwars East London n R'dam. OUWERKERK n Las Palmas en R'dam 12 op 1150 mijl Q.z.o. van Cane St. Mary (Madagascar); ORANJE n. A'dam 18 te Kaanstad verwORANJESTAD 13 te Grenada- ORESTES pass. 12 Azoren n. Havre en A'dam: ORION pass. 13 Kaap Bougaroni n. R'dam; OSIHIS 15 te Cu racao verw.: ORANJEFONTETN 13 A'dam; OPHIR 13 te Soerabaja. PRINS ELEXANDER pas. 12 Scillys n. Quebec: PRINS CASTMIR pass. 12 Cas quets n. Montreal- PRINS FREDERIK HENDRIK n. Antwerpen 12 op 4B5 w.z. w 5an Scillys; PRINS FHEDERIK "WIL LEM oass 12 Kaap Race n. Montreal; PRINS WILLEM GEORGE FREDERÏK 13 te Antwerpen; PRINS WILLEM VAN ORANJE oass. 13 Ras Ma dra ka n. Aden PRINS WILLEM IH 13 te La Goulette: POLAU LAUT 14 te Colombo venv.; FHTLETAS 13 te Ltvorno- PYGMALION 13 te Cludad Trujillo; PEPERKUST 13 te Freetown. PLATO 12 van A'dam naar Kopen hagen; PRINS JOH AN WILLEM FRI- So 11 te Montreal. RIJNDAM 13 nam. v. R'dam n. Ha\'re, Southampton: Cobh. Halifax en New York: RIDDERKERK pass. 13 westelijk Lissabon n. Las Palmas en oost Afrika; RAKI n. Kaapstad cn Bombay 12 op 500 mijl noord vnn St. Helena: REM BANG j2 v. Singapore n Bangkok: RONDO n Java 13 te Dakar; ROTTÏ pass 13 Mauritius n Dakar en A'dam; REYNIERSZ 13 te Soerabaja; RUYS 12 nm. v. Santos 15 te Montevideo verw, RADJA 11 van Honolulu naar Pulo Sambu. SEVEN SEAS 19 van Quebec te Rotterdam verw.; SAMARINDA 13 nam te New York: SARANGAN 12 van Mombassa noar Djibouti; SIBAJAK n. Wellington 18 te Willemstad verwacht; SLAMAT 13 te Umm Said: SLOTER- DIJK naar New York 12/13 's nachts 350 mijl zo. van Knap Race: SOEST- DTJK 13 tc Houston: SOMMELSDIJK pass. 13 Bishop Rock naar Antwerpen en R'dam; STATENDAM 13 te New York, vertrekt 16 naar Southampton Havre en R'dam: STAD AMSTER DAM naar Hampton Roads 12 op 350 mijl west van Flores (At.): STAD DORDRECHT pass. 13 Algiers 14 te Mehlla verw. STAD ROTTERDAM 13 te Hampton Roads: STAD SCHIE DAM pass. 12 's avonds Algiers naar R'dam; STAD VLAARDINGEN pass. 13 dwars Stavanger naar Narvik; SING- KEF 12 te Hampton Roads: SARPE- DON 13 te Port Arthur; SCHIE 13 te Puerto Plata; SAMBAS 13 te Port Swettenham; SWARTENHONDT pass, 12 's avonds dwars Boeroe naar Soe rabaja: STRAAT BALI pass. 12 dw. Porto Alegre 14 nam. te Victoria Braz. verwacht; STRAAT BANKA 12 's av. te Cochin: STRAAT MALAKKA 13 te Kaapstad. STAD DELFT pass. 13 Goeree naar MeliHa; STAD HAARLEM naar Nar vik 13 op 106 mijl west van Lindes- nes; STAD LEIDEN 13 van A'dam n. Pepel: SCHIE 12 van Gonaives 13 te Puerto Plata: SALATIGA II van Cebu naar Vancouver 34 te Manilla verw.; STRAAT COOK 10 van Fremantle n. Melbourne; STRAAT SOENDA 12 te Osaka. TERNATE naar Bilbao en R'dam 12 op 420 mijl zo van Mauritius: TO- MINI 14 te Madras verwacht; TA- BIAN naar A'dam 14 dwars van Mon rovia verwacht: TAWALI 12 nog te Basrah TETRESTAS naar Dakar en A'dam 12 op 370 mijl n n.o. van St. Helena; TJIKAMPEK pass. 12 nam. Natuna Eilanden 14 te Priok verw,: TJINEGARA 13 te Mauritius: TJï- PONDOK 13 te Naeoya: TJISADANE 13 te Hongkong: TJITJALENKA naar Mauritius 12 op 160 mijl oost van Die- go Garcia: TAMO pass. 33 vm. Oues sant 14 nam. 7 uur te R'dam verw TERO pass. 32/13 's nachts Fernando Noronha naar Rio de Janeiro: THE- MlSTO 14 te Halifax verwacht, TARA vertrekt 18 van Buenos Aires naar Santos naar R'dam: TIBA 13 v. R'dam naar Bremen: T.TTBODES -10 v. Singaoorc rmar Kobe- TALTSSE 13 te Bahrein: TIBERIUS 13 te St. Lucia: TITUS? 12 van Aruba 14 te Trinidad verwacht. VAN NECK 12 nam. van Singapore 14 vm. te Penan" verwacht- VAN RTEMSDTTK 13 te BHawan: VLïST n. Norfolk 12 op 500 mul o z.o. van Kaap Race. VAN WAEFWUCK 15 of 16 te Co lombo verwacht WATERMAN 33 nam. te Kaanrtad 26 t* Fremantle verwacht WELTE VREDEN pa<!s. 32 nam. Mauritius naar Sin esoore naar Holland ia: WILLEM BUYS nass, 12 Mauritius naar Priok 16 te Colombo verwacht: WONOSART nass. 13 East London naar Dakar en rtqmb'"-" WPSTFBDAM naar Rotter dam 12 «n fill) mill w.zw. van Land's Fnd: WILLEMSTAD nass 1' nam Wicht naar Port of Soa in: WESTLAND 1 t» Rio de Janeiro verwacht. TTSSEL 13 van Demernra naar San FeUx 7-nmvwKRum 17 te Quebec vCrw 7,TJPFNBF,RG pass. 13 Kaap Barbas TTmnirten TANKVAART ANTONIA pass, 12 's avonds Bullion rt. Pladjoe. BUSSUM pass, .13 dwars Lorenzo Marques n. Mena al Ahunadi CALTEX DELFT pass. 13 Kreta n. Iskenderun; CALTEX LEIDEN pass. 13 vm dwars Cyprus n. Ravenna; CAL TEX THE HAGUE pass. 13 Kaap Blanco It. Perzische Golf 14 te Dakar verw: CaLTEX ROTTERDAM 13 V. Ras Tanura n Las Palmas; CALTEX "UTRECHT pass. 13 dwars Oporto n. Sidon; CAMITIA n Curasao 12 op 950 mijl wz.w. van Madeira; CERÖNIA pass. 13 dwars Cape Delgado n Aba- dan; CINULIA n, Curacao 32 op 530 mijl no. van Martinique; CISTULA 13 v. Slanlow 15 te Hamble verw; CLA- VELLA pass. 13 Straat Ormuz n. Ma dras; CORILLA 13 te Wellington; CO- RYDA 13 tc Pladjoe; CRANIA n. Cu rasao 12 op "50 mijl z.w. van Pltcairn. DILIGENT!A pass. 13 Kiel n Kopen hagen. DORDRECHT 13 te New York; DUIVENDRECHT pass. 13 Great Abaco (Bahamas) n. Houston. DORESTAD 13 van A'dam n. Curasao. ENA 1!> te Trinidad verw. ((verbeter de opgave); ESSO AMSTERDAM n. Baytown 12 op 270 mijl wz.w. van Ouessant; ESSO DEN HAAG 12 v. Avondale n. Fawley; ESSO ROTTER DAM pass 12 's avonds Key West n. Bavtown FELIPES 13 v, Pladjoe n. Port Dick- S°GADILA 13 te Pladjoe, HILVERSUM pass. 13 oostelijk Mom basa n. Las Palmas. HAROLD 15 te R'dam verwacht. KALING A pass. 13 Ouessant n. Per nis: KARA 14 vm. te New Orleans verw: KELLIA n. Napels 13 nam bij Key west: KENIA 14 te Gothenburg verw: KERMIA 12 's avonds v, Mena al Ah- madi n Geelong; KONTNGSWAARD 14 te Auckland verw: KOPIONELLA pass. 13 oostelijk Beira n. Abadan: KORATIA 14 te Kaapstad verw; KORENIA n. Ba- Jik Papan 12 nam. 1D0 mijl n.w. van Comozm eilanden KOROVINA 13 te Singapore: KREBSIA n. Buenos Ayres 12 op 190 mfjl n o. van Cape Orange; KRYFTOS 12 v Curacao n. Montevideo: KYLIX 13 te Abadan. KALYDON 15 vin. 3 uur te Pernis verwacht. LEENDERT B pass 12 's avonds Oues sant n. Liverpool: LIBERTY BELL n. Philadelphia 12 op SOO mul west van Verdlsche eilanden. .COMA n. Abadan 12 op 200 mijl van1 Karachi: MACUBA pass. 13 Terschelling n. Stockholm: MALEA n. Kobe 12 op 570 mijl n 0. van Singapore: MAKCELLA 12 nam. in Kielerbaat ten anker: MARPESSA n. Gibraltar 12 op 128 mijl oost van Guadeloupe; MAT THEW pass. 12 's avonds Texel n- Var- berg; METULA pass, 13 Timor n Plad joe; MITRA 13 nam. te Curacao; MONI CA 13 te Krimpen a. d. IJssel; MUNT TOREN n. Land's End voor orders 12 op 300 mijl west van Azoren MAUREEN 14 vm. 5 u. te. R'dam verw. OMALA n. Napels 12 op 1100 mijl -.z.w. van Madeira: ONDINA pa&s. 12 's avonds dwars Ouessant n, Curacao. P. G. THULIN pass. 13 Cape Agulhas n. Kaapstad: FENDRECHT pass. 13 Muscat n. Barcelona; PERNA 12 nam. v. Pladjoe 14 te Singapore verw. RITA 13 vm. te Pladjoe; ROTULA pass 13 oostelijk Lorenzo Marques n. Abadan SCH.ELPWIJK pass. 12 nam, Menado n. Min; SIRRAH pass, 13 Cape Agulhas n- Amuaybay; SL1EDHECHT n. La Pla ta 12 op 280 mijl n w. van Tristan da Cunha; STANVAC DJIRAK 12 v. Soca ge! Gerong n, Bangkqk; STATUE OF LIBERTY pass, 12 nam. Kaap de Goede Hoop n. Mena al Ahmadi; STELLA MA- RIS 12 nam. te IJmuiden. SAROENA naar PULO BUKOM 13 op Mus» rivier. TANKHAVEN II 13 vm. v- Singapore 11 te Penang verw; TANKHAVEN III 13 te Tandjong Oeban; TARIA n. Rio de Janeiro 13 dwars van Maceio; THE- LIDOMUS n. Pernis 12 op 1200 mijl t w van Fay al: THEÖBALDIUS 13 te Ma- monal: TOMOCYCLUS 14 te Ha-Am a VASUM 12 's avonds v. Las Palmas n. Thameshaven. WESTERDAM n. Spezia 12 op 1400 mijl wz.w. van Madeira: WIELDRËCHT pais 13 westelijk Monrovia n. Perzische Golf. KUSTVAART ALBERT WILLEM 13 nam. te West Hartlepool. ADINE 13 van Antwerpen naar R'dam. ALETTA JOHANNA 13 ttm. te Casablanti. ADVENT 12 te Oskars- hamn. ARNC.UDSPQLDER 13 van Ant werpen naar R'dam. BAB T. pass. 12/13 's nachts Ouesant n. Liverpool; BESTEVAER 13 te Felix- towe; BILL S. 13 te Hamburg; BRUISER 13 te Bremen: BERNISSE 13 te Londen; BETTY 13 te Londen; BERN pas. 13 Yarmouth n- Immingham: BIRMING HAM pass. 13 Orfordncss n. Zeebrugge: BERGSINGEL 12 v. Bordeaux n. Sfax; BARENDSZ 12 te Partington BERNARD JOHN 13 te Colombo: BÈRNINA 12 van Kopenhagen 15 te R'dam verw. BLOEM GRACHT 12 v. Mantyluoto n. A'dam. CASANA 14 te Rouaan verw.; COOL- HAVEN pass 13 Lissabon n. Duinkerken CITO 13 nan. te Dordt; CATHARINA W. 13 v. Londen n. R'dam: COLUMBUS 13 te R'dam verw.; CORALE 16 te Napels *erw. DUURT 12 V. Requejada 16 tc Dorot verw. DE HUYTER 12 te WickloW; DU1- VELAND 13 v. R'dam n. Grangemouth; DENI 13 te A'dam; DIANA V. 14 te Yarmouth verw. ELS A 14 vm. te Bordeaux verw. ELLA pass. 13 dwars Texel 15 te Malmo ver wacht ELSENBURGH 13 te Casablanca. EXGQNIA 13 te Antwerpen. EIBERGEN 13 te A'dam. ENERGIE pass. 13 vm. Startpoint 14 nm. te R'dam verwacht. EEMS 12 te Whitehaven, ELLEWOUTS- DIJK 16 te Genua verw. ERKALIN 13 an Par naar A'dam. FEDALA pass. 13 Wight naar Dublin. FIAT 13 te Visby (Gotland). FRIES LAND 13 dwars Wight 14 vm. te Vlaar- dingen verw. (veranderde bestemming). FEROCIA 14 te Swansea verw. FLEVO LAND 13 van Harltngen naar Goole. GERRY S. 13 van Cardiff naar Swan sea. GRUTTO 13 te R'dam verw. GOOTE 12 van A'dam naar Manchester. HERMES pass. 13 Beachy Head naar Londen. HEEMRAADSSINGEL 13 nm. te Goole. HAVIK 10 te Tofte. HENRICA 12 te Vlanna, KASKERLAND 13 van Harlingen naar Leith. HOOGLAND 13 van R'dam naar Grangemouth. HA RINGVLIET pass. 13 Goeree n. Gdynia. HAST I 12 te Boston L. HENRICA B, 13 van Vlissingen naar Sarpsborg, HOC VINCES 13 van Grimsby naar R'dam. HOOGVLIET 16 of 17 te Akureyi verw. HELVETIA 14 te R'dam verw. IDA D 13 te Dublin. JONGKIND 15 te Gothenburg verw. JOZEF SWENDEN 13 te Antwerpen. JONAN pass. 13 Goeree naar Falken- berg. KASTANJESINGEL pass. 13 Ouessant naar Bordeaux. KONINGIN JULIANA pass. 13 vm. Dover naar Caen. KATTE GAT 14 nm. te Zwijndrecht verwacht. LUCAS BOLS II pass. 13 Kiel naar Stettin. LEEMANS 14 te Hamburg ver wacht. LEUVEHAVEN 13 van R'dam n. Kopenhagen. LUBQX pass. 13 Burbngs naar Casablanca, LEAN S. 14 of 15 van Bordeaux te Dordt verw. (NBK). LO TUS pass, 13 Kiel naar Lubeck, LIES 12 van Swansea 15 te A'dam verwacht. LELIEGRACHT 13 te Helsinki. 12 APRIL RUDOLF SCHEPERS Duitsland Lehn- kering. BATAVIER III Jobshav. Muller. PARIS IJselhav. Kuypcr v. Dam en Smeer. CRADLE OF LIBERTY Pernis Shell 32 Van Ommeren. BIRTE Park kade Lijnzaad. RODE ZEE (sleepb.) dokken L. Smit Co. MAINE Waalhav. QD Hudig en Pieters. LAZZARO MO- CENN1GO Waalbav. C. Sw. SEAM. AC TINIA Middenkous James. CYPRIAN COAST Waalhav. 73 Invotra. GLORY Waalhav. NS Herfurth, VALGA Bin- nenhav. Herfurth. ANNCHEN PETERS viaardlngen ENCK. PHOENIX Lekhav. OZ Burger, CAP VERDE Maashav. THB Wambersie. A. LEONHARDT Waalhav. Fr. Sw. Kersten Hunik. BORNHEIM 2e Kathav. VKM Montaan. ATJE RAY S. Waalhav. RKC. DESPATCH Binnen- hav. Stasse. MAYMERE Waalhav. pier 2 RKC. INGARO Waalhav. 20 Anker Ko len Mij. SUNNANHAV Maashav. 4 Wa genborg. LOUGH FISSER Merwehav. SSM. FIDUCIA Maassluis naar Middel- harnis Ripmeester. 13 APRIL MADJOS Waalbav. 57 Lijnzaad. RAG NA GORTHON Pemis NOM 1 Esso Nederland. ENID Merwehav. C. Sw. Voigt. FOUNTAIN ABBEY Merwehav. WZ Hudig Pieters. EXPORT II Jobshav. stg Rott.-Londenlijn. STARFONN Per nis Shell 10 Van Ommeren. ELISABETH BOLL Jobshav. Van Es. IJSEL Parkhav. Worms. GREENFINCH Merwehav. KV Gen. Steam. MENJE Waalhav. 78 In votra. LEUVEHAVEN 2e Kathav. OZ Van Uden. BRANDANGER Merwehav. QD Vmke. MOUNT EVEREST Park kade Carebeka. CLIO Dordrecht Oud- kerk. KOTA AGOENG Llcydkade Kon. Rott. Lloyd. MONICA Krimpen a.d. IJs sel Van Ommeren. NELLY HALTER MAN PHM Pernis 2 Pakhuismees teren. SHERINGHAM Merwehav. WZ Hud. Pieters. STARTPOINT Runbav, zz Slav, Huyser. UTE Parkkade Lijnzaad- MO BIL FULL PHM Pernis Pakhuismees- teren. SECURITY. Waalhav 71 Alg. Vracht Kantoor: BLUE STAR. Waalhav £r.sw. Erh. Dekkers; RONDO. Dordrecht Oud- kerk: DUIVENDIJK. Lekhaven thb H.A.L.; LAKHTA. Dordrecht Oudkerk; LINDBORG. Dordrecht SEAM; ARC TIC Waalhaven n.z. Trias N.V.; SAN- DEFJORD. Pernls Nieuwe Matex Fak- huismeesteren. OTTO Dordrecht Mauntz; LA VILLA Waalhav 40 Anker Kolen Mij; DESPOI- NA Waalhaven. 55 DamCO; MAYFLEET Waalhaven HICC. Bahia. Rocks naar Algiers. MAASYM N. 12 nam. te Ventsplls. MARE LIBRUM 13 nm. te Hull. MAARTJE 13 te Cardiff. MARJAN 14 te Telgnmoufh verwacht. MEUSE 12 te Norrkoping. MYFEM 13 te Stockholm. MYNELIS 13 van Velsen naar R'dam. MYPUCK 13 van Bilbao n. R'dam. MIDSLAND 14 vm. te R'dam verwacht. x NETTA pass. '13 Ouessant naar Ba-r yonne. NIEUWE WATERWEG pass. 13 Wight naar Dundalk, NOOHDLAND 12 van Newcastle naar Oxelosund. NAVIS pass. 13 Beachy Head naar Liverpool. NIJENBURGH naar Stockholm 13 te A'dam. NETTIE 13 te Antwerpen. NOORDSTAD 13 vm. 4 uur uit de Wa terweg naar Malmo. NEELTJE B. pass. 13 Beachy Head naar de Thees. NIEU- WEHAVEN 13 van Gothenburg naar R'dam. NOTTINGHAM 13 van Goole* n. Zeebrugge. PALÓMA pass. 13 Goeree naar Kopen- £?6£n. FAVO 13 vm. te Santander. PHECDA pass. 33 Ouessant naar Aga- dir. FIETER S. pass. 13 Beachy Head naar Swansea. POORTVLIET 13 van R'dam naar Kalmar. PROGRESS 12 v. Liverpool 16 te R'dam verwacht. REALTA 13 nm. te Rouaan; ROSE- MARIE J3 te Kopenhagen; RESULT P"s- 12 Spiekeroog naar Haldenburg; R.FOAN pass, 13 Dungeness naar Rot terdam: ROBoX pass. 13 vm. Bruns- buttel naar Boness. SPARTA 13 te Newport Mon; SON- JA D. naar Swansea 12 nam. in Wash- bay; STELLA PRIMA pas5. 13 vm Kaap Villano IB te Londen en 19 te R'dam verwacht (Herfurth): SCHIP PERSDRACHT 13 te Helsinki; SPURT 13 te A'dam: SONSBEEK pass. 13 de Elbe naar Kopenhagen; SENANG 13 nam. te A'dam; SPOORHAVEN pass. 12 Longstone 13 nam. 5 uur te Rotter dam verw.; SILVAPLANA 15 te Go thenburg verwacht; SILVRETTA 15 te Kopenhagen verwacht: SWIFT IS van Kopenhagen naar Gothenburg; SIRIUS 13 te Gravelmes; SPES 12 te Flixboro. TAURUS 13 te Londen; TYRO 13 te A'dam: TASMANIE 13 te Antwerpen; TOM v. d. HEIDE pass. 13 westelijk Ouessant naar Genua TON S. pass. 13 vm. Vlissingen naar Ballast TWEE GEBROEDERS pass. 13 Kaap Sao Vla- cen'e nacr Rouaan. URMAJO 13 te Bordeaux. "VTNDICAT ATQUE POLIT 13 te Bel fast VIOLETTE ERICA 13 te Rouaan: VREDE 13 te Stockton; VLIELAND 14 vm. te Middlesbro verwacht; VIKING 13 te Kopenhagen; VIRGO 14 te Lon den verwacht; VROUWEPOLDER 13 nm te R'dam verw. WESTERSCHELDE pass. 13 Yarmouth naar Londen: WIM 33 nm. te A'dam WICKENBURGH naar R'dam 15 nam. te Duinkerken verwacht; WESTER SINGEL 13 van Caen naar Avonmouth. ZEEHAAN pass, 13 Brunsbuttel 14 te IJmuiden verwacht; ZEEAREND pass. 13 Texel 14 te Londen verwacht: ZE VENBERGEN pass. 13 Ouessant naar Duinkerken; ZUS p. 14 Beachy Head naar Belfast. VREEMDE SCHEPEN NAAR ROTTERDAM ANNA ODLAND 15 vm, 9 uur verw,; AKTI 16 verw, (Nestorak); ANATTNA 21 verw. (Meyer); ATLANTIC AIR 17 verw. (Ruys): AKDASTUS 17 verw. (Meyer); AGIA ERITHIANI 17 verw. (RSB); ARISTOTELES 15 nam. 2 uur venv. (Invotra). ANASTAS1A 17 verw. (Fumess); AMBASSADOR 14 nam. 7 u. verw.; ANN1TSA A. 17 nam. verw. (R. Steamship): ATALAN1T M. LIVANQS 13/14 's nachts verw. ARNARFJELL 14/15 middern. verw.; AMALTEA 14 vm. 7 uur verw.; ARIS TOTELES 15 nan. verw. BRASILIEN 16 verw. (Ruys); BREI- TENSTEIN 16 venv. (Wambersie); BAL TIC ARROW 14 vm. 5 uur verw.: BORRE 15 verw. (Burger): BOLT 15 verw. (Burger): BARON MACLAY 13 n.m. 3 uur tc R'dam-, BIORGHOLM 13 nm. verw. BJOERNOE 13 n.m. 8 uur verw: BRUGINE 15/16 middern. verw. CAIRO 17 verw. (Ruys): CAFETAN PETROS 16 verw. (Hud Veder)' CAPÏ- TAINE RIO 16 verw. (Worms); CHAR LOTTE MAERSK 13 nun. 5 uur verw CAROLINE SMITH 14 vm. 3 uur verw. CHARLES ECKELMANN 14 te Dordt verw (Broere). DUNDEE 16 verw. (Hud Veder). EL MIRO 16 vm. 11 uur verw. ESCHERHEIM 14 's midds 12 u. verw. FREDEN 17 venv. (Cornelder): GEORGE M. 17 verw. (Ommeren): GLENGYLE 17 verw. (Meyer). HADIOTIS 16 verw. (Rott. Steamship) HANSESTADT HAMBURG 17 venv. (Vlnke). HUNTSBROOK 17 vm. verw JALHAJENDRA 17 verw. (Fumess). KHYBER 17 verw. (Gen. Steam). LUCIANO 17 verw. (Oudkerk). LEO 17 verw. (Burger). LOIDE VENEZUE LA IS verw. (K. Hunik). LONDON 13 nm, 8 uur verw. LA VILLA 13 nam. verwacht. MARIE FISSER 13 's avonds venv. MANFRED STANSFIELD 16 verwacht (Erh. Dekkers). MOEWE II 16 venv. (Ommeren). MARTIN LUETJE 13 den avonds verw. NEPTUNE 16 verw. (Ommeren). NE THERLANDS COAST 16 verw. (Burger). NORWICH TRADER 16 verw. (Van Es). NEVA WEST 16 venv. (Muller). NORTH PRINCESS 15 vm. verw, OLDENBURG 16 verw. (Eurovracht). PANAGIOTIS ÏLAS 24 nam, 6 uur verw. (Rott. Steamship). PORT PHILIP 14 verw, (Burger). PEH3OL0S 14 n.m. 3 uur verw,; POR TO 14 n.m. 3 uur verw. ROMANIJA 17 verw. (K. D. en Smeer). RUDOLF OETKER 16 verw. (Esso). ROYAL EMBLEM 13 nm. 4 u. verw. REINA 13 nam. 3 uur verw, (Fur- ness). RYSY 13 of 14 verwacht. RYSY 14 vm. verw. SAN BLAS 15 vm. 7 uur verwacht; STANWELL 14 nm. 5 uur verwacht; SUECIA 13 nm. 11 uur verwacht: ST. JOSEPH 14 verwacht; STAVSUND 13 nam. 8 uur verwacht. TA RANGER 13 nm. verw. (Vinke): TAIWAN 21 verw. (Cornelder); TRIA NON 17 verwacht (Cornelder); TROY- BURG 17 verwacht (Smith). VASAHOLM 17 verwacht (Cornel der); VESTA 17 venvacht (Wambersie) V RET AH OLM 16 verw. (Cornelder); VENERATOR 16 verwacht (Vmke). WILLIAM R. TOLBERT 16 verwacht (Ommeren); WENDOVER 16 verw. (Fumese): WILHELM 13 's avonds ver- WILLIAM CASH 13 n.m. 5 uur verw. ZAGORA 17 verwacht (Wambersie). SLEEPVAART CLYDE naar Puerto Belgrano 12 op 200 mijl on.o. van Madeira. HUMBER pass. 12 Stamboul naar Port Said. NOORDZEE met baggerbmolen naar Gothenburg 12 op 80 mijl w. ten z, van Hanstholm, OCEAAN met sleepboot naar Buenos Aires 12 op 170 mijl oost van Para maribo. POOLZEE naar New York 12 op 380 mijl z, ten o. van Kaap Hatteras. RODE ZEE met 3 bakken 13 te Maassluis. THAMES met s.s. Johannes Schupp pass. 12 Noord Hinder naar Hamburg. gepasseerd, per 12 april bij- Frej'a, Nomadisch, Emma, Florida. Gerard Kramer, Fendel 25, Zeel. Luis ter, Wuta, Fatima, Maria. Adrlanus. Ampllo, Mathilde, Antonia, alle Brus sel; Antonie, Marot. Rival, 2 Gebroe ders, Pousin, Irmhild, Anjou, Lugano, Traute, Europa, Corot, Pointe 3 Pitre, Leendert. Secunda. Odile R„ Rhenus 85, Montana, Diana M„ Anjome, Pur- fina 30, Purfina 29, Salf 13, Elraa. Arabia. Aurelia, Simplon, Albatros, Oberalp, PieterneUa, Jsde. Marx, Mars, Grenat, alle Antwerpen; Progres, Mer- xem: FJuviale 27, Vilvoorde; Stad Brugge, Pont Brülé; Hendrika, Oa- beeq: Res Non Verba, id.; Cath. Ma ria. Kemtksem; Ronco, Mencem; Didi, Temsche; Fri-ja, Roux: Voor de Tijd, Dendermonde; Ansa. Baesrode; Quo Vadis, Kwaadmeehelen: Allda, Cam- penhout; Emloco, id.; Mercure, Marlev; Han. Kurier 40, Geertje, Agatha Karl, Express 47, alle Basel; Esso Ned. 2, Spes, Geertrmda, Wisand, Ingeborg, weateuropa. Marls, Freya. Fendel 20, Advent, Basel, Pam 22, Magiane, Le Notre, Anli. Prinses Irene, Elco, Riche- bourg, Souvico, Slavoma, Adrfana, Bu- tama 2, Siciha, Butama 1. Joca, Libia lonla, Wilcor. Energie, Alberdtna, alle Rotterdam: Germaine. G'berg: MUene, Huizen: Gilbert, Eindhoven: Irene, Leent je Y, Anny, Albatros, Milo, Quo Vadis, Leta, Navico, alle Kerkdriel: Hannchen Aliens, Lemma; Stad Brtis- 5? l?er&: Esso ^ed* 61 Amsterdam: Ilsa, Dordt; Schelde. Groningen; De Hoop. Vlissingen; Sterre der Zee. Schiedam; EXwi. Kr.veer; Zeemeeuw, vlissingen; Comus, Marianne. Stroom- vaart 11, Martha Dangez. Schiebroek, Rbcnus 6. Matientor. Arnhem, Spica. Marc. Perle, Manette, Salf 2, alle Duitsland; Ambulant, Maarssen; Addie, Zwoller Onrust. Helmond: Anny, Kerk driel; Colibri, Zutphen; Spera, Alphen; Salf 10. Gent; Rival. Dordt; Flottant, Dordt: Dwaal ik wacht U. Tilburg; PieterneUa. - Veghel. ""Ui. aunnes to, r antO 41 Arnold, Anna Nederland. Allier, Lean Martin Ferdinand, Scaldia, Caspini Mannesmann 12, Sancerre, Alice, Bl VS1! ^F°lina. Merkur, Esso Karlsruhe. Adstad, Adriane, Dajnco 232, Excelsior Express 121, Unitas, Wilhelm Suhl, Jo hanna. W, v. Driel 56, Dulsere. J. Sehurmann 13. Tonny, Wismaria, Klockner 18. Constantlna 15 Naptha 8. Reitz 8. Wertschiffahrt 30, Ruftrtank 2, Horst Se Jussen, Esso 40, Pianto, Ga land. OPVAART Naar Duitsland; Teutonia. Rossellno, St. Antonlus, Loevesteijn, Express 12, Rhenus 60, Henny, schurmann 32, Energie 5, Ellen, Alvraeht 7 Antoinet te, Voorwaarts 2, Helvetia. Oderia, Wil- heltnina, Venus, Age, Zagriba, Lin- quenda. Vrea, Enjov Jacobus, Mary Yvonne; Enjos. Tjlgrie, Jacoba. Kr. a/Lek, Adjo, Mascotte Miranda, Main, Rido, Onderneming, Falke, Corjo Ma ria, Otalia, Libra. R. Karcher 12. R. Kareher 8. Wendelina, Vulcaan 69. J«- mo I. Catharina. Eva 10. Avontuur, Mascotte, Neska 22, Fnsia, Badema, Mitropa 3, Corbleres. Jemo. Express 266, Rhenus 19. Onrust, Ardi Maria, Vlos, Ilese Mistral, Maas, Rhem Weser, Age, Oljan. Njord, Joan. Petronella, Salario Fiat, Johanna, Lena, Leon 2. Gruba, Johannes 2. Beta, Espersnce, Edouard. Secundo, Corto, Vous, Risico, Rosalia, Ida Maria Rhemtank II, Jo hannes 2 R. Karcher 75, Amisia. W. V. Driel 72, Stella Maria, Jul de Gruyter 5, Lambert. Patria, Trio. Naar Bazel: Ardea, Seantis, Corma, Luxemburg, My si a, Gandna. Neska 5, Rheinunlon 8 Heilbron, Ruhr 4, Tax- andria, H. Kurier 3, Neptune 10. 14 april. Hoog water te Rotterdam le tij 4.18, 2e tij 13.58 14 april. Hoog water ta Dordrecht le tij 5.17 2e tij 17^7. 14 april. Hoog water te Hellevoetsluis le tij 3Z0, 2e tij 15.40. 14 apnl. Hoog water te Hoek v. Hol land lo tij 2.28, 2e tij 14.42. 15 april. Hoog water te Rotterdam le ty 5.01, 29 ty 17.39. 15 april. Hoog water te Dordrecht le tij 6.00, 2e t|j 1820. 15 apnl. Hoog water t« HelVoetsIuis le tij 4.02, 2e ty 16.23. 13 april Hoog water te Hoek v. Hol land le ty 3.07, 2e ty 15.23.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 4